فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کیوان احسانی*، کبری حیدری صفحه 8

  روایات تفسیری معصومین (ع) نقشی کلیدی در تبیین معارف قرآنی دارند. در این میان، روایات تفسیری امام صادق(ع) به دلیل شرایط خاص زمانی و موقعیتی حضرت، از کثرت و نمود بیشتری برخوردار بوده است. همین امر سبب شده است تا گونه شناسی روایات تفسیری امام صادق(ع) اهمیت بیشتری یابد. این پژوهش به گونه شناسی روایات تفسیری امام صادق(ع) در سوره بقره با تکیه بر تفسیر احسن الحدیث به روش تحلیل و توصیف داده اختصاص یافته است. در این مجموعه روایاتی منتخب از این سوره در هفت حوزه، ارزیابی و تقسیم شد؛ روایات تفسیری با رویکرد تبیین مفهومی واژگان و اصطلاحات، تبیین مصداقی واژگان و اصطلاحات، تبیین سبب و فضای نزول آیات، روایاتی که امام در آن به شیوه تفسیر قرآن به قرآن ورود نموده، روایات تخصیص عمومات آیات، روایات تبیین حکمت و  یا علت حکم  و نیز روایات با رویکرد تاویلی که خود دارای سه زیر شاخه است: روایات بیانگر مصداق، روایات بیانگر معنای باطنی آیات و نیز روایات جری و تطبیق. بخش قابل توجهی از روایات تفسیری امام صادق(ع)، با رویکرد تاویلی بوده و بالاترین بسامد را در میان سایر انواع و گونه‌های تفسیری منقول از امام (ع) را دارا است که ضرورت مراجعه به اهل بیت(ع) را بیش از پیش آشکار می کند.

  کلیدواژگان: امام صادق(ع)، گونه شناسی، روایات تفسیری، تفسیر احسن الحدیث، سوره بقره
 • محمدمهدی کریمی نیا، نجیب الله حکیمی*، مجتبی انصاری مقدم صفحه 33

  یکی از حقوق بنیادین در حوزه خانواده، حقوق کودک است. حمایت از حقوق کودک در منابع اسلامی، قوانین کشورها، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان مورد توجه قرار گرفته است. قرآن کریم هم در جاهای مختلف به این مهم توجه داشته و نکات مهمی در باب حقوق کودک بیان کرده است. در این نوشتار، تلاش شده است تا بعد از مفهوم شناسی و بررسی پیشینه حقوق کودک در جهان و اسناد بین‌المللی و اسلام، به این سوال پاسخ داده شود که پایه‌ریزی تنظیم و تشریع حقوق کودک به صورت جامع و کامل بدون نقص و کاستی در کدام نظام حقوقی ارایه شده است؟ بدین رو پژوهش حاضر به روشی توصیفی- تحلیلی به اعجاز قرآن کریم در تشریع و تنظیم حقوق کودک پرداخته است. برآیند این تحقیق نشان می‌دهد که جایگاه حقوق کودک و پرداختن به همه ابعاد و زوایای آن در آموزه‌های قرآنی نسبت به نظام‌ حقوق بشری از سطح فاخرتر و برتری برخوردار است؛ زیرا در نظام‌های حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک که شالوده آخرین تلاش‌های انسان قرن بیست و یکم در عرصه بین‌الملل است، برخی از حقوق اصلی کودک همانند حقوق معنوی نادیده گرفته شده است؛ درحالی که قرآن کریم 1400 سال قبل به تمام ابعاد و زوایای آن توجه داشته است. پس می‌توان گفت پایه‌ریزی و تنظیم حقوق کودک به صورت جامع در نظام حقوقی قرآن ارایه شده است. آن‌هم در شرایطی که کودکان، انسان محسوب نمی‌شدند، جنبه مالیت داشتند و خرید و فروش می‌شدند. از همه مهم‌تر، از ابتدایی‌ترین حق که حق حیات است، محروم بودند، زنده به گور می‌شدند و دوره‌های تحقیر و تنیبه را سپری نمودند. تشریع و حمایت از حقوق کودک در چنین شرایطی، بدون الگوگیری از دیگر نظام‌های حقوقی در واقع از اعجاز و شگفتی علمی قرآن محسوب می‌شود.

