فهرست مطالب

جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام - سال ششم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1400)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/14
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بایرام آقالاری صفحات 1-14

  جنوب شرق آناتولی و غرب ایران به عنوان بخش شمالی و شرقی هلال حاصلخیزی، در طول هزاره ها دارای برهمکنش های فرهنگی بوده و قوس زاگرس و توروس در دوره هایی کانون های مشترک فرهنگی ایجاد کرده اند. از سوی دیگر ارزیابی روابط بین سرزمین آناتولی و ایران تا به امروز بیشتر تحت تاثیر باستان شناسی میانرودان بوده و در بررسی اطلاعات مربوط به این روابط، میانرودان همیشه در کانون توجه قرارگرفته است. بدون شک مخصوصا جنوب میانرودان در هزاره های چهارم و سوم پیش از میلاد نقش مرکزی را ایفا کرده است بااین وجود در دوره فراپارینه سنگی و نوسنگی شرایط به گونه دیگری بوده است. در این نوشتار بر مبنای رویکرد مقایسه ای و تطبیقی و با تاکید بر آناتولی ارتباطات فرا منطقه ای آن با غرب ایران در دوره نوسنگی ارزیابی شده است. چنین به نظر می رسد که توزیع ابسیدین با منشا آناتولی به صورت کلی نقش کلیدی در تماس بین جوامع خاور نزدیک بر عهده داشته است. پیدا شدن ابسیدین های با منشا آناتولی در گستره وسیعی از محوطه های خاور نزدیک مخصوصا ایران نشان از شکل گیری یک سامانه گسترده توزیع با مشارکت گروهای مختلف بوده است. نگاهی به سایر عناصر زندگی جوامع نوسنگی همانند سنت های تدفین، تولید سفال، صنعت ابزار سنگی و سایر یافته های کوچک نشانگر این موضوع است که هرکدام از این مناطق بخشی از روند رو به رشد جوامع خاور نزدیک را به پیش برده اند.

  کلیدواژگان: غرب ایران، آناتولی، برهمکنش های فرهنگی، نوسنگی، ابسیدین
 • عاطفه رسولی* صفحات 15-30

  در دوران نوسنگی تحولات چشمگیری به وقوع می پیوندد، به طوریکه این تحولات را می توان در نوع معماری، سفال، تدفین، اقتصاد و تجارت محوطه های نوسنگی مشاهده کرد. یکی از مهمترین تحولات این دوره یکجانشینی است، که همین مساله عامل اصلی شکل گیری و پیشرفت آثار معماری در دوره نوسنگی می باشد. هدف از این پژوهش، مقایسه تحلیلی معماری نوسنگی حوزه دریاچه ارومیه و حوزه دریاچه وان در آناتولی است. این پژوهش، با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که به لحاظ نزدیک بودن این دو منطقه به لحاظ جغرافیایی و وجود معادن سنگ ابسیدین در اطراف دریاچه وان و با توجه به تعداد زیاد ابزارهای ساخته شده از سنگ ابسیدین که از هر دو منطقه به دست آمده است، می توان به این مهم دست پیدا کرد که این دو منطقه در عصر نوسنگی با یکدیگر ارتباط تجاری و فرهنگی داشته اند، که این ارتباط احتمالا در شباهت آثار معماری مکشوفه از هر دو منطقه تاثیر زیادی داشته است. شواهد نشان می دهد که بیشترین شباهت آثار معماری بین محوطه های حاجی فیروز و یانیک تپه در شمال غرب ایران با محوطه های چای اونو، حاجیلر و چاتال هویوک در جنوب شرق آسیای صغیر وجود داشته است.

  کلیدواژگان: نوسنگی، معماری، حوزه دریاچه ارومیه، حوزه دریاچه وان
 • محمدحسین رضایی*، مریم خرم آبادی، عمران گاراژیان صفحات 31-46

  اخرا اصطلاحی است که باستان شناسان برای توصیف رنگ دانه های زمین، معمولا به رنگ قرمز استفاده کرده اند. در پژوهش حاضر به بررسی شواهد بر جای مانده در خصوص استفاده از گل اخرا، دلایل و چرایی (جنبه کاربردی یا نمادین) استفاده از این رنگ دانه از دوران پارینه سنگی تا دوران معاصر پرداخته می شود، لذا پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش هایی است، در خصوص این که استفاده از گل اخرا از چه بازه زمانی و در چه مناطقی آغاز شده است؟ گل اخرا در میان مردمان پیش از تاریخ چه کاربرد و استفاده ای داشته است؟ از منظر رویکرد باستان شناسی- انسان شناسانه، رنگ دانه های اخرا چه خصوصیاتی دارند که در بلندمدت از سوی جوامع بهره برداری شده اند؟. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تاریخی مبنی بر رویکرد باستان شناسی- انسان شناسانه است. در پژوهش حاضر، در ابتدا به بررسی شواهد استفاده از گل اخرا در میان جوامع پیش از تاریخ خاور نزدیک و در ادامه به مطالعات انسان شناختی و مردم شناختی صورت گرفته در میان جوامع مختلفی که از گل اخرا استفاده می کنند، پرداخته شده است تا از این رو بتوانیم دلایل استفاده از رنگ دانه اخرا از سوی جوامع پیش از تاریخ را روشن سازیم. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اخرا در حقیقت برای اهداف گسترده ای از جمله، اهداف هنری، دارویی، همچون برای رنگ آمیزی اشیا، رنگ کردن بدن، یا به عنوان نگه دارنده مواد غذایی و حفاظت از چوب، دفع حشرات، دباغی کردن پوست و برای مراسم آیینی و تدفینی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: گل اخرا، پیش از تاریخ، کاربرد، نماد، خاور نزدیک
 • مریم یاغی زهی*، زهره جوزی صفحات 47-64

