فهرست مطالب

حقوق فناوری های نوین - سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1400)

نشریه حقوق فناوری های نوین
سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فاطمه قناد، الهام شریف* صفحات 1-22
  حمایت از حریم خصوصی افراد، به ‏منزله یک اصل جهانی، همواره مورد توجه نهادهای بین‏ المللی قرار داشته و در بسیاری از اسناد بین ‏المللی به رعایت حریم خصوصی افراد تصریح شده است. امروزه داده ‏های شخصی افراد به لحاظ پیشرفت فناوری و قابلیت پردازش و انتقال سریع و در دسترس بودن آن‏ ها در فضای مجازی بیش از هر زمان دیگر مورد توجه خاص قانونگذاران قرار گرفته است. در این میان، اتحادیه اروپا پیشتاز بوده است و سند بین ‏المللی «مقررات عمومی حفاظت از داده ‏ها» یا به اختصار جی دی پی‏ آر (GDPR) را به‏ عنوان جایگزینی جامع برای «قانون حفاظت از داده اتحادیه اروپا» در آوریل سال 2016 تنظیم کرد که در 25 می ‏2018 از سوی پارلمان اروپا تصویب و لازم ‏الاجرا شد. در این مقاله، با نگاهی به تاریخچه حمایت از حریم خصوصی و بررسی مفهوم و دامنه شمول داده‏ های شخصی در سند بین‏ المللی جی دی پی آر و نظام حقوقی ایران، ضرورت اصلاحاتی در زیرساخت‏ ها و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت هرچه بیشتر از حریم خصوصی در فضای مجازی مطرح می ‏شود.
  کلیدواژگان: داده‏ های شخصی، حریم خصوصی، حمایت از داده ‏ها، سند بین ‏المللی مقررات عمومی حمایت داده‏ های اروپایی، جی دی پی آر
 • محمد صادقی*، احسان قدیمی صفحات 23-49
  سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از فرایند معاملاتی این بازار قلمداد می ‏شود و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهام هایی مواجه است. این ابهام، به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقش آفرینی شرکت های کارگزاری و بورس ها و مقام ناظر، از این قرار است که چون معاملات اوراق بهادار اصولا در جلسه معاملاتی و بر بستر سامانه معاملات انجام می شود و اشخاص ذی ربط در فرایند آن صرفا بنابه ضوابط و مقررات حرفه ای این حوزه به خرید و فروش مبادرت می کنند، تشریفاتی است و وصف مدنظر (تشریفات) نیز در کنار ایجاب و قبول رکن سوم به حساب می آید. بنابراین، اگرچه تصور دعوت به معامله‏ دانستن سفارش مذکور وجود دارد، چون هر کارگزار براساس موقعیت خرید یا فروش برای مشتریان خود ایجاب و قبول را صورت می دهد، احتساب سفارش به عنوان ایجاب یا قبول از قوام بیشتری برخوردار است که البته تحقق آن منوط به طی شرایط و تشریفات مربوط به ثبت در سامانه معاملاتی و تایید ناظر بازار در بورس است. طبعا، چنانچه عملیات مدنظر به تحقق معامله و ثبت در پرتفوی مشتری بینجامد، آثاری را برای طرفین و نهاد مالی خواهد داشت که موضوع این نوشتار است. این آثار، نسبت به طرفین، تابعی از احکام عقد بیع است و در رابطه با کارگزاری، ناظر به الزام مقررات و تکالیف حرفه ای است.
  کلیدواژگان: سفارش، خرید و فروش، ایجاب و قبول، دعوت به معامله، کارگزار و مشتری اوراق بهادار، سامانه معاملات
 • رسول لاهیجانیان، فاطمه شیخی ده چناری* صفحات 51-78
  امروزه استانداردهای بین المللی یا داخلی حسابداری تاثیر بسزایی در اتخاذ سیاست های مالی و نتایج ناشی از آن ها دارد. در این راستا، علاوه بر تصویب استانداردهای ملی حسابداری از سوی کشورها، استانداردهای بین المللی نیز از سوی هییت ها و کمیته های بین المللی حسابداری تصویب شده است. علت اهمیت بیشتر این موضوع در صنعت نفت و گاز در مقایسه با صنایع دیگر، ناشی از راهبردی بودن این صنعت در کشور صاحب مخزن و نظام مالی قراردادهای نفتی بوده است.در ایران، ثبت مخازن نفتی، علاوه بر تحلیل به استناد اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی و تعهدات ناشی از آن و نیز عدم تسری مالکیت قهقرایی درخصوص مخازن نفتی، بر پایه استانداردهای حسابداری داخلی و بین المللی انجام می گیرد؛ زیرا همواره تلاش برای تطبیق استانداردهای داخلی بر پایه استانداردهای بین المللی بوده است.با استناد به استانداردهای بین المللی مانند استاندارد شماره 69 یا گزارشگری مالی، به ترتیب عدم ثبت مخازن نفتی مبنی بر افشای اطلاعات مربوط به ذخایر ثبت شده و ارایه صورت های مالی و دارایی های پیمانکار برای تصمیم گیری پیمانکاران و سهام داران و نیز ارایه مقادیر ذخایر ثابت شده نفت و گاز به عنوان اطلاعات تکمیلی قابل درک است و از استانداردهای موجود داخلی نیز عدم ثبت مخازن نفتی برداشت می شود. در نهایت، با توجه به یافته های این مقاله ، ثبت مخازن نفتی توسط پیمانکارغیرقانونی تلقی می شود.
