فهرست مطالب

فصلنامه معرفت فلسفی
سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 73، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فهیمه شریعتی صفحه 7

  نفس‌شناسی صدرالمتالهین به جهت نوآوری‌هایی خاص مانند حرکت جوهری و حدوث جسمانی نفس به گونه‌ای متمایز تکون نفس و ارتباط با بدن و بقای نفس پس از بدن را تبیین کرده و از بسیاری چالش‌های نفس‌شناسی فلسفی دوگانه‌انگارانه عبور کرده است. نگاه به نفس در نفس‌شناسی حکمت متعالیه صدرالمتالهین هم از حیث ذات و هم از حیث تعلق به بدن بوده است. تعریف ناظر به حیث تعلقی نفس به بدن به طور کامل تبیین شده است، اما این تعریف را نمی‌توان برای نفس‌شناسی از حیث ذات نیز در نظر گرفت. تعریف برآمده از نفس‌شناسی مبتنی بر ذات چیزی شبیه به حدود اشیاست؛ میزان دور شدن از ماده به معنای فقدان‌ها و میزان تحقق ادراک در هر موجودی معرف نفس هر موجود و ویژگی‌های ممیزه آن نوع است که شامل همه موجودات جهان می‌شود و مبتنی بر سریان حیات و علم در همه اجزای جهان است. این نوع هویت‌بخشی به نفس هماهنگی کاملی با محتوای وحدت تشکیکی وجود، یگانه‌انگاری غیرفیزیکالیستی نفس و بدن، شواهد آیات و تجربه‌های بشر در علوم گوناگون دارد.

  کلیدواژگان: صدرالمتالهین، حکمت متعالیه، نفس، تعریف، علم
 • مصطفی ایزدی یزدان آبادی، اکبر میرسپاه *، محمود نمازی اصفهانی صفحه 21

  یکی از کتب مهمی که از فلاسفه ذهن در ایران ترجمه شده، «درآمدی بر فلسفه ذهن» اثر کیت مسلین است. در قسمتی از این کتاب چهار دلیل آورده شده که سعی در نفی امکان ادله تجرد نفس دارد. فلاسفه اسلامی امکان تجرد نفس را مفروغ‌عنه دانسته و سعی در اثبات آن داشته‌اند. این ادله یک قدم عقب‌تر می‌آید و سعی می‌کند که امکان تجرد نفس را هم منکر شود و آن را دارای توالی فاسد غیرقابل قبولی بداند تا از اصل قبول تجرد نفس را نامعقول بشمارد. این مقاله ضمن بیان چهار دلیل کتاب کیت مسلین، سعی در نقد آنها و اثبات امکان تجرد نفس را به روشی عقلی دارد. این مقاله اثبات می‌کند ذهن داشتن همه ‌یا هیچ نیست، با قبول تجرد نفس هنوز مغز کارکرد دارد، مغالطه آدمک هم پیش نمی‌آید و شمارش نفوس هم هنوز ممکن است.

  کلیدواژگان: تجرد نفس، ذهن داشتن، کارکرد مغز، مغالطه آدمک، شمارش نفوس
 • سید علی طاهری خرم آبادی صفحه 33

  ابهام‌های متعددی مسئله اصالت وجود را در فلسفه اسلامی معاصر دربر گرفته است؛ تا جایی که برخی آن را نزاعی لفظی و یا بی‌حاصل شمرده‌اند. در مقابل برخی مدافعان اصالت وجود (آیت‌الله فیاضی و جناب عبودیت) نیز تفسیر‌های جدیدی به دست داده‌اند و برخی فهم‌های معاصر از مسئله را به چالش کشیده‌اند. آیت‌الله فیاضی بر این باور است که اصالت وجود صدرایی با تحقق حقیقی ماهیت سازگار است. وی با مقدمات و مباحث مفصلی به اثبات مدعای خود پرداخته است. جناب عبودیت نیز با ریشه‌یابی مسئله در دیدگاه سهروردی بصیرت‌های جدیدی را در مسئله فراهم کرده است. وی معتقد است که هرچند صدرالمتالهین به اصالت وجود باور دارد، موجودیت حقیقی ماهیت را نیز به معنایی دیگر می‌پذیرد. در این مقاله اشکال‌ها و نقص‌های این دو تفسیر را نشان می‌دهد و آن‌گاه با تکیه بر سیر تاریخی استدلال‌ها تلاش می‌شود تا تصویر روشن‌تر و کم‌اشکال‌تری از مسئله و نیز دیدگاه اصالت وجود به دست می‌دهد.

