فهرست مطالب

پیام آزمایشگاه - پیاپی 40 (مهر و آبان 1388)
 • پیاپی 40 (مهر و آبان 1388)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/09/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • گنوریا (سوزاک)
  دکتر عبدالناصر رفیع صفحه 3
 • تحولات واکسن و واکسن سازی از آغاز تا حال
  دکتر حسین صمدی کفیل صفحه 5
 • BNP در نارسایی قلبی
  دکتر رحیم فیروزی صفحه 9
 • آنزیم ها و توکسین های کلستریدیوم پر فرنجنس
  معصومه جرفی، مراد رستمی صفحه 11
 • سلنیوم، اکسیر سلامتی
  قربانگل اسحابی صفحه 15
 • الکتروفورز ژل پلی آکریم آمید و SDS-PAGE
  صفحه 17
 • آشنایی با فعالیتهای مجمع خیرین سلامت
  صفحه 20
 • تازه های پزشکی و آزمایشگاهی
  محمود خسروی صفحه 22
 • نقش هورمونها و سیستم ایمنی در عفونتهای انگلی
  علیرضا کلارستاقی، دکتر مهدی فخار، رقیه حاجیلری صفحه 24
 • آشنایی با برندگان جایزه نوبل پزشکی
  صفحه 29
 • معرفی آزمایشات غربالگری سندرم داون
  صفحه 30
 • اهمیت اسید فولیک در حاملگی
  مریم ذاکری حمیدی، فرشته منصور لکورج صفحه 32
 • نگهداری و کنترل کیفی فلیم فتومتر
  صفحه 36
 • خلاصه انگلیسی
  صفحه 40