فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • احسان اکبری * صفحات 1-13

  در خودروهای پیل سوختی، معمولا ولتاژ خروجی منبع پیل سوختی بسیار کمتر از ولتاژ مورد نیاز باس DC بوده و با افزایش جریان خروجی، میزان این ولتاژ خروجی به طور قابل توجهی کاهش می یابد. به منظور تطبیق ولتاژ خروجی منبع پیل سوختی با ولتاژ باس DC، یک مبدل تقویت کننده جدید DC-DC با دامنه محدوده ولتاژ ورودی گسترده و بهره ولتاژ بالا ارایه شده است تا به عنوان رابط توان مورد نیاز، تنش ولتاژ را در سراسر وسایل الکتریکی کاهش داده و با بازدهی تبدیل قابل قبولی عمل کند. نمونه اولیه ای با توان 300 وات طراحی و اجرا شده است که در نتیجه آن، حداکثر بازده مبدل پیشنهادی 95 درصد در 300 وات اندازه گیری شد. نتایج تجربی به منظور تایید اثربخشی مبدل پیشنهادی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: بهره ولتاژ بالا، خازن سوئیچی، خودروهای پیل سوختی، مبدل تقویت کننده DC-DC، محدوده ولتاژ ورودی گسترده
 • امیرحسن طالبی * صفحات 14-20

  تجزیه و تحلیل خواص پاشندگی فیبرهای کریستال فوتونی، در طراحی و توسعه‌ی سیستم‌های ارتباط نوری یکی از نکات کلیدی محسوب می‌شود. در این مقاله، به بررسی و تجزیه و تحلیل پاشندگی ساختارهای مختلف فیبرهای کریستال فوتونی توسط روش‌های شاخص موثر پرداخته شده است. همچنین روش‌های شاخص موثر عددی و شاخص موثر برداری نیز به صورت ریاضی معرفی شده است. در واقع، علل بررسی پاشندگی در فیبرهای کریستال فوتونی عبارتند از: جبران پاشندگی در طول موج‌های مختلف، مسطح نمودن تابع پاشندگی و پاشندگی رنگی منفی برای ساختارهای مختلف فیبرهای کریستال فوتونی. همچنین نقش تغییر قطر و فاصله ی حفره های هوا در جبران پاشندگی بررسی شده است.

  کلیدواژگان: پاشندگی منفی، جبران پاشندگی، روش شاخص موثر، طول موج پاشندگی صفر، فیبر کریستال فوتونی
 • محمدصادق بندگی * صفحات 21-25

  محاسبه برق اضطراری و بهترین یو پی اس برای هر صنعت و مصرف کننده ای جزو حساسترین و مهمترین مسایل در رشته برق می باشد . خیلی از اوقات این محاسبات اشتباه برآورد می شود و افراد را با چالش روبرو می نماید . یکی از مهمترین موارد محاسبات مصرف کننده ها ، مصرف کننده های راکتیو می باشند . مصرف کننده های بار سلفی یا خازنی به همراه دارند و توان ظاهری و توان حقیقی متفاوت می باشد . در این مقاله به صورت کامل ضمن توضیح انواع پارامتر های راکتیو ، نحوه محاسبات مربوط به هر کدام را نیز بیان داشتیم . با مطالعه کامل شما می توانید توان تمام مصرف کننده های راکتیو را محاسبه نمایید

  کلیدواژگان: راکتیو، یو پی اس، برق اضطراری، محاسبه توان، اصلاح ضریب توان
 • ریحانه مسجودی شچانی * صفحات 26-36

  واحد پردازش عصبی در جهان امروز، در بسیاری از تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. تلفن های هوشمند، کامپیوترها، ماشین های خودران و فناوری اطلاعات. با این حال در چند سال گذشته تغییرات و نوآوری های باورنکردنی در یادگیری ماشین ایجاد شده است. واحد پردازش عصبی سخت افزاری است که برای پردازش عصبی خاص مورد استفاده قرار می گیرد. به طور معمول واحد پردازش عصبی زمانی میتواند کارآمد عمل کند که یک مدل نرم افزاری با نام شبکه عصبی مصنوعی در دسترس باشد. یادگیری عمیق نیز زیر مجموعه ای از شبکه عصبی مصنوعی است که اساسا در دستکاری الگوریتمهای پیچیده استفاده میشود. این مقاله مروری بر رابطه و هماهنگی بین واحد پردازش عصبی، شبکه عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق ارایه میدهد، همچنین بر نحوه عملکرد یادگیری عمیق و همکاری آن با شبکه عصبی مصنوعی و واحد پردازش عصبی، کاربردهای مختلف آن و مزایا و معایب آن تمرکز دارد.

  کلیدواژگان: واحد پردازش عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، یادگیری عمیق، الگوریتم، شبکه عصبی عمیق
 • محمد روستائی *، محمدرضا حسنی آهنگر صفحات 37-49