  کلیدواژگان: وجود، ماهیت، اصیل، اعتباری، واقعیت
 • علی بابایی*، سید مختار موسوی صفحه 49

  محقق است که صدرالمتالهین در آثار خود، سه مرتبه سیر فلسفی اصالت ماهیت (یا مبنای قوم) اصالت وجود وحدت تشکیکی و اصالت وجود وحدت شخصی را تجربه کرده است. می‌بایست متناسب با این سه مرتبه از سیر، در مباحث تابع نیز تحولاتی صورت گرفته باشد؛ توجه به این تغییر، گره بسیاری از مسایل مربوط به دیدگاه حقیقی صدرالمتالهین و سازگاری یا ناسازگاری آموزه‌های درون‌نظامی صدرا را می‌گشاید. براساس پژوهش حاضر، در موضوع «زمان» نیز دیدگاه‌هایی بر مبنای هر سه سیر صدرالمتالهین مطرح شده و متناسب با هر سیری تحولی در مبحث زمان و مسایل پیرامونی آن روی داده است. این تحولات در چند حیطه تعریف زمان، امر ماهوی یا وجودی بودن زمان، برهان اثبات وجود زمان، امر متواطی یا مشکک بودن زمان، علت مباشر زمان، و حیطه سریان زمان و وجوه اشتراک و تفاوت آنها در سه مرتبه به نحو مطالعه تطبیقی درون‌سیستمی بررسی شده است.

  کلیدواژگان: زمان، صدرالمتالهین، مراتب، وحدت شخصی، اصالت وجود، وحدت تشکیکی، اصالت ماهیت
 • سید علی فیاض، سید احمد غفاری قره باغ * صفحه 65

  درباره ضرورت و عدم ضرورت علت غایی، دو دیدگاه مطرح است: دیدگاه نخست آنکه در پیدایش موجودات مادی، وجود هر چهار قسم علت ضرورت دارند و در پیدایش موجودات مجرد، تنها وجود علت فاعلی و غایی، کافی‌اند. دیدگاه دوم ضمن تفکیک بین فاعل آگاه و ناآگاه، تنها وجود علت غایی را در فعل فاعل آگاه ضروری می‌داند. ولی هر دو دیدگاه قابل نقد هستند و ادله دو دیدگاه نمی‌توانند مدعی آنها را ثابت کنند، بلکه برهان بر عدم ضرورت علت غایی وجود دارد. لذا وجود علت غایی در پیدایش ممکنات ضرورتی ندارد، بلکه در پیدایش موجودات مادی تنها وجود علل مادی، صوری و فاعلی لازم‌اند؛ همان‌گونه که در پیدایش موجودات مجرد تنها حضور علت فاعلی کافی است. ازآنجاکه جهان‌بینی صحیح مبتنی بر اثبات علیت و معلولیت است، بحث از علیت و معلولیت امر ضروری است. بحث از ضرورت و عدم ضرورت علل و علت غایی نزد معلول، از عوارض بحث اصل علیت است. مقاله حاضر ضمن تبیین دو دیدگاه یادشده و بررسی و نقد ادله طرفین به این نتیجه می‌رسد که دیدگاه سوم یعنی عدم ضرورت علت غایی صحیح است. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: علت، غایت، علت غائی، معلول، ضرورت، ممکنات، استاد فیاضی
 • مستانه بیرانوند، محمدرضا شمشیری*، مهدی دهباشی صفحه 79

