فهرست مطالب

نشریه آب و توسعه پایدار
سال هشتم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1400)

 • بازتخصیص آب
 • تاریخ انتشار: 1400/09/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • انوش نوری اسفندیاری، عبدالله فاضلی فارسانی، وحید اردکانیان صفحه 0
 • علیرضا احمدی، بهرام ملک محمدی*، لعبت زبردست صفحات 1-10

  بهره ‏مندی از مدل‏ های منابع آب، امکان برنامه ‏ریزی صحیح و پایدار در مدیریت منابع آب را فراهم می ‏کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بهینه ‏سازی بهره ‏برداری از منابع آبی حوضه آبریز دشت ورامین طی 10 سال تحت سناریوهای مختلف مدیریتی است. برای رسیدن به شرایط بهینه در مقدار حجم منابع آب، حداقل سازی عدم تامین نیازها و میزان نیاز کاربری‏های مختلف در دشت ورامین بررسی شد. براین اساس وضعیت منابع آب دشت ورامین در سه بخش کشاورزی، صنعت و شرب با استفاده از مدل WEAP تحت دو سناریوی الف- مرجع با اولویت‏ بندی وزارت نیرو و ب- سناریو کاهش حجم ورودی با تغییر اولویت ‏بندی در دوره 1395-1405 شمسی ارزیابی شد. اقلیم منطقه براساس مدل سال آبی (دبی، بارش، تبخیر و تعرق، دما) بررسی و وارد مدل شد. نتایج نشان‏ داد براساس سناریوی الف در تامین آب شرب 30% کمبود آب در منطقه خواهیم داشت و این مورد برای سناریوی کاهش حجم ورودی 37% می‏ باشد. براساس نتایج، سناریوی مرجع که از نظر تامین نیازهای مختلف و شاخص اطمینان‏ پذیری تامین نیازهای آبی و حداکثر حجم آب تامین نشده در طول دوره آماری نسبت به سناریوی کاهش حجم ورودی، عملکرد بهتری را برای محدوده دشت ورامین به همراه داشته است، به‏ عنوان سناریوی برگزیده در نظر گرفته شد.

  کلیدواژگان: مدل‏های منابع آب، دشت ورامین، منابع آب، اقلیم، WEAP
 • مهدی بهارشاهی*، حسین خزیمه نژاد، ناصر نیک نیا، عباس خاشعی سیوکی صفحات 11-22
  در استان خراسان جنوبی کمبود آب از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیت‏ های اقتصادی در دهه ‏های آینده به‏ شمار می‏ رود. در این استان مانند سایر نقاط کشور هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است؛ به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و تقاضای آب یک اصل اساسی و ضروری است. این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع در مدیریت آب و در نتیجه امنیت آبی میسر نمی باشد. به‏ منظور پیشگیری از وقوع بحران های ناشی از عدم امنیت آبی، شناسایی تحولات سریع و روندهای معیوب در مدیریت کنونی آب و آن هم مبتنی بر واقعیت‏ های اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و غیره در هر منطقه الزامی به نظر می‏رسد. در این راستا با ایجاد مجموعه‏ای از نشانگرها، وضعیت فعلی منابع آب در این استان پایش و ارزیابی شد. سپس با کمک تحلیل خاکستری که یک نوع روش رتبه بندی سلسله مراتبی است، دشت های استان از نظر امنیت آب رتبه بندی شد. نتایج تحلیل خاکستری نشان داد، بالاترین امتیاز سطح امنیت آبی در محدوده های ده سلم (0/524)، ده نو میغان (0/519) و چاهک موسویه (0/504) است. درجه امنیت آنها عمدتا توسط توانایی آنها در کاهش مخاطرات کم‏آبی و کمیابی آب تفسیر می شود، هرچند که تا زمانی‏که خطر کم‏آبی و کمیابی وجود نداشته باشد، محدوده مطالعاتی امن نخواهد بود. محدوده مطالعاتی مهمی همچون دشت بیرجند (با امتیاز 0/462) وجود دارند که در حال حاضر دچار ناامنی آبی هستند. بیشترین سطح ناامنی آبی نیز در استان خراسان جنوبی، محدوده‏ های در حال توسعه سرایان (0/268) و بشروییه (0/363) دیده می ‏شود.
  کلیدواژگان: استان خراسان جنوبی، تئوری خاکستری، رتبه ‏بندی، امنیت آبی
 • فرشته رحیمی* صفحات 23-30

