فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 18 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمد بازماندگان خمیری صفحه 8

  موضوع بهداشت و رعایت آن یکی از مسایلی است که در طی تاریخ همیشه جامعه بشری را به خود مشغول داشته است. متاسفانه زیرساخت های اکثر شهرهای ایران به گونه ای بوده که در آنها کمتر به این مساله توجه می شده و این خود موجب تلفات انسانی بسیاری می گردیده است. این موضوع به ویژه در خصوص شهرهای مهاجرپذیری همچون بندرعباس حادتر و شدیدتر بوده است. در این مقاله سعی می گردد با شیوه توصیفی-تحلیلی با نگاهی به وضعیت عمومی شهر بندرعباس، مساله ی بهداشت این شهر در دوره قاجار، عوامل تاثیرگذار در وضعیت آن و نیز چگونگی تغییر و بهبود شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش نشان داد که طی این دوره بهداشت یکی از دغدغه های اصلی ساکنان بندرعباس بوده است و دولت مرکز برنامه یی برای بهبود آن نداشته است.

  کلیدواژگان: بندرعباس، بهداشت و درمان، آب، حمام، شهرداری، آموزش، قاجار
 • علیرضا داوری صفحه 19

  زایمان بعنوان رویدادی کهن درحیات زندگی آدمی همواره در طول تاریخ با خود رویدادها و باورهایی را توسط آدمی خلق کرده و با خود به یادگار گذاشته است که از تنوع و جذابیت بالایی در نزد زنان برخوردار بوده است. نمایش خاله رورو یک مرور و یادآوری توام با اقتدار، برنامه ریزی و هدفمند از نقش و حضور زن در خانواده است که با تکرار آن در مجالس زنانه به نوعی قدردانی از نقش زن در درون این طیف می‌پردازد. در این مقاله تلاش شده است با تمرکز بر آداب و رسوم مربوط به زایمان، آیین های زایش در میان اقوم ایرانی بررسی و  با آیین های نمایشی پیرامون این آیین در محافل زنانه هرمزگان مطالعه و مطابقت داده شود تا ضمن آشکار شدن و شناسایی عقاید و باورهای مربوط به تولد، بینش و جهان بینی زنان هرمزگان نیز مورد تحلیل قرار گیرد. در این پژوهش بررسی جامعه شناختی و روانشناسی اجرای نمایش خاله رورو –اوفینا- همراه با نحوه ی اجرای نمایشی آیین در هرمزگان –رودان- بررسی شده است. بر اساس این پژوهش ما با چگونگی استفاده زنان هرمزگان از عنصر نمایشی آیین بعنوان ابزاری برای بیان نیازهایشان آشنا می شویم و روند اجرای این نمایش را واکاوی می کنیم از آنجا که با توسعه روند مدرنیته بسیاری از آیین های نمایشی فرهنگ عامه رو به زوال و فراموشی است، بازنمایی این آیین ها جهت شناخت گذشته فرهنگی زنان در مناطق مختلف ایران ضروری است.

  کلیدواژگان: آیین های زایش، زایمان، تولد، ماما، خاله رورو، تقلید، بازی های شادی آور، نقش پوشی
 • بنیامین انصاری نسب صفحه 36

  از زمان‌های بسیار دور بندرکنگ درزمینه دریانوردی ولنج سازی دارای شهرت فراوانی بوده است ولنجهای مختلفی ساخته می‌شد.برای ساختن لنج ابتدا ناخدا یا تاجری که می‌خواست لنجی را اوشار کند به نزد استادلنج ساز می‌رفت و سفارش ساخت لنج می‌داد. لنج در نزدیکی ساحل ساخته می‌شد.بعد از چند ماه کار بر روی لنج به اتمام می‌رسید و درنهایت صاحب لنج می‌بایست آن لنج را به دریا بیندازد.اوشار سه الی چهار روز طول می‌کشد تا این جهاز به داخل آب انداخته شود.اوشار ازجمله آیین های دیرپای مردمان ساحل‌نشین هرمزگان،به‌ویژه بندر کنگ-ازبنادر مهم در تاریخ دریانوردی ایران-است که در گستره چندین قرن اهمیت خاصی در مراسم به آب انداختن لنج برخوردار بوده است.یافته‌های این مقاله بر پایه‌ی نظریه انسان‌شناختی امیل دورکیم و با استفاده از روش نشانه‌شناسی  به توصیف چگونگی معنا بخشی و هم‌نشینی نشانه‌ها در متن آیین اوشار در کنار یکدیگر پرداخته و همچنین نحوه شکل گیری همبستگی اجتماعی در درون این آیین دریایی را نشان می‌دهد نتیجه نشان می‌دهد که آیین اوشار در ایجاد وجدان جمعی و حفظ همبستگی اجتماعی برای ادامه حیات مفید و ثمربخش جوامع، بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