  صخره نگاره ها از منظر مطالعات باستان شناختی، تاریخی، هنر و مطالعات انسان شناسی حایز اهمیت فراوانی بوده و بررسی آن-ها می تواند در بازشناخت فرهنگ جوامع گذشته مفید واقع گردد. سیستان و بلوچستان از جمله مناطق غنی در رابطه با این دسته از آثار بوده که حضور مجموعه هایی همچون نقوش صخره ای قصرقند، بندیک، گورگتان و سنگ نگاره های میل خاش، نشان از پیشینه فرهنگی و تاریخی کهن و پرفروغ این منطقه را دارد. این پژوهش که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی-های میدانی و به شیوه توصیفی - تحلیلی و تاریخی بوده، به مطالعه نقوش صخره ای گورگتان نیکشهر پرداخته و ضمن معرفی، تحلیل و تاریخ گذاری این مجموعه، به مقایسه و تطبیق صخره نگاره های آن با نقوش صخره ای موجود در دره بندیک سراوان می پردازد. این که نقوش صخره ای گورگتان از نظر تکنیک و گونه شناسی شامل کدام ها و به چه دورانی تعلق دارند و وجوه مشترک این آثار با صخره نگاره های بندیک چیست؛ از مهمترین سوالات و اهداف مطرح شده در این پژوهش هستند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که صخره نگاره های گورگتان شامل انواع نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی، هندسی و نمادین بوده؛ این آثار از منظر نوع نقوش و شمایل نگاری و همچنین از نظر فن ایجاد نقوش و صحنه های موضوعی قابل مقایسه با نگاره های بندیک است. این ویژگی های مشترک، نشان از تعلق هر دو آثار به مردمانی با فرهنگ های یکسان و مشابه بوده و این را می رساند که حداقل بخشی از نقوش هر دو مجموعه، در یک بازه زمانی مشترک و مشابه ایجاد گشته اند.

  کلیدواژگان: نقوش صخره ای، گورگتان، بندیک، گونه شناسی، شمایل نگاری
 • محمد کیخا*، سحر بختیاری، یاسمن نصیری پور، سپیده بختیاری صفحات 65-80

  دشت سیستان در اواخر هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم پیش ازمیلاد کانون شکل گیری محوطه های شاخص و مهمی است که در تبیین و شکل گیری اجتماعات انسانی نقش اساسی ایفا نموده است. بررسی ها و کاوش های باستان شناختی حوزه سیستان با هدف مطالعه جایگاه باستان شناسی منطقه و سیر روند تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در عصرمفرغ صورت گرفته است. از مناطق مهم باستانی در قسمت های جنوبی دشت-سیستان منطقه حوض دار با وسعتی در حدود 40 کیلومترمربع است. اولین فصل پروژه بررسی و تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه های منطقه حوض دار به سرپرستی محمدکیخا در سال 1398 انجام شد و منطقه مورد بررسی پیمایشی سیستماتیک قرار گرفت. طی این بررسی 12محوطه از عصرمفرغ شناسایی و ثبت شد که از نتایج مهم آن می توان به بررسی محوطه های عصر مفرغ محدوده حوض دار و تعیین جایگاه منطقه در جدول گاهنگاری جنوب شرق ایران اشاره نمود. پرسش اصلی مطرح شده در این پژوهش عبارت است از: با تکیه بر مواد فرهنگی جمع آوری شده از محوطه های عصرمفرغ منطقه حوض دار، گاهنگاری نسبی و روابط فرهنگی این منطقه با مناطق همجوار چگونه ارزیابی می شود؟ طبق مطالعات صورت گرفته در منطقه حوض دار تداوم فرهنگی از دوره Iتا دورهIV شهرسوخته در این منطقه مشاهده می شود . درطی این دوران به دلیل موقعیت سوق الجیشی منطقه که در مسیر شاهراه های ارتباطی واقع شده و با توجه به داده های باستان شناسی شاهد ارتباطات گسترده فرهنگی استقرارهای منطقه حوض دار با مناطق همجوار، همانند سیستان شمالی، بلوچستان، پاکستان، افغانستان، دره سند و تمدن های حوزه هلیل رود هستیم. پژوهش حاضر برمبنای مطالعات میدانی و با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی جهت ارایه گاهنگاری نسبی منطقه و ارتباطات فرهنگی حوزه مذکور به مطالعه داده های فرهنگی پرداخت.

