فهرست مطالب

نشریه آرمان پردازش
سال یکم شماره 1 (زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/10/01
 • تعداد عناوین: 4
|
 • حمیدرضا مختاری*، ناصر مدیری صفحات 1-10

  استخراج نیازمندی ها فرآیندی برای تشخیص نیازها و ارتباط میان گروه های جدا از هم در جهت تعریف و دریافت نیازمندی ها می باشد. این فرآیند با چالش هایی اساسی همراه است که توسعه نیازمندی ها را مختل می نماید. کم اهمیت قلمداد کردن استخراج نیازمندی ها ممکن است در مراحل پایانی توسعه مشکلات بسیار پرهزینه ای را به بار آورده و تحلیلگر را در این مورد با مشکلات و موانع بسیاری مواجه سازد. این مشکلات که زمینه ساز پژوهش حاضر می باشد می تواند ناشی از عوامل بسیاری باشد که شناخت این موارد می تواند در حین فرآیند استخراج نیازمندی ها سبب اجتناب از آن ها گردد . توانایی فرآیندهای مهندسی نیازمندی ها در سیستم از قبیل روش ها و ابزارها، برای مقابله با تحولات از عوامل بسیار مهمی هستند. در سیستم های پیچیده امروزی به دلیل وجود داده های بسیار بزرگ، ارتباطات و جریان بین آنها و اینترنت اشیاء سیستم هایی بسیار عظیم ارایه شده است که با توجه به مقیاس این سیستم ها اعتبارسنجی یکی از الزامات نهایی در جهت تایید این نیازمندیها است. در این پژوهش فرآیند وارسی نیازمندی ها از منظر ذینفعان، اعتبارسنجی نیازمندی ها و همچنین چگونگی بهره برداری از سیستم را به جهت اهمیت زیاد در این حوزه مورد بررسی قرار داده ایم.

  کلیدواژگان: استخراج، تجزیه تحلیل، اعتبارسنجی، وارسی، نیازمندیهای نرم افزار، معماری نرم افزار
 • نفیسه فارغ زاده*، غلامرضا وطنیان صفحات 11-26

  رایانش ابری که از سودمندترین و موفقترین دستاوردهای اخیر عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد، الگوهایی هوشمندانه و نوین جهت عرضه و مصرف منابع رایانشی اشتراکی و استیجاری ارایه مینماید. امروزه شبکه های ابری به دلیل تنوع در کاربردهای مختلف از جمله ارایه خدمات سازمانی، پشتیبانی منابع رایانشی شرکت ها، امور اداری و امور شخصی، در سطح گسترده مورد استفاده واقع می گردند و درواقع رایانش ابری به جدیدترین و عالیترین راهکار برای خدمات میزبانی تبدیل شدهاست. پویایی بارهای کاری و منابع اشتراکی در محیط های مبتنی بر رایانش ابری درصورت فقدان تحلیل و مدیریت صحیح می توانند موجب تداخلات کارایی و افت کیفیت خدمات ابری گردند. همین امر ضرورت تبیین رویکردی جامع و یکپارچه جهت مدیریت موثرکارایی درچنین محیطهای کارایی محوری را ایجاب مینماید. تحقیقات قبلی، این مساله را از ابعاد خاصی مدنظر قرار داده و درحال حاضر فقدان یک رویکرد تحلیلی و مدیریتی موثر خودکار و چندمنظوره درجهت پیوند دیدگاه های قبلی، موجب ایجاد فضای آشوب در این حوزه تحقیقاتی و درک ناقص از ابعاد مساله گشته است. بنابراین در مقایسه با تحقیقات قبلی، هدف این پژوهش گام برداشتن درجهت جبران نواقص مذکور میباشد و مهمترین دستاورد آن دیدگاه یکپارچه تحلیل و مدیریت موثر کارایی در محیط های مبتنی بر رایانش ابری میباشد. رویکرد کارایی محور  پیشنهادی برخلاف راهحل های موجود، مستقل از سطح اجرا و عملگرهای محیطی، اهداف کارایی را در کل پشته ابر بصورت یکپارچه و خودکار تحلیل و مدیریت می نماید تا موثر واقع گردد. نتایج ارزیابی ها مبین سودمندی و برتری دیدگاه پیشنهادی نسبت به دیدگاه های موجود در مدیریتیکپارچه، موثر و چندمنظوره کارایی در مراکز داده ابری و خدمات مرتبط میباشد.