  کلیدواژگان: آیین اوشار، بندرکنگ، نشانه شناسی، وجدان جمعی، همبستگی اجتماعی
 • مصطفی سعادت صفحه 45

  «درخت خرما» (Phoenix dactylifera) درختی تک لپه‏ ای است که در مناطق گرمسیری می‏روید. سراسر نواحی جنوبی و بخش‏هایی از نواحی مرکزی ایران زیستگاه طبیعی این درخت است. مردمان نواحی گرمسیری از تمامی اجزا این درخت و میوه آن استفاده می‏کنند. در فارسی معیار، از واژه عربی «نخل» برای نامیدن آن استفاده می‏شود. با این وجود در بسیاری از گویش‏های ایرانی از واژه‏ های moɤ، mog، mok، mox، moč، mo، xormâ dâr و deraxt-e xormâ استفاده می‏شود. این نام‏ ها دارای پراکنش جغرافیایی ویژه‏ ای است. در گویش‏ های استان‏های جنوبی و نواحی مرکزی که محل رویش درخت خرماست، به آن moɤ، mog، mok، mox، moč و mo می‏گویند. در نواحی مجاور این مناطق به آن «درخت خرما» می‏گویند و در گویش سایر مناطق که از نواحی رویش نخل فاصله بیشتری دارد، به آن «خرمادار» می‏گویند. این نامگذاری در ارتباط با اهمیت درخت خرما در زندگی مردمی است که در آن نواحی می‏زیسته ‏اند و همچنین متاثر از تقدسی است که برای آن درخت قائل شده ‏اند.

  کلیدواژگان: ایران، گویش های ایرانی، پراکنش جغرافیایی، درخت خرما، مغ
 • هدایت الله نیکخواه، یاسر رستگار، پرنیان سرافراز صفحه 62

  هدف از انجام پژوهش حاضر، تببین جامعه شناختی مصرف موسیقی در بین شهروندان شهربندرعباس است . روش این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه جوانان 35-18 ساله شهر بندرعباس است؛ حجم نمونه از طریق جدول مورگان 383 نفر تعیین شدکه جهت تاثیرگذاری پرسشنامه های ناقص این تعداد به 400نفر افزایش یافت. پرسشنامه در مناطق سه گانه شهر بندرعباس و با روش نمونه گیری طبقه ای اجراگردید و داده ها به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج  تحقیق نشان داد که میانگین  میزان مصرف موسیقی در شهر بندرعباس(21.97) متوسط رو به پایین است. بیشترین گرایش به موسیقی، مربوط به سبک عامه پسند(سنتی، فولکلور و پاپ) با میانگین(10.65) است. همچنین یافته ها نشان داد که ارتباط معناداری بین سن، درآمد، وضعیت تاهل، شغل، منطقه مسکونی با میزان مصرف موسیقی وجود ندارد. نتایج آزمون تحلیل واریانس حاکی از تفاوت مصرف سبک موسیقی عامه پسند بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی(وضعیت تاهل، سن، شغل و منطقه مسکونی) می باشد. علاوه بر این یافته ها بیانگر عدم ارتباط بین جنسیت و تحصیلات با سبک های موسیقی عامه پسند و نخبه گرا هستند. درنهایت آزمون تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین سبک موسیقی نخبه گرا برحسب میزان درآمد وجود دارد.

  کلیدواژگان: موسیقی، مصرف، سبک عامه پسند، سبک نخبه گرا، بندرعباس
 • مهدی رضایی*، سهراب سعیدی، عبدالحمید انصاری نسب صفحه 84

