فهرست مطالب

صنعت و دانشگاه - سال سیزدهم شماره 47 (بهار و تابستان 1399)
 • سال سیزدهم شماره 47 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدمهدی فنایی* صفحات 1-4

  در چند دهه گذشته چالش «ارتباط صنعت و دانشگاه» مهم ترین مسئله جاری کشور بوده است. «استاندارد و نگرش استانداردی» نوعی تفکر کاربردی است که از تجمیع تجارب جهانی و دانش همگانی سامان گرفته است. یکی از مهم ترین واژگان همه استانداردهای تدوین شده در سطوح بین المللی، ملی و سازمانی کلمه «علت ریشه ای» است. ضمانت پویایی و پایایی صنعت، رعایت همه جانبه استانداردهای ضروری است. فرهنگ صنعتی با پذیرش و کاربست استاندارد در ابعاد گوناگون تولید و خدمت، بالنده می شود و اثرگذاری خود را به زیبایی ابراز می کند. دست اندرکاران حوزه تدبیر و اجرا در مسئله ارتباط دانشگاه و صنعت، بایستی اهتمامی بیش از پیش به رعایت« اخلاق حرفه ای و مهندسی» است. جان مایه این سخن، تعهد به صداقت و باورداشتن اثرگذاری است. شناختن و به کاربردن منشورهای اخلاق مهندسی در سطح جهان نه تنها نگاه را ژرف آگین می کند بلکه حوزه تعهد عمل را نیز گسترش می دهد. اخلاق ضرورت پایه برای توسعه علمی پایدار است. بازپردازش موضوع تحصیلات و آموزش در پهنه دانشگاه، یک چالش بسیار مهم است. تحصیلات دانشگاهی نظری است و رویکردی مهارتی یا حرفه ای شدن ندارد. هدف صنعت در منابع انسانی، پرورش صنعتگر ماهر به قصد انجام کار است. پل ارتباطی دانشگاه و صنعت با هدف کاربست درس های آموخته و تجربه های اندوخته قابل اعتماد است.

  کلیدواژگان: ارتباط صنعت و دانشگاه، استاندارد، اخلاق حرفه ای، تجربه های اندوخته، آموزش دانشگاهی
 • گئورک قره پتیان* صفحات 5-10

  در این مقاله ساختار مدیریت پژوهش آلمان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، تفکیک وظایف در لایه های سیاست-گذار، حامیان مالی و مجریان پژوهش مطرح و سپس رویکرد نهادسازی در پژوهش ارایه شده است. در انتها نحوه تامین منابع مالی بحث و نحوه برنامه ریزی فعالیت های بین المللی مطرح شده است. نتیجه گیری مقاله ارایه دهنده نکات برجسته و پیشنهاداتی در رابطه با دیدگاه های ملی بوده است.

  کلیدواژگان: پژوهش، سیاستگذاری، ارزیابی، نهادهای سیاستگذار، بودجه
 • علی اکبر صفوی* صفحات 11-24

  بدون شک تحولات ناشی از فناوری های جدید در سال های اخیر شیوه نگاه ها و تمام ابعاد علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی در جهان را تغییر داده است. این تغییرات با سرعتی بسیار بیشتر از گذشته در حال افزایش است و لذا افراد آگاه در هرجامعه چه از جایگاه فردی و چه از جایگاه مدیریتی خود را برای این تغییرات مهیا می نمایند و افراد و جوامع مستعضعف (از دیدگاه فکری، مدیریتی و برنامه ریزی) روز به روز از قافله رشد و تعالی عقب تر خواهند ماند. بعنوان مثال، یک نگاه کوتاه و حتی ساده به آثار فناوری های اطلاعات و ارتباطات در چند دهه گذشته می تواند توجه کافی به تغییرات در تعاملات اجتماعی، شکل بازارهای ملی و بین المللی، رویکردهای اقتصادی و موضوعات امنیتی کشورها را روشن نماید. موج چهارم صنعتی یا (Industry 4.0) یکی از این تحولات فناورانه است که به عنوان یک انقلاب و با همان معنی متداول انقلاب در حال بوقوع پیوستن است. موج چهارم صنعتی به چهارمین انقلاب صنعتی اشاره دارد. این انقلاب فرایندهای تولید را تغییر خواهد داد و باعث می شود تا زنجیره های عرضه و فرایندهای تولید بیشتر به هم متصل شده، کارآمد و انعطاف پذیرباشند و هم بحث سفارشی سازی و تولید مجازی گسترش می یابد. هر کس در مورد موج چهارم صنعتی صحبت می کند. اما این معنی دقیقا چیست؟ و قبل از آن چه بود؟ هدف از این نوشتار بررسی جامعی از تحولات و فناوری های آینده و اثرات آنها بر صنایع و سایر ابعاد اجتماع است. با درک تحولات دیجیتالی پیش رو، ما باید نتایج تحقیق ها و دستورالعمل ها یا راه حل های ممکن را بررسی کنیم. در این راستا 1. سیاست ها و نقشه راه که همه صنایع مرتبط باید جهت موفقیت در آینده به دنبال باشند، 2. چالش های نظری و همچنین عملی و راه حل های ممکن مرتبط، 3. تغییر در رویکردهای مدیریتی و آموزشی و محتویات رشته های علمی ، مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: انقلاب چهارم صنعتی، فرآیندهای تولید، چالشهای کلان، فناوری، زیرساختها
 • فتح الله امی*، محمدرضا سلیمی صفحات 25-32

