فهرست مطالب

 • پیاپی 42 (آذر 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/28
 • تعداد عناوین: 20
|
 • احمد عباسی دره بیدی *، علی ابراهیمی صفحات 1-11

  مسئله اصلی پژوهش حاضر که با روش کیفی و به شیوه ی توصیفی- تحلیلی با استفاده از مصاحبه با معلمان شهر شیراز انجام شده است، بررسی و شناخت چالش ها و فرصت های آموزش در فضای مجازی فراروی تعلیم و تربیت است. پس از بررسی منابع و داده های جمع آوری شده از مصاحبه های انجام شده مشخص گردید که مهمترین چالش های فضای مجازی را می توان در چهار بعد؛ ابزار و منابع مورد استفاده، معلمان، دانش آموزان، خانواده ها جمع بندی نمود. در بعد ابزار مورد استفاده مهم ترین چالش ها؛ یادگیری سطحی، نبود برنامه هماهنگ، سرعت پایین نرم افزار شاد، سردرگمی در استفاده از نرم افزارها، عدم توانایی تدریس دروس کارگاهی و آموزشگاهی شناسایی شده اند. در رابطه با معلمان مهم ترین چالش ها؛ عدم برگزاری دوره های آموزشی، آموزش مجازی و آموزش کار با شاد و سایر پیام رسان ها، نداشتن سواد مجازی و غافلگیر شدن معلمان، به خطر افتادن حریم خصوصی معلمان، تقلب کردن بچه ها و عدم ارزشیابی دقیق و ناتوانی در کنترل مدیریت آن، نبود زیرساخت مناسب، عدم تناسب محتوای آموزشی موجود با محتوای آموزش مجازی، محدودیت دروس عملی و کارگاه، بازدهی کمتر، شناسایی شده اند. در رابطه با دانش آموزان نیز مهم ترین چالش ها؛ عدم ارتباط و تعامل رو در رو، نداشتن سواد رسانه ای، نبود محیط مناسب برای ارسال صدا و فیلم، نداشتن سابقه و آموزش در زمینه آموزش مجازی، نداشتن امکانات، گوشی و دسترسی به تکنولوژی، دوری از دوستان و همکلاسی ها، آسیب دیدن پایه های ابتدایی خصوصا بویژه اول و دوم، دور زدن آموزش ها، به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی، نابرابری در میان دانش آموزان شناسایی شدند و در رابطه با خانواده ها مهمترین چالش ها؛ وضعیت نامناسب اقتصادی و نداشتن هزینه تهیه گوشی و اینترنت، درگیر کردن امکانات و تمام افراد در آموزش، افزایش نابرابری آموزشی، پیدایی مشکلات روحی - روانی بخاطر سختی شرایط، ایجاد بی میلی و بی اهمیت جلوه دادن آموزش ها، عدم پذیرش تجربه جدید آموزش مجازی برای خانواده ها، سوءاستفاده بچه ها از این دوران و سیر در سایر فضاهای مجازی شناسایی شدند که با ذکر فرصت های ایجاد شده، در نهایت متناسب با هر یک از چالش های شناسایی شده در ابعاد چهارگانه فوق، راهکارهای عملیاتی و اجرایی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، چالش ها و فرصت ها، کرونا، معلمان، دانش آموزان، خانواده ها
 • افروز زرکوب *، نادیا معقولی صفحات 12-31

  تخیل به گواه بسیاری از تیوریسین‌های تاریخ هنر عنصر بنیادین خلق آثار هنری است. گاستون باشلار از جمله تیوریسین‌هایی است که باور دارد تصاویر اساسی حیات، یعنی تصاویری که تخیل زندگی بدون آنها امکان‌پذیر نمی‌باشد، تصاویری وابسته و هم‌بسته به عناصر چهارگانه‌ی هوا، خاک، آب‌ و آتش در جهان می‌باشند که از ابتدا تا به امروز هموار ضامن ارزش‌های هستی‌شناسانه و حیاتی بوده‌اند. سالوادور دالی (1904-1989)، نقاش اسپانیایی، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین هنرمندان سوریالیست قرن بیستم است که عمدتا به خاطر خلق تصاویری گیرا و خیالی در آثار خویش شناخته می‌شود. در این پژوهش تلاش می‌شود به آفرینش و بازنمایی جلوه‌های خیال در آثار سالوادور دالی پرداخته شود؛ بنابراین نگارنده در این تحقیق می‌کوشد تا با تحلیل پنج اثر شاخص سالوادور دالی به نام‌های دو هارکلین (1942)، تلویزیون، ارتباطات، هفت هنر پرجنب‌وجوش (1947)، ورزشکار کیهانی (1968)، هارمونی کرات (1978) و نبرد در ابرها (1979) بر مبنای رویکرد نقد تخیلی گاستون باشلار به این نتیجه دست یابد که عناصر چهارگانه‌ی جهان به‌‌منزله‌ی بنیان خیال در هستی سوژه‌های انسانی به حساب می‌آیند.