  امروزه مسئله کمبود آب به یک چالش اساسی در کشور ایران تبدیل شده است. از آنجایی‏که بخش کشاورزی در راستای افزایش جمعیت و تامین مواد غذایی سهم بالایی در مصرف آب به خود اختصاص داده است، لذا بررسی ردپای آب که نشان دهنده حجمی از آب است که به‏ طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تولید کالا یا ارایه هر گونه خدمات به مصرف می رسد پتانسیل قابل توجهی برای کمک به مدیریت آب در بخش کشاورزی دارد. در این پژوهش ردپای آب در تولید محصول خیار از سال 1394 تا 1398 با استفاده از نرم افزار AGWAT در 4 منطقه از شهرستان دره شهر، تابع استان ایلام، که بیشترین سطح زیر کشت و صادرات محصول خیار را به خود اختصاص داده است بررسی شد. نتیجه بررسی نشان داد، در اراضی فاریاب چهار بخش مورد مطالعه، دهستان ارمو، دهستان عباس آباد، روستای چمژاب و مرکز دره شهر سهم ردپای آب سبز، آبی، خاکستری و سفید به‏ترتیب 16%، 20%،20%، 25% درصد از مجموع ردپای آب در تولید محصول خیار در شهرستان دره شهر است. در مطالعه صورت گرفته متوسط مجموع ردپای آب در اراضی فاریاب حدود 684/9 متر مکعب بر تن می باشد. ازاین‏رو با توجه‏ به روند ردپای آب مناطق مورد مطالعه، جایگزین کردن روش ‏های نوین آبیاری از جمله؛ آبیاری قطره ای با هدر رفت کم و کارایی بالاتر، به‏ جای آبیاری غرقابی در کشت محصول خیار این مناطق توصیه می‏ شود.

  کلیدواژگان: ردپای آب خیار، نرم‏ افزار AGWAT، بحران آب
 • محبوبه فرزندی*، حجت رضایی پژند صفحات 31-42

  نیاز به داده های کامل و قابل اطمینان اولین گام در مطالعات اقلیمی است. داده های ناکامل، تحلیل های اقلیمی را دچار چالش می کند. اغلب در آب و هواشناسی داده های گمشده (ناکامل) وجود دارد. بنابراین کامل کردن داده ها (ترمیم) نیاز اولیه تحلیل هاست. روش های متعددی برای بازسازی داده ها وجود دارند که بسته به نوع داده و خصوصیات آب و هوایی هر منطقه متفاوت می باشند. بارش و دما از مهم ترین متغیرهای هوا و اقلیم شناسی هستند. طول دوره آماری اهمیت بسزایی در دقت تحلیل این دو متغیر دارد. دمای ماهانه سه شهر ایران شامل مشهد، بوشهر و جاسک از سال حدود 1890 در کتبی به نام World Weather Records موجود است. این اطلاعات دارای داده های گمشده می باشد، مخصوصا همزمان با جنگ جهانی دوم (1941-1949) این داده های گمشده مشهودتر هستند. هدف این پژوهش، افزایش دقت برآورد این داده های مفقود با معرفی روش کاربردی MICE و ارایه سری کامل دمای ماهانه در طول 130 سال است. بدین منظور، ایستگاه هایی از کشورهای مجاور به عنوان ایستگاه های مبنا انتخاب شدند. ابتدا داده های مفقود دمای ماهانه این سه ایستگاه با برازش الگوهای رگرسیونی ترمیم شدند (ریشه میانگین مربعات خطا 0/71 تا 0/94 درجه سانتیگراد). روش کلاسیک رگرسیون نیازمند بررسی فرض های زیربنایی و آسیب شناسی است. این الگوها با روش MICE نیز برآورد شدند (ریشه میانگین مربعات خطا 0/39 تا 0/82 درجه سانتیگراد). نتایج مطالعه و اجرای این بسته در محیط Rstudio نشان از برتری این روش دارد. این روش برای داده های مفقود طراحی شده، مشکلات رگرسیون را نداشته و قابلیت‎های زیادی دارد. لذا برای ترمیم داده های گمشده آب و هواشناسی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: داده گمشده، رگرسیون، الگوریتم MICE، دما، فرض های زیربنایی رگرسیون
 • زهرا سعیدی فر، محمد خسروشاهی*، عادل جلیلی، سمانه رضوی زاده، فاطمه درگاهیان، سمیرا زندی فر، سکینه لطفی نصب اصل، آزاده گوهردوست، سارا تیموری، محمد فیاض صفحات 43-54

