فهرست مطالب

Research en Langue Francaise - Volume:2 Issue: 4, Winter-Spring 2020
 • Volume:2 Issue: 4, Winter-Spring 2020
 • تاریخ انتشار: 1400/12/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مرضیه اطهاری نیک عزم* صفحات 5-27

  در این مقاله، به ویژگیهای گفته پردازی در گفتمان منصور حلاج یکی از عرفای ایرانی پرداخته ایم. ما سعی کردیم نشان دهیم که گفته پرداز به صورت دوگانه (من/تو) در اشعار ظاهر می گردد. ابیات حلاج در واقع نثر مسج و شطحیاتی هستند که در آن ها معنا از سطح عادی و ظاهری فراتر می رود. همانند انا الحق. مسئله همواره استعلای من است. در گفته پردازی، فاعل "تو" (اشاره به حق تعالی) که ظاهر می گردد در همان من نهفته است. به نوعی "باور و یقین بدون دیدن " است. که نقطه اوجش در حضور دیگرخویشی است . بر این اساس به سوالات زیر پاسخ داده شده. چگونه گفته پردازی به ما کمک می کند تا مفهوم عرفان را نزد این شاعر درک کنیم؟ چگونه ارتباط بین الاذهانی بین دو ضمیر من و تو برقرار می گردد؟ فرض ما بر این است که سوژه خود جایگاه بین الاذهانی است و نتیجه ارتباط بین من و تو می باشد. همه این مسایل در ارتباط با فلسفه وحدت وجود می باشد. هدف از این مقاله آن است که نشان دهیم گفته پردازی، جهان بینی و فلسفه این شاعر در هم تنیده شده است و نظامی از "من" ظاهر می گردد که به سمت ساختاری پویا در حرکت است و دوگانگی سوژه من و تو را به وجود می آورد.

  کلیدواژگان: گفته پردازی، عرفان، من تو، حلاج
 • سحر عزیزی، مریم صعودی پور* صفحات 29-56

  استفاده موثر از تکنیک های داستان نویسی منجر به خلق آثار موفقی در زمینه ادبیات داستانی معمایی شده است. در میان نویسندگان بزرگ در این زمینه ، طاهار بن جلون جایگاه بسیار بحث برانگیزی دارد.این مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی در پی شناسایی تاثیر به کار گیری فنون روایی در رمان فرزند خاک اثر طاهار بن جلون است تا با تکیه بر تمهیدات روایی ژنت به رمز نگاری رمان مورد نظر بپردازد. به همین منظور بعد از معرفی نظریه های ژنت و شرح روایت در سه سطح روند روایی، وجه و زمان، رمان نام برده مورد تحلیل عمیق واقع شد.نتیجه پژوهش، حاکی از آن است که دراین رمان ، شیوه ی زمان پریشی حاکم است و به کلی از جریان خطی رخداد ها فاصله گرفته است و رخداد ها با شتاب یکسان نقل نشده اند. بسیاری از صحنه ها با سرعت زیاد و به صورت خلاصه به تصویر کشیده شده اند و شیوه استفاده از بسامد کاهنده رایج است و همچنین تناوب فرکانس مشهود است. لازم به ذکر است که به دلیل تعدد راویان، زوایای دید متفاوتی به مشاهده ی کانونی گر های داستان نشسته اند که این امر بر جذابیت رمان افزوده است.در تمام طول رمان پدیده چند شخصیتی به چشم میخورد.

  کلیدواژگان: ژرار ژنت، طاهار بن جلون، زمان پریشی، تعدد راویان، تعدد زوایای دید
 • ناهید جلیلی مرندی* صفحات 57-78

  فعل به عنوان هسته جمله موضوع این مقاله است و برای محدود کردن دامنه آن چهار گروه از افعال در زبان فرانسه مانند افعال بیانی، مترادف ها، افعالی که با پیشوند ساخته می شوند و افعال چند معنایی انتخاب شده اند تا از نظر معنایی-واژگانی در ترجمه فارسی به فرانسه مورد مطالعه قرار گیرند. هدف پژوهش بررسی راهکارهایی برای یافتن معادل مناسب برای هر یک از افعال این گروه هاست. پیکره پژوهش از جملات فارسی تشکیل شده که تعدادی از کتابی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان انتخاب شده اند و تعدادی دیگر توسط مولف مقاله به رشته تحریر در آمده است. نتایج این مطالعه بیانگر غنای افعال در زبان فرانسه و ظرافت آن ها از لحاظ واژگانی است، طوری که برای کوچکترین حرکت یا تفاوت جزیی در انجام عملی یک فعل جهت تکمیل جمله از نظر معنایی وجود دارد و فقط مستلزم تسلط مترجم به واژگان زبان است.

