فهرست مطالب

پژوهش های تربیتی - سال یک هزار و چهارصدم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)
 • سال یک هزار و چهارصدم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمید خانی پور*، هومن یغماییان، هانیه چیذری، سمانه حسینی صفحات 1-32

  تربیت جنسی یکی از جنبه‎ های مهم تربیت است که در کشور ایران مغفول مانده است. در این پژوهش با استفاده از روش مرور نظامند، سه سوال درباره تعریف و مفهوم سازی تربیت جنسی در دنیا، سرفصل های و مهارت های تربیت جنسی و اثرات این برنامه ها بررسی شد. روش مطالعه از نوع مرور نظام مند بود. یافته ها نشان میدهد برنامه های تربیت جنسی طیف گسترده ای از آموزش های شیوه های محافظت جنسی از خود تا آموزش شیوه های اخلاقی سلامت جنسی قرار می گیرد. تعریف های اولیه از تربیت جنسی عام و رفتاری است ولی هر چه به جلو می رویم، تعریف ها ماهیت فرهنگ وابسته تر پیدا کرده اند. اثربخشی برنامه های تربیت جنسی در کاهش مشکلاتی مثل بارداری ناخواسته و محافظت از آزاردیدگی جنسی موثر است. اتخاذ رویکرد جامع نگر به تربیت جنسی که به معنای استفاده از روش های مداخله مهارت آموزی روانشناختی و همراه کردن والدین و اولیای مدرسه است در تحقق برنامه های تربیت جنسی موثر است. بهتر است برای تضمین اثربخشی برنامه های تربیت جنسی، هر برنامه با توجه به جنبه های فردی و فرهنگی مخاطبان تعدیل شود تا اثربخشی برنامه بر روی سلامت جنسی تضمین شود.

  کلیدواژگان: تربیت جنسی، امور جنسی، کودکان، مرور نظامند، فراتحلیل
 • فریبا خوشبخت*، مهدی محمدی، رضا ناصری جهرمی، فاطمه میرغفاری، مریم صفری، فائزه روستا، سولماز خادمی صفحات 33-48

  به دلیل همه گیری ویروس کرونا، اکثریت دانش آموزان در بیش از 150 کشور با تعطیلی مدارس در کشورشان روبرو شدند و این موضوع والدین را با شرایط پیش بینی نشده و تغییر نوع آموزش فرزندانشان مواجه ساخت. هدف از این پژوهش ارزیابی نگرش سلامت محور والدین دانش آموزان ابتدایی به بازگشایی مدارس در بحران کرونا بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری شامل تمامی والدین دانش آموزان ابتدایی شهر شیراز بوده است. تعداد 195 نفر از والدین با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مجتمع آموزشی اوکفیلد بوده است. داده ها با استفاده از آزمون های تک نمونه ای ویل کاکسون و فریدمن تجزیه و تحلیل شدند. والدین نسبت به شرکت فرزندانشان در کلاس های حضوری نگرش منفی اما نسبت به امکان حمایت از آموزش فرزندان خود، تضمین سلامت و امنیت فرزندشان و کارکنان مدرسه و الزام فرزندشان به استفاده از ماسک در حالی که قادر به حفظ فاصله اجتماعی با یکدیگر نیستند نگرش مثبتی داشتند. علیرغم اینکه بیشتر والدین معتقدند که نباید فرزندشان در سال تحصیلی 1399-1400 به صورت حضوری در مدرسه شرکت کند لکن اولویت آنان در این سال تحصیلی تامین ارتباطات اجتماعی و تعامل فرزندانشان با دیگران در مدرسه است.

