فهرست مطالب

فناوری آزمون های غیرمخرب - سال دوم شماره 8 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1400)
 • سال دوم شماره 8 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/17
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عبدالرحمان حقیقی*، حمیدرضا آسمانی، ناصر سلطانی صفحات 2-7
  تشخیص عیوب ساختاری مانند ترک خوردگی و خوردگی بیشتر با تکنیک هایی مانند جریان گردابی و التراسونیک انجام می شود. برای این منظور نیاز است که منطقه موردنظر به صورت نقطه به نقطه اسکن شود. با روش برهم نگاری تصاویر دیجیتال می توان به صورت سریع تر و ارزان تر آزمون ترک یابی سطحی را انجام داد. در این روش با استفاده از یک دوربین مناسب تصویربرداری از سطح سازه در حالت های بارگذاری شده و بدون بار انجام می شود و با برهم نگاری تصاویر میدان های جابجایی و کرنش استخراج می گردد. در روش برهم نگاری تصویر دیجیتالی رایج به منظور ردیابی سطح از یک الگوی مصنوعی روی سطح ایجاد می شود و ایجاد این الگو روی سطوح بزرگ کار مشکلی است. با الگوی لیزری نیازی به ایجاد الگوی مصنوعی روی سطح نیست. در این مقاله یک ترک در یک صفحه پلی کربنات مورد بررسی قرارگرفته است و نشان داده شده که مقدار کرنش در اطراف ترک بیش از نواحی دیگر است و این موضوع با روش برهم نگاری تصویر دیجیتالی با الگوی لیزر، کاملا قابل تشخیص است. درصورتی که بتوان به راحتی سازه را بارگذاری نمود، این روش یک آزمون سریع برای شناسایی ترک ها می باشد.
  کلیدواژگان: روش برهم نگاری تصاویر دیجیتالی، الگوی لکه ای لیزری، شناسایی ترک
 • امین یاقوتیان*، لاله فتاحی، سیاوش طیبی صفحات 8-17
  در این تحقیق، روشی بر اساس طبقه بندی و پیش بینی شبکه عصبی برای تشخیص موقعیت و راستای ترک در لوله ها ارایه شده است. به این منظور، ابتدا از روش اجزاء محدود برای مدل سازی انتشار موج و مدل سازی ترک در موقعیت و راستا های مختلف استفاده شده است. در این راستا از دو نوع موج تحریک هدایت شده طولی و پیچشی بهره گرفته شده است. سیگنال های بدست آمده به منظور فیلتر کردن نویز، کاهش ابعاد داده و محاسبه ویژگی های مناسب، پردازش شده اند. در پژوهش حاضر، اندازه گیری پژواک های بازتاب انجام شده و پنج ویژگی در شش سطح از تجزیه موجک گسسته سیگنال های خام، استخراج شده است. ویژگی های انتخاب شده از سیگنال ها، پردازش شده تا اندازه مدل شبکه عصبی بدون از دست دادن اطلاعات محدود شود. به همین منظور از روش الگوریتم کرم شب تاب استفاده شده و به یک شبکه عصبی مصنوعی که موقعیت و راستای ترک را پیش بینی می کند، تغذیه شده است. در این مطالعه، از شبکه های مرسوم پس انتشار چند لایه پرسپترون استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می شود که روش ارایه شده دقت خوبی را در پیش بینی موقعیت و راستای ترک نشان می-دهد و همچنین درصد خطاهای شبکه عصبی به کار رفته کمتر از 7% است.
  کلیدواژگان: آزمون های غیر مخرب، تبدیل موجک، استخراج ویژگی، الگوریتم کرم شب تاب، شبکه های عصبی مصنوعی
 • ستاره آقائیان*، علی کلاته ملائی، محمدرضا بابایی، حمید نصرتی صفحات 18-26

  امروزه، شناخت قطعات ریخته گری دقیق علی الخصوص قطعات توربین های گازی و بررسی دلایل تخریب آنها، به دلیل نقش آن ها در تامین برق و انتقال نفت و گاز، از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. بنابراین استفاده از آلیاژهایی با قابلیت تحمل تنش های حرارتی و مکانیکی و کارکرد در دماهای بالای C 800 در ساخت این قبیل قطعات امری ضروری است. در این پژوهش بر آن شدیم تا با معرفی عیوب متداول در ریخته گری دقیق و شناسایی آنها با روش پرتونگاری صنعتی با اشعه ایکس ، رفتار قطعات را در شرایط مختلف ریخته گری تحت کنترل داشته و پس از آن، با شناسایی این قبیل عیوب و اقدام در جهت ممانعت از ایجاد و یا رفع آنها سبب کاهش ریسک تولید، صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه های اولیه و جاری در صنایع کاربردی و افزایش قابلیت اعتماد به قطعات تولید شده و بازدهی می باشد.