  کلیدواژگان: فعل، معنایی-واژگانی، بافت، ترجمه
 • پانیذ فلاحی، فاطمه خان محمدی*، بهزاد هاشمی صفحات 79-99

  از زمان انتشار اولین ترجمه‌های کتاب ماجراهای تن‌تن به فارسی، خوانندگان ایرانی همواره استقبال گرم و استثنایی نسبت به آنها نشان داده‌اند. برای درک علت این امر، باید نقش خوانندگان را در فرآیند تولید معنا و به طور کلی نقش جامعه‌ای که آن محصول فرهنگی خارجی را از دیدگاه خود رمزگشایی می‌کند، تحلیل کنیم. از این منظر، شخصیت‌های ادبی در یک اثر معاصر می‌توانند نمادهای باستانی را احضار کنند: پیشینه فرهنگی خوانندگان ایرانی بر خوانششان از آلبوم های تن‌تن تاثیر می‌گذارد (و معنای اولیه آنها را تحریف می کند). با تکیه بر مفاهیم خاصی از مطالعات فرهنگی و پسااستعماری ، در مورد رویکرد رابطه ای نظریه پذیرش ، شخص "طوطی" را مورد بررسی قرار می دهد ، همانطور که جداگانه در ماجراهای تن تن و در موضوعات موضوعی و فرهنگی تصور شده است. ادبیات ایران نشان دهد که چگونه خوانندگان ایرانی خلقت هرژه را مخدوش می کنند.

  کلیدواژگان: مطالعات فرهنگی، دریافت، طوطی، تن تن، هرژه
 • رکسانا غلام زاده علم، محسن آسیب پور* صفحات 101-128

  این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر تعدیل کننده هوش هیجانی بر رابطه بین هوش چندگانه و یادگیری زبان فرانسه است. در اینجا برآنیم تا نشان دهیم چگونه هوش هیجانی با مدیریت احساسات و انگیزه فراگیران، بر روند یادگیری زبان فرانسه تاثیر می گذارد. با تکیه بر مدل هوش چندگانه گاردنر (1997) و همچنین نظریه گولمن (2000) در مورد هوش هیجانی، این فرضیه را مطرح کردیم که هوش هیجانی می‌تواند رابطه بین مولفه‌های هوش چندگانه و یادگیری زبان فرانسه را تعدیل کند. این مطالعه از نظر هدف توصیفی و به لحاظ جمع‌آوری داده‌ها پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه تبریز است. نتایج نشان می‌دهد که هوش هیجانی اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین هوش چندگانه و یادگیری زبان فرانسه دارد. در ادامه، هوش های درون فردی، بصری-فضایی و موسیقیایی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر یادگیری زبان فرانسه نزد دانشجویان ایرانی داشتند.

  کلیدواژگان: یادگیری زبان فرانسه، تاثیر تعدیل گر، هوش هیجانی، هوش چندگانه، PLS
 • محمدرضا خدیور، محمد زیار* صفحات 129-145