  کلیدواژگان: ثبت مخازن نفتی، استانداردهای بین المللی و داخلی حسابداری، حاکمیت و مالکیت دولت ایران، قراردادهای نفتی
 • مینا فراهانی، مجتبی انصاریان* صفحات 79-105
  اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازارهای گوناگون با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و تشویق بنگاه های اقتصادی به رعایت این قواعد صورت می گیرد. هدف از این پژوهش رسیدن به پاسخ این پرسش است که با توجه به ظهور فناوری های نوین، چگونه می توان قواعد حقوق رقابت را بر صنعت سینما اعمال کرد. این پژوهش با روشی توصیفی  تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، با کنکاش در نظام رقابت ایران (به ویژه فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44)، به تحلیل رقابت و حقوق رقابت و رویه های ضدرقابتی در بازار سینما می پردازد. دراین خصوص، نقش شورای رقابت در نظارت بر بازار و مدیریت رفتارهای ضدرقابتی بنگاه های اقتصادی و نقش ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر بخشی در حوزه رسانه های تصویری بررسی و مشخص شد که درباره صلاحیت دخالت ساترا در مباحث مربوط به رقابت تردیدهایی وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد صنعت سینما از صنایع مهم و تاثیرگذار در نظام اقتصادی است و با اقداماتی مانند اصلاح سازوکار حاکم بر کمک های دولتی در بخش سینما، تصویب دستورالعمل مصادیق اعمال و توافق های ضدرقابتی در بخش سینما، تصویب قانون بازارهای دیجیتال برای تنظیم بازیگران بازارهای دیجیتال ازجمله رسانه های برخط پخش فیلم می توان در جهت بهینه ترشدن رقابت در بازار سینما و منع انحصار گام برداشت.
  کلیدواژگان: صنعت فیلم، حقوق رقابت، رویه های ضدرقابتی، شورای رقابت، ساترا
 • سمانه محمدی، سحر علی پور* صفحات 107-132

  استفاده از فناوری های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی در سال های اخیر پیشرفت های بی سابقه ای داشته است. ابعاد حقوقی مسایل مرتبط با این فناوری ها از جنبه های مختلف قابل بررسی است. این پژوهش به طور خاص به مسیولیت مدنی موتورهای جست وجوگر اختصاص دارد و برای رسیدن به پاسخ این سوال صورت گرفته است که چگونه می‎توان با تکیه بر قواعد عام مسیولیت مدنی مرورگرها را در صورت سوءاستفاده از داده ها مسیول شناخت؟ این مقاله با روشی توصیفی  تحلیلی به کنکاش در نظام مسیولیت مدنی ایران و خلاهای آن در مواجهه با فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، به ویژه موتورهای جست وجوگر اختصاص یافته است و در این خصوص مبانی و ارکان مسیولیت مدنی موتورهای جست وجوگر در سوءاستفاده از داده های کاربران بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده به روز نبودن، تقصیرمحور بودن و ناکافی بودن نظام مسیولیت مدنی ایران درخصوص مسیولیت مدنی موتورهای جست وجوگر در سوءاستفاده از داده ها و حفظ حقوق کاربران است. با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی مرورگرها، استفاده از ابزارهای مختلف مانند بیمه اجباری مسیولیت مدنی، پذیرش مسیولیت محض و تصویب قوانین خاص حاکم بر هوش مصنوعی می توان در جهت حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده بنگاه های اقتصادی در فضای دیجیتال گام برداشت.