  کلیدواژگان: سیستان، منطقه حوض دار، عصر مفرغ، ارتباطات فرهنگی، داده های فرهنگی
 • مهناز شریفی صفحات 81-94

  شمال غرب ایران در عصر آهن شاهد کشمکش ها و روابط حکومت های مانایی، اورارتویی و آشوری بوده است. بالطبع حوضه رودخانه زاب از جمله محوطه گردآشوان نیز از این امر مستثی نبوده و تحت تاثیر فرهنگ دول مختلف قرار گرفته است. شمال غرب ایران به دلیل موقعیت خاص راهبردی خود اهمیت بسیاری داشته و تاثیر و تاثرات فرهنگی زیادی از مناطق قفقاز،آناتولی و میان رودان از هزاره پنجم ق.م به بعد داشته است. در دوره های بعد به خصوص در عصر آهن منطقه شدیدا تحت تاثیر مسایل سیاسی قرار می گیرد.  در این راستا تپه گردآشوان با هدف بررسی عصر آهن حوضه زاب کوچک ،جهت مطالعه در این برهه زمانی انتخاب گردید. کاوش تپه گردآشوان منجر به شناسایی مواد فرهنگی عصر آهن II-III گردید. در نتیجه کاوش این تپه، سه دوره فرهنگی شناسایی شد: فاز I- گورستان اسلامی. فاز II- عصر آهن III ، فاز III،- عصر مس و سنگ جدید. در این مقاله نتایج مطالعه مواد فرهنگی عصر آهنII/ III ارایه می گردد ، همچنین این مقاله تلاش دارد تا با روش توصیفی /تحلیلی و با مطالعه مواد فرهنگی تپه گردآشوان به این پرسش پاسخ دهد که نحوه مناسبات فرهنگی محوطه با مناطق همجوار چگونه بوده و گونه شناسی سفال های عصر آهن به چه ترتیب است؟ نتایج مطالعات و گاه نگاری نسبی سفالینه ها نشان داد که بیشترین برهم کنش ها با مناطقی از آناتولی،بوکان، زندان سلیمان و بخش هایی از کردستان بوده است. گاهنگاری مطلق و C14 محوطه تاریخ809BC  نشان داده است. پژوهش حاضر بر اساس کاوش باستان شناسی و سپس گاه نگاری نسبی و مطلق مواد فرهنگی گردآشوان انجام شده است.

  کلیدواژگان: شمال غرب ایران، عصر آهن، III II، حوضه زاب کوچک، تپه گردآشوان
 • حسن باصفا* صفحات 95-110

  مطالعه و بازسازی زوایای گوناگون فرهنگ عصر آهن شمالشرق ایران و خراسان بر اساس مطالعات تطبیقی و فرامنطقه ای از مهم ترین مباحث فعلی عصر آهن ایران است. در شرایط فعلی مولفه ها و ویژگیهای عصر آهن شمالشرق با تمرکز بر خراسان بدلیل کمبود مطالعات، تا حدودی ناشناخته و مبهم باقی مانده است. پیش از این شواهد بسیار کمی از فرهنگهای این دوره در خراسان از بررسی های اندک و پراکنده بدست آمده که قرابت فرهنگی با فرهنگ یاز و داهستان در آسیای مرکزی را نشان می دهند. در دشت گناباد که در جنوب خراسان واقع شده و به قهستان محدود میشود محوطه حصار عمرانی می تواند اطلاعاتی اولیه از عصر آهن ارایه دهد. در این پژوهش با رویکرد بررسی سطحی روشمند مواد فرهنگی نمونه برداری شده و در رویکردی تطبیقی فرهنگ و سنت های سفالی آن تبیین شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که حصار عمرانی قرابت معناداری با فرهنگ یاز دارد به نحوی که در سه دوره عصر آهن قدیم، میانی و جدید که هم افق با یاز I تا III هستند، پویایی استقراری داشته است. سفال های دست ساز منقوش عصر آهن قدیم، در کنار سفال های چرخ ساز ساده دوره های میانی و جدید عصر آهن در کنار نوع استقرار و ویژگیهای زمینسیمای آن در چهارچوب فرهنگ های جنوب غربی آسیای مرکزی نشان از اجتماعات انسانی با الگویی استقراری و اجتماعی مشابه با فرهنگ یاز (Yaz) دارد.

  کلیدواژگان: دوره آهن، دشت گناباد، تپه حصار عمرانی، یاز، داهستان
 • مهدی دهمرده پهلوان*، زهره جوزی صفحات 111-126

  سفال از عمده ترین مدارکی است که در تحلیل یافته های باستان شناسی کاربرد فراوان دارد. با توجه به تحلیل های صورت گرفته بر روی سفال ها می توان به گاه نگاری در سایت های باستانی، چگونگی تحول سازمان های اجتماعی در جوامع گذشته، بررسی مقایسه ای سبک های تزیینی و همچنین به درک روابط فرهنگی و تجاری جوامع باستان دست یافت. منطقه پهره در نواحی داخلی بلوچستان قرار گرفته است که جغرافیانگاران یونانی از آن به عنوان گدروزیا یاد کرده اند. در بررسی های باستان شناختی از این منطقه تعداد بسیاری محوطه باستانی شناسایی شده است. در این پژوهش هدف اصلی تحلیل ویژگی های سفالی دوران تاریخی و درک چگونگی برهم کنش های فرهنگی این منطقه است. در این نوشتار تلاش شده است به این پرسش پاسخ دهد که ویژگی های شاخص سفال بلوچستان داخلی در هزاره ی اول پیش از میلاد چگونه بوده است و تعاملات فرهنگی این حوزه با مناطق همجوار و خارج از مرزهای سیاسی ایران در دوارن تاریخی با کدام مناطق است؟ پژوهش حاضر بر پایه مطالعات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفت است و با رویکرد توصیفی - تحلیلی تلاش دارد به تبیین یافته های سفالی در حوزه پهره بپردازد. تجزیه و تحلیل آماری سفال ها و مقایسه نمونه های شاخص مرکز بلوچستان ایران با مناطق همجوار نشان داد که بخش های داخلی پهره ارتباطات درون منطقه ای و فرامنطقه ای گسترده ای با محوطه های واقع شده در جنوب شرق ایران همچون تپه گوری، قلعه سام، تپه یحیی، سرآسیاب و محوطه های واقع در افغانستان از جمله نادعلی، شمشیرغار و محوطه های واقع در پاکستان از جمله محوطه چارسدا داشته است.