  کلیدواژگان: نگرش، سلامت محور، والدین، دانش آموزان، ابتدایی، مدرسه، کرونا
 • کاظم فتح تبار فیروزجائی*، علی شجاعتی، ایمان شهرام، فاطمه خادمی صفحات 49-60

  با افزایش تقاضا برای تحصیل در مقاطع آموزش عالی و محدودیت ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و رشته های پرطرفدار، سنجش و پذیرش دانشجو به یکی از اهداف مهم نظام آموزشی تبدیل شده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی وضعیت فعلی الگوی سنجش و پذیرش دانشجو و ارایه راهکارهایی به منظور بهبود الگوی سنجش و پذیرش دانشجو در کشور انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از منظر روش شناسی به روش کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش خبرگان و صاحب نظران علمی و اجرایی در حوزه کنکور بوده اند که به روش نمونه گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از ناکارآمدی الگوی فعلی سنجش و پذیرش دانشجو است. به زعم صاحب نظران و خبرگان از مهم ترین آسیب های الگوی فعلی سنجش و پذیرش دانشجو عبارتند از: آسیب های ناشی از فضای نظام آموزشی در دوران قبل از کنکور، چالش های ناشی از فضای حاکم بر آزمون سراسری و شرایط ناظر بر کنکور داوطلبان، و آسیب های مربوط به دوران بعد از برگزاری آزمون سراسری. همچنین پذیرش توسط دانشگاه، بهینه سازی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی، راهکارهایی در ارتباط با ارتقای عملکرد و کارایی نظام آموزشی و هدایت تحصیلی از جمله راهکارهای مکمل و جایگزین بودند که در پژوهش حاضر مورد شناسایی قرار گرفتند. از منظر صاحب نظران الگوی پیشنهادی علی رغم مسایل و چالش ها از مزایایی نیز برخوردار است و اجرای موفقیت آمیز آن مستلزم مطالعه عمیق، امکان سنجی، بررسی و ارزیابی دقیق و موشکافانه آن در ابعاد متعدد آموزشی و غیرآموزشی است. لذا با توجه به نتایج پژوهش حاضر راهکارهایی مانند کاهش تاکید بر حفظیات و توجه بیشتر به سایر مهارت های موردنیاز جامعه امروزی، استعدادها، علایق و توانمندی دانش آموزان، هدایت تحصیلی هوشمندانه و فرایند محور و انتخاب رشته ای متناسب با استعداد، علایق، و توانمندی دانش آموزان، تغییر از رویکرد هنجاری به شیوه ملاکی و حذف تدریجی کنکور پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، الگو، سنجش و پذیرش، کنکور، دانش آموزان، دانشجویان
 • زهرا حجازی، مصطفی قادری*، علیرضا صادقی، پروین صمدی، زهرا نیکنام صفحات 78-114

  هدف پژوهش حاضر، استخراج مولفه ها و عناصر برنامه درسی تربیت جنسی خانه - مدرسه است. روش تحقیق، سنتز آثار پژوهشی مرتبط در بازه های زمانی 2010 تا 2020 برگرفته از پایگاه های اطلاعاتی است. تعداد 376پژوهش علمی شناسایی و پس از بررسی های لازم، 19پژوهش  به مرحله نخست سنتز وارد شدند که با استفاده از روش سنتزپژوهی ساسکویس، هان و رودلا ترکیبی بهینه از نتایج آن ها ارایه گردید. استفاده از ارزیاب برای کدگذاری مجدد یافته ها، بیان شفاف آنچه انجام شده است و وجود شاخص های معین و قابل دفاع برای انتخاب مطالعات ورودی، جهت ارتقاء اعتبار پژوهش استفاده گردید. طبق یافته های حاصل، در برنامه درسی تربیت جنسی خانه- مدرسه مقوله های 12 گانه شناسایی گردید؛  شریان حیاتی سلامت و بهداشت؛ تعرض تا تجاوز: از پیشگیری تا درمان؛  رشد، نمو و بالیدگی انسان در چرخه عمر؛ شبکه ارتباطی انسانی: من به توان ما؛ مهارت های بهزیستن؛ ارزش مداری و نقش آفرینی معنویت؛  فعل جنسی؛ کیستی جنسی و جنسیت؛  شاهراه اطلاعاتی- رسانه ای؛ همدلی و همیاری سازمانی؛ حق در ترازوی عدالت و بازتاب هنجارهای فرهنگی- اجتماعی. از میان عناصر برنامه درسی جهت سهم بری از مشارکت در برنامه درسی مذکور، به ترتیب معلم،  والدین، دانش آموزان و سپس متخصصان و علمای دینی شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: تربیت جنسی، برنامه درسی تربیت جنسی، برنامه درسی تربیت جنسی خانه- مدرسه، عناصر برنامه درسی، مولفه های برنامه درسی
 • سعید آریاپوران*، منصور کریمی صفحات 116-141