  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، موتور جست وجوگر، مرورگر، هوش مصنوعی، داده، کاربر
 • خدایار سعیدوزیری* صفحات 133-154
  نظام بین المللی، با آن که برابری دولت ها را اصلی جدی تلقی می کند، عملا نظامی است نابرابر که محور اصلی آن قدرت است. تحریم های یک جانبه دولتی چون دولت ایالات متحده که هنجارهای حقوق بین الملل را نقض می کند، نمونه ای از نمودها و نشانه های این نابرابری است و دولت ها همواره در پی یافتن راهی برای دورزدن این تحریم های ناعادلانه اند. چندسالی است شکل گیری رمزارزها که امکان نقل وانتقالات مالی به دور از کنترل نهادهای نظارتی را فراهم آورده است، این پرسش را مطرح می کند که آیا ویژگی های خاص این پدیده نوظهور آن را به ابزاری برای دورزدن تحریم ها بدل می کند؟ و آیا رمزارزها این ظرفیت را دارند که به سلطه دلار بر مبادلات بین االمللی پایان دهند؟ در پاسخ باید گفت، اگرچه چنین ظرفیتی به صورت نظری وجود دارد و فناوری بلاکچین و رمزارزها از قابلیت انجام تراکنش های مالی به دور از سلطه نظام اقتصادی موجود در جهان برخوردارند، اما این ظرفیت را ندارند که به طور کامل سیستم مالی بین المللی را دور بزنند، زیرا به کاربردن این فناوری در مبادلات دوجانبه دولت ها مستلزم اراده ای سیاسی است و اکنون کشورهای کمی در جهان آن را پذیرفته اند.
  کلیدواژگان: رمزارز، بلاکچین، تحریم، حقوق بین الملل، تراکنش مالی
 • مصطفی فضائلی*، موسی کرمی صفحات 155-182
  یکی از حوزه‏ های متاثر از پیشرفت ‏های دهه ‏های اخیر در عرصه فناوری ‏های نوین و به‏ ویژه اینترنت، حق آزادی بیان به ‏مثابه یک حق بنیادین بشری است. پیوند ناگسستنی اینترنت با آزادی بیان به دادخواهی افراد علیه دولت‏ های خود در چارچوب مسایل مرتبط با اینترنت و ازجمله مسدودسازی دسترسی به اینترنت نزد دیوان اروپایی حقوق بشر انجامیده است. مقاله پیش رو بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را درباره حمایت از حق آزادی بیان در برابر مسدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اینترنت واکاوی کند. این کاوش حاکی از آن است که دیوان ضوابط و سنجه‏ های کلی حاکم بر آزادی بیان ازجمله دامنه و محدودیت‏ های وارد بر آن در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بر پرونده ‏های مرتبط اعمال کرده است. دیوان ممنوعیت کلی و یک پارچه اینترنت و دسترسی به تارنماهای اینترنتی را ناقض حق آزادی بیان به ‏شمار آورده است. در چارچوب محدودسازی دسترسی به اینترنت نیز، بایسته‏ های مندرج در بند سوم ماده 10 را بر پرونده‏ های ذی ربط در این زمینه اعمال کرده است. در این راستا، دیوان بر این باور است که بایسته‏ های قانونی بودن و پیش‏بینی ‏پذیری قوانین محدودکننده اینترنت و دسترسی به آن، ضرورت و تناسب عمل محدودسازی در جامعه مردم‏ سالار و نیز مشروعیت محدودسازی دسترسی به اینترنت برای نیل به اهداف مجازی همچون نظم عمومی و امنیت، بایسته ‏هایی هستند که فقط با اثبات تحقق آن‏ ها، آن‏ هم در پرتو تفسیری مضیق و محدود، می ‏توان دولت ‏ها را از اتهام نقض ماده 10 کنوانسیون مبرا دانست.
  کلیدواژگان: آزادی بیان، مسدودسازی دسترسی به اینترنت، حقوق بشر، دیوان اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
 • محسن قدیر، آرش ملکی* صفحات 183-201
  یکی از چالش های مهم در دادرسی های بین المللی کیفری، تحصیل دلیل معتبر است. فقدان وحدت جغرافیایی محل دادگاه و محل وقوع جرم و ممانعت دولت ها از دسترسی نهادهای بی طرف به ادله از دلایل این چالش برشمرده می شوند. در این شرایط، استفاده از فناوری های جدید را به منزله راهکار رفع این چالش می توان مورد توجه قرار داد. سامانه ردیاب تیراندازی در زمره فناوری های نوینی است که در این راستا مفید واقع می شود. سازوکار این فناوری، شناسایی و ثبت و انتقال فوری اطلاعات مربوط به استفاده از سلاح گرم به مراکز از پیش تعیین شده است و در دو بعد شهری و نظامی کاربرد دارد. بسیاری از جرایم بین المللی با استفاده از سلاح های گرم ارتکاب می یابند و ثبت و انتقال فوری اطلاعات مربوط به آن ها در دادرسی متاخر مفید خواهد بود. در این مقاله، به امکان سنجی کاربرد سامانه ردیاب تیراندازی در قبال سند موسس و آیین دادرسی پنج محکمه بین المللی کیفری که درحال حاضر فعال اند پرداخته شده است که از میان آن ها، دیوان بین المللی کیفری، به دلیل قاعده مندرج در بند 3 از ماده 69 اساسنامه رم و ویژگی های دایمی بودن و جهان شمولی، بیش از سایر محاکم ظرفیت استفاده از این فناوری را دارد.
