فهرست مطالب

مطالعات تفسیر تطبیقی - پیاپی 9 (بهار و تابستان 1399)
 • پیاپی 9 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهره اخوان مقدم، سید مجید نبوی*، راضیه سعادتی صفحات 9-27

  مسلمانان در اصل توحید و برخی شیون آن اختلافی ندارند اما در برخی مسایل توحید اختلافاتی وجود دارد علامه طباطبایی و شنقیطی دو مفسر معاصر هستند که هردو تفسیر خود را به روش قرآن به قرآن نگاشته اند علی رغم وجود اشتراکات، اختلافاتی میان این دو مفسر در حوزه توحید و رویت وجود دارد این نگارش به بررسی اشتراکات و اختلافات علامه و شنقیطی در حوزه توحید می پردازد.روش جمع آوری مطالب در این تحقیق کتابخانه ای بوده و روش تحقیق توصیفی و تطبیقی می باشد.پس از بررسی ها مشخص شد که هر دو مفسر در بسیاری از مسایل توحیدی اشتراکات فراوانی دارند اما شنقیطی در حوزه صفات خدا، قایل به جسمانیت است و صفات را بر معنای ظاهری حمل می کند درحالیکه علامه جسمانیت خدا را مخالف قرآن و عقل می داند. همچنین شنقیطی قایل به رویت خدا در آخرت است اما علامه رویت خدا را در دنیا و آخرت محال می داند.

  کلیدواژگان: علامه طباطبایی، شنقیطی، توحید، رویت، بررسی تطبیقی
 • محمد فراهانی*، نیما احمدی صفحات 28-42

  فلسفه عالی زکات و سایر شقوق آن (صدقه، انفاق و...) توسط قرآن کریم بیان شده که آن رشد و پاکی جامعه در پرتو دوری از خطری است که مبادا عده ای مال را در انحصار خود درآورده و پیوسته در میان خود نگه دارند و نتیجه آن ثروتمندی روز افزون قشری خاص و افزایش فقر در اکثریت جامعه باشد که پس از مدتی ناهنجاری های اجتماعی از جمله قتل و کینه نسبت به سرمایه داران، دزدی و... در جامعه پدیدار شود. تحقیق حاضر با نگاهی اجمالی و تطبیق گونه بین مفسران فریقین به مسئله زکات پرداخته و به برخی افتراقات و اشتراکات آنها در این زمینه اشاره می نماید. به طور کلی مفسران فرق اسلامی از چهار معنای رشد و نمو، طهارت و پاکی، زکات واجب شرعی و انفاق و صدقه در تفسیر خود برای زکات و مشتقات آن نام می برند. ایشان همچنین رابطه با آیه 60 سوره توبه که به آیه زکات مشهور است - و خداوند اصناف زکاتی را در آیه مذکور مطرح نموده اند- اختلاف نظر هایی از جمله درباره فقیر و مسکین، سهم عاملین و مولفه قلوب و مصادیق فی سبیل الله دارند که در این جستار پس از ارایه تعریفی جامع از تفسیر فریقین برای هر یک از اصناف، به موارد اختلافی پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: زکات، انفاق، فریقین، تفسیر، سوره توبه
 • محمدمهدی کریمی نیا*، زهرا شمس، مجتبی انصاری مقدم صفحات 43-63

  انسان موجودی اجتماعی است و بصورت مستمر با اجتماع ارتباطی جدایی ناپذیر دارد. اقتضای اجتماعی بودن ‏انسان، ارتباط مستمر و جدایی ناپذیر با اجتماع است، که حفظ و سلامت این روابط در سایه سار اخلاق ‏اجتماعی و جامعه اخلاقی ایده آل مستلزم تبیین اهداف و ارکان و ویژگی های ایده آل این جامعه اخلاقی می-‏باشد؛ در این اجتماع نیز با اخلاق می توان به حسن روابط رسیده و جامعه ای ایده آل جهت آسایش و آرامش ‏به وجود آورد؛ در واقع شیوه های درست ارتباط انسان ها با یکدیگر، در سایه اخلاق اجتماعی و جامعه اخلاقی ‏ایده آل شکل می گیرد؛ در چنین جامعه ای که تحت عنوان جامعه مطلوب خوانده می شود با اجرای قوانین و ‏ضوابط، ارتباطات بصورت مسالمت آمیز و همراه با اخلاق صورت خواهد گرفت. چنین جامعه ای دارای ‏ویژگی هایی مهم همچون اقتصاد اسلامی، توحید، محوریت حق، امر به معروف و نهی از منکر، تقوا، وحدت ‏می باشد که در ابتدا استاد جوادی آملی به ذکر اهداف و ارکان این جامعه مطلوب پرداخته و سپس هریک از ‏این ویژگی ها را با روش نقلی برهانی تبیین نموده است که جا دارد جهت نیل به چنین جامعه ای مطلوب، همه ‏تلاش ها را در این راه مبذول داشته و به جامعه ظهور نزدیک سازیم. ‏