  یکی از عناصر داستان و روایت که نقش اساسی در آثار نویسندگان واقع‌گرا دارد،"توصیف" است.نویسندگان مکتب ریالیسم بر این عقیده‌اند که بیان و توصیف هر چه بیشتر جزییات، "تاثیر واقعیت" موجود در متن را تقویت می‌کند. بنابراین "توصیف‌ها" نقش مهم و کاربردی در به تصویر کشیدن محیط‌ها ، حقایق و بازنمایی وقایع بر عهده دارند.رمان‌های به اصطلاح "واقع‌گرایانه" به نوعی با استفاده از توصیف‌های دقیق و غالبا مفصلنقبی از گفتار به دیدار می‌زنند و به بیان دیگر نوشتار را در ذهن خواننده مصور می-کنند. بنابراین، توصیف یکی از مکانیزم‌هایی است که به وسیله آن رمان می‌تواند توهم واقعیت ایجاد کند. نزد راوی این نوع رمان‌ها، همه جزییات حتی آنهایی که به ظاهر بی‌اهمیت و غیر‌ضروری هستند، مهم تلقی خواهند شد چرا که داستان را قابل قبول و باورپذیر می‌کنند. توصیف‌های واقع‌گرایانه تاثیر بسیاری بر روند داستان می‌گذارند. به عبارت دیگر، آنها برای "واقع‌گرایی و حقیقت‌نمایی" در متن حضور دارند. بنابراین، "توصیف"، یکی از شیوه‌های بیان مورد علاقه نویسندگان واقع‌گرا می باشد و یکی از سازوکارهایی است که به وسیله آن رمان می‌تواند واقعیتی دروغین را به تصویر بکشد. در قرن بیستم، ریمون کنو، نویسنده‌ای که به جنبش سورریالیسم پیوست، استفاده بیش از حد از"توصیفات" را در آثار ریالیسم به طنز و نقیضه کشید. در این مقاله، از خود خواهیم پرسید که چگونه کنو، بنیانگذار اولیپو، توصیفات واقع‌گرایانه‌ای را که تا آن زمان همیشه وظیفه حقیقت‌نمایی را به دوش می‌کشیدند، به چالش می‌کشد. توصیف‌های کنو اغلب واگرایانه است و به جای کمک به خواننده برای تصور شخصیت‌ها، اشیاء و مکان‌ها، درک آن‌ها را به تعویق می‌اندازد.

  کلیدواژگان: توصیف، نقیضه، شخصیت، واقع گرا، اشیاء، کنو
 • لیلا شوبیری*، عبدالرضا خاکباش صفحات 147-174

  در متدهای آموزشی قبل از رویکرد کنشی، به ویژه در رویکرد ارتباطی، تنها چهار مهارت وجود داشت: درک شفاهی/نوشتاری و تولید شفاهی/نوشتاری. از زمان روی کار آمدن رویکرد کنشی و خصوصا پس از نگارش کتاب چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها (CECRL) در سال 2001، توانش تولید شفاهی به دو بخش تقسیم شد: تولید شفاهی «تعاملی» و تولید شفاهی «پیوسته». این دو توانش قبلا در برخی رویکرهای آموزشی همچون رویکرد ارتباطی در عمل وجود داشت، اما به دلیل عدم تعریف دقیقی از آنها، این دو توانش از یکدیگر متمایز نبودند. کتاب چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها با افزودن مفهوم «تولید شفاهی پیوسته» به دایره واژگان آموزش زبان‌های خارجی، آن را برای نخستین بار تعریف می‌کند و توصیفی برای این مهارت جدید با توجه به به شش سطح زبانی ارایه می‌دهد. در این مقاله مساله اصلی ما چگونگی استفاده از استراتژی‌های یادگیری فراشناختی به منظور ارتقای مهارت تولید شفاهی پیوسته در زبان آموزان ایرانی است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که آموزش و تمرین استراتژی‌های فراشناختی می‌تواند به تقویت این توانش در زبان آموزان فرانسه کمک بسزایی بکند.

  کلیدواژگان: استراتژی های یادگیری فراشناختی، تولید شفاهی پیوسته، چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان ها، رویکرد کنشی، توانش زبانی
 • رویا خلاصی*، مرجان فرجاه صفحات 175-205