  کلیدواژگان: دلیل، حقوق بین الملل کیفری، سامانه ردیاب تیراندازی، هوش مصنوعی
 • مجتبی دهقانی تفتی*، مرضیه افضلی مهر، ربیعا اسکینی صفحات 203-225
  به دنبال توسعه فناوری های نوین در ابتدای قرن 21، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی با قابلیت خوداجرایی به نام قراردادهای هوشمند در عرصه تجارت دیجیتالی ابداع شده که محصول ترکیب فناوری دفاتر توزیع شده موسوم به بلاک چین با کدهای رایانه ای و اینترنت اشیا است. توسل به الگوریتم های رایانه‏ ای برای اجرای دقیق و تضمینی قراردادهای هوشمند آن ها را از ارزیابی های حقوقی بی نیاز نمی ‏کند. حال این سوال مطرح می‏ شود که آیا قواعد حل تعارض همچنان در مورد قراردادهای هوشمند نیز معتبر است؟ در این پژوهش که با رویکرد تحلیلی صورت گرفته است، ضوابط موجود در حقوق بین‏ الملل خصوصی در تلاقی با این فناوری جدید ارزیابی شده است. مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا (مقررات رم یک) در این زمینه نشان می ‏دهد، هرچند بهره ‏مندی از معیارهای شخصی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند پاسخ مسیله را مستقیما روشن می کند، در صورت عدم اعمال اراده طرفین در زمان طراحی نرم‏ افزار قرارداد هوشمند، نهاد حل اختلاف بین ‏المللی ناگزیر است به معیارهای عینی متوسل ‏شود. نتیجه این که این معیارها همچنان دارای اعتبارند ولی تاثیر معیارهای عینی دارای نزدیک ترین ارتباط با توجه به ویژگی های این نوع قراردادها ممکن است در برخی موارد به حصول نتایج مختلفی منجر شود. ازاین رو روش ارزیابی کیفی و وزن‏ دهی به عوامل عینی موثر پیشنهاد می‏ شود.
  کلیدواژگان: قراردادهای هوشمند، بلاک‏چین، تعارض قوانین، معیارهای عینی، اتحادیه اروپا
 • محمد شکری* صفحات 227-251
  خدمات الکترونیک قضایی یکی از ابعاد اجرای دولت الکترونیک است. چنانچه این پدیده، با وجود مزایای متعدد و ضرورت استفاده، به ‏درستی انجام نشود، پیامدهای سوء حقوقی و اجتماعی خواهد داشت. رویکرد این امر ناکارآمدی و در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی و نارضایتی ارباب رجوع در توسل به سیستم قضایی است. ناکافی ‏بودن تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جمله مشکلات کمی است که موجب عدم امکان به‏ موقع اقامه دعوا یا شکایت یا درخواست ‏های قضایی است. عدم پوشش برخی گزینه ‏های تعریف‏ شده در سامانه برای تنظیم دادخواست یا درخواست‏ های حقوقی یکی دیگر از این نارسایی ‏هاست که موجب محدودیت در تنظیم دادخواست منطبق با واقعیت است؛ وضعیتی که گاه در تصمیم ‏گیری قضایی موثر است. همچنین قطعی سامانه از مشکلات کیفی است که گاه اقامه دعوا را با مانع مواجه می ‏سازد. اهمیت تحقق عدالت در نیازهای قضایی مردم جامعه بیانگر میزان ضرورت رفع این مشکلات است
  کلیدواژگان: خدمات الکترونیک قضایی، مشکلات کمی، مشکلات کیفی
 • موسی عاکفی قاضیانی، محمد عاکفی قاضیانی* صفحات 253-269
