فهرست مطالب

پژوهش زبان و ادبیات فارسی - سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 60، بهار 1400)
 • سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 60، بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/11/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • وحید رویانی صفحات 1-22

  داستان رفتن کیکاووس به آسمان و سقوط او سه بار در شاهنامه آمده که محل سقوط او یک بار بیشه شیرچین، و دو بار دیگر «ساری» ذکر شده است. در شاهنامه ثعالبی و معجم‎البلدان این نام سیراف ضبط شده و در دیگر متون «شیرچین آمل، شهر چین، همچنین، شیرحین، شیرحیڹ، شرحین، شبیرچین، تن کابن، نارون، دریای گرگان»، که به لحاظ جغرافیایی هیچ ارتباطی با هم ندارند. این مسئله تنها به وسیله اسطوره شناسی تطبیقی حل می شود. اسطوره کاووس با داستان نمرود آمیخته شده است. یکی از اجزای اسطوره کاووس ماجرای تعقیب او توسط نریوسنگ و سقوط به دریای فراخکرد است که این بخش در اساطیر با فرشته اسرافیل که به لحاظ کارکرد به نریوسنگ شباهت دارد و در داستان نمرود نیز نقش دارد، جابه‌جا شده و صورت های گوناگون نام اسرافیل، از جمله سراف و سرافین، به عنوان محل سقوط کاووس ضبط شده است.

  کلیدواژگان: کاووس، ساری، سیراف، اسرافیل، نمرود
 • سارا چالاک صفحات 23-45

  بینش اسطوره ای، نوعی جهان بینی است که همواره جایگاه خود را در تفکر و نگرش انسان حفظ کرده است. خرد اسطوره ای با تقسیم پدیده های جهان به مقدس و غیرمقدس تمایز خود را نشان می دهد. مکان از مقولاتی است که در اندیشه اسطوره ای ماهیت ویژه ای دارد و با برداشت مادی بشر امروزی متفاوت است. مکان اسطوره ای، منطقه ای است که به سبب تقدس یافتن، با محیط کیهانی اطرافش تفاوت پیدا می کند. این تقدس خواه به شکل کهن الگو باشد، مثل کوه یا چشمه، و یا به سبب وقوع امری فرامادی و ارتباط با امری ماورایی حاصل شده باشد، نیرویی ویژه دارد و بر شخصیت ها و قهرمانانی که در آن واقع شوند، تاثیر می گذارد. قصه ها به عنوان یکی از گونه های کهن ادب شفاهی حاوی بینش و تفکر انسان‎های پیشین هستند. یکی از این مضامین اسطوره ای که در قصه ها بازتاب پیدا کرده است، مقوله مکان است؛ مکان‎هایی که هرچند در فضای فیزیکی جای دارند، اما به سبب دارا بودن کیفیات فرامادی در زمره امور اسطوره ای به شمار می‎روند. اکثر شخصیت های قصه‌ها با عبور از مکان اسطوره-ای، دچار دگردیسی روحی می شوند و سرنوشت و عملکردشان دگرگونه می شود. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از نظریات اسطوره شناسانی چون میرچا الیاده و ارنست کاسیرر، چند مجموعه قصه عامیانه ایرانی واکاوی شوند. در این راستا، مکان هایی چون کوه، ‌دریا، چشمه، رود، باغ و چاه مورد تحلیل قرار گرفتند و کیفیت اسطوره‎ای آنها تبیین شد. شیوه پژوهش در این مقاله، توصیفی تحلیلی است.

  کلیدواژگان: اسطوره، قصه عامیانه، کوه، چشمه، باغ، چاه
 • فخریه نمازیان، جلیل تجلیل *، رقیه صدرایی صفحات 47-67