  این مسئله که زبان فرانسوی برخلاف زبان فارسی دارای جنس دستوری است، ترجمه ماشینی ضمایر فاعلی سوم شخص فارسی به فرانسوی را با چالش‌هایی روبرو می‌سازد. در مطالعه حاضر قصد داریم مطابقه ضمایر فاعلی سوم شخص را در ترجمه فارسی-فرانسه مترجم آنلاین گوگل از 50 گزیده ماخوذ از مجموعه‌ای از آثار صادق هدایت را که به کوشش محمد بهارلو (1372) گزین و گردآوری شده‌است، بررسی کنیم. هدف اصلی از پژوهش حاضر آن است که میزان درستی یا نادرستی ترجمه ماشینی ضمایر فاعلی سوم شخص توسط مترجم آنلاین گوگل را بسنجیم و علل نادرستی برخی ترجمه‌ها را دریابیم. فرض ما بر این است که چون فارسی زبانی ضمیرانداز است که امکان حذف ضمایر به قرینه لفظی را نیز فراهم می‌کند و چون سیستم‌های ترجمه ماشینی هنوز مجهز به قابلیت تحلیل بین جمله‌ای نیستند، کیفیت ترجمه ضمایر مورد نظر تحت تاثیر قرارخواهد‌گرفت. به این منظور، پژوهشی مبتنی بر شیوه تحلیل آماری-توصیفی داده‌ها با تکیه بر نظریه مرجع‌گزینی چامسکی انجام خواهیم داد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، میزان دقت مترجم آنلاین گوگل در ترجمه ضمایر یادشده 44% بوده‌است (که 40% آن را ضمایر «درست ترجمه‌شده» و 4% باقی را برخی ضمایری تشکیل می‌دهند که ترجمه نشده‌اند)؛ در حقیقت، ترجمه ضمایر زمانی به درستی صورت گرفته‌است که یا مرجع ضمیر در یک جمله با ضمیر قرار گرفته بود، یا اگر در جمله پیش از جمله حامل ضمیر قرار داشت، به یک گروه اسمی مذکر ترجمه شده بود.

  کلیدواژگان: ترجمه ماشینی، مترجم آنلاین گوگل، ضمایر فاعلی، نظریه مرجع گزینی نوآم چامسکی، صادق هدایت
 • کنان روژه لانگی* صفحات 207-232

  تاریخ شعر مدرن سیاه پوست آفریقایی از گذشته تا امروز مدت ها بر کلیشه های ایدیولوژیک و زیبایی شناختی ارایه شده از جانب نویسندگان و منتقدان استوار است.برای طرح موضوعاتی چون آزادی، مبارزه با نژادپرستی، غارت از انواع گوناگون، جستجوی هویت، نیاز بازگشت به سنت های شفاهی همواره احساس می شد. به هر ترتیب این زیبایی شناسی شفاهی تقریبا در طول تاریخ خود را بر نویسندگان و همچنین به ادامه دهندگان راه آنان تحمیل می کرد. با وجود این و بر خلاف انتظار، سبک ها و صورت های گفتمانی و مباحث ایدیولوژی متفاوت از قبل پدیدار گشتند و به عنوان جریانی متمایز آن ها را کشف می کنیم. بی تردید این موج یا جریان از چندین مرحله تاریخی گذر کرده اما کماکان دارای ساختار ادبی همگن و یکدستی است." اعماق روح من" اثر اوکاره کوادیو نمونه بارز این جریان است که درآن رابطه بنیادین و اصول نگارش به وضوح با الگوهای رایج ادبیات آفریقایی متفاوت است.

 • مینا مظهری*، پانته آ سید رحمن صفحات 233-255

  تکثر زبانی یک متن ادبی، ترجمه را در مقابل مسئله ای بنیادین قرار می دهد: بازتاب دادن این تکثر زبانی درترجمه و یا حذف آن از متن با هدف تولید متنی کاملا یکدست .در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با مطالعه رمان های دختری از بروکلین و‌ چون دوستت دارم‌ اثر گیوم ‌موسو، نویسنده معاصر فرانسوی، به بررسی کارکرد و نمود تکثر زبانی در ادبیات و نیز چگونگی ترجمه آن بپردازیم. بر این اساس، پس از بررسی اجمالی دلایل به وجود آمدن تکثر زبانی در ادبیات به خصوص در رمان و نیز مرروری بر نمود های تکثر زبانی در این گونه ادبی به مطالعه رابطه میان ترجمه و تکثر زبانی بر اساس ارا گروتمن خواهیم پرداخت. بدین منظور ابتدا به تحلیل جایگاه و کارکرد تکثر زبانی دردو رمان چون دوستت دارم و دختری از بروکلین خواهیم پرداخت و سپس چگونگی ترجمه ویا چرایی عدم ترجمه تکثر زبانی را در ترجمه فارسی این دو رمان بررسی خواهیم کرد.

