فهرست مطالب

تحقیقات روابط عمومی - پیاپی 122-123 (آبان الی بهمن 1400)

دو ماهنامه تحقیقات روابط عمومی
پیاپی 122-123 (آبان الی بهمن 1400)

  • بهای روی جلد: 400,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1400/10/25
  • تعداد عناوین: 25
|