  کلیدواژگان: خیال، نقد تخیلی، سورئالیسم، گاستون باشلار، سالوادور دالی
 • امیر طاهری، نرگس رسولی * صفحات 32-43

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازخورد اصلاحی و انگیزه ای بر مسئولیت پذیری و کاهش اهمالکاری دانش آموزان پسر بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی پایه ششم شهر خلیل آباد بود. دراین مطالعه ،نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شد. بدین صورت که ابتدا از بین مدارس مقطع ابتدایی 3 مدرسه و در نهایت از آموزشگاه ستارگان شهر خلیل آباد (190نفر) 30 دانش آموزی که نمرات بالایی در پرسشنامه اهمالکای تاکمن (1991) و نمرات پایین در خرده مقیاس مسئولیت پذیری پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا (CPI-R) کسب کردند، انتخاب و به تصادف در گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش بازخورد انگیزه‌ای دریافت کردند. در پایان هر دو گروه مجددا به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. اطلاعات پس از جمع آوری با روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بازخورد اصلاحی و انگیزه ای بر مسئولیت پذیری و کاهش اهمالکاری دانش آموزان پسر موثر است (p<0.05).

  کلیدواژگان: بازخورد اصلاحی انگیزهای، مسئولیت پذیری، اهمالکاری
 • سیران کریم پور، محمدمهدی کریمی نیا *، مجتبی انصاری مقدم صفحات 44-58

  نوشتار حاضر با عنوان زمان شناسی تربیت با تاکید بر دوران جنینی که با هدف آگاهی رساندن به مادران و تصحیح الگوهای تربیتی آنها منطبق با آرمان‌های مطلوب اسلامی است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه راه هایی را دین برای مادران در تربیت فرزندان خود توصیه کرده است؟ که این توصیه‌ها از سال‌ها قبل آغاز می‌شود که از جمله عوامل موثر در تربیت دینی فرزند انتخاب صحیح همسر، وراثت، غذای حلال، دعا، حفظ آرامش، و مراقبت های معنوی مادر و نکاتی در بارداری به عنوان مثال: نقش تغذیه مادر در جسم و روح فرزند از زمان انعقاد نطفه تا بایان شیردهی ادامه دارد و همچنین اهمیت حفظ آرامش جسمانی و روانی مادر در اعمال توصیه دینی در اسلام بیان شده است. نمونه‌ای از توصیه های دینی عبارتند از: گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد- تحنیک یا کام برداشتن- پوشش نوزاد- قرار دادن نام نیک برای فرزند- عقیقه کردن کودک- تراشیدن سر کودک و صدقه دادن برای او و... مهمترین مرحله برای کودک است و نیز به تبیین اثر مادر در تربیت دینی کودک و آموزش دین و مذهب پرداخته شده است و این تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد و از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است.

  کلیدواژگان: جنین، تربیت، زمان شناسی، نوزاد
 • زهرا طباطبایی * صفحات 59-65

  تیزهوشی، اشاره به برتری شناختی، خلاقیت و انگیزه های زیاد دارد که کودک را از بیشتر همسالان خود متمایز می نماید و او را قادر می سازد تا چیزی باارزش به جامعه عرضه کند. تیزهوشی از ماهیتی فراگیر و تنوع پذیر برخوردار است. به طوریکه در تمام فرهنگ ها و جنسیت ها دیده می شود. به طور کلی، دو دیدگاه عمده نسبت به تیزهوشی وجود دارد، یکی از آنها، هوش را وابسته به ژنتیک می داند و دیگری، هوش را برآمده از محیط می پندارد. این تنوع در نگاه به هوش، باعث شکل گیری نظریات متعددی در این حوزه شده است. از جمله این نظریات می توان به دیدگاه پنج ضلعی تیزهوشی، نظریه رنزولی، نظریه ی ابراهام تاننباوم، نظریه ی سه بخشی استرنبرگ، نظریه فلدهوسن، نظریه ی هوارد گاردنر، نظریه ی گانیه و مدل ACCEL استرنبرگ اشاره نمود. آشنایی با این نظریه ها می تواند به تشخیص بهتر و آموزش باکیفیت تر کودکان تیزهوش بینجامد. لذا، پژوهش حاضر، به تعریف هوش، تیزهوشی و مروری بر نظریات آن پرداخته است.

