فهرست مطالب

 • پیاپی 119 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • یوسف علیزاده، حسن بهبودی*، ستیلا دلیلی، آفاق حسن زاده راد صفحات 168-177
  زمینه

   چاقی یک بیماری مزمن متابولیکی است که امروزه به اپیدمی تبدیل شده است. با وجود مطالعات زیاد در خصوص تاثیر چاقی بر بدن، درباره پیامدهای چاقی بر سلامت چشم مطالعات کمی انجام شده است.

  هدف

  هدف این مطالعه بررسی پیامدهای چاقی بر سلامت چشم می باشد.

  روش ها

  مقاله ی حاضر یک مطالعه مروری است. جست وجو با استفاده از کلید واژه ها از جمله چاقی و بیماری های چشمی در پایگاه های ،Pubmed ،Scopus و Web of Science از سال 2000 تا 2021 انجام گرفت و مقالات و نتایج مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  چاقی یک مشکل عمده بهداشت عمومی است و تاثیر آن بر سلامت چشم به طور فزاینده ای افزایش یافته است. تاکنون ارتباط چاقی با خشکی چشم، آب مروارید، گلوکوم، دژنراسیون ماکولای مرتبط با سن و رتینوپاتی دیابتی با درجات متفاوتی از قطعیت گزارش شده است.

  نتیجه گیری

  اگر ثابت شود که کاهش وزن به عنوان درمان تک یا تکمیلی در به تاخیر انداختن، شروع یا کند کردن پیشرفت بیماری های چشمی در افراد چاق یک روش موثر است، پزشکان و بیماران به احتمال زیاد انگیزه بیشتری برای مبارزه با این مشکل سلامت عمومی خواهند داشت.

  کلیدواژگان: چاقی، چشم ها، بیماری
 • سید علی حسینی* صفحات 178-193
  زمینه

   دیابت نوعی بیماری شایع و غیرواگیر است که با توجه به سبک زندگی و عادات غذایی مردم، در سراسر دنیا رو به افزایش است. عوارض طولانی مدت دیابت شامل رتینوپاتی، نوروپاتی، نفروپاتی، علایم قلبی، علایم ادراری تناسلی، علایم جنسی و حوادث عروق مغز می شود. با توجه به انجام مطالعات فراوان در راستای کاهش عوارض بیماری دیابت، انجام فعالیت های ورزشی و استفاده از گیاهان دارویی به دلیل وجود عوارض جانبی در داروهای سنتتیک از مهم ترین راهکارهای کنترل گلوکز خون و هیپرلپیدمی هستند. با این حال بررسی اثر هم زمان این دو مداخله نیز اخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است.بنابراین مروری بر این مطالعات جهت درک محققین حوزه تغذیه ورزشی نسبت به انجام این دو مداخله به طور هم زمان ضروری به نظر می رسد. 

  هدف

  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات مصرف 10 گونه گیاهی هم زمان با فعالیت ورزشی است. 

  روش ها

  در تمامی بانک های اطلاعاتی به خصوص پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پابمد، وب آو ساینس و مگ ایران و با کلیدواژه های مختلف از جمله training، exercise، glycemic index، lipid profile، medical plant و anti-diabetic component، بدون محدودیت سال جست وجو انجام گرفت. سپس مقالات بر اساس فعالیت ورزشی و گیاهان دارویی بر متابولیسم کربوهیدرات ها و چربی ها، دسته بندی شدند.

