فهرست مطالب

پژوهش نامه اخلاق - پیاپی 51 (بهار 1400)
 • پیاپی 51 (بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/08/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید حمیدرضا میرعظیمی، مهدی جامعی*، فرشته محمدی صفحات 7-28

  توجه به جایگاه امام علی به عنوان حاکم اسلامی و جایگاه اخلاقی ایشان به عنوان امام تربیت یافته در دامان پیامبر، بررسی جایگاه اخلاق در حکومت علوی را تقویت می نماید. تحلیل محتوا روشی است که این اثر به کار بسته و نامه های امام علی× به معاویه را به منظور استخراج اصول راهبردی اخلاق حرفه ای در مدیریت علوی، مورد تحلیل قرار داده است. اصول پاسخگویی، هوشمندی، یقین کامل، ضابطه مندی، مصلحت سنجی و شخصیت پایدار از این گزاره ها استخراج گردیده است. حجم غالب گزاره های اخلاقی، ناظر به کاربست اصول راهبردی پاسخگویی و هوشمندی است که هر کدام با فراوانی 25% بیشترین بسامد را داشته اند. آمار بالای گزاره های اخلاقی این نامه ها، گویای محوریت اخلاق در حکومت علوی و مواجهه ایشان با مخالفان است. همچنین، برآیند تحلیل کیفی گزاره های اخلاقی، ارایه تصویری از یک حکومت، ضابطه مند، پیش بینی پذیر و اخلاق محور است که حتی در مواجهه با معاویه، از اصول اخلاقی و مدیریتی خویش تخطی نمی کند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، حکومت علوی، راهبرد، اخلاق حرفه ای
 • روح الله شهریاری* صفحات 29-48

  این پژوهش با هدف بررسی نقادانه کتاب  استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم؛ دشواری های نظری و ملاحظات روش شناختی انجام شده است. کتاب دارای محاسن فراوانی است و تتبع خوبی در بیان نمونه ها و مصادیق رفتارهای امامان معصوم^ انجام شده است اما دارای اشکالات اساسی نیز می باشد. از جمله اینکه به لحاظ شکلی و نیز ساختاری دقت نظرهای لازم اعمال نشده است به گونه ای که از نظم منطقی و ساختاری منسجم، متناسب با هدف نویسنده برخوردار نیست؛ بعلاوه دارای اشکالات نگارشی قابل توجهی است. به لحاظ محتوایی نیز دارای برخی کاستی ها است. نقل روایات ضعیف و در برخی موارد خلاف عقل، بیان وجه جمع های نه چندان موجه در حل چالش ها، شتابزدگی در بیان چالش ها و تناقضات ظاهری در رفتار معصومان^ بدون بررسی لازم، نسبت دادن فراموشی و سهو به پیامبر اکرم| و پافشاری برآن، بهره گیری از منابع حدیثی نامعتبر و همپوشانی قواعد مطرح شده با یکدیگر از جمله این موارد است.

  کلیدواژگان: نقد، استنباط، حکم اخلاقی، سیره معصوم
 • مصطفی صادقی کاشانی* صفحات 49-68

  برای دروغ استثایاتی مانند حفظ جان و آشتی شمرده اند. در کنار آن مستثنیات، از توریه نیز به عنوان راهی برای فرار از دروغ یاد می شود و به روایاتی از پیامبر|ن و ائمه استناد می کنند که بخشی از این روایات، سیره عملی آن بزرگواران است. مقاله حاضر با رویکرد تاریخی حدیثی ضمن تلاش برای استقرای این روایات، به بررسی اعتبار منابع و متن آنها می پردازد تا به این پرسش پاسخ دهد که: سیره عملی پیامبر| و ایمه^ در این باره چگونه بوده است؟ نتیجه ای که از این بررسی به دست می آید آن است که از مجموع 22 روایتی که بدان دست یافتیم، برخی به لحاظ منبع و سند قابل اعتماد و انتساب به معصوم نیست و برخی دیگر مصداق توریه به شمار نمی رود؛ فارغ از اینکه سخنی صریح و بدون پنهان کاری است یا در ردیف دیگر مجوزهای شرعی مانند تقیه یا تاکتیک جنگی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: توریه، سیره، پیامبر، ائمه، دروغ
 • نرگس کریمی واقف*، زهره عبدخدائی صفحات 69-92

