فهرست مطالب

نشاء علم - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 23، دی 1400)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 23، دی 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی اکبر موسوی موحدی صفحه 1
 • رضا یوسفی*، علی اکبر موسوی موحدی صفحات 2-12
  در دنیای کنونی بسیاری از مشکلات نظیر پاندمی های مرگبار که علم به دنبال حل آنهاست ماهیت بدون مرز دارد و غلبه بر چنین چالش هایی از مسیر همکاری بین دانشمندان رشته های مختلف و سیاستگذارانی می گذرد که در فراسوی مرزهای ژیوپلیتیکی فعالیت می کنند. طی چند دهه گذشته به موازات دیپلماسی سنتی نوع جدیدی از دیپلماسی در حوزه روابط بین الملل موسوم به دیپلماسی علمی جریان یافته است که دارای ویژگی های مهمی همچون تنوع، چند جانبه گرایی فراگیر، در برگیرنده جامعه مدنی و شهروندان و قدرت اثرگذاری بالایی است. در واقع دیپلماسی علمی برای توصیف انواع مبادلات در حوزه های علمی، فناوری و نوآوری و مشارکت کشورها در برنامه های آموزشی و تحقیقات پیشرفته به کار می رود. با وجود تنوع بالا، این حوزه به سه بخش عمده شامل علم در دیپلماسی، دیپلماسی برای علم و علم برای دیپلماسی تقسیم می شود. طی چند دهه گذشته، کشورهایی که در علم و فناوری های کلیدی پیشتاز بوده اند از ظرفیت بالقوه دیپلماسی علمی نیز به میزان زیادی بهره برده اند. همچنین تجارب گذشته نشان می دهد که توسعه روابط علمی راهبردی و همکاری های علمی بین کشورها و یا حتی بلوک های رقیب می تواند از شکست های دیپلماتیک جلوگیری کند و احتمال درگیری ها و تنش های ویرانگر را در عرصه جهانی کاهش دهد. از طرف دیگر در شرایط امروزی، جهان با معضلات متعدد و متنوعی روبه رو است که در مواردی حل آنها از ظرفیت و توان علمی و فنی یک کشور به تنهایی خارج است و به کارگیری ظرفیت های دیپلماسی علمی امری اجتناب ناپذیر می باشد. این نوشتار بر اهمیت، مصادیق، دستاوردها و تجارب برخی کشورها و تعدادی از نهادهای بین المللی در حوزه دیپلماسی علمی و مرجعیت علمی می پردازد.
  کلیدواژگان: دیپلماسی سنتی، روابط بین الملل، همکاری های علمی و فناوری، علم برای دیپلماسی، چندجانبه گرایی فراگیر، مرجعیت علمی
 • اسماعیل وزیری*، علی اکبر صبوری صفحات 13-20

  دیپلماسی علم و فناوری، با هدف درک بهتر و تقویت ارتباطات بین علم و فناوری و در راستای فعالیتهای بینالمللی، برای غلبه بر مشکلات ملی و بینالمللی مورد توجه جدی قرار گرفته است. یکی از عوامل اصلی موفقیت در دیپلماسی علم و فناوری، همکاریهای علمی بینالمللی است. بررسی ها نشان می دهد که میتوان متغیرهای شناسایی شده را در چهار مقوله کلی ساختاری، ملی، زیرساختی و بینالمللی قرار داد. در بعد ساختاری، می توان به همکاریهای علمی بین المللی، تبادلات علمی استاد و دانشجو، آموزش و توجه به هنجارهای بینالمللی، تسهیل روادید برای همکاری های علمی، تدوین ضوابطی در راستای انتشار نتایج مطالعات بین المللی، فرصت های مطالعاتی و... اشاره کرد. در بعد ملی، نقش آفرینان حوزه دیپلماسی مانند دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، مراکز دانش بنیان، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و شوراهای سیاست گذاری در حوزه سیاست خارجی و علم و فناوری مورد توجه است. در بعد زیرساختی، مسایل مالی و حمایت مادی و معنوی از دپیلماسی علم و فناوری، توسعه ارتباطات مجازی، تقویت زیرساخت های آموزش مجازی و در بعد بینالمللی نیز نمایشگاه های علم و فناوری، بین المللی سازی آموزش و استفاده از چهره های بین المللی قرار داد. تعاملات علمی و مسایل مرتبط با آن، نقش مهمی در توسعه دیپلماسی علم و فناوری دارد. البته علم به وجودآورنده نوعی دیپلماسی است که نیازمند همکاریهای نزدیک میان ملت ها، نخبگان،دانشگاه ها و مراکز علمی، سازمانهای دولتی و غیر دولتی در کشورهای مختلف است. پیشنهاد می گردد اقدامات و امکانات لازم به منظور تسهیل مراودات و تعاملات علمی توسط سیاستگذاران این حوزه مورد توجه قرار گیرد تا حرکت علمی کشور در مسیر خود ادامه یافته و از پتانسیل علمی کشور استفاده مطلوب و اثرگذار در جامعه شود.