  چالش ارتباط دانشگاه‌ها و صنعت، موضوعی است که کارشناسان و مسیولان دانشگاهی و صنعت در سال‌های اخیر بیش از پیش به آن می‌پردازند و درصدد هستند تا راهکار‌ها و مسیر‌های مطمین و برنامه‌ریزی شده‌ای را برای تقویت این ارتباط در نظر بگیرند. چندین دهه است که در کشور از ارتباط صنعت و دانشگاه صحبت به‌میان می‌آید و نخستین بیانات مقام معظم رهبری در این باره مربوط به سال 1369 است، اما آنچه مسلم است تاکنون ارتباط موثری بین علم، دانشگاه و صنعت به ‌وجود نیامده است؛ امروز ساختار علم و فناوری و صنعت کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازبینی مجدد و تعامل هرچه بیشتر است و دست‌اندرکاران صنعت باید این واقعیت را قبول کنند که در کنار دانشگاه، قادر به جذب کامل فناوری خواهند بود. این بخشی از بیانات معظم‌له در دیدار جمعی از اساتید، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها است: "ما راجع به «علم نافع» زیاد صحبت کرده‌ایم؛ در دیدارهای مختلف دانشگاهی، دانشجویی و مانند این ها بحث کرده‌ایم راجع به آن، گفتیم "علم نافع" هم یعنی علمی که مسایل کشور را حل می‌کند؛ حل مسایل کشور، علم نافع است یعنی با مسایل گوناگونی که در کشور وجود دارد، مواجهه‌ی علمی بشود". شاید در نگاه اول بزرگ‌ترین مشکل فضای ارتباطی بین صنعت، جامعه و دانشگاه، موضوع فنی باشد اما در بدو ورود به این فضا مشاهده می‌شود که عملا‌ اینگونه نیست و به نظر می‌رسد عدم اطلاع،‌ عدم اعتماد و نداشتن انگیزه سه رکن اصلی این موضوع باشد؛ در بسیاری از اوقات صنعت و جامعه‌ی ما از ظرفیت و پتانسیل شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های دانشگاهی و اعضای هییت علمی اطلاعی ندارد. در عصر کنونی دانشگاه‌ها و کارآفرینان، در قبال توسعه اقتصادی، بهره‌وری در تولید و ایجاد درآمد پایدار و ارتباط با صنعت و تولید از رسالت و مسئولیت اجتماعی بیشتری برخوردار می‌باشند. این مشکلات اساسی موجب شد که پژوهشی در این حیطه ارایه گردد تا بتواند در رفع موانع موجود موثر باشد. یکی از مهمترین چالش های ارتباط صنعت با دانشگاه، سطح علمی دانشگاه های رتبه یک ایران است که در سطح مرزهای دانش بین المللی است در صورتیکه صنایع ایران در سطح کشورهای در حال توسعه است و این عدم هم سطحی موجب عدم هماهنگی دانشگاه با صنعت می باشد.

  کلیدواژگان: ارتباط صنعت و دانشگاه، علم نافع، عدم اطلاع صنعتگران، عدم اعتماد صنعتگران، نداشتن انگیزه دانشگاهیان
 • محمدرضا کریمی قهرودی*، مسعود شفیعی صفحات 33-56

  نیل به تمدن برتر صنعتی و توسعه صنعت پیشرفته و هوشمند آینده از اهداف کلان و دغدغه جدی بسیاری‏ از کشورهای توسعه یافته و پیشتاز جهان است. از این‌رو این کشورها اقدام به چشم‌انداز و تصویرسازی صنعت آینده خود و برای تحقق این تصاویر، طرح‏ها و برنامه ‏های کلان ملی و نقشه‏ های راه متعددی تهیه و سرمایه‏ گذاری‏های گسترده و هدفمندی انجام داده‏ اند، به ‏گونه ‏ای که ما امروزه شاهد رقابت چند برنامه عمده در جهان جهت ساخت تمدن صنعتی آینده هستیم. این مقاله یک مطالعه از نوع کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی تطبیقی تصاویر، چشم ‏اندازها و طرح‏های صنعت آینده کشورهای پیشتاز به منظور بهینه‏ کاوی و استخراج دلالت‏ها، درس‏ها و آموزه ‏ها برای توسعه صنعتی کشور است. در ابتدا به اجمال پارادایم و تمدن صعتی نوین آینده یعنی انقلاب چهارم صنعتی معرفی شده و سپس مهمترین تصاویر و طرح‏های کلان صنعت آینده سه کشور پیشتاز در مواجهه با این انقلاب شامل اتحادیه اروپا بویژه کشور آلمان (صنعت نسل چهار و پنج)، چین (ساخت چین 2025 و ابرقدرت برتر تولید در 2049)، آمریکا (اینترنت اشیا صنعتی، ساخت پیشرفته و هوشمند2030) به اجمال شناسایی و در نهایت با بررسی تطبیقی این تصاویر، مهم‌ترین یافته‏ های کلیدی، دلالت‏ها، درس‏ها و آموزه‏ها برای برای دولت، دانشگاه و صنعت ارایه شده است. لازم است کشور عزیزمان با فهم عمیق این تصاویر و طرح‌های کلان، مواجهه هوشمندانه‏ای با این تحولات داشته باشد تا دچار غافلگیری راهبردی نشود.