  علم الهی جزو مسایل مهم در حوزه خداشناسی است که تحلیل آن مورد اختلاف اندیشوران قرار گرفته و دیدگا‌ه‌های متعددی در تقریر آن ارایه شده است. در همین زمینه ابوالبرکات بغدادی در کتاب معروف «المعتبر فی الحکمه» به نقد و ارزیابی دیدگاه ابن‌سینا پرداخته است. از رهگذر این جستار مشخص می‌شود که این دو در پذیرش علم حضوری خدا به ذاتش و علم به اشیای موجود مجرد اتفاق‌‌نظر دارند، اما علم الهی به اشیای معدوم (علم پیش از ایجاد) و علم به اشیای مادی متغیر اختلاف دارند که در این جستار به تقریر و ارزیابی هر دو دیدگاه پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: علم الهی، علم به ذات، علم به اشیا، ابن سینا، ابوالبرکات
 • مصطفی جهان فکر *، احمدحسین شریفی، مجتبی مصباح، ابوالقاسم بشیری صفحه 93

  نقش و تاثیر «حب» در فعل اختیاری فاعل مختار امری غیرقابل انکار است؛ اما فهم دقیق این مطلب در گرو طی مراحلی ازجمله تحلیل فلسفی حقیقت حب است. از معدود فیلسوفانی که درصدد تحلیل حب برآمده‌اند، علامه طباطبایی است. هدف ما در این مقاله، تبیین و بررسی دیدگاه علامه درباره حب با رویکردی تحلیلی انتقادی است. از نگاه علامه طباطبایی «حب ارتباطی وجودی بین محب و محبوب است و چنین ارتباطی یک رابطه قایم به دو طرف است» و از اینجا نتیجه می‌گیرد که حب از آن جهت که حب است متوقف بر وجود شعور و آگاهی نیست و اینکه در برخی مصادیق، وجود آن منوط به وجود شعور است ویژگی مصادیق مذکور است. همچنین علامه حب را حقیقتی مشکک می‌داند که در همه موجودات ساری است و معتقد است هر شییی ذات خود را دوست دارد. اینکه «حقیقت حب منوط به شعور و آگاهی نیست» مورد اشکال است. حب، وجودی قایم به محب و گاه عین او است. تعریف علامه از حب، بر حب ذات صدق نمی‌کند و تحلیلش ناتوان از تبیین حب ذات است؛ بلکه چنین تصویری از حب، مستلزم انکار حب ذات است. البته حب حقیقتی ذات اضافه است و در مواردی که متعلق حب، با محب تغایر وجودی دارد وجود حب در گرو وجود عینی محبوب نیست؛ بلکه حصول نوعی آگاهی نسبت به محبوب برای حصول حب کافی است.

  کلیدواژگان: ارتباط وجودی، حب ذات، حب و ادراک، متعلق حب، علامه طباطبائی
 • غزاله دولتی، محمود نمازی اصفهانی *، هادی واسعی، محمدحسین ایراندوست صفحه 111

  مهم‌ترین رکن فلسفه اگزیستانسیالیسم بر انسان و اختیار او استوار است. در فلسفه اسلامی نیز علامه طباطبایی براساس آموزه‌های اسلامی و همچنین تحت تاثیر فلسفه صدرایی نکات ارزشمندی درباره انسان مطرح می‌کند. ازآنجاکه شناخت انسان و درک ویژگی‌های او نقش بسزایی در تکوین مکتب‌های فکری دارد، لذا بررسی مبانی انسان‌شناسی یکی از ارکان تفکرات فلسفی است. در فلسفه اگزیستانسیالیسم حتی در طیف خداباور انسان موجود وانهاده‌ای است که همه چیز حول محور او شکل می‌گیرد و ماهیت وی در آزادی کامل دایما در حال شکل‌گیری است، درحالی‌که در عقاید علامه انسان موضوع شناخت است، همه چیز حول محور خداوند شکل می‌گیرد و انسان می‌تواند با اختیار خویش به بالاترین درجه تعالی برسد. مقاله حاضر سعی دارد مبانی انسان‌شناسی اگزیستانسیالیسم خداباور را با مبانی انسان‌شناسی علامه طباطبایی به روش توصیفی تحلیلی، مورد بررسی تطبیقی قراردهد.