  رسانه‌های اجتماعی به یک وسیله محبوب برای دنبال کردن اخبار تبدیل شده‌اند. در عین حال، انتشار گسترده اخبار جعلی را نیز ممکن می‌سازند. اخبار جعلی و اطلاعات نادرست چالش بزرگی در همه انواع رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های اجتماعی هستند. لذا امکان شناسایی محتوای جعلی در منابع آنلاین یک نیاز فوری است که در اسرع وقت برای جلوگیری از تاثیر منفی بر جامعه، باید شناسایی شوند. هدف از این پژوهش افزایش دقت سیستم‌های تشخیص اخبار جعلی در رسانه‌های اجتماعی می‌باشد. از این رو در این پژوهش یک سیستم تشخیص اخبار طراحی گردیده است که وظیفه‌ی آن تشخیص اخبار اصلی از جعلی می‌باشد. در این پژوهش جهت تشخیص اخبار جعلی از یک فرآیند سه مرحله‌ای استفاده گردیده است که در مرحله‌ی نخست عملیات پیش‌پردازش صورت گرفته است. در گام دوم عملیات، استخراج ویژگی صورت گرفته است. عملیات استخراج ویژگی براساس روابط معنایی ایجاد گردیده است. در گام نهایی از الگوریتم‌های طبقه‌بندی جهت طبقه‌بندی اخبار استفاده گردیده است. در این پژوهش طبقه‌بندهای نزدیک‌ترین همسایه، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان مورد استفاده قرار گرفته است که به ‌وسیله ترکیب رای اکثریت با هم ادغام شده‌اند. جهت ارزیابی روش پیشنهادی از معیارهای طبقه‌بندی بهره گرفته شده است. معیارهای به‌کار رفته در این پژوهش شامل معیارهای دقت، صحت، فراخوان و معیار F می‌باشد. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان‌دهنده‌ی کارایی قابل قبول روش پیشنهادی در تشخیص اخبار جعلی می‌باشد. دلیل این برتری را می‌توان در بخش استخراج ویژگی و طبقه‌بندی یافت.

  کلیدواژگان: اخبار جعلی، استخراج ویژگی، طبقه بندی، نزدیک ترین همسایه، درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان
|
 • Ehsan Akbari Pages 1-13

  In fuel cell vehicles, the output voltage of the fuel cell source is usually much lower than the required voltage of the DC bus; and as the output current increases, the output voltage decreases significantly. In order to match the output voltage of the fuel cell source with the DC bus voltage, a new DC-DC boost converter with a wide input voltage range and high voltage gain is introduced that as a required power interface can reduce the voltage stress across electrical appliances and work with acceptable conversion efficiency. A prototype with 300 W power is designed and implemented; as a result the maximum efficiency of the proposed converter is 95% at 300 W. Experimental results are also presented to confirm the effectiveness of the proposed converter.

  Keywords: High voltage gain, Switch capacitor, Fuel cell vehicles, DC-DC boost converter, wide input voltage range
 • Amirhassan Talebi Pages 14-20

  Analysis of dispersion properties of photonic crystal fibers, in the development of optical communication systems is considered as one of the key points. Systematic knowledge of the special guiding properties of photonic crystal fibers (PCFs) permits the achievement of qualitatively novel dispersion curves. In this paper, by the effective index method, the dispersion characteristics of PCFs for various structures have been analyzed. Further, scalar effective index and full vector effective index methods are represented. In fact, the dispersion properties of these fibers are analyzed for third-order dispersion: zero dispersion at any wavelength, nearly zero ultra-flattened dispersion, and a very high negative chromatic dispersion for various designs of PCFs. Also, the influence of normalized air hole size and separation between them on zero dispersion wavelengths is studied.

  Keywords: Dispersion compensating, effective index method, photonic crystal fiber, zero dispersion wavelength
 • MohammadSadegh Bandagi* Pages 21-25

  Calculating uninterruptible power supply and the best UPS for any industry and consumer is one of the most sensitive and important issues in the field of electricity. These calculations are often misjudged and challenge people. One of the most important aspects of consumer calculations is reactive consumers. Consumers have an inductive or capacitive charge, and the apparent power and actual power are different. In this article, while fully explaining the types of reactive parameters, we also explained how to calculate each of them. With a complete study, you can calculate the power of all reactive consumers.

  Keywords: Reactive, UPS, Uninterruptible power supply, Power calculation, Powerfactor correction
 • Reihane masjoudi shachani Pages 26-36

  The neural processing unit is used in many equipments in today's world. Smartphones, computers, automobiles and information technology. In the last few years, however, there have been incredible changes and innovations in machine learning. Neural processing unit is hardware that is used for specific neural processing. Normally a neural processing unit can work efficiently when a software model called an artificial neural network is available. Deep learning is also a subset of artificial neural networks that are primarily used to manipulate complex algorithms. This article provides an overview of the relationship and coordination between neural processing unit, artificial neural network and deep learning. It also focuses on how deep learning works and its cooperation with artificial neural network and neural processing unit, its different applications and its advantages and disadvantages.

  Keywords: Neural Processing Unit, Artificial Neural Network, Deep Learning, Algorithm, Deep Neural Network
 • Mohammad Roustaei, MohammadReza Hassani Ahangar Pages 37-49

  Social media has become a popular means of following the news. At the same time, they make possible the widespread dissemination of fake news, that is, false and deliberate news and information have significant negative effects on society. Fake news and misinformation are a big challenge in all types of media, especially social media. Most of the information that appears on social media is suspicious and in some cases misleading. Therefore, the possibility of identifying fake content in online resources is an urgent need that must be identified as soon as possible to avoid negative impact on society. The purpose of this study is to increase the accuracy of fake news detection systems on social media. Therefore, in this research, a news recognition system has been designed whose task is to distinguish the main news from the fake. In this research, a three-step process has been used to identify fake news, which has been done in the first stage of preprocessing operations. In the second step, the feature extraction operation is performed. Feature extraction operations are based on semantic relationships. In the final step, classification algorithms are used to classify the news. In this study, the nearest neighbor, decision tree, and support vector classifiers have been used, which have been combined by a majority vote. Classification criteria have been used to evaluate the proposed method. The criteria used in this study include accuracy, precision, recall and F criteria. The results of the experiments show the acceptable efficiency of the proposed method in detecting fake news. The reason for this superiority can be found in the feature extraction and classification section.

  Keywords: Fake news, feature extraction, classification, nearest neighbor, decision tree, super vectormachine