  کلیدواژگان: قرآن، اعجاز قرآن، تشریع، قانون گذاری، کودک، حقوق، حقوق کودک
 • موسی ابراهیمی *، سید مجید نبوی، احمد جمالی گندمانی صفحه 56

  روش‌شناسی جایگاه ویژه‌ای در هر علمی دارد. محققان علم تفسیر نیز به روش شناسی تفسیر مفسران مختلف می‌پردازند. این کار سبب شناخت بیشتر و بهتر تفسیر موردنظر می‌شود. یکی از تفاسیر معاصر، تفسیر القرآن الکریم مصطفی خمینی است که از تفاسیر جامع به شمار می‌آید. این نگارش، به دنبال بررسی و تبیین منابع، مبانی و روش تفسیری تفسیر القرآن الکریم مصطفی خمینی است. با توجه به این که شناخت روش شناسی هر تفسیر دارای اهمیت ویژه‌ای است، بنابراین در این پژوهش به بررسی روش شناسی تفسیر موردنظر پرداخته شده است. روش جمع‌آوری مطالب در این تحقیق کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. آقای مصطفی خمینی در این تفسیر، برای کشف معانی آیات از نقل و عقل، به صورت ابزار و منبع و مرجعی مورد اعتماد استفاده کرده است. از ویژگی‌های بارز مصطفی خمینی در این تفسیر می توان به قدرت استنباط و اجتهاد بالا، تسلط بر علوم مختلف و نقد و بررسی مطالب تفسیری، علوم قرآنی، ادبیات، حدیث، فقه و... اشاره کرد.

  کلیدواژگان: مصطفی خمینی، تفسیر القرآن الکریم، روش شناسی، مبانی تفسیر
 • نیل رابینسون ترجمه: سارا غیاثوند صفحه 78

  نوشته حاضر، ترجمه مقاله «عیسی و مریم در قرآن: برخی شباهت های نادیده گرفته شده»[2] اثر نیل رابینسون،[3] یکی از قرآن پژوهان و مستشرقانی بریتانیایی است که به صورت روشمند با کاربست مباحث ادبی و زبان شناسی در موضوع های قرآنی ورود و به تحقیق و بررسی منصفانه، علمی و به دور از غرض ورزی پرداخته است. رابینسون در این مقاله سعی دارد به طور مختصر به رویکردهای اساسی مسلمانان و غیرمسلمانان درباره داستان قرآنی حضرت عیسی(ع) و مریم(س) بپردازد و به همین منظور چهار جنبه اساسی از این موضوع را مطرح می کند که به نظر وی تقریبا نادیده گرفته شده است. نویسنده در بخش اول نشان می دهد که معرفی حضرت عیسی و مریم چگونه در ساختار و سبک گفتار قرآن درآمیخته شده است و در بخش دوم، شباهت هایی بین حضرت محمد(ص) و عیسی(ع) را ذکر می کند. وی در بخش های سوم و چهارم، از قرآن و سنت (حدیث) اسلامی کمک می گیرد تا نشان دهد هم عایشه و هم حضرت محمد(ص) در برخی چیزها با مریم(س) مشترک هستند. رابینسون در قسمت پایانی بیان می کند که داستان قرآنی عیسی و مریم، رسالت حضرت محمد(ص) را تصدیق می کند.

  کلیدواژگان: نیل رابینسون، حضرت عیسی، حضرت مریم، قرآن
 • کیوان احسانی، علی حسن بیگی، تهمینه احمدی صفحه 100

  از مهم‌ترین مقوله‌های فقهی و تفسیری دین اسلام، جهاد است. لزوم جهاد دفاعی امری بدیهی است؛ چراکه دفاع، حقی طبیعی است؛ ولی مشروعیت جهاد ابتدایی و شرایط آن به ویژه در عصر غیبت  پیوسته معرکه آرا بوده و به واسطه آن اتهامات گسترده‌ای از سوی برخی مستشرقان و معاندان به اسلام وارد شده است. از این رو اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث در زمان کنونی بیشتر رخ می‌نماید. بعضی از عالمان شیعه و اهل سنت، جهاد ابتدایی در اسلام را انکار نموده‌اند که از آن جمله، مرحوم صالحی نجف‌آبادی است. او جهاد ابتدایی را به دلایل مختلف از جمله نفی اطلاق آیات مطلقه جهاد در قرآن کریم، کاربرد قاعده اصولی حمل مطلق بر مقید در این گونه آیات و نیز استناد به سیره پیامبر(ص) مردود دانسته است. این تحقیق ضمن بررسی دیدگاه‌های کلی در این زمینه، به تبیین نظریه ایشان پرداخته است. روش جمع آوری مطالب در این تحقیق کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.

