فهرست مطالب

اندیشه حقوقی - پیاپی 5 (تابستان 1400)
 • پیاپی 5 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/07/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین باقری زرین قبائی* صفحات 10-40

  امروزه امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد تشکیل دهنده امنیت ملی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، به نحوی که اثر بهره مندی از قدرت اقتصادی، هم تراز با قدرت نظامی است و حتی تجهیز و افزایش قدرت نظامی نیز مستلزم افزایش قدرت اقتصادی است. بنابراین توجهی ویژه به مقوله امنیت اقتصادی لازم است و این نوع از امنیت، خود، در دو سطح عادی و ملی قابل طرح است و سطح ملی آن با مقوله امنیت ملی مرتبط است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب مقام رهبری (با توجه به دارا بودن جایگاه ولایت مطلقه امر و سایر وظایف و اختیارات قانونی مقرر) و شورای عالی امنیت ملی (به عنوان بالاترین مرجع جمعی اتخاذ تصمیم در این زمینه) مهم ترین ارکان تصمیم ساز و اثرگذار در این رابطه هستند. با توجه به این موضوع، شناخت حدود صلاحیت های قانونی شورای عالی امنیت ملی در زمینه امنیت اقتصادی، موضوع این تحقیق قرار می گیرد. این تحقیق به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر اشاره به وجود برخی از ابهامات و چالش ها در تشخیص حدود صلاحیت ها، بیان گر جایگاه ویژه شورای عالی امنیت ملی در اتخاذ تصمیم های مربوط به امنیت اقتصادی، از دیدگاه امنیت ملی است و هرچند این شورا امکان نقض یا متوقف کردن اصول اقتصادی مندرج در قانون اساسی را ندارد، لیکن مصوبات آن بالاتر از قوانین عادی محسوب می شوند و مجلس شورای اسلامی امکان نقض، اصلاح یا متوقف کردن مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد.

  کلیدواژگان: امنیت، قانون اساسی، امنیت ملی، امنیت اقتصادی، شورای عالی امنیت ملی
 • شهلا گل پرور*، محمد نبی پور، حسن حاجی تبار صفحات 41-62

  وقوق جرم و خشونت برعلیه زنان و دختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولت ها و سازمان های بین المللی را به خود معطوف داشته است. سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در سطوح کلان می توانند نقش بزرگی در زمینه جلوگیری از بزه دیدگی و خشونت علیه زنان و از بین بردن عوامل جرم زا ایفا کنند. افتتاح خط تلفن ثابت برای دسترسی شبانه روزی زنان خشونت دیده، افزایش حضور مددکاران اجتماعی در کلانتری ها، به کارگیری افسران زن متخصص در نیروهای پلیس و افزایش اختیارات اورژانس اجتماعی از جمله اقداماتی هستند که می توانند در کاهش خشونت و وقوع جرم علیه زنان در سطح ملی و بین المللی موثر باشند. مطالب این تحقیق از طریق مطالعه کتاب های موجود (روش کتابخانه ای) که در این زمینه جمع آوری شده است و همچنین روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. افزایش میزان خشونت علیه زنان با توجه به آثار سوء و ماندگار آن بر روح و روان زنان خشونت دیده و همچنین نقش مهم و کلیدی زنان در خانواده و جامعه، ضرورت به کارگیری تدابیر و اقدامات حمایتی را از زنان بیان می کند.بر اساس یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناختی، اتخاذ تدابیر پیش گیرانه باعث کاهش خشونت علیه زنان می شود. تلاش برای کاهش فرصت های مجرمانه و حذف وضعیت های مساعد ارتکاب جرم، در کنار اصلاح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر خواهد بود.