  کلیدواژگان: تمدن صنعتی آینده، صنعت آینده، طرح‏های کلان، کشورهای پیشتاز
 • محمدسعید سیف*، سعید جهانگیری صفحات 57-74

  این مقاله به بررسی اکوسیستم ارتباط دانشگاه و صنعت در وضعیت کنونی کشور می‌پردازد. در این راستا فرصت‌ها و امکانات کشور شامل فارغ التحصیلان و متخصصین دانشگاهی، رتبه برتر مالکیت نفت و گاز جهان و موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور مورد اشاره قرار گرفته شده است. در بحث نیاز‌های اجتماعی و اقتصادی کشور، موضوعاتی همچون افزایش اشتغال، کاهش آلودگی محیط زیست، مدیریت مناسب مصرف منابع آب، رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، افزایش بهره وری و کارایی در صنعت و کشاورزی و کاهش مصرف انرژی بعنوان سرفصل هایی برای مشارکت جدی تر دانشگاه ها مطرح شده است. در این مقاله، سه شاخص تجربه و دانش انباشته، حمایت مالی، و کیفیت نیروی انسانی به عنوان عوامل موثر در پیشرفت علمی کشورها مطرح می شوند. در ادامه، بودجه تحقیق و توسعه و سرانه مطالعه در کشورهای جهان مورد مقایسه قرار گرفته و جایگاه ایران در این میان توصیف می‌شود. در این تحقیق، نقش دانشگاه‌های نسل سوم به عنوان دانشگاه های آموزش‌محور، پژوهش محور، و کارآفرین به منظور ایجاد ارتباط پایدار صنعت و دانشگاه، ایجاد اشتغال، تولید ثروت و توسعه فناوری کشور مورد تاکید قرار می‌گیرند. در پایان، راهکارهایی از جمله بازنگری و بهبود آیین‌نامه ارتقا و استخدام در دانشگاه‌ها، تدوین شاخص های مناسب برای ارزیابی اثربخشی دانشگاه ها در جامعه، استفاده موثر از فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت، توسعه و تقویت مراکز هدایت شغلی و کاریابی در دانشگاه‌ها، شناسایی و تدوین ماموریت های استانی برای دانشگاه ها در جهت بهبود شرایط استان ها، متناسب‌سازی روال پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی با فعالیت‌های تقاضامحور و هم افزایی بین ساختارها و برنامه های مختلف وزارت عتف در جهت اثربخشی بهتر در جامعه و پیشرفت اکوسیستم ارتباط دانشگاه و صنعت، توصیه و تشریح می‌شوند.

  کلیدواژگان: ارتباط با جامعه و صنعت، اشتغالزایی، مهارت افزایی، دانشگاه و صنعت، هم افزای
 • سید حیدر میرفخرالدینی* صفحات 75-86

  تغییر نقش دانشگاه با توجه به تغییر جهت‌گیری های اقتصادی-سیاسی در پایان جنگ سرد، تغییر نگرش به پژوهش در مراکز دانشگاهی را به دنبال داشت. با توجه به جهت‌گیری های اقتصادی جدید که نقش مدیریت اقتصاد را از دولت به بازار منتقل کرده است و به تغییر نگرش به پژوهش در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی انجامیده است، این تقاضا شکل گرفته است که دانشگاه باید حداقل منابع عمومی به کار رفته در پژوهش را جبران کند و نقش فعال‌تری در رشد و توسعه جامعه ایفا کند. هم‌زمان شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، نقش دانش را به‌عنوان عامل برجسته‌تر در ایجاد ارزش افزوده، خلق ثروت نسبت به عوامل سنتی تولید در اقتصاد یعنی زمین، کار و سرمایه مشخص کرده است. دانشگاه علاوه بر پژوهش و آموزش، نقش سوم دیگری را عهده دار شده است و آن مشارکت در امر توسعه اقتصادی-اجتماعی جامعه است. این تغییرات در رویکرد تخصیص منابع و نقش دانش در خلق ثروت و تغییر جهت گیری مدیریت اقتصاد منجر به رشد توجه به رویکرد تجاری سازی نتایج پژوهش ها در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشورهای توسعه یافته شده است و در نتیجه آن، این انتظار از دانشگاه شکل گرفت که نتایج پژوهش ها باید به شرکت های بخش خصوصی و عمومی فروخته شود تا ضمن اینکه فعالیت های پژوهشی تامین مالی شوند، منابع درآمدی دیگری برای این مراکز خلق شود. تجاری سازی به معنای تبدیل نتایج تحقیقات به محصولات، خدمات و فرآیندهایی است که می‌توانند به فروش برسند. به این ترتیب، این فرآیند به کاربردی کردن نتایج تحقیق و ایجاد ارزش اقتصادی برای این نتایج تاکید دارد. در نتیجه، پرورش ایده‌های کارآفرینانه در فرآیند توسعه کسب‌وکار جهت ثروت‌زایی، ارزش‌زایی، بهره‌گیری از فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی و تلفیق نوآوری‌ها و فناوری‌ها در راستای پویایی اقتصادی؛ جهت‌دهی سرمایه‌های سرگردان و هدایت جریان‌های سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای مولد و کارآفرین در چارچوب توانمندی‌های دانشگاه؛ شرکای اجتماعی و دانشجویان و مدرسان؛ و جلوگیری از فرسایش کسب‌وکارهای کارآفرینانه در پرتو تسهیل‌گری‌های مستمر و فرآیندمدار در ابعاد مشاوره‌ای، مالی، نهادی و غیره توصیه می شود.