  کلیدواژگان: آیات جهاد، سیره پیامبر(ص)، جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، صالحی نجف آبادی
 • معصومه قنبرپور، آرزو عزیزی صفحه 122

  ازدواج در زندگی انسان، یک واقعه مهم و سرنوشت ساز است و اثرات زشت و زیبای آن، بازتابی همیشگی دارد. به طور طبیعی، آدمی برای وارد شدن به این عرصه، به ملاک‌ها و معیارهایی اندیشیده شده و قابل اعتماد نیازمند است. نظر به اهمیتی که خانواده در جامعه دارد، چگونگی انتخاب همسر برای ازدواج و تشکیل خانواده، مهم‌ترین موضوعی است که لازم است بررسی شود. هدف این مقاله، بررسی دیدگاه امام سجاد (ع) در رابطه با عوامل تحکیم خانواده، قبل از ازدواج است تا بدین وسیله درک دقیق و روشن‌تری نسبت به اندیشه‌ امام سجاد(ع) به دست آید. از مباحث مطرح شده چنین برمی‌آید که عوامل موثر بر تحکیم خانواده در نگاه امام سجاد(ع) عبارتند از داشتن نیت الهی در تشکیل خانواده، داشتن زیبایی ظاهری، کفو هم بودن در ایمان و تقوا، داشتن اخلاق نیک و عفت و پاک دامنی. این ها از جمله مباحثی است که در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بدان پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: امام سجاد(ع)، تحکیم خانواده، ازدواج، معارف حدیثی
|
 • Keivan Ehsani, Kobra Heydari Page 8

  The interpretive narrations of the Infallibles (AS) play a key role in explaining the Qur’anic teachings. In the meantime, the interpretive narrations of Imam Sadegh (AS) have been more numerous and prominent due to the special circumstances of the time and situation of the Imam. This has caused the typology of Imam Sadegh (AS) interpretive narrations to become more important. This study is dedicated to the typology of Imam Sadegh (AS) interpretive narrations in Surah Al-Baqarah, relying on the interpretation of Ahsan al-Hadith by the method of data analysis and description. In this collection, selected narrations of this surah were evaluated and divided into seven areas; Interpretive narrations with the approach of conceptual explanation of words and terms, explanatory explanation of words and terms, explanation of the cause and atmosphere of revelation of verses, narrations in which the Imam entered the Qur’an through the method of interpreting the Qur’an, narrations on the generality of verses, narrations explaining wisdom or reason Also, the narrations with an interpretive approach, which itself has three sub-branches: the narrations expressing the example, the narrations expressing the esoteric meaning of the verses, as well as the narrations of Jerry and matching. A significant part of the interpretive narrations of Imam Sadegh (AS) is with an interpretive approach and has the highest frequency among other types and types of interpretations narrated by Imam (AS), which necessitates referring to the Ahl al-Bayt (AS) more than before. Reveals.

  Keywords: Imam Sadegh (AS), typology, interpretive narrations, interpretation of the best hadith, Surah Al-Baqarah
 • Mohammad Mehdi Karimi Nia, Najibullah Hakimi, Mojtaba Ansari Moghaddam Page 33

  One of the fundamental rights in the field of family law is the rights of the child. The protection of children’s rights has been considered in Islamic sources and the laws of countries and the Universal Declaration of Human Rights and the Convention for the Protection of the Rights of the Child. The Holy Quran has also paid attention to this issue in different places and has stated important points about the rights of the child. In this research, an attempt has been made to answer this question after conceptualizing and examining the background of children’s rights in the world and international documents and Islam. In which legal system is the foundation of the regulation and legislation of children’s rights comprehensively and completely presented without any defects or shortcomings? Therefore, the present study deals with the miracle of the Holy Quran in legislating and regulating the rights of the child in a descriptive- analytical manner. The results of this study show that the position of children’s rights and addressing all its dimensions and angles in the Qur’anic teachings is more honorable and superior to the human rights system because in human rights systems such as the Convention on the Rights of the Child which is the foundation of the last human efforts of the twentieth century. One is in the international arena. Some of the basic rights of the child, such as spiritual rights, have been ignored, while the Holy Qur’an 1400 years ago paid attention to all its dimensions and angles. Therefore, it can be said that the establishment and regulation of children’s rights is comprehensively presented in the legal system of the Qur’an. In a situation where the child was not considered a human being and had a financial aspect, they were bought and sold. Most importantly, they were deprived of the most basic right, which is the right to life, and were buried alive and went through periods of humiliation and punishment. Legislation and protection of the rights of the child in such circumstances, without following the example of other legal systems, is in fact considered a scientific miracle and wonder of the Qur’an.