  هدف پژوهش حاضر، میزان شیوع اضطراب ریاضی در دانش آموزان پسر دبیرستانی در دوره ی کوید-19 و نقش راهبردهای انگیزشی یادگیری ریاضیات (شناختی، فراشناختی، مدیریت منابع غیراطلاعاتی و اطلاعاتی) و تاب آوری ریاضی در تمیز دانش آموزان دارای اضطراب ریاضی بالا و پایین بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی آماری این پژوهش را کل دانش آموزان پسر (621=N) دبیرستانی شهرستان بهار از توابع استان همدان تشکیل دادند. نمونه ی پژوهش شامل 247 دانش آموز پسر بود که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس های راهبردهای یادگیری ریاضیات (لیو و لین، 2012)، تاب آوری ریاضی (کوکن و همکاران، 2016) و اضطراب ریاضی (بای و همکاران، 2009) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل تشخیص گام به گام استفاده شد. نتایج توصیفی نشان داد که 21/67 درصد دانش آموزان در دوره کوید-19 دارای اضطراب ریاضی بالا بودند. براساس آزمون t تک نمونه ای دانش آموزان از نظر استفاده از راهبردهای یادگیری ریاضیات و تاب آوری ریاضی در وضعیت پایین و از نظر اضطراب ریاضی در وضعیت بالایی قرار داشتند. بین راهبردهای یادگیری ریاضیات (شناختی، فراشناختی، مدیریت منابع غیراطلاعاتی و اطلاعاتی) با اضطراب ریاضی رابطه ی منفی وجود داشت. همچنین تنها نقش راهبردهای فراشناختی و تاب آوری ریاضی در پیش بینی عضویت گروهی دانش آموزان دارای اضطراب ریاضی بالا و پایین معنادار بود. آموزش راهبردهای یادگیری ریاضیات و تاب آوری ریاضی به دانش آموزان و گنجاندن روش تدریس ریاضیات مبتنی بر راهبردهای یادگیری ریاضیات و تاب آوری ریاضی در برنامه های ضمن خدمت برای معلمان ریاضیات در جهت کاهش اضطراب ریاضیات دانش آموزان در دوره کوید-19مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: اضطراب ریاضیات، تاب آوری ریاضی، راهبردهای انگیزشی ریاضی، کوید-19
 • میمنت عابدینی بلترک* صفحات 141-161

  هدف پژوهش حاضر مطالعه چالش های آموزش مجازی در دوران کرونا از منظر تجربه زیسته بانوان هیات علمی دانشگاه مازندران بوده است. طرح پژوهش حاضر کیفی و روش مورد استفاده پدیدار شناسی بود. جامعه آماری شامل بانوان هیات علمی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1400-1399 که روی هم 71 عضو بود. داده های کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از 20 نفر جمع آوری و اعتبار و روایی پژوهش بر اساس اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و قابلیت تایید بررسی و تایید گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر، تحلیل مضمون(فراگیر، سازمان دهنده و فراگیر) بود. نتایج نشان داد بانوان با چالش های مختلفی در آموزش مجازی مواجه شدند که در قالب 1 مضمون فراگیر، 3 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون پایه دسته بندی شدند. تغییر در سبک تدریس، زیر ساخت ها و امکانات و عدم همکاری دانشجویان از مضامین سازمان دهنده ی بدست آمده می باشد. هر مضمون سازمان دهنده نیز از چند مضمون پایه تشکیل می شود که شامل تغییر در سبک آموزش و تدریس و زمان بر بودن؛ چالش های زیرساخت های دانشگاه، امکانات استاد، امکانات دانشجو و زیرساخت های بنیادی؛ جدی نگرفتن آموزش های مجازی، بی توجهی به کلاس درس و انتظارات نامعقول دانشجویان از جمله مضامین پایه بوده که مشارکت کنندگان به عنوان چالش آموزش های مجازی در دوران کرونا بدان اشاره نمودند. در نهایت، آموزش مجازی و کلاس الکترونیکی که تا حال در دانشگاه های ایران مورد توجه قرار نگرفته بود، با ورود این ویروس مرکز توجه قرار گرفت که به دلیل همین مساله با چالش های بسیاری مواجه شد. شناسایی چالش ها، اولین گام جهت برطرف نمودن آن می باشد تا سازمان های وابسته به آن در این راستا گام بردارند.