  کلیدواژگان: اخلاق، ایده آل، مطلوب، اخلاق اجتماعی، جامعه اخلاقی مطلوب، آیت الله جوادی آملی
 • لیلا خانی اوشانی*، زهرا صدیقی صفحات 64-77

  مطالعات تطبیقی یا مقارنه ای در قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته، زیرا در این نوع بررسی ها، محاسن و معایب نظریه ها آشکار می گردد. پژوهش حاضر به منظور دست یابی به موارد اختلاف و اشتراک سه تفسیر مجمع البیان، المیزان و تسنیم، آیات 83-81 سوره آل عمران را به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای از دیدگاه سه مفسر یعنی شیخ طبرسی، علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی، مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش، ابتدا سوره آل عمران و تفاسیر مورد نظر معرفی می شوند و سپس آیات مربوطه از هر سه تفسیر مورد توجه قرار گرفته و نظریات مفسران با یکدیگر مقایسه و تطبیق داده خواهند شد. نتایج مقاله حاکی از آن است؛ ضمن اینکه هر سه مفسر سعی کرده اند آیاتی را که در یک سیاق اند، در یک بخش تفسیر کنند و نه جدا جدا، نیز بین نظرات مفسران هم سویی دیده می شود. همچنین یکی از بهترین راه ها جهت فهم عمیق آیات قرآن کریم و نفوذ مراد آیات الهی در دل و جان، بهره بردن از تفسیر تطبیقی است.

  کلیدواژگان: سوره آل عمران، المیزان، تسنیم، مجمع البیان، مطالعات تطبیقی
 • مریم یوسفی* صفحات 78-93

  مسئله انتساب شروروحسنات به خداوند،به نوعی از فروع مسئله جبر و اختیار محسوب می شود و مورد توجه قرآن پژوهان و مفسران بسیاری قرار گرفته است. از طرفی هم ، در برخی از آیات ، حسنات و سییات از جانب خدا بیان شده ؛ از جمله آیه 78 سوره نساء ، اما در برخی از آیات دیگر، میان این دو تفکیک قایل شده و حسنات را از جانب خدا و سییات را از جانب انسان دانسته اند؛ از جمله در آیه 79 سوره نساء که مورد بحث ما دراین نوشتار می باشد.این تفاوت در انتساب ، تبدیل به یک چالش برای مفسران و علمای علوم قرآنی شده است.در این مقاله به دیدگاه عبدالله جوادی آملی صاحب تفسیر" تسنیم "و فخرالدین رازی صاحب تفسیر"مفاتیح الغیب" . در طی این بحث بیان خواهد شد که از منظر آیت الله جوادی آملی، همه خیرات و شرور از نزد خدای سبحان است و از آنجا که خداوند منشا هر خیر و و رحمتی است، خیرات نه تنها از نزد خداست بلکه از خدا نیز نیز هست ولی شرور فقط از نزد خداست (من عندالله (78/نساء)) اما از خدای متعال نیست بلکه سبب قریب آن اعمال خود انسان است؛ در حالی که فخر رازی با پذیرش دیدگاه کسب، اسناد حسنات و شرور به خداوند را حقیقی می داند و اسناد شرور به انسان را از باب "رعایت ادب" و یا "استفهام انکاری" می داند.