  کلیدواژگان: گدروزیا، پهره، برهم کنش، سفال
 • محمد حاجی زاده*، بهمن فیروزمندی شیره جین، محمدرضا سعیدی هرسینی صفحات 127-144

  مرگ یکی از موارد مهم، اما مبهم زندگی انسان در طول تاریخ بوده است.به نظر می رسد اولین نشانه های آگاهی انسان از این امر،به عصر آغازین یکجانشینی می رسد که با آگاه شدن انسان این دوره از امور اطرافش،شروع شده است.هرچند اطلاعات ما از این آشنایی اندک است،اما می توان مطمین بود که انسان دوره اولیه نگاهی آیینی به مردگانش داشته است.مرگ را عنصری آسمانی می دانسته است دیدگاهی که هنوز اعتبار دارد .با نگاهی به شیوه های تدفین در دوره هخامنشی،می توان رد پای دو عنصر ترس و احترام را در میان مردم این عصر مشاهده نمود.از ساختار و اشکال متفاوت آرامگاه های هخامنشی همچنین می توان نتیجه گرفت که آنها نگاهی ویژه به مرگ و مهمات آن داشته اند.در دوره هخامنشی می شود پنج شیوه تدفین آرامگاه سازی،تدفین گوردخمه ای،تدفین تابوتی،تدفین استودانی، گودالی ساده مشاهده نمود که در پشت هریک از این شیوه های تدفین تفکری تازه پنهان است.پیگیری سنت های فرهنگی هخامنشی در سرزمین های تحت تابعیت هخامنشیان مانند تاتارلی در آسیای صغیر و حاجی نبی در سوریه،بخش دیگری از این مقاله را تشکیل داده است که در این بخش به بررسی سنت های رایج این امپراطوری در این دو محدوده می پردازد.پژوهش حاضر برابر تعاریف موجود،در ردیف انواع تحقیقات بنیادی و جزو پژوهش های کیفی قرار می گیرد و هدف آن جستجو برای کشف واقعیات و یا رسیدن به مرزهای شناخت درست از پدیده می باشد.در این پژوهش از شیوه بازدید میدانی،کتابخانه ای،و بررسی آثار و اسناد موزه ای استفاده شده است.

  کلیدواژگان: باستان شناسی مرگ، تدفین هخامنشی، تومولوس تاتارلی، حاجی نبی
 • سامان فرزین*، مریم ظهوریان، حسین کوهستانی اندرزی، فرشته آذرخرداد صفحات 145-160

  یکی از بحث برانگیزترین مباحث در دوران تاریخی ایران، حکومت داری اشکانیان بوده که به دلیل کمبود مدارک و بسنده نمودن به آثار تاریخ نویسان یونانی و رومی بیشتر محققین حکومت این دوره را غیر متمرکز و به صورت ملوک الطوایفی و یا فیودالی بیان می دارند. در این پژوهش ابتدا به تعاریف و ویژگی های نظام بسیط متمرکز و غیرمتمرکز که تاکنون در هیچ پژوهشی بدان پرداخته نشده است می پردازیم، سپس ویژگی های نظام ملولک الطوایفی، فیودالی و همچنین فدرالی را مورد بررسی قرار داده؛ سپس با مطالعه تطبیقی تعاریف مذکور با شواهد به جای مانده از این دوران به تحلیلی متقن در باب ماهیت حکومت داری اشکانیان می پردازیم. بر این اساس می توان گفت که وجود خاندان های بزرگ و تاثیر آن در حکومت داری پادشاهان تنها مختص به دوره اشکانیان نبوده و استفاده نام پادشاه برای مناطق نیمه مستقل بر اساس برداشت و نوع حکومت داری تاریخ نویسان رومی و یا یونانی بوده و آن را نمی توان دلیل متقنی بر ملوک الطوایفی اشکانیان و یا شاه گزینی منطقه ای در این دوره دانست. این پژوهش با روش تطبیقی_تحلیلی انجام می پذیرد و به بررسی ویژگی های نظام های حکومتی بیان شده و تطابق آن با شواهد باستان شناختی به جای مانده از دوران اشکانیان می پردازد. همچنین با بررسی در نظام فیودالیته و تطابق با نظام اقتصادی دوره مذکور، حکومت اشکانیان دارای نظام قانون گذار بوده و با توجه به قدرت پادشاه، نظام قانون گذاری مرکزی یا به صورت بسیط متمرکز و یا بسیط غیر متمرکز عمل می نموده است که در نظام بسیط غیر متمرکز نیز به نوبه خود عامل سیاسی و قانونگذاری متمرکز بوده است.