  با ظهور تکنولوژی هوش مصنوعی و حضور ماشین های هوشمند در بسیاری از ابعاد زندگی انسان، پرسش از امکان عملکرد اخلاقی ماشین های هوشمند و همچنین چگونگی و نحوه کاربست اخلاق در ماشین یکی از دغدغه های معاصر به شمار می آید. یکی از رویکرد های مهم در فلسفه اخلاق، اصل گرایی اخلاقی است که قابل بررسی با روش بالا به پایین بوده که یکی از رویکردهای متداول در پیاده سازی اصول در ماشین است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا کاربست اخلاقی براساس اصل گرایی در اخلاق با روش پیاده سازی بالا به پایین امکان پذیر خواهد بود یا خیر؟ در این راستا، هدف بررسی و تحلیل بینش ها و چالش های پیش روی این رویکرد و روش، تحلیل و نقد ابعاد مساله و نظریات پیرامون آن است. بدین منظور پس از پاره ای تعاریف، دو رویکرد اخلاقی مطرح بیان گردیده، انطباق آن بر رویکرد بالا به پایین بررسی شده و سپس با استعانت از انتقادات و نظرات دیگر اندیشمندان، چالش ها و ناکارآمدی های این رویکرد به تفصیل شرح داده خواهد شد.

  کلیدواژگان: اصل گرایی اخلاقی، رویکرد بالا به پایین، اخلاق ماشین، اخلاق تکنولوژی، هوش مصنوعی
 • مهدی گنجور* صفحات 93-114

  یکی ازحوزه های اخلاق کاربردی در بعد حرفه ای، «اخلاق تبلیغ» است که ساحت های مختلف تبلیغات را در بر می گیرد. در این بین، تبلیغ دین درکارآیی و اثربخشی و جذب حداکثری مخاطبان، محتاج اخلاق دینی تبلیغ است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، به بیان خصوصیات حرفه ای مبلغ دینی دررسالت دعوت پرداخته و روشن می سازد که مبلغ دین علاوه برمهارت دین شناسی و برخورداری از «چشم مساله یاب» در رصدکردن شبهات، باید درخودسازی وتعامل اخلاقی باخویشتن، پیشقدم بوده و اهل جاذبه باشد. استنباط و تحلیل مولفه های «الگوی اخلاق ارتباطی» موثر در تبلیغ مکتب تشیع با تاکید بر آموزه های رضوی، از مسایل و یافته های مهم این پژوهش محسوب می شودکه عبارتنداز: گفتگوی صلح آمیز «درون مذهبی» و «برون مذهبی»؛ تقویت «هوش عاطفی هیجانی» (EQ)؛ نیازسنجی و ظرفیت شناسی مخاطبان (آشنایی با نیازها، روحیه و زبان پیام گیرندگان)؛ دعوت به دین با غیر زبان (شیوه نفوذ در دل)؛ تعصب گریزی و التزام به عقلانیت؛ و مهرورزی و احترام به عقیده مخالف.

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق ارتباطی، تبلیغ، معنویت، سیره رضوی، امام رضا×
 • حسین مقیسه، ابراهیم نوئی، سید مصطفی موسوی* صفحات 115-128

  هدف این پژوهش تبیین جایگاه تکریم در تربیت اخلاقی و تحلیل چگونگی سازوکار تاثیر آن در رشد اخلاقی در دوره کودکی است. این پژوهش با استفاده از روش های توصیفی، تحلیلی و استنتاجی به واکاوی متون اسلامی و تربیتی در رابطه با تکریم پرداخته است. نتیجه بررسی ها گویای آن است که تکریم از جهت آنکه سبب ایجاد احساس ارزشمندی می گردد زمینه شکل گیری خود پنداره مثبت در دوره کودکی می گردد. و خودپنداره مثبت عامل پذیرش ارزش های اخلاقی، تکلیف پذیری در برابر خدا، قانون پذیری در رابطه با جامعه و شجاعت و مسئولیت پذیری در دوره های نوجوانی وجوانی است. برای عملیاتی کردن اصل تکریم در اولین مرحله توانمندسازی مربیان و والدین، براساس مثلث افکار، احساس و رفتار است که ازجمله مهم ترین توانمندی های مربیان در سطح شناختی، انتظار واقع بینانه داشتن و در سطح عاطفی، پذیرش و عاطفه مثبت و در سطح رفتاری تعامل مثبت با توجه به ابعاد رشدی است.

  کلیدواژگان: رشد اخلاقی، تربیت کودک، تربیت اخلاقی، تکریم
 • سید سعید میری* صفحات 129-146

