فهرست مطالب

قرآن و طب - سال ششم شماره 3 (پیاپی 23، پاییز 1400)
 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 23، پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرشاد تیموری، ابراهیم مختاری، پروین میرمیران* صفحات 13-22

  مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه قرآن در زمینه تغذیه و خوراک انسان انجام گرفت. تمام آیات قرآنی مرتبط با تغذیه انسان استخراج گردید. برای درک بهتر مفاهیم آیات، از کتاب تفسیر نمونه و المیزان نیز استفاده شد. کل آیات مرتبط به تغذیه در سیزده بخش دسته بندی شدند. موضوعات اصلی شامل تعیین استانداردهای حلال و حرام، اصول تغذیه سالم، الگوی غذایی مدنظر قرآن کریم مورد بحث قرار گرفتند. قرآن کریم برای تغذیه بشر دارای برنامه است و اولویت های اصلی منابع تامین خوراک، استانداردهای بهداشتی، اصول تغذیه و الگوی غذایی مد نظر قرآن و همچنین مقوله امنیت غذایی در این برنامه لحاظ شده اند.

  کلیدواژگان: قرآن، اسلام، تغذیه، خوراک
 • نرگس شکربیگی* صفحات 32-41
  هدف

  انسان سالم و شناخت مبانی معرفت شناختی آن یکی از وسیع ترین حیطه های مطالعات اسلامی است که در فلسفه، اخلاق، انسان شناسی و... طرح گردیده است. هدف این پژوهش آن است که با بررسی برخی از متون دینی به ویژه؛ آیات قرآن کریم و کلام امیر المومنین (ع) به کشف و تبیین صفات انسان سالم پرداخته شود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و براساس ابزار کتابخانه ای و مرور منابع تفسیری و کتب حدیثی به ویژه استفاده از نرم های تخصصی نور انجام گرفته است. در تمام مراحل گردآوری اطلاعات، گزارش نویسی از متون دینی، تحلیل و تفسیر فیش برداری ها و... امانت داری و صحت در استنادها رعایت گردیده است.

  یافته ها

  نگاه متون اسلامی به ساحت انسان و حوزه های مختلف معرفت شناختی بسیار وسیع است. اما با توجه به بنیادین بودن بحث انسان شناسی توحیدی و مبانی معرفت شناختی انسان سالم، در این اثر تنها به این بعد پرداخته شده است.

  نتیجه گیری

  در حیطه توحیدی؛ صفات متعددی بیانگر ویژگی های انسان سالم است؛ صفاتی از جمله: تسلیم در برابر خدا، توکل، شکرگذاری، رضا و رضایت مندی، بندگی و آزادگی، فرمانبرداری و اطاعت از خدا و... نمونه ای از این صفات است. نهادینه شدن این صفات در انسان براساس متون اسلامی به وجود آورنده؛ اعتماد به نفس، امیدواری، صفای درونی، عزت نفس و... است که خود ابعاد گوناگونی از سلامت به ویژه سلامت معنوی و روانی فرد را تضمین خواهد نمود.

  کلیدواژگان: انسان سالم، سلامت معنوی، مبانی معرفت شناسی، قرآن کریم، نهج البلاغه
 • محمد فولادی وندا، زینب درویشی* صفحات 40-47

  بحث طب، طب اسلامی و طب سنتی، از جمله مباحثی است که پیشینه ای به بلندای تاریخ دارد. ویروس مهلک کرونا طرح این گونه مباحث را بار دیگرا زنده کرد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و اسنادی به واکاوی موضوع طب اسلامی و سنتی، با تاکید بر دیدگاه استاد علامه مصباح یزدی می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از این است از منظر استاد مصباح، آنچه امروز تحت عنوان «طب اسلامی» از آن یاد می شود، در حقیقت همان «طب سنتی» است؛ چرا که پیش فرض این موضوع این است که آنچه به عنوان طب اسلامی یا طب النبی است، اینکه پیامبر اکرم(ص) چیز جدیدی آورده باشد، اما آنچه در این زمینه وجود دارد، مطالبی است که از اطبای یونان باستان به دست ما رسیده است. و این دستاوردی نو در نتیجه طب اسلامی نخواهد بود. البته بر مسلمانان لازم است با بهره گیری از علم، تفکر و استفاده از تجربیات طب سنتی در چارچوب اسلام بکوشند. یکی از راهکارهای احیای طب سنتی و پیشرفت طب نوین، بهره گیری از طب سنتی در طب جدید است. باید در کنار بهره گیری و مجهز بودن به علم روز و دانش جدید طب، از دیگر کشورهای پیشرفته جهان در این زمینه عقب نمانیم.