  موشک‏ های بالستیک و انواع آن از فناوری ‏های مدرن به‏ شمار می‏ روند که بسیاری از کشورها آن‏ ها را تولید می‏ کنند و بسیاری دیگر از چنین فناوری برخوردار نیستند. کاربرد موشک‏ های بالستیک کماکان از موضوعات بحث ‏برانگیز در حوزه حقوق بین ‏الملل خلع سلاح است. اگرچه بسیاری از دولت‏ ها این ‏گونه تسلیحات را تولید یا صادر می ‏کنند، دولت‏ های دیگر به همراه برخی سازمان ‏های بین ‏المللی این تسلیحات را نامشروع می‏ دانند. به‏ هرحال به ‏نظر نمی‏ رسد که حقوق و مقررات بین ‏المللی حاکم بر کاربرد این موشک ‏ها به‏ طور کلی قدرت الزام ‏آوری داشته باشد. این حوزه متشکل از اسناد چندجانبه با ماهیت حقوق نرم، به همراه تعداد معدودی از توافقات دوجانبه است. اگرچه قطعنامه ‏های شورای امنیت در مواردی قدرت الزام ‏آور حقوقی ایجاد کرده است، این قطعنامه ‏ها هم دستاورد چندانی در کنترل این تسلیحات یا عدم اشاعه آن نداشته است. ازاین‏ رو شفافیت بخشی به این موضوع اهمیت دارد. این مقاله با روش کتابخانه ‏ای سعی در توصیف موشک های بالستیک و تحلیل مهم ‏ترین اسناد حقوق بین‏ الملل در این زمینه دارد. پس از مفهوم ‏شناسی و بررسی قطعنامه‏ های شورای امنیت، سازکارهای چندجانبه بین ‏المللی و نمونه توافقات دوجانبه، نهایتا این نتیجه به ‏دست آمده است که عملکرد حقوق بین‏ الملل در کنترل موشک ‏های بالستیک کاملا بی ‏نتیجه نبوده است. اسناد حقوقی موضوع مطالعه از حیث دیپلماسی عدم اشاعه و توسعه مترقیانه حقوق بین‏ الملل در این زمینه از اهمیت برخوردار است. به‏ طور خاص، توافقات میان روسیه و ایالات متحده امریکا نمونه ایدیالی برای شکل ‏دهی به تلاش ‏های داوطلبانه بین‏ المللی در مذاکرات خلع سلاح یا کنترل تسلیحات به‏ شمار می ‏رود.
  کلیدواژگان: معاهدات، موشک‏ های بالستیک، شورای امنیت، روسیه، ایالات متحده امریکا
 • رضا معبودی نیشابوری*، سید علیرضا رضائی صفحات 271-301

  یکی از مهم ترین تحولات حقوق حل وفصل اختلافات، ظهور روش های برخط بوده است. درباره روش های برخط حل اختلاف، با توجه به اوصاف خاص آن ها به علت وقوع در فضای مجازی، ابهامات و مسایل حقوقی مطرح است. یکی از چالش های موجود درباره روش های مذکور، نحوه اجرای نتیجه آن ها است، زیرا روش های عادی یا سنتی اجرای اسناد نهایی حل اختلاف در این زمینه راهگشا نیستند. با توجه به اهمیت فراوان اجرای اسناد نهایی در اعتبار و مقبولیت هریک از روش های حل اختلاف، دکترین حقوقی و فعالان عرصه تجارت الکترونیکی، به منظور رفع خلا مذکور، راهکارهایی را پیش بینی و اعمال کرده اند که نتیجه روش های برخط حل اختلاف بدون نیاز به مراجعه به مراجع عمومی و دادگاه ها و به صورت خودکار اجرا شود. با توجه به مراتب فوق، در پژوهش حاضر، راهکارهای اجرای خودکار نتایج برخط حل اختلاف در مباحث ذیل بررسی شده است: «راهکارهای اجرای پولی»، «راهکارهای اجرای نتیجه حل اختلاف نام دامنه» و «راهکارهای اجرای خودکار بر اساس فناوری زنجیره بلوکی». در مجموع مقاله حاضر به این نتیجه نایل آمده است که حمایت و ترویج روش های برخط حل اختلاف و روش های اجرای خودکار نتایج طرق مذکور، مهم ترین و اساسی ترین گام در جهت کاهش حجم کاری محاکم و سایر مراجع قانونی است، زیرا با توسعه روش های مذکور، لزوم مراجعه به دادگستری و کلیه دستگاه های دولتی، انتظامی و عمومی برای امور قضایی، اجرایی و امثال آن ها در مرحله رسیدگی و اجرا منتفی می شود. درعین حال، چنین امری بدون حمایت مقنن و تصویب قوانین متناظر میسر نیست و از این حیث به مقنن ایرانی پیشنهاد می شود قواعد یکپارچه و جامعی را در این حوزه تنظیم و تصویب کند.