  کلیدواژگان: زنان، موقعیت های جرم زا، بزه دیدگی، جرم شناختی، خشونت
 • علیرضا زارعی* صفحات 63-78

  وجود وصف مهم و اساسی آمره بودن در قواعد حاکم بر صلاحیت، تضمینی برای اعمال صحیح حاکمیت دولت در معنای عام و همچنین برقراری عدالت در عرصه های مختلف تقنینی، قانونی، قضایی و اجرایی است. به همین دلیل، رعایت قوانین ناظر بر اجرای صحیح قواعد صلاحیت امری است مهم که می بایست مورد توجه دستگاه های مختلف، از جمله محاکم قضایی، قرار گیرد. این در حالی است که وجود برخی شرایط خاص و استثنایی سبب نقض قواعد صلاحیت محاکم کیفری می شود، که به آن «استثنایات صلاحیت» گفته می شود. در این میان، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، به شماره 2462/93/7، حکایت کننده استثنایی دیگر برای عدول از قواعد صلاحیت است که فاقد مبنای قانونی می باشد و به موجب آن، امکان مداخله نهاد دادستانی یا دادسرا نسبت به جرایم منافی عفتی که به موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به آن ها در اختیار دادگاه های کیفری قرار گرفته است فراهم می گردد بر این اساس، با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم در جرایم موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به مفاسد و مصالح آن، امکان دخالت در صلاحیت دادگاه توسط دادسرا، آن هم به قدر متیقن و کافی، وجود دارد. بنابراین درصورت احراز برخی شروط، مانند وجود ضرورت و فوریت برای اقدام مداخله جویانه دادسرا و همچنین نبود قاضی کشیک در دادگاه جهت صدور دستور لازم، می توان جواز مداخله دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری، نسبت به جرایم منافی عفت را مورد پذیرش قرار داد.

  کلیدواژگان: نظریه مشورتی اداره حقوقی، ضرورت و فوریت، ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم منافی عفت، استثنائات صلاحیت
 • حسن خسروی* صفحات 79-100

  یکی از دعاوی مهم دعاوی ملکی ناشی از عدم تنظیم صحیح عقد بیع، به دست افراد عادی و مشاوران املاک است که با اتخاذ تدابیر بازدارنده، می توان از حجم پرونده ها در این حوزه کاست. متاسفانه قانون گذار با وضع قوانین ناکارآمد و بدون توجه به آثار زیان بار تنظیم مبایعه نامه توسط افراد فاقد دانش حقوقی، زمینه نقض حقوق شهروندان و افزایش آمار دعاوی ملکی را فراهم کرده است. لذا پرسش اساسی این پژوهش این است که تنظیم عقد بیع و نگارش صحیح مبایعه توسط کارشناسان حقوقی، تا چه حدی از بروز اختلافات ملکی پیش گیری می کند؟ با رویکردی توصیفی  تحلیلی، این مقاله برای پیش گیری از وقوع دعاوی و اختلافات ملکی، در پی ارایه راهبردهای کارآمدی است که ازطریق الزام طرفین عقد بیع به مراجعه به کارشناسان حقوقی (نظیر وکلا و سردفتران اسناد رسمی)، به منظور نگارش مبایعه نامه انجام می پذیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد بسیاری از دعاوی ملکی ناشی از عدم رعایت اصول و قواعد حقوقی هستند و چنانچه نگارش مبایعه نامه به دست افراد متخصص حقوقی صورت گیرد، دانش حقوقی و قضایی آنان باعث پیش گیری از این دعاوی یا کاهش آن ها می شود و مشاوران مسکن نیز، مطابق با قوانین تجارت، صرفا نقش واسطه گری و دلالی دارند و صلاحیت نگارش مبایعه نامه را ندارند.

  کلیدواژگان: مبایعه نامه، وکیل دادگستری، سردفتر اسناد رسمی، کارشناس حقوقی، مشاور املاک، دعاوی ملکی، پیشگیری
 • نیما علیجان نژاد*، حمید ابهری صفحات 101-128

  بازارگردان، به عنوان یکی از فعالان بازار اوراق بهادار، می تواند نقش بسزایی در کنترل بازار و نقدشوندگی آن داشته باشد. تعهدات و تکالیف این شخص در راستای انجام بازارگردانی، اصولا دربرابر سه دسته از اشخاص ممکن و متصور است: دربرابر بورس، دربرابر سرمایه گذار (طرف قرارداد تامین مالی بازارگردانی) و دربرابر سهامداران و سرمایه گذاران در سهام موضوع بازارگردانی. احراز مسئولیت بازارگردان دربرابر هریک از اشخاص اخیرالذکر، مستلزم بررسی نوع رابطه حقوقی میان آن هاست. بر این اساس، چنانچه وجود قرارداد میان بازارگردان و هریک از این اشخاص محرز شود، مسئولیت بازارگردان تابع شرایط مسئولیت قراردادی است. در غیر این صورت، مدعی ورود زیان باید شرایط و ارکان مسئولیت مدنی غیرقراردادی را اثبات کند تا خسارت او جبران شود. همچنین در رابطه قراردادی بازارگردان باید با لحاظ این که تعهداتش در زمره تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه، جنبه اثباتی قضیه را بررسی کرد و او را مسیول جبران خسارت قلمداد نمود.

