فهرست مطالب

سرزمین سبز - پیاپی 190-191 (آبان و آذر 1399)
 • پیاپی 190-191 (آبان و آذر 1399)
 • 58 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1400/08/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آغاز سخن
 • سیاست های کشاورزی و الگوی کشت
  صفحه 4
 • رخداد
  صفحه 5
 • روش های تکثیر گیاهان
  مهندس هاله خدادادی صفحه 11
 • اهمیت گوگرد و باکتری ها بر کمیت و کیفیت خاک در باغ داری الکترونیک
  صفحه 17
 • گلهای فصلی
  بهروز سلطان محمدی صفحه 22
 • همزیستی با گیاهان
  صفحه 28
 • انواع و کاربرد سیب زمینی های رنگی
  اسماعیل پورکاظم صفحه 30
 • رابطه توسعه پایدار با محیط زیست
  صفحه 35
 • خواص درمانی خاکشیر و نحوه ی مصرف آن
  صفحه 41
 • کالیبراسیون سمپاش ها برای استفاده در گیاهان زینتی
  صفحه 46
 • نقش کود دامی در کاهش تنش رطوبتی و بهبود کیفیت محصول
  نسرین مجیدیان، مجید مجیدیان صفحه 51
 • شناخت خواص گیاهان دارویی
  صفحه 56