  کلیدواژگان: تیزهوشی، نظریه های هوش، کودکان سرآمد
 • زهرا غلامزاده پیرسرائی *، مرحمت همت پور، شیوا منظومه صفحات 66-78

  بهزیستی روانشناختی یکی از مفاهیم مورد توجه در دانشجویان است؛ بنابراین مطالعه متغیرهای مرتبط و زمینه ساز آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش امید به زندگی، خودکارآمدی ادراک شده و ظرفیت خودمهارگری در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد تقریبی 2000 نفر بود. از این بین نمونه ای به حجم 220 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های باورهای بهزیستی روانشناختی ریف (1989)، امید به زندگی اشنایدر و همکاران (1991)، خودکارآمدی شرر (1982) و خودمهارگری تانجنی و همکاران (2004) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین نمره کل امید به زندگی و مولفه های تفکر عاملی و تفکر راهبردی؛ همچنین، خودکارآمدی ادراک شده با نمره کل بهزیستی روانشناختی و مولفه های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند، و رشد شخصی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0<p). همینطور، بین و ظرفیت خودمهارگری با نمره کل بهزیستی روانشناختی و مولفه های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، زندگی هدفمند، و رشد شخصی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0<p). در حالی که در حالی که بین ظرفیت خودمهارگری با مولفه تسلط بر محیط بهزیستی روانشناختی دانشجویان رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0<P). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای تفکر راهبردی، خودکارآمدی ادراک شده، و ظرفیت خودمهارگری به صورت مثبت قادرند در مجموع 9/41 درصد از تغییرات بهزیستی روانشناختی دانشجویان را پیش بینی کنند (01/0<p). بر این اساس می توان نتیجه گرفت که امید به زندگی، خودکارآمدی ادراک شده و ظرفیت خودمهارگری با بهزیستی روانشناختی دانشجویان رابطه داشته و قادر به پیش بینی معنی دار آن هستند.

  کلیدواژگان: امید به زندگی، خودکارآمدی ادراک شده، ظرفیت خودمهارگری، بهزیستی روانشناختی
 • زهرا کریم نژاد لالمی *، نرگس امینی سیاهمزگی صفحات 79-93

  درک مفاهیم ریاضی در بعضی از دانش‌آموزان همیشه با یک سری اشتباهاتی همراه است، درک درست دانش آموزان از بدفهمی‌ها و اشتباهاتی که در فرایند یادگیری و حل مسئله به وجود می آید یکی از عوامل رشد عملکرد و پیشرفت ریاضی آنان محسوب می شود. هدف از این پژوهش مشخص کردن بخشی از یافته‌های پژوهشی در زمینه شناسایی بدفهمی‌های رایج ریاضیات پایه سوم مقطع ابتدایی و ارایه راه حل درست برای آموزش مناسب آن است. برای شناسایی بدفهمی‌های رایج دانش‌آموزان و ارایه‌ی آموزش آن ضمن استفاده از تجارب پژوهشگران، از مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه با معلمین با تجربه و تجریبات خودم استفاده شده است. نتیجه تحقیقات از پژوهش نشان می دهد، دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی با بد فهمی های بسیاری درحوزه های موضوعی و فرایندی ریاضی روبرو هستند. با استفاده از تاکید بر تفاوت ها و شباهت ها در زمان تدریس، توجه به تفاوت های فردی، کاهش فشار روانی و راهکار های مناسب می‌توان از این رویداد جلوگیری کرده و به فرایند یادگیری کمک کرد.