  کلیدواژگان: حکومت اشکانی، بسیط متمرکز، غیر متمرکز، فئودالیته، ملوک الطوایفی
 • عابد تقوی*، ذبیح الله مسعودی، حسن هاشمی زرج آباد، پرستو نعیمی طرئی صفحات 161-180

  بخش دیهوک شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی ازجمله مناطقی است که به دلیل انبوه محوطه های ذوب و سرباره های انباشته از منظر مطالعات معدن کاوی و فلز گری کهن دارای قابلیت های بالایی است و در قیاس با دیگر مناطق ایران منطقه ای ناشناخته است. طی بررسی های باستان شناسی انجام شده از سوی نگارندگان و کارشناسان اداره میراث فرهنگی خراسان جنوبی در بخش دیهوک شهرستان طبس یک معدن مس و هفت محوطه ذوب فلز کشف شده است که بیانگر نقش و اهمیت معدن کاوی و فلز گری کهن در حیات اجتماعی و اقتصادی منطقه فرهنگی دیهوک است. این پژوهش سعی دارد به استناد نتایج بررسی روشمند میدانی باستان شناسی، متون و منابع نوشتاری در بخش دیهوک، شواهد مرتبط با صنعت فلزکاری، فناوری ذوب و نوع کانسار استحصال شده را باز شناساند تا امکان درک بهتر فرایند و چرخه ی فلزکاری شامل سه مرحله معدن کاوی، استخراج و ذوب فلزات فراهم آید. با بررسی های انجام شده، گونه شناسی و مقایسه تطبیقی سرباره های مکشوفه با مراکز فلزی شناخته شده هم جوار به نظر می رسد ترکیب سرباره ها شامل عناصر اصلی آهن، سرب و مس باشد مطالعات و بررسی های میدانی باستان شناسی انجام گرفته در معادن و محوطه های ذوب فلز شناسایی شده نشان می دهد، فلز گران این منطقه از روش های روباز و زیرزمینی برای استخراج کانی استفاده کردند و پس از انتقال قطعات کانی به کارگاه ها و کوره های ذوب به روش تشویه (برشته کردن) برای ذوب فلزات بهره بردند. مواد فرهنگی (سفال) به دست آمده از اطراف تنها کوره شناسایی شده نشان از این است که تاریخ گذاری نسبی این معدن بر اساس یافته های سفالی مربوط به قرون میانی اسلامی است.

  کلیدواژگان: باستان شناسی معدن، فلزگری کهن، سرباره، طبس، دیهوک
 • صبا غلامی*، زضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی صفحات 181-198

  محیط کالبدی متشکل از انتظام توده و فضاست، چگونگی چیدمان توده و فضا بخش مهمی از مطالعات ریخت شناسی را انجام می دهد. ترتیب قرار گرفتن عناصر فضایی و نحوه ی ارتباط آن ها در چارچوب محورهای ارتباطی در حوزه ی معین جغرافیایی در رابطه باهمدیگر، ساختار فضایی یا نظام محیطی یک شهر را شکل می دهد. به همین منظور لازم است با رهیافت باستان شناسی لندسکیپ بسیاری از فضاها و محوطه ها مطالعه شود، دراین بین استفاده از فنون سنجش ازدور به طور چشم گیری در مطالعات باستان شناسی لندسکیپ موثر است. در این مقاله سعی شده با تمرکز بر عوامل جغرافیایی و جاذبه های لندسکیپ اعم از توانایی های بالقوه تجاری که همان جاده تجاری خراسان می باشد و کشاورزی والمان های آن بررسی شود.این بررسی در یک منطقه و دلایلی که باعث توزیع جمعیتی می شود و بالعکس تاثیراتی که جمعیت برای ارتزاق بر لندسکپ می گذارد. با تاکید بر محوطه هایی در غرب ایران و شرق عراق کنونی ، پاسخی برای چرایی الگوی پراکنش فضاهای معماری بامطالعه ویژه محوطه های مذکور با تاکید بر سیاست های اقتصادی و جامعه شناختی دوران ساسانی با پراکنش و ساختار فضایی مشابه در ایران (قصر شیرین و گیلان غرب) عراق (کلار) به چرایی و چگونگی ایجاد الگویی خاص با کاربری های حاکمیتی، مذهبی و نظامی و تکرار آن در منطقه بپردازد. درنهایت عامل کشاورزی و تجارت باعث ایجاد شهرک ها و کلونی هایی در منطقه، شده اند و در نهایت به این پرسش پاسخ می دهد که پراکنش آثار معماری معلول برنامه گسترش کشاورزی و آبیاری هدفمند و دارای ساختار نظام مند در دوران ساسانی بوده است.

  کلیدواژگان: باستان شناسی لندسکیپ، الگوهای فضایی، شهرک های ساسانی، امپراتوری ساسانی، کشاورزی، تجارت
|
 • Bairam Aghalary Pages 1-14

  Transregional relations and interactions between societies have always been an important research topic in archaeology. Southeastern Anatolia and western Iran—the northern and eastern parts of the Fertile Crescent, respectively—had cultural interactions for millennia, with the Zagros–Taurus arc giving rise to shared cultural hubs in certain periods. Meanwhile, the study of Anatolia–Iran relations has so far been mostly influenced by Mesopotamian archaeology, with Mesopotamia always taking center stage. Undoubtedly, especially southern Mesopotamia played a central role in the fourth and third millennia BC, however, the situation was different in the Epipalaeolithic and Neolithic. Adopting a comparative approach, this article examines Anatolia’s transregional relations with western Iran during the Neolithic period, with a focus on Anatolia. It seems that the distribution of Anatolian obsidian generally played a key role in the coming into contact of Near Eastern societies. The discovery of obsidian with Anatolian origins in a great number of Near Eastern archaeological sites, especially those in Iran, suggests the existence of a vast distribution network involving different groups. Although the Iranian sites were inside a contact zone and the obsidian they received was much less than the sites within supply zones, it is certain that obsidian is a very important indicator of the relationships between Neolithic societies and it may have created a wide array of ties. A look at other elements of Neolithic life, such as funeral traditions, pottery, stone tools, and other small finds, reveals that each of the regions in question contributed to an aspect of the evolution of Near Eastern societies.