  کلیدواژگان: اجرای مستقیم نتیجه دعوا، قراردادهای هوشمند، قواعد حل اختلاف نام دامنه، حساب امانی، برگشت هزینه
|
 • Fatemeh Ghanad, Elham Sharif * Pages 1-22
  Protecting the privacy of individuals has always been considered a global principle by international institutions and has been stipulated in many international documents. Nowadays, lawmakers have considered personal data more than ever due to the fast pace of the technology and consequently the availability of personal data in cyberspace, their ease of transfer, and the convenience of their processing.The EU has been a frontrunner and, as a comprehensive alternative to the EU Data Protection Act, set out the International Document of General Data Protection Regulations (GDPR) in April 2016, which was approved and implemented by the European Parliament on May 25, 2018. This article aims to demonstrate the scope of personal data and its protection in the General Data Protection Regulations as an international document and Iran's legal system. It further recommends some improvements in cyberspace infrastructures and regulations and the necessity of better designating regulatory bodies to protect individual privacy better
  Keywords: personal data, Individual privacy, Data protection, GDPR
 • Mohammad Sadeghi *, Ehsan Ghadimi Pages 23-49
  Order of sale (buying and selling) in securities and the stock exchange market is a part of the transaction process of this market (securities and exchange). Due to the process fulfilled by the financial institution (brokerage), it should be registered in the trading system. Hence, in some cases, ambiguities arise in terms of legal institutions. These ambiguities arise from governing formalities on stock exchange transactions and the role of brokerage companies, bourse, and financial market supervisory. Since securities transactions are realised at the trading session and through the trading system, all parties should follow sales according to professional rules and regulations. So, the stock exchange transactions are formal, and the item mentioned above (Formalities) is the third component in securities and exchange transactions besides offer and acceptance. Therefore, although there is a possibility of being invited to negotiate or transaction for an order of sale in the trading system in securities and exchange transactions, each broker, based on clients' buying or selling situation, makes the offer or acceptance. (brokerage does offer and accept according to a position of buy and sale for their clients.) Thus, considering order as an acceptance has more consistency, which depends on the conditions and formalities related to registration in the trading system and its approval by the market supervisory in the stock exchange market. Naturally, suppose the interplay leads to fulfilling a transaction and registering in the client's portfolio. In that case, it will affect parties and the financial institution that is the subject of this essay. These effects are subject to a contract of sale regulations and have the regulatory obligation and professional duty for the supervision.
  Keywords: order, Sale (buy, sell), offer, acceptance, Invitation to a transaction, Contract formalities, brokerage, securities client, trading system
 • Rasoul Lahijanian, Fatemeh Sheikhy Deh Chenary * Pages 51-78
  Whether worldwide or domestic, accounting standards now have a substantial impact on the implementation of fiscal policies and their repercussions. In addition to national accounting standards being adopted by countries, international standards have been approved by international accounting boards and committees. However, due to the strategic importance of this issue in the country that owns the reservoir and the financial structure of oil contracts, the importance of this issue in the oil and gas business has been more significant than in other industries. In Iran, the issue of registration of oil reservoirs is based on domestic and international accounting standards, in addition to analysis based on the principle of government sovereignty over natural resources, the obligations arising from it, and the non-expansion of regressive ownership of oil reservoirs, because there has always been an effort to comply with domestic standards based on international standards.Non-registration of oil tanks based on the disclosure of information on registered reserves and presentation of financial statements and contractor assets for the decision of contractors and shareholders and presentation of amounts is prohibited in the standards used in the industry, citing international standards such as Standard No. 69 or Financial Reporting. Proven oil and gas reserves can be viewed as extra information, and non-registration of oil reserves is factored into current domestic requirements. Finally, according to the results of this paper, the contractor's registration of oil reservoirs is unlawful.
  Keywords: Registration of oil reservoirs, international, domestic accounting standards, sovereignty, ownership of the Iranian government, International Oil Contracts
 • Mina Farahani, Mojtaba Ansarian * Pages 79-105
  Competition rules are enforceable in different markets to facilitate competition, prohibit monopolies, and encourage economic enterprises to comply with these rules. The present study seeks to answer how competition ruled can be applied to the film industry through public enforcement of competition law. It is descriptive-analytical research using library and Internet resources. This study examines the Iranian competition system especially Chapter 9 of the Act of the execution of the General Policies of Article 44 of the Constitution (2007) and other laws and regulations related to competition and the film sector.In this regard, we explored the role of the Competition Council in monitoring the market and management of anti-competitive behaviour of enterprises and the role of Satra as a regulatory body in the field of visual media, and it was found that there are doubts about Satra's competence in competition issues.This study shows that the film industry is one of the most important and influential industries in the economic system.  With measures such as reforming the mechanism governing state aid in the cinema sector and digital media, including online media distribution and, We can increase competition in the film market and ban monopolies.
