فهرست مطالب

 • پیاپی 25 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن شمسینی غیاثوند*، ابراهیم نیازی صفحات 1-19

  شهروندان در سده بیست و یکم با سبک زندگی جدید و انتظارات نوین از دولت ها مواجه شدند. این سبک زندگی با چالش ها و بحران هایی برای شهروندان و دولت ها همچون بحران هویت و اخلاقی زیستن مواجه شده است. در واقع محور تعیین کنندگی رویکرد فلاسفه سیاسی پاسخ به بحران های اخلاقی و هویتی مردم در هزاره سوم شده است. بنابراین هدف و سوال اصلی این پژوهش نگرش متفکران سیاسی غرب به خصوص متفکران متاخر غرب همچون مک اینتایر، فوکو و رالز به اخلاق و بررسی دلایل گذار از سیاست به مثابه اخلاق و دنیاگرایی به اخلاق فضیلت محور در سده بیست و یکم است. در  جهت تبیین این سوال، به موضوعاتی از قبیل اخلاق فضیلت گرا، اخلاق آیین نامه ای فوکو، نسبیت گرایی پست مدرنیستی، عدالت گرایی جان رالز و... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به عبارت دیگر لزوم توجه دولت ها به اخلاقی زیستن شهروندان  و گذار از دموکراسی سیاسی به دموکراسی اجتماعی مورد تاکید فلاسفه سیاسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: اخلاق، فلاسفه سیاسی، عدالت، رالز، فضیلت مندی
 • مسعود مطلبی*، علی جوانمرد صفحات 21-39

  توسعه و پیشرفت هر کشوری تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از داخلی و  بین المللی قرار دارد. در چارچوب عوامل داخلی می توان به نقش مردم در حاکمیت و اداره کشور اشاره کرد. در واقع مشارکت بیشتر مردم در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها همچون مجلس باعث ارتقای آن نهاد تصمیم گیرنده در مدیریت کشور می شود. سوال و هدف محوری این پژوهش تاثیر مشارکت کیفی مردم در انتخابات مجلس و توسعه همه جانبه کشور است. در چارچوب حکمرانی مطلوب و مشارکت مردم می توان گفت که در راستای بهبود قانون مداری، شفافیت، اثر بخشی و اعتماد زایی و همچنین عدالت اجتماعی مجلس شورای اسلامی نقش محوری در توسعه کمی وکیفی کشور دارد. به عبارت دیگر تعامل سازنده مردم و مجلس علاوه بر ارتقای کیفی قانونگذاری ها از سوی مجلس، باعث نهادینگی پاسخگویی مجلس، اعتماد بین حاکمیت و مردم، کاهش هزینه ها و همچنین جلوگیری از بحران نفوذ  وانگیزش در کشور می شود.

  کلیدواژگان: مشارکت، ایران، مجلس، توسعه، حکمرانی مطلوب
 • هیراد مخیری* صفحات 41-65

  در عصر حاضر اهمیت نقش دیاسپورا به عنوان یکی از بازیگران فراملی در کنار نقش دولت ها در نظام بین الملل و روابط بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است که می تواند در شرایط متفاوت با بهره مندی از پتانسیل های مختلف رشد یافته از ماهیت وجودی خویش، نتایجی را به دست آورد و این نتایج در روابط بین الملل در درجه اول گاه باتاثیرات مهم سیاسی- اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی بر کشور میهنی دیاسپورا و نهایتا در سطح بین المللی یا منطقه ای بروز می نماید. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی؛ باهدف شناسایی ابعاد مختلف تاثیرگذار نقش دیاسپوراها در روابط بین کشورها، در پاسخ به این سوال که «کشورهای میزبان و کشورهای میهنی چه تاثیراتی را درنقش آفرینی دیاسپوراها دارند؟» این فرضیه را مطرح نمودیم که به نظر می رسد دیاسپوراها می توانند باتوجه به پتانسیل های نهان در خویش و با محیا بودن شرایط و فرصت های ایجاد شده از جانب کشور میزبان و کشور میهنی، نقش آفرینی نمایند تا نهایتا بتوانند تاثیراتی درکسب امتیازات چند وجهی در سیاست خارجی و روابط بین الملل  داشته باشند.