  یافته ها

  طبق بررسی های صورت گرفته در بانک های اطلاعاتی، 564 مقاله در رابطه با ورزش و گیاهان دارویی مشاهده شد که با توجه به معیارهای ورود به مطالعه (پرداختن به فعالیت ورزشی، گیاه دارویی و همچنین بیماری دیابت) تعداد 34 مقاله در رابطه با اثرات فعالیت های ورزشی و گیاه دارویی در وضعیت بیماری دیابت انتخاب شدند. درحقیقت از بین مطالعات به دست آمده 10 گیاه دارویی که بیشترین مطالعه از آن ها هم زمان با فعالیت های ورزشی انجام شده بود، بررسی شدند. که نتایج آن ها نشان داد گیاهان دارویی با فعالیت آنتی اکسیدانی خود و مکانیسم های مرتبط به تحریک ترشح انسولین، به کنترل چربی خون منجر می شوند و فعالیت های ورزشی وابسته به نوع، شدت، طول دوره تمرین به افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی بدن و همچنین افزایش مصرف گلوکز در عضله از مسیرهای غیر وابسته به انسولین در شرایط بیماری دیابت منجر می شوند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد با توجه به چالش بر انگیز بودن مداخله تمرینات ورزشی، استفاده از آنتی اکسیدان های گیاهی در کنار فعالیت بدنی به بهبود شاخص های متابولیکی در بیماران دیابتی منجر شود.

  کلیدواژگان: تمرین، گیاهان دارویی، شاخص های قندی، پروفایل چربی، دیابت
 • میر محمد جلالی*، زیبا ظهیری سروری، وحید آق ساقلو، هدیه رمضانی صفحات 194-203
  زمینه

   کم خونی فقر آهن بیماری شایع و قابل درمان است، فهم بیشتر ارتباط بین کم خونی فقر آهن و انواع کم شنوایی ممکن است راه های جدیدی را در درمان کاهش شنوایی در اختیارمان بگذارد.

  هدف

   هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین کم خونی فقر آهن و انواع کاهش شنوایی در جمعیت زنان 45-12 سال مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین و الزهرا رشت است.

  روش ها

  در این مطالعه مورد شاهدی، 315 نفر از زنان در طیف سنی 45-12 سال با و بدون کم خونی فقر آهن بعد از همسان سازی سنی وارد مطالعه شدند. مقدار هموگلوبین افرادی که وارد مطالعه شده بودند ثبت شد. برای تمام شرکت کنندگان اودیومتری انجام شد.

  یافته ها

  315 نفر (169 نفر در گروه آزمایش و 146 نفر در گروه کنترل) در مطالعه شرکت کردند. میانگین± انحراف معیار غلظت هموگلوبین در گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 1/36± 10/9 و 1/47± 12/67 بود. آستانه شنوایی در فرکانس های پایین و بالا در گروه کنترل نسبت به گروه شاهد بالاتر بود (به ترتیب 0/002=P و 0/032=P). رگرسیون لجستیک نشان داد شانس (Odds ratio] OR]) وجود پاسخ غیر طبیعی DPOAE در فرکانس 750 و 1000 هرتز در زنان مبتلا به کم خونی فقر آهن بیش از دو برابر افراد غیرمبتلاست (به ترتیب P=0/20 ، OR=2/40 ، P=0/006 ، OR=2/21).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین IDA و افزایش آستانه شنوایی هدایت استخوانی وجود دارد. به دلیل شیوع بالای IDA در زنان، این گروه ممکن است در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به اختلالات شنوایی باشند.

  کلیدواژگان: کاهش شنوایی، اختلال شنوایی، آستانه شنوایی، کاهش شنوایی حسی عصبی، کم خونی فقر آهن
 • سعیده رحمت پور، حمید سعیدی ساعدی، مونا حداد زحمت کش* صفحات 204-217
  زمینه

   رادیوتراپی یکی از روش های درمان سرطان است.اگرچه مقاومت به اشعه و ایجاد سمیت در سلول های نرمال استفاده از رادیوتراپی را در بعضی موقعیت های آناتومیکالی خاص محدود می کند، با این حال همراه با رادیوتراپی استفاده از موادی که حساسیت به اشعه را بر سلول های سرطانی افزایش داده و در عین حال سمیت سلولی بر سلول های نرمال نداشته باشند، می تواند مفید باشد.

  هدف

   هدف این مطالعه بررسی اثر حساس کنندگی پرتویی تولمتین در درمان رادیوتراپی بر روی سلول سرطان کلون انسانی HT-29 بود.

