فهرست مطالب

نشریه رهیافت های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی
پیاپی 3 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمود شرفی*، هادی عبدالملکی صفحات 1-27

  انقلاب اسلامی با ایجاد تحول بنیادین در اهداف و ارزش های جامعه ایران و همچنین تاثیر در تحولات کشورهای منطقه و جهان اسلام در جایگاه یک انقلاب تمدن ساز ظاهر شد. تحولی که در درجه اول مرهون نقش آفرینی رهبران تمدن ساز آن است. حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری با خلق استعاره ها و واژگان تمدنی در طول چهار دهه عمر انقلاب اسلامی نقش بسزایی در گفتمان سازی تمدنی ایفا نموده اند، مقام معظم رهبری به عنوان پرچمدار نظریه پردازی و واژه سازی گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی نیز بارها بر این نکته تاکید داشته اند که یکی از دغدغه های مهم ولی فقیه و محتوای گفتمانی او حفاظت از ارزش های اساسی انقلاب اسلامی است. لذا نقش آفرینی تجربی و عملی مقام معظم رهبریدر گفتمان سازی تمدنی و تدقیق مراحل شکل گیری وبلوغ تمدنی در کوران حوادث و تقابل با دشمنان تمدنی از برجستگی خاصی برخوردار است. این مقاله به روش مروری و با استفاده از تکنیک تحلیل گفتمان پسا ساختارگرایی"لاکلو موف" به تبیین استعاره های گفتمان ساز رهبری برای تبیین تمدن نوین اسلامی در مراحل سه گانه "تمدن سازی، تمدن پروری و تمدن داری" پرداخته است.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری، گفتمان، تمدن نوین اسلامی
 • مریم رحمتی*، امیر دانشور، فریبا صلاحی، مهدیه اخباری صفحات 28-43
  یکی از دغدغه های تمامی افراد به ویژه مدیران تصمیم گیری می باشد. این اهمیت با پیشرفت های اخیر در علوم انسانی و طرح موضوعات اخلاقی جدید در اخلاق مدیریت نوین دوچندان شده و تصمیم گیری اخلاقی را با پیچیدگی هایی خاص توام کرده است. در این مقاله جهت نهادینه کردن تصمیم گیری اخلاقی در جامعه ی مدیران با ارایه ی الگویی اسلامی از دیدگاه امیرمومنان در نهج البلاغه، به بسط مولفه ی تصمیم گیری در مبحث اخلاق مدیران پرداخته شده است. بدین منظور موضوع تصمیم گیری اخلاقی مورد بررسی قرار گرفت و مولفه های آن در نهج البلاغه بیان گردید. در کلام امام علی (ع)، مولفه های تصمیم گیری اخلاقی شامل دانش و بصیرت، توکل، مشورت، امانت داری، عدالت گرایی و... هستند. همچنین آفات تصمیم گیری اخلاقی از منظر نهج البلاغه شامل ناتوانی در پیش بینی و ارزیابی پیامدهای احتمالی، شتاب زدگی، غلبه ی احساسات و منافع مادی می باشد. درنهایت نیز مدلی برای تصمیم گیری بر اساس مبانی اسلامی تدوین گردیده است. درنهایت توصیه می شود افرادی که در راس تصمیم گیری و تعیین سر نوشت افراد قرار دارند، با معارف ومتون اسلامی آشنایی داشته باشند و از مدل ارایه شده در این پژوهش به عنوان الگو و راهنما استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: اخلاق، تصمیم گیری موثر، تصمیم گیری اخلاقی، قرآن و نهج البلاغه
 • حسین قدیانی* صفحات 44-67