  کلیدواژگان: رادیوگرافی صنعتی، ریخته گری دقیق، آزمون های غیرمخرب، توربین گاز، هستلوی ایکس
 • محمد ریاحی*، حمیدرضا جاویدراد صفحات 27-40

   برای بکارگیری متدهای آزمون غیرمخرب جهت ارزیابی قطعات تولید شده به روش تولید افزایشی، نیاز به سنجه هایی می-باشد که نماینده عیوب محتمل در قطعه مورد تست باشند. در این رابطه با توجه به عیوب رایج قطعات تولید افزایشی (تخلخل گازی، تخلخل پودری، عدم همجوشی و غیره) و تفاوت مکانیزم شکلگیری آن ها با عیوب محتمل در قطعات سنتی، بکارگیری بلوک های کالیبراسیون موجود کاربرد موثری ندارند. در مقاله حاضر، یک نمونه بلوک مرجع ابتکاری با ویژگی های جانمایی شده داخلی برای کالیبراسیون تجهیزات فراصوت طراحی و به روش ذوب انتخابی لیزری ساخته شد و مورد تست فراصوت پالس-اکو تماسی قرار گرفته است. برای حصول اطمینان از صحت و دقت ساخت ویژگی ها، برشکاری انجام گرفت و ابعاد ویژگی-ها با میکروسکوپ نوری و فواصل آن ها از سطوح آزاد به کمک میکرومتر و کولیس اندازه گیری شد. نتایج، صحت و دقت ابعادی این نمونه را تصدیق و کاربرد آن را به عنوان بلوک مرجع تست های غیرمخرب تایید می کند