  کلیدواژگان: طب، طب سنتی، طب اسلامی، استاد مصباح، طب کلاسیک
 • عنایت شریفی*، محسن فلاح صفحات 42-51

  یکی از مهم ترین مبانی نظام تغذیه  در قرآن کریم، هستی شناختی می باشد. این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سوال اساسی پاسخ دهد که  مبانی هستی شناختی نظام تغذیه  در قرآن  کدامند؟مبانی هستی شناختی در قرآن کریم در یک تقسیم بندی کلی بردو قسم؛مبانی مجردات ومبانی مادیات تقسیم می شوند، مهم ترین مبانی مجردات عبارتند از: مبانی توحید و خداباوری،وجود موجودات غیبی و فرجام شناختی و معاد باوری و مهم ترین مبانی مادی عبارتند از: خلقت و تسخیر عالم هستی برای انسان،هدفمندی عالم هستی، انسجام  پدیده های عالم هستی و اعتدال در بهره مندی. از نظر قرآن کریم  هر یک از این مبانی در نظام تغذیه تاثیرگذارند.توحید و خدا باوری دارای مبانی توحید درخالقیت،توحید درمالکیت،رزاقیت و حاکمیت می باشدازآنجا که خدایتعالی،خالق،مالک و رازق همه موجودات است  و براساس مصالح و مفاسد  رزق و تغذیه همه را توسعه و تضییق میدهد. و براساس حاکمیت، باید ها و نبایدهایی جهت  بهره مندی مطلوب از آنها را وضع کرده است. شیطان و فرشتگان در بهره مندی تغذیه نقش اساسی دارن شیطان درگمراهی و وسوسه کردن از مصرف غذاهای حرام و فرشتگان در هدایت و اجتناب از غذاهای حرام انسان را یاری می رسانند و معاد باوری انگیزه ای برای اجتناب از غذاهای حرام می باشد.وتمام پدیده های عالم هستی براساس هدفمندی و با نظم و انسجام خاصی که درمیان آنها وجود دارد،درصدد تامین رزق و تغدیه آدمیان و سایرموجودات می باشند.

  کلیدواژگان: مبانی هستی شناختی، تغذیه، نظام تغذیه، قرآن
 • بهمن حکیمان، امیر جوان آراسته*، اصغر نوروزی، شاهین فرهت صفحات 48-61
  هدف

  اثرات ملودیایی کلمات قرآنی دروضعیت معنوی و سوژه های  پزشکی - زیستی. در پیشینه ها، اعجازموسیقی موزون متن قرآن و اثرات زیستی آن مطلبی بیان نشده فقط اعجاز معنایی و آوایی مورد کنکاش قرارگرفته است.

  مواد و روش ها

  مطالعات کتابخانه ای در بررسی ضرب آهنگ کلمات و اسلوب چینش و صفات حروف تهجی بیانگر ملودیایی آیات قرآن است. هدف، اثبات اعجاز لفظی در بروز آثار زیستی مانند قبض و بسط، خوف ورجا آهنگ آیات است. چون ارتعاشات در تغییر بیوشیمی خون، رفتار و حالات روانی و معنوی موثر بوده و موجب ایجاد آرامش یا اضطراب؛ رفع برخی بیماری های جسمی و روانی؛ احساس شرم؛ سرور؛ گریه و بهره مندی شنوندگان از شفای قرآن می شوند. این اثرات  در فشارخون و رنگ چهره و تپش قلب نمایان می شود.

  یافته ها

    تآثیر تلاوت و یا پخش صوت قرآن بر روی رشد گیاهان و یا درمان یا کاهش پیشرفت بعضی از بیماری ها و اختلالات جسمی و روانی حتی تعییرات حالات خلقی و معنوی نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا آثار اعجازموسیقی الفاظ قرآنی بررسی و اثبات شده و نتایج منطقی آن با آمار و ارقام تبیین شوند. با توجه به نتایج پژوهش میدانی توزیع پرسشنامه، پاسخ به پرسش اصلی نیز اثبات می شود. پیشنهاد: برای تقویت خودکنترلی به مفهوم تقوا باید فرهنگ استفاده صحیح از دانش موسیقی فنی برای مردم تبیین وآنان را درتشخیص غنای مذموم با قواعد سمفونی ملکوتی مساعدت نمود تا از منافع موسیقی مذهبی ملودیایی قرآنی بهره مند شوند.

  نتیجه گیری

  تشکیل جلسات با حضور اساتید موسیقی و قاریان قرآنی در تبیین اشتراکات ضروری است تا مردم را از موسیقی های مبتذل و یا مشکوک فقهی برحذر داشت.

  کلیدواژگان: اعجاز، ملودی، قرآن، پزشکی، زیستی، معنوی
 • نانسی ساکی*، هدیه مسعودی صدر صفحات 61-69

  دین در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان نقشی انکار ناپذیر دارد. در بین پدیده ها و مظاهر فرهنگی جوامع، دین همیشه در حیات فکری و معنوی افراد جامعه نقش موثر و اساسی داشته است ولی به تناسب تغییر شرایط جامعه و بروز موانع، میزان پایبندی افراد به دین و بروز اعمال و رفتار دینداری دچار قوت و ضعف شده است. با توجه به اسلامی بودن جامعه و توجه آموزه‌های دینی به روح وروان انسان که مورد تاکید آیات قرآن مجید می‌باشد، اهمیت توبه در زندگی شخصی و به تبع، آثار آن در زندگی اجتماعی مشخص می‌شود. بررسی آیات قرآنی، نشان دهنده تاکید بر توبه در قبال ارتکاب خطا یاگناه است. مقایسه شباهت‌ها و تفاوت‌های توبه از دیدگاه روان‌شناسی معاصر با قرآن کریم، که به-اعتقاد مسلمان توصیف‌کننده جامع‌ترین و معتدل‌ترین روش زندگی است که اصول اساسی تمامی ادیان الهی را تایید می‌نماید- بسیار قابل توجه خواهد بود. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای به بررسی محتوایی وتحلیل و تدوین داده‌ها، درخصوص توبه از دیدگاه قرآن وروایات پرداخته و آثار آن بر روح و روان آدمی براساس داده‌های روانشناسی بیان شده است.