  Keywords: film industry, Competition Law, Anti-Competetive Practices, Competition Council, Satra
 • Samaneh Mohammadi, Sahar Alipoor * Pages 107-132

  Artificial intelligence-based innovative technologies have advanced at an unprecedented rate in recent years. We can examine the legal implications of these technologies from a variety of angles. The focus of this study is on search engines' civil liability. It seeks to answer the question of how browsers should be held liable in the event of data misuse, based on general civil liability rules. This article employs a descriptive-analytical approach to investigate the Iranian civil liability system and its gaps in the face of artificial intelligence-based technologies, particularly search engines. The principles and pillars of civil liability of search engines in the misuse of user data are investigated in this regard. The findings of this study point to flaws in the Iranian civil liability system, as well as its lack of modernity and fault-oriented orientation. Using various legal tools, we must defend users' rights and prevent corporate abuse in the digital domain. Among the recommendations of this paper are the recognition of browsers' legal personality, the use of various mechanisms such as mandatory civil liability insurance, the acceptance of strict liability, and the adoption of special laws governing artificial intelligence.

  Keywords: Civil Liability, Search engine, browser, Artificial intelligence, Data, User
 • Khodayar Saeedvaziri * Pages 133-154
  Although it takes the equality of states as an international principle, the international system is an unequal system in which power is essential. Unilateral sanctions, such as those of the United States government that violates international law, are examples of this inequality. Governments are always looking for ways to bypass these unjust sanctions. The formation of cryptocurrencies as a means of facilitating financial transfers beyond the control of regulators raises the question of whether the specific features of this means could also serve as a means of bypassing sanctions. And will cryptocurrencies be able to end the United States dollar’s dominance of international trade? In response, while such a capability exists in theory, and blockchain technology and cryptocurrency, as one of its essential products, can transact financially away from the dominance of the global economic system, this does not imply that the technology has the full potential to bypass the global financial system. Because the application of this technology in bilateral state interactions necessitates political will, and only a few countries worldwide have embraced this.
  Keywords: Cryptocurrency, Blockchain, Sanctions, International Law, International Community
 • Mostafa Fazaeli *, Mousa Karami Pages 155-182
  Among the realms influenced by the developments of recent decades in new technologies and specifically the internet is the freedom of expression (FoE) as a fundamental human right. The close link between the internet and FoE has led to litigation of individuals against their respective states in the framework of internet-related issues, including blocking the access to the internet before the European Court of Human Rights (ECHR/the Court). Employing a descriptive-analytic method and using library data, the present article seeks to examine the European Court of Human Rights' case law to protect the right to freedom of expression against the ban or restriction of internet access. This examination implies that the Court has applied the general standards and criteria governing FoE, including the scope and legitimate limitations imposed on it in the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHRFF) framework on the related cases. In the Court's view, the wholesale and integrated prohibition of internet and access to internet websites is considered a breach of the right to FoE. In the framework of limiting access to the internet, the Court has applied the requirements stipulated in art. 10(3) of the ECHRFF on the related cases in this regard.In this regard, the ECHR considers the legality, predictability, and accessibility of restrictive Internet laws and access to them, as well as the necessity and proportionality of limiting measures in a democratic society, and the legitimacy of restricting Internet access to achieve legitimate goals such as public order and safety, among others. There are requirements, the fulfilment and verification of which, through a narrow and limited interpretation, can absolve the states of the violation of Art. 10 of the ECHRFF on FoE.
  Keywords: Freedom of Expression, Human rights, Blocking the Access to Internet, European Court of Human Rights (ECHR), European Convention on Human Rights, Fundamental Freedoms (ECHRFF)
 • Mohsen Ghadir, Arash Maleki * Pages 183-201
  Gathering reliable evidence is one of the significant challenges in international criminal trials. The main reasons for this challenge include location differences regarding court and crime scenes and measures taken by states to prevent neutral institutes reach for the evidence. In this circumstance, using new technologies may be a solution to solve this challenge. The gunshot detection system is among new technologies that could be useful. The mechanism of this technology works based on identification, recording, and immediate transfer of the information regarding using a firearm to a designated bureau, having civilian and military usage. Since many international crimes happen based on guns, recording and instant transferring related information could help the further trial. This article discusses the feasibility of using the gunshot detection system regarding the statute and the rules of procedure in five currently active international criminal tribunals. The International Criminal Court can use this technology more than other courts due to paragraph 3 of Article 69 of the Rome Statute and the features of permanence and universality.