  کلیدواژگان: مدیریت کارائی، رایانش ابری، دیدگاه یکپارچه، تداخل منبع، قرارداد سطح خدمت، مرکز داده
 • فاطمه حسینی* صفحات 27-36

  محاسبات ابری یک پارادایم پیشرو در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارایه اشتراکی و مقرون به صرفه منابع سخت افزاری، میان افزاری و نرم افزاری و همچنین خدمات مرتبط است. این پارادایم مدل مناسبی برای دسترسی آسان به مجموعه ای از منابع به اشتراک گذاشته شده همچون شبکه، سرور، دستگاه های ذخیره سازی است. این سرویس در هر زمان و مکان، بر اساس تقاضای کاربر در دسترس است و کاربران میتوانند به سادگی با اتصال به یک سرور بر بستر اینترنت، از این خدمات استفاده کنند. در این تحقیق تلاش شد تا ابعاد مهم و بنیادین این پارادایم و جزییات خدمات مرتبط بررسی گرد ند. همچنین در این پژوهش راه کار های مهم تکنولوژی مجازی سازی که یکی از تکنیکهای نوظهور در دنیای فن آوری اطلاعات و ارتباطات است، را به عنوان زیرساختی مناسب و مقرون به صرفه برای ساخت زیرساخت یک محیط ابری، بررسی نمودیم. بکارگیری مجازی سازی در رایانش ابری دانش و تکنیکی است که با استفاده از آن می توان بر بسیاری از مشکلات و موانع موجود در عرصه تکنولوژی های نوظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات فایق آمد و راه را برای توسعه پایدار و به وجود آوردن شرایط مناسب برای کسب و کار به بهترین نحو فراهم آورد.

  کلیدواژگان: رایانش ابری، مجازی سازی، مرکز داده، زیرساخت، میان افزار، معماری ابر
 • مهدی محمدی*، نفیسه فارغ زاده صفحات 37-48

  رایانش ابری، از جدیدترین و موفق ترین تکنولوژی های رایانش محور سال های اخیر می باشد.اگرچه با وجود افزایش روزافزون استفاده از محاسبات ابری، بهره برداری کامل از پتانسیل های بینظیر آن به دلیل مشکلاتی ذاتی از جمله چالش های کیفی، کمبود منابع اشتراکی، تداخلات عملکردی و کارایی مشکل می باشد. امروزه کیفیت سرویس برای محاسبات ابری، عامل اصلی برای بهبود پشتیبانی از تعداد زیادی کاربر است. لازم به ذکر است، رضایتمندی کاربران حوزه رایانش ابری و ارایه سطح مطلوب کیفیتی در ارایه خدمات، از عوامل اصلی موفقیت این پارادایم درحال پیشرفت و توسعه می باشد. لذا ارایه دهندگان خدمات ابری، با استفاده از روش ها و تکنیک های مختلف سعی در ارایه بهترین کیفیت خدمات با قیمت های متفاوت و متنوع به مشتریان می باشند. از این رو، بکارگیری یک دیدگاه مدیریت کیفیت مناسب، مشتریان بیشتر و درآمدهای بالاتر را برای ارایه دهندگان ابری جذب خواهد کرد. این مقاله بر بررسی مدل های کسب و کار کیفیت محور رایانش ابری، چالش ها و راهبرد های کیفی و همچنین مقایسه مهمترین دیدگاه های بهبود کیفیت خدمت با برجسته سازی مزایا و معایب مرتبط تمرکز کرده است.در پایان پس از تشریح چالش های کیفی در محیط های رایانش ابری، پیشنهاداتی جهت بهبود مدیریت کیفیت سرویس در خدمات ابری معرفی میشود.