  کلیدواژگان: دانشگاه کارآفرین، جهت گیری های اقتصادی-سیاسی، رویکرد تجاری سازی، تلفیق نوآوری ها و فناوری ها
 • حکیمه نیکی اسفهلان*، محمدرضا حلاج یوسفی، حیدر مرتضی پور صفحات 87-102

  اقتصاد امروز اقتصاد دانشی بوده و در این میان نقش شرکتهای دانش بنیان در توسعه و کاربردی ساختن علم و در رشد و توسعه اقتصادی جوامع حاضر به عنوان یک نقش برجسته از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این راستا دانشگاه ها به عنوان مهمترین محمل تولید علم به دلیل دارا بودن شرایط و ویژگیهای خاص آن از جمله الگو و سرآمد بودن برای سایر نهادها و سازمانها در تلاش هستند تا همگام با تولید علم و دانش در کاربردی ساختن آن از طریق ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان بکوشند اما همانند سایر فعالیتها و اقدامات در این خصوص همچنان موانعی دیده می شود که علیرغم تلاش این دسته از ارگانها نتیجه مطلوبی و موفقیت آمیزی تاکنون حاصل نگردیده است ، لذا این تحقیق با رویکرد شناسایی این دسته از موانع سعی دارد تا گامی در مسیر رفع آنها و تسهیل کاربردی سازی دانش از طریق دانشگاه ها بردارد. این تحقیق از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی طبقه بندی گردیده و از روش توصیفی پیمایشی جهت گرد آوری داده های تحقیق استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده که در مرحله اول شناسایی موانع در بین 80 نفر و در مرحله دوم اولویت بندی این موانع در بین خبرگان شامل 12 نفر از اعضا هییت علمی در رشته های مختلف دانشگاه ازاد واحد هادیشهر توزیع گردیده است .در این تحقیق از روش تحلیل عاملی جهت شناسایی موانع در مرحله اول استفاده کردید که نتایج منجر به شناسایی سه دسته از موانع محیطی ،سازمانی و فردی در ایجاد شرکتهای زایشی گردیدند .نتایج اولویت بندی موانع با بهره گیری از روش AHP گروهی نشان داد موانع سازمانی به ترتیب در رتبه اول ،موانع محیطی در رتبه دوم و موانع فردی در رتبه سوم موانع ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان دانشگاهی قرار گرفته اند .

  کلیدواژگان: شرکتهای زایشی، دانشگاه کارآفرین، دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت دانش بنیان
 • مهدی بهاردوست *، فریبا حنیفی، حسن شهرکی پور صفحات 103-118

  هدف این مقاله تدوین مدل راهبردی جهت رابطه دانشگاه و"صنعت" با هدف جذب دانشجو می باشد. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل سه 20 نفر از سه گروه 1) خبرگان صنعتی؛ به‌عنوان نماینده بخش صنعت؛ 2) مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، به‌عنوان نماینده بخش دولتی و سیاست‌گذاری؛ 3) روسای دانشگاه ها و معاونین واحدهای دانشگاهی و اعضای شورای برنامه ریزی دانشگاه های آزاد،اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که دارای تجارب و اطلاعات غنی‌تری در زمینه ارتباط دانشگاه با صنعت هستند..رویکرد نمونه گیری، هدفمند و روش نمونه گیری صاحبنظران کلیدی بود. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه ساخت مند بود. دربخش کیفی و در قسمت اول، استخراج داده ها و مولفه ها با روش کد گذاری وروش داده بنیاد می باشدسپس جهت ساخت مدل پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. الگوی مستخرج از تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش در قالب هفت بعد اصلی، و سی پنج معیار طراحی شد. هفت بعد اصلی عبارت اند از:« عوامل داخل و درون دانشگاهی »« عوامل خارج و برون دانشگاهی »«سیاست گذاری وطراحی مجدد»« ارتقاء آکادمیک»«بسترهای قانونی»«تحولات اساسی»«نهادینه کردن »در بخش کمی روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بودو جامعه آماری شامل31 نفر شامل اساتید دانشگاه آزاد، روسای دانشگاه آزاد و فعالین حوزه صنعت، مدیریت و مسایل جذب دانشجوکه طبق احکام کارگزینی رسمی آزمایشی، قراردادی، رسمی قطعی در بخش‌های مختلف این سازمان در سال تحصیلی 1399-1398 اشتغال داشته‌اندکه برای اعتباریابی الگو، با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش صاحبنظران کلیدی، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شبکه مضامین بخش کیفی بود.

