فهرست مطالب

تحول اداری - پیاپی 66 (تابستان 1400)

نشریه تحول اداری
پیاپی 66 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/06
 • تعداد عناوین: 14
|
 • بخش اول: مقالات
 • محمد حسن زاده * صفحات 6-22

  مدیریت دانش به معنای امروزی آن، بیش از پنجاه سال سابقه دارد و از حضور این مفهوم در منظومه علمی کشور هم حدود دو دهه می گذرد. دستورالعمل و نظام نامه مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی نیز به ترتیب در دی ماه 1399 و خردادماه 1400 ابلاغ شده است و جاری سازی آن در دستگاه های اجرایی نیازمند دقت نظر و توجه به چارچوب های علمی است. این مقاله با هدف تبیین مولفه های اجرایی و عملیاتی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی با لحاظ ملاحظات دستورالعمل و همچنین شرایط دستگاه های اجرایی، چارچوبی را برای اجرا پیشنهاد کرده است. توجه به ابعاد و اجزای پیشنهادشده در کنار پیاده سازی فرایندهای پیشنهادی مدیریت دانش می تواند به مدیران ارشد دستگاه های اجرایی در پیاده سازی مدیریت دانش کمک کند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، دستگاه های اجرایی، چارچوب عملیاتی، زیرساخت ها، فرایندها
 • میلا ملک الکلامی * صفحات 23-35

  دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی روزبه روز بیشتر مورد توجه سازمان ها قرار می گیرد. پیشرفت فناوری و استفاده از ابزارهای متفاوت در جهت کسب و کاربرد دانش، سازمان ها را به سمت هوشمندسازی سوق می دهد. سازمان هایی که می توانند هم راستا با پیشرفت فناوری حرکت نموده و به دانش مورد نیاز دست یابند مزیت رقابتی خود را نسبت به سایر سازمان ها افزایش می دهند. در این مقاله با نگاهی بر مفهوم هوش مصنوعی به بررسی اصول اولیه دانش مورد نیاز در هوشمندسازی آن می پردازیم. با توجه به این اصول و رویکردهای اخلاقی و مبتنی بر حقوق در اصول هوش مصنوعی، ایجاد یک پایگاه دانش هوشمند و همچنین اصول پیاده سازی هوش مصنوعی در سازمان مورد بررسی قرار گرفته و برخی از چارچوب های هوش مصنوعی معرفی می شود.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، سازمان دولتی، دانش، چارچوب&#172، های هوش مصنوعی
 • نجمه ناظری*، سعیده عابدینی، امید نوع خواه صفحات 36-46

  ظهور اینترنت اشیا، زمینه ها و فرایندهای نوینی را در مدیریت دانش و جریان دانش در سازمان ها ایجاد کرده است. در این مقاله خواهیم دید که انواع مختلف این فناوری چگونه می تواند مدیریت و جریان دانش را در سازمان ها تسهیل کند. این پژوهش از نوع مروری بوده و از مطالعه کتابخانه ای و نتایج پژوهش های پیشین استفاده شده است. با بررسی مطالعات و وضعیت موجود می توان اظهار داشت که اینترنت اشیا می تواند در ساده ترین شکل با استفاده از فناوری رادیویی شناسه، سیستم های موقعیت جغرافیایی یا تشخیص چهره و اثر انگشت، دوربین های حفاظتی و حس گرهای مختلف تا سیستم های هوشمندی که با استفاده از موتور استنتاج، داده ها را پردازش می کنند، در یک سازمان دولتی مورد استفاده قرار گیرد. در آینده نزدیک گریزی از نفوذ بالای فناوری هایی نظیر اینترنت اشیا در سازمان های دولتی نخواهد بود. اینترنت اشیا با افزایش سرعت و دقت جمع آوری و ایجاد پایگاه عظیم داده ها و همچنین کمک به هوشمندسازی فرایندها و بهبود نظام اطلاعاتی می تواند به سازمان کمک کند تا با بهره مندی از پردازش داده ها و استنتاج هوشمند، روند تولید، توسعه و اشاعه دانش را تسهیل نماید.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، مدیریت دانش، جریان دانش
 • حسن منطق * صفحات 47-57