  Keywords: Evidence, International Criminal Law, Gunshot Detection System, Artificial intelligence
 • Mojtaba Dehghani Tafti *, Marzieh Afzali Mehr, Rabia Eskini Pages 203-225
  Following the development of new technologies at the beginning of the 21st century, a new generation of self-executing electronic contracts called smart contracts in the field of digital commerce has been developed, which is the product of combining distributed office technology called blockchain with computer code and IoT. Relying on computer algorithms for the accurate and secure execution of smart contracts does not eliminate the need for legal evaluation. The question now is whether conflict resolution rules still apply to smart contracts? This research, which has been done with an analytical approach, has evaluated the existing criteria in private international law intersection with this new technology. A comparative study of Iranian and European Union law (Regulations of Rome I) shows that, although the use of personal criteria in determining the law governing smart contracts directly clarifies the answer if the will of the parties is not exercised at the time of designing of the smart contract’s software, the international dispute resolution body, has to resort to objective criteria. The conclusion is that these criteria are still valid. Still, the effect of objective criteria that are most closely related to the characteristics of this type of contract may, in some cases, lead to different results. Therefore, the method of qualitative evaluation and weighting to effective objective factors is suggested.
  Keywords: Smart Contracts, Blockchain, conflict of laws, Objective criteria, European Union
 • Mohammad Shokri * Pages 227-251
  E-judicial services are one dimension of e-government implementation. Despite the many benefits and the need to use, this phenomenon has legal and social consequences if not done correctly; the approach to this is inefficiency and the consequent squandering of plaintiffs' rights and client dissatisfaction in resorting to the judicial system. An insufficient number of e-judicial service offices is one problem that makes it impossible to file lawsuits or requests in time. Failure to cover some of the options defined in the system for filing a lawsuit or legal claims is one of these shortcomings that limit the adjustment of the lawsuit following reality, a situation that sometimes affects judicial decision-making and system outages of problems. Which sometimes hinders litigation. The importance of achieving justice in the judicial needs of the community indicates the need to address these problems.
  Keywords: Electronic Judicial Services Desk, Quantitative Problems, Quality Problems
 • Moosa Akefi Ghaziani, Mohammad Akefi Ghaziani * Pages 253-269
  The use of ballistic missiles remains a controversial issue in international disarmament law. Although many States are producing and exporting such weapons, others, along with the international organisations, claim these weapons to be illegitimate. However, the international law and regulations governing the use of ballistic missiles generally do not appear to have binding force. In fact, there are various soft law international multilateral instruments accompanied by a few bilateral agreements. Although the Security Council resolutions have provided some binding force in this regard, they have not yet yielded the expected results regarding disarmament or non-proliferation of ballistic missiles. Therefore it is essential to clarify this issue from an international law perspective. This article conducts qualitative research to describe ballistic missiles and to analyse the significant international law instruments in this regard. Hence, a conceptology, the Security Council resolutions, the international multilateral arrangements, and the exemplary bilateral agreements are briefly discussed after an introduction. It concludes that these instruments are significant in non-proliferation diplomacy and the progressive development of international law in this field. Particularly the bilateral agreements concluded between Russia and the USA illustrate exemplary patterns in this field and future international efforts in disarmament and arms control negotiations.
  Keywords: Treaties, ballistic missiles, Security Council, Russia, USA
 • Reza Maboudi Neishabouri *, Seyed alireza Rezaee Pages 271-301

  One of the most important developments in dispute resolution law is the emergence of online dispute resolution methods. There are ambiguities and legal issues regarding said methods due to their specific characteristics and occurrence in cyberspace. One of the challenges of these methods is how to enforce the results because the ordinary or traditional methods of enforcing final dispute resolution documents are not helpful in this field. Due to the high importance of the enforcement of final documents in the validity and acceptability of each dispute resolution method, the legal doctrine and e-commerce activists: predicted and implemented solutions about automatic enforcement of results of online dispute resolution methods without the need for the recourse to courts or other authorities. The present study has examined the strategies of automatic enforcement of ODR final documents in the following topics: "Monetary Enforcement Mechanisms", "Domain Name Resolution Enforcement Strategies", and "Automatic Enforcement Based on Blockchain Technology". The present article concludes that supporting and promoting online dispute resolution methods and strategies for automatic enforcement of ODR final documents is the most critical and fundamental step in reducing the workload of the courts and other legal authorities. At the same time, such a goal is not achievable without the legislature's support and the approval of the corresponding laws. In this regard, the Iranian Legislature is advised to draft and enact integrated and comprehensive rules in the area.

  Keywords: Direct Enforcement of Results of Dispute Resolution, Smart Contracts, Domain Name Dispute Resolution Rules, Escrow Account, Chargeback