  کلیدواژگان: بدفهمی، کسر، محیط، مساحت
 • علیرضا اصل فلاح، زهرا نظرعلیان * صفحات 94-108

  هدف از پژوهش حاضر واکاوی تاثیر کرونا بر تغییر روند تدریس معلمین مقطع آموزش ابتدایی استان البرز،از آموزش سنتی به آموزش مجازی میباشد.لذا ابتدا به بررسی معایب و مزایای آموزش مجازی پرداخته و سپس نظرات معلمان مقطع آموزش ابتدایی در استان البرز مد نظر قرار گرفت.پژوهش حاضر از نوع کیفی،توصیفی،تحلیلی است.در این پژوهش معتبرترین منابع به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها،مقالات،کتاب ها و اخبار ها و مصاحبه که متناسب با مسئله پژوهش بوده اند استفاده شده است. . در مصاحبه انجام شده جامعه آماری 30نفر از معلمان مقطع دوره ابتدایی مد نظر بود که فقط 20 نفر از آنها در دسترس بودند و مصاحبه از همان 20 نفر انجام شد.این مصاحبه در پیرامون نحوه تدریس در فضای مجازی،معایب و مزایای آن صورت گرفت. مطالب به صورت موردی و همراه با توضیحات و مقوله های برگرفته از مصاحبه معلمان ذکر شده است . یافته های حاصل از مصاحبه معلمان را با یافته های پژوهشی جدید،دسته اول و منابع معتبر علمی نیز مقایسه شدند و نتایج کاربردی حاصل شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که تدریس و آموزش مجازی بسیار سخت و پیچیده بوده و به سطح علمی دانش آموزان ضربه بسیار جدی وارد شده است. از سوی دیگر عدم ارتباط چهره به چهره و تعامل میان معلمان و دانش آموزان کار را برای هر دو گروه مشکل ساخته و سبب کاهش کیفیت کلاس درس شده است.

  کلیدواژگان: کرونا، آموزش مجازی، تدریس، فناوری، دانش آموزان، معلمان، آموزش سنتی
 • زهره حمزه لو *، لیلا مختاری، طلا مسکینی، فاطمه نوری صفحات 109-122

  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط اهداف جزیی تدوین شده در کتاب راهنمای معلم با متن نوشتاری کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی انجام شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا توصیفی ارتباط اهداف با متن نوشتاری مورد پژوهش قرار گرفته است.در این پژوهش،اهداف جزیی کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی، طبقات (کدها) را تشکیل داده است که متن نوشتاری بر اساس آنها رمزگذاری و شمارش شده است.واحد ثبت در این تحقیق مضمون یا موضوع بوده و واحد زمینه ،درس می باشد.همچنین روش شمارش در این تحقیق روش شمارش فراوانی ها و وجود یا عدم وجود است.جامعه آماری پژوهش،کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی شامل شش فصل،هفده درس می باشد و نمونه شامل متن نوشتاری دروس کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی است و منظور از متن نوشتاری،متن درس،درست نادرست،درک مطلب،دانش زبانی،شعرخوانی،صندلی صمیمیت،بخوان و حفظ کن،واژه آموزی،بخوان و بیندیش و حکایت است.نتایج تحلیل نشان می دهد از مجموع 101 هدف،به 71 هدف (دقیقا 29/70 درصد)در متن نوشتاری اشاره شده است اما 30 هدف دیگر (دقیقا 70/29 درصد) در متن نوشتاری لحاظ نشده اند. البته اهداف موجود در کتاب راهنمای معلم در سه حیطه شناختی،عاطفی ومهارتی تدوین شده اند و لحاظ کردن بعضی اهداف (مخصوصا اهداف مهارتی) در متن نوشتاری بسیار دشوار است بنابراین عدم مطابقت کامل بین اهداف ومتن نوشتاری منطقی وقابل قبول می باشد.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوای ارتباطی، فارسی خوانداری پنجم ابتدایی، اهداف جزئی، کتاب راهنمای معلم
 • سحر فرزین دزج *، توران سلیمانی صفحات 123-138