  ادبیات پایداری از پایداری و مقاومت انسان‌ها در مقابل تجاوز نظامی بیگانگان که منجر به جنگ و درگیری می‌شود سخن به میان می‌آورد.در این نوع ادبی رزمندگان با سنگر خود انس می‌گیرند، بند پوتین خود را محکم می‌بندند و با پلاکی که رمز هویتی رزمنده است آماده جنگ و رویارویی با دشمن می‌شوند. در اشعار ادبیات پایداری«پلاک»، خود رزمنده شهید است که با تکه‌ای از استخوان بر می‌گردد در این راستا .«خاک ریز » یا « سنگر» نیز، یکی از ابزار پر کاربرد و محل پرواز شهدا به ملکوت است که این مقوله مورد توجه بسیاری ازشاعران هرمزگان بوده است و معمولا شهدا رادر خط مقدم با «سنگر» و «خاکریز» و «پلاک» می‌شناسند.واین موضوع در سطح وسیعی مورد توجه شاعران هرمزگانی در دو قالب سپید و کلاسیک بوده است.آنچه مسلم است ادبیات مقاومت به شیوه نوین در شعر پایداری استان هرمزگان از 25 سال پیش توسط سرهنگ« مرتضی نصیری » شروع شده است و هم اکنون به صورت گسترده در بین شاعران جوان تر که بعضا نه جنگ دیده‌اند و نه دوران جنگ متولد شده‌اند ادامه دارد.مرتضی نصیری، غلام امینی دمشهری و محمد دهقانی سه نفر از شاعران این استانند که هر سه بعنوان رزمنده‌ای شاعر سابقه حضور در جنگ دارند.
  این مقاله با روش تحلیل محتوا و با استفاده از ابزار کتابخانه به بررسی اشعار ادبیات پایداری با عنوان «سنگر»، «پوتین» و «پلاک»در شعر مقاومت هرمزگان می‌پردازدو از آنجا که در مورد ادبیات پایداری هرمزگان تا کنون پژوهشی صورت نگرفته انجام این پژوهش ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: دفاع مقدس، سنگر، پوتین، پلاک، شعر پایداری هرمزگان
 • منصوره دسترنج، سمیه قنبری صفحه 100

  این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای تاثیر فرایند جهانی شدن بر هویت فرهنگی دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد شهرستان بستک می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که 221 نفر متعلق به دانشگاه آزاد و 154 نفر متعلق به دانشگاه پیام نور می باشد. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد و فرضیات توسط نرم افزار spss مورد آزمون قرار گرفت. جهت تحلیل آماره های به دست آمده از روش های توصیفی و استنباطی بهره گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین هویت فرهنگی با سن، جنس، وضعیت اشتغال، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تحصیلات والدین، شغل مادر وجود دارد و نیز رابطه بین جهانی شدن و هویت فرهنگی مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، هویت فرهنگی، دانشجویان، دانشگاه، شهرستان بستک
|
 • Ahmad Bazmandegan Khamiri Page 8

  The issue of health and its observance is one of the issues that have always occupied human society throughout history. Unfortunately the infrastructure of most cities in Iran has been such that less attention has been paid to this issue, and this has caused many human casualties. This issue has been especially acute in the case of immigrant cities such as Bandar Abbas. In this Article, a descriptive-analytical method tries to examine the general situation of Bandar Abbas, the health of this city in the Qajar period, the factors affecting its situation and how to change and improve its conditions. This study showed that during this period, health was one of the main concerns of the residents of Bandar Abbas and government did not have a plan to improve it..

  Keywords: Bandar Abbas, Healthcare, Water, Bathroom, Municipality, Education, Qajar
 • Alireza Davari Page 19

  Childbirth, as an ancient event in human life, has always created events and beliefs by man throughout history and has left with him a memory that has been highly diverse and attractive to women. Khale Roro play is an authoritative, purposeful review and reminder of the role and presence of women in the family, which, by repeating it in women's assemblies, pays a kind of appreciation for the role of women within this spectrum. In this article, by focusing on the customs related to childbirth, the rituals of childbirth among Iranian people are examined and studied and matched with the dramatic mirrors about this ritual in Hormozgan women's circles In order to reveal and identify the beliefs and beliefs related to birth, insight and worldview of Hormozgan women should also be analyzed. In this research, the sociological and psychological study of the performance of Khale Roro play - Ofina - along with the performance of the ritual in Hormozgan - Rudan - has been studied. Based on this research, how the women of Hormozgan use the theatrical element of religion as a tool to express their needs and the process of performing this play is analyzed. Since with the development of modernity, many dramatic mirrors of popular culture are declining and forgotten, the representation of these mirrors is necessary to understand the cultural past of women in different parts of Iran.

  Keywords: Birth rituals, childbirth, Birth, midwife, Khale Roro, mimicry, Fun games, Role play
 • Benyamin Ansari Nasab Page 36

  From time immemorial, Bandar Kong has had a great reputation in the field of maritime construction. Various boats were built. The dinghy was built near the shore. After a few months, the work on the dinghy was completed and finally the dinghy owner had to throw the dinghy into the sea. It takes three to four days for the device to be thrown into the water. The long-standing shores of the coastal people of Hormozgan, especially the port of Kong - one of the most important ports in the history of Iranian navigation - has been of particular importance for several centuries in the launching ceremony of the dinghy. The findings of this article Describes how the meaning and accompaniment of signs in the text of Oshar's religion together and also shows how social solidarity is formed within this maritime religion. The result shows that Oshar's religion in creating a collective conscience and maintaining social solidarity to continue useful life. And the fruitfulness of societies is very important and decisive.