  طی سال های اخیر جریانات خروجی از حوضه کارون بزرگ به‏ خصوص در محدوه درون استان خوزستان با افت شدیدی رو به ‏رو شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر عوامل اقلیمی و خشکسالی بر روی رواناب ورودی و خروجی حوضه کارون در دو بخش درون استان خوزستان و محدوده حوضه در خارج استان بود. نتایج نشان دهنده شروع تغییرات نامطلوب عوامل اقلیمی طی دو دهه آخر این مطالعه می باشد به طوری که طی این دوره به‏ خصوص ده سال اخیر مطالعه شاهد کاهش زیادی در میزان بارش نسبت به دهه قبل آن در حوضه کارون رخ داده است.. تغییرات دماهای میانگین، حداقل و حداکثر، تبخیر و خشکسالی نیز طی دو دهه اخیر افزایشی بوده است. همچنین نتایج مربوط به میزان اثر پارامترهای اقلیمی بر دبی حوضه کارون بزرگ نشان داد در محدوده داخل استان خوزستان 83 درصد تغییرات دبی خروجی توسط پارامترهای اقلیمی (به‏ترتیب شامل بارش، خشکسالی و دمای حداکثر) تحت تاثیر قرار گرفته است و در محدوده حوضه در خارج استان خوزستان 82 درصد تغییرات دبی، ناشی از پارامترهای اقلیمی (به‏ ترتیب شامل بارش، دمای حداکثر و خشکسالی) می باشد. این درحالی‏ است که جریانات سطحی حوضه طی دهه اخیر نسبت به سایر دهه ها شرایط بحرانی تر داشته است و در خارج استان خوزستان (ورودی به استان) کاهش حدود 27 درصدی و در داخل استان و خروجی حوضه کاهش 44 درصدی داشته است. با توجه ‏به اثر کم و بیش یکسان اقلیم بر هردو محدوده می توان این تغییرات و کاهش شدید را به وجود عامل دیگری از جمله مدیریت سرزمین و عوامل انسانی نسبت داد.

  کلیدواژگان: دبی، خوزستان، دما، شاخص خشکسالی پالمر، خروجی حوضه
 • محمدحسن رحیمیان*، غلامحسن رنجبر، حسن غلامی، مجید نیکخواه، مهدی شیران تفتی، نادیا بشارت صفحات 55-62

  با توجه به اینکه مزارع گندم عمدتا به دو روش سطحی (غرقابی) و موضعی (تیپ) آبیاری می شوند، این پژوهش بر آن شد تا اثر فاکتورهای عملکرد و آب مصرفی بر شاخص بهره وری آب (WUE) این دو سامانه را در استان یزد بررسی، مقایسه و تحلیل نماید تا از این طریق، اولویت پرداختن به این فاکتورها به تفکیک نوع سامانه مشخص شود. نتایج نشان داد که در روش غرقابی، کاهش حجم آب مصرفی بیشتر از افزایش عملکرد محصول در ارتقای WUE، نقش داشته است. به عبارتی دیگر برای افزایش WUE گندم در روش های غرقابی باید بیشتر سراغ راهکارهای بهینه سازی و کاهش مصرف آب در مزرعه رفت و پرداختن به روش های افزایش عملکرد محصول در جایگاه بعدی قرار دارند. اما در مورد آبیاری موضعی، شرایط بر عکس بوده و فاکتور عملکرد نقش تعیین کننده تری در ارتقای WUE ایفا کرده است. در این سامانه مسایل به نژادی و به زراعی گندم نظیر انتخاب ارقام مناسب، تاریخ و تراکم مناسب کاشت، رعایت دور آبیاری ها، عملیات مناسب تغذیه، کنترل آفات و بیماری ها نقش قابل توجهی در WUE داشته و مستلزم توجه زیادی از جانب کشاورزان است. همچنین مشاهده شد که علی رغم کاهش محتمل حجم آب مصرفی گندم در آبیاری تیپ نسبت به غرقابی و ارتقای عددی WUE، امکان عدم دستیابی بهره برداران به عملکرد قابل قبول محصول در واحد سطح وجود دارد که همین مساله می تواند موجب عدم صرفه اقتصادی این سامانه در مزارع گندم و در نتیجه، نارضایتی بهره برداران شود. حل این مساله در گرو توجه ویژه به نکات مدیریتی و به زراعی در آبیاری موضعی گندم خواهد بود.