  کلیدواژگان: قرآن، توبه، سلامت نفس، روانشناسی، گناه
 • حامد مهام، حمید کاویانی فرد*، سید محمد شفیعی دارابی صفحات 79-88
  هدف

  منظور از مشروعیت شرط در قوانین و کتاب های حقوقی، عدم مخالفت آن شرط با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه است. وجه التزام قراردادی یا شرط کیفری به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی بابت تاخیر یا عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد از جمله قراردادهای مشارکت پزشکی، وقتی قابل مطالبه خواهد بود که از تمامی شروط مشروعیت برخوردار باشد. تحلیل و بررسی جامع شروط مشروعیت وجه التزام قراردادی در این تحقیق نشان می دهد که هر چند ظاهر ماده 230 قانون مدنی دادرس دادگاه را از هر گونه تغییر و تعدیل در پرداخت آن برحذر داشته است ولی دادرس می تواند به استناد شروط مشروعیت آن مبادرت به تغییر یا تعدیل یا حکم به بی حقی متعهدله وجه التزام نماید.

  مواد و روش‌ها

  این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به قرآن کریم و ادله فقهی- حقوقی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

   به نظر می رسد در یک جمع بندی کلی مهمترین شروط مشروعیت وجه التزام با توجه به قواعد قرآنی، فقهی، اصول حقوقی و عمومات قانون مدنی عبارتند از: قانونی بودن اصل قرارداد؛ ربوی نبودن وجه التزام(طبق آیات 278، 279 و 280 سوره بقره)؛

  نتیجه گیری

   ایفای تعهدات اولیه مشروط له وجه التزام؛ فقدان قوه قاهره در تعهدات به نتیجه ای که موضوع وجه التزام است؛ تقصیر متعهد در تعهدات به وسیله ای که موضوع وجه التزام است؛ گزاف و ناعادلانه نبودن وجه التزام(طبق آیه 8 سوره مایده)، مقدور بودن اصل تعهد. که دادرس دادگاه در دعاوی مطالبه وجه التزام باید به آن توجه ویژه نماید.

  کلیدواژگان: وجه التزام، شرط کیفری، تعهد به نتیجه، تعهد به وسیله، قراردادهای مشارکت پزشکی، ادله قرآنی، ادله حقوقی
 • افسانه گلستانی، سید حسین واعظی*، مریم براتعلی صفحات 93-104
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تحلیل بعد اجتماعی مسیولیت پذیری و دلالت های تربیتی آن بر اساس مجموعه آثار الحیاه بوده است.

  مواد و روش ها

  رویکرد پژوهش کیفی بوده و با استفاده از روش استنتاجی با کمک الگوی بازسازی شده فرانکنا صورت گرفته است و بر اساس این الگو اهداف، مبانی، اصول و روش های مسیولیتپذیری در بعد اجتماعی بر اساس مجموعه آثار الحیاه استنتاج گردیده است.

  یافته ها

  حوزه پژوهش حاضر شامل مجموعه آثار الحیاه بوده است. و به منظور اطمینان پذیری و باورپذیری نتایج پژوهش، این نتایج به صورت مستمر زیر نظر متخصصین مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات مورد نیاز صورت پذیرفته است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که روش های تربیتی مسیولیتپذیری بر اساس مجموعه آثار الحیاه عبارتند از: دعوت خانواده به نیکی، دعوت خانواده به صبر و نماز، نیکی با پدر و مادر، آموختن تعالیم دینی به فرزندان، حفظ حجاب، فرو بستن چشم از حرام، پرداخت حقوق اجتماعی افراد، اندرز دادن افراد جامعه، تعلیم، تربیت، اجرای احکام دین، اجرای عدالت، احسان، تامین امنیت، تامین آرامش فکری، تامین آسایش، خیرخواهی و اصلاح مسلمانان، اصلاح جامعه، دعوت به خیر و نیکی، امر به معروف و نهی از منکر

  کلیدواژگان: مسئولیتپذیری، مجموعه آثار الحیاه، اجتماعی، دلالت های تربیتی، استنتاج
 • مریم احمدپور علی آبادی، مهدی شیدایی گورچین قلعه*، رضا قیاسی صفحات 99-111
  هدف

   شکایات مربوط به قصور پزشکی و تخلفات حرفه ای شاغلین حرفه پزشکی و رشته های وابسته، یکی از دغدغه های مهم امروز جامعه پزشکی ایران است، هرچند درحقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسیولیت نیست اما نقشی که در مسیولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسیولیت های مبتنی بر تقصیر، شرط تحقق مسیولیت مدنی است و در مسیولیت های مطلق، باعث می شود تا زیان دیده راه دیگری جهت اقامه دعوی بیاید و در مسیولیت هایی که قانون گذار تقصیر خوانده رامفروض می داند، زیان دیده اصولا نیازی به اثبات تقصیر جهت مطالبه خسارت ندارد. در نظام کامن لا نیز مسیولیت مدنی مبنای منحصری ندارد. با مطالعه در این نظام حقوقی دیده می شود گاه دادگاه ها بر اساس مسیولیت مطلق رای داده اند و در مواردی نیز وجودتقصیر را برای تحقق مسیولیت ضروری تلقی کرده اند. اکنون این پرسش فراروی پژوهش است که «ادله قرآنی و حقوقی مسیولیت پزشکان و پیراپزشکان در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا چیست؟» از این رو هدف پژوهش آن است که ادله قرآنی و حقوقی مسیولیت پزشکان و پیراپزشکان را در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا بررسی و تحلیل نماید چه اینکه نظام حقوقی ایران برگرفته و مبتنی بر فقه، قرآن و ادله شرعی است از این رو بررسی ادله قرآنی در این خصوص از اهمیت بسزایی برخوردار است.