  هدف از پژوهش حاضر، تاثیر الگوی آموزشی ملاقات کلاسی بر مهارت‌های اجتماعی در دانش آموزان پایه چهارم منطقه نمین در سال تحصیلی 1400-1399 بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پایه چهارم منطقه نمین به تعداد 1037 نفر، که 536 نفر دختر و 501 نفر پسر بودند، که چهار کلاس (هر کدام دارای 30 دانش آموز) به روش تصادفی ساده به عنوان گروه آزمایش و کنترل انتخاب شده‎اند. با توجه به اینکه روش پژوهش آزمایشی و به روش نیمه تجربی بوده است از دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه 106 سوالی مهارت‎های اجتماعی برگرفته از هادی عباسی (1385) پیش آزمون و بعد از اجرای آموزش الگوی ملاقات کلاسی در گروه‎های آزمایش، پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. سپس داده‎های گردآوری شده با استفاده از روش‏های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون کلموگروف- اسمیرنف، تحلیل کوواریانس و t مستقل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که آموزش الگوی ملاقات کلاسی بر مهارت‌های اجتماعی تاثیر معناداری دارد و همچنین آموزش الگوی ملاقات کلاسی بر مهارت‌های اجتماعی از بعد آغازگری و خاتمه، تقویت، ابراز وجود و جهت‏دهی تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: آموزش، الگوی ملاقات کلاسی، مهارت اجتماعی، دانش آموزان
 • سعیده سادات میرعالی *، محمدرضا بلیاد، سیده نصیبه میرعالی صفحات 139-152
  هدف

  این پژوهش با هدف شناسایی نقش میانجی تک والد بودن در رابطه با استفاده ازشبکه های اجتماعی مجازی و اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه شهر کرج بود.

  روش

  از حیث هدف، بنیادی، توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری شامل، کلیه دانش آموزان دختر تک والد دوره متوسطه که در شهر کرج مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه تعداد 100دانش آموز بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند.

  ابزارها

  پرسشنامه ی اشتیاق به تحصیل فردریکز و همکاران (2004) ، پرسشنامه های محقق ساخته؛ نقش تک والد بودن و شبکه های اجتماعی مجازی، که آلفای کرونباخ آن متغیرها به ترتیب (721/0)، (679/0) و (769/0) است. شیوه آماری: ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 19spss صورت گرفته است.

  نتایج

  یافته ها بیان می کند که نقش میانجی تک والدبودن در رابطه با استفاده از شبکه اجتماعی مجازی معنادار، منفی و معکوس است و سطح معناداری در خصوص نقش میانجی تک والد بودن در رابطه با اشتیاق تحصیلی، توسط دانش آموزان دختر تک والد گزارش نشد.

  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، تک والدی، شبکه های اجتماعی مجازی
 • سمیه صمدی، فرناز ابهر زنجانی * صفحات 153-169

  هدف پژوهش ، مقایسه خودارزشمندی، تعارض کار- خانواده و گرایش به روابط فرازناشویی در زنان شاغل با رده شغلی بالا و پایین است. این پژوهش توصیفی و از توع پس رویدادی است. کلیه زنان متاهل شاغل در بیمارستان های شهر مشهد در سال 1400، جامعه ی آماری را تشکیل دادند. نمونه ای به حجم 100 نفر به شیوه نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شد. در جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های نگرش به خیانت زناشویی واتلی(2008)، پرسش نامه خود ارزشمندی کروکر و همکاران (2003)، پرسش نامه تعارض کار-خانواده کارلسون و همکاران (2000) و برای تجزیه و تحلیل از روش های آمار توصیفی، آزمون تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و ابزار SPSS-24 استفاده شد. تحلیل های آماری گویای آن بود که زنان شاغل در گروه رده پایین با تحصیلات کارشناسی نسبت به سایر گروه ها، از کمترین میزان خودارزشمندی و بیشترین میزان گرایش به روابط فرازناشویی برخوردارند. در مقیاس خود ارزشمندی، تفاوت معناداری فقط در زیرمقیاس عشق خدایی بین دو گروه وجود داشت. افراد شاغل در گروه رده بالا با تحصیلات بالاتر کمترین تعارض نقش- خانواده و افراد شاغل در گروه رده پایین با تحصیلات پایین، بیشترین تعارض را داشتند. اشتغال به مشاغل سطح پایین خصوصا هنگامی که ناهمخوانی بین تحصیلات و شغل وجود دارد سبب بروز مشکلات روان شناختی می شود لذا توجه به همخوانی بین تحصیلات و شغل اهمیت ویژه دارد.