  Keywords: Iran, Anatolia, Cultural interaction, Neolithic, Obsidian
 • Atefeh Rasouli * Pages 15-30

  In the Neolithic Age, significant changes were happened, so that these developments seen in architecture, pottery, burial, economics, and trade of Neolithic sites. One of the most important developments of this period is sedentary, which is the main factor in the formation and development of the Neolithic Age Northwest of Iran, and Southeast Minor Asia is geographically close to each other. Both regions have the flourishing of Neolithic cultures, which is the importance of archaeology. The purpose of this study is analysis compare Neolithic architecture between Lake Urmia and Lake Van. This research used fieldwork and library methods. The Neolithic sites in the Northwest of Iran have done studied by fieldwork method. Finally, according to the information collected comparative - analytical comparison of the architecture of Lake Urmia and Lake Van in the Neolithic Age. Also, similarities and differences between the two areas have done described. The results show that due to the proximity of two areas geographically and the existence of obsidian ores around Lake Van and according to the many tools obtained from both regions, both regions had commercial-cultural relations with each other in the Neolithic Age. This connection probably significantly impacted the similarity of the architecture discovered in both areas. The evidence shows that most similar architecture between the Haji Firuz and Yank Tepe in the Lake Urmia and with Cayonu Tepe, Hacilar Tepe, and Catalhuyuk in the Lake Van, and another important issue is discovering a Neolithic temple in Haji Firuz site with a wall painting.

  Keywords: Neolithic, Architecture, Lake Urmia, Lake Van
 • MohammadHossein Rezaei *, Maryam Khoramabadi, Omran Garazhian Pages 31-46

  Ochre is a common and very valuable pigment and has been used for many thousands of years by many ancient cultures on all continents. Ochre is a term used by Archaeologists to describe the earth's pigments, usually red. In the present study, based on the evidence found, we try to examine the evidence left over the use of Ochre and the uses, reasons (practical or symbolic aspect) of the use of this Let's look at pigments from the Paleolithic period to the contemporary period. Therefore, the present study seeks to answer questions about the period of time and in which areas the use of ochre has been used? What was the use of Ochre among the people in prehistoric times? From the perspective of an Archaeological-Anthropological approach, what are the properties of Ochre pigments that have been exploited by humans in the long-term?. The research method in this descriptive-analytical study is based on the Archaeological-Anthropological approach. In the present study, we first examined the evidence for the use of Ochre among prehistoric societies in the Ancient Near East and then Ethnographic and Anthropological studies conducted among different communities that use Ochre, so We can explain the reasons for the use of the recent pigment by prehistoric societies. The results of the present study show that, in fact, for a wide range of purposes, including artistic, ceremonial and medicinal purposes, such as painting objects, painting the body, or as a food preservative and wood preservative, repelling insects, skin tanning and used for rituals and burials.

  Keywords: Ochre, Prehistory, Usage, symbol, Near East
 • Maryam Yaghezahi *, Zohreh Jozi Pages 47-64

   there are several rock motifs have been found in different parts of Iran, each of which has many hidden secrets.The petroglyphs  are important in terms of archeological, historical, art and anthropological studies and their study and analysis can be beneficial in recognizing the culture of past societies. Sistan and Baluchestan province Is one of the rich regions, where the existence of rock motifs collections such as the rock motifs of Qasr Ghand, Gwargatan , Bandik , Mil color paintings in khash, shows the ancient cultural and historical background of this region. This research is based on library and field studies, and a descriptive-analytical approach has been used to introduce, study, and determine the date of the petroglyphs of Gwargatan(Nikshahr). Then the petroglyphs of Gwargatan are compared with those of Bandik valley in Gosht to achieve the following goals: 1. Typology, classification and relative dating of Gwargatan petroglyphs . 2. Comparison of Gwargatan and Bandik petroglyphs and the identification of their common features.Studies show that Gwargatan petroglyphs include various anthropomorphic, zoomorphic, plant, geometric and symbolic figures. These figures are comparable to the Bandik ones in terms of the type of motifs and iconography and the technique of creating motifs and thematic scenes. In addition to formal and role-sharing with Benedict, in terms of the type of subjects depicted, such as scenes from everyday life, hunting scenes, nature scenes, as well as in terms of the technique of creating their drawings, which in both areas are mostly Of carved work; It is the same and comparable to each other. These common features indicate that both works belong to people with the same cultures, suggesting that at least some of the designs in both collections were created in a common time frame.

  Keywords: Petroglyphs, Gwargatan, Bandik, Typology, Iconography
 • Mohammad Keikha *, Sahar Bakhtiari, Yasaman Nasiripour, Sepdideh Bakhtiari Pages 65-80

  Sistan plain is the center of the formation of significant and important areasin the late fourth millennium and early third millennium BC that have played a Fundamental role in Formation of human communities.  Archaeological surveys and excavations in Sistan region have been conducted with the aim of studying the archaeological position of this region and political, social and cultural developments in the Bronze Age. One of the most important ancient areas in the southern parts of the Sistan plain is the Hozdar region with an area of about 40 square kilometers. The first season of the project to survey and determine the area and propose the boundaries of Hozdar area under the supervision of Mohammad Keikha was done in 2019 and the area was surveyed systematically. During this Survey, 12 sites from the Bronze Age were identified and recorded, one of its important results is to study the developments that occurred in the Bronze Age and determine the position of the region in the chronological table of southeastern Iran. The main question raised in this research is: Based on cultural materials collected from the Bronze Age sites of Hozdar region, how is the relative chronology and cultural relations of this region with neighboring areas evaluated? According to studies conducted in Hozdar region, this region has a cultural continuity in the Bronze Age (simultaneously with the first period of Shahr-e Sokhteh to the fourth period of Shahr-e Sokhteh). During this period, due to the strategic position of the region, which is located along communication highways and also according to archaeological data, we see extensive cultural connections of Hozdar region settlements with neighboring regions, including North Sistan, Baluchistan, Pakistan, Afghanistan, the Indus Valley and the civilizations of the Halil River Basin. The present Research, based on field studies and relying on descriptive-analytical method, to determine the relative chronology of the region and cultural relations of the mentioned area, studied cultural material