  مواد و روش‌ها

  این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به قرآن کریم و ادله حقوقی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته‌ها

  یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که آیاتی از قرآن کریم بر ممنوعیت ضرر رساندن به دیگران و ظلم کردن به دیگران دلالت دارد مانند آیات شریفه«ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیه نارا وکان ذلک علی الله یسیرا»(نساء:30) و« لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده»(بقره:233). مستنبط از آیه «حرمت ظلم کردن» مستلزم کشف حکم وضعی«ضمان» است؛ زیرا ممنوعیت ظلم با زدودن آثار ظلم ملازمه دارد. به عبارت دیگر، همانگونه که ظلم ممنوع است، از میانبردن آن و آثارش لازم میباشد و این به معنای اشتغال ذمه متصرف به جبران خسارت زیاندیده است.

  نتیجه گیری

   از نظر حقوقی نیز مهم ترین و شایع ترین عاملی که منجر به محکومیت کادر معالج و الزام به جبران خسارت می گردد عدم رعایت اصول و موازین علمی یعنی همان استانداردهای درمانی مورد انتظار است که این استانداردها را نیز عرف جامعه پزشکی و پیراپزشکی  تعیین می کند. در حقوق کامن لا مسیولیت پزشک، مبتنی بر تقصیر است، اما در رابطه با خساراتی که پزشک در برابر بیمار مسیول است باید در نظر داشت که حقوق انگلستان لزوم تحقیق زیان، هم در قلمرو قرارداد و هم در خارج از قرارداد منوط به آن است که خسارتی به دیگری وارد شده باشد.تحقیق حاضر به روش تحلیلی و توصیفی با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای می باشد و هدف از ارایه آن مسیولیت پزشکان و پیراپزشکان ، قصور و تخلفات و جبران خسارت در نظام پزشکی و پیراپزشکی در دونظام حقوقی (ایران و کامن لا) می باشد.

  کلیدواژگان: آیات مبین مسئولیت، پزشکان، پیراپزشکان، حقوق ایران، کامن لا، مسئولیت مدنی، جبران خسارت
 • سلیمان جدیدی سرای، ولی الله انصاری*، کیومرث کلانتری درونکلا صفحات 112-120

  قسامه یکی از طرق اثبات قتل و جراحات وارده بر اعضاء است که اجرای آن منوط به تحقق لوث است. در مبانی فقهی از قسامه در جهت حفظ خون مسلمان (احتیاط در دماء) و نجات جان انسان تعبیر شده است. و در ق.م ا آخرین دلیل اثبات جنایت می باشد. از طرف دیگر با وجود پیشرفتهای علمی، پزشکی، تکنولوژی و تسهیل شیوه های کشف جرم و شناسایی قاتل از طریق ادله های علمی و علوم جرم یابی و کشف علمی جرایم، صدور حکم قصاص نفس با قسامه انتقادات فراوانی را در بین حقوقدانان و قضات و جامعه به همراه داشته است و معکوس شدن بار اثبات اتهام در ق.م.ا (ماده 317) و تکلیف متهم به ارایه دلیل جهت رفع اتهام موجب جریان اماره مجرمیت بر اصل برایت و مخدوش شدن فرض بیگناهی متهم شده است. در این مقاله به بررسی چالش های عملی و علمی و منطقی صدور حکم قصاص نفس با لوث و قسامه برای متهم به قتلی که تحت حمایت اصل برایت است در پرتو ادله قرآنی و یافته های علوم جرم یابی و پزشکی  پرداخته خواهد شد.

  کلیدواژگان: قسامه، قصاص نفس، ادله قرآنی، یافته های پزشکی، اماره مجرمیت، علوم جرم یابی
 • پیمان عباسیان پراسکانلو، حمید کاویانی فرد*، سید محمد شفیعی مازندرانی صفحات 121-132
  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی و تبیین حقوق اشخاص ترنس بعد از تغییر جنسیت از دیدگاه قرآن و با تاکید بر اندیشه های فقهی امام خمینی می باشد. امام خمینی (ره) از نخستین فقهای معاصر بود که عمل تغییر جنسیت اشخاص ترنس سکشوال را جایز دانست، ترانس سکشوال یا TS جزو اختلالات هویت جنسی محسوب می شود. اختلالات هویت جنسی یعنی مشکلاتی که یک فرد در باور و پذیرفتن جنسیت خودش دارد و در واقع با رفتار و منش اجتماعی جنس دیگری در اجتماع زندگی می کند. ترنس سکشوال ها را جزو آخرین گروه اختلالات جنسی قرار می دهند که تعدادی خیلی کمی را در هر جامعه ای شامل می شوند و براساس آمار از هر صد هزار نفر، سه تا چهار نفر مبتلا به این بیماری هستند. برای مثال ممکن است فرد اعضای جنسی مردانه داشته باشد در حالی که شخصیت جنسیتی اش زنانه باشد یا برعکس. این تضاد ممکن است در ذهن، رفتار خصوصی و یا رفتار اجتماعی مشخص باشد. این اشخاص با اینکه از نظر فقهی و شرعی تغییر جنسیتی شان مجاز شمرده شده است ولی حق و حقوق شان در قانون ایران بسیار کم رنگ می باشد. از این رو در این پژوهش تلاش بر آن است تا ادله قرآنی و فقهی حقوق این افراد تبیین گردد.