  کلیدواژگان: تست های غیرمخرب، تولید افزایشی، بلوک های کالیبراسیون، اندازه گیری دقیق
 • محمد تیزمغز نژاد، داوود اکبری*، شبیر قبادی صفحات 41-61
  این مقاله به معرفی و بررسی کاربردهای روش برش نگاری دیجیتالی در زمینه تشخیص و اندازه گیری عیب ترک و فعالیت های انجام شده در این حوزه می پردازد. برشنگاری دیجیتالی یک روش نوین مبتنی بر نور لیزر است که برای اندازه گیری تمام -میدانی و غیرتماسی تغییرشکل های صفحه ای (مشتقات جابه جایی سطح) مورد استفاده و توسعه قرار گرفته است. این روش معادل یک کرنش سنج تمام ناحیه ای عمل می کند که امکان مشاهده توزیع کرنش در یک ناحیه بزرگ را فراهم می نماید. از برش نگاری جهت بازرسی و ارزیابی غیرمخرب مواد مختلف استفاده می شود. با توجه به محدودیت روش های سنتی در بازرسی برخی مواد مانند مواد مرکب و همچنین کاربرد روزافزون این مواد در صنایع حساس نظیر هوافضا و صنایع نظامی، برش نگاری به طورفزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. با علم بر اهمیت شکل و هندسه عیوب در نتایج آزمون برش نگاری، در این مقاله با تکیه بر مرور مطالعات و پژوهش های قبلی، سعی در اثبات و معرفی برش نگاری دیجیتالی به عنوان یک روش برتر در زمینه ارزیابی ترک ها در مواد مختلف به صورت کمی و کیفی، شده است. نتایج نشان می دهد که عواملی چون اندازه بارگذاری، اندازه و جهت برش، اندازه، عمق و زاویه ترک بیشترین تاثیر را در تشکیل هاله ها و نتایج دارند. همچنین قابلیت برش نگاری در تخمین هندسه ترک نیز نمایش و به اثبات رسیده است. بدین منظور بعد از معرفی اصول برش نگاری، به بررسی و مرور مطالعات پیشین و نتیجه گیری پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: برش نگاری، آزمون های غیرمخرب، اندازه گیری عیوب، ترک
 • حسن ایزدی* صفحات 62-68
  جوشکاری نقطه ای، یکی از انواع جوشکاری مقاومتی است که از آن به منظور جوشکاری ورق ها استفاده می شود. در این روش برای اتصال دو یا چندین ورق از فشار الکترودها و گرمای حاصل از عبور جریان الکتریکی استفاده می شود .اگرچه استفاده از امواج فراصوتی یکی از رایج ترین روش های ارزیابی صحت جوش نقطه ای می باشد، در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از امواج فراصوتی، علاوه بر ارزیابی از سالم یا ضعیف بودن جوش، ویژگیهای مکانیکی جوش، مانند استحکام کششی جوش نقطه ای، با امواج فراصوتی مطالعه گردد. برای این منظور، جوش های نقطه ای در ورق هایی از جنس DP590 با تغییر پارامتر جریان الکتریکی در محدوده 11 تا 14 کیلوآمپر ایجاد شده است. سپس امواج فراصوتی با فرکانس 10 مگا هرتز از داخل جوش نقطه ای عبور کرده و در ادامه استهلاک امواج فراصوتی عبوری از جوش نقطه ای اندازه گیری شده است. در ادامه با استفاده از آزمون کششی- برشی، استحکام جوش ها اندازه گیری شده است. همچنین ریز ساختار جوش ها نیز با میکروسکوپ الکترونی مطالعه گردیده است. نتایج نشان می دهند استهلاک امواج فراصوتی و استحکام کششی-برشی، رابطه مستقیم وجود دارد به گونه ای که با افزایش استهلاک امواج فراصوتی، استحکام جوش نقطه ای کاهش پیدا میکند که علت این امر را میتوان به تغییر ساختار جوش و ریز دانه شدن آن در منطقه جوش نسبت داد.
  کلیدواژگان: جوش نقطه ای، استحکام کششی، امواج فراصوتی، استهلاک امواج فراصوتی
 • احسان حسین زاده خضری، سینا سوداگر* صفحات 69-77
  طیف سنجی تشدید فراصوتی یکی از روش های تیوری پراکندگی تشدید است که امکان شناسایی و ارزیابی غیرمخرب یک جسم الاستیک تحت تابش امواج فراصوتی با استفاده از مشخصات فرکانسی امواج پراکندگی دریافتی را فراهم می کند. در این مقاله از طیف سنجی تشدید فراصوتی برای بررسی و مطالعه مشخصات یک ماده مرکب تقویت شده الیافی استفاده می شود. بدین منظور پراکندگی امواج فراصوتی از شبکه ای خطی از الیاف قرار گرفته در ماتریس اپوکسی تحت تابش امواج فراصوتی طولی با بهره گیری از روش المان محدود شبیه سازی می-شود. شناسایی فرکانسها و مودهای تشدید طیف پراکندگی بازگشتی با به کارگیری روش تفکیک و شناسایی تشدید پالس کوتاه و با اعمال اثرات فرکانسی سیستم اندازه گیری انجام می شود. شرایط مطابقت نتایج حاصل از روش های تحلیلی با نتایج حاصل از روش های آزمایشگاهی شناسایی و تفکیک مودها در حوزه فرکانسی مورد بررسی قرار گرفته است. طیف تشدید مربوط به میدان پراکندگی بازگشتی از شبکه ای خطی از الیاف جاسازی شده در ماتریس اپوکسی تحت تابش عمود امواج فراصوتی محاسبه و تغییرات فرکانسهای تشدید تحت تاثیر ساختار شبکه و سیستم اندازه گیری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در طیف سنجی تشدید فراصوتی از شبکه های خطی از الیاف، برخلاف پراکندگی منفرد، موقعیت فرکانسهای تشدید علاوه بر مشخصات فیزیکی و مادی الیاف و ماتریس به ساختار شبکه و موقعیت تراگذار در سیستم اندازه گیری نیز بستگی دارد.
  کلیدواژگان: مواد مرکب الیافی، شبکه های خطی، امواج فراصوتی، طیف سنجی تشدید فراصوتی
 • امجد سازگار*، مرتضی امیری، محمد سلیمانی نطنزی صفحات 78-85