  کلیدواژگان: ایران، سیاست خارجی، منافع ملی، واقع گرایی، آرمان گرایی
 • سعید جهانگیری *، هومن مظلوم صفحات 67-88

  نقش گروه های متنفذ و قدرتمند یهودی امریکا، منافع متقابل طرفین، وجود ارزش ها و نگرش های مشترک بر رویکردهای سیاست داخلی و خارجی دو کشور و همین طور سیاست ابهام هسته ای اسراییل ازجمله عواملی هستند که در تقویت این روابط و ایجاد تفاهم بین دو کشور نقشی اساسی ایفا می کنند. ما در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که عوامل موثر در روابط دو کشور در دو دهه اخیر به چه صورت بوده است ؟وجود فراز ونشیب هایی در روابط اسراییل و ایالات متحده در دو دهه اخیر، ایالات متحده از زمان شناسایی اسراییل تا به حال به عنوان مهم ترین متحد اسراییل در سطوح مختلف، در کنار این کشور بوده و تا آنجا پیش رفته که منافع متقابل این دو نمود یافته است و تمام روسای جمهوری امریکا اعم از دموکرات یا جمهوری خواه تعهدات همه جانبه ای را در قبال امنیت اسراییل پذیرفته اند

  کلیدواژگان: ایران، گروه های منتفذ، قدرت بازدارنده، اسرائیل
 • جلال الدین سلیمی* صفحات 89-105

  رقابت و اختلافات مستمر در طول سالیان متمادی باعث شده که روابط سیاسی و امنیتی ایران و عربستان مورد هجمه شدید و تقابل با یکدیگر در مسایل و رویکردهای منطقه ای و جهانی قرار گیرد و این دو بازیگر و کنشگر فعال منطقه خاورمیانه را با توجه به داشتن تنش شدید در شرایط موجود تحولات منطقه ای و بین المللی به سمت تعارض و موازنه قوا بکشاند. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل تقابل سیاسی و امنیتی در سطح منطقه و جهانی است. نویسنده با بهره گیری از روش شناسی توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که عوامل تقابل سیاسی و امنیتی ایران و عربستان در سطوح رویکردهای منطقه ای و جهانی کدامند و چه تاثیری در روابط خارجی این دو کشور گذاشته است ؟ در پاسخ به این پرسش ، زمینه ها و عوامل تقابل سیاسی و امنیتی این کشورها که باعث ایجاد ایتلاف های منطقه ای در برابر نفوذ ایران خواهد شد مورد بررسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: عوامل تقابل، ایران، عربستان، رویکردهای منطقه ای و جهانی
 • معزالدین باباخانی تیموری، هدا شکرالهی، فرید معتضدی صفحات 107-122

  فرهنگ نقش بسیار مهمی در اندیشه های سیاسی جدید دارد و به نوعی پارادایم جدید در اندیشه سیاسی را می توان پارادایم فرهنگی و زبانی دانست. این مقاله به نقش زبان و فرهنگ از نگاه دو متفکر در دو سنت متفاوت یکی در پارادایم راست و دیگری در چپ پرداخته است از طریق عامل فرهنگ، یافته های این مقاله عبارت می باشد از اینکه در عصر حاضر دیگر نمی توان تفکیک دقیقی بین راست و چپ قرارداد و در موضوعات مهم و اساسی که به هویت انسان و میراث مشترک انسانی مربوط می باشد مشابهت های بسیاری در موضوعات دیده می شود از جمله شکل گیری دموکراسی. روش این پژوهش تفسیری می باشد و پرسش آن عبارت از برقراری نسبت بین فرهنگ و دموکراسی از طریق میراث فرهنگی چگونه امکانپذیر می باشد؟ از طریق توجه به میراث فرهنگی می توان به همگرایی بیشتر میان آرا و عقاید متفاوت فکری و رسیدن به دموکراسی و صلح و دوستی گام برداشت.

  کلیدواژگان: فرهنگ، دموکراسی رادیکال، دموکراسی مشورتی، میراث مشترک
|