  پژوهش حاضر سبک و مدل رهبری امامین انقلاب به لحاظ عملی در رفتار و عملکرد حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در چهل سالگی عمر شریف انقلاب اسلامی را تحلیل و بررسی می کند و در پی پاسخ به سوالات محوری ، رهبری انسانگرایانه از منظر منابع اسلامی دارای چه ویژگی هایی است؟ پیش آیندها و پیامدهای سبک رهبری امامین انقلاب کدامند؟ و سبک رهبری امامین انقلاب با سبک های رهبری موجود چه تفاوت ها و برتری هایی دارد؟ می باشد. مقاله حاضر به لحاظ روش گردآوری داده ها؛ کتابخانه ای نوع تحلیل آن ؛ توصیفی- تحلیلی می باشد و از نظر هدف و نوع تحقیق بنیادین و از لحاظ استراتژی تحقیق قیاسی- استدلالی مبتنی بر مطالعه اسنادی و منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها و نتایج در پاسخ به سوال اول ویژگی رهبری انسان گرایانه از دیدگاه اسلام توسعه فردی رهبر است، کسی که با پشتوانه سرمایه اخلاقی و فطری که در خود به طور تمام و کمال به عینیت رسانیده است، توانسته خود را بشناسد و به استعدادهای درونی خود دست یابد از این رو شایسته تابعیت است، در دین اسلام، مدیریت بر دیگران در سایه مدیریت بر خود و اصلاح رابطه میان خود و خدا امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: سبک رهبری، امامین انقلاب، چهل سالگی انقلاب، رهبری اسلامی
 • سید احسان پیشوا، سید عظیم حسینی* صفحات 68-79

  تمدن سازی در تعریف مفروض تمدن مبنی بر حسن معاشرت اجتماع، نیازمند الزاماتی از قبیل دست یابی به نظم اجتماعی محصول حکومت، قوانین و تلقی مردم اجتماع از خود و از روابط شان با یکدیگر و با حکومت می باشد. بطور خاص، ضروریات ایجاد تمدن اسلامی نیز بر اساس ذات بروز و ظهور هر تمدنی، در قالب پروسه ای ناظر بر پایه ریزی و مراقبت تا دستیابی به رشد و نهایتا بالندگی و مراقبت و حفظ آن می باشد. حسب بیانیه گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب خطاب به ملت ایران، اینک انقلاب اسلامی وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است و نظر به اینکه پیشرفت علمی و مدیریت جهادی از ابزار مهم تحقق این امر است، در این مقاله تلاش گردیده تطبیق خصوصیات بارز شهید چمران در ولایت مداری، مبارزه با استبداد و سیره ایشان در کسب علم و دانش و مدیریت جهادی، با شاخص های تمدن اسلامی مبنی بر ولایت، بصیرت و امر به معروف و نهی از منکر، بررسی گردد.

  کلیدواژگان: تمدن سازی، ولایت، بصیرت، امر به معروف و نهی از منکر، مدیریت جهادی
 • مجید احمدی، علیرضا روستا* صفحات 80-100

  پس از انقلاب اسلامی، به ویژه در سال های دفاع مقدس، یکی از شیوه های مدیریت که به طور خاص مورد توجه قرار گرفت،مدیریت جهادی بود که برگرفته از تعالیم اسلامی،بهره گیری از انرژی و توانمندی منابع انسانی است که با تکیه بر ارزش ها و اعتقادات معنوی صورت می گیرد.هدف این تحقیق،تبیین عملکرد جهادی مدیران با تاکید بر قرآن کریم،نهج البلاغه و بیانات عالمانه آیت العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) می باشد.روش تحقیق از نظر هدف،کاربردی و برطبق شیوه جمع آوری داده ها،توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش،تمامی مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای غرب استان تهران (شهرقدس، شهریار، ملارد، صفادشت و سما اندیشه) می باشند.در واقع، تعداد 125 پرسشنامه به روش تصادفی ساده توزیع و تعداد 120 پرسش نامه جمع آوری گردیده است.پایایی پرسش نامه با ارزیابی ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که به میزان 0/761 بوده است. همچنین داده ها با شیوه مدل یابی معادلات ساختاری و توسط نرم افزار Smart-PLS مورد سنجش قرار گرفتند.نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که مسیولیت و پاسخگویی مدیران، شایسته سالاری، التزام به تعهدات، روابط خوب و قوی مدیران با کارکنان، و نظارت مبتنی بر نیاز بر عملکرد جهادی مدیران تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، نهج البلاغه، آیت العظمی امام خامنه ای(مدظلله العالی)، مدیریت جهادی، عملکرد جهادی مدیران
 • محمدرضا کریم فر، محمدجلال کمالی*، یاسر سالاری صفحات 101-122

