فهرست مطالب

حرفه: هنرمند - پیاپی 76 (تابستان و پاییز 1399)
 • پیاپی 76 (تابستان و پاییز 1399)
 • 224 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1399/10/20
 • تعداد عناوین: 31
|
 • بحث فصل
 • بیماری های همه گیر در متن تخیل هنری
  مهدی نصرالله زاده صفحه 1
 • برساختن طاعون
  ارنست بی گیلمن ترجمه: مهدی نصرالله زاده صفحه 2
 • نگاهی چند درباره ی «برساختن طاعون»
  مهدی نصرالله زاده صفحه 5
 • خاستگاه های بصریشمایل نگاری طاعون
  کریستین ام بوکل ترجمه: الهام آقاباباگلی صفحه 8
 • تابلوی طاعون در اشدود اثر پوسن
  الیزابت هیپ ترجمه: مهدی فیاضی کیا صفحه 22
 • 12 تابلوی برگزیده درباب طاعون و بیماری های همه گیر در ایتالیای درگیر بیماری
  گووین الکساندر بیلی، پاملا ام جونز ترجمه: مهدی نصرالله زاده صفحه 39
 • نقد فصل
 • ما و تجربه کرونا
  صفحه 51
 • الکسی تایمیای جمعی
  محمدرضا یگانه دوست صفحه 52
 • مراقبت از جمعیت در عصر تنظیماتی سازی دولت، آستانه ی زیست سیاسی ایرانی
  حسام سلامت صفحه 57
 • رنگ فاجعه
  محمدرضا ربیعی صفحه 62
 • کرونا ، شر و نزاع علم و دین در روایتی از تاریخ ما
  امیر مازیار صفحه 68
 • همه گیری کرونا و تاملاتی درباره ی مرگ و زندگی
  خیزران اسماعیل زاده صفحه 71
 • ایده ی فصل
 • آیینه و تصویر
  صفحه 77
 • آیینه
  سابین ملکیور بونه ترجمه: پیمان چهرازی صفحه 78
 • آیینه ها و انعکاس ها / گفت و گوی دیوید هاکنی و مارتین گی فورد
  شروین شهامی پور صفحه 82
 • اتاق آیینه
  هستی ظهیری صفحه 90
 • دیدن خودمان آن گونه که دیگران ما را می بینند / تاملات فردریک داگلاس در مورد داگرئوتیپ و تفاوت نژادی
  مارس جی دینیوس ترجمه: الهام آقاباباگلی صفحه 94
 • آیینه گی عکس
  مهران مهاجر صفحه 100
 • پدیدارشناسی تصویر عکاسی: سارتر ، بازن، بارت
  صفحه 109
 • تاملاتی درباره ی ماهیت تاریخی تصویر فوتوگرافیک
  مجید اخگر صفحه 110
 • هستی شناسی تصویر عکاسی
  آندره بازن ترجمه: کتایون یوسفی صفحه 128
 • بارت و بازن هستی شناسی تصویر
  کالین مک کیب ترجمه: نغمه یزدان پناه صفحه 136
 • نگارش تصویر بعد از بارت
  ژان میشل راباته ترجمه: نغمه یزدان پناه صفحه 141
 • تصویر و هنر نوشتار / نگاهی به اتاق روشن
  مهدی حبیب زاده صفحه 148
 • معنای منفرجه و حاد نزد رولان بارت و وظایف شرح عکس
  درک اتریج ترجمه: مهدی حبیب زاده صفحه 158
 • پدیدارشناسی، رسانه های توده ای و در جهان بودن / گفت و گو با ویوین سابچک
  ترجمه: صالح نجفی صفحه 168
 • درس گفتار
 • گفتار هشتم: منظومه ی ایرانشهری دبستان / مکتب پارسی / دیباچه ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران
  آریاسپ دادبه صفحه 186
 • خانه پدری
 • بوتیک هتل حنا
  صفحه 215
 • بوتیک هتل حنا
  مهسا مجیدی صفحه 216
 • لایه؛ آنچه بر ترن می نشیند
  لیلا غروی صفحه 222
 • گروه مدال هنری ایران
  مسیح احمدی صفحه 224