  کلیدواژگان: خودارزشمندی، تعارض کار-خانواده، گرایش به روابط فرازناشویی، زنان شاغل، رده شغلی
 • سید مجتبی حسینی *، سید عباس حسینی صفحات 170-174

  فعالیت های ورزشی و امادگی جسمانی بی شک در سلامتی انسان تاثیر گذار هستند .مهم ترین دلایلی که افراد به سمت فعالیت های جسمانی و ورزشی روی می آورند: شادابی ،داشتن روحیه ی تلاش گری، افزایش قدرت عضلانی و دامنه حرکتی، افزایش قدرت ذهنی و روحی میباشد. اما مهم ترین آنها تاثیری است که مستقیم بر روی اعضای داخلی بدن از جمله : قلبی و عروق، کلیه، کبد، دستگاه های تنفسی و... میگذارد. امروزه با گسترش ورزش های متنوع میزان تاثیر و اثر گذاری آنها بر روی جسم و روحیه افراد متفاوت میباشد اما غایت آنها تندرستی و سلامتی افراد است. به طور معمول افرادی که ورزش و فعالیت های جسمانی بطور متناوب دارند از لحاظ موقعیت اجتماعی و شخصیتی، روحیه شکست ناپذیری برخوردارند. هدف از این پژوهش نقش ورزش در استقامت قلبی عروقی است. شیوه ی بیان، شیوه ی توصیفی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات برگرفته از روش مطالعاتی کتابخانه ایی و دیگر منابع اطلاعاتی است.

  کلیدواژگان: ورزش، سلامتی، قلبی عروقی، استقامت قلبی
 • طاهره شمس الدینی لری *، رحمت الله دادور صفحات 175-184

  مطالعه حاضر به بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی با عملکرد تحصیلی با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر رابر می پردازد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان بافت در سال تحصیلی 1400-1399 که تعداد آن ها 1100 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 285 نفر انتخاب شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه ها بین آزمودنی ها پخش گردید. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جمع آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (1990)، مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان (1997) و برای عملکرد تحصیلی از میانگین نمرات نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها در حد قابل قبولی محاسبه شد. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از مدل سازی معادلات ساختاری نرم افزار Spss19 و Pls استفاده شد. نتایج نشان داد باورهای معرفت شناختی با عملکرد تحصیلی از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی تحصیلی رابطه غیرمستقیم دارد. یعنی باورهای معرفت شناختی به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی تحصیلی، به میزان 46 درصد (591/0×779/0) با متغیر عملکرد تحصیلی رابطه دارد.

  کلیدواژگان: باورهای معرفت شناختی، عملکرد تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، دانش آموزان
 • علی فکوری زاده * صفحات 185-229

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در آموزش صورت گرفته‌است. برای دستیابی به این هدف از روش مرور نظام‌مند بهره گرفته شده‌است که بر مبنای جست‌وجوی مقاله‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی، بررسی و تلفیق یافته‌ها صورت گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی مقالات منتشرشده در سال‌های 98-1388 می‌باشد که نمونه بررسی شده پس از بررسی عناوین و محتوای مقاله‌‌ها و حذف مقالات نامرتبط با هدف پژوهش تعداد 48 مقاله می‌باشد. نتایج حاکی از اثربخشی مثبت کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در آموزش است؛ لذا پیشنهاد می‌شود معلمان با به‌کارگیری درست و به موقع اشکال مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نظیر انواع نرم‌افزارها، اینترنت، چندرسانه‌ای‌ها و غیره عملکرد خود را ارتقا داده و در نهایت باعث بهبود یادگیری در دانش‌آموزان به عنوان هدف آموزش گردد.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، فاوا، کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش، یادگیری
 • فاطمه متاجی نیموری *، فائزه سالاریان صفحات 230-239

  یکی از مهم ترین آسیب های خانوادگی طلاق است، که به عنوان مسئله ای اجتماعی می تواند زمینه بروز بسیاری از مسایل و پیامدهای متفاوت و بعضا زمینه ی بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر در سطوح فردی و سطوح اجتماعی را پدید آورد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل پیش بینی کننده طلاق می باشد. با توجه به هدف، روش تحقیق مطالعه ای و از لحاظ ماهیت موضوع تحلیلی – توصیفی است. ابزار گرداوری داده مقالات و کتب می باشد. نتایج تحقیق نشان داد ازجمله علل طلاق دلزدگی زناشویی، تحمل پریشانی، احساس تنهایی، بی توجهی مردان به زنان، بی مسیولیتی، خشونت، مشکلات ارتباطی و جنسی، عدم حضور موثر در منزل، نداشتن برنامه مناسب اوقات فراغت، شرایط خانوادگی، دخالت های خانواده ها، پایگاه اقتصادی- اجتماعی فرد، شغل، درآمد، اعتیاد و شبکه های مجازی و... می باشد. لذا به سازمان ها و مسیولین زیربط پیشنهاد می شود که جلسات و کارگاه های آموزشی مدون در زمینه ازدواج پایدار و افزایش مهارت های زناشویی برگزار و همچنین ترویج فرهنگ مراجعه خانواده به مراکز مشاوره خانواده در هنگام بروز اختلافات از طریق رسانه های ملی انجام گیرد تا بتوان این مسئله اجتماعی را کاهش دهند.