  کلیدواژگان: دیپلماسی علم و فناوری، همکاری های علمی، تعاملات علمی بین المللی
 • محسن نظرزاده زارع* صفحات 21-27

  امروز اصول آموزش عالی ناب به عنوان راهبردی برای کاهش هزینه ها و اتلاف ها و متعاقب آن بهبود کیفیت و اثربخشی در دانشگاه ها بکار گرفته می شود. براین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی اصول آموزش عالی ناب در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور بود. برای نیل به این مقصود، از روش مرور سیستماتیک مقاله ها و گزارش های پیشین بین سال های 2005 تا 2019 استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که همه مطالعات انجام شده در سطح داخل و خارج از کشور از بکارگیری اصول ناب در آموزش عالی حمایت کرده اند. اگرچه پژوهش ما، تحلیل عمیقی را در این خصوص ارایه نمی دهد و صرفا به ارایه جوانب پژوهش های انجام شده پرداخته است، ولی با این وجود، می تواند به افزایش درک بیشتر مدیران دانشگاهی کشور و تغییر در نگرش آن ها در راستای اهمیت بکارگیری این اصول کمک کند. براساس یافته های این پژوهش، پیاده سازی اصول آموزش عالی ناب در نظام دانشگاهی کشور مستلزم تغییر در ذهنیت مدیران دانشگاهی، تدوین و بازنگری در برنامه ریزی راهبردی دانشگاه ها مبتنی بر اصول پنج گانه ناب، برگزاری کارگاه-های دانش افزایی پیرامون آموزش عالی ناب و ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر آموزش عالی ناب در دانشگاه ها است.

  کلیدواژگان: اصول ناب، آموزش عالی ناب، ارزش آفرینی، دانشگاه ها
 • اکرم قدیمی* صفحات 28-37

  نوآوری های مردمی راه حل هایی اجتماع محور هستند که برای پاسخگویی به نیازهای جامعه بومی ارایه می شوند. کار با دانش محلی در برخورد افراد با هم و چالش های محیطی توسعه می یابد؛ نوآوری های مردمی آسان و کم‎هزینه هستند و به کارگیری و تکرار آنها ساده است؛ انگیزه این نوع نوآوری، به دست آوردن سود یا تجاری سازی نیست، بلکه اصل مهم حفظ هویت یا فرهنگ است. نوآوری های مردمی معمولا غیررسمی و بومی هستند و توسط مردم عادی که هیچ تجربه ای در بخش های رسمی و سازماندهی شده ندارند، برای دستیابی به توسعه پایدار انجام می شود. هدف این مقاله آشنایی با نوآوری های مردمی در دیگر کشورهای جهان است. در این مقاله از روش مطالعه اسنادی بهره گرفتیم. در مقاله حاضر، نوآوری های مردمی در کشورهای هند، برزیل و آرژانتین که آغازگر جنبش های نوآوری های مردمی بوده بررسی شده و نگاهی گذرا بر نوآوری های مردمی در کشورهایی مانند مالزی، چین، آفریقای جنوبی، انگلستان و... افکنده ایم. نوآوری های مردمی اغلب برای خدمت به اهداف محلی و یا حل مشکلات محلی شکل می گیرند. دو مولفه «سبز بودن» (توجه به محیط زیست) و «کم هزینه بودن» از مهم ترین مولفه های نوآوری های مردمی است.