  کلیدواژگان: کرونا، تجربه زیسته، بانوان، هیات علمی
 • سید موسی طباطبایی*، سکینه عرب، فاطمه بیان فر صفحات 162-180

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی بازآموزی اسنادی بر اهمال‌‌کاری تحصیلی و ترس از شکست در دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان شهرستان سمنان بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون بهمراه گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را تمام دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم آموزش نظری دبیرستان های شهر سمنان تشکیل دادند. از این جامعه، تعداد پنجاه نفر که بیشترین نمره را در پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن کسب کرده بودند، انتخاب و به شیوه تصادفی در یکی از دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار گردآوری داده ها مشتمل بر دو پرسشنامه استاندارد ترس از شکست در عملکرد کانروی و اهمالکاری تحصیلی سواری بود. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره (MANCOVA) نشان داد که میانگین گروه آزمایش در مولفه‌‌های ترس از شکست و نمره کل ترس از شکست و نمره کل اهمال‌‌کاری به گونه‌‌ای معنادار (05/0<P) از گروه کنترل پایین‌‌تر بود اما در مولفه‌‌های اهمال‌‌کاری تفاوت بین دو گروه معنادار نبود. نتایج نشان دارد بازآموزی اسنادی به کاهش ترس از شکست و اهمال‌‌کاری تحصیلی منجر می‌‌شود. این مداخله کمک شایان توجهی به سلامت روان دانش‌‌آموزان می‌‌کند و از هدر رفت هزینه های اجتماعی و اقتصادی جامعه جلوگیری می‌‌کند.

  کلیدواژگان: بازآموزی اسنادی، ترس از شکست، اهمالکاری تحصیلی، اضطراب امتحان، دانش آموزان دختر
|
 • Hamid Khanipour*, Hooman Yaghmaeeyan, Hanye Chizari, Samaneh Hossaini Pages 1-32

  Sex education is considered as one of the main aspect of education that overlook in Iran. We used systematic review for answering three questions related to definition and conceptualization of sex education, sex education curriculum and skills and investigating the effectiveness of these programs. Findings of this study showed that sex education programs ranged from instruction for sexual protection to applying ethical methods for obtaining sexual health. Primary definitions of sex education were general and behavioral but as the time passed, this definition transform to culture-dependent definitions. Sex education program is effective for reducing unwanted pregnancy in adolescents and protecting from sexual abuse. It could conclude that adopting a holistic sexuality education that is characterized by applying psychological skill training methods and involvement of parents and school authorities, could fulfill the goals of sex education programs. Any sex education programs should modified based on the individual and cultural aspects to reach better success in guaranteeing sexual health for children.