  Keywords: Sistan, Hozdar region, Bronze Age Period, Cultural relations, Cultural data
 • Mahnaz Sharifi Pages 81-94

  Girdi Ashoan hill is located on the eastern edge of Piranshahr plain, and on the eastern side of Lavin river. Archaeological excavations of Girdi Ashoan hill led to the identification of cultural materials of the Iron Age II-III. Northwestern Iran has been very important due to its special strategic position and has had a great cultural impact from the Caucasus, Anatolia and Mesopotamia since the fifth millennium BC. In later periods, especially in the Iron Age, the region was strongly influenced by political issues. Recent studies in new archaeological sites expand our knowledge of Iron Age II/ III. As a result of archeological excavations in this hill, three cultural periods were identified. Phase I- Islamic Cemetery. Phase II - Iron Age III, Phase III, - Chalcolithic period. According to the preliminary results of the Iron Age III, it is considered as one of the important cultural periods of  Girdi Ashoan.  Therefore, in this article, the results of the study of cultural materials of the Iron Age III are presented. This article tries to answer the question of how the cultural relations of the area with the neighboring areas have been by descriptive / analytical method and by studying the cultural materials of Girdi Ashoan. The results of studies and relative chronology of pottery showed that the most interactions and cultural influences were with areas of Anatolia, Bukan, zandane  Suleiman and parts of Kurdistan.The present study is based on archaeological excavations and then chronology of cultural materials. During this excavation, it was found that the cultural basin of Mana government is known in the southern region of Lake Urmia (small Zab basin of Piranshahr).

  Keywords: Northwest of Iran, Iron Age III, little Zab river, Girdi Ashoan
 • Hassan Basafa * Pages 95-110

  Studying various aspects of the Iron Age culture of Eastern Iran and Khorasan based on comparative studies is one of the most important challenges of the Iron Age. In the current situation, the components and features of the Northeast Iron Age, focusing on Khorasan, due to lack of studies, have remained largely unknown and ambiguous, and the need for purposeful studies is strongly felt. Now, based on few studies and excavations in Khorasan, little evidence of Iron Age cultures has been identified and measured in a comparative approach with the important cultures of Central Asia (Yaz and Dahistan). Accordingly, in the Gonabad plain, which is located almost in the south of Khorasan and is limited to the Ghohestan cultural area, the Hesare Omrani site can provide basic information about the Iron Age of Khorasan. The Hesare Omrani, which is located close to the current city of Gonabad, has a main ridge that can be seen with a diameter of more than 800 meters, the distribution of cultural materials around it. Due to the vastness of the area in this study, by adopting a methodical surface study, cultural materials, which are mainly pottery, have been collected and interpreted in the form of Early to Late Iron Age cultures. The results of studies show that the clay traditions of the Hesare Omrani have a significant affinity with Yaz culture and its pottery species can be analyzed in the framework of Yaz culture I to III. This site has hand-painted pottery of the early Iron Age and simple forms of wheel-making pottery of the Middle and Late Iron Ages. In addition, the settlement landscape alongside the current status of the remaining deposits in the context of Central Asian experiences shows human communities with a settlement and social pattern similar to its Iron Age.

  Keywords: Iron Age, Gonabad Plain, Hesar Omrani Site, Yaz, Dahistan
 • Mehdi Dahmardeh Pahlavan *, Zohreh Jouzi Pages 111-126

  Pottery is one of the main documents that is widely used in the analysis of archaeological findings. According to the analyzes made on pottery, it is possible to get chronology in ancient sites, how social organizations evolved in past societies, compare decorative styles, and also understand the cultural and commercial relations of ancient societies. The Pehreh region is located in the interior of Balochistan, which Greek geographers refer to as Gedrozia. Archaeological excavations of this area have identified a large number of ancient sites. In this research, the main purpose is to analyze the pottery characteristics of the historical period and to understand how the cultural interactions of this region. This article tries to answer the question: what were the characteristics of the Parthian pottery index of inner Balochistan and what were the cultural interactions of the seminary with the neighboring regions and outside the political borders of Iran in the historical period? The present study is based on field and library studies and tries to explain the pottery findings in the field of Pehreh with a descriptive-analytical approach. Statistical analysis of pottery and comparison of index samples of the center of Baluchistan of Iran with neighboring regions showed that the internal parts of the area of communication within the region and beyond the area with areas located in southeastern Iran such as Guri Hill, Sam Castle, Yahya Hill, Sarasiab and areas located in Afghanistan has Nad Ali, Shamshir Ghar and areas in Pakistan including Charsada.Keywords:Gedrosia, Pahreh, Interaction, Pottery

  Keywords: Gedrosia, Pahreh, Interaction, Pottery
 • Mohammad Hajizadeh *, Bahman Firoozmandi, MohammadReza Saeidi Pages 127-144