  مواد و روش‌ها

   این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به قرآن کریم و ادله فقهی- حقوقی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  هرچند برخی از فقها با استناد به برخی از آیات قرآن مانند لا تبدیل لخلق الله(روم: 30) تغییر جنسیت را جایز ندانسته اند لکن دقت در آیات دیگر قرآن کریم (حج/ 78، مایده/ 6، بقره/ 185 و 285) نشانگر آن است که در دین اسلام حکم حرجی تشریع نشده است .

  نتیجه گیری

  لذا چنانچه از ناحیه هر حکمی حرج، استیصال و مشقت لازم آید به استناد آیات شریفه فوق این حکم منفی و از صفحه تشریح مرفوع است و لذا عدم تغییر جنسیت که حرجی است جایز می گردد. از دیدگاه امام خمینی نیز تغییر جنسیت بر مساله محرمیت، ولایت، حضانت کودکان، ارث و...تاثیرات بسزایی دارد که هریک نیازمند شرح و بررسی است.

  کلیدواژگان: ادله قرآنی، امام خمینی، تغییر جنسیت، فقه، حقوق
 • فرشته سلامی، سعید بهشتی*، معصومه صمدی صفحات 133-144
  هدف

  هدف این پژوهش، بررسی تحلیلی سیره ی تربیتی حضرت زینب (س) به منظور تدوین الگوی نظری مطلوب تربیت اخلاقی دختران است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با توجه به موضوع آن، در زمره ی تحقیقات کاربردی و روش آن تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی است.

  یافته ها

  مهم ترین یافته های پژوهش شامل مهم ترین مبانی عبارت اند از: فطرت توحیدی، کرامت انسانی، خردورزی، شجاعت، جذبه ی حسن و فضیلت، اثرگذاری حجاب ظاهر بر باطن، هدایت پذیری و هدف داربودن انسان. و مهم ترین اهداف عبارت اند از: رسیدن به رشد و کمال، طهارت و حیات طیبه، کسب فضایل اخلاقی، تهذیب نفس، روحیه ی صبر، پرورش مسیولیت پذیری. هم چنین مهم ترین اصول عبارت اند از: صداقت و درستکاری، پاک دامنی، آمادگی برای انجام نقش همسری و مادری، توکل ، تحول باطن، عزت نفس، مسولیت پذیری، غفلت زدایی و ایثار. و در انتها مهم ترین روش ها عبارت اند از: آگاهی بخشی به مبدا واحد و به معاد، احسان، مناظره، بیان داستان های اخلاقی، تکریم، سخاوت، خوش خلقی، هم نشینی با نیکان و الگوپذیری از ایشان.

  نتیجه گیری

  زینب کبری از چهره های برجسته ی تربیتی و اخلاقی جهان اسلام است، لذا می توان الگوی بسیار خوبی از سیره ی تربیتی ایشان مخصوصا برای تربیت اخلاقی دختران تهیه کرد.

  کلیدواژگان: سیره ی تربیتی، تربیت اخلاقی دختران، الگو
|
 • Farshad Teymoori, Ebrahim Mokhtari, Parvin Mirmiran* Pages 13-22

  This study aimed to investigate the Qur’an’s points of view in the field of human nutrition. All Qur’an verses related to human nutrition were extracted. To better understand the meanings of the verses, the books Tafsir Nemooneh and Al-Mizan were also used. All nutrition-related verses were categorized in thirteen sections. The main topics were discussed, including setting halal and haram standards, principles of healthy eating, and the food pattern considered by the Quran. The Quran has a plan for human nutrition and the main priorities of food supply sources, health standards, nutrition principles and food pattern considered by the Quran as well as food security are included in this plan.

  Keywords: Quran, Islam, Nutrition, Food
 • Narges Shekarbeygi* Pages 32-41
  Purpose

  A healthy human being and knowing its epistemological foundations is one of the broadest fields of Islamic studies that has been designed in philosophy, ethics, anthropology, etc. The purpose of this study is to examine some religious texts in particular; the verses of the Holy Quran and the words of Amir al-Mu'minin (AS) reveal and explain the attributes of a healthy human being.

  Methodology

  This research has been done with descriptive-analytical method and library tools and review of interpretive sources and hadith computer, especially the use of specialized light software. Ethical considerations: In all stages of the report, information gathering, writing of religious texts, analysis and interpretation of receipts, etc., the fidelity and accuracy of the citations have been observed.

  Findings

  The view of Islamic texts on the human field and various epistemological fields is very wide. However, due to its fundamental nature, following the monotheistic anthropology and the epistemological foundations of a healthy human being, only these intersections are dealt with in this work.