  تحقیق حاضر به نقش اعتماد سازمانی در نظام مدیریت دانش و بررسی چالش های اعتمادسازی و استفاده آن در تسهیم دانش در دستگاه های اجرایی پرداخته است. این مقاله از لحاظ ماهیت و مخاطب شناسی کاربردی، و به لحاظ هدف اکتشافی و به لحاظ روش مروری و کتابخانه ای است. نتایج این بررسی نشان داد که وجود اعتماد نتایج مناسبی بر موفقیت فرآیندهای دانش محور در سازمان ها دارد. اعتماد به شکل های مختلف (از قبیل: اعتماد به سازمان، اعتماد به سیستم، و اعتماد بین کارکنان) فرآیند تسهیم دانش را تسهیل می کند. در ادارات و سازمان های مختلف اگر افراد سازمان به یکدیگر و به سازمان اعتماد داشته باشند، جریان تسهیم دانش و سازماندهی و کاربرد دانش به خوبی انجام می شود و زمینه ی پیاده سازی موفقیت-آمیز مدیریت دانش فراهم می گردد. پشتیبانی از قرارداد معامله متقابل، اتخاذ سیاست های روشن در خصوص استفاده از دارایی های فکری، استفاده از خودانتشاری برای ترفیع مالکیت، ایجاد همپوشانی در فضای اعتماد کارکنان از جمله اقدامات مهمی است که می تواند باعث بهبود موفقیت نظام مدیریت دانش در ادارات و سازمان های مختلف دستگاه های اجرایی شود.

  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، مدیریت دانش، چالش&#172، های اعتمادسازی
 • مصطفی امینی *، وحید اسلامی، نسرین شربتی صفحات 58-65

  در دوران انقلاب صنعتی چهارم، دانش در کنار داده ها، به عنوان سرمایه ای غیرملموس، جایگاه مهمی در سازمان های نوین پیدا کرده است. به کارگیری هرچه بهتر و موثرتر دانش سازمانی به صورت سازماندهی شده، مدیریت شده و تلفیق آن در فرهنگ سازمانی، پیشرفتی قابل توجه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ایجاد می کند.جریان دانش قابل رویت نیست، اما اثربخشی در فرایند مدیریت دانش به شدت به جریان پیوسته آن بستگی دارد و این امر به عنوان یک فرایند انتقال دانش میان افراد یا به عنوان یک مکانیسم پردازش دانش تعریف شده است. عدم به کارگیری پلتفرم های جریان دانش موانعی را ایجاد می کند که باعث بروز محدودیت های موقتی، کمبود انگیزه و آگاهی در کارمندان و عدم هماهنگی کافی میان بخش ها شده و هزینه سنگینی را به سازمان تحمیل می کند. مدیریت جریان دانش، بیشتر به دنبال آن است تا میان افراد شاغل در یک سازمان ارتباط دانشی برقرار کند؛ روش های استفاده از دانش سازمانی را آموزش دهد؛ زمینه های تبدیل دانش شخصی به دانش جمعی و بالعکس را فراهم آورد و درنهایت نوآوری و خلاقیت را تقویت کند. در همین راستا، این مقاله با ارایه یک مدل مفهومی برای یک رویکرد نوین از مدیریت جریان دانش تحت عنوان لجستیک دانش به دنبال ترویج انتقال پیش دستانه دانش در سازمان های مدرن است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، لجستیک دانش، تحول دیجیتال، مدیریت دانش دیجیتال
 • بخش دوم: دیدگاه
 • مدیریت دانش در نظام اداری / بررسی چالشها و راهکارهای نقش مدیریت دانش در نظام اداری در میزگردی با حضور بهرام جلوداری ممقانی، محمد حسن زاده، علیرضا حسن زاده، عادل صلواتی، نوید نظافتی، محمد ذاکری, فرهاد علی پور
  پریسا اصغری، فائزه عزتی آراسته صفحات 68-77
 • پریسا اصغری، الناز نیک دهقان صفحات 78-85
 • جایگاه پژوهش و مطالعات در نظام اداری کشور / گفت و گو با دکتر فرهاد علی پور
  پریسا اصغری صفحات 82-85
 • بخش چهارم: تجربیات موفق
 • تجربه موفق هند و مالزی در پیاده سازی مدیریت دانش / شرکت بهارات الکترونیک هند، موسسه تحقیقات و توسعه کشاورزی مالزی
  نسترن علئی صفحات 88-97
 • بخش پنجم: دانشنامه
 • صفحات 100-101
 • صفحات 102-103
 • صفحات 104-105
 • صفحات 108-111
|
 • Mohammad Hassan zadeh* Pages 6-22

  Knowledge management in the sense in which it is inferred today has a history of about fifty years in the world and the presence of this concept in the Iranian scientific literature is about two decades. The decree on knowledge management in government agencies, along with the relevant executive instructions, has also been recently announced. However, streamlining knowledge management in the executive apparatus requires careful consideration of scientific frameworks. This article proposes a framework for action with the aim of explaining the executive and operational components of knowledge management in the public sector with regard to the considerations of the guidelines as well as the conditions of government agencies. By implementing this framework and the proposed measures in the framework of the eight processes of knowledge management, senior managers of government agencies will perform better in implementing knowledge management.