  کلیدواژگان: اگزیستانسیالیسم خداباور، انسان شناسی، علامه طباطبائی
|
 • Fahima Shari'ati Page 7

  Due to specific innovations such as essential motion and the physical origination of the soul, Mulla Sadra's study of the soul has explained the creation of the soul and its relationship with the body as well as the survival of the soul after the body in a distinctive manner. Besides, it goes beyond many challenges of the dualist philosophical study of the soul. In Mulla Sadra's transcendental philosophical study of soul, looking at the soul is both from the viewpoint of the essence and from the viewpoint of its belonging to the body. The definition pertaining to the soul's belonging to the body has been completely explained; however, it cannot be considered for the study of soul from the viewpoint of the essence. The definition originated from the study of soul based on the essence is something like the 'limits of things'. The extent of distancing from the matter means lacking, and the extent of realization of perception in any being defines the soul of that being and the distinctive features of that type, which includes all beings of the universe and is based on flow of life and knowledge in all particles of the universe. This type of giving identity to the soul is quite in harmony with the content of gradational unity of existence, the non-physical identity of soul and body, and evidences from the Quranic verse and human experience in various sciences.

  Keywords: Mulla Sadra, transcendental philosophy, soul, knowledge
 • Mustafa Izadi Yazdanabadi, Akbar Mirsepah*, Mahmoud Namazi Isfahani Page 21

  One of the important books written by philosophers of mind and translated in Iran is Keith Maslin's An Introduction to the Philosophy of Mind. Somewhere in the book, four reasons have been presented for negating the possibility of arguments for incorporeity of the soul. The Islamic philosophers have considered the incorporeity of the soul as a resolved issue and tried to prove it. These arguments go back one step and attempt to deny the possibility of the soul's incorporeity, considering it as having a corrupt unacceptable sequence and regarding the acceptance of the soul's incorporeity irrational. This article states four reasons for Keith Maslin's book and tries to criticize them to prove the possibility of the soul's incorporeity in a rational way. It proves the mind is not all or nothing; by accepting the soul's incorporeity, the brain still functions, there would be no problem of the idiot fallacy, and it would be possible to enumerate the souls.

  Keywords: the soul's incorporeity, having mind, the brain's function, the idiot fallacy, enumerating the souls
 • Sayyid Ali Taheri Khorramabadi Page 33

  Numerous ambiguities surround the issue of 'principality of existence' in the contemporary Islamic philosophy in a way that some have considered it a verbal or fruitless conflict. On the contrary, some adherents of the principality of existence (such as Ayatollah Fayyazi and Mr. Ubudiyyat) have offered new interpretations and challenged the contemporary understandings of the issue. Ayatollah Fayyazi maintains that Mulla Sadra's principality of existence is consistent with true realization of quiddity. He has proceeded to prove his claim by offering detailed premises and discussions. Similarly, Mr. Ubudiyyat has prepared new insights in this issue by finding the roots of the issue in Suhrawardi's view. He maintains that although Mulla Sadra believes in principality of existence, he accepts the true existence of quiddity in another sense. In this article, the defects and drawbacks of these two interpretations are shown and then, by relying on the historical evolution of the arguments, a clearer and less defective image of the issue as well as the view of principality of existence is offered.

  Keywords: existence, quiddity, original, conventional, reality
 • Ali Baba'ie*, Sayyid Mukhtar Musawi Page 49

  Mulla Sadra has experienced, in his works, three stages of philosophical journey: principality of quiddity, the principality of existence of gradational unity, and the principality of existence of personal unity. There must have been changes in the dependent discussions in proportion to these three stages of journey. Considering this change would resolve many issues related to Mulla Sadra's true view and the consistency or inconsistency of the doctrines inside Mulla Sadra's system. According to the present study, some views have been offered on 'time' based on the three journeys of Mulla Sadra, and in line with each journey, some evolutions have occurred regarding the time and the related discussions. These evolutions have been studied in the following spheres in three stages in the form of an intra-system comparative study. These spheres are as follows: definition of time; the essential or existential being of the time; the argument for proving the existence of time; the univocal or gradational nature of time; the direct cause of time; the running sphere of time, and their common and different points.

