فهرست مطالب

کاروان مهر - پیاپی 28 (پاییز 1400)

نشریه کاروان مهر
پیاپی 28 (پاییز 1400)

 • 136 صفحه، بهای روی جلد: 500,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1400/11/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • جومیا لاهیری: سرمقاله
 • نویسندگان زن برنده جایزه ادبی پویتزر
  فرزانه قوجلو صفحه 7
 • جومپا لاهیری
 • نامم سرچشمه تمامی دردهایم بود
  جومپا لاهیری ترجمه: پریسا فرد صفحه 10
 • چه می خواهم از خود به جای بگذارم؟ گفتگو با جومپا لاهیری
  فرانچسکا پلاس ترجمه: گلبرگ برزین صفحه 22
 • نظر به پیش ، دل به پس
  محمدمسعود کیایی صفحه 41
 • جومپالاهیری و کرونا ویروس
  شهناز سیگانپوریا ترجمه: آزاده فانی صفحه 56
 • دربان واقعی
  جومپا لاهیری ترجمه: امیرمهدی حقیقت صفحه 64
 • کاروان کتاب
 • پشت شیشه کتابفروشی / یادنامه داریوش شایگان
  صفحه 84
 • خنده های لطیف / مجموعه داستان محمدمسعود کیایی
  صفحه 88
 • کاروان هنر و ادبیات امروز
 • بلوط های بی ریشه یا شرایطی که آن را تبعید می نامیم
  جوزف برادسکی ترجمه: منیژه احدزادگان آهنی صفحه 98
 • گرترود مارگرت لوتیان بل
  جورج مایکل ویکنز ترجمه: دکتر مصطفی حسینی صفحه 116
 • زن در سه نسل متاوت از دیدگاه جین وبستر
  پوران لشینی ابیان صفحه 124