فهرست مطالب

مطالعات فقه اقتصادی - سال سوم شماره 4 (پیاپی 11، زمستان 1400)
 • سال سوم شماره 4 (پیاپی 11، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسن حاجی تبار فیروزجایی*، روزبه اصغری، ابوالحسن شاکری صفحات 1-17
  زمینه و هدف

  اسلام همواره بر سیاست جنایی مشارکتی تاکیده داشته است در واقع نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در عرصه علوم جنایی و واکنش به پدیده مجرمانه خاصه در قبال جرایم اقتصادی همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری نیز همین وضعیت را پشت سر گذاشته است.

  مواد و روش ها

  این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

  یافته ها

  نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل موثر جرم و مهار پدیده های مجرمانه است. هدف از سیاست گذاری اقتصادی در حوزه اقتصاد مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی است. دولت ها همواره در تلاش هستند تا با سیاست گذاری و اجرای برنامه های مختلف، خود را از نظر اقتصادی کارآمد کنند. زیرا آرامش و ثبات اقتصادی مهمترین و اساسی ترین مولفه امنیت محسوب می شود.

  ملاحظات اخلاقی

  در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

  نتیجه گیری

  فساد در نظام اقتصادی جرمی است که سال هاست محور سیاست های قانونگذاری ایران بوده است، اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط مانع از آن شده است که سیاست جنایی منسجم و قاطعی را در این زمینه دنبال کند. بنابراین موفقیت در امر پیشگیری از جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.

  کلیدواژگان: سیاست جنایی، اسلام، جرائم اقتصادی
 • سید محمدرضا امام*، منصوره سادات میرشفیعی، محمد بهرامی خوشکار صفحات 19-35
  زمینه و هدف

  تملیک اراضی و املاک شهروندان یکی از برنامه های جاری شهرداری است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیت های حقوقی است که تطبیق آن با احکام فقه امامیه بسیار مهم می باشد،

  مواد و روش ها

  این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی- تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

  یافته ها

  قانونگذار با الهام از قاعده ضمان ید از حقوق مالکانه در برابر استیلای نامشروع و ‏بدون داشتن حق شهرداری بر این حقوق، جلوگیری میکند.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شود.

  نتیجه گیری

  در تصرف و تملک املاک خصوصی واقع در طرح های عمرانی شهرداری، اذن مالک شخصی شرط نیست، حتی اگر او بگوید اجازه نمی‏دهم، عدم اجازه‏اش مانع نیست. اما این جواز در صورتی که از ولی فقیه باشد، جایز می باشد و منافاتی با ضمان وضعی ندارد. بر این اساس قدرت حکومت در جامعه، مطابق با مصالح اجتماعی اعمال می شود؛ به گونه ای که حقوق خصوصی افراد، تاب مقابله با آن را ندارد.

  کلیدواژگان: احکام وضعی مالکیت، تصرف املاک خصوصی، طر های عمرانی شهرداری، مالکیت املاک
 • محمد روحانی مقدم*، سید جمال موسوی، مریم آقایی بجستانی صفحات 37-53
  زمینه و هدف

  یکی از آسیب های اجتماعی که جامع را تهدید می کند افزایش روزافزون پدیده بزه دیدگی اطفال است. بزه دیدگی کودک به معنای هر گونه آسیب جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی و یا غفلت و بی توجهی به نیازهای اساسی کودک می باشد. فضای سایبری به عنوان یکی از محیط های نوین ارتباطی، تعاملات خاص خود را می طلبد با وجود همه مزیت ها و جذابیت های این فضا یکی از مهمترین مشکلات مربوط به آن بزه دیدگی سریع و وسیع اطفال می باشد که کنجکاوی کودک و عدم قدرت تشخیص او و سرعت و تعدد بزهکاران فضای مجازی لزوم دقت نظر ویژه ای در این زمینه را می طلبد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که، با ظهور بزه دیده شناسی اطفال، در دهه اخیر، گامهای بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگیها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده و به سبب تاثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال، چشم انداز جدیدی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگی اطفال» فرا روی بزه دیده شناسان و اساتید فن گذاشته است.