  کلیدواژگان: کارایی مصرف آب، عملکرد محصول، آب مصرفی، شوری، تابع تولید
 • محمود مهرگان*، میلاد تمجیدی فرح بخش، اشکان کاظمی، مسعود روحبخش، امیر اکبرزاده صفحات 63-72
  امروزه به علت کاهش منابع سوخت های فسیلی، تولید بیوگاز از ضایعات فسادپذیر مورد توجه قرار گرفته است. هاضم های بی هوازی برای تولید انرژی تجدیدپذیر از ضایعات قابل تجزیه و همچنین مدیریت کردن پسماندها استفاده می‏شوند. به طورکلی هاضم های بی هوازی مواد فسادپذیر را به متان و کربن دی اکسید تبدیل می کنند. از عوامل تاثیرگذار بر فرایند هضم بی هوازی می توان به نوع راکتور، محدوده دمایی راکتور، نوع اختلاط و پسماند مورد استفاده نام برد. در این پژوهش به بررسی استفاده از لجن تولید شده در تصفیه خانه های فاضلاب با فرایندهای SBR و MLE در هاضم های بی هوازی پرداخته شده است. به‏این‏منظور، تصفیه خانه های فاضلاب خین عرب و التیمور در مشهد که فرایندهای آن ها به ترتیب از نوع SBR و MLE می باشد، به عنوان نمونه های مورد مطالعه در نظر گرفته شده است. مقایسه نتایج به دست آمده نشان می دهد لجن تولید شده از فرایند SBR (تصفیه خانه خین عرب) قابلیت مناسبی برای تولید بیوگاز ندارد، درحالی که پتانسیل تولید بیوگاز در تصفیه خانه التیمور وجود دارد و می توان در آینده بر روی تصفیه خانه فاضلاب التیمور سرمایه گذاری نمود.
  کلیدواژگان: هاضم بی هوازی، فرایند SBR، فرایند MLE تصفیه خانه فاضلاب خین عرب، تصفیه خانه فاضلاب التیمور
 • معصومه اطهری نیا* صفحات 73-80

  در گذشته هدف از تصفیه آب، کاهش مواد معلق و از بین بردن عوامل زنده بیماری ‏زا در آب بود که با روش‏ های متداول فیلتراسیون و گندزایی به‏ دست می‏ آمد. اما در حال حاضر با افزایش انواع آلودگی ‏ها به منابع آب روش‏ های موجود به ‏طور کامل توانایی تصفیه مناسب آب را ندارند. مطالعات نشان داده است، ضدعفونی آب آشامیدنی می‏تواند باعث افزایش باکتری‏ های مقاوم به آنتی‏بیوتیک در محیط‏‎ های آبی شود. تصفیه آب ممکن است مقاومت آنتی‏بیوتیکی باکتری‏ های زنده مانده را افزایش دهد و سیستم ‏های توزیع آب ممکن است به‏ عنوان مخزنی مهم برای گسترش مقاومت آنتی‎بیوتیکی به عوامل بیماری‏ زای فرصت طلب عمل کنند. فرایندهای تصفیه آب آشامیدنی نمی‏ تواند ARGها را از منابع آب آشامیدنی به ‏طور کامل از بین ببرد، بنابراین، سیستم ‏های تامین آب آشامیدنی ممکن است یک مسیر انتشار اولیه ARGها از محیط به میزبان باشد که خطرات احتمالی را برای سلامتی انسان ایجاد می ‏کند. همچنین مشخص شده است که تعداد بعضی از باکتری ‏ها با افزایش میزان کلر در آب آشامیدنی افزایش می ‏یابد و روند تصفیه آب قادر به حذف کامل آنتی بیوتیک ‏ها از آب آشامیدنی نیست. به همین منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص میزان و فراوانی باکتری‏ های دارای جهش ‏های مقاوم به آنتی بیوتیک‏ها ضروری به نظر می‏ رسد. در این مقاله مروری کوتاه بر مطالعات صورت گرفته در مورد تصفیه آب آشامیدنی و همچنین ورود آنتی بیوتیک‏ های استفاده شده در زندگی روزمزه از طریق فاضلاب و پساب‏ های تولیدی و تاثیر آن بر سلامت جامعه انسانی صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، آلودگی، مقاومت آنتی بیوتیکی، کیفیت آب، کلرزنی
 • علیرضا رادخواه*، سهیل ایگدری، اسماعیل صادقی نژاد ماسوله صفحات 81-88

