فهرست مطالب

گزیده ای از تازه های پزشکی (جراحی عمومی و تخصصی) - سال بیست و دوم شماره 6 (پیاپی 132، بهمن 1399)
 • سال بیست و دوم شماره 6 (پیاپی 132، بهمن 1399)
 • 100 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1399/11/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آنالیز آینده نگر مکانیسم ها منجر به ناکارآمدی پروفیلاکسی برای ترومبوز وریدی عمقی در زمینه پانکراتیک نکروزان
  صفحه 505
 • خطر سرطان پستان به دنبال هیسترکتومی با و بدون سالپنگواوفورکتومی به علل خوش خیم
  صفحه 518
 • تکنیک جراحی رزکسیون سوپراکلاویکولار دنده اول
  صفحه 527
 • پیامدهای سندرم تنفسی حاد و شدید مرتبط با کروناویروس - 2 بر جراحی عروق
  صفحه 537
 • ارزیابی خطر سرطان آندومتر و نئوپلازی و اینترااپی تلیال آندومتر در زنان دچار خونریزی غیر طبیعی و تاثیر آن بر الگوریتم اقدامات بالینی
  صفحه 548
 • استفاده از بلوک Erector Spinae در جراحی قفسه سینه، منجر به بهبودی سریع پس از بیهوشی می شود
  صفحه 561
 • جراحی کاهش وزن با کاهش خطر سرطان پستان پیش و پس از یائسگی همراه است
  صفحه 569
 • سوء تغذیه در جراحی انتخابی ، چگونه ممکن است مارکرهای مرسوم کمکی به جراحان و بیماران نکند
  صفحه 579
 • درمان ضد انعقادی در بیماران دچار آسیب ترومایی مغز : یک پژوهش چند مرکزی و آینده نگر از Eastern Association for Surgery of Trauma
  صفحه 593