  Conclusion

  in the field of monotheism; numerous traits express the characteristics of a healthy person; attributes such as: submission to God, trust, gratitude, contentment, servitude and freedom, obedience and obedience to God, etc. are examples of these attributes. The institutionalization of these traits in human beings is a disease of Islamic texts. Self-confidence, hope, inner purity, self-esteem, etc., which will guarantee a different kind of health to the spiritual and mental health of the individual

  Keywords: Healthy Human Being, Spiritual Health, Basics of Epistemology, Monotheistic Anthropology, Holy Quran, Nahjul Balagha
 • Mohammad Foladi Vanda, Zeinab Darvishi* Pages 40-47

  The discussion of medicine, Islamic medicine and traditional medicine is one of the topics that has a long history. The deadly corona virus revived the plot of such debates. This research uses descriptive-analytical and documentary methods to analyze the subject of Islamic and traditional medicine, emphasizing the views of Professor Allameh Mesbah Yazdi. The findings of the research indicate that from the perspective of Professor Mesbah, what is called "Islamic medicine" today is in fact the "traditional medicine"; Because the premise of this is that what is known as Islamic medicine or the medicine of the Prophet, that the Holy Prophet (PBUH) has brought something new, but what exists in this regard, is what has come down to us from the physicians of ancient Greece. . And this new achievement will not be the result of Islamic medicine. Of course, Muslims need to try to use the science, thinking and experiences of traditional medicine within the framework of Islam. One of the ways to revive traditional medicine and the development of modern medicine is to use traditional medicine in modern medicine. In addition to being utilized and equipped with modern science and new medical knowledge, we must not lag behind other developed countries in this field.

  Keywords: Medicine, Traditional Medicine, Islamic Medicine, Professor Mesbah, Classical Medicine
 • Enayat Sharifi*, Mohsen Fallah Pages 42-51

  One of the most important foundations of the nutrition system in the Holy Quran is ontological. This research intends to answer the basic question with descriptive and analytical method, what are the ontological foundations of the Quran nutrition system? And what role do they play in the health of the human body and soul? The ontological foundations of the nutrition system in the Holy Quran are divided into a general division into the foundations of metamaterial beings and material beings. The most important principles of metamaterial beings are: monotheism and belief in intangible beings. Wichat monotheism that has foundations; Monotheism in creation, monotheism in legislation are monotheism in divine sustenance and grace. That affect the health of the human body and soul. According to monotheism in creation, all creatures strive to feed man, and man benefits from them for the health of body and soul. Human health has prescribed halal and haram foods that halal foods are useful and harmful to human health, the rules of slaughter, hunting, buying and selling, etc. are from the grace of God on the servants that affect human health. . According to the verses and hadiths of Satan, by tempting man to consume forbidden foods, he endangers the health of the human body and soul, and the divine angels try to prevent it.

  Keywords: Ontological Foundations, Nutrition, Nutrition System, Quran
 • Bahman Hakiman, Amir Javan Arasteh*, Asghar Norouzi, Shahin Farhat Pages 48-61
  Purpose

  Melodic effects of Quranic words on spiritual status and medical-biological subjects. In the backgrounds, the rhythmic musical miracle of the text of the Qur'an and its biological effects have not been mentioned, only semantic and phonetic miracles have been explored.

  Methods and Materials

   Library studies in examining the rhythm of words and the style and attributes of the letters of the alphabet indicate the melody of the verses of the Qur'an. The purpose is to prove the verbal miracle in the occurrence of biological effects such as contraction and expansion, fear or verse of verses. Because vibrations are effective in changing blood biochemistry, behavior and mental and spiritual states and cause calmness or anxiety; Elimination of some physical and mental illnesses; Feeling ashamed; Server; The listeners cry and benefit from the healing of the Qur'an. These effects are manifested in blood pressure, complexion, and heart rate.

  Findings

  The effect of reciting or playing the sound of the Qur'an on the growth of plants or the treatment or reduction of the progression of some diseases and physical and mental disorders and even mood and spiritual changes are examined to examine and prove the miraculous effects of Qur'anic words and logical results. It can be explained with statistics. According to the results of the field research on the distribution of the questionnaire, the answer to the main question is also proved. Suggestion: In order to strengthen self-control in the sense of piety, the culture of correct use of technical music knowledge should be explained to the people and they should be helped to recognize the richness of reproach with the rules of the heavenly symphony to benefit from the religious music of Quranic melodies.

  Conclusion

  Meetings with the presence of music professors and Quranic reciters are necessary to explain the commonalities in order to warn people against vulgar or dubious jurisprudential music.

  Keywords: Miracle, Melody, Quran, Medicine, Biological, Spiritual
 • Nancy Saki *, Hedyeh Masoudi Sadr Pages 61-69

  Religion has an undeniable role in all aspects of individual and social life. Among the cultural phenomena and manifestations of societies, religion has always played an effective and fundamental role in the intellectual and spiritual life of society, but in proportion to changing societal conditions and the emergence of obstacles, the degree of adherence to religion and the occurrence of religious practices and behaviors has become stronger and weaker. Is Considering the Islamic nature of society and the attention of religious teachings to the human soul and psyche, which are emphasized in the verses of the Holy Quran, the importance of repentance in personal life and, consequently, its effects on social life is clear. Examining the Qur'anic verses shows the emphasis on repentance for committing a mistake or sin. Comparing the similarities and differences of repentance from the perspective of contemporary psychology with the Holy Qur'an, which Muslim believes describes as the most comprehensive and moderate way of life that affirms the basic principles of all divine religions, will be very significant. This research has studied the content, analysis and compilation of data on repentance from the perspective of the Qur'an and narrations through a library method and its effects on the human soul and psyche have been expressed based on psychological data.