  نهج‌البلاغه یکی از منابع معتبر قابل استناد است که «اخو ٱلقران» نامیده شده است. بسیاری از حقایق قرآن مجید در این کتاب شرح و بسط داده شده است. این نوشتار به بررسی گستره تاثیر کلمات قصار نهج‌البلاغه در ادبیات فارسی پرداخته و با روش توصیفی- تحلیل و با بررسی محتوایی حکمت 142، در پی پاسخ به پرسش‌هاست: آیا منشا حکمت‌های نهج‌البلاغه معارف الهی قرآن است؟ سیطره معارف اخلاقی و الهی نهج‌البلاغه بر پهنه ادبیات ایران تا چه حد بوده است؟ بدیهی است آثار گران‌قدر ادبیات فارسی به گونه‌های مختلف ازجمله الهام، اقتباس، تلمیح، تاثیر غیرمستقیم و تاثیر صریح و قطعی، از منبع وحی و و نیز نهج‌البلاغه تاثیر پذیرفته‌اند. این تحقیق در پی درک انواع این تاثیر به قدر استطاعت است. در این مقاله شرح و بسط حکمت 142 با توجه به ریشه ادبی لغات صورت گرفته است و در پی تبیین رابطه عمیق معارف نهج‌البلاغه با قرآن کریم و پرتوافکنی این معارف عظیم الهی بر ادبیات فارسی است.

  کلیدواژگان: قرآن، نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت 142، ادبیات فارسی
 • محمد رودگر صفحات 69-95

  موضوع اصلی در تمام تذکره‌ها و مناقب‌نامه‌های صوفیه، کرامات است. کرامات، پدیده‌هایی ذاتا ناشناخته یا کمتر شناخته‌شده‌ هستند که از اسباب خفیه غیبی و فراطبیعی برخوردارند. غفلت از بازشناسی، تعریف، طبقه‌بندی و مبانی عرفانی درباره آنها، بسیاری را به انکار این واقعیات سوق داده است. یکی از مقدمات لازم برای بازشناسی کرامات، شیوه‌های گوناگون طبقه‌بندی آنها است. طبقه‌بندی پدیده‌ای که بشر نمی‌تواند به کشف تامه علل آن پی ببرد، موضوع پیچیده‌ای است که مورد توجه عرفا، صوفیه و اندیشمندان بوده است. با این حال، در متون عرفانی طبقه‌بندی‌های علمی و جامعی از کرامات گزارش نشده است. بیشتر این متون به برشمردن نمونه‌ها و مصادیقی فهرست‌وار از کرامات اکتفا کرده‌اند. کرامات گاه در میان خوارق عادات طبقه‌بندی شده‌اند و گاه در میان خودشان. پژوهش حاضر به طبقه‌بندی کرامات در میان خودشان اختصاص دارد و بیش از پانزده طبقه‌بندی قدیم و جدید، از حیثیات مختلف، در آن بررسی شده است؛ طبقه‌بندی فهرست‌وار، طبقه‌بندی کلان، طبقه‌بندی‌های ریخت‌شناسانه و طبقه‌بندی حسی و معنوی.

  کلیدواژگان: کرامات اولیا، خوارق عادات، طبقه بندی کرامات، عرفان اسلامی
 • مریم نافلی شهرستانی، حسین آقاحسینی صفحات 97-126

  تاویل به معنی بازگرداندن چیزی به اصل آن است که درواقع پیشینه آن را باید در هرمنوتیک یونان جست‌وجو کرد. هرمنوتیک نظریه عمل فهم در جریان روابطش با تفسیر متون است. عارفان به تاویل و باطن قرآن بسیار توجه داشته‌اند. مولانا نیز در مثنوی از تاویل بهره برده است. او به تاویل بسیار گسترده می‌نگرد و تاویل را خاص قرآن نمی‌داند؛ به همین سبب از تاویل در موضوعات مختلفی بهره می‌برد. روش پژوهش در این مقاله اسنادی- کتابخانه‌ای و هدف آن تحلیل انواع تاویل در سه دفتر مثنوی از نظر محتوا و ساختار است. تاویل‌های به‌کاررفته در سه دفتر مثنوی براساس موضوع عبارتاند از: تاویل آیات قرآن و احادیث، تاویل داستان‌های پیامبران، تاویل مباحث عرفانی، شرعی و فقهی، اخلاقی و فلسفی. با بررسی سه دفتر مثنوی معنوی 136 تاویل در این موضوعات استخراج شد که بیشتر آنها را تاویل آیات قرآن تشکیل می‌داد. مولوی از شگردهای مختلفی برای بیان تاویل بهره برده است؛ تاویل از زبان شخصیت‌های داستان، تاویل در قالب تشبیه و استعاره، تاویل تمثیلی و تاویل سببی از آن جمله است.