  کلیدواژگان: بازارگردان، سرمایه گذار، بورس، ثالث، سهامدار
 • علیرضا ابراهیمی* صفحات 129-146

  قاعده نفی سبیل از ذیل آیه 141 سوره نساء مستفاد می گردد: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا؛ و هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد بود.» مسئله این تحقیق آن است که درصورت تعارض میان قاعده نفی سبیل و قاعده آمره بین المللی، کدام یک مقدم است؟ قاعده آمره بین المللی مبین توافق جمعی کشورها در حدی است که غیرقابل تغییر است و تنها با قاعده آمره بین المللی ای با همان «عمومیت» و «کلیت» می توان آن را تغییر داد. در صورتی که قاعده آمره بین المللی منبعث از کتاب و سنت و منطبق یا هماهنگ با مبانی شرعی و دینی باشد، تنافی ای با قاعده نفی سبیل ندارد، اما در صورتی که مبنای قاعده آمره تنها عرف عقلا یا توافق جمعی کشورها باشد، ممکن است مفاد آن با نفی سبیل در تضاد قرار گیرد. در این پژوهش، احتمالات ورود، حکومت، تخصیص یا تخصص میان قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین المللی مورد بررسی قرار گرفته اند و تقدم قاعده نفی سبیل بر قاعده آمره بین المللی، در هر صورت، از منظر کشور اسلامی، مورد تاکید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: قاعده نفی سبیل، قاعده آمره بین المللی، حقوق اسلام، حکومت، ورود
|
 • Hossein Bagheri Zarrin Ghabaee * Pages 10-40

  Nowadays economic security, as one of the dimensions of national security, enjoys great importance, so that the effects of having economic power are considered in line with the military power. Therefore, special attention to economic security is necessary and this kind of security can be brought up in both normal and national levels which the latter is related to the national security category. In the Iran constitution, the Supreme National Security Council, as the supreme authority of decision making is considered as one of the most important pillars of decision making. In this regard, the understanding the limits of the Supreme National Security Council competence in the field of economic security is subject to this research. The research method is library-based and descriptive-analytical. The results indicate the special position of the Supreme National Security Council in the adoption of economic security decisions from the perspective of national security. It is not possible to violate or suspend economic principles enshrined in the constitution, but the Supreme National Security Council’s approvals are considered more important than the normal laws and parliament does not have the possibility of violating, amending or stopping its approvals.

  Keywords: security, constitution law, National Security, economic security, Supreme Council of National Security
 • Shahla Golparvar *, Mohammad Nabipour, Hasan Hahitabar Pages 41-62
  Issue

  The rise of crime and violence against women and girls around the world has attracted the attention and sensitivity of governments and international organizations. Policymakers and decision-makers at the macro level can play a major role in preventing violence against women and eliminating criminals. Opening a landline for 24-hour access to women victims of violence, increasing the presence of social workers in police stations, increasing social emergency powers are measures that can be effective in reducing violence and crime against women.

  Research Method

  The contents of this research are through the study of existing books (library method) that have been collected in this field and also the descriptive-analytical research method.

  Findings

  Increasing the rate of violence against women due to its negative and lasting effects on the psyche of abused women and also the important and key role of women in the family and society, the need to use measures and supportive measures against women.

  Results

  Based on the criminological and victimological findings, the adoption of criminal preventive measures will reduce violence against women. Efforts to reduce criminal opportunities and eliminate favorable conditions for crime will be effective along with the reform of social, economic and cultural structures.