  کلیدواژگان: پیش بینی کننده، طلاق، زنان، مردان
 • سیده هانیه میرسالاری، محمدمهدی کریمی نیا *، مجتبی انصاری مقدم صفحات 240-250

  تربیت دینی در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است. عالمان دینی همواره در تلاش بوده اند تا بدانند یک تربیت دینی چه ویژگی هایی دارد و راهکارهای به دست آوردن آن چیست؟. زیارت نامه ها معصومین (علیهم السلام) و ادعیه ها یکی از مواردی بوده است که راهکارهای تربیتی دینی را می‌تواند در قالب زیارتنامه در اختیار فرد قرار دهد که یکی از این زیارتنامه ها زیارتنامه حضرت زهرا (سلام الله علیها) است. هدف از تحقیق این بوده تا بدانیم در زیارت نامه حضرت زهرا (سلام الله علیها) برای رهرو واقعی چه راهکارهایی داده شده است تا زایر با به کارگیری آنها رضایت خداوند و ایشان (سلام الله علیها) را به دست آورده و در دنیا و عقبی سعادتمند گردد. شیوه جمع آوری تحقیق کتابخانه ای بوده و به روش توصیفی است از جمله دستاوردهای تحقیق به دست آوردن کارکردهای تربیتی زیارتنامه حضرت زهرا (سلام الله علیها) در بعد فردی و اجتماعی بوده است.

  کلیدواژگان: تولی و تبری، زیارت نامه خاصه حضرت زهرا (سلام الله علیها)، کارکرد تربیتی فردی، کارکرد تربیتی اجتماعی، ولایتمداری
 • پیغام حیدرپور *، مریم کرمیان صفحات 251-263
  زمینه تحقیق و هدف

  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه امید به زندگی، احساسات مثبت و بهزیستی روانی با تاب آوری دربین سالمندان شهر کرمانشاه بود.

  روش مطالعه

  پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و در روش اجرا از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل سالمندان تحت پوشش مرکز جامع سلامت امام خمینی شهر کرمانشاه به تعداد 158 نفر در سال 1399 بود. نمونه آماری با استفاده از فرمول حجم نمونه مورگان 120 نفر می باشد که با توجه به احتمال ریزش نمونه ها بدلیل اینکه آزمودنی ها سالمند می باشند و ممکن است همکاری برای تکمیل پرسشنامه صورت نگیرد تعداد 113 نفر انتخاب گردید. پرسشنامه های مورد استفاده این پژوهش، بهزیستی روانی ریف (1994) احساسات مثبت وینر (1985)، امید به زندگی اشنایدر (1998) و تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بود.

  نتایج

  یافته‌ها نشان داد رگرسیون پیش بینی تاب آوری سالمندان از روی متغیرهای امید به زندگی، احساسات مثبت و بهزیستی روانی معنی دار می باشد (0001/0>p و 52/32=F). متغیر امید به زندگی با ضریب بتای 34/0، متغیر احساسات مثبت با ضریب بتای 32/0 و متغیر بهزیستی روانی با ضریب بتای 28/0 می توانند به طور مثبت و معنی داری تاب آوری سالمندان را پیش بینی کنند. بین امید به زندگی با تاب آوری سالمندان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (0001/0= p و 61/0 = r). بین احساسات مثبت با تاب آوری سالمندان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (0001/0= p و 58/0 = r). بین بهزیستی روانی با تاب آوری سالمندان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (0001/0= p و 49/0 = r).

  بحث و نتیجه گیری

  تاب آوری بخشی از توانایی یک انسان است که با استفاده از آن می‌تواند شرایط نامطلوب را پشت سرگذاشته و به نحو مناسبی از توانایی سازگاری خود برای فرونشاندن قدرت تخریب آنها استفاده می‌کند، سالمندانی که عوامل متعددی ازجمله ساختار روانی و وضعیت روان شناختی، هیجانات مثبت و منفی، توانمندی انطباق با شرایط محیطی و پیرامون، ژنتیک، سطح و کیفیت زندگی و... بر میزان امید به زندگی، احساسات مثبت و بهزیستی روانی سالمندان تاثیرگذار هستند.