  روش ها

  در این مطالعه، سلول های سرطان کلون انسانی HT-29 در گروه های مختلف تحت تابش 4 گری اشعه ایکس و داروی تولمتین (با غلظت های 75 ، 100 و 150 میکرومولار) قرار گرفتند و با روش ارزیابی میکرونوکلیوس و شاخص تقسیم هسته ای، با یکدیگر و با گروه کنترل مقایسه شدند. اثر سیتوتوکسیسیته با شاخص تقسیم هسته ای و ژنوتوکسیسیته سلول ها با روش ارزیابی تعداد میکرونوکلیوس ها مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  در گروه دریافت کننده اشعه ، تعداد میکرونوکلیوس ها در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری افزایش پیدا کرد.در گروه دریافت کننده تولمتین با غلظت 75 و 100 میکرو مولار نیز همچنین تعداد میکرونوکلیوس ها در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت.در کلیه گروه های تیمار شده با تولمتین که اشعه نیز دریافت کرده اند افزایش معنی داری در تعداد میکرونوکلیوس ها مشاهده شد که این افزایش در غلظت های 100 و 150 میکرومولار محسوس تر بود. در همین حال تولمتین در غلظت های مورد مطالعه در شاخص تقسیم هسته ای تغییری ایجاد نکرد.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که تولمتین دارای اثر حساس کنندگی پرتوی بر سلول های سزطان کولون انسانی HT-29 است که این اثر به غلظت تولمتین وابسته است. علاوه بر آن تولمتین واجد اثر سیتوتوکسیسیته بر رده سلولی مذکور نیست.

  کلیدواژگان: حساس کنندگی پرتوی، تولمتین، میکرونوکلئوس، سرطان کلون انسانی HT-29
 • علیرضا کمکی، ایرج صالحی، آرمان کی مرادزاده، معصومه طاهری، زلیخا گلی پور چوشلی* صفحات 218-229
  زمینه

   اخیرا میدان مغناطیسی، به عنوان یکی از روش های درمانی غیرتهاجمی، در درمان بسیاری از اختلالات شدید عصبی از جمله آلزایمر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بیماری آلزایمر بیماری نورودژنراتیو پیش رونده ای است که به علت رسوب پلاک های آمیلویید در مغز ایجاد می شود. از سویی دیگر افزایش سلول های میکروگلی باعث افزایش فاگوسیتوز و از بین رفتن پلاک های آمیلویید می شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان رسوب پیش ساز بتاآمیلویید و تعداد سلول های میکروگلی در مدل حیوانی آلزایمر قبل و بعد از قرارگیری در معرض امواج مغناطیسی انجام شده است .

  هدف

   مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان رسوب پیش ساز بتا آملویید و تعداد سلول های میکروگلی در مدل حیوانی آلزایمر قبل و بعد از قرارگیری در معرض امواج مغناطیسی انجام شده است.

  روش ها

  50 سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی در 5 گروه، تقسیم شدند. گروه های آزمایشی شامل گروه کنترل، گروه میدان مغناطیسی، گروه آلزایمر، گروه درمان با میدان مغناطیسی قبل از مدل آلزایمر و گروه درمان با میدان مغناطیسی بعد از مدل آلزایمر بودند. .بعد از دوره مطالعه، حیوانات جهت ایمونوهیستوشیمی برای تشخیص و مقایسه میزان رسوب بتا آمیلویید و تولید پروتیین Iba1 قربانی شدند. 

  یافته ها

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد تماس با ELF-EMFباعث کاهش میزان رسوب بتاآمیلویید و افزایش سلول های میکروگلی می شود. از طرفی این تغییرات در دو گروه درمان با میدان مغناطیسی قبل از مدل آلزایمر، و گروه درمان با میدان مغناطیسی بعد از مدل آلزایمر تفاوت معناداری نداشته است .

  نتیجه گیری

  امواج مغناطیسی به دنبال تکثیر سلول های میکروگلی باعث کاهش شکل گیری پلاک های بتا آمیلویید شدند. بنابراین می توانند در درمان آسیب های مغزی ناشی از بیماری آلزایمر به کار گرفته شوند.