  کلیدواژگان: بررسی تطبیقی، انتساب شروربه خدا، آیت الله جوادی آملی، فخر رازی
 • ساره ملائی پور* صفحات 94-118

  بر اساس روایات شیعه و پاره ای از روایات اهل سنت، مقصود از قربی در قرآن کریم اهل بیت پیامبر (ص) می باشد که شامل امام علی (ع)، حضرت زهرا (س) و فرزندان ایشان است. در آیه،مودت ایشان، جزء اصول دین است زیرا به عنوان اجر رسالت از مردم خواسته شده است. البته مراد از اجر در آیه اجر شانی و معنوی است که به سبب آن راه رسالت ادامه خواهد داشت. پس منظور از مودت اهل بیت، محبتی است که با پیروی از آنان همراه شود تا وسیله ای برای تداوم کار رسالت پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) باشد و بهترین عامل وحدت مسلمانان جهان خواهد بود. مفسران شیعه براساس همسانی فرمان اطاعت از رسول و اولی الامر و لزوم عصمت آنان، مصداق اولی الامر در این آیه را ایمه اطهار (علیهم السلام) می دانند و اطاعت از اولی الامر، همه شیون حاکمیت از جمله حاکمیت سیاسی، اجتماعی و قضایی را دربر می گیرد.مفسران اهل سنت در تعیین مصداق اولی الامر اختلاف نظر دارند. و مصداق آن را حاکمان، فرماندهان جنگ، عالمان دین و فقیهان، خلفای راشدین و اهل حل و عقد دانسته اند.از نظر فخر رازی، آل محمد، همان پنج تن هستند که به روایات منسوب به پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و ایمه (علیهم السلام) استناد می کند. اما آلوسی مخاطب آیه قربی را، قریش و خویشاوندان پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) می داند. از نظر فخر رازی و آلوسی، آیه اولی الامر، حجیت قیاس و ادله شرعیه (کتاب، سنت، اجماع و قیاس) را به اثبات می رساند.

  کلیدواژگان: آیه مودت، آیه اولی الامر، قربی، مودت
|
 • Zohreh Akhavanmoghaddam, Seyed Majid Nabavi *, Razieh Saadati Pages 9-27

  Muslims do not disagree on the principle of tawhid and some of its aspects, but there are disagreements about some issues of monotheism, allameh Tabataba'i and Shanqiti are two contemporary exegetes who have written their interpretations in the Qur'an in the qur'an, despite the existence of common shares, there are disagreements between these two exegetes in the field of monotheism and view. The method of collecting materials in this research is library and the research method is descriptive and comparative. After studies, it was found that both exegetes have many shares in many monotheistic issues, but in the field of god's attributes, he believes in physicality and carries attributes on the apparent meaning, while Allama believes that god's physicality is against the Qur'an and reason. It is also a way of seeing God in the hereafter, but allamah believes that it is impossible to see God in this world and in the hereafter.

  Keywords: Allameh Tabataba'i, Shenqiti, Tohid, Royat, comparative study
 • Nima Ahmadi Pages 28-42

  The supreme philosophy of zakat and its other branches (charity, almsgiving, etc.) has been stated by the Holy Qur'an that it is the growth and purity of society in the light of avoiding the danger that some may monopolize their wealth and keep it among themselves. And the result is the increasing wealth of a certain class and the increase of poverty in the majority of the society, which after a while, social anomalies such as murder and hatred towards the capitalists, theft, etc. appear in the society. The present study deals with the issue of Zakat with a brief look and comparison among the commentators of the two sects and points out some of their differences and commonalities in this regard. In general, the commentators of the Islamic sect mention the four meanings of growth and development, purity and purity, obligatory religious zakat, and almsgiving and charity in their interpretation of zakat and its derivatives. He also has a connection with verse 60 of Surah Tawbah, which is known as the verse of Zakat - and God has mentioned the guilds of Zakat in the mentioned verse - with disagreements such as about the poor and the needy, the share of the perpetrators and the component of hearts and examples for the sake of God. This article, after providing a comprehensive definition of the interpretation of the two sects for each of the guilds, deals with the differences.

