فهرست مطالب

فروهر - پیاپی 489 (خرداد و تیر 1400)

ماهنامه فروهر
پیاپی 489 (خرداد و تیر 1400)

 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سخن سردبیر
  موبد پدرام سروش صفحه 3
 • همایش ها و رویدادها
 • تجلیل از ناشرات ادیان توحیدی
  پورچیستا رستمی صفحه 4
 • نوشتار
 • راز دانش و میخ های سخن گو
  کتایون مزداور صفحه 6
 • آیین ها و مراسم پیشواز نوروز
  مریم پهلوان شریف صفحه 9
 • همانندی های ایزد بانواناشی و لکشمی
  مریم روشن بین صفحه 17
 • زرتش و نوگرایی
  احمد نوری صفحه 20
 • مبانی فلسفی اخلاق زیستی در ایران باستان
  موبدیار مهران غیبی صفحه 24
 • فرهنگ بهدینان
  حسین مسرت صفحه 29
 • مروری بر برخی مواد به کار رفته در آیین های زرتشتی
  ترجمه: پروا نمیرانیان صفحه 30
 • هویت گذشته مان را کجا نگه می داریم؟
  بوذرجمهر پرخیده صفحه 32
 • در جستجوی کویر روشنی
  بهراد نفیسی میستری صفحه 34
 • نگرشی در نقش سهراب در فرش ایران
  افشین میرعبدالله لواسانی صفحه 40
 • شعر و فرهنگ شفاهی
 • آناهیتا
  صفحه 46
 • پسر من
  فرانک مهربانی صفحه 48
 • اخبار انجمن ها و ارگان های زرتشتی
  صفحه 50