  کلیدواژگان: سیاست های جذب دانشجو، دانشگاه، صنعت
 • مجید دارابی* صفحات 119-148

  هدف اصلی این مقاله، طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هییت‌علمی دانشگاه‌ها است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و کمی انجام شده است؛ به همین منظور در مرحله کیفی، تعداد 14 نفر از خبرگان در حوزه کیفیت پژوهش دانشگاهی به صورت هدفمند و با راهبرد نمونه‌گیری نظری انتخاب شده و به صورت نیمه ساختار یافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد. پس از پیاده‌سازی محتوای مصاحبه‌ها و تحلیل مقدماتی آن‌ها، کدها یا مفاهیم اولیه شناسایی و به منظور دستیابی به مقوله‌های اصلی کدهای مشابه در طبقه‌هایی خاص قرار گرفتند. در نهایت برای هر یک از طبقات عنوانی که دربرگیرنده کل کدهای آن طبقه باشد، انتخاب گردید. در نتیجه این مطالعه الگوی مدیریت کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هییت‌علمی دانشگاه‌ها مشخص گردید که به اعتقاد خبرگان پژوهش دانشگاهی، شامل ابعاد بسترسازی، سیاست‌ها و ماموریت‌ها، برنامه‌ریزی، نظام‌های حمایتی /تشویقی و بعد ارزیابی و نظارت است هر یک از این ابعاد خود شامل مولفه های هستند که مجموع آنها در الگو 25 مولفه است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های کمی نشان داد که افراد نمونه تحقیق، الگوی مدیریت کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هییت‌علمی دانشگاه‌ها را در سطح مطلوب ارزیابی نموده و وجود این ابعاد و مولفه‌های مربوط به آن‌ها مهم و حایز اهمیت تشخیص داده اند. اعتبار یابی مدل طراحی شده در نمونه تحقیق نشان داد که تمامی متغیرهای مشاهده‌پذیر دارای بار عاملی مناسبی بر متغیر مکنون خود هستند و با توجه به شاخص‌های PLS از مطلوبیت لازم برای سنجش متغیر مکنون متناظر خود برخوردار هستند. همچنین، یافته‌های حاصل از آزمون نیکویی برازش و سایر شاخص‌های کیفیت مدل نشان دادند که مدل پیشنهادی الگوی مدیریت کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هییت‌علمی دانشگاه‌ها از کیفیت و برازش لازم برخوردار هست.

  کلیدواژگان: دانشگاه، اعضای هیئت علمی، پژوهش، مدیریت کیفیت، الگو
 • حسین صمدی میارکلائی*، حمزه صمدی میارکلایی صفحات 149-150

  دانشگاه کارآفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می شوند، این مرکز از افراد کارآفرین حمایت می کند. این حمایت شامل حمایت آموزشی، مالی و بازاریابی است. در چنین دانشگاهایی برای سرمایه گذاران امکاناتی فراهم می شود تا مشکلات آن ها پیش بینی شده و از فرصت های بدست آمده استفاده کنند که خود تجربه ارزشمندی در حیطه مالی و بازاریابی است. مشاغلی که از این دانشگاه ها بهره مند می شوند مسلما در توسعه فناوری جدید پیشرو خواهند بود. این فناوری در تولید کالاها به کار رفته و منجر به بالا رفتن سطح استاندارد زندگی خواهد شد. در این بین هدف از تحقیق حاضر تبیین وضعیت حاکم بر دانشگاه کارآفرین در دانشگاه های هزاره سوم با طرح پژوهشی تجربی از طریق سیستم استنتاج فازی است. روش این پژوهش از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، روش پیمایشی و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق اساتید، خبرگان و مسیولین دانشگاه صنعتی بابل می باشند. یافته ها نشان داد که از میان شاخص های مورد بررسی فقط شاخص های چندرشته ای فرارشته ای؛ چشم انداز و ماموریت دانشگاه؛ انتقال دانش و مولفه مرکز رشد، تامین مالی مخاطرات در شرکت های مشتق از دانشگاه در سطح مطلوبی بوده است، ولی سایر شاخص ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند. باتوجه به یافته های توصیفی و تحلیلی پژوهش حاضر باید اشاره کرد که ظهور دانشگاه کارآفرین در واقع پاسخی به اهمیت روزافزون دانش در نظام ملی و منطقه ای نوآوری و ادراک جدید از دانشگاه است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی دانشگاهی، دانشگاه کارآفرین، نوآوری، فناوری
 • محمدرضا صالحی*، مسعود شفیعی صفحات 151-154

  ارتباط صنایع و دانشگاه ها، سال ها مورد بحث و بررسی های متعدد بوده‌است، ولی هیچ گاه این مباحث به‌طور خاص راهگشا نبوده است. بنابراین، بدون مقایسه با معیارهای جهانی و تعیین میزان فاصله و علل عدم ارتباط علمی لازم نمی‌توان راه حل های علمی مفیدی را ارایه نمود. از این رو، اول، تعیین وضع موجود همکاری علمی دانشگاه ها و صنایع و دوم، مقایسه وضعیت موجود با وضعیت استاندارد همکاری های علمی در مقیاس جهانی بایستی صورت پذیرد. در این راستا، یافتن ارتباط هر یک از نسل های دانشگاهی با صنعت، بسیار با‌اهمیت جلوه می کند. نسل اول دانشگاه ها، نسلی آموزش‌محور بود، نسل دوم پژوهش‌محور، نسل سوم کارآفرین و نسل چهارم جامعه‌محور که بیشتر تمرکز خود را بر روی همکاری در طرح های ملی، منطقه ای و بین المللی گذاشته است. اما در این میان، مشکلاتی نیز پیش روی دانشگاه ها در رسیدن به این اهداف وجود دارد که شامل عدم وجود امکانات مالی مناسب دانشگاه ها جهت گسترش و بهبود وضعیت فعلی، عدم وجود امکانات چندرسانه‌ای و کمک‌آموزشی و آموزشی مناسب، وجود امکانات فرسوده و به‌روز‌نشده، عدم وجود آزمایشگاه‌های درسی مناسب مخصوصا در مقاطع تحصیلات تکمیلی، عدم وجود امکانات آزمایشگاهی-تحقیقاتی مناسب و به‌روز جهت به دست آوردن نتایج آزمایشگاهی برای فعالیت‌های پژوهشی، عدم وجود فضای فیزیکی استاندارد کافی، گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی با وجود امکانات و عدم وجود حداقل‌های لازم، استفاده از نیروهای ناکارآمد در بدنه هیات علمی و مدیریتی در بعضی از مراکز آموزش عالی است.