  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، β-آمیلوئید، میدان مغناطیسی با فرکانس پایین، میکروگلی
 • قاسم صالح پور، چنگیز رحیمی*، نورالله محمدی، علی اکبر اسدی پویا صفحات 230-245
  زمینه

   خواب و تشنج به روش های مختلفی می توانند یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهند. در این میان، اختلالات خواب از مهم ترین شکایات بیماران مبتلا به تشنج های صرعی و غیرصرعی است که موجب پیامدهای مختلف سلامت می شوند. 

  هدف

   هدف از مطالعه حاضر بررسی علایم روان شناختی و شاخص های بالینی در بیماران واجد و فاقد خواب آلودگی مبتلا به تشنج های صرعی و غیرصرعی است.

  روش ها

  پژوهش حاضر یک تحقیق بنیادی و از نوع توصیفی (علی مقایسه ای) بود. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی بیماران با تشنج های صرعی (تمپورال و ژنرالیزه) و غیرصرعی سایکوژنیک شهر شیراز بود. 68 بیمار (در دو گروه واجد و فاقد خواب آلودگی) به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با سیاهه جمعیت شناختی و بالینی، مقیاس خواب آلودگی استنفورد، پرسش نامه افسردگی و اضطراب بک، استرس ادراک شده، اختلال خلقی، مقیاس تشخیصی طیف دوقطبی، ارزشیابی کلی از شدت صرع و ارزشیابی کلی ناتوانی مستقیما مرتبط با تشنج ها ارزیابی شدند. داده ها توسط تحلیل کوواریانس تک متغیره، آزمون دقیق فیشر و آزمون یومن ویتنی تحلیل شدند. 

  یافته ها

  تحلیل ها نشان دادند که بیماران دچار تشنج واجد خواب آلودگی، سطوح بالاتری از افسردگی، اضطراب و استرس را نسبت به بیماران فاقد خواب آلودگی گزارش می کنند (0/05>P). همچنین، بیماران واجد خواب آلودگی بیش از همتایان خود از علایم اختلال دوقطبی I و II در رنج بوده و شدت بیماری و ناتوانی برگرفته از تشنج ها را وخیم تر ارزیابی می کنند (0/05>P).

  نتیجه گیری

  خواب آلودگی در بیماران واجد تشنج های صرعی و غیرصرعی با افزایش علایم روان شناختی و شدت بیماری مرتبط است.

  کلیدواژگان: خواب آلودگی، صرع، علائم روان شناختی
 • مجید برادران، مائده میرزائی ملاطی*، نسرین پارسامهر، مریم طهماسبی صفحات 246-257
  زمینه

   پاندمی کووید 19 در سراسر کشورهای جهان، اثرات منفی روانی اجتماعی برای خانواده به همراه داشته است. این مسئله با توجه به اینکه زنان عهده دار مسیولیت مراقبت های بهداشتی در خانواده اند، حایز اهمیت است.

  هدف

   هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و احساس معنا در استرس ادراک شده حاصل از پاندمی کووید 19 در زنان دانشجو بود.

  روش ها

  طرح آماری پژوهش، از نوع مقطعی تحلیلی است. در اردبیهشت ماه سال 1399 از جامعه آماری پژوهش زنان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، تعداد 100 نفر به عنوان نمونه، به روش نمونه گیری در دسترس در پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های تنظیم شناختی هیجان، معنای زندگی و استرس ادراک شده استفاده شد. همچنین تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه با روش پسرو انجام شد.

  یافته ها

  برآمد تحلیل همبستگی بین متغیرها نشان داد که میان استرس ادراک شده و برخی زیرمقیاس های تنظیم شناختی هیجان همچون ارزیابی مجدد (P=0/005 ، r=-0/226) و حضور معنا (P=0/001 ، r=-0/341) و احساس معنا (P=0/005 ، r=-0/211) ارتباط منفی معنادار یافت وجود دارد. همچنین بین استرس ادراک شده و پذیرش (P=0/005 ، r=-0/175) و سرزنش دیگران (P=0/001 ، r=-0/236) و نشخوار فکری (P=0/001 ، r=-0/274) ارتباط مثبت معنادار یافت شد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز آشکار کرد که متغیرهای حضور معنا، ارزیابی مجدد و سرزنش دیگران در پیش بینی تغییرات مربوط به استرس ادراک شده، 22 درصد نقش دارند (0/001>P).