  Keywords: Quran, Repentance, Self-Health, Psychology, Sin
 • Hamed Maham, Hamid Kaviani Fard*, Seyed Mohammad Shafiee Darabi Pages 79-88
  Purpose

  The legitimacy of a condition in laws and law books means that the condition is not contrary to the rules of jurisprudence, public order and good morals. The contractual obligation or penal condition as a guarantee of contractual performance for the delay or non-fulfillment of the obligations contained in the contract, including medical partnership contracts, can be claimed when it has all the conditions of legitimacy. A comprehensive analysis of the terms of legitimacy of the contractual obligation in this study shows that although the appearance of Article 230 of the Civil Code has warned the judge of any change in its payment, but the judge can change the terms of its legitimacy. Or amend or sentence the obligee to the unjustified obligation.

  Materials and Methods

  This research has been carried out by the method of library studies and in a descriptive-analytical manner, which has been obtained and analyzed by referring to the Holy Quran and jurisprudential-legal evidences.

  Findings

  It seems that in a general conclusion, the most important conditions for the legitimacy of the obligation according to the Quranic, jurisprudential, legal principles and general principles of civil law are: the legality of the principle of the contract; Lack of usury (according to verses 278, 279 and 280 of Surah Baqara);

  Conclusion

  Fulfillment of initial obligations subject to the obligation; Lack of Cairo power in commitments to a result that is the subject of an obligation; The fault of the obligor in the obligations by the means which is the subject of the obligation; Excessive and unjust obligation (according to verse 8 of Surah Ma'idah), the possibility of the principle of obligation. Which the judge of the court should pay special attention to in the claims for the obligation.

  Keywords: obligation, criminal condition, commitment to the result -commitment by, medical participation contracts, Quranic evidence, legalevidence
 • Afsaneh Golestani, Seyed Hossein Vaezi*, Maryam Baratali Pages 93-104
  Purpose

  The aim of this study was to analyze the social dimension of "responsibility" and its educational implications based on the collection of works of life.

  Materials and Methods

  The research approach is qualitative and has been done using the inferential method with the help of Frankenna reconstructed model. Based on this model, goals, principles, principles and methods of social responsibility have been deduced based on the collection of Al-Hayah works.

  Findings

  The present research area has included a collection of al-Hayah works. And in order to ensure the reliability and reliability of the research results, these results are continuously reviewed under the supervision of experts and the required changes have been made.

  Conclusion

  The results of the study indicate that the methods of responsibility training based on the collection of works of life are: inviting the family to goodness, inviting the family to patience and prayer, kindness to parents, teaching religious teachings to children, keeping the hijab, Turning a blind eye to the forbidden, paying the social rights of individuals, advising members of society, education, training, enforcing the rules of religion, enforcing justice, benevolence, providing security, providing peace of mind, providing comfort, benevolence and reform of Muslims, reform of society, invitation to good And goodness, enjoining the good and forbidding the evil.children, keeping the hijab, turning a blind eye. From haram, paying the social rights of individuals, advising members of society, education, training, enforcing the rules of religion, enforcing justice, benevolence, providing security, providing peace of mind, providing comfort, benevolence and reform of Muslims, reform of society, invitation to goodness, Enjoining the good and forbidding the evil.

  Keywords: Responsibility, Collection Of Life Effects, Social, Educational Implications, Inference
 • Maryam Ahmadpour Aliabadi, Mehdi Sheidaei Gorchin Ghaleh *, Reza Ghiyasi Pages 99-111
  Purpsoe

  Complaints related to medical malpractice and professional misconduct of medical professionals and related fields is one of the most important concerns of the Iranian medical community today. The role of fault in liability-based liability is a condition for the realization of civil liability, and in absolute liability, it causes the injured party to find another way to file a lawsuit, and in liabilities that the legislator presumes to be guilty, the injured party basically needs Proof of guilt for claiming no damages. In the common law system, civil liability does not have a unique basis. A study of this legal system shows that sometimes the courts have ruled on the basis of absolute responsibility and in some cases they have considered the existence of fault necessary to fulfill the responsibility. Now the question arises in the research that "What are the Quranic and legal arguments for the responsibility of physicians and paramedics in the two legal systems of Iran and common law?" Therefore, the purpose of this study is to study and analyze the Quranic and legal arguments of the responsibility of physicians and paramedics in the two legal systems of Iran and common law, because the Iranian legal system is based on jurisprudence, Quran and religious evidence. The Qur'an is very important in this regard.

  Materials and Methods

  This research has been carried out by the method of library studies and in a descriptive-analytical manner, which has been obtained and analyzed by referring to the Holy Quran and legal arguments.

  Findings

  The results show that the Church's ban on harming others and oppress others indicate such verses "I Yfl less apt Dvana Vzlma Fsvf Nslyh Nara and minerals less apt Ali Ali Ysyra" (An-Nisa ': 30) and "La لو دها ول ضا ر وال ده ب ت ده ول ود له ب مول ”(Al-Baqarah: 233). Derived from the verse "the sanctity of oppression" requires the discovery of the status of "guarantee"; because the prohibition of oppression is associated with the removal of the effects of oppression. In other words, just as oppression is forbidden, it is necessary to eliminate it and its effects, and this means that the occupier is obliged to compensate the injured party.