  کلیدواژگان: تاویل، مثنوی معنوی، مولوی، موضوع تاویل، شیوه تاویل
 • مهناز فولادی، مریم حسینی صفحات 127-153

  رمان «آواز کشتگان» به ‌نقد ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه روزگارش پرداخته است. در این مقاله کوشش شده‌ تا این اثر از منظر نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و با تاکید بر نظریات هربرت مارکوزه (1898-1979) نقد و تحلیل شود. مارکوزه فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی، پدر معنوی جنبش‌های اعتراضی دهه 1960 شناخته ‌می‌شود. نویسنده رمان «آواز کشتگان» با توصیف مبارزه فرهنگی قشر دانشگاهی و روشنفکر و همچنین ابزارهای نظام حاکم در سرکوب و ایجاد سلطه بر مردم، نظم موجود روزگار خود را به ‌پرسش‌کشیده و سعی می کند گامی در جهت بهبود اوضاع جامعه خود بردارد. دستاورد پژوهش، ناظر بر این است که این رمان، به نقد جامعه آن زمان در سه حوزه تسامح سرکوبگر، جامعه جایگزین و صنعت فرهنگ به ‌نقد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه پرداخته است. محتوای رمان در حرکت به سمت جامعه اتوپیایی ایده‎آل با دیدگاه نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت سازگار است.

  کلیدواژگان: آواز کشتگان، مکتب فرانکفورت، نظریه انتقادی، هربرت مارکوزه
|
 • vahid rooyani Pages 1-22

  The story of Kaykavus ascent to sky and his falling has mentioned three times in the Shahnameh: One at ShirchinAmol Grove. Another, his falling place were listed "Sari".This name is recorded in the other texts as“Shahre chin, ShirchineAmol, Shirhin, Ahabire chin, Sharhin, Hamchenin, Tonekabon, Narvan, DaryayeGorgan, Sari, Siraf ,…Which these names geographically are unrelated.This problem can be solved only by comparative mythology.The myth of KayKavus in different parts is mixed with the story of Nimrod and Abraham in Islamic narratives.One of the components of Kaus's myth is the story of his pursuit byNerioseng and falling into the FarakhKard sea,Probably this section has been replaced by myth of Israfilangel, And various forms of this angel's name, including seraph and seraphine, which are also recorded in Persian and Arabic texts have been recorded as the place of the fall of Kavus.And because the scribes were not familiar with the name, they changed it to other forms.

  Keywords: Kaykavus, Sari, Siraf, Israfil, Nimrod
 • Sara Chalak Pages 23-45

  Mythical thought is a kind of worldview that has always saved his situation in humans mind. Mythical idea introduce itself by divide the phenomena of the world into sacred and unholy. Locality is an important mythical subject that differ from modern man’s thinking about place. Mythical place differ from its surrounding because it is sacred. It may be an archetype like mount or fountain, or may be it has become sacred because of the unworldly object. It has influential power to characters.it can change characters. Folktale as an old type of oral literature contain the insight, philosophic thought and life style of past human being. One of the mythical subject in folktales is locality. This places cause of the relationship with the transcendental affairs, consider as a mythical place. Most of characters in folktale, change mentally by being there and their destiny change. In this article, we tried to use the theories of great mythologists such as Mircea Eliade and Ernest Cassirer to analyze e few sets of folktales. For this purpose, the places such as mount, fountain, sea, river, garden, well were investigated.and their mythical modality was examined. my research method in this article is descriptive and analithical. .

  Keywords: mythfolktaleplacemountfontgardenwell
 • Fakhrieh Namazian, Jalil Tajlil *, Ruqayyah Sadraie Pages 47-67