  کلیدواژگان: دانشگاه نسل چهارم، دانشگاه جامعه محور، طرح های ملی، همکاری دولت، دانشگاه و صنعت، قطعنامه کنگره سراسری همکاری سه جانبه دولت
|
 • mohammad mahdi fanaei * Pages 1-4

  In the last few decades, the challenge of "industry-university relationship" has been the most important current issue in the country. "Standard and standard attitude" is a kind of practical thinking that is organized from the integration of global experiences and public knowledge. One of the most important words in all standards developed at the international, national and organizational levels is the word "root cause". Ensuring the dynamism and reliability of the industry is the full observance of the necessary standards. Industrial culture grows by accepting and applying the standard in various dimensions of production and service, and expresses its impact beautifully. Those involved in the field of planning and implementation in the issue of the relationship between university and industry, should pay more attention to the observance of "professional and engineering ethics".At the heart of this is a commitment to honesty and belief in effectiveness. Knowing and applying engineering ethics charters around the world not only deepens the perspective but also expands the scope of action commitment. Ethics is a basic necessity for sustainable scientific development. Reproducing the issue of education and training at the university level is a very important challenge. University education is theoretical and does not have a skill or professional approach. The goal of the human resources industry is to train skilled craftsmen to do the job. The bridge between the university and industry is reliable with the aim of applying the lessons learned and the experiences gained.

  Keywords: Industry-university relationship, standard, professional ethics, accumulated experiences, university education Community Verified icon
 • Gevork grptian * Pages 5-10

  This paper examines the structure of German research management. In this regard, segregation of duties in the policy-making layers, sponsors and implementers of research is proposed and then the institutionalization approach in research is presented. Finally, how to finance and discuss how to plan international activities is discussed. Conclusion The article provided highlights and suggestions on national perspectives.

  Keywords: Research, policy-making, evaluation, policy-making institutions, budget
 • Ali Akbar Safavi * Pages 11-24

  Undoubtedly, the developments resulting from new technologies in recent years have changed the way views and all scientific, social, economic and industrial dimensions in the world. These changes are increasing much faster than before, and therefore aware people in any society, both from an individual and managerial position, prepare for these changes, and vulnerable individuals and communities (from an intellectual, managerial, and program perspective). They will lag behind the caravan of growth and excellence day by day. For example, a brief and even simple look at the effects of information and communication technologies over the past few decades can shed light on changes in social interactions, the shape of national and international markets, economic approaches, and security issues. The fourth wave of industry or (Industry 4.0) is one of these technological developments that is taking place as a revolution and with the same common meaning of revolution. The fourth industrial wave refers to the fourth industrial revolution. This revolution will change production processes, make supply chains and production processes more interconnected, efficient and flexible, and expand the discussion of customization and virtual production.Everyone is talking about the fourth wave of industry. But what exactly does this mean? And what was it before that? The purpose of this article is a comprehensive review of future developments and technologies and their effects on industry and other dimensions of society. Understanding the emerging digital developments, we need to review the results of research and possible guidelines or solutions. In this way 1. Policies and roadmaps that all related industries should pursue to succeed in the future; 2. Theoretical as well as practical challenges and possible related solutions, 3. Changes in managerial and educational approaches and the contents of scientific disciplines, Will be mentioned.

  Keywords: The Fourth Industrial Revolution, Production Processes, Major Challenges, Technology, Infrastructure
 • fatollah ommi *, mohammadreza salimi Pages 25-32

  The challenge of the relationship between academia and industry is an issue that experts and academics and industry officials have been addressing more and more in recent years and are looking for safe and planned solutions and ways to strengthen this relationship. The relationship between industry and academia has been discussed in the country for several decades, and the first statements of the Supreme Leader in this regard date back to 1990, but what is certain is that there has been no effective relationship between science, academia and industry; Today, more than ever, the structure of science, technology and industry in the country needs to be reviewed and interacted as much as possible, and industry stakeholders must accept the fact that, along with the university, they will be able to fully absorb technology.This is part of His Holiness's statement in a group meeting of university professors, elites and researchers: "We have talked a lot about 'beneficial science'; "That is, the science that solves the problems of the country; the solution of the problems of the country is a beneficial science, that is, it is a scientific confrontation with the various problems that exist in the country." At first glance, perhaps the biggest problem in the communication space between industry, society and academia is the technical issue, but upon entering this space, it is seen that this is not the case in practice, and it seems that lack of information, lack of trust and lack of motivation are the three main pillars. ; Too often, our industry and society are unaware of the capacity and potential of knowledge-based companies, academic companies, and faculty members.In the current era, universities and entrepreneurs have a greater mission and social responsibility in the face of economic development, productivity in production and the creation of sustainable income, and a connection with industry and production. These basic problems led to the presentation of research in this area to be able to be effective in removing existing barriers. One of the most important challenges in the relationship between industry and the university is the academic level of Iran's first-ranked universities, which is at the level of international knowledge, while Iran's industry is at the level of developing countries. Be

  Keywords: Industry-university relationship, beneficial science, lack of knowledge of craftsmen, ‌ lack of trust of craftsmen, lack of motivation of academics
 • Mohammad reza Karimi ghohroudi*, masoud shafiee Pages 33-56