  کلیدواژگان: نوآوری، نوآوری های مردمی، حل مسئله. توسعه پایدار
 • منصوره مظاهری*، ملیحه نازی صفحات 38-45
  در دنیای کنونی شرکت ها و سازمان ها برای ادامه کار در آینده و جذب مشتری، ملزم به ایجاد نوآوری، به روزرسانی مداوم محصولات و خدمات و ابداع روش های هوشمندانه می باشند. فناوری های جدید، ملاحظات زیست محیطی، مقررات دولتی و رقابت جهانی برخی از عواملی هستند که نیاز به نوآوری را ایجاد می کنند. استقرار سیستم نوآوری به انعطاف پذیری سازمان بستگی دارد و به یافتن پاسخ مسایل چالش برانگیز و به دست آوردن فرصت های جدید کمک می کند. در نهایت ایده های بزرگ و اختراعات جدید اغلب حاصل مجموعه عظیمی از تفکرات و تغییرات هستند که همگی به موثرترین شکل هدایت شده اند. سیستم مدیریت نوآوری، رویکرد سیستمی را جهت یکپارچه سازی نوآوری در تمام سطوح سازمان فراهم می کند که موجب ایجاد فرصت هایی برای توسعه راه حل ها، سیستم ها، محصولات و خدمات جدید می شود. لذا وجود یک چارچوب راهنما برای سیستم مدیریت نوآوری می تواند به رفع معضلات در این زمینه کمک کند. این چارچوب همان استانداردها هستند. استانداردسازی مانند یک پل انتقال فناوری، برای توانمندسازی و تسهیل در نوآوری عمل می کند. در این مقاله به مدیریت نوآوری، معرفی استانداردهای مرتبط با سیستم نوآوری و اهمیت آنها پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: استاندارد، سیستم، مدیریت، نوآوری
 • بهروز افخمی* صفحات 46-53
  باستان شناسی بر اساس بقایای مادی و معنوی؛ گذشته انسان (نوع بشر) را تفسیر و بازسازی می نماید. وقتی صحبت از داده های باستان شناسی می شود، افکارمان به آثار باقی مانده از گذشتگان مانند دست نوشته ها، اسباب و وسایل، باقیمانده خانه ها و آثار فرهنگی که موزه های ما را پرکرده است، معطوف می شود؛ بنابراین موضوع اصلی باستان شناسی انسان و دست ساخته های انسانی است که نوع بشر در طول زمان به صورت عمد یا غیر عمد (آگاهانه یا ناآگاهانه) به وجود آورده است. امروزه رویکرد به گذشته بر اساس دانش باستان شناسی کاربردی؛ استفاده از گذشته برای حل مسایل و مشکلات جامعه معاصر در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. باستان شناسی کاربردی از اوایل دهه ی 1990 میلادی با مطرح شدن موضوعاتی همانند «توسعه پایدار» و «موضوعات سبز» و «مدیریت محوطه» ها رایج شده است. هدف مقاله حاضر تبیین اهمیت باستان شناسی کاربردی به عنوان دانش میان رشته ای برای ایجاد فضاهای کسب وکار جدید از محوطه های میراث فرهنگی در راستای توسعه گردشگری و دارایی های فرهنگی کشور به وسیله عینیت بخشی و حفاظت پایدار است.
  کلیدواژگان: باستان شناسی کاربردی، دارائی فرهنگی، گذشته، قابل استفاده، معاصر
 • قربان وهاب زاده کبریا* صفحات 54-62
  معادن قدیمی با صدها یا ده‎ها سال قدمت می‎توانند بعنوان میراث صنعتی-معدنی و فرهنگی در نظر گرفته شوند. از آنجاییکه همه معادن دارای جاده و خیابان، آب و برق و ساختمان‎های مسکونی بوده اند، با هزینه اندک بازسازی و با حفظ معماری می‎توانند بصورت پارک-موزه معدنی تغییر کاربری دهند. در این محیط جدید کارگران فنی شاغل در معدن دوباره بعنوان راهنمای تور بکارگرفته می‎شوند و شرایط اقتصادی جدید مانع مهاجرت بومیان ساکن می‎شود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده و به مطالعات مشابه در سطح جهان اشاره شده است. نتایج نشان می‎دهد که تا کنون تعداد زیادی از انواع معادن متروکه در جهان به پارک-موزه معدنی تبدیل گردیده ند. این‎ها ضمن تامین نیاز گردشگری، به محل آموزش علوم طبیعی بویژه مسایل زیست محیطی برای طبقات مختلف مردم شده است. در ایران نیز در سال 1390 موضوع تاسیس پارک-موزه‎های معدنی مطرح شده است. تا کنون معادن زغال سنگ کنیجکلا بعنوان قدیمی ترین معدن زعال ایران، معدن پتاس خور و بیابانک و معدن سرب و روی انگوران به موزه و یا پارک-موزه معدنی تبدیل شده و یا مطالعات امکان سنجی درباره آن‎ها پایان یافته است. در این مقاله خصوصیات پارک-موزه‎های ایران برای اولین بار معرفی و توصیف شده اند.