  کلیدواژگان: امید به زندگی، احساسات مثبت، بهزیستی روانی، تاب آوری
 • نازنین سارایی * صفحات 264-270

  دانش آموزان نابینا، یکی از گروه های دانش آموزان با نیازهای ویژه هستند که برای دستیابی به بیشترین توان بالقوه خود به آموزش ویژه و خدمات وابسته نیاز دارد. هدف از انجام این مقاله نوشتن درباره ویژگی های خط بریل و استفاده از آن در مدارس ایران و مشکلاتی که عزیزان روشن دلمان با ان رو به رو هستند. مشکلاتی که دانش آموزان ما با آنها رو به رو هستند در مقابل دانش آموزان نابینا و یا کم بینا بسیار کمتراست. این مشکلات شامل اطلاعات کم معلمان ، مشکل رفت و امد ،همکاری نکردن والدین وحالا مشکل فضای مجازی می باشد که در این مقاله به طور کلی به آن می پردازیم. فرسودگی و ارزش تکلیف تحصیلی از جمله مهم ترین متغیرهای حوزه تحصیلی می باشند. فرسودگی تحصیلی به‌ احساس خستگی در انجام تکالیف مدرسه و مطالعه، ونیز نگرش بدبینانه به تحصیل و مطالب درسی و احساس بی‌کفایتی تحصیلی اشاره دارد. ارزش تکلیف ادراک فرد از تکالیف و اهمیت آن است که شامل مولفه های علاقه، اهمیت و مفید بودن است. تحقیقات نشان داده اند که این دو متغیر می توانند پیامدهای تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهند.

  کلیدواژگان: خط بریل، نابینایان، مدارس، معلمان، آموزش
 • افسانه نصیرنژاد، هادی اسمخانی اکبری نژاد * صفحات 271-282

  مادران کودکان بیش‌فعال در تعامل با فرزندان‌شان دچار استرس و افسردگی می‌شوند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های فرزندپروری مثبت بر استرس ادراک‌شده و شادکامی مادران کودکان بیش‌فعال بود. روش پژوهش، نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران کودکان بیش‌فعال مدارس ابتدایی دخترانه شهر شهریار در سال‌تحصیلی 99-1398 تشکیل دادند که تعدادشان 328 نفر بود. 30 نفر پس از رعایت ملاک‌های ورود و خروج به پژوهش، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب، و به‌صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایشی آموزش مختص گروه خود را در 8 جلسه 2 ساعته دریافت کردند؛ اما اعضای گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. ابزارهای اندازه‌گیری، پرسشنامه‌های استرس ادراک‌شده کوهن، و شادکامی آکسفورد بودند. تجزیه و تحلیل یافته‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازه‌گیری مکرر انجام گرفت. میانگین و انحراف معیار متغیرهای استرس ادراک‌شده و شادکامی گروه آزمایش در پیش‌آزمون به‌ترتیب 35/3±67/26 و 70/19±67/99؛ و میانگین و انحراف معیار متغیرهای استرس ادراک‌شده و شادکامی گروه کنترل به‌ترتیب 06/4±13/27 و 39/13±80/99 بود. نتایج نشان داد که در پس‌آزمون، نمره استرس ادراک‌شده 04/5±87/17 و شادکامی گرو آزمایش 93/8±47/115 در مقایسه با گروه کنترل به ترتیب 68/4±53/28 و 91/12±00/99 کاهش و افزایش پیدا کرده است (001/0>P). همچنین نتایج نشان داد که در مرحله پیگیری، اثر آموزش مهارت‌های فرزندپروری مثبت بر استرس ادراک‌شده 92/4±07/18 و شادکامی 90/8±27/115 ماندگار است (001/0>P). طبق نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت، آموزش مهارت‌های فرزندپروری مثبت می‌تواند به‌عنوان روشی موثر در کاهش استرس ادراک‌شده و افزایش شادکامی مادران کودکان بیش‌فعال مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش مهارت های فرزندپروری مثبت، استرس ادراک شده، شادکامی، مادران کودکان بیش فعال