  با توجه ‏به اینکه بخش قابل توجهی از آبزیان تجاری کشور در سیستم ‏های مداربسته پرورش داده می‏ شوند، ارزیابی و کنترل دقیق روی میزان کیفیت آب در این سیستم ‏ها ضروری است. با توجه‏ به این مسیله، در پژوهش حاضر کارایی فیلتراسیون غشایی در تصفیه آب حاصل از سیستم‏های آبزی‏پروری مداربسته بررسی شد. در ابتدا اطلاعات کلی از فرآیند فیلتراسیون غشایی شامل انواع آن و مزایای آن‏ها ارایه شد و در ادامه، به اهمیت فیلتراسیون غشایی در حذف مواد آلاینده و تصفیه آب در سیستم‏ های مداربسته آبزی‏ پروری پرداخته شد. فیلتراسیون غشایی، طیف وسیعی از فرآیند فیلتراسیون شامل اسمز معکوس (RO)، نانوفیلتراسیون (NF)، اولترافیلتراسیون (UF) و میکروفیلتراسیون (MF) را شامل می ‏شود. بررسی منابع به‏ دست آمده نشان داد مهم ترین مزایای روش فیلتراسیون غشایی کاهش هزینه ‏های کلی تولید، انعطاف ‏پذیری بالا و کیفیت بالای محصول می ‏باشد. براساس مرور منابع، مواد جامد موجود در سیستم پرورش آبزیان از غذای مصرف‏ نشده و مدفوع تولید شده توسط ماهی حاصل می ‏شود و می‏تواند عامل گسترش عوامل میکروبی و بیماری‏زا در محیط ‏های آبی باشد. کاربرد روش ‏های مختلف فیلتراسیون غشایی نشان داد این روش ‏ها کارایی قابل توجهی در حذف ذرات ریز و مواد آلی از پساب ‏های آبزی ‏پروری دارند. از این‏رو، می‏ توانند در جهت مدیریت پایدار ذخایر آبی و همچنین، تصفیه آب در این بخش استفاده شوند.

  کلیدواژگان: فیلتراسیون غشایی، سیستم پرورشی مداربسته (RAS)، کیفیت آب، مواد آلی جامد
 • امید صداقت، نادر بهرامی فر*، حبیب الله یونسی صفحات 89-97

  در سال های اخیر، ورود مواد رنگ زا به منابع آبی به دلیل ایجاد سمیت برای زیست مندان سبب برهم زدن نظم طبیعی بوم سازگان شده است. در این مطالعه، کربن فعال تهیه شده از کاه برنج، سنتز و با محلول پتاسیم هیدروکسید با نسبت های 1:3 و 1:2 در دمای C°800 و C°900 فعال سازی و به منظور جذب رنگ راکتیو زرد 145 تهیه شده در محیط آزمایشگاهی که خصوصیات مشابه پساب واقعی صنایع نساجی شهر تهران را دارد، استفاده گردید. سپس متغیرهای مهم بر فرآیند جذب مانند pH (8-2)، زمان تماس (120-15دقیقه)، دوز جاذب (60-30 میلی گرم)، غلظت رنگ (200-50 میلی گرم بر لیتر) و دما (45-15درجه سانتی گراد) بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان جذب با pH محلول و غلظت اولیه رنگ رابطه عکس و با دوز جاذب، دما، و نسبت اشباع فعال ساز رابطه مستقیم دارد. از میان مدل های هم دما، مدل ردلیچ-پیترسون (0/995=R2) با ظرفیت جذب تعادلی  324.6 mg/g.مطابقت بهتری با نتایج تجربی جذب داشته است و مطالعات سینتیکی نشان داد فرآیند جذب از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم (0/998= R2) پیروی می کند. مطالعات ترمودینامیکی نیز نشان داد که فرآیند جذب خودبه خودی است و منفی بودن شیب منحنی وانت هوف، بیانگر گرماگیر بودن واکنش است. با توجه به زمان تعادلی 60 دقیقه در مکانیسم جذب، جاذب سنتز شده از سرعت بالایی در جذب رنگ راکتیو زرد 145 برخوردار است. جاذب سنتز شده با داشتن خصوصیاتی همچون سطح ویژه بالا، دوست دار محیط زیست، در دسترس بودن پیش ماده و عملکرد مناسب در جذب رنگ، می تواند به نحو موثری در سیستم های تصفیه پساب رنگی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: جاذب کربنی، جذب رنگ، سینتیک جذب، رنگ راکتیو زرد
 • سروش طالبی اسکندری* صفحات 98-100

  در سال های اخیر، آب چالش اساسی کشور شده است و این چالش به محرومیت ذی نفعان مختلف از حق آبی که در گذشته در اختیار داشته اند گره خورده است. گاهی این حق مربوط به محیط زیست و نسل های آینده است، گاهی مربوط به کشاورزان به ویژه در پایین دست حوضه ها است و در مواردی نیز حتی چالش به تامین آب با کیفیت برای شرب یا کسب وکارها در بسیاری از روستاها و شهرها رسیده است. این مساله تحت عنوان بازتخصیص آب در ادبیات نظری مدیریت آب مطرح شده است. بازتخصیص مربوط به زمانی است که با توسعه مصارف در یک حوضه برای تقاضاهای جدید آبی وجود ندارد و در نتیجه با برداشت های جدید، بخشی از حقوق بهره برداران قدیمی جابه جا می شود.