  Keywords: Quran, Quran Miracle, Legislation, Child, Law, Child Rights
 • Musa Ebrahimi, Seyed Majid Nabavi, Ahmad Jamali Gandmani Page 56

  Methodology has a special place in any science. Scholars of exegesis also deal with the methodology of interpretation of various commentators. This leads to a better and better understanding of the interpretation in question. One of the contemporary interpretations is the interpretation of the Holy Quran by Mustafa Khomeini, which is one of the comprehensive interpretations. This article seeks to review and explain the sources, principles and interpretive method of the interpretation of the Holy Quran by Mustafa Khomeini. Due to the fact that knowing the methodology of each interpretation is of special importance, so in this study, the methodology of the interpretation has been studied. The method of data collection in this research is library and the research method is descriptive- analytical. In this commentary, Mr. Mostafa Khomeini has used quotation and reason as a reliable tool, source and reference to discover the meanings of the verses. Among the prominent features of Mustafa Khomeini in this commentary, we can mention the high power of inference and ijtihad, mastery of various sciences and critique of interpretive materials, Quranic sciences, literature, hadith, jurisprudence, etc.

  Keywords: Mustafa Khomeini, Tafsir Al-Quran Al-Karim, Methodology, Fundamentals of Tafsir
 • Neil Robinson Translator: Sarah Ghiasvand Page 78

  The present article is a translation of the article “Jesus and Mary in the Qur’an: Some Ignored Similarities” by Neil Robinson, a British Qur’anic scholar and Orientalist who methodically uses literary and linguistic topics in Qur’anic subjects. Entered and conducted research that is fair, scientific, and non-biased. In this article, Robinson tries to briefly discuss the basic approaches of Muslims and non-Muslims to the Qur’anic story of Jesus (pbuh) and Mary (pbuh) and to this end, he introduces four basic aspects of this issue that he seems to have almost ignored. Taken. In the first part, the author shows how the introduction of Jesus and Mary is integrated in the structure and style of speech of the Qur’an, and in the second part, he mentions similarities between Prophet Muhammad (PBUH) and Jesus (AS). In the third and fourth sections, he draws on the Qur’an and the Islamic tradition (hadith) to show that both Aisha and the Prophet Muhammad (pbuh) have something in common with Maryam (pbuh). In the final part, Robinson states that the Qur’anic story of Jesus and Mary acknowledges the mission of the Prophet Muhammad (pbuh).

  Keywords: Neil Robinson, Jesus, Mary, Quran
 • Keivan Ehsani, Ali Hassan Beigi, Tahmineh Ahmadi Page 100

  One of the most important jurisprudential and interpretive categories of Islam is jihad. The need for defensive jihad is obvious; Because defense is a natural right; However, the legitimacy of the initial jihad and its conditions, especially in the era of continuous absence, has been controversial, and due to which widespread accusations have been leveled against Islam by some Orientalists and opponents. Hence, the importance and necessity of addressing this issue is becoming more apparent at the present time. Some Shiite and Sunni scholars have denied the basic jihad in Islam, including the late Salehi Najafabadi. He has rejected the primary jihad for various reasons, including the denial of the absolute verses of jihad in the Holy Qur’an, the application of the principle of absolute rule in such verses, and the citation of the Prophet’s biography. This research, while examining general views in this field, has explained his theory. The method of data collection in this research is library and the research method is descriptive-analytical.

  Keywords: verses of jihad, biography of the Prophet (PBUH), elementary jihad, defensive jihad, Salehi Najafabadi
 • Masoumeh Qanbarpour, Arezoo azizr Page 122

  Marriage is an important and crucial event in human life and its ugly and beautiful effects are always reflected. Naturally, to enter this field, one needs well-thought-out and reliable criteria. Given the importance of the family in society, how to choose a spouse to marry and start a family is the most important issue that needs to be considered. The purpose of this article is to examine the views of Imam Sajjad (AS) regarding the factors of strengthening the family before marriage in order to gain a more accurate and clear understanding of the thought of Imam Sajjad (AS). From the discussed issues, it seems that the effective factors in strengthening the family in the view of Imam Sajjad (AS) are having divine intention in forming a family, having physical beauty, being in faith and piety, having good morals, chastity and chastity. . These are some of the topics that have been addressed in this research using descriptive- analytical method.

  Keywords: Imam Sajjad (AS), family consolidation, marriage, hadith teachings