  کلیدواژگان: گردشگری معدنی، زعال سنگ کنیجکلا، پتاس خور و بیابانک، سرب و روی انگوران
 • معصومه ملک*، علی اکبر موسوی موحدی صفحات 63-80
  در مقاله پیش رو، ضمن اشاره به انواع زالوی طبی و اهمیت آنها، به تاریخچه زالودرمانی که با فراز و نشیب ها درجهان مواجه بوده، پرداخته می شود. استفاده از زالوی طبی در قرن نوزدهم به اوج خود رسید که سبب انقراض جمعیت زالوی طبی در بسیاری از کشورهای غربی، رکود زالودرمانی مشاهده شد. با جداسازی هیرودین از غدد بزاقی، زالوی طبی و خواص بزاق آن در درمان بیماری های قلبی-عروقی، پیوند اعضا و جراحی پلاستیک مجددا بصورت علمی مورد استقبال قرار گرفت. در کشور ما نیز زالوی طبی توسط پزشکان به نامی نظیر ابن سینا، رازی، جرجانی، عقیلی علوی شیرازی در درمان بیماری ها مورد استفاده قرار گرفته است. زالوی طبی در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران بعنوان فرآورده سنتی مصوب شده و شیوه عمل استفاده از آن در سال 1398 در کمیته ملی زالوی طبی مستقر در این سازمان تصویب شده است. از فعالیت های انجام شده در دانشگاه تهران در رابطه با زالوی طبی می توان برگزاری دو همایش بین المللی و اولین استارت آپ ویکند زالوی طبی و صنایع وابسته، برگزاری 15 کارگاه آموزشی ملی و بین المللی تکثیر و پرورش زالوی طبی، اولین کارگاه آموزش مسیولین فنی، ایجاد منطقه حفاظت شده زالوی طبی، پیگیری ایجاد کمیته ملی و تاسیس اولین مرکز مکانیزه تکثیر و پرورش زالوی طبی را برشمرد. درحال حاضر با مشکلات متعددی از جمله ورود زالوی قاچاق از سایر کشورها، برداشت بی رویه از طبیعت که موحب انقراض زالوی طبی خواهد شد و همچنین ورود زالوهای آلوده به مراکز درمانی می شود، تغذیه زالوهای پرورشی با خون آلوده، عدم پوشش بیمه زالودرمانی، عدم پوشش بیمه مراکز تکثیر و پرورش زالوی طبی روبه رو هستیم که می باید معضلات فوق با توجه ویژه و مدیریت پیشرفته گشایش یابد.
  کلیدواژگان: زالوی طبی، Hirudo orientalis، زالودرمانی، آنزیم ها، فرآورده سنتی
 • علیرضا هدهدی، آریا باباخانی*، هانیه رستم زاد صفحات 81-87
  امروزه اهمیت ترکیبات زیست فعال موجود در جلبک های دریایی برای اهداف دارویی به خوبی شناخته شده است. به خصوص، مواد نوتروسیتیک حاصل از جلبک های دریایی به عنوان منبع غنی از مولفه های سلامتی مورد استفاده قرار می گیرند. در بین جلبک های دریایی، جلبک های قهوه ای منبعی ارزشمند از ترکیبات طبیعی زیست فعال می باشند. این ترکیبات باعث ارتقاء سطح سلامت و کاهش خطر ابتلا به بیماری می شوند. منابع دریایی خلیج فارس غنی از جلبک هایی است که از خواص کاربردی آن ها شناخت کافی وجود ندارد. در طی سال های اخیر، بینش های امیدوارکننده در مورد زیست فعال بودن عصاره ها و ترکیبات جدا شده از ماکروجلبک های دریایی باعث شده است که توسعه محصولات مشتق از جلبک دریایی با توان تجاری افزایش یابد. فلوروتانین یکی از این ترکیبات طبیعی زیست فعال مهم می باشد که در این مقاله تلاش شده است تا مروری بر خواص دارویی آن انجام شود. نتایج نشان داد که ترکیبات فلوروتانین با مهار کردن رادیکال های آزاد در سلول ها، روند اکسایش را به تاخیر انداخته و همچنین با کاهش جهش های احتمالی از بسیاری از بیماری های قلبی-عروقی، سرطان و غیره جلوگیری می کنند. بنابراین می توان از این ترکیب زیست فعال برای ساخت داروهای جدید و همچنین مواد غذایی غنی شده جهت مقابله با ناهنجاری های موجود در انسان، بهره برد.