  Keywords: time, Mulla Sadra, stages, personal unity, principality of existence, gradational unity, principality of quiddity
 • Sayyid Ali Fayyaz, Sayyid Ahmad Ghaffari Qarabagh* Page 65

  Regarding the necessity or non-necessity of the ultimate cause, there are two views: the first view is that in generation of the material beings, the existence of the four types of causes is necessary; and in generation of immaterial beings, just the existence of agentive and ultimate cause is sufficient. The second view, while distinguishes the aware and unaware agents, just considers the existence of ultimate cause in the action of the aware agent as necessary. Thus, the existence of the ultimate cause is not necessary in generation of possible beings; rather, the existence of material, formal and agentive causes are necessary for generation of material beings, and the presence of the agentive cause is enough in generation of immaterial beings. Since the right worldview is based on proving the cause and effect relationship, it is necessary to discuss the causality. Discussing the necessity and non-necessity of the causes and the ultimate cause for the effect is one of related discussion on causality. The present article explains the two aforementioned views, and investigates and reviews the arguments of the two parties to conclude that the third view, i.e. non-necessity of the ultimate cause, is right. In this study, we have used the descriptive-analytical method.

  Keywords: cause, end, ultimate cause, effect, necessity, possible beings, Fayyazi
 • Mastana Beyranwand, MuhammadReza Shamshiri *, Mahdi Dehbashi Page 79

  The divine knowledge is among the important issues in the sphere of theology, whose analysis has been disagreed upon by various thinkers and numerous views have been presented in explaining it. In this regard, Abul-Barakat Baghdadi – in his famous book entitled al-Muʿtabar fil-Ḥikma – has reviewed and analyzed Avicenna's view. From this inquiry, it becomes clear that these two thinkers share the view of accepting God's intuitive knowledge of His own essence as well as His knowledge of existing immaterial things; however, they disagree on the divine knowledge of non-existent things (knowledge before generation) as well as knowledge of material mutable things. Here, we have dealt with explanation and evaluation of both views.

  Keywords: divine knowledge, knowledge of essence, knowledge of things, Avicenna, Abul-Barakat
 • Mustafa Jahanfikr *, Ahmad Hussein Sharifi, Mujtaba Mesbah, AbulQasem Bashiri Page 93

  The role and effect of 'love' in the volitional action of the free-willed agent is an undeniable fact. However, the precise understanding of this fact is dependent on going through some stages including the philosophical analysis of the truth of love. Allamah Tabatabaei is one of the few philosophers who have sought to analyze love. In this article, our goal is to explain and investigate Allamah's view about love using an analytical-critical approach. In Allamah's view, "love is an existential relationship between the lover and the beloved, and such a relationship is dependent on the two parties". From this, he concludes that love is not, due to its nature, dependent on conscience and awareness, and that in some instances, its existence depends on the existence of conscience is the feature of the aforementioned instances. Similarly, Allamah maintains that love is a gradational truth that is running in all beings. He also believes that every 'thing' loves itself. The idea that the truth of love is not dependent on conscience and awareness is defective. Love is something dependent on the lover, and is sometimes the same as him. Allamah's definition of love does not apply to love of 'self', and his analysis is unable to explain love of 'self'. Rather, such an image of love necessitates the denial of love of 'self'. Of course, love is a truth added to self, and in those cases wherein the beloved is existentially contrary to the lover, the existence of love is not dependent on the objective existence of the beloved; rather, acquisition of some sort of awareness of the beloved is enough for acquisition of love.

  Keywords: existential relation, love of self, love, perception, beloved, Allamah Tabatabaei
 • Ghazala Dowlati, Mahmoud Namazi Isfahani*, Hadi Wasei, MuhammadHussein Irandoust Page 111

  The most important pillar of existentialist philosophy is human and his free will. In Islamic philosophy, Allamah Tabatabaei proposes some valuable points, according to Islamic doctrines and under the influence of Mulla Sadra's philosophy, about human being. Since recognizing human being and perceiving his characteristics plays a considerable role in generation of intellectual schools, investigating the anthropological foundations is one of the pillars of philosophical thinking. In existentialist philosophy, even in its theist faction, the man is an abandoned being around him everything is formed and his nature is constantly formed in complete freedom, while in Allamah's view, the man is the subject of recognition, everything is formed around God, and the man can achieve the highest degree of transcendence at his own discretion. The present article attempts to do a comparative study of the anthropological foundations of the theist existentialism and Allamah Tabatabaei's anthropological foundations through a descriptive-analytical method.

  Keywords: theist existentialism, anthropology, Allamah Tabatabaei