  کلیدواژگان: تکثر زبانی، رمان، ترجمه
 • سیده الهه سیادت زنجانی، مجید یوسفی بهزادی * صفحات 257-277

  مقاله حاضر در نظر دارد به مطالعه مایده های زمینی آندره ژید (1951-1869) با بهره گیری از روش تحلیلی پی یربرونول Pierre Brunel) (، قانون ظهور و قانون انعطاف پذیری پرداخته و اهمیت تاثیر گذاری سعدی (1292-1213) را در ارتباط میان "خویش" و " دیگری" نمایان سازد. بعلاوه "خرد " و " اخلاقیات" برای کشف دیگرگرایی مجذوب که در تصویر شاعر ایرانی دیده شده است، مهم تلقی می شوند. نویسنده فرانسوی با دریافت گلستان سعدی در مایده های خویش، حکایات ارزشمندی نگاشته است، بگونه ای که آن حکایات، حضورعرفانی سعدی را به اثبات می رسانند. علاوه بر این، قاعده ایو شورل (Y و Yves Chevrel : X) با بیان تمایل ژید (فرانسه) به سعدی (ایران) لازمه شناخت گنجینه ی شعر فارسی را یک انعطاف فکری می داند. بنابراین تلاش خواهیم کرد اهمیت قوانین پی یربرونول را در شناخت دیگری نشان دهیم و اینکه نزد دیگری، نگاه من دریافت کننده، به کمال گرایی و معرفت گرایی می پردازد.

  کلیدواژگان: دیگر گرایی، ژید، پذیرش ادبی، حکایت، سعدی
 • عبدالله ترویت صفحات 279-296

  در این مقاله به بررسی ارزش معنایی و ارجاعیpendant que پرداخته می شود. با در نظر گرفتن پیشینه مطالعات صورت گرفته در این زمینه و مقابله آن با مشاهدات و داده های تایید شده می کوشیم تا ابعاد دیگری از نقش این نشانگر گفتمانی را مشخص کنیم.این پزوهش بر پایه" نظریه بازنمایی گفتمان بخش بندی"انجام گرفته است.این رویکرد با توجه به ابعاد گوناگون و مختلف موضوع و به دلیل استفاده از مدل فرمالیستی بسیار جالب و کاربردی است.

  کلیدواژگان: در حالیکه، طول زمان، موضع یابی زمانی، همزمانی، زمان دستوری
|
 • Marzieh ATHARI NIKAZM * Pages 5-27

  Dans cet article, nous avons analysé les particularités énonciatives du discours d'un mystique persan nommé Hallâdj. Nous avons montré la dualité de l'instance énonçante chez ce dernier. Ces versets sont en effet des proses poétiques et nous voyons des propositions très bizarres (Shath) Je suis Vérité par lesquelles le sens déborde. C’est toujours la question de la transcendance. Dans son énonciation, il y a un Toi qu’il essaie de mettre en scène. Nous avons répondu à des questions suivantes : comment l’énonciation nous aide à comprendre le mysticisme chez le poète ? Comment peut-on expliquer la relation communicationnelle et l’intersubjectivité entre deux sujets Je et Tu ? Notre hypothèse est que le sujet est une intersubjectivité et il est le résultat d’une relation entre un Je et un Tu. L’objectif est de montrer que l'énonciation, la vision du monde et la philosophie sont étroitement liées et dans ses poèmes apparaît un système "Moi" qui s'affine dans une structure dynamique et qui engage une dualité de l'instance Je/Tu.

  Keywords: énonciation, mysticisme, Je, Tu, Halladj
 • Sahar Azizi, Maryam Soudipour * Pages 29-56

  L’utilisation efficace des techniques narratives ont abouti à la création des œuvres réussies dans le domaine de la littérature énigmatique. Parmi les grands écrivains de ce domaine, Tahar Ben Jelloun a une place incontestable. Cet article, d’une manière descriptive-analytique, cherche à identifier l’influence de l’utilisation des techniques narratives dans un roman intitulé l’Enfant de sable de cet écrivain afin de déchiffrer le roman en s’appuyant sur des théories de Gérard Genette. À cet égard, après la présentation et l’explication de la théorie narrative de Genette d’après trois niveaux instance, mode et temps, le roman mentionné a été profondément analysé. Il s’est entièrement éloigné de la narration linéaire des faits qu’ils ont été racontés avec la rapidité et l’ellipse ; la majorité des scènes s’illustre en résumé et la fréquence itérative est fréquente. Et en raison de la présence de plusieurs narrateurs, il y a de différents points de vue qui augmentent l’attraction du roman. Tout au long du roman, l’anachronie, la polyphonie, la polymodalité, l’anisochronie, la diachronie et la poly-personnalité, sont apparentes.