  موضوع این جستار، کنکاشی پیرامون «امکان استفاده از داروهای روان پزشکی برای کمک به تربیت اخلاقی انسان» می باشد. هدف پژوهش، کمک به فرآیند سخت تربیت انسان است. روش پژوهش، مطالعه و بررسی کتابخانه ای برخی دستاوردهای دارویی نوین روان پزشکی با نگاهی تطبیقی به معارف تربیتی اخلاقی در اسلام است. از جمله ره آورد های پژوهش، ثبوت امکان بهره مندی از داروهای روان پزشکی برای کنترل برخی زمینه ها، هیجانات، احساسات و عواطفی است که یا زمینه ساز رفتارهای اختیاری اخلاق انسان هستند و یا خود بعضا فعل اخلاقی به حساب می آیند. ازجمله نتایج تحقیق آن که علماء و مربیان اخلاق می توانند به کمک دانش روان پزشکی و به ویژه درمان های دارویی، زمینه برخی تغییرات سلبی و ایجابی اخلاقی که در شرایط عادی کار سخت و چه بسا محال باشد را فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، بیماری، دارو، درمان، هیجانات، روان پزشکی
 • علیرضا هوشمند*، بختیار شعبانی ورکی صفحات 147-162

  هدف این مقاله بررسی چالش های استفاده از سامانه همانندجو و ضوابط موجود در دانشگاه های ایران برای استفاده از این سامانه و صیانت از صداقت علمی در آموزش عالی ایران است. در این مقاله سه بستر اصلی اخلاق پژوهش؛ صداقت علمی، سامانه همانندجو با نظر به مفروضه های بنیادی آن و امکانات در دسترس و مورد استفاده دانشگاه ها در اجرای ضوابط، مد نظر قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که صداقت علمی ناظر به تعهد به کشف، انتشار و استقرار حقیقت، صرفا با اتکا به سامانه همانندجویی محقق نمی شود. به علاوه استفاده از این سامانه به عنوان منبع انحصاری برای استقرار صداقت علمی به نتایجی منتهی می شود که بر خلاف انتظار و نیز هدف هایی است که سامانه همانند جو برای تحقق آن تاسیس شده است. بنابراین نشان داده می شود که چگونه ضوابط دانشگاه ها برای استفاده از سامانه همانند جو به اقدامی قانونی برای وارونه سازی ملاک های صداقت علمی منتهی می شود.

  کلیدواژگان: آموزش عالی ایران، سرقت علمی قانونی، صداقت علمی، همانند جو
|
 • Seyed Hamid Reza Mir Azimi, Mehdi Jamei*, Fereshteh Mohammadi Pages 7-28

  Paying attention to the position of Imam Ali as an Islamic ruler as well as his moral position as a trained Imam by Prophet reinforces the study of the position of morality in the Alawite government. The method of the study is content analysis. In order to extract the strategic principles of professional ethics in Alawite management the letters of Imam Ali (AS) to Muchr('39')awiyah has been analyzed. Some of the statements derived from the letters are: the principles of accountability, intelligence, complete certainty, discipline, expediency, and enduring personality. The domination of ethical statements indicates the application of strategic principles of accountability and intelligence, with the frequency of 25% for each of them. The high number of moral statements of these letters shows the centrality of morality in the Alawite government and its confrontation with the opponents. Also, the result of qualitative analysis of moral statements illustrates a picture of a government that is disciplined, predictable, and morally oriented, which, even in confrontation with Muchr('39')awiyah, does not violate its moral and managerial principles.

  Keywords: Content analysis, Alawite government, strategy, professional ethics
 • Ruhollah Shahriari* Pages 29-48

  This study aims to critically review the book "Inferring a moral verdict from the conduct and practice of the innocent Imams; Theoretical difficulties and methodological considerations". The book has many merits and a good follow-up in expressing examples of the behaviors of the innocent Imams (AS). But it also has fundamental drawbacks. For example, the form and structure of the book has not been arranged with necessary precision and it does not have a coherent logical and structural order, appropriate to the authorchr('39')s purpose; In addition, it has significant spelling problems. It also has some shortcomings in its content. Unreliable and in some cases unreasonable quotations, expressing unjustifiable reasons in solving challenges, haste in expressing challenges and apparent contradictions in the behavior of the innocent Imams (AS) without the necessary investigation, attributing forgetfulness and inadvertence to the Holy Prophet (PBUH) and insistence on its claims, the use of invalid hadith sources and the overlap of the proposed rules are among these cases.

  Keywords: Criticism, inference, moral verdict, Sira (conducts, manners) of innocent Imams
 • Mustafa Sadeghi Kashani* Pages 49-68

  There are exceptions to lying, such as saving lives and reconciling. In addition to those exceptions, the Tawriya is also mentioned as a way to escape from lying, and they cite narrations from the Prophet (PBUH) and the Imams (AS) that some of these narrations are the practical Sira of those nobles. This article, with its historical-hadithic approach, while trying to induce these narrations, examines the validity of their sources and text to answer this question: What has been the practical Sira of the Prophet (PBUH) and the Imams (AS) in this regard? The conclusion that can be drawn from this study is that out of the total of 22 narrations that we have obtained, some are not reliable in terms of source and document and cannot be attributed to the innocent Imams, and others are not considered as examples of Tawriya; Regardless of whether they are explicit and non-confidential statements or in accordance with other religious licenses such as Taqiya (denial) or war tactics.