  Keywords: sex education, sexuality, children, systematic review, Meta-analysis
 • Fariba Khoshbakht*, Mehdi Mohammadi, Reza Naseri Jahromi, Fatemeh Mirghafari, Maryam Safari, Solmaz Khademi, Faezeh Roosta Pages 33-48

  Due to the outbreak of coronavirus, the majority of students in more than 150 countries faced school closures in their home country, which caused parents to face unforeseen circumstances and change the type of education of their children. The purpose of this study was to Assessing the health-oriented attitude of elementary school parents towards the reopening of schools in the Corona crisis. This is a descriptive study that was conducted by survey method. The statistical population included all parents of primary school students in Shiraz. 195 parents were selected using cluster sampling. The data collection tool was the Oakfield Educational Complex Questionnaire. Data were analyzed using one-sample tests by Will Coxon and Friedman. Parents have a negative attitude towards their childrenchr('39')s participation in face-to-face classes, but a positive attitude towards the possibility of supporting their childrenchr('39')s education, ensuring the health and safety of their children and school staff and forcing their children to wear masks they had while unable to keep social distance from each other. Despite the fact that most parents believe that their child should not attend school in the school year 1399-1400 in presence, but their priority in this school year is to ensure social communication and interaction of their children with others in school.

  Keywords: attitude, health-oriented, parents, students, elementary, school, corona
 • Kazem Fathtabar Firouzjaei*, Ali Shojaati, Iman Shahram, Fatemeh Khademi Pages 49-60

  With the increasing demand for study in higher education and the limited capacity of student admission in universities and popular fields, student assessment and admission has become one of the important goals of the educational system. In this regard, the present study was conducted with the aim of pathology of the current status of the student assessment and admission model and to provide solutions to improve the current student assessment and admission model in the country. The present study in terms of purpose is an applied research and in terms of methodology is qualitative. The participants of the research were scientific and executive experts in the field of entrance exams who were selected by purposive sampling method with snowball approach. The results of the present study indicate the inefficiency of the current model of student assessment and admission. According to experts, the most important disadvantages of the current model of student assessment and admission are: disadvantages caused by the atmosphere of the educational system in the pre-entrance period, challenges caused by the atmosphere of the national exam and the conditions of the supervisor on the entrance exam of the candidates, and the disadvantages related to the period after the national exam. Also, admission by the university, optimization of admission based on Educational background, solutions related to improving the performance and efficiency of the educational system and academic guidance were among the complementary and alternative solutions that were identified in the present study. From the expertschr('39') point of view, the proposed model has advantages despite the problems and challenges, and its successful implementation requires in-depth study, feasibility study, careful and meticulous evaluation in various educational and non-educational dimensions. Therefore, according to the results of the present study, the following solutions are suggested. reducing the emphasis on memorization and paying more attention to other skills needed in todaychr('39')s society, talents, interests and abilities of students, intelligent and process-oriented academic guidance and choosing a field that suits studentschr('39') talents, interests, and abilities, change from the normative approach to the criterion method and gradual elimination of the entrance exam.

  Keywords: Pathology, Model, Assessment, Admission, Entrance Exam, Students
 • Pages 78-114

  purpose of this study is to extract the components and elements of the home-school sex education curriculum. research method is the synthesis of related research works taken from databases in the period 2010 to 2020 . 376 scientific researches were identified and after the necessary studies, 19 researches entered the first stage of synthesis. The method of this research was Suškevičs, Hahn and Rodela  synthesis. factors credibility were Use the appraiser to recode the findings, Clearly state what has been done, certain and defensible indicators for selecting input studies. in the home-school sexual education curriculum, According to the findings of synthesis, Categories Including 1. Vital Arteries of Health, 2. harassment to rape: From prevention to treatment, 3. Growth, Development and Maturity in Human Life Cycle,4. Human Communication Network: me exponent us, 5. Welfare skills, 6. Value driven and role-playing spirituality, 7. sexual act, 8. sexual and gender identity, 9.Information-media highway, 10. organizational empathy and cooperation, 11. right on The scales of justice, and 12, the reflection of socio-cultural norms on sexual issues . Among the elements of the sexual education curriculum to participate were identified teachers, parents, students, and then specialists and religious scholars.