  پلیمرهای تقویت شده با الیاف کربن یا در اصطلاح کامپوزیت های الیاف کربن، از جمله موادی هستند که به دلیل ویژگی های منحصر به فرد ازجمله نسبت استحکام به وزن بسیار بالا، مورد توجه بسیاری از صنایع در ساخت قطعات مختلف می باشند. نمونه های بسیار رایج این ماده، ورق های کامپوزیتی با ضخامت میلی متری است که در ساخت برخی از انواع پنل ها و یا سطوح منحنی و لوله کاربرد دارد. با وجود ویژگی های ممتاز این مواد، انواع عیوب نظیر جدایش الیاف و یا شکست ماتریس، کارکرد نهایی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، توسعه روش های بازرسی غیر مخرب برای شناسایی عیوب قطعات ساخته شده با الیاف کربن بسیار پراهمیت است. در این مقاله نمونه های ورق کامپوزیتی الیاف کربن با روش پرتونگاری آزمایش شده و نتایج آن با دو روش نوین برشنگاری دیجیتالی و حرارت نگاری فروسرخ مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده موفقیت بالاتر روش حرارت نگاری در تشخیص بسیاری از عیوب داخلی و همچنین روش برشنگاری در تشخیص جدایش لایه ای در این نمونه ها نسبت به روش آزمون سنتی پرتونگاری است. همچنین، نتایج نشان می دهد در هندسه خمیده و لوله که به دلیل محدودیت دسترسی در روش پرتونگاری، امکان تکمیل آزمون ها وجود ندارد، روش حرارت نگاری نتایج بسیار قابل قبولی را ارایه می نماید. علاوه براین، می توان در بسیاری موارد از روش نوین برشنگاری در نمونه های تخت برای شناسایی عیوب جدایش به طور موفق تر استفاده نمود.

  کلیدواژگان: کامپوزیت های الیاف کربن، پرتونگاری، حرارت نگاری فروسرخ، برشنگاری دیجیتالی
 • پویان ایار*، محمد خبازی علوی صفحات 86-104

  در چند دهه ی اخیر، مسئله ی پایش سلامت روسازی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده و باعث پیشرفت ها و فناوری های جدیدی شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم پایش، روش های موجود به منظور انجام پایش سلامت سازه ای روسازی ها دسته بندی شده است. تا به امروز دو رویکرد کلی پایش از سطح روسازی و پایش از درون روسازی برای ارزیابی سلامت راه ها استفاده شده است. روش نوین پایش از درون روسازی به دنبال ارایه ی راهکارهایی با هدف پایش مستمر سلامت راه است. این راهکارها متکی به تجهیز روسازی هستند؛ به این معنا که در طی فرایند راهسازی حسگرهایی در درون راه مدفون می شوند. بهره گیری از روش نوین پایش از درون روسازی، می تواند مزایای زیادی از لحاظ فنی و اقتصادی برای شبکه ی راه ها به ارمغان آورد؛ چراکه در مقایسه با روش پایش از سطح روسازی، امکان نظارت بر تمام لایه های روسازی را به طور مجزا، به صورت مستمر و از راه دور و بدون ایجاد تداخل در جریان ترافیک ممکن می سازد. این رویکرد در راستای تحقق راه های هوشمند بوده و برخلاف اکثر روش های قدیمی، غیرمخرب است. به این منظور در این پژوهش مروری بر پژوهش های اخیر پیرامون روش پایش از درون روسازی به صورت دسته بندی شده به تفکیک حسگرهای مورد استفاده (حسگرهای الکترومغناطیس، فیبر نوری و بی سیم) به منظور انجام این شیوه از پایش صورت گرفته است. در نهایت پیشنهادهایی به منظور اجرای شیوه ی پایش از درون روسازی در ایران ارایه شده است.