  Keywords: Gérard Genette, Tahar Ben Jelloun, anachronie, polyphonie, polymodalité
 • Nahid Djalili Marandi * Pages 57-78

  Considéré comme noyau de la phrase, le verbe fait l’objet d’étude de cet article. Pour circonscrire le champ de recherche, nous avons cerné quatre catégories de verbes dont introducteurs, synonymes, ceux construits avec préfixes et les verbes polysémiques pour les examiner sur le plan sémantico-lexical et voir leurs effets en traduction. Nous voulons savoir comment il faut réagir devant chaque catégorie pour trouver un équivalent convenable selon le contexte. Un corpus constitué des extraits d’un livre de jeunesse, ainsi que les phrases en langue persane élaborés à notre initiative et leur traduction en français nous ont permis d’effectuer notre étude. Les résultats de ce tour d’horizon verbal basé sur les exemples analysés nous montrent l’immense richesse des verbes français et leur raffinement lexical, de sorte que pour un moindre geste ou une légère nuance dans un acte, un verbe vient en aide pour compléter la phrase sur le plan sémantique.

  Keywords: Verbe, Sémantico-lexical, Contexte, Traduction
 • Paniz Fallahi, Fatemeh Khan Mohammadi*, Behzad Hashemi Pages 79-99

  Depuis la publication des premières traductions des Aventures de Tintin en persan, les lecteurs iraniens ne cessent d’y montrer un accueil chaleureux et exceptionnel. Pour en comprendre le pourquoi, il faut analyser le rôle des lecteurs dans le processus de production de sens, et plus généralement le rôle de la société qui décode le produit culturel étranger selon sa propre perspective. Dans cette optique, les figures littéraires d’une œuvre contemporaine peuvent convoquer les symboles anciens : le bagage culturel des lecteurs iraniens influence (et distord) leur lecture des albums de Tintin.  Grâce à l’articulation de certains concepts des études culturelles et postcoloniales, sur l’approche relationnelle de la théorie de la réception, on examine le « personnage » du perroquet, tel qu’il est conçu séparément dans les Aventures de Tintin et dans les topoï thématiques et culturels de la littérature iranienne afin de montrer comment le lectorat iranien défigure la création d’Hergé.

  Keywords: Études culturelles, réception, perroquet.Tintin, Hergé
 • Roxana Gholamzadeh Alam, Mohsen Assibpour * Pages 101-128

  Nous nous intéressons dans cette recherche à la portée de l’effet modérateur de l’intelligence émotionnelle dans la relation de l’intelligence multiple avec l’apprentissage du FLE. Nous nous occupons, en particulier, de la façon dont cette intelligence affecte le processus d’apprentissage en gérant les émotions des apprenants et leur motivation à apprendre. En nous appuyant sur le modèle de l’intelligence multiple de Gardner (1997) ainsi que les théories de Goleman (2000) concernant l'intelligence émotionnelle, nous nous proposons comme hypothèse que l’intelligence émotionnelle pourrait modifier l’impact des composantes de l’intelligence multiple sur l’apprentissage du français. Notre objectif est donc d'abord de mesurer le niveau de l'importance des intelligences multiples dans l'apprentissage du français et puis d'étudier la façon dont l’intelligence émotionnelle soutient ces dernières dans leur tâche. Une enquête de nature descriptive où la collecte des données suivait la méthodologie du sondage était menée au sein d'une université iranienne. Elle nous a permis d'affirmer que les intelligences interpersonnelle, visuelle-spatiale et musicale des apprenants iraniens du FLE contribuent à un meilleur apprentissage.