  Keywords: Zakat, Almsgiving, Sects, interpretation, Surah Tawbah
 • Zahra Shams, Mojtaba Ansari Pages 43-63

  Man is a social being and has an inseparable connection with society. The necessity of human sociality is a continuous and inseparable relationship with society, which maintaining the health of these relationships in the shadow of social morality and the ideal moral society requires an explanation of the goals, pillars and ideal characteristics of this moral society. Be; In this society, too, good relations can be achieved with morality and an ideal society can be created for comfort and tranquility; In fact, the correct ways of human communication with each other are formed in the shadow of social ethics and the ideal moral society; In such a society, which is called the desirable society, with the implementation of rules and regulations, communication will be peaceful and ethical. Such a society has important characteristics such as Islamic economics, monotheism, centrality of truth, enjoining the good and forbidding the evil, piety, unity. At first, Professor Javadi Amoli mentioned the goals and pillars of this desirable society and Then he has explained each of these features with the method of argumentative narration that it is appropriate to make all efforts in this way to achieve such a desirable society and bring it closer to the emerging society.

  Keywords: ethics, ideal, desirable, social ethics, desirable moral society, Ayatollah Javadi Amoli
 • Leila Khani Oushani *, Zahra Sedighi Pages 64-77

  Comparative or comparative studies have been considered in the present century, because in this type of studies, the advantages and disadvantages of theories are revealed. The present study, in order to obtain the differences and commonalities of the three interpretations of Majma 'al-Bayyan, Al-Mizan and Tasnim, verses 83-81 of Surah Al-Imran in a descriptive-analytical and comparative method from the point of view of three commentators, namely Sheikh Tabarsi, Allameh Tabatabai And Ayatollah Javadi Amoli examines. In this research, first Surah Al-Imran and the desired interpretations will be introduced and then the relevant verses of all three interpretations will be considered and the theories of the commentators will be compared and compared with each other. The results of the article indicate that; While all three commentators have tried to interpret the verses that are in the same context, in one section and not separately, there is also a parallel between the comments of the commentators. Also, one of the best ways to deeply understand the verses of the Holy Quran and the influence of the divine verses in the heart and soul, is to use comparative interpretation.

  Keywords: Surah Al-Imran, Al-Mizan, Tasnim, Majma 'al-Bayyan, Comparative Studies
 • Maryam Yousefi * Pages 78-93

  The issue of attributing evil and goodness to God is considered as a kind of branch of the issue of predestination and authority and has been considered by many Quranic scholars and commentators. On the other hand, in some verses, good and evil are expressed by God; For example, verse 78 of Surah An-Nisa ', but in some other verses, a distinction is made between these two and they consider the good from God and the evil from man; For example, in verse 79 of Surah An-Nisa ', which we are discussing in this article. This difference in attribution has become a challenge for commentators and scholars of Quranic sciences. Sahib Tafsir "Mafatih al-Ghayb". During this discussion, it will be stated that from the point of view of Ayatollah Javadi Amoli, all goodness and evil are from God Almighty, and since God is the source of all goodness and mercy, charity is not only from God but also from God, but Evil is only from God (Min Andallah (78 / Nisa)) but it is not from God Almighty, but the cause of those actions is man himself; While Fakhr-e-Razi, by accepting the view of business, considers the documents of good and evil to God as real and considers the documents of evil to man as "observance of politeness" or "denial inquiry".

  Keywords: comparative study, attribution of evil to God, Ayatollah Javadi Amoli, Fakhr Razi
 • Sareh Molaiipoor * Pages 94-118

  According to Shiite narrations and some Sunni narrations, the meaning of closeness in the Holy Qur'an is the family of the Prophet (PBUH) which includes Imam Ali (AS), Hazrat Zahra (AS) and his children. In the verse, their duration is one of the principles of religion because people have been asked as a reward for their mission. Of course, the meaning of reward in the verse is a dignified and spiritual reward due to which the path of mission will continue. Therefore, the duration of the Ahl al-Bayt means love that is accompanied by following them as a means to continue the work of the mission of the Prophet and will be the best factor in the unity of the Muslims of the world. Shiite commentators, based on the similarity of the commandment of obedience to the Prophet and the first order and the necessity of their infallibility, consider the first instance in this verse as the pure Imams (as) and obedience to the first order includes all aspects of rule, including political, social and judicial rule. Sunni commentators disagree on determining the first instance. And its examples have been considered by rulers, warlords, religious scholars and jurists, righteous caliphs and people of settlement.According to Fakhr al-Razi, the family of Muhammad are the same five people who refer to the narrations attributed to the Prophet and the Imams . But Alusi considers the addressee of the near verse to be the Quraysh and the relatives of the Prophet .

  Keywords: The verse of Maudut, the first verse of the matter, proximity, Maudat