  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت خدمت، رایانش ابری، کارائی، قرارداد سرویس، زمان پاسخ، گذردهی
|
 • Hamidreza Mokhtari *, Naser Modiri Pages 1-10

  Requirement extraction is a process for identifying needs and the relationship between separate groups in order to define and receive needs. This process is associated with fundamental challenges that hinder the development of requirements. Underestimating the extraction of requirements may cause very costly problems in the final stages of development and cause the analyst many problems and obstacles in this regard. These problems that underlie the present study can be caused by many factors that recognizing these problems can be avoided during the requirements extraction process.The ability of engineering process requirements in the system, such as methods and tools, to deal with changes are very important factors. In today's complex systems, due to the existence of very large data, communication and flow between them and the Internet of Things, very large systems have been provided, which according to the scale of these systems, validation is one of the final requirements to confirm these requirements. In this study, we have examined the requirements process from the perspective of stakeholders, validation of requirements and also how to operate the system due to its great importance in this area.

  Keywords: Extraction, Analysis, Validation, Software Requirements Architecture
 • Nafiseh Fareghzadeh *, Gholamreza Vatanian Pages 11-26

  Cloud computing is an emerging model of business computing. It distributes computing tasks in shared resource pools, which consist of many computers, so that various applications can access the cloud as they need. In computing, resource contention refers to a conflict over a shared resource between several components. Resource contention often negatively affects the performance of components competing for the resource. It is a common concern in cloud computing. Unmanaged resource contention in cloud computing environments can causes problems such as performance interference, service quality degradation and consequently service agreements violations. Performance management is an indispensable remedy solution for the mentioned challenges. Monolithic analysis and management of the performance from the cloud services perspective and different entities has not been studied in previous researches and most of the previous studies focus on algorithms and methods for specific applications and mostly, lack sufficient descriptions about management aspects of the performance. Due to the importance of this issue, this paper aims to make an in-depth investigation of this problem. In this paper, we propose a novel approach to monolithic management of the performance and its general requirements for clouds. The proposed approach enables service providers to realize different optimization methods and manage the performance for their offers and products. The experimental results demonstrate the effectiveness, flexibility and practicality of the proposed approach for effective performance management in different cloud service centers.

  Keywords: Performance Management, cloud computing, Monolithic approach, Resource contention, Service level agreement, data center
 • Fatemeh Hosseini * Pages 27-36

  Cloud computing is a leading paradigm in the era of information and communication technology to provide the shared and cost-effective hardware, middleware and software resources and related services. This paradigm is the best model for easy access to set of shared computing resources such as networks, servers, storage devices and so on. Related services are available at any time and place, according to the user's request and users can easily use this services by connecting to a physical or logical server over the Internet. In this research, an attempt is made to examine the important and fundamental dimensions of this paradigm and related details. In this study, we also examined the important solutions of the virtualization technology, which is one of the emerging techniques in the world of information and communication technology, as a basis for building the suitable and cost-effective infrastructures of a cloud environments. Applying virtualization in cloud computing is a knowledge and technique that can be used to overcome many problems and obstacles in the field of emerging information technologies and pave the way for sustainable development and creating the right conditions for business to the best.

  Keywords: cloud computing, Virtualization, data center, Infrastructure, Platform, Cloud Architecture
 • Mehdi Mohammadi *, Nafiseh Fareghzadeh Pages 37-48

  Cloud computing is one of the newest and most successful computing technologies in recent years. However, despite the increasing use of cloud computing, it is difficult to take full advantage of its unique potential, due to inherent problems such as quality challenges, lack of shared resources, performance interactions and efficiency. Today, the quality of service for cloud computing is a key factor in improving support for a large number of users. It should be noted that the satisfaction of users in the field of cloud computing and providing the desired level of quality in providing services, are the main factors for the success, progress and development of this paradigm. Therefore, cloud service providers, using different methods and techniques, try to provide the best quality services with different and varied prices to customers. Hence, adopting a proper quality management perspective will attract more customers and higher revenues for cloud providers. This paper focuses on examining quality-oriented cloud computing business models, quality challenges and strategies, as well as comparing the most important perspectives on improving service quality by highlighting the associated advantages and disadvantages. Finally, after describing quality challenges in environments cloud computing introduces suggestions for improving the service quality management in cloud services.

  Keywords: Quality of Service Management, cloud computing, Performance, Service level agreement, Response time, throughput