  نتیجه گیری

  به کارگیری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و داشتن احساس معنا در زندگی می تواند از میزان شدت بار روانی در شرایط استرس زا بکاهد.

  کلیدواژگان: احساس معنا، استرس ادراک شده، تنظیم شناختی هیجان، کووید 19
|
 • Yousef Alizadeh, Hassan Behboudi*, Setila Dalili, Afagh Hassanzadeh Rad Pages 168-177
  Background

   Obesity is a chronic metabolic disease that has become an epidemic today. 

  Objective

  Although the effects of obesity on the body have been well studied, less is known about obesity and eye health.
  Methods The present article is a review study. The search was performed using keywords of obesity and eye diseases in PubMed, Scopus, Web of Science databases from 2000 to 2021. 

  Results

   Obesity is a significant public health problem, and its impact on eye health is increasing. So far, the association of obesity with dry eye, cataract, glaucoma, age-related macular degeneration, and diabetic retinopathy has been reported with varying degrees of certainty.

  Conclusion

   If weight loss as a complementary treatment proves to be an effective way of delaying the onset or slowing the progression of eye diseases in obese people, physicians and patients are more likely to be more motivated to combat this public health problem.

  Keywords: Obesity, Eyes, Disease
 • Seyed Ali Hosseini* Pages 178-193
  Background

   Diabetes is a common and non-communicable disease that is on the rise around the world due to the lifestyle and eating habits of people. Long-term complications of diabetes include retinopathy, neuropathy, nephropathy, cardiac symptoms, genitourinary symptoms, sexual symptoms, and cerebrovascular events. Based on the numerous studies to reduce the complications of diabetes, exercise and medicinal plants (due to not having the side effects of synthetic drugs) are the most important strategies to control blood glucose and hyperlipidemia; however, the simultaneous impact of these two interventions has recently been considered by researchers. Therefore, it seems necessary to review these studies in the field of sports nutrition and use these two interventions at the same time.

  Objective

  This study aimed to review the effects of consuming 10 medicinal plants simultaneously with exercise.
  Methods We searched all databases, especially Web of Science, PubMed, SID, Magiran, with relevant keywords, such as "medicinal plant", "anti-diabetic component", "exercise", "training", "glycemic index", and "lipid profile", without time limit. The articles were then categorized based on exercise and herbs on carbohydrates and lipids metabolism.

  Results

   According to the studies conducted in the databases, 564 articles related to exercise and medicinal plants were observed. However, according to the inclusion criteria (dealing with physical activity, medicinal plants, and also diabetes), 34 articles related to the effects of exercises and medicinal plants in diabetes status were selected. Among the obtained studies, 10 medicinal plants, most of which were studied simultaneously with exercises, were examined. The results showed that medicinal plants, with their antioxidant activity and mechanisms related to stimulating insulin secretion, control hyperlipidemia. They act along with exercise activities depending on the type, intensity, and duration and increase the body's antioxidant activity and glucose consumption in muscle via non-insulin-dependent pathways in diabetic conditions.

  Conclusion

   It seems that due to the challenging nature of the exercise intervention, using plant antioxidants along with physical activity will lead to improved metabolic parameters in diabetic patients. However, to confirm the safety of consumption, besides examining the therapeutic effects of plants and their active compounds, their toxicity should also be investigated. Also, the small number of samples, failure to follow the long-term effects of simultaneous use of medical plants and exercise, and lack of precise diet control in human samples are limitations of this study. So conducting human studies in this area with caution and deleting the overcoming limitations is necessary for future research.

  Keywords: Training, Medicinal plants, Glycemic indices, Lipid profile, Diabetes
 • Mir Mohammad Jalali*, Ziba Zahiri Sorouri, Vahid Aghsaghloo, Hedieh Ramezani Pages 194-203
  Background

   Iron Deficiency Anemia (IDA) is the most common form of anemia. Understanding the relationship between IDA and hearing loss may provide new insights into managing hearing loss.
  Objective This study aimed to investigate the relationship between IDA and hearing loss in women aged 12-45 years referred to Amir Al-Momenin and Al-Zahra hospitals in Rasht City, Iran.