  Achieving a superior industrial civilization and the development of advanced and intelligent industry in the future is one of the major goals and serious concerns of many developed and leading countries in the world. Therefore, these countries have taken action to visualize and visualize their future industry, and in order to realize these images, they have prepared various national plans and roadmaps and made extensive and targeted investments. As we see today, several major programs in the world are competing to build a future industrial civilization. This article is a qualitative study with a descriptive-analytical approach with the aim of comparative study of images, perspectives and future industry plans of leading countries in order to optimize and extract implications, lessons First, the new future paradigm and civilization, ie the fourth industrial revolution, is briefly introduced, and then the most important images and macro-plans of the future industry of the three leading countries in the face of this revolution, including the European Union, especially Germany (fourth and fifth generation industry), China. (Made in China 2025 and the superpower of production in 2049), the United States (IoT, advanced and intelligent manufacturing 2030) briefly identifies and finally comparatively examines these images, the most important key findings, implications, lessons and teachings Provided for government, academia and industry. It is necessary for our dear country, with a deep understanding of these images and grand plans, to have an intelligent confrontation with these developments so that it does not suffer from strategic surprises.and teachings for development. Is the country's industry.

  Keywords: Future industrial civilization, future industry, macro-plans, leading countries
 • mohammad saeid seif *, saeid jahanjiri Pages 57-74

  Cooperation between the industrial sector and universities is undoubtedly one of the areas that is discussed in all countries and can have a decisive impact on the economy and industry of that country. Therefore, establishing a coherent and organized relationship between industries and universities is one of the basic needs of countries. This connection helps universities to align their educational and research activities with the needs of society and industry, and to develop specialists and researchers who can truly meet the needs of industry. In recent years, the cooperation between academia and industry in some areas has brought important achievements to the country, but there are still very important measures that can be taken to increase synergy and cooperation between universities and industrial units.Fortunately, in this regard, the country's universities and research institutes have started appropriate measures and have defined and implemented useful programs and models to develop community and industry relations contracts, improve internships, graduate employment, help solve national challenges and similar cases. The pathology of the relationship between academia and industry and the sharing of successful experiences of higher education institutions and executive bodies are very important in strengthening this relationship. For this purpose, in this article, a summary of the situation of the country's universities and research institutes is presented and new programs that can be effective in improving the situation are described.

  Keywords: Communication with society, industry, job creation, skills building, university, synergy
 • heydar mirfakhreddin* Pages 75-86

  The change in the role of the university due to the change in economic-political orientations at the end of the Cold War, led to a change in attitudes toward research in academic centers. Given the new economic orientations that have shifted the role of economic management from government to market and have led to a change in attitudes toward research in universities and research centers, the demand has emerged that universities should minimize the public resources used in research. To compensate and play a more active role in the growth and development of society.At the same time, the formation of the knowledge-based economy has highlighted the role of knowledge as a more prominent factor in creating added value, wealth creation than the traditional factors of production in the economy, namely land, labor and capital. In addition to research and education, the university has another third role, which is to participate in the socio-economic development of society.These changes in the approach to resource allocation and the role of knowledge in wealth creation and the change in the direction of economic management have led to growing attention to the commercialization approach to research results in universities and research centers in developed countries. He concluded that research results should be sold to private and public sector companies in order to create other sources of revenue for these centers while funding research activities.Commercialization means turning research results into products, services, and processes that can be sold. Thus, this process emphasizes the application of research results and the creation of economic value for these results.As a result, fostering entrepreneurial ideas in the process of business development for wealth creation, value creation, taking advantage of comparative opportunities and advantages, and combining innovations and technologies in the direction of economic dynamism; Directing stray capital and directing investment flows in productive and entrepreneurial businesses within the university's capabilities;Social partners and students and teachers; It is recommended to prevent the erosion of entrepreneurial businesses in the light of continuous and process-oriented facilitations in the dimensions of consulting, financial, institutional, etc.

  Keywords: Entrepreneurial University, Economic-Political Orientations, Commercialization Approach, Integration of Innovations, Technologies
 • hakimeh niky esfahlan*, mohammad reza hallaj yousefy, heidar mortezapour Pages 87-102

  Today's economy is a knowledge economy, and among them, the role of knowledge-based companies in the development and application of science and in the economic growth and development of present societies as a prominent role is of particular importance. In this regard, universities as the most important vehicle for the production of science due to its special conditions and characteristics, including model and excellence for other institutions and organizations are trying to keep up with the production of science and knowledge in its application through the creation of knowledge based spinn-off companies. But like other activities in this regard, there are still obstacles that despite the efforts of this group of organs has not achieved a good and successful result so far, so this study with the approach of identifying these obstacles tries to take a step towards removing these obstcales and to facilitate the application of knowledge through universities. This research is classified as applied research in terms of purpose and descriptive survey method has been used to collect research data. The data collection tool was a questionnaire that in the first stage of identifying barriers were distributed among 80 people and in the second stage of prioritizing these barriers among experts including 12 faculty members in different fields of Hadishahr Branch of Azad University. In this study, we used factor analysis method to identify barriers in the first stage, which resulted in identifying three categories of environmental, organizational and individual barriers in creating rspin-off companies in university . The results of prioritizing barriers using group AHP method showed organizational barriers is placed in the first place, respectively, environmental barriers are in the second place and individual barriers are in the third place to the establishment of university knowledge-based spin-off companies.