  Keywords: Knowledge Management, Executive Apparatus, Operating Framework, Infrastructure, Processes
 • Mila Malekolkalami* Pages 23-35

  Knowledge as an organizational asset is becoming more and more important to organizations. Advances in technology and the use of different tools to acquire and apply knowledge lead organizations to become smarter. Organizations that can keep pace with technological advances and gain the required knowledge are able to increase their competitive advantage over other organizations. In this article, with a look at the concept of artificial intelligence, we examine the basic principles of knowledge required in its process of being intelligent. According to these principles and ethical and law-based approaches in the principles of artificial intelligence, the creation of an intelligent knowledge base as well as the principles of implementing artificial intelligence in the organization are examined and some frameworks of artificial intelligence are introduced.

  Keywords: Artificial Intelligence, Governmental Organization, Knowledge, Artificial Intelligence Frameworks
 • Najmeh Nazeri*, Saeedeh Abedini, Omid Nokhah Pages 36-46
  Objective

  The emergence of the Internet of things has created new contexts and processes in knowledge management and knowledge flow in organizations. In this paper, we will see how different forms of this technology facilitate knowledge management and flow in organizations.

  Method

  This review study adopted the secondary research method and used the results of previous studies.

  Results

  In its simplest forms, the Internet of things can be utilized in state-run organizations via the use of RFIDs, geographical positioning or face and fingerprint detection systems, surveillance cameras, various sensors, and intelligent systems that process data by using inference engines.

  Conclusion

  In the near future, the high penetration of technologies such as the Internet of things in state-run organizations will be inevitable. By increasing the speed and precision of collection, creating a huge database, helping the smartization of processes, and improving the information system, the Internet of things can assist organizations in facilitating knowledge generation, development, and dissemination via intelligent data processing and inferencing.

  Keywords: IoT, knowledge management, knowledge flow
 • Hassan Mantegh* Pages 47-57

  The present study deals with the role of organizational trust in the knowledge management system and examines the challenges of trust building and its use in knowledge sharing in the executive apparatus. This article is applied in terms of nature and audience, and is exploratory in terms of purpose and in terms of review and library method. The results of this study showed that the existence of trust has good results on the success of knowledge-based processes in organizations. Trust in various forms (such as: trust in the organization, trust in the system, and trust between employees) facilitates the knowledge sharing process. In different departments and organizations, if the people of the organization trust each other and the organization, the process of knowledge sharing, organization and application of knowledge is well done and provides the basis for successful implementation of knowledge management. Supporting the reciprocal transaction agreement, adopting clear policies regarding the use of intellectual property, using self-publishing to promote ownership, creating overlap in the atmosphere of employee trust are among the important measures that can improve the success of the knowledge management system in offices and organizations of executive apparatus.

  Keywords: Organizational Trust, Knowledge management, trust building challenges
 • Mostafa Amini*, Vahid Eslami, Nasrin Sharbati Pages 58-65

  During the Fourth Industrial Revolution, knowledge, along with data, as an intangible asset, found an important place in modern organizations. The best and most effective application of organizational knowledge in an organized, managed and integrated way in the organizational culture, creates significant economic, social and cultural progress in the organization. The flow of knowledge is invisible, but the effectiveness of the knowledge management process strongly depends on its continuous flow, and this is defined as a process of knowledge transfer between individuals or as a mechanism of knowledge processing. Failure to use knowledge flow platforms creates barriers that cause temporary constraints, lack of motivation and awareness among employees, and insufficient coordination between departments, and imposes heavy costs on the organization. Knowledge flow management seeks more to establish knowledge communication between people working in an organization; Teach methods of using organizational knowledge; Provide the basis for the transformation of personal knowledge into collective knowledge and vice versa, and ultimately strengthen innovation and creativity. In this regard, this paper seeks to promote the advance transfer of knowledge in modern organizations by providing a conceptual model for a new approach to knowledge flow management called knowledge logistics.

  Keywords: knowledge management, knowledge logistics, digital transformation, digital knowledge management
 • Pages 78-85
 • Pages 82-85
 • Pages 100-101
 • Pages 102-103
 • Pages 104-105
 • Pages 108-111