  Methods

   In this case-control study, 315 women aged 12-45 years with IDA and without IDA were included. Study groups were matched by age. The amount of hemoglobin (based on the last blood test in the past month) of the subjects was measured and recorded. IDA was considered when the hemoglobin level was less than 12 mg/dL. Audiometry was performed for all participants.

  Results

   In total, 169 individuals in the case group and 146 individuals in the control group participated in the study. The mean±SD hemoglobin level in the case and control groups were 10.9±1.36 and 12.67±1.47 mg/dL, respectively. There were higher hearing thresholds in low and high frequencies among the case group than the controls (P=0.002 and P=0.032, respectively). Logistic regression analysis after age adjusting showed odds of abnormal Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAE) in the frequencies of 750 Hz and 1000 Hz more than 2 times in women with IDA compared to controls (OR= 2.21, P= 0.006 and OR= 2.40, P= 0.020, respectively).

  Conclusion

   The study results showed a significant negative relationship between IDA and mean hearing threshold. Because of the high prevalence of IDA in women, this group may be at greater risk of hearing loss.

  Keywords: Hearing loss, Hearing impairment, Hearing threshold, Sensorineural hearing loss, Iron deficiency anemia
 • Saeede Rahmatpour, Hamid Saeidi Saedi, Mona Haddad Zahmatkesh* Pages 204-217
  Background

   Radiotherapy is one of the cancer treatment methods. Although radioresistance and normal tissue toxicity limit the radiation therapy in certain anatomical locations, using some substances can be useful to increase radiosensitivity on cancer cells without cytotoxicity effect on normal cells.

  Objective

   This study aimed to evaluate the radiosensitizing effect of tolmetin in radiotherapy treatment on human colon cancer cell line HT-29.
  Methods In this study, human colon cancer cells HT-29 in different groups were irradiated with 4 Gy x-ray, and tolmetin was administered in different concentrations (75, 100, and 150 μM). Then, the groups were compared with each other and with the control group by Micronucleus Assay (MN) and Nuclear Division Index (NDI). NDI investigated the cytotoxicity, and MN indicated the genotoxicity.

  Results

   In the group receiving radiation, micronuclei increased significantly compared to the control group. In the group receiving tolmetin with a concentration of 75 and 100 μM, the number of micronuclei also increased compared to the control group. In all groups treated with tolmetin that also received radiation, a significant increase in micronuclei was observed, which was more noticeable at concentrations of 100 and 150 μM. At the same time, tolmetin at the studied concentrations did not change the NDI index.

  Conclusion

   The present study demonstrates that tolmetin has a radiosensitizing effect on HT-29 colon cancer cells, which depends on the tolmetin concentration. In addition, tolmetin has no cytotoxic effect on this cell line.

  Keywords: Radiosensitive, Tolmetin, Micronucleus, Human colon cancer HT-29
 • Alireza Komaki, Iraj Salehi, Arman Keymoradzadeh, Masoumeh Taheri Azandaryani, Zoleikha Golipoor* Pages 218-229
  Background

   Recently, researchers have considered extremely low-frequency electromagnetic fields (ELF-EMFs), as one of the non-invasive therapies, in the treatment of many severe neurological disorders, including Alzheimer Disease (AD). AD is a progressive neurodegenerative disease characterized by the deposition of amyloid plaques in the brain. However, the increase in microglial cells increases phagocytosis and the destruction of amyloid plaques. Therefore, the present study aimed to investigate the amount of β-amyloid precursor deposition and the number of microglia cells in the animal model of AD before and after exposure to ELF-EMFs. 

  Objective

   The aim of this study was to investigate the deposition of beta ameloid precursor and the number of microglial cells in the Alzheimer's animal model before and after exposure to magnetic waves.

