فهرست مطالب

رشد آموزش ریاضی - پیاپی 139 (پاییز 1400)
 • پیاپی 139 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/11/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سخن سردبیر
 • سایه روشن کنکور1402
  رضا حیدری قزلچه صفحه 1
 • دانش حرفه ای
 • الگوی تدریس هفت E در آموزش ریاضی
  حمیدرضا کاشفی صفحه 2
 • کاربرد ریاضی
 • آموزش تشخیص وزن عروضی به کمک دنباله های ریاضی
  فاطمه خان محمدی، صبا رحمانی آشتیانی، الهه سادات حقی، روح الله رضوانی نوین، حسین عبدی رکن آبادی، محسن داودی منفرد صفحه 3
 • دانش حرفه ای
 • طرح مسئله ریاضی براساس زمینه های دنیای واقعی
  مریم رحمانی، ابوالفضل رفیع پور صفحه 4
 • خبر و گزارش
 • برندگان جوایز کمیسیون بین المللی تدریس ریاضی
  زهره خزاعی صفحه 5
 • دانش موضوعی
 • معرفی و ترجمه مقاله ای از Crux Mathematicorum
  عباس قلعه پور اقدم صفحه 6
 • تجربه تدریس
 • پیش گیری از تقلب دانش آموزان در ارزشیابی های مجازی
  مریم اعیان منش صفحه 7
 • دانش موضوعی
 • احتمال اینکه دو عدد طبیعی دلخواه عامل مشترکی نداشته باشند چقدر است؟
  مهدی حسنی صفحه 8