  هدف پژوهش بررسی الگوی مولفه های مدل چابکی راهبردی با رویکرد مدیریت جهادی اسلامی در سازمان تامین اجتماعی می باشد. در این پژوهش ابتدا مولفه های مدل چابکی راهبردی سازمان تامین اجتماعی با رویکرد مدیریت جهادی اسلامی درابعاد ارزش گرایی، نوآوری و خلاقیت و جدیت و شوق به کار ،از طریق مطالعات اکتشافی و نظرسنجی از خبرگان آگاه به موضوع با استفاده از تکنیک دلفی، مورد شناسایی قرار گرفت و سپس این عوامل در قالب الگوی طراحی شده در جامعه آماری مورد نظر به آزمون گذاشته شد. جامعه آماری پژوهش جهت آزمون الگو 30 نفر از خبرگان بود و جهت سنجش متغیرهای تحقیق از نظر مدیران ارشدسازمان تامین اجتماعی استفاده شد که تعداد آنها 140 نفر بود که به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی است . یافته های پژوهش ضمن تایید الگوی پیشنهادی پژوهش، نشان داد که مدیریت جهادی اسلامی (ارزش گرایی، نوآوری و خلاقیت و جدیت و شوق به کار) بر چابکی راهبردی سازمان تامین اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: چابک سازی راهبردی، مدیریت جهادی اسلامی، ارزش گرایی، نوآوری و خلاقیت و جدیت و شوق به کار
 • خداداد کریمی، محمدرضا مردانی*، زین العابدین امینی سابق صفحات 123-150

  پژوهش حاضر در قالب یک طرح توسعه ای _کاربردی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کل اعضای شوراهای اسلامی، بخشداری ها، دهیاری ها؛ که 317 نفرند. حجم نمونه با فرمول کوکران برابر با 175 نفر محاسبه شد؛ و ابزار سنجش، یک پرسشنامه دوبخشی شامل ویژگی های جمعیت شناختی و سوالاتی جهت اندازه گیری نگرش پاسخگویان در مورد نقش شوراهای اسلامی با رویکرد مدیریت و حکمرانی اسلامی در ابعاد مختلف توسعه شهری و روستایی شامل توسعه ی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشت و سلامت. نتایج نشان داد نقش شوراهای اسلامی با رویکرد مدیریت و حکمرانی اسلامی در توسعه شهری و روستایی در شورای اسلامی شهرستان شهریار به طورکلی به اندازه 46 درصد، نقش شوراهای اسلامی در توسعه ی سیاسی شهری و روستایی به میزان 44 درصد، نقش شوراهای اسلامی در توسعه ی فرهنگی شهری و روستایی به میزان 44 درصد، نقش شوراهای اسلامی در توسعه ی اقتصادی شهری و روستایی به میزان 51 درصد، نقش شوراهای اسلامی در توسعه ی اجتماعی شهری و روستایی به میزان 47 درصد، نقش شوراهای اسلامی در توسعه ی بهداشت و سلامت شهری و روستایی به میزان 53 درصد بوده است. بررسی تفاوت نقش شوراهای اسلامی در توسعه ی شهری و روستایی در شهرستان شهریار با استفاده از آزمون من-ویتنی نشان داد توسعه ی روستایی بیش از شهری صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: شوراهای اسلامی، مدیریت و حکمرانی اسلامی، توسعه شهری، توسعه روستایی
|
 • Mahmoud Sharafi *, Hadi Abdolmaleki Pages 1-27