  کلیدواژگان: بازتخصیص آب، بازتخصیص به مثابه راهکار، مسائل و الزامات بازتخصیص پایدار
|
 • Alireza Ahmadi, Bahram Malekmohammadi *, Lobat Zebardast Pages 1-10

  The utilization of water resources models enables correct and sustainable planning in water resources management. The purpose of this study is to optimize the use of water resources in the catchment area of Varamin plain for 10 years under different management scenarios. To achieve optimal conditions in the volume of water resources, the minimization of non-supply needs and the needs of different land use in Varamin plain were studied. Accordingly, the situation of water resources in Varamin plain in three sectors of agriculture, industry, and drinking using WEAP model under two scenarios: a- reference with prioritization of the ministry of energy and b- scenario of reducing inlet volume by changing prioritization in the period 2016-2026  Solar was evaluated. The climate of the region was studied based on the model of the blue year (flow, precipitation, evapotranspiration, temperature) and entered the model. The results showed that according to Scenario A, we will have a 30% shortage of drinking water supply in the region, and this is 37% for the scenario of the reduced input volume. Based on the results, the reference scenario, which in terms of meeting different needs and reliability index of water needs and maximum volume of water not provided during the statistical period, compared to the scenario of the reduced input volume, has a better performance for the Varamin plain, It was considered as the preferred scenario.

  Keywords: Water resources models, Varamin plain, Water Resources, climate, WEAP
 • Mahdi Baharshahi *, Hossein Khozeymehnezhad, Naser Niknia, Abbas Khashei Siouki Pages 11-22
  In South Khorasan province, water shortage is one of the main limiting factors for the development of economic activities in the coming decades. In this province, similar to other parts of the country, the optimal use of water in the form of culture has not yet found its special place, so achieving a relative equilibrium in the supply and demand of water is a basic and essential principle. This is not possible except by creating a comprehensive system in water management and consequently water security. to prevent crises caused by water insecurity, it is necessary to identify rapid developments and defective trends in current water management based on the climate, social, economic, and other realities in each region. In this regard, the current state of water resources in this province was monitored and evaluated by creating a set of indicators. Then, with the help of gray analysis, which is a kind of hierarchical ranking method, the plains of the province were ranked in terms of water security.  The results of the gray analysis also showed that the highest score of water security level is in the Deh-e-Salm plain (0.524), Dehno_mighan plain (0.519), and chahak-Mousavieh plain (0.504). Their degree of Security is mainly interpreted by their ability to reduce the risks of water shortage and water scarcity, although it will never be secure to study unless there is a risk of water shortage and water scarcity. There are important study areas such as Birjand Plain (0.462) that are currently in water insecurity. The highest levels of Water insecurity are observed in the South Khorasan Province, Sarayan (0.268) and Boshrouyeh (0.363).
  Keywords: South Khorasan Province, Gray Theory, Ranking, Water security
 • Fereshte Rahimi * Pages 23-30

  Today, the issue of water shortage has become a major challenge in Iran. Since the agricultural sector has a high share in water consumption in order to increase population and food supply, so the study of water footprint that indicates the volume of water that directly or indirectly to produce goods or provide any services Consumed has significant potential to help water management in agriculture. In this study, water footprint in cucumber production from 1394 to 1398 using AGWAT software in 4 areas of Darhshahr city, Ilam province, which have the highest area under cultivation and export of cucumber is investigated it placed. The results showed that in Faryab lands of the four studied parts, Ermo rural district, Abbas Abad rural district, Chamjab village and Darhshahr center, the share of green, blue, gray and white water footprints were 16%, 20%, 20%, 25%, respectively. Percentage of total water footprint in cucumber production in Darhshahr city. In the study, the average total water footprint in Faryab lands is about 9,684 cubic meters per ton. Therefore, according to the trend of water footprint in the study areas, the replacement of new irrigation methods, including; Drip irrigation with low wastage and higher efficiency is recommended instead of flood irrigation in cucumber cultivation in these areas.

  Keywords: Cucumber juice footprint, AGWAT, water crisis
 • Mahbobeh Farzandi *, Hojjat Rezaee-Pazhand Pages 31-42

  Requiring accurate, complete and reliable data is the first step in climate studies. Incomplete data challenges climate analysis. Missing (incomplete) data is often found in meteorology. Therefore, completing the data (imputation) is the primary need for analysis. There are several ways to imputation missing data that vary depending on the data type and climatic characteristics of each region. Precipitation and temperature are the most important variables of meteorology and climatology. The length of the statistical period plays a pivotal role in the accurate analysis of these variables. The monthly temperature of three cities in Iran, including Mashhad, Bushehr and Jask, has been available in a book called World Weather Records since about 1890. This information contains missing data, especially during World War II (1941-1949). This missing data is more visible.  The purpose of this study is to increase the accuracy of estimating these missing data by introducing the applied MICE method and providing a complete series of monthly temperatures over 130 years. Stations from neighboring countries were selected as independent (predictor) stations in the patterns. First, the missing monthly temperature data of these three stations were estimated by fitting regression patterns (RMSE of 0.71 to 0.94 οC). The classical regression method requires the study of basic hypotheses and pattern pathology. These patterns were also estimated by the MICE method (RMSE of 0.39 to 0.82 οC). The results of the study and implementation of this package in Rstudio show the superiority of this method. This method is designed for missing data, does not have regression problems, and has many capabilities. Therefore, it is recommended to estimate missing meteorological data.