  نتیجه گیری

  در قوانین مختلفی که ما در کشور خود داریم در رابطه با حمایت از اطفال به طور عام پیش بینی های خوبی شده است لکن به نظر می رسد مشکلات عمده در اجرای قوانین و رویه انتظامی و قضایی کشور در برخورد با اطفال بزه دیده و استفاده از مجازات های جایگزین به جای استفاده از مجازات های سنتی می باشد که به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: جرم شناسی، فضای سایبری، کودک آزاری، بزه دیدگی اطفال، پیشگیری
 • فاطمه شرعیاتی*، محمدجواد خوش خاضع، علی حسین احتشامی صفحات 55-71
  زمینه و هدف

  رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی یکی از دغدغه های اساسی نظام های سیاسی اسلامی است. پژوهش حاضر به بررسی رونق تولید از منظر قرآن کریم و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی می پردازد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون دینی از جمله قرآن کریم، بیانات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

  ملاحظات اخلاقی

  در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است. یافته ها: استفاده از خلاقیت و کارآفرینی، حرمت ربا، تلاش و خرد جمعی برای تولید مضاعف و مصونیت بخشی به حوزه اقتصاد، بیانگر دیدگاه قرآن کریم و به تبع آن مقام معظم رهبری است.

  نتیجه گیری

  رونق تولید نیازمند اصل تعاون و همگرایی و دوری از فعالیت های غیرمولد برای افزایش ثروت است. اقتصاد اسلامی، رونق تولید را بر مبنای قرار داشتن آن در مسیر سعادت دنیوی و اخروی انسان قابل پذیرش می داند.

  کلیدواژگان: رونق تولید، مقام معظم رهبری، خلاقیت، تعاون و همگرایی، اخلاق اقتصادی
 • یعقوب علیزاده*، زری فیروزکاه، سیده منیره حسینی صفحات 73-87
  زمینه و هدف
  مسیولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی، از مباحث نوین مسیولیت مدنی به شمار میرود. تولید انبوه انواع مواد غذایی نو ترکیب و همچنین کمبود مواد غذایی در نقاط قابل توجهی از دنیا، توجه خاص به این نوع از مسیولیت به منظور حمایت از سلامت جسمی مصرف کنندگان را بیش از پیش، ضروری میسازد. در پژوهش پیش روی بر آن هستیم تا مسیولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی را با تمرکز بر مبانی فقهی و نظام حقوقی حال حاضر ایران، مورد تبیین و ارزیابی قرار دهیم.
  یافته ها
  بررسی فقهی و حقوقی مسیولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی در نظام حقوقی حال حاضر ایران، حاکی از فقدان مجموعه قانونی منسجم در این ارتباط میباشد. عدم بکارگیری نهادهای حقوقی مدرن همچون خسارت تنبیهی در این ارتباط نیز از دیگر کاستی های نظام مسیولیت مدنی حال حاضر ایران به شمار میرود.
  نتیجه گیری
  در سطح قانونگذاری، مجموعه مقررات حال حاضر نظام حقوقی ایران در ارتباط با مسیولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی، حاکی از فقدان انسجام در پذیرش مبنای مسیولیت و همچنین عدم بکارگیری نهادهای نوین حقوقی در این ارتباط دارد. در سطح قضایی نیز مقاومت رویه محاکم در صدور حکم به خسارات خاص ناشی از مصرف مواد غذایی، محل تامل بوده و اتخاذ رویکرد بایسته از جانب سیاستگذاران قضایی کشور را اقتضاء می نماید.
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، مسئولیت محض، خسارت تنبیهی
 • محسن رجب زاده، علیرضا مظلوم رهنی*، علیرضا رجب زاده صفحات 89-100
  زمینه و هدف

  مواجهه با شرایط اضطرار و به تبع آن عدم انجام تعهدات مندرج در قراردادها، یکی از مباحث مهم در عصر جدید است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ نظام حقوقی ایران با قواعد و احکام فقهی و درنظر داشتن مبانی نظری اضطرار، تاثیر عنصر مزبور بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر مولفه های گفته شده، هدف پژوهش پیش روی می باشد.

  مواد و روش ها

  نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش، حاکی از تاثیرگذاری عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی در دو سطح مفاد و شروط قرارداد اقتصادی و همچنین بقاء یا انحلال آن می باشد.ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است.

  نتیجه گیری

  بررسی تاثیر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با توجه به ادله فقهی و مبانی نظری آن، نشان می دهد که در صورت عدم پیش بینی ساز و کارهای حقوقی لازم به منظور کنترل دامنه این تاثیرات، تعارض آشکار آنها با ادله فقهی، بی اثر شدن مبانی نظری و دور شدن از فلسفه اصلی وضعیت اضطراری، امری دور از ذهن نخواهد بود. 

  کلیدواژگان: اضطرار، تزاحم، حدیث رفع، قاعده لاضرر، قرارداد اقتصادی
 • روح الله افضلی گروه*، سکینه آذری، میثم تارم صفحات 101-123
  زمینه و هدف

  بیت کوین، (ارز مجازی) پول رمزنگاری شده ای است که فقط از راه فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قایل به مشروعیت ارز مجازی هستند و دلایلی نیز بر مشروعیت آن بیان می دارند.