  Keywords: Tawriya, Sira, Prophet, Imams, Lie
 • Narges Karimi Waqif*, Zohreh Abd-Khodaie Pages 69-92

  With the advent of artificial intelligence technology and the presence of intelligent machines in many aspects of human life, the question of the possibility of moral performance of intelligent machines as well as the way of applying ethics in the machines is one of the contemporary concerns. One of the important approaches in the philosophy of ethics is moral fundamentalism, which can be examined by the top-down method, which is one of the common approaches in implementing principles in the machine. This article seeks to answer the question of whether a moral application based on fundamentalism in ethics will be possible with a top-down implementation method. In this regard, the purpose of reviewing and analyzing the insights and challenges of advancing this approach and method is to analyze and critique the dimensions of the problem and theories around it. In this regard, after some definitions, two ethical approaches are proposed and the compliance of it with the top-down approach is examined and then, using the criticisms and opinions of other thinkers, the challenges and inefficiencies of the approach is described in detail.

  Keywords: Ethical fundamentalism, top-down approach, machine ethics, technology ethics, artificial intelligence
 • Mehdi Ganjoor* Pages 93-114

  One of the areas of applied ethics in the professional dimension is " propagating ethics", which covers various areas of advertising. In the meantime, propagating religion in the efficiency and effectiveness and attracting the maximum audience, requires the religious ethics of propaganda. This article uses a descriptive-analytical method to express the characteristics of a professional missionary in its mission. The study clarifies that a missionary, in addition to his theological skills and being a "problem-finder" in observing doubts, should be pioneering in self-creation and moral interaction. The inference and analysis of the components of the "model of communication ethics" effective in propagating the Shiite school with emphasis on the teachings of Razavi, is one of the important issues and findings of this study. These components are: peaceful dialogue "inside religion" and "outside religion"; Strengthening "emotional intelligence" (EQ); Assessment of needs and capacity of the audience (familiarity with the needs and language of the recipients); Invitation to religion by penetrating into the hearts rather than orally; Avoidance of Bias and commitment to rationality; and showing affection and respect for anyone who disagrees.

  Keywords: Ethics, communication ethics, propaganda, spirituality, Razavi Sira, Imam Reza (AS)
 • Hossein Moghiseh, Ibrahim Noei, Seyed Mostafa Mousavi* Pages 115-128

  The purpose of this study is to explain the importance of respect in moral education and analyze its impact on moral development in childhood. This research has used descriptive, analytical and inferential methods to analyze the Islamic and educational texts related to respect. The results of study shows that respect, because it creates a sense of worth, leads to the formation of a positive self-concept in onechr('39')s childhood. And positive self-concept is a factor in accepting moral values, being accountable to God, being law-abiding in society, and having courage and responsibility in adolescence and youth. To empowerment the educators and parents, based on the triangle of thoughts, feelings and behaviors, is the first stage of implementing the principle of respect. The most important abilities of educators are: having realistic expectation at the cognitive level; acceptance and positive emotion at emotional level; and positive interaction in developmental dimensions at the behavioral level.

  Keywords: Moral development, child upbringing, moral upbringing, respect
 • Seyyed Saeid Miri* Pages 129-146

  This study examines "the possibility of using psychiatric drugs to help human moral education". The study aims to help the difficult process of human education. The methodology of the study is library research of some new pharmaceutical achievements of psychiatry with a comparative view of moral education in Islam. The results of the study indicates the possibility of using psychiatric drugs to control some emotions and feelings that either cause the voluntary behaviors of human morality or are sometimes considered a moral act. One of the findings of the study shows that with the help of psychiatric knowledge and especially drug therapies, ethics scholars and educators can provide the ground for some moral changes that are difficult and even impossible under normal conditions.

  Keywords: Moral education, illness, medicine, treatment, emotions, psychiatry
 • Alireza Hooshmand*, Bakhtiar Shabani Varaki Pages 147-162

  The aim of this study is to examine the challenges of using the system of Hamanandjoo and the existing rules in Iranian universities for using this system and protecting scientific integrity in Iranian higher education. Taking into account their basic assumptions and the facilities available and used by universities in implementing the rules, the study focuses on three main contexts: Research ethics; scientific integrity; and Hamanandjoo system. The findings show that the scientific integrity of commitment to discover, publish and establish the truth is not achieved solely by relying on the Hamanandjoo system. Furthermore, the use of this system as the exclusive source for the establishment of scientific integrity leads to results that are contrary to expectations and also to the goals for which the system has been established. Thus, the study shows how the rules of universities for using the system lead to a legal action to reverse the criteria of scientific integrity.

  Keywords: Higher education in Iran, plagiarism, scientific integrity, Hamanandjoo