  Conclusion

  From a legal point of view, the most important and common factor that leads to the condemnation of the medical staff and the obligation to compensate for damages is non-compliance with scientific principles and standards, ie the expected treatment standards, which are also determined by the medical and paramedical community. He does. In common law, the doctor's liability is based on fault, but with regard to the doctor's damages to the patient, it should be borne in mind that UK law requires that damages be investigated, both within and outside the contract. Damage to another. The present study is an analytical and descriptive method based on library studies and its purpose is to present the responsibility of physicians and paramedics, negligence and violations and compensation in the medical and paramedical system in the two legal systems (Iran and Kamen La) is.

  Keywords: Liabilities, Physicians, Paramedics, Iranian Law, CommonLaw, Civil Liability, Compensation
 • Soleima Jadidi Sarai, Valiallah Ansari* Pages 112-120

  Oath is one of the ways to prove the murder and injuries inflicted on members, the implementation of which depends on the realization of filth. In jurisprudential principles, oath has been interpreted in order to preserve Muslim blood (caution in temperature) and save human life. And in Q.M.A is the last reason to prove a crime. On the other hand, despite the advances in science, medicine, technology, and the facilitation of crime detection and identification methods through scientific evidence and the science of crime detection and scientific detection of crimes, the issuance of retribution sentence by oath has caused much criticism among jurists, judges and society. And the reversal of the burden of proving the charge in the Penal Code (Article 317) and the obligation of the accused to provide evidence to remove the charge has led to the flow of guilt statistics on the principle of innocence and distortion of the presumption of innocence of the accused. In this article, the practical, scientific and logical challenges of issuing a sentence of retaliation with filth and oath for the accused in a murder that is supported by the principle of innocence will be examined in the light of Quranic evidence and findings of criminal science and medicine.

  Keywords: Oath, Retribution, Quranic Evidence, Medical Findings, Crime Statistics, Criminology
 • Peyman Abbasian Peraskanloo, Hamid Kaviani Fard*, Seyed Mohammad Shafiei Mazandarani Pages 121-132
  Purpose

  The purpose of this study is to study and explain the rights of trans people after gender reassignment from the perspective of the Qur'an and with emphasis on the jurisprudential ideas of Imam Khomeini. Imam Khomeini (RA) was one of the first contemporary jurists to allow transgender people to change their gender. Transsexual or TS is one of the disorders of sexual identity. Sexual identity disorders are problems that a person has in believing and accepting their own gender, and in fact lives in society with the behavior and social character of the opposite sex. Transgender people are among the last group of sexual disorders, which includes a very small number in any society, and according to statistics, three to four people out of every hundred thousand people are affected by this disease. For example, a person may have male sexual organs while his or her gender personality is female or vice versa. This conflict may be evident in the mind, private behavior, or social behavior. Although these people are allowed to change their gender from a jurisprudential and religious point of view, their rights are very little in Iranian law. Therefore, in this research, an attempt is made to explain the Quranic and jurisprudential arguments of the rights of these people.

  Materials and Methods

  This research has been carried out by the method of library studies and in a descriptive-analytical manner, which has been obtained and analyzed by referring to the Holy Quran and jurisprudential-legal evidences.

  Findings

  Although some jurists, citing some verses of the Qur'an, such as لتبدیل لخلق الله (Romans: 30) have not considered gender reassignment permissible, but attention to other verses of the Holy Qur'an (Hajj / 78, Maeda / 6, Baqara / 185 and 285) It indicates that in the religion of Islam.

  Conclusion

  there is no haraam ruling, and therefore, if any haraam ruling, despair and hardship is required from any ruling, according to the above verses, this ruling is negative and is useful from the description page, and therefore not changing gender, which is haraji. It is allowed. From Imam Khomeini's point of view, gender reassignment has significant effects on the issue of privacy, guardianship, child custody, inheritance, etc., each of which needs to be explained and studied.

  Keywords: Quranic arguments, Imam Khomeini, gender reassignment, jurisprudence, law
 • Fereshteh Salami, Saeed Beheshti*, Masoumeh Samadi Pages 133-144
  Purpose

  The purpose of this research is to analyze the educational history of Hazrat Zeinab (PBUH) in order to develop a desirable theoretical model for the moral education of girls.

  Materials and Methods

  Considering its topic, this research is among applied research and its method is comparative qualitative content analysis.

  Findings

  The most important findings of the research, including the most important foundations, are: monotheistic nature, human dignity, wisdom, courage, the attraction of beauty and virtue, the effect of the outer veil on the inner, guideability and purposefulness of man. And the most important goals are: reaching growth and perfection, purity and good life, acquiring moral virtues, self-refining, the spirit of patience, fostering responsibility. Also, the most important principles are: honesty and integrity, chastity, readiness to fulfill the role of wife and mother, trust, inner transformation, self-respect, responsibility, neglect and sacrifice. And at the end, the most important methods are: raising awareness of the single origin and resurrection, benevolence, debate, telling moral stories, honoring, generosity, good nature, sitting with good people and following their example.

  Conclusion

  Zainab Kobri is one of the prominent educational and moral figures of the Islamic world, so we can prepare a very good example of her educational life, especially for the moral education of girls.

  Keywords: Educational History, Moral Education of Girls, Model