  نتیجه گیری

  دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله «بیت کوین»، تاییدی است. پول مورد تایید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقلاء و مردم دارد. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد.

  کلیدواژگان: احکام فقهی، پول رمزنگاری شده، بیت کوین، ارزمجازی، مشروعیت، عدم مشروعیت
 • ایرج رنجبر*، مهری موقوفه یی، فرید آزادبخت صفحات 125-143
  زمینه و هدف

  توجه بشر به رفاه مادی و پیشرفت اقتصادی خود، مسایل و جبران خسارت زیست محیطی را به یکی از مهم ترین دغدغه های بشری تبدیل کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جبران خسارت قربانیان زیست محیطی از منظر فقه و حقوق بین الملل پرداخته شود.م

  واد و روش ها

  مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد در فقه نیز مانند اسناد بین المللی، جبران خسارت قربانیان زیست محیطی جایگاه ویژه ای دارد. در فقه از قواعدی کلی چون قاعده اتلاف، قاعده تسبیب و قاعده لاضرر، ضرورت جبران خسارت قربانیان زیست محیطی قابل استنباط است. در حقوق بین الملل نیز اصل جبران خسارت قربانیان زیست محیطی بر پایه نظریاتی چون تقصیر و خطا، در اسناد مختلف پذیرفته شده و اعاده به وضعیت سابق، پرداخت غرامت، رضایت زیاندیده و تعهد به پیشگیری از مهمترین روش های جیران خسارت قربانیان خسارت زیست محیطی است.

  ملاحظات اخلاقی

  در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است.نتیجه گیری: عدم امکان تعیین دقیق میزان خسارت و گاها عدم امکان جبران خسارت به صورت اعاده به وضعیت سابق از چالش های فرارو در زمینه جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در حقوق بین الملل است. جبران خسارت زیست محیطی بر اساس قواعد موجود مسیولیت مدنی مانند تقصیر، پاسخگو نبوده و لازم است هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین المللی به مسیولیت مطلق توجه شود.

  کلیدواژگان: جبران خسارت، قربانیان زیست محیطی، فقه، حقوق بین الملل محیط زیست
 • سارا رستمی* صفحات 145-164
  زمینه و هدف

  یکی از موضوعات در عصر مدرن سنت وقف است. هدف آن پویا نمودن وقف درجامعه به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان در جامعه و کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر می باشد.

  مواد و روش ها

  شیوه روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می باشد.

  یافته ها

  وقف از اعمال حقوقی، نیازمند به اراده و به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شود و از حیث ماهیت حقوقی اختلاف در این است که: عقد است یا ایقاع؟ درباره مالکیت مال موقوفه، عده ای از فقها واقف را مالک، برخی عین موقوفه را متعلق به موقوف علیه / علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می دانند. بنابراین؛ وقف، عقد است و حقوق مدنی ایران و فقه امامیه در خصوص وقف با هم اختلافی ندارند.ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  نتیجه گیری

  وقف از صدقات جاریه ، امور مستحبی و از مسایل جدید، وقف سهام و پول است که اولا: با ادله قوی وقف مالیت (پول) را می پذیریم. ثانیا: پذیرش شرط بقای اصل در موقوفه است. وقف پول دارای کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر در جامعه، ایجاد اشتغال و سرمایه های بسیار در جامعه می باشد . برای اجرایی شدن وقف پول می توان از طریق بانک وقف پول، صندوق

  کلیدواژگان: وقف، مالکیت، اقتصاد، مال موقوفه
 • مصطفی نصیری*، علیرضا نیازی، وحید قاسمی عهد صفحات 165-180
  زمینه و هدف

  افزایش مراودات بازرگانی از یکسو، و اهمیت نقش تعهد و تخصص در دنیای تجارت از سوی دیگر؛ ضرورت توجه به جایگاه نمایندگان تجاری و وظایف ایشان را بیش از پیش جلوه گر می نماید. دراین پژوهش تعهدات وی برابر ثالث درفقه، قوانین ایران و حقوق انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد.

  مواد و روش ها

  این مقاله بر اساس روش توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است.

  یافته ها

  علی رغم اینکه تاکنون در فقه و قوانین، تعهدات نماینده تجاری در برابر ثالث مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است، می توان چهارچوبی از وظایف را برای وی ترسیم نمود.ملاحظات اخلاقی: تلاش گردیده است اصول اخلاقی تحقیق در این مقاله بطور کامل رعایت گردد.