  کلیدواژگان: جلبک قهوه ای، ترکیبات فلوروتانین، خواص زیست فعال، خلیج فارس
 • امیر اشراقی*، سید نصیب الله دوستی مطلق صفحات 88-97
  زیست شناسی کوانتومی از رشته های نوظهور در حوزه مطالعات مکانیک کوانتومی است که طی دهه گذشته توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. درگذشته فرض براین بود که ویژگی های مکانیک کوانتومی نظیر همدوسی، درهم تنیدگی و تونل زنی فقط در دمای نزدیک به صفر مطلق و سیستم های خالص اتفاق می افتند؛ بنابراین آن ها در دمای محیط و سامانه های زیستی که محیط هایی گرم و مرطوب هستند، تخریب خواهند شد؛ ازاین رو، این ویژگی های در سامانه های زیستی نادیده گرفته می شدند.آیا مکانیک کوانتومی نقشی در فرآیندهای زیستی دارد؟ اگرچه این سوال به اندازه نظریه کوانتوم قدیمی است اما اندازه گیری های اخیر بر سیستم های زیستی در مقیاس های زمانی بسیار سریع، پاسخ احتمالی را روشن کرده است. شواهد اخیر نشان می دهد که بعضی از پدیده های زیستی ممکن است برخی از ویژگی های منحصربه فرد مکانیک کوانتومی را به کارگیرند تا مزیت زیستی به دست آورند. تاکنون دانشمندان موفق شده اند که این خواص کوانتومی را در فرآیندهای فوتوسنتز، گیرندگی مغناطیسی در پرندگان، حس بویایی و کاتالیز آنزیمی مشاهده کنند. زیست شناسی کوانتومی مطالعه چنین فرایندهایی است. در این بررسی ما آخرین نتایج مربوط به اثرات کوانتومی غیربدیهی در پدیده های زیستی را ارایه می دهیم.
  کلیدواژگان: زیست شناسی کوانتومی، فوتوسنتز، گیرندگی مغناطیسی در پرندگان، بویایی، کاتالیز آنزیم
 • سید کاظم علوی پناه*، علی اکبر موسوی موحدی صفحات 98-101
  امروز ویروس کرونا-19 علاوه بر بیماری هایی که انسان را درگیر نموده به عنوان یک درس در زندگی بشر نقش بسیار سازنده ای ایفا می نماید و می بایست با حکمت و خرد به این موجود بسیار ریز نامریی نگریست لذا شایسته است که از پندهای حکیمان قدیم برای درک و معرفت حقیقت بهره جست. در این میان، سعدی شیرازی سخنور بزرگ و ارزشمند ایران زمین شاعر دیروز، امروز و فردا بوده، حکیم و شاعری جهانی می باشد که رهنمودهای او راهگشای مشکل بشر امروز است. سعدی ابیات سه‏ گانه فوق را قریب به هشتصد سال قبل از صدور «اعلامیه جهانی حقوق بشر» سروده است و امروز هم این ابیات به صورت نغمه و سرود و موسیقی های ملل با زبان های مختلف هم آوا شده است. البته شایان ذکر است سابقه تاریخی نشان می دهد که کهن ترین و اولین بیانیه و لایحه منشور جهانی حقوق بشر حدود 600 سال قبل از میلاد توسط ایرانیان نوشته و ابلاغ شده است. ایران سرزمینی است که سر چشمه میلیون ها پیام انسانی، بیت شعر و کمال است. سرزمینی که حکیمان و شاعران و دانشمندان بزرگ جهانی را در خود پرورانده است که شگفتی های ماندگار را برای بشریت به ارمغان آورده اند.