  Death has been one of the most important but ambiguous aspects of human life throughout history. Although we have little knowledge of this familiarity, we can be sure that early humans had a ritualistic view of their dead. A view that is still valid.Looking at the burial methods in the Achaemenid period, we can see the traces of two elements of fear and respect among the people of this era. From the different structures and shapes of the Achaemenid tombs, it can also be concluded that they are a special look at death and ammunition. Have had it.Given the diversity of religious thought, religion can be considered a decisive element in this period. Signs of this influence can be seen in the variety of burials in this period, which have taken place in various forms. , Also mentioned social situations, and political connections and affiliations.In the Achaemenid period, five methods of burial of tombs, burial of tombs, burial of coffins, burial of masters, a simple pit can be seen, which is hidden behind each of these methods of burial of new thought. Like Tatarli in Asia Minor and Haji Nabi in Syria, another part of this article deals with the common traditions of this empire in these two areas.The present study, according to the existing definitions, is among the types of basic research and qualitative research, and its purpose is to search to discover the facts or to reach the limits of correct knowledge of the phenomenon. Examination of museum works and documents has been used.

  Keywords: Archeology of Death, Achaemenid burial, Tomolus Tatarli, Haji Nabi
 • Saman Farzin *, Maryam Zohouriyan, Hossein Koohestani Andarzi, Fereshteh Azar Khordad Pages 145-160

  One of the most controversial issues in the historical period of Iran is the Parthian rule, which due to the lack of evidence and content with the works of Greek and Roman historians, most scholars of the period of decentralization and sectarian monarchy and or express feudalism. As a result, in this comparative-analytical study, the characteristics of government systems are examined and their compatibility with the archaeological evidence left over from the Parthian period is discussed. Based on this, we first deal with the definitions and characteristics of a simple centralized and decentralized system that have not been studied in any research so far, then examine the characteristics of the tribal, feudal and also federal monarchy systems; Then, by comparative study of the above definitions with the evidence left from this period, we will make a thorough analysis of the nature of Parthian governance. Based on this, it can be said that the existence of large dynasties and its influence on the rule of kings was not limited to the Parthian period and the use of the king's name for semi-independent regions based on the perception and type of government of Roman or Greek historians. Also, by examining the feudal system and conforming to the economic system of the mentioned period, the Parthian system of government had a legislative system and according to the power of the king, the central legislative system acted either in a very centralized or simply decentralized manner. the central legislative system acted either in a very centralized or simply decentralized manner.

  Keywords: Parthian rule, simple centralized, decentralized, feudalism, sectarian monarchies
 • Abed Taghavi *, Zabihhollah Masoudi, Hassan Hashemi Zarjabad, Parasto Naeimi Pages 161-180

  Deyhuk district of Tabas city in South Khorasan province is one of the regions that has high capabilities due to the large number of smelting sites and accumulated slag from perspective of ancient mining and metallurgy studies and is unknown in comparison with other regions of Iran. During archaeological studies, by writers and experts’ South Khorasan Cultural Heritage Office in Deyhuk district of Tabas city have discovered a copper mine and seven metal smelting sites, which shows the role and importance of ancient mining and metallurgy in the social and economic life of Deyhuk cultural area. This research tries based on the results of archaeological field methodological study, texts and written sources in Deyhuk district to identify the evidence related to metallurgy industry, smelting technology and type of extracted ore deposit to better understand the process and cycle of metallurgy including three stages of mining, extraction and provide melting of metals. With the studies done, typology and comparative comparison of the discovered slag with the known metal centers, it seems that the composition of the slag includes the main elements of iron, lead and copper, Archaeological field studies performed in mines and metal smelting sites identified show that metallurgists in this area used open and underground methods to extract minerals and after transferring mineral parts to workshops and smelting furnaces, they used roasting method for melting metals. Cultural materials (pottery) obtained from around the only furnace identified show that the relative dating of this mine is based on pottery finds from the Islamic Middle Ages.

  Keywords: Mining Archeology, Ancient Metallurgy, Slag, Tabas, Deyhuk
 • Saba Gholami *, Reza Mehrafarin, Seyed Rasoul Mousavi Haji Pages 181-198

  The physical environment consists of the arrangement of mass and space, how the arrangement of mass and space performs an important part of morphological studies. The body and physical form of the city includes structures shaping public spaces and masses consisting of private space, in which the possibility of the occurrence of various social and economic functions and activities have been provided. Space is a manifestation of the pattern of establishment. The arrangement of spatial elements and how they relate within the framework of communication axes in a certain geographical area or area in relation to each other, forms the spatial structure or environmental system of a city. Understanding the interaction between humans and the environment has been one of the challenges of archaeological studies in recent years. For this purpose, it is necessary to study many spaces and areas with the landscape archeology approach. In the meantime, the use of remote sensing techniques has been significantly effective in landscaping archeological studies. This article tries to focus on geographical factors and landscaping attractions, including commercial and agricultural potentials, which increase the population in an area and the reasons that cause population distribution, and vice versa, the effects that population has on the landscape, as well as Emphasis on sites in western Iran and eastern Iraq during the Sassanid period to answer why the pattern of distribution of architectural spaces by a case study of three Parthian-Sassanid sites with similar distribution and spatial structure in western Iran (Qasr Shirin and western Gilan) and eastern Iraq (Clare) And how to create such a particular pattern with governmental, religious, and military uses and replicate it in the region.

  Keywords: Landscape Archeology, Spatial Patterns, Sassanid towns, Sassanid Empire, agriculture, Trade