  نتیجه گیری

  فارغ از تعهداتی که ممکن است بموجب توافقات فیمابین بر نماینده تحمیل گردد، وظایفی همچون حسن نیت، تعهد به داشتن اختیارات، امانت و رعایت محرمانگی را نیز برای وی در فقه و حقوق ایران و انگلیس می توان مقابل ثالث متصور شد. در عین حال در فقه بر اساس قواعد کلی؛ نماینده مقصر در صورت عدم تنفیذ از جانب موکل در برابر ثالث مسیول خواهد بود. در قوانین ایران و حقوق انگلیس نیز نماینده تجاری دارای مصادیق متعدد بوده که هرکدام تعهداتی را در برابر ثالث عهده دار می باشند که تمامی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: فقه، وظایف، نماینده تجاری، شخص ثالث
|
 • Hassan Haji Tabar Firoozjaei *, Rouzbeh Asghari, Abolhassan Shakeri Pages 1-17
  Background and Aim

  Islam has always emphasized participatory criminal policy. In fact, the role and position of people and civil society in the field of criminal science and response to criminal phenomena, especially economic crimes, has always been variable and the same situation in the history of criminal justice has laid.

  Materials and Methods

  This research is of theoretical type. The research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

  Findings

  The main role and purpose of criminal policy in a society is effective control of crime and curbing criminal phenomena. The purpose of economic policy in the field of economics is to fight corruption and economic crime. Governments are always trying to be economically efficient by making policies and implementing various programs. Because economic peace and stability is the most important and fundamental component of security.Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while respecting the originality of the content, honesty and trustworthiness have been observed.

  Conclusion

  Corruption in the economic system is a crime that has been the focus of Iranian legislative policies for many years, but the legislator's haste in drafting related laws has prevented him from pursuing a coherent and decisive criminal policy in this regard. Therefore, success in preventing economic crime-related crimes depends on the participation of all civil society actors.

  Keywords: Criminal policy, Islam, ECONOMIC CRIMES
 • Seyed Mohammad Reza Imam Imam *, Mansoureh Sadat Mirshafiei, Mohammad Bahrami Khoshkar Pages 19-35
  Background and Aim

  Acquisition of lands and properties of citizens is one of the current programs of the municipality, which is one of the most complex and difficult legal activities in order to implement public and development plans of the municipality, which is very important to comply with the rules of Imami jurisprudence.

  Materials and Methods

  This research is of theoretical type and descriptive-analytical method and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

  Findings

  The legislator, inspired by the rule of iodine guarantee, protects property rights against illegitimate domination without having the right of the municipality over these rights.Ethical considerations: In this article, we have tried to observe the originality of the texts, honesty and trustworthiness.Ethical considerations: In this article, we have tried to observe the originality of the texts, honesty and trustworthiness.

  Conclusion

  In the possession of private property located in municipal development projects, the permission of the personal owner is not a condition, even if he says I will not allow, his lack of permission is not an obstacle. However, this permission is permissible if it belongs to the Supreme Leader and does not conflict with the status guarantee. Accordingly, the power of government in society is exercised in accordance with social interests; In such a way that the private rights of individuals cannot be challenged.

  Keywords: status rulings, seizure of private property, municipal development projects, property ownership
 • Mohammad Rouhani Mogha *, Seyed Jamal Mousavi, Maryam Aghaei Bajestani Pages 37-53
  Background and Aim

  One of the social harms that threatens the comprehensive is the increasing phenomenon of child victimization. Child victimization means any physical or psychological harm, sexual abuse or neglect of the child's basic needs. Cyberspace, as one of the new communication environments, requires its own interactions. Despite all the advantages and charms of this space, one of the most important problems is related to the rapid and widespread victimization of children that the child's curiosity and inability to recognize and speed and The multiplicity of cybercriminals requires special attention in this regard.

  Materials and Methods

  This research is of theoretical type. The research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

  Findings

  The findings of the study show that, with the advent of child victimology in the last decade, great strides have been made to study child victims and identify their characteristics and performance in committing crimes against themselves. Putting moral and religious motives on juvenile delinquency has opened up a new perspective for victim juvenile scholars and professors.

  Conclusion

  In the various laws that we have in our country, there are good provisions regarding the protection of children in general, but it seems that there are major problems in the implementation of laws and disciplinary and judicial procedures in dealing with child victims. And the use of alternative punishments instead of the traditional punishments that it seems.

  Keywords: Criminology, Cyberspace, child abuse, Child Victimization, Prevention
 • Fatemeh Shareyati *, Mohammad Javad Khoshkhezeh, Ali Hossein Ehteshami Pages 55-71
  Background and Purpose

  Prosperity of production and improvement of economic situation is one of the main concerns of Islamic political systems. The present study examines the prosperity of production from the perspective of the Holy Quran and the views of the Supreme Leader of the Islamic Revolution.