  Keywords: spin-offs entreprenur university, Islamic Azad university, knowledge based company
 • Mahdi Bahardoost*, fariba hanifi, hasan shahrakipor Pages 103-118

  The purpose of this article is to develop a strategic model for the relationship between university and "industry" with the aim of attracting students.The research method was heuristic. The statistical population in the qualitative section includes three20people from three groups1) industrial experts; As a representative of the industry sector;2)Managers and experts of the Ministry of Industry, as representatives of the public sector and policy-making;3)Heads of universities and vice chancellors and members of the Planning Council of Free Universities, members of the Supreme Council of the Cultural Revolution who have richer experiences and information in the field of university-industry relations.The sampling approach was purposeful and the sampling method was key experts.The research tool was a semi-structured in-depth interview.In the qualitative part and in the first part,the extraction of data and components is based on the coding method and data method of the foundation.Then,interviews with experts and a questionnaire have been used to construct the research model.The model extracted from the analysis of research findings was designed in the form of seven main dimensions,and thirty-five criteria.The seven main dimensions are:"internal and external factors","external and external factors","policy-making and redesign","academic promotion","legal contexts","fundamental changes","institutionalization"in the quantitative part of the descriptive research method-Budo survey The statistical population includes31people including Azad University professors,Azad University presidents and activists in the field of industry,management and student recruitment issues who have been employed in different parts of the organization in the academic year 1398-1399 in accordance with the rules of formal,contract,and formal recruitment.The model was selected using purposive sampling approach and the method of key experts.The instrument used in the quantitative section was a researcher-made questionnaire based on the qualitative section content network.

  Keywords: Student recruitment policies, University, Industry
 • majid darabi* Pages 119-148

  The main purpose of this article is to design and validate a model for managing the quality of research activities of university faculty members. This research has been done in the framework of a qualitative and quantitative approach; For this purpose, in the qualitative stage, 14 experts in the field of academic research quality were purposefully selected with a theoretical sampling strategy and interviewed in a semi-structured manner. Thematic analysis technique (theme) was used to analyze the data. After implementing the content of the interviews and their preliminary analysis, the codes or basic concepts were identified and in order to achieve the main categories, similar codes were placed in special categories. Finally, for each category, a title was selected that includes all the codes of that category. As a result of this study, the model of quality management of research activities of university faculty members was identified, which according to academic research experts, includes the dimensions of bedrock, policies and missions, planning, support / incentive systems, and the dimension of evaluation and monitoring. Are that the sum of them in the pattern is 25 components. The results of quantitative data analysis showed that the research sample evaluated the quality management model of research activities of university faculty members at the desired level and recognized the existence of these dimensions and their related components as important and important. Validation of the model designed in the research sample showed that all observable variables have a suitable factor load on their latent variable and according to PLS indicators have the necessary desirability to measure their corresponding latent variable. Also, the findings of the goodness of fit test and other quality indicators of the model showed that the proposed model of quality management model of research activities of faculty members of universities has the necessary quality and fit.

  Keywords: University, faculty members, research, quality management, template
 • Hossein Samadi-Miarkolaei*, Hamzeh Samadi-Miarkolaei Pages 149-150

  Entrepreneurial University is a place where new jobs are created, this center supports entrepreneurial people. This support includes educational, financial and marketing support. In such universities, investors are provided with opportunities to anticipate their problems and take advantage of the opportunities gained, which is itself a valuable experience in the field of finance and marketing. The occupations that benefit from these universities will certainly be at the forefront of the development of new technology. This technology is used in the production of goods and will lead to a higher standard of living.In the meantime, the purpose of the present study is to explain the situation of the entrepreneurial university in the universities of the third millennium with an experimental research design through a fuzzy inference system. The method of this research is survey method in terms of data collection and applied in terms of research purposes. The statistical population of this research is professors, experts and officials of Babol University of Technology.Findings showed that among the studied indices, only multidisciplinary multidisciplinary indices; University vision and mission; Knowledge transfer and growth center component, risk financing in university-derived companies has been at a desirable level, but other indicators are in poor condition.According to the descriptive and analytical findings of the present study, it should be noted that the emergence of entrepreneurial university is in fact a response to the growing importance of knowledge in the national and regional system of innovation and new perception of the university.

  Keywords: Academic Entrepreneurship, Entrepreneurial University, Innovation, Technology
 • mohammadreza salehi*, masoud shafiee Pages 151-154

  The National Congress of Government, University and Industry for National Development in recent years, with the cooperation of elites and experts from scientific, research and industrial centers, has been able to continuously present useful solutions in due course. Suggestions such as: '' Establishment of an integrated industrial information and scientific system in the country's industry for access to timely information of industry and universities, establishment and equipping of specialized national laboratories for optimal service to universities and industry, formulation of national research strategy and determination PrioritiesAnd Improving the research management of the country, reforming and reviewing the educational programs and chapters of universities, in accordance with the latest technologies, cooperation of government and executive organizations, universities and research institutes and industry to draw and formulate the national innovation system of the country. , Expanding communication and scientific, technical and research cooperation with competent international institutions with a systematic focus on efficient domestic forces and reviewingDevelopment of technology, homogeneous networking of industrial and research units, creation of software and hardware infrastructure of government, university and industry communication in all provincial centers, using the experiences of other countries and university centers in the relationship between industry and university, especially Industrial and developed countries, launching industry and business clinics in the provinces in cooperation with universities and industries as one of the models of cooperation between universities and industry, strengthening the role of private sector institutions in the cycle of science and industry and activities Research and Technology '', and many other things that could undoubtedly and still can pave the way for the relationship between industry and academia.

  Keywords: Fourth Generation University, Community-Based University, National Plans, Government Cooperation, University, Industry, Resolution of the National Congress on Tripartite Cooperation between Government