  کلیدواژگان: منشور هفتگانه، همزیستی بهتر، ویروس کرونا، تکامل، ندای درون
|
 • Ali Akbar Moosavi-Movahedi Page 1
 • Reza Yousefi *, Ali Akbar Moosavi-Movahedi Pages 2-12
  In today's world, many problems, such as the deadly pandemics that science seeks to solve, are borderless in nature, and overcoming such challenges goes through the international scientific cooperation between scientists and policymakers working across geopolitical boundaries. Over the past few decades, in parallel with traditional diplomacy, a new type of diplomacy has emerged in the field of international relations called science diplomacy (SD), which has important features such as diversity, pervasive multilateralism, involving citizens and civil society, and high impact. In fact, scientific diplomacy is used to describe many types of exchanges in the fields of science, technology and innovation (STI), and participation of countries in the higher educational (HE) programs. Despite the high diversity of the field, it is divided into three main categories, including science in diplomacy, diplomacy for science, and science for diplomacy. Over the past few decades, countries that have been at the forefront of key science and technology have also benefited greatly from the potential of science diplomacy. Past experiences also show that the development of strategic scientific relations and scientific cooperation between countries or even rival blocs can prevent diplomatic failures and reduce the possibility of destructive conflicts and tensions in the global arena. On the other hand, at the present time, the world faces many and varied challenges, in some cases, solving them is beyond the scientific and technical capacities of a country alone. This article discusses the importance, examples, achievements, opportunities/challenges and experiences of some countries and a number of international institutions in the field of science diplomacy and scientific authority.
  Keywords: Traditional Diplomacy, International Relations, scientific, technological cooperation, Science for Diplomacy, pervasive multilateralism, Scientific Authority
 • Esmaeil Vaziri *, Ali Akbar Saboury Pages 13-20

  Science and Technology Diplomacy (STD) aiming at better understanding and enhancing relations among science and technology for international affairs for coping national and international challenges has been considered seriously in recent decades. One of the most important factors in STD is international scientific collaboration. Analyzing the literature review showed that these elements has been categorized in four groups including infrastructural, national, and international factors. In structural group, international scientific collaborations, academic exchange of students and professors, education, financial aids and copyrights, developing virtual communications and educational infrastructures and focusing on international norms. Facilitating visa for scientific cooperation’s, compiling related regulations in order to publish international researches, Sabbatical Leave and etc. In national level, diplomacy stakeholders like universities and research centers, knowledge base enterprises, incubators, science and technology parks and policy making councils in diplomacy and science and technology related issues are the most important factors. In international group, science and technology exhibitions, internationalization of education, and using people with international figures are the most important indicators. Scientific collaborations and related issues play an important role in enhancing STD. Of course, science creates a kind of diplomacy that requires close cooperation between nations, elites, universities and scientific centers, governmental and non-governmental organizations in different countries. It is necessary to be considered facilities and initiative in to promote scientific collaboration by policymakers and stakeholders in order to accelerate scientific movement and using scientific potentials effectively.

  Keywords: STD, scientific collaboration, International scientific cooperation, Science, Technology Diplomacy
 • Mohsen Nazarzadeh Zare * Pages 21-27

  Nowadays, the application of the principles of lean higher education is considered as a strategy to reduce costs and wastes, and consequently improve the quality and effectiveness in universities. Thus, the purpose of this study is to investigate the concept of lean and principles of lean higher education in universities and higher education institutions in Iran and abroad. To achieve this purpose, a systematic review of past articles and reports between 2005 and 2019 was used. The results of this study showed that all studies conducted in Iran and abroad have supported the application of the principles of lean higher education. Although the study does not provide an in-depth analysis in this regard and only presents the aspects of the studies done, nevertheless, it can increase the understanding of academic administrators and change their attitudes in the importance of applying these principles. Based on the findings of this study, the implementation of the principles of lean higher education in the academic system of Iran requires a change in the mentality of academic administrators, compilation and review of academic strategic planning based on the five principles of lean, holding workshops about the lean higher education for academic staff and administrators and also, the establishment of an office called the Office of Lean Higher Education in universities.

  Keywords: Principles of lean, Lean higher education, Creating value, universities
 • Akram Ghadimi * Pages 28-37

  Grassroots innovations are community-based solutions which are provided to respond to the needs of the local community. Working with local knowledge will be developed with people’s interaction with each other and environmental challenges; grassroots innovations are easy and inexpensive, and easy to apply and replicate; the motivation for this type of innovation is not profit or commercialization, but the important principle in this type of innovation is preserving identity & culture. Grassroots innovations are usually informal, indigenous and local, and carried out by ordinary people who have no experiences in the formal and organized sectors to achieve sustainable development. The purpose of this paper is getting acquainted with grassroots innovations in other countries. In this study, we used the documentary method. We are going to examine the grassroots innovations in India, Brazil and Argentina, which were primers of grassroots innovation movements, and have taken a brief look at the grassroots innovations in countries such as Malaysia, China, South Africa, and England. Grassroots innovations are often formed to serve local goals or solve local problems. The two components of "greenness" (attention to the environment) and "low cost" are the most important components of popular innovations.