  Keywords: Missing data, Regression, MICE Algorithm, temperature, Basic Regression Hypotheses
 • Zahra Saeedifar, Mohamad Khosroshahi *, Adel Jalili, Samaneh Razavizadeh, Fatemeh Dargahian, Samira Zandifar, Sakine Lotfinasabasl, Azade Gohardust, Sara Teimuri, Mohammad Fayaz Pages 43-54

  In recent years, the outflows from the Karun Basin, especially in the interior of Khuzestan province, have decreased significantly. This study aimed to investigate the effect of climatic factors and drought on the inflow and outflow of the Karun basin in two parts (basin area inside Khuzestan plain and basin area outside Khuzestan plain).  The results indicate the onset of adverse climate change during the last two decades. During this period, especially in the last ten years, the study has witnessed a large decrease in rainfall compared to the previous decade in the Karun Basin. Changes in average, minimum, and maximum temperatures, evaporation and drought have also increased during the last two decades. Also, the results related to the effect of climatic parameters on the output discharge of the Karun basin showed that in Khuzestan province 83% of the output discharge changes were affected by climatic parameters (including rainfall, drought, and maximum temperature, respectively) and outside Khuzestan, 82% of discharge changes are due to climatic parameters (including rainfall, maximum temperature, and drought, respectively). Meanwhile, the surface currents of the basin during the last decade have been more critical than other decades and the output discharge outside Khuzestan (input to the province) has decreased by about 27%, and inside the province and the output of the basin has decreased by 44%, which due to the almost identical effect of climate on both areas, these changes can be attributed to the existence of other factors, including land management and human factors.

  Keywords: discharge, Khuzestan, temperature, Palmer Drought Index, Basin Output
 • Mohammad Hassan Rahimian *, Gholamhassan Ranjbar, Hassan Gholami, Majid Nikkhah, Mehdi Shiran Tafti, Nadia Besharat Pages 55-62

  Considering that wheat fields are mainly irrigated by surface (basin) and localized (drip) methods, this study aimed to investigate, compare and analyze the effects of total applied water and yield factors on wheat Water Use Efficiency (WUE) of each irrigation system in Yazd province. In this way, the priority of addressing each of these factors in the two irrigation systems can be determined. The results showed that in the surface irrigation method, reducing the volume of applied water has played a more important role in improving the WUE than increasing the yield. In other words, to increase the wheat WUE of surface methods, implementation of water use optimization solutions are more prioritized compared to crop yield enhancement practices. In contrast, in the case of the drip irrigation method, the crop yield enhancement solutions have played a more decisive role in improving wheat WUE. In these fields, wheat agronomic practices such as proper planting date and density, selecting suitable and high yielding varieties, proper irrigation cycle, proper fertilizer application, and pest and disease control have had a significant role in WUE of wheat, which requires high attention by the farmers to these issues. It was also observed that despite the possible reduction of applied water in drip irrigation compared to the surface method and consequent quantitative enhancement of WUE, but there may be the possibility of low and unacceptable wheat performance. This can cause economic inefficiency of the drip irrigation system for wheat. So, it is highly recommended to consider and implement the above-mentioned agronomic practices in wheat drip irrigated fields.

  Keywords: Water use efficiency, yield, Applied Water, salinity, Yield Function
 • Mahmood Mehregan *, Milad Tamjidi Farahbakhsh, Ashkan Kazemi, Masoud Rouhbakhsh, Amir Akbarzadeh Pages 63-72
  Nowadays, due to the decrease in fossil fuel resources, generating biogas from corruptible waste is getting attention. Anaerobic digesters are utilized in wastes management and produce renewable energy from it. Generally, the anaerobic digesters convert wastes to methane and carbon dioxide. Effective parameters on the anaerobic digestion process are reactor configuration, temperature range, mixing system, and waste type. In this paper, using of produced sludge in an anaerobic digester was investigated for municipal WWTP with SBR and MLE processes. For this means, Alteimour and Kheine-Arab wastewater treatment plants (WWTPs) have been considered as case studies. The applied processes in Kheine-Arab and Alteimour WWTPs are SBR and MLE, respectively. Results comparison shows that the produced sludge from the SBR process (Kheine-Arab WWTP) has no suitable potential for biogas production. However, there is potential for biogas production at the Alteimour treatment plant, and investment can be made in the future on Alteimour WWTP.
  Keywords: Anaerobic digestion, SBR Process, MLE Process, Kheine, Arab Wastewater Treatment Plant, Alteimour Wastewater Treatment Plant
 • Masoumeh Atharinia * Pages 73-80