  Keywords: apprentissage du FLE, effet modérateur, intelligence émotionnelle, intelligence multiple, PLS
 • Mohammadreza Khadivar, Mohammad Ziar* Pages 129-145

  La description joue un rôle fondamental dans l’œuvre des écrivains réalistes. Ces derniers pensent effectivement que la multiplication des détails renforce « l’effet de réel » existant dans un texte donné. La description aura donc pour fonction de décrire des milieux, des faits et de représenter la réalité. Le roman dit " réaliste " est en quelque sorte, un passage de l'oralité à la visualité à travers, entre autres, les descriptions minutieuses et souvent détaillées. Ainsi, la description est-elle l’un des mécanismes par lesquels le roman traditionnel produit l'illusion de la réalité. Chez le narrateur de ce genre de roman, tous les détails sont importants, même les détails apparemment insignifiants et inutiles, car ils rendent du moins l’histoire vraisemblable et crédible. Ayant un effet de réel, les descriptions réalistes affectent la fiction. Autrement dit, elles sont là pour « faire vrai ». Ainsi, la description est le mode d'expression privilégié du romancier réaliste et l’un des mécanismes par lesquels le roman traditionnel produit l'illusion de la réalité. Au XXe siècle, Queneau, l’écrivain adhéré au mouvement surréaliste, met ce genre de description en jeu et en parodie. Dans cet article, nous nous demanderons comment Queneau, cofondateur de l’Oulipo, met en question les descriptions réalistes qui étaient jusque-là toujours chargées du souci de la réalité. Les descriptions données par Queneau sont souvent destructrices; loin d’aider le lecteur à imaginer les personnages et les choses, elles en retardent les images.

  Keywords: Description, parodie, personnage, Queneau, réaliste
 • Leila Shobeiry *, Abdoreza Khakbash Pages 147-174

  Dans les méthodologies qui précédaient la perspective actionnelle, en particulier l’approche communicative, il n’y avait que quatre compétences : la compréhension orale/écrite et la production orale/écrite. C’est à partir de la perspective actionnelle et plus particulièrement de la rédaction du CECRL en 2001 que la compétence de la production orale se divise en deux parties : celle de la production orale « en interaction » et celle de la production orale « en continu ». Dans cet article notre problématique principale est de savoir comment appliquer les stratégies d’apprentissage métacognitives afin d’améliorer la compétence de la production orale en continu chez les apprenants iraniens. Pour pouvoir appliquer les stratégies métacognitives au moment de la production orale en continu, nous avons enseigné pendant une séquence didactique de deux mois (3 heures par semaine) aux 15 apprenants au niveau A2 les stratégies métacognitives et nous leur avons proposé différentes tâches et activités qui exigeaient chacune la mobilisation des stratégies métacognitives. Les résultats de cette étude montrent que l'enseignement et la pratique de stratégies métacognitives peuvent aider à renforcer cette compétence des apprenants du FLE lors de la production orale en continu.

  Keywords: stratégies d’apprentissage métacognitive, production orale en continue, CECRL, approche actionnelle, compétence langagière
 • Roya Khalasi *, Marjan Farjah Pages 175-205

  Le fait qu’au contraire du persan le français est une langue genrée implique des problèmes pour la traduction automatique des pronoms sujets de 3e personne depuis le persan vers le français. Dans la présente étude, nous voudrions vérifier l’accord des pronoms sujets de 3e personne dans le système de traduction en ligne de Google Translate persan-français de 50 extraits tirés d’une collection d’écrits de Sadegh Hedayat, choisis et compilés par Mohammad Baharlou (1994). Notre objectif principal est de savoir à quel point la traduction automatique des pronoms sujets de 3e personne offerte par Google Translate est correcte ou incorrecte, et aussi quelles sont les raisons pour les traductions erronées ; nous supposons que le phénomène de pro-drop et l’ellipse linguistique des pronoms en persan ainsi que le manque de traduction interphrastique aux systèmes de traduction automatique impactent la qualité de traduction des pronoms étudiés. Par conséquent, nous allons mener une recherche basée sur l’analyse statistique-descriptive des données en nous appuyant sur la théorie du Liage chomskyienne. D’après les résultats obtenus, Google a traduit ces pronoms avec 44% de précision (y compris des pronoms bien traduits (40%) et certains pronoms non traduits (4%)); en effet, il a offert une traduction correcte dans les cas où l’antécédent était dans la même phrase que le pronom, ou s’il se plaçait dans la phrase précédant celle du pronom, il était traduit par un syntagme nominal masculin.