  کلیدواژگان: روسازی، سلامت سازه ای، پایش از درون روسازی، حسگرهای مدفون، فیبر نوری
|
 • Abdalrahman Haghighi *, Hamidreza Asemani, Nasser Soltani Pages 2-7
  Detecting structural defects such as cracking and corrosion is largely achieved by techniques such as eddy current and ultrasonic testing. For this purpose, these methods require point-by-point scanning over the area of interest. Digital image correlation provides a cheaper and quicker testing method. In this method, imaging of the surface of the structure is performed during loading and unloading by using a suitable camera. In the traditional digital image correlation, to tracking the surface, an artificial pattern should be created on the surface. Creating a suitable pattern on large surfaces is so difficult. With the use of the laser source, a random laser speckle can be created on the sample instead of an artificial pattern. In this paper, the detection of a crack in a polycarbonate plate is investigated. The amount of strain around the crack is more than in other areas, and this issue can be completely detected by the method of digital image correlation with laser speckle. If the structure can be loaded easily, this method is a quick test to identify cracks.
  Keywords: Digital Image Correlation, laser speckle, Crack detection
 • Amin Yaghootian *, Laleh Fatahi, Siavash Tayebi Pages 8-17
  In this research, a method based on the the artificial neural network is used to determine the location and orientation of cracks in pipes. For this purpose, first, the finite element method is used to model wave propagation and crack modeling in different locations and orientations. In this regard, two types of longitudinal and torsional guided waves are used to excite the structure. The obtained signals are processed in order to calculate the appropriate characteristics. To this end, the reflection echoes are also measured and five features are extracted at six levels from discrete wavelet decomposition of raw signals. Selected properties of the signals are processed to limit the size of the neural network model without losing information. To do so, the firefly algorithm method was used and fed to an artificial neural network that predicts the location and orientation of the crack. In this study, conventional multilayer perceptron diffusion networks have been used. According to the obtained results, it is observed that the proposed method shows good accuracy in predicting the location and orientation of the crack. Also, the percentage of neural network errors is less than 7%.
  Keywords: Non-destructive test, wavelet transform, Feature Extraction, Firefly Algorithm, Artificial Neural Network
 • Setareh Aghaeian *, Ali Kalateh Mollaei, MohammadReza Babaei, Hamid Nosrati Pages 18-26

  Nowadays, it is essential to know the precision casting parts, especially the parts of gas turbines, and investigate their destruction due to their role in electricity supply and oil and gas transmission. Therefore, the use of alloys capable of withstanding thermal and mechanical stresses and operating at temperatures above 800 ° C are required to manufacture such parts with acceptable accuracy and precision. In this study, we decided to control parts' behavior in different casting conditions (for example in critical working conditions) by introducing common defects in precision casting, and identifying them by industrial X-ray radiography, methods and recognizing such defects, and preventing them in the next products in order to ensure the high level of quality acheivement. Or eliminating them to reduce production risk, save time, decrease initial and current costs in the applied industry, and increases the reliability of manufactured parts and efficiency, which cause high functional efficiency of the gas turbine.

  Keywords: Industrial Radiography, Investment Casting, Non-destructive tests, Gas turbine, Hastelloy X
 • Mohammad Riahi *, Hamidreza Javidraad Pages 27-40

  Metal additive manufacturing is an innovative technology that opens up new visions in any industrial field these days. This technology is growing rapidly, entering various industries every day. After over 30 years from the introduction of metal additive manufacturing into the industrial world, today’s demand is to make mechanical parts with high precision by metal additive manufacturing. Until now, methods like high precision grinding or micro-machining processes are used to make more precise dimensions in parts. Those methods have their own limits that could be eliminated with additive manufacturing. In this paper, attempts are made to compare conventional precise processes with metal additive manufacturing from different aspects. Surface finish in these two categories is discussed and some advice for improving the surface quality of metal additive manufacturing parts is proposed. Applicability and utilization of metal additive manufacturing as a precise metal fabrication method in various industries are also discussed.