  Roghaiyeh sadraie*** Nahj al-Balaghah, as one of the reliable sources that can be cited, has been called "Akho Al-Quran" (brother of the Quran). This book has been compiled by Sayyid Razi from the poets and jurists of the fourth century. Many truths of the Holy Quran have been described in this book.The present article uses the wisdom of 142 to examine the extent of the effect of short words of Nahj al-Balaghah in Persian literature and seeks to prove the deep and close relationship between the teachings of Nahj al-Balaghah and the Holy Quran and the impact of these teachings on Persian literature.In this article, the answers to the following questions are analyzed by descriptive method and by following the content of one of the acronyms. Is the source of the wisdom of Nahj al-Balaghah the divine knowledge of the Holy Quran? To what extent has the moral and divine knowledge of Nahj al-Balaghah dominated the Iranian literature?Obviously, the works of Persian literature have been influenced in various ways, including adaptations, allusions, inspirations, etc. from the source of revelation and, consequently, from the words of the Amir al-Mo'menin. In this article, the wisdom No. 139 of Nahj al-Balaghah has been pondered and revised with regard to the roots of words and the Quranic sources and its effect on Persian literature has been discussed. Scholars believe that Nahj al-Balaghah is the interpretation of the Qur'an. The subject of this article is to find the divine sources of the words of the Amir al-Mo'menin, and to show its reflection in Iranian literary works.

  Keywords: Holy Quran, Short words of Nahjul Balagha, Wisdom 142, its effect on Persian literature
 • Mohammad Roodgar Pages 69-95

  The main issue in all the Sufi tricks is Kramat. Kramat are unknown or less known phenomena that have hidden and supernatural causes. Neglecting the recognition, definition, classification and the mystical foundations of them, has led many to deny these facts. One of the necessary preconditions for the recognition of Kramat is its various classification methods. The classification of a phenomenon that human beings can not understand the causes of its causes is a complicated subject that has been addressed by mystics, Sufis and scholars. However, it has not been reported in the mystical texts of the scientific and comprehensive classification of Kramat. Most of these texts are dedicated to enumeration of Kramat samples. Kramat Sometimes classified up against contrary to habits and sometimes among themselves. The present study is devoted to the classification of Kramat among themselves and studied in more than fifteen new and old classifications of different dignity.

  Keywords: Kramat of OliaContrary to habitsClassification of the KramatIslamic mysticism
 • Maryam Nafeli Shahrestani *, hosein aghahoseini Pages 97-126

  Interpretation means returning something to its original state, the background of which is to be found in Greek hermeneutics. Hermeneutics is the theory of the act of understanding in its relation to the interpretation of texts. Mystics have paid much attention to the interpretation and content of the Qur'an. Rumi has also used interpretation in Masnavi.He looked at interpretation very broadly and did not consider interpretation specific to the Qur'an; For this reason, he has used interpretation on various topics. The research method in this article is descriptive and its purpose is to study the types of interpretations in the three books of Masnavi in terms of content and structure. The interpretations used in the three books of Masnavi based on the subject are: interpretation of Quranic verses and hadiths, interpretation of the stories of the prophets, interpretation of mystical, religious and jurisprudential, moral and philosophical issues.By examining the three books of Masnavi Manavi, 136 interpretations were extracted on these subjects, most of which consistes of interpretations of Quranic verses. Rumi has used various tricks to express interpretation; Interpretation from the language of the characters of the story, interpretation in the form of similes and metaphors, allegorical interpretation and causal interpretation are among them.

  Keywords: Interpretation, Spiritual Masnavi, Rumi, Subject of Interpretation, Method of Interpretation
 • Mahnaz Fooladi*, maryam hoseini Pages 127-153

  Reza Barahani, a contemporary writer, has criticized the socio-political and cultural structure of the society of his time in his numerous novels. In this article, an attempt has been made to critique and analyze one of these novels, The"Avaze koshtegan"(The song of the slain), from the view of the Critical Theory of the Frankfurt School, with Emphasis on the Theories of Herbert Marcuse (1879-1979). The German philosopher and sociologist Marcuse is known as the spiritual father of the protest movements of the 1960s. In the novel "Avaze koshtegan"(The song of the slain), Baraheni describes the cultural struggle of the academic and intellectual strata, as well as the tools of" the ruling system in suppressing and dominating the people, questions the existing order and tries to improve the situation of his society.The achivement of the research is that Baraheni in his critique of the society of his time in three section of repressive tolerance, alternative society and culture industry has criticized the socio-political and cultural society and has tried to change the situation of his society with the tools of art and pen. Move towards the ideal utopian society of the Frankfurt Theorists

  Keywords: Reza Baraheni Avaze koshtegan, Frankfurt SchoolCritical Theory Herbert Marcus