  The Islamic Revolution emerged as a civilizing revolution by creating a fundamental change in the goals and values ​​of Iranian society, as well as influencing the developments in the countries of the region and the Islamic world. A development owed primarily to the role-playing of its civilizing leaders. Imam Khomeini (RA) and the Supreme Leader have played a significant role in creating a civilizational discourse by creating metaphors and words of civilization during the four decades of the Islamic Revolution. It has also been repeatedly emphasized that one of the important concerns of the Supreme Leader and the content of his discourse is the protection of the fundamental values ​​of the Islamic Revolution. Therefore, the empirical and practical role-playing of the Supreme Leader in building the discourse of civilization and examining the stages of formation and maturation of civilization in the blinds of events and confrontation with the enemies of civilization has a special prominence. This article reviews the discourse-building metaphors of the leadership to explain the new Islamic civilization in the three stages of "civilization-building, civilization-building and civilization-civilization" by review method and using the technique of poststructuralist discourse "Laclof Moff".

  Keywords: Islamic Revolution, Supreme Leader, Discourse, New Islamic Civilization
 • Maryam Rahmaty *, Amir Daneshvar, Fariba Salahi, Mahdieh Akhbari Pages 28-43
  One of the concerns of all people, especially managers, is decision making. This importance has doubled with recent advances in the humanities and the emergence of new ethical issues in modern management ethics, and has combined ethical decision-making with particular complexities. In this article, in order to institutionalize ethical decision-making in the community of managers, by presenting an Islamic model from the point of view of Amir Mo'menan in Nahj al-Balagha, the decision-making component in the ethics of managers has been developed. For this purpose, the issue of ethical decision-making was studied and its components were stated in Nahj al-Balagha. In the words of Imam Ali (AS), the components of moral decision-making include knowledge and insight, trust, consultation, trustworthiness, justice, and so on. Pests of moral decision-making from the perspective of Nahj al-Balagha also include inability to predict and evaluate possible consequences, haste, overcoming emotions and material benefits. Finally, a model for decision making based on Islamic principles has been developed. Finally, it is recommended that people who are at the top of decision-making and determining the spelling of people, be familiar with Islamic teachings and texts and use the model presented in this study as a model and guide.
  Keywords: Ethics, Effective Decision Making, moral decision making, Quran, Nahj al-Balaghah
 • Hossein Ghadiani * Pages 44-67

  The present study analyzes the leadership style and model of the Imams of the Revolution in practical terms in the behavior and performance of Imam Khomeini and the Supreme Leader in the fortieth anniversary of the Islamic Revolution and seeks answers to key questions. What are the characteristics of humanistic leadership from the perspective of Islamic sources? What are the antecedents and consequences of the leadership style of the Imams of the Revolution? And what are the differences and advantages of the leadership style of the Imams of the Revolution with the existing leadership styles? is. The present article in terms of data collection method; Its analysis type libraries; It is descriptive-analytical and in terms of the purpose and type of basic research and in terms of deductive-reasoning research strategy is based on the study of documents and library resources. In answer to the first question, the characteristic of humanistic leadership from the Islamic point of view is the personal development of the leader, who, with the support of moral and natural capital, who has fully and objectively realized himself, has been able to recognize himself and his talents. To achieve one's inner self is therefore worthy of citizenship.

  Keywords: Leadership Style, Imams of the revolution, forty years of the revolution, Islamic leadership
 • Sayyed ehsan Pishva, Sayyed azim Hosseini * Pages 68-79

  Civilization In the supposed definition of civilization based on the good socialization of society, requires requirements such as achieving social order as a product of government, laws and the perception of the people of society of themselves and their relations with each other and with the government. In particular, the necessity of creating an Islamic civilization is based on the nature of the emergence and emergence of each civilization, in the form of a process overseeing the foundation and care to achieve growth and ultimately maturity and care and maintenance. According to the statement of the second step of the revolution, the Supreme Leader of the Revolution addressed to the Iranian nation, now the Islamic Revolution has entered the second stage of self-construction, socialization and civilization, and considering that scientific progress and jihadi management are important tools to achieve this, in this article An attempt has been made to apply the prominent characteristics of Martyr Chamran in Madari province, to fight against tyranny and his way of acquiring knowledge and jihadi management, with the characteristics of Islamic civilization based on guardianship, insight and enjoining the good and forbidding the evil.