  Keywords: Innovation, Popular Innovations, Problem Solving. Sustainable Development
 • Mansooreh Mazaheri *, Malihe Nazi Pages 38-45
  In today's world, companies and organizations are required to innovate, constantly update products and services, and invent smart methods to continue working in the future and attract customers. New technologies, environmental considerations, government regulation and global competition are some of the factors that drive the need for innovation. Establishing an innovation system depends on the flexibility of the organization and helps to find answers to challenging issues and gain new opportunities. Ultimately, big ideas and new inventions are often the result of a vast array of ideas and changes, all of which have been driven in the most effective way. Innovation management system provides a systematic approach to integrating innovation at all levels of the organization, which creates opportunities for the development of new solutions, systems, products and services. Therefore, having a guidance framework for the innovation management system can help solve the problems in this area. These frameworks are the same as the standards. Standardization acts as a technology transfer bridge to empower and facilitate innovation. This article discusses innovation management, standards related to the innovation system and their importance
  Keywords: Standard, system, Management, Innovation
 • Behrouz Afkhami * Pages 46-53
  Archaeology interprets and rebuilds the past of human (mankind) based on material and spiritual remains. When it comes to archeological data, our thoughts will be focused on remain works of past people such as manuscripts, furniture, remaining of houses and cultural works which fills our museums; therefore, the main issue of archaeology is humankind and its artifacts that human species creates either intentionally or unintentionally (consciously or unconsciously) during the time. The current archaeology in Iran is working with a historical cultural approach which is an evolutionary approach to morphology of past people's artifacts; while applied archaeology is looking for solving the problems of contemporary society with development and comprehensive approach by using of the past.The aim of this article is explaining the importance of applied archaeology as interdisciplinary knowledge. The research is done in a descriptive–analytical manner and with critical approach. The result shows that applied archaeology has nature of interdisciplinary and according to that, it could use cultural heritage huge potential of the country contemporary and modern coincides with the objectification and stable protection to develop the tourism and cultural economy.
  Keywords: applied archeology, cultural property, Past, usable, contemporary
 • Ghorban Vahabzadeh Kebria * Pages 54-62
  These mines can be considered as industrial mining and cultural heritage, Scince all the mines had roads and streets, water and electricity and residential buildings with a small cost of reconstruction and preserving the architecture, they can change their use as mining museum park. In this new environment,the technical workers working in the mine are again employed as tour leader. An new economic conditions provent the migration of indigeneos peoples. The research methods in this study is descriptive and analytical and refers to similar studies worwide. The results show that so far a large number of abandoned mines in the word have been turned into mining museum park. These parks have become a place of natural science education, especially environment issue for different classes of people, by meetings the needs of tourists. In Iran ,in the 2010yeat, the issue of establishing mining museum park was arised. So far, Kanijkola coal mine, Khorbiabanak potash mine and Angoran lead zinc mine have been turned into mining museum park or feasibility study on them are over. In this article, the charecteristics of mining museum park of Iran are introduced and described for the first time.
  Keywords: Mining tourism, Konijkola coal, Khorbiabanak potash, Angoran lead zinc
 • Masoumeh Malek *, Ali Akbar Moosavi-Movahedi Pages 63-80
  In the present article, while referring to different types of medicinal leeches and their importance, the history of world leech therapy with its inconsistency are discussed. The application of medicinal leeches reached its peak in the nineteenth century, and consequently led to the extinction of their populations in many Western countries, and then there was a drop of leech therapy. By isolating Hirudin from salivary glands, leech saliva complex compounds were again significantly welcomed in the treatment of cardiovascular diseases, organ transplantation and plastic surgery. In Iran, medicinal leeches have been used for treatment of different diseases by well-known Ancient Scientists such as Avicina, Razi, Jorjani and Aghili Alavi Shirazi. Medicinal leeches were approved as a traditional product by the Food and Drug Administration of the Ministry of Health and Medical Education of Iran, and the instructions for its use were approved in 2019 in the National Committee of Medicinal Leeches. Some activities carried out at the University of Tehran about the medicinal leeches include: organizing two International Conference and startup weekend on Medicinal Leeches, offering 15 national and international training workshops on reproduction and breeding of medicinal leeches, the first training workshop for technical officers, establishing a protected area for medicinal leeches, pursuing the establishment of a National Committee and constituted the first automated center for reproduction and breeding of medicinal leeches. Currently, leech industry is facing many issues, including the illegal import of leeches from abroad, lack of control on leech overfishing from the natural habitats, which led to the extinction of medicinal leeches, as well as the supplying the medical and health centers with infected leeches, feeding reared leeches with contaminated blood, no- insurance coverages of leech treatment, and medicinal leech farms. The above problems should be solved with special attention and advanced management.