  Keywords: Oshar Rite, Bandar Kong, Semiotics, Collective Conscience, Social Solidarity
 • Mustafa Saadat Page 45

  Date palm (Phoenix dactylifera) is a monotonous tree that grows in the tropic areas. The southern regions and some parts of central Iran is its natural habitat. Tropical people use all the components of the tree and its fruits. In standard Persian, the Arabic word “naxl” is used to name it. However, in many Iranian dialects the words moɤ, mog, mok, mox, moč, mo, xormâ dâr and deraxt-e xormâ are used. These names have a specific geographical distribution. In the dialects of the southern provinces and the central districts where the date palm grows, it is called moɤ, mog, mok, mox, moč and mo. In the adjacent areas of these areas it is called “deraxt-e xormâ” and in the dialect of other areas which is further away from the natural habitat of date palm, it is called “xormâ dâr”. This naming relates to the importance of the date palm to the lives of the people in those areas, and it is also affected by the sanctity of the date palm.

  Keywords: Iran, Iranian dialects, Geographical distribution, Palm Tree, moɤ
 • Parnian Sarafraz, Hedayatullah Nikkhah, Yaser Rastegar Page 62

  The purpose of study is to investigate the sociology of music consumption among the citizens of Bandar Abbas. The research method is survey and data collection tool was a questionnaire. The population of study includes all young people aged 18-35 in Bandar Abbas; the sample size was 400 through Morgan's table. The stratified sampling method was administered and the data were analyzed using SPSS software.
  The results of study showed that the mean of music consumption in Bandar Abbas (21.97) is below average. The most desire in music is popular style (traditional, folklore and pop) with an average of (10.65). The research findings also showed that there was no significant relationship between age, income, marital status, occupation, residential area and music consumption. Also, the results of the analysis of variance test indicate the difference in the consumption of popular music style according to the population variables (marital status, age, occupation and residential area). In addition, these findings indicate a lack of relationship between gender and education and popular and elitist styles of popular music. Finally, the results of the analysis of variance test showed that, there is a significant difference between the styles of elitist music in terms of income.

  Keywords: Music, consumption, popular style, elite style, Bandar Abbas
 • Mehdi Rezaei, Sohrab Saeedi, Abdul Hamid Ansari Nasab Page 84

  Literature of resistance expresses human beings’ resistance against the military violations of outers which lead to struggles and battles. In this type of literature, combatants are associated with their trenches, fasten their boots’ bands, and begin to fight while possessing a plaque. In the literature of resistance, the plaque is the martyr who comes back with a piece of bone. In this way, trench is another practical tools and a place of martyr’s ascension to the kingdom of heaven. Such component has always attracted many poets of Hormozgan, and martyrs are usually recognized with trenches, boots and plaques. Such theme has always attracted the blank verse and classic poets of Hormozgan. What is obvious is that the literature of resistance, specially the modern way of this literature in Hormozgan has begun since 25 years ago by colonel Morteza Nasiri, and sill is employed vastly by young poets some of whom have never seen wars and even they were not born in war era. Morteza Nasiri, Gholam Amini Domshahri and Mohammad Dehghani are three poets of Hormozgan, all of them attended the war; the present study aims at examination of the poets of the literature of resistance by employing library research and content analysis method. It studies the elements of “trench”, “boot” and “plaque” in the literature of resistance in Hormozgan, and because there has been no study conducted in the field of literature of resistance in Hormozgan so far, such study is of great importance.

  Keywords: Holy Defense, Trench, Boot, Plaque, Hormozgan Literature ofResistance
 • Mansoura Dastranj, Somayeh Ghanbari Page 100

  Cultural identity has certainly undergone changes in the face of globalization. With the globalization of culture on the one hand, and the use of the same tools and devices around the world, on the other hand, the question of the cultural identity crisis arises.
  The main purpose of this paper is to comparative review the impact of globalization on cultural identity.
  The study population consists of all students of payame noor university and Azad university of Bastak city that 375 respondents ( 221 from Azad university, 154 from payame noor university) have been selected through using cochran formula.survey is the adapted technique in doing the research.
  The data collecting were used through questionnaire. The questionnaire reliability was calculated through using cronbachs alpha. After being approved by the relevant professors and experts it was distributed among the relevent respondents. 
  Descriptive and deductive method was used for analyzing the achieved statistics and hypotheses were tested through using spss. T test, One Way Anova,and was used to consider and review the research hypotheses.
  The results indicated that there is a significant relationship between cultural identity and factors such as age, gender, employment status, amount of utilization mass media, the educational of parents, mothers job . in addition the relationship between globalization and cultural identity was confirmed.

  Keywords: Globalization, Cultural Identity, Students, University, Bastak City