  Keywords: sexual education, sexual education curriculum, home- school sexual education curriculum, curriculum Components, curriculum actors
 • Saeed Ariapooran*, Mansoor Karimi Pages 116-141

  The purpose of the present study was to investigate the prevalence of mathematics anxiety in the outbreak of COVID-19 and role of mathematics motivated strategies for learning (cognitive, metacognitive, information and non-information resources management) and mathematic resilience in discriminating the membership in high school students (with low academic performance) with low and high mathematics anxiety. The research method was descriptive- correlation. The statistical population of this study consisted of all male high school students of Bahar city from Hamadan province (N=621). The study sample consisted of 247 male students who selected by randomized cluster sampling. Mathematics Motivated Strategies for Learning (Liu & Lin, 2012), mathematics resilience (Kooken et al., 2016) and Mathematics Anxiety (Bai et al., 2009) scales were used for data collection. One-sample t-test, Pearson correlation coefficient and stepwise discriminant analysis were used for data analysis. Descriptive analysis indicated that 67.21% of students had low mathematics anxiety in the outbreak of COVID-19. According to One-sample t-test, students were in a low status in terms of using mathematical learning strategies and high status in mathematics anxiety. There was a negative relationship between mathematical learning strategies (cognitive, meta-cognitive, information and non-information resources management) and mathematics anxiety. Also, only the role of metacognitive strategies and mathematical resilience in predicting group membership of students with high and low math anxiety was significant. Teaching mathematics learning strategies and mathematics resilience to students with low mathematics achievement and incorporating mathematical teaching methods based on metacognition strategies and mathematics resilience into in-service programs for mathematics teachers will be useful for decreasing studentschr('39') mathematics anxiety in the outbreak of COVID-19.

  Keywords: COVID-19, mathematics anxiety, mathematics motivated strategies, mathematics resilience
 • Meimanat Abedini Baltork * Pages 141-161

  The purpose of this study was to study the challenges of virtual education in the Corona era from the perspective of lived experience of female faculty members of Mazandaran University. The design of the present study was qualitative and the method used, was phenomenological. The statistical population included women faculty members of University of Mazandaran in the academic year 2020-2021, which was a total of 71 members. Qualitative data were collected using semi-structured interviews of 20 members. The validity and reliability of the study were verified on the basis of validity, transferability, reliability, and verifiability the method of data analysis in this study was thematic analysis (comprehensive, organizing, and inclusive). The results showed that women faced various challenges in e-learning which were classified into 1 comprehensive theme, 3 organizing themes and 9 inclusive themes Changes in teaching style, infrastructure and facilities and students' lack of cooperation are the themes of the organizer. Each organizing theme also consists of several inclusive themes that include changes in teaching style and teaching and being time consuming; Challenges of university infrastructures, faculty facilities, student facilities and basic infrastructures; Failure of taking e-learning seriously, neglect of the classroom, and unreasonable expectations of students are among the basic themes that participants cited as a challenge to e-learning during the Corona era. Finally, virtual education and e-classroom which had not been considered in Iranian universities, since the arrival of this virus became the center of attention, which faced many challenges due to this issue. Identifying challenges is the first step is to resolve it so that affiliated organizations can take steps in this direction.

  Keywords: Corona, lived experience, women, faculty member
 • Seyed Mosa Tabatabaee*, Sakine Arab, Fatemeh Bayanfar Pages 162-180

  This study aimed to investigate the effect of attribution retraining on academic procrastination and fear of failure of Semnan high school girl students with test anxiety. This study was applied in terms of purpose and semi-experimental based on the nature and method with pretest-posttest along with a control group. The statistical population included all high school girl students of the second semester of the Semnan high schools. From this population, the fifty people who had the highest score in the Friedman test anxiety questionnaire were selected and randomly assigned to one of the two experimental and control groups. The data collection tool consisted of two standard questionnaires including; fear of failure in Conroy's performance (2001), and Savari's academic procrastination (1392). The results of multivariate analysis of covariance (MANCOVA) showed that the mean of the experimental group in the components of fear of failure and total score of fear of failure and total score of procrastination was significantly lower (P <0.05) than the control group, but there was no significant difference between the two groups in the components of procrastination. The results showed that attribution retraining reduced the fear of failure and academic procrastination. This intervention contributes significantly to the mental health of students and prevents the wastage of social and economic costs of society.

  Keywords: Attribution retraining, fear of failure, academic procrastination, test anxiety, girl students