فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - سال بیست و سوم شماره 147 (پیاپی 263، اسفند 1383 و فروردین 1384)
 • سال بیست و سوم شماره 147 (پیاپی 263، اسفند 1383 و فروردین 1384)
 • 124 صفحه، بهای روی جلد: 2,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/12/26
 • تعداد عناوین: 23
|
 • «راه بندان» در جاده صنعت کشور (سرمقاله)
  صفحه 6
 • نساجی ایتالیا، اولین در اورپا
  صفحه 8
 • قالی سلیمان، برگزیده برگزیدگان صنایع سبز کشور در سال های 83-76
  صفحه 11
 • حضور درخشان شرکت بوریا در نمایشگاه Domotex 2005
  صفحه 12
 • حضور شرکت رنگدانه سیرجان در نمایشگاه Domotex 2005
  صفحه 14
 • نگرش بر صنعت حوله و چالش های پیش رو در ایران
  مهندس محمدرضا محمدزاده بزمی صفحه 15
 • وضعیت عمومی پنبه کشور در آذرماه 1383
  صفحه 26
 • ادامه افزایش صادرات منسوجات بی بافت در ایالات متحده آمریکا
  مهندس حسین محمودزاده ترجمه: مهندس حسین محمودزاده صفحه 28
 • خصوصیات مورد نیاز پنبه هند
  مهندس فرزانه رسولی ترجمه: مهندس فرزانه رسولی صفحه 32
 • اهمیت تکمیل در پارچه های حلقوی بافت
  مهنس نسرین صدری ترجمه: مهنس نسرین صدری صفحه 36
 • بافندگی آکس مینستر
  مهندس مهدی یکتا ترجمه: مهندس مهدی یکتا صفحه 46
 • بررسی خواص گرمارفتاری پارچه های حجمی
  یاسر جنابی ترجمه: یاسر جنابی صفحه 51
 • فراخوان سمینار مشترک ایران و فرانسه
  صفحه 60
 • مواد اولیه قابل بازیافت در صنعت نساجی
  روزبه طباطبایی ترجمه: روزبه طباطبایی صفحه 67
 • تری تال مپ یا پلی استر بدون پرز
  مهندس علی اکبر سمنارشاد ترجمه: مهندس علی اکبر سمنارشاد صفحه 74
 • سیستم های اقتصادی موفق جهت تکمیل کالای تولیدی از پلی آمید
  صفحه 86
 • اثر دمای تثبیت حرارتی روی خصوصیات مکانیکی الیاف پلی آمید
  مهندس فرزانه طالبی ترجمه: مهندس فرزانه طالبی صفحه 91
  در این مقاله الیاف پلی آمید 6 و 66 در دماهای بین 25 تا 200 درجه سیلسیوس تثبیت حرارتی شده اند بررسی ها نشان داده است که کسر بازیابی (f) به دمای تثبیت حرارتی و تبلور بستگی دارد که باعث اتصالات عرضی می شود و بنابر این ناحیه جریان یافتن کاهش می یابد. زمان استراحت در یک دمای معین افزایش می یابد. خصوصیات مکانیکی توسط اینسترون آزمایش و ثابت شده اند و تاثیر دمای تثبیت حرارتی روی خصوصیات مکانیکی با تغییرات تبلور مرتبط شده اند. نتایج نشان داده که مدول نهایی و ازدیاد طول تا حد پارگی رابطه مستقیمی باتبلور دارد در حالی که تغییرات تبلور اثر قابل توجهی روی مدول اولیه ندارد.
 • بهینه سازی شرایط اکسیداسیون الیاف پلی پروپیلن
  روح الله سمنانی، علیرضا تهرانی بقا، احمد موسوی شوشتری، بهرنگ خسرو نوبری، روح الله دهقان صفحه 96
  در این تحقیق، نخ فیلامنتی پلی پروپیلن به وسیله مخلوط kclo3/h2so4 تحت عملیات اکسیداسیون قرار گرفت و شرایط اکسیداسیون با استفاده از روش تاگوچی بهینه سازی گردید. خواص مورد نظر از جمله رنگ پذیری و خواص فیزیکی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت شرایط بهینه برای اکسیداسیون با استفاده از نرم افزار qualitek تعیین شد. اسپکتروسکوپی طیف مادون قرمز حضور گروه های هیدروکسیل (oh) و کربونیل (c=o) را در نمونه های اکسید شده ثابت می کند. همچنین استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی نمونه های اکسید شده در مقایسه با نمونه عمل نشده کاهش یافته، ولی هنوز هم در حد قابل قبولی است.
 • بررسی جذب و تثبیت رنگینه راکتیو بر پنبه در یک سیستم غیر آبی
  مهندس سید هاشم طباطبایی ترجمه: مهندس سید هاشم طباطبایی صفحه 106
  قابلیت رنگرزی رنگینه راکتیو (c.i.reactive red 2) بر روی الیاف پنبه در یک سیستم غیر آبی با به کارگیری محلول میسلی تحقیق شده است. سیستم میسلی ماده ot/iso octane aerosol را شامل می شود که رنگینه های راکتیو به طور رضایت بخش در این میسل حل می شوند. رمق کشی این رنگینه بر روی پنبه در این محلول میسلی حتی بدون مواد کمکی رنگرزی فوق العاده می باشد. در این مقاله نشان داده شده است که فرایند تثبیت بدون نیاز به قلیا با به کارگیری فرآیند حرارتی متناوب به طور موفقیت آمیز به دست می آید.
 • در جهان نساجی چه می گذرد
  مهندس آرسیت کی تاش ترجمه: مهندس آرسیت کی تاش صفحه 110
 • خبر
  صفحه 112
 • جویندگان کار در صنایع نساجی
  صفحه 114
 • بخش انگلیسی
  صفحه 115