  Keywords: traduction automatique, Google Translate®, pronom sujet, théorie du Liage de Noam Chomsky, Sadegh Hedayat
 • Konan Roger LANGUI * Pages 207-232

  L’histoire de la poésie négro-africaine moderne, telle que tracée depuis la Négritude, était fixée sur des clichés idéologiques et esthétiques connus et ressassés depuis longtemps par les auteurs comme par la critique. Les thèmes de la liberté, de la dénonciation du racisme, des spoliations diverses, de la quête d’identité entre autres, rencontraient généralement ce besoin de ressourcement dans les traditions orales négro-africaines. D’une façon ou d’une autre, cette esthétique orale s’est presqu’imposée au fil du temps à ces auteurs, mais aussi aux épigones qui vont leurs succéder. Contre toute attente cependant, il va subsister des styles, des formes de discours et des fonds idéologiques qui semblent s’en démarquer et que nous découvrons de plus en plus comme un courant spécifique traversant certes plusieurs stades historiques, mais qui restent homogènes dans leur construction du fait poétique. L’exemple d’Au tréfonds de mon âme d’Okaré Kouadio est si typique, qu’il nous permettra d’aborder les liens fondateurs et leurs principes d’écriture qui, visiblement, les démarquent des modèles poétiques connus dans l’environnement poétique négro-africain.

  Keywords: Mots-clés : Moderniste, histoire, courant poétique, modalité, génération
 • Mina Mazhari*, Patnea Seyedrahman Pages 233-255

  L’hétérolinguisme amène la traduction à son majeur dilemme de refléter l’hétérogénéité ou de l’abandonner afin de présenter un texte homogène. Cet article propose d’examiner la question de la traduction de l’hétérolinguisme à travers un regard contextuel porté sur la dimension hétérolingue de Parce que je t’aime et La fille de Brooklyn de Guillaume Musso et la traduction en persan de ces deux œuvres. Dans cette optique, après un bref aperçu théorique sur les motivations de l’hétérolinguisme, ses représentations ainsi que sa traduction, nous procéderons, dans un premier temps, à une analyse textuelle visant à observer la place , la fonction et les modalités de l’apparition de l’hétérolinguisme dans Parce que je t’aime et La fille de Brooklyn ; et puis, nous nous pencherons sur la problématique de la traduction de l’hétérolinguisme pour savoir comment et à quel degré l’hétérolinguisme présent au sein de ces deux œuvres est assumé dans les traductions en persan.

  Keywords: Hétérolinguisme, littérature, traduction, Guillaume Musso, Parce que je t’aime, La fille de Brooklyn
 • Seyedeh Elaheh Siadat Zanjani, Majid Yousefi Behzadi* Pages 257-277

  Le présent article a pour objet d’étudier les Nourritures terrestres d’André Gide (1869-1951) par la méthode analytique de Pierre Brunel, La loi d’émergence et La loi de flexibilité afin de mettre en évidence l’influence exercée de Saadi (1213-1292) par le lien entre un « Je » et un « Autre ». De plus, « la sagesse » et « la moralité » sont deux termes essentiels pour la découverte d’un exotisme enchanté vu dans l’image mystique du poète persan. L’auteur français par la réception du Gulistan de Saadi a fait de bonnes sentences dans ses Nourritures de sorte qu’elles témoignent la présence mystique de ce dernier. En outre, la fameuse formule d’Yves Chevrel (X et Y) montre le désir de Gide (la France) pour Saadi (l’Iran) dans la mesure où elle préconise une souplesse d’esprit pour connaitre la richesse poétique persane. On s’efforcera de montrer l’importance des lois de Pierre Brunel dans la connaissance de l’Autre où le regard d’un Je receveur apprécie à la fois le mysticisme et le spiritualisme.

  Keywords: Exotisme, Gide, Réception, sentence, Saadi
 • Abdallah Terwait* Pages 279-296

  Nous nous interrogeons, dans cet article, sur les valeurs sémantiques et référentielles de
  Pendant que  Confrontant les propositions faites dans la littérature avec nos observations sur des données attestées, nous nous efforcerons, dans ce travail, d’apporter quelques éléments de réponse à des questions en rapport avec les différents mécanismes qui régissent les fonctionnements de ce dernier marqueur discursif. Ajoutons ici que cette recherche a pris appui, entre autres, sur la SDRT (Segmented Discourse Representation Theory) (Lascarides et Asher 1993). Cette approche nous paraît intéressante et féconde par le modèle formaliste qu’elle met en œuvre, son objet étant particulièrement labile
  .

  Keywords: Pendant que, Durée, Localisation temporelle, Simultanéité, Temps verbaux