  Keywords: Keywords - Additive manufacturing, precision manufacturing, Inkjet, Benchmark, micro fabrication
 • Mohammad Tiz Maghz Nejad, Shobeir Ghobadi Pages 41-61
  This article introduces and reviews Digital Shearography applications in the detection and measurement of crack type defects, as well as the history of activities performed in this career. Digital Shearography is a laser light-based NDT method for full-field and non-contact measurement of an object's deformation (surface displacement derivatives). This method is equivalent to a full-area strain gauge that allows you to observe the strain distribution over a large area. Shearography is used to inspect and non-destructive evaluation of different materials. However, due to the limitations of traditional methods in inspecting some materials, such as composites, and the increasing use of these materials in sensitive industries such as aerospace and military, shearography is increasingly being considered. With regard to understanding the significance and influences of the shape and geometry of defects in Shearography results, this article attempts to prove and introduce Digital Shearography as a superior method in the field of both quantitative and qualitative evaluation of sub-cracks in various materials by reviewing previous studies and researches. The results show that loading, shearing amount and direction, crack length, depth, and angle have the greatest influence on the shape of the fringe patterns. Shearography ability to estimate crack geometry has also been demonstrated and proven. For this purpose, previous studies have been reviewed after presenting the principles and foundations of the digital Shearography method.
  Keywords: Shearography, Non-Destructive Testing (NDT), Defects Measurment, Crack
 • HASSAN EIZADI * Pages 62-68
  Spot welding is a type of resistance welding that is used to weld sheets. In this method, the pressure of the electrodes and the heat generated by electrical current lead to welding two or more sheets. Although the use of ultrasonic waves is one of the most common methods for assessing the accuracy of spot welding, in this study, the mechanical properties of the weld, such as the tensile strength of the spot weld, is studied with ultrasonic waves attenuation. For this purpose, spot weldingis created in sheets of DP590 by changing the electric current parameter in the range of 11 to 14 kA. Then the ultrasonic waves with the frequency of 10 MHz passed through the spot weld and then the ultrasonic waves attenuation is measured. After that, by using tensile-shear test, the strength of the spot welding is measured. The microstructure of the welds has also been studied by electron microscopy. The results show that there is a direct relationship between ultrasonic wave attenuation and tensile-shear strength, so that with increasing ultrasonic wave attenuation, spot welding strength decreases, which can be attributed to the change in spot welding microstructure.
  Keywords: Spot welding, tensile strength, Ultrasonic waves, ultrasonic wave attenuation
 • Ehsan Hossein Zadeh Khezri, Sina Sodagar * Pages 69-77
  In this paper, resonance ultrasonic spectroscopy is employed to evaluate a linear grating of fibrous composite materials. The ultrasonic longitudinal wave scattering from the embedded linear grating in an elastic matrix is simulated using finite element method. To involve the frequency effects of the measurement system, the modified short-pulse method of isolation and identification of resonances (MIIR) is employed to calculate the resonance modes and frequencies of the elastic fibers. The conformity conditions of the obtained results from analytical methods and the short pulse MIIR method are then investigated, including various orders of scattering. The FE-based resonance ultrasonic spectroscopy method is employed to investigate the behavior of the backscattered resonance spectrum for a linear grating of two fibers embedded in an epoxy matrix and evaluate the effects of grating structure and measurement system. The obtained results show that, due to the second-order of scattering, variation of the transducer position with respect to the linear grating of fibers can shift the detected resonance frequencies.
  Keywords: fibrous composite material, linear array, Ultrasonic waves, Resonance Ultrasonic Spectroscopy
 • Amjad Sazgar *, Morteza Amiri, Mohammad Soleymaninatanzi Pages 78-85

  Carbon fiber reinforced polymers, or so-called CFRPs, are widely used in different industries due to their unique properties, such as high strength-to-weight ratio. A common example of application of this material are composite planels that are used in the construction of composite panels curved and flats surfaces. Despite the excellent properties of these materials, a variety kinds of defects such as fiber disbonding or matrix cracks, affect their final performance. Therefore, the development of non-destructive inspection methods to identify defects in the parts made of this materials is very important. In this paper, samples of carbon fiber composites have been tested by X-ray radiography method. The results have been compared with two new NDT methods of digital shearography and infrared thermography. The results show that thermography is more successful in detecting many internal defects than the traditional X-ray radiography and also shearography. The results also show that in the curved geometry, which is not possible to complete the radiography test due to a limitation of some X-ray sources, the thermography method presents very acceptable results. It is also possible in many cases to use shearography method in flat samples to identify some kinds of defects, more successfully.

  Keywords: Carbon Reinforced Composites, Digital shearography, Thermography, X-ray Radiography
 • Pooyan Ayar *, Mohammad Khabbazi Alavi Pages 86-104

  In recent decades, the pavement health monitoring issue has attracted the attention of many researchers and has led to new advances and technologies. In this study, while examining the monitoring concept, the existing methods for monitoring the structural health of pavements have been categorized. To date, two general monitoring approaches from surface and inside the pavement have been used to assess their structural health. The new monitoring method using embedded equipment inside the pavement seeks to provide solutions aimed at continuous monitoring of structural health. These solutions rely on pavement instrumentation. This means that sensors are embedded inside the road during the road construction process. Utilizing monitoring methods inside the pavement can bring many technical and economic benefits to road networks. Compared to the pavement monitoring method from its surface, it can facilitate monitoring all pavement layers separately, continuously and remotely without interfering with traffic flow. This approach is in line with the realization of smart roads and, unlike most of the old methods, it is a non-destructive method. For this purpose, in this study, a review of recent researches on monitoring methods inside the pavement has been conducted. To this end, electromagnetic, fiber optic and wireless monitoring sensors have been evaluated. Finally, some suggestions have been proposed in order to utilize these monitoring techniques for Iranian road infrastructures.

  Keywords: Pavement, Structural Health, In-depth Monitoring, Embedded Sensors, Optical fiber