  Keywords: Women, Actions, Victimization, criminology, Violence
 • Alireza Zarei * Pages 63-78

  The description of authoritarianism in the laws governing the jurisdiction of criminal courts is a guarantee for the exercise of state sovereignty in various legislative, legal, judicial and executive fields.As a result, compliance with jurisdiction laws is very important and should be considered by various bodies, especially the courts.However, the existence of certain special and exceptional conditions leads to a violation of the rules of jurisdiction of criminal courts, which are exceptions to jurisdiction. It should also be noted that exceptions to jurisdiction have been accepted by the legislature.However, the advisory theory of the Legal Department of the Judiciary, No. 2462/93/7, introduces another exception for deviating from the rules of jurisdiction, which has no legal basis.The theory says that the prosecutor's office can intervene in crimes against chastity that have been delegated to the court.Consequently, in order to prevent the disappearance of the effects of the crimes subject to Article 102 of the Code of Criminal Procedure, the prosecutor's office can intervene in the jurisdiction of the criminal court. Therefore, in case of fulfilling some conditions, such as the necessity and urgency for the intervention of the prosecutor's office and also the absence of a judge on duty in the court, in order to issue the necessary orders, the prosecutor's office can intervene.

  Keywords: Consultative theory of Legal Department, Necessity, urgency, Article 102 of the Code of Criminal Procedure, Article 306 of the Code of Criminal Procedure, Crimes against Chastity, Jurisdiction Exceptions
 • Hassan Khosravi * Pages 79-100

  One of the most important lawsuits is actions for the object of sale, which is caused by the lack of proper regulation of the contract of sale by housing consultants, and can be reduced by taking preventive measures. Unfortunately, the legislature has provided the ground for violating the rights of citizens and increasing the number of cases by enacting ineffective laws without regard to the harmful effects of the writing of the bill of sale by persons without legal knowledge. Therefore, the main question of the research is to what extent does the preparation of the contract of sale and its correct writing by legal experts prevent the occurrence of disputes? With a descriptive-analytical approach, the paper seeks to provide effective strategies for preventing property disputes by requiring the parties to refer to legal experts to write bill of sale. The results of the research show that many cases are caused by non-observance of legal rules, and if the writing of sale contract is done by legal experts, it will prevent or reduce these lawsuits. According to commercial law, housing consultants have only the role of mediator and do not have the authority to write a bill of sale.

  Keywords: Bill of Sale, Lawyer, Notary Public, Legal Expert, Housing Consultant, Actions for the Object of Sale, prevention
 • Nima Alijannejad *, Hamid Abhary Pages 101-128

  As a securities market participant, the market maker can play an important role in controlling the market and its liquidity. The obligations and duties of this person in order to conduct marketing are basically possible and imaginable against three categories of persons: against the stock exchange, against the investor (the party to the marketing financing contract) and against the shareholders and investors in the shares subject to marketing. Liability of the market maker to any of the latter requires consideration of the type of legal relationship between them; Accordingly, if the existence of a contract between the market operator and any of these persons is established, the market manager's liability is subject to the terms of the contractual liability; Otherwise, the claimant must prove the terms and conditions of non-contractual civil liability in order to be compensated. Also, in a contractual relationship, the market maker must consider the positive aspect of the case and hold him liable for damages, given that his obligations are in the category of liability by or commitment to the result.

  Keywords: Market maker, Investor, Stock Exchange, Third party, shareholder
 • Alireza Ebrahimi * Pages 129-146

  Relation between Nafy-e-Sabil (Denial of Rule of Infidels) rule and international jus cognes rule Abstract The rule of Nafy-e-Sabil is derived from the 141th verse of Nesa chapter indicating " god does not allow infidels to govern Muslims ". This study has aimed to respond this question:" if there is a conflict between Nafy-e-Sabil and jus cognes which one has precedence over another? " international jus cognes indicates the consensus of countries in extend to which it cannot be changed and jus cognes just is changeable by that generalities. if the international jus cognes is derived from divine book and tradition and corresponds with religious principles, it is not in compatible with Nafy-e-Sabil. But if the principle of jus cognes only includes the common law of wise people and scholars or consensus of countries, its provisions may be incompatible with Nafy-e-Sabil. The probabilities of entering or governing, and allocating between these two rules have been investigated and the precedence of Nafy-e-Sabil over jus cognes has been emphasized by Islamic country.