  In the past, the purpose of water treatment was to reduce suspended solids and eliminate living pathogens in water, which was achieved by conventional filtration and disinfection methods. But at present, with the increase of pollution in water sources, the existing methods are not fully capable of proper water treatment. Studies have shown that disinfecting drinking water can increase the growth of antibiotic-resistant bacteria in aqueous media. Water treatment may increase the antibiotic resistance of surviving bacteria, and water distribution systems may serve as an important reservoir for expanding antibiotic resistance to opportunistic pathogens. Drinking water treatment processes cannot completely eliminate ARGs from drinking water sources, and therefore, drinking water supply systems may be an initial route of release of ARGs from the environment to the host, posing potential risks to human health. It has also been shown that the number of some bacteria increases with the amount of chlorine in drinking water and the water treatment process is not able to completely remove antibiotics from drinking water. For this reason, it is necessary to learn more about the amount and frequency of bacteria with antibiotic-resistant mutations. In this article, a brief review of studies on drinking water treatment as well as the introduction of antibiotics used in daily life through sewage and effluents and its impact on human health has been done.

  Keywords: Drinking Water, contamination, antibiotic resistance, water quality, Chlorination
 • Ali Reza Radkhah *, Soheil Eagderi, Esmaeil Sadeghinejad Masouleh Pages 81-88

  Given that many commercial aquatic species of the country are bred in recirculating aquaculture systems (RASes), it is necessary to carefully evaluate and control the amount of water quality in these systems. Due to this issue, in the present study, the efficiency of membrane filtration in water treatment of RASes was investigated. First, general information about the membrane filtration process, including its types and benefits, was presented, and then, the importance of membrane filtration in removing contaminants and water treatment from aquaculture systems was discussed. Membrane filtration covers a wide range of filtration processes including reverse osmosis (RO), nanofiltration (NF), ultrafiltration (UF), and microfiltration (MF). Examination of the obtained sources showed that the membrane filtration has several advantages, the most important of which are the reduction of overall production costs, high flexibility, and high product quality. The solids in the aquaculture system come from uneaten food and feces produced by fish. These substances can cause the spread of microbial and pathogenic agents in aquatic environments. Application of different membrane filtration methods showed that these methods have significant efficiency in removing fine particles and organic matter from aquaculture effluents. Therefore, they can be used for sustainable management of water resources as well as water treatment in this sector.

  Keywords: membrane filtration, Recirculating Aquaculture System (RAS), water quality, Solid Organic Matter
 • Omid Sedaghat, Nader Bahramifar *, Habibollah Younesi Pages 89-97

  Recently, the influx of dyes into water resources has disrupted the natural order of ecologists due to their toxicity to biodiversity. In this study, activated carbon prepared from rice straw was synthesized with potassium hydroxide solution in ratios of 1: 3 and 1: 2 at temperatures of 800 °C and 900 °C, and it was used to absorb reactive yellow 145 dye prepared in a laboratory that has similar properties to the real effluent of Tehran textile industry. Then, the effect of important variables on the adsorption process such as pH (2-8), contact time (15-120 minutes), adsorbent dose (30-60 mg), dye concentration (50-200 mg/L), and temperature (15-45 °C) Checked out. The results showed that the adsorption rate was inversely related to the pH of the solution and the initial dye concentration and was directly related to the adsorbent dose, temperature, and activator saturation ratio. Among the isothermal models, the Redlich-Peterson model (R2 = 0.995) with the equilibrium adsorption capacity of 324.6 mg/g had a better agreement with the experimental adsorption results and the kinetic studies showed that the adsorption process follows the pseudo-second-order model (R2= 0.995). Thermodynamic studies also showed that the adsorption process is spontaneous and the negative slope of the Van-Hoff curve indicates that the reaction is endothermic. Due to the equilibrium time of 60 minutes in the adsorption mechanism, the synthesized adsorbent has a high rate of adsorption of reactive yellow 145 dye. The synthesized adsorbent with properties such as high specific surface area, environmentally friendly, availability of precursors, and suitable performance in dye adsorption can be used effectively in dye effluent treatment systems.

  Keywords: Carbon Adsorbent, Dye Absorption, Adsorption Kinetics, Reactive Yellow Dye