  Keywords: Civilization, Province, Insight, enjoining the good, forbidding the evil, Jihadi Management
 • Majid Ahmadi, Alireza Rousta * Pages 80-100

  After the Islamic Revolution, especially in the years of the Holy Defense, one of the management methods that received special attention was jihadi management which is derived from Islamic teachings, the use of energy and the ability of human resources, which is based on spiritual values and beliefs.The purpose of this study is to explain the jihadi Performance of managers with emphasis on the Holy Quran, Nahj al-Balagha and the wise statements of Grand Ayatollah Imam Khamenei. Research method in terms of purpose, applied and according to the data collection method, it is a descriptive correlation.The statistical population of the study is all managers and employees of the Islamic Azad University of the western units of Tehran province (Shahr-e-Qods, Shahriyar, Mallard, Safadasht and Sama Andisheh).In fact, 125 questionnaires were distributed by simple random sampling and 120 questionnaires were collected.The reliability of the questionnaire was assessed by evaluating the Cronbach's alpha coefficient which was 0.761. The data were also measured by structural equation modeling and Smart PLS software. The results of the research hypotheses indicate that managers' responsibility and accountability, meritocracy, commitment to obligations, good and strong relationships between managers and employees, and need-based monitoring affect the jihadist performance of managers.

  Keywords: Holy Quran, Nahj Al-Balagha, Grand Ayatollah Imam Khamenei, Jihadi Management, Jihadi Performance of Managers
 • Mohammadreza Karimfar, MohammadJalal Kamali *, Yaser Salari Pages 101-122

  The purpose of this study is to present a strategic agility model of the Social Security Organization with the approach of Islamic Jihadi management. In this study, first the components of the strategic agility model of the Social Security Organization with the approach of Islamic Jihadi management(Valueism, innovation and creativity and seriousness and enthusiasm) were identified through exploratory studies and surveys of knowledgeable experts using the Delphi technique, and then these factors in the form of The designed model was tested in the statistical population. The statistical population of the study was 30 experts to test the model and to measure the research variables was used by senior managers of the Social Security Organization, whose number was 140 people.Due to the limited statistical population, the census method was used. The present study is a descriptive-correlational research that has been done by survey method. Also, this research is development-applied in terms of purpose. T. Findings of the research while confirming the proposed research model showed that Islamic jihadi management (Valueism, innovation and creativity and seriousness and enthusiasm) has a positive and significant effect on the strategic agility of the Social Security Organization.

  Keywords: Strategic Agility, Islamic Jihadi Management, Valueism, innovation, creativity, seriousness, enthusiasm
 • Khodadad Karimi, Mohammadreza Mardani *, Zeinolabedin Amini Sabegh Pages 123-150

  The present study was conducted as a development-applied design. Statistical population of members of Islamic councils, districts, villages; Which are317people. The sample size was calculated with Cochran's formula equal to 175 people; The assessment tool is a two-part questionnaire including demographic characteristics and questions to measure the attitudes of respondents about the role of Islamic councils with the approach of Islamic management and governance in various dimensions of urban and rural development including political, cultural, economic, social and health development. The results showed that the role of Islamic councils with Islamic management and governance approach in urban and rural development in the Islamic Council of Shahriar in general 46%, the role of Islamic councils in political development 44%, the role of Islamic councils in cultural development 44%, the role of Islamic councils In economic development 51%, the role of Islamic councils in social development 47%, the role of Islamic councils in health development 53%. Examining the difference between the role of Islamic councils in urban and rural development in Shahriar city with the help of Mann-Whitney test showed that rural development has been more than urban

  Keywords: Islamic Councils, Islamic Management, Urban Development, rural development