  Methods

   Fifty male adult rats were randomly grouped into 5: The control group, the ELF-EMFs group, the AD group, the treatment group 1, and the treatment group 2. After the study period, the animals were killed for immunohistochemistry assessment to detect and compare the deposition of β-amyloid and the production of allograft inflammatory factor 1  (Iba1) protein.

  Results

   Exposure to ELF reduced the deposition of β-amyloid and increased microglia cells. However, these changes were not different between the control and ELF-EMFs groups (P<0.001).

  Conclusion

   ELF-EMF can reduce the formation of β-amyloid plaques and induce the proliferation of microglia cells. Therefore, they can be used to treat brain damage caused by Alzheimer disease.

  Keywords: Alzheimer, Extremely Low-Frequency Magnetic Fields, ELF-EMF, beta-amyloid
 • Ghasem Salehpour, Changiz Rahimi*, Nurallah Mohammadi, Ali Akbar Asadi-Pooya Pages 230-245
  Background

   Sleep and seizures can affect each other in different ways. Meanwhile, sleep disorders are among the most frequent complaints of patients with epileptic and non-epileptic seizures, with various health outcomes.
  Objective This study aimed to investigate the psychological symptoms and clinical indicators in patients with/without sleepiness with epileptic/non-epileptic seizures.

  Methods

   The present study was a fundamental and descriptive (causal-comparative) research. The study population included all patients with epileptic seizures (temporal and generalized) and non-epileptic psychogenic seizures in Shiraz City, Iran. A total of 68 patients (in two groups with sleepiness and without sleepiness) were selected by the purposive sampling method. The study data were collected using the clinical and demographic inventory, Stanford sleepiness scale, Beck depression and anxiety inventory, perceived stress, mood disorder, bipolar spectrum diagnostic scale, global assessment of the severity of epilepsy, and global assessment of disability-related directly to seizures. The obtained data were analyzed by univariate analysis of covariance, Fisher exact test, and Mann–Whitney U test.

  Results

   Analyses showed that patients with seizures who had sleepiness reported higher levels of depression, anxiety, and stress than patients without sleepiness (P<0.05). Also, patients with sleepiness suffer more than their counterparts from the symptoms of bipolar disorder I and II and assess the severity of disease and disability resulting from seizures as worse (P<0.05).

  Conclusion

   Sleepiness in patients with epileptic and non-epileptic seizures is associated with increased psychological symptoms and disease severity.

  Keywords: Sleepiness, Epilepsy, Psychogenic non-epileptic seizures, Depression, Anxiety, Stress
 • Majid Baradaran, Maedeh Mirzaei Malati*, Nasrin Parsamehr, Maryam Tahmasebi Pages 246-257
  Background

   COVID-19 pandemic has adverse psychosocial effects on families around the world. This pandemic is important as women are more responsible for the health care issues of their families.

  Objective

   This study aimed to examine the relationship of cognitive-emotional regulation and sense of meaning in the perceived stress caused by the COVID-19 among female students.

  Methods

   This research is analytical, cross-sectional. Using convenience sampling process, 100 female students from Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan City, Iran, were selected in May 2020. The data were collected using cognitive-emotional regulation, the meaning of life, and perceived stress questionnaires. Then, the obtained data were analyzed by the Pearson correlation and multiple linear regression (backward computation) with SPSS version 20.

  Results

   According to the correlational analysis, there were negative significant relationships between perceived stress and some of cognitive-emotional regulation’s subscales, such as reassessment (r= -0.226, P=0.005) the presence of meaning (r= -0.341, P=0.001) and the sense of meaning (r= -0.211, P=0.005). Also, there were positive significant relationships between perceived stress and acceptance (r=0.175, P=0.005) and blaming others (r= -0.236, P=0.001) and thought rumination (r= -0.224, P=0.001). Based on regression analysis result, the presence of meaning, reassessment and blaming others can explain 22% of changes in perceived stress (P<0.001).

  Conclusion

   Based on the study's findings, using strategies for cognitive-emotional regulation and maintaining a sense of meaning in life can reduce the intensity of psychological burden in stressful situations.

  Keywords: Cognitive emotional regulation, COVID-19, Perceived stress, Sense of meaning