  Keywords: Medicinal Leech, Hirudo orientalis, Leech Therapy, Enzymes, Traditional products
 • Alireza Hodhodi, Aria Babakhani *, Haniyeh Rostamzad Pages 81-87
  Nowadays the importance of bioactive compounds from seaweeds is well known for pharmacological purposes. In particular, the neutrocytic compounds from seaweed are used as a rich source for medicinal applications. Among seaweeds, brown algae are a valuable source of natural bioactive compounds. These compounds improve health and reduce the risk of diseases. The marine resources from Persian Gulf are riched in algae that their functional properties are not sufficiently known. In recent years, promising insights into the bioactivity of extracts and compounds isolated from marine algae has increased the development of seaweed-derived products with commercial potential. Phlorotannin is one of these important natural bioactive compounds that in this article, an attempt has been made to review its pharmacological properties. The results showed that phlorotannin compounds delayed the oxidation process by inhibiting free radicals in cells and also prevented many cardiovascular diseases, cancer and etc. by reducing possible mutations. Therefore, this bioactive compound can be used to make new drugs and enriched foods to deal with abnormalities in humans.
  Keywords: Brown algae, Phlorotannin compounds, Bioactive properties, Persian Gulf
 • Amir Eshraghi *, Seyyed Nasibollah Dousti-Motlagh Pages 88-97
  Quantum biology is one of the emerging disciplines in the field of quantum mechanics that has attracted a lot of attention over the past decade. In the past, it was assumed that the properties of quantum mechanics such as coherence, entanglement, and tunneling would occur only at temperatures close to absolute zero and pure systems; Therefore, they would collapse at ambient temperature and in biological systems which are hot and humid environments. Hence, the non-trivial quantum effects were ignored in biological systems.Is there a functional role for quantum mechanics or coherent quantum effects in biological processes? While this question is as old as quantum theory, only recently have measurements on biological systems on ultra-fast time-scales shed light on a possible answer. Recent evidences suggest that some biological phenomena may use some of the unique properties of quantum mechanics to gain biological advantage. So far, scientists have been able to observe these quantum properties in the processes related to handful of biological phenomena such as photosynthesis, avian magnetoreception, olfaction, and enzymatic catalysis. Quantum biology is the study of such processes. In this review we present the latest results for non-trivial quantum effects in biological phenomena.
  Keywords: Quantum Biology, Photosynthesis, Avian magnetoreception, Olfaction, Enzyme catalysis
 • Seyed Kazem Alavipanah *, Ali Akbar Moosavi-Movahedi Pages 98-101
  Nowadays, coronavirus or the so-called Covid19 has spread all over the globe endangering humans' lives. On the other hand, it has also been a lesson of life for all human beings to take, which has exerted some beneficial impacts on their lives; hence, this immensely little invisible creature has to be treated wisely enough. Thus, one has to refer to old sayings and pieces of advice given by late wise man and philosophers so as to come to a good realization of the situation. In this regard, the late great Iranian bard called Saadi Shirazi, the poet of all ages and eras, is a world-known poet and philosopher whose clear guidelines can be an effective solution to humans' problems these days. Saadi wrote the following triple rhyming couplets about 800 years before universal declaration of human rights. These couplets are still being caroled in different languages as melodies, Anthems and global music. It is, of course, worth mentioning that Achaemenid Cyrus Charter of Human Rights Cylinder was the very first and the oldest human rights charter referring back to 600 BC.
  Keywords: Seven Charter, Better Coexistence, Corona Virus, evolution, Inner Voice