  Materials and Methods

  The method of the present research is descriptive-analytical and referring to religious texts such as the Holy Quran, statements and views of the Supreme Leader of the Islamic Revolution.Ethical considerations: In writing this article, ethical principles and rules such as referral, accurate and scientific use of resources are on the agenda.

  Findings

  The use of creativity and entrepreneurship, the sanctity of usury, collective effort and wisdom to double production and provide immunity to the field of economics, reflects the view of the Holy Quran and, consequently, the Supreme Leader.

  Conclusion

  Prosperity of production requires the principle of cooperation and convergence and the avoidance of unproductive activities to increase wealth. Islamic economics considers the prosperity of production acceptable based on its being on the path of worldly and otherworldly happiness.

  Keywords: Production Prosperity, supreme leader, creativity, Cooperation, Convergence, economic ethics
 • علیزاده Alizadeh *, Zari Firouzgah, Seyedeh Monireh Hosseini Pages 73-87
  Background and Aim
  Civil liability of food producers is one of the new topics of civil liability. The mass production of foods with fresh ingredients, as well as food shortages in significant parts of the world, makes it even more important to pay special attention to this type of responsibility in order to protect the physical health of consumers. In the present study, we intend to explain and evaluate the civil liability of food producers by focusing on the jurisprudential principles and the current legal system of Iran.
  Findings
  Jurisprudential and legal study of civil liability of food producers in the current legal system of Iran, indicates the lack of a coherent legal set in this regard. The non-use of modern legal institutions, such as punitive damages in this regard, is another shortcoming of the current Iranian civil liability system.
  Conclusion
  At the legislative level, the current set of regulations of the Iranian legal system in relation to civil liability of food producers, indicates a lack of coherence in accepting the basis of responsibility and also the non-use of new legal institutions in this regard. At the judicial level, the resistance of court procedures in issuing verdicts on specific damages resulting from food consumption is a matter for consideration and requires the adoption of an appropriate approach by the country's judicial policy makers.
  Keywords: Civil Liability, pure liability, punitive damages
 • Mohsen Rajabzade, Alireza Mazloom Rahni *, Alireza Rajabzadeh Pages 89-100
  Background and Aim

  Facing emergencies and, consequently, non-fulfillment of obligations contained in contracts, is one of the important issues in the new era. Considering the close relationship between the Iranian legal system and the rules and rules of jurisprudence and considering the theoretical foundations of urgency, the effect of this element on the system of economic contracts based on the said components, the purpose of this study.

  Materials and Methods

  The type of research is descriptive and the method used is descriptive-analytical.

  Findings

  The findings of the study indicate the effect of the element of urgency on the system of economic contracts at both levels of the terms and conditions of the economic contract as well as its survival or dissolution.Ethical Considerations: In this research, preserving the originality of texts and fidelity in quoting speech, as a moral imperative, has been considered by the authors.

  Conclusion

  The study of the effect of urgency on the system of economic contracts with regard to jurisprudential arguments and its theoretical foundations, shows that if the necessary legal mechanisms to control the scope of these effects are not foreseen, their obvious conflict with jurisprudential arguments will be ineffective. Theoretical foundations and moving away from the main philosophy of the state of emergency will not be far from the mind.

  Keywords: urgency, Hindering, Narrative of Elimination, Harmless rule, Economic Contract
 • Ruhollah Afzali Gorooh *, Sakine Azari, Meysam Tarom Pages 101-123
  Background and Aim

  Bitcoin (virtual currency) is cryptocurrency that is used only through cyberspace. in the present study, the jurisprudential dimensions of issue have been explained by two approaches of individual and governmental jurisprudence, as well as at two levels of transaction and extraction. In addition, using the research method of multi-stage ijtihad and the opinion of Islamic financial experts and great authorities of imitation, the conditions of the license to use cryptocurrencies have been calculated.

  Findings

  The findings of the present study show that there is disagreement among jurists about the legitimacy of this money. Some jurists consider its illegitimacy and the most important reasons for jurists to reject the legitimacy of Bitcoin is the ambiguity of this currency, the uncertainty of its origin and destination, its high risk and its foreignness. But some other jurists and economists believe in the legitimacy of virtual currency and give reasons for its legitimacy.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

  Conclusion

  The view of jurisprudence is affirmative in the face of emerging financial issues such as bitcoin. Money approved by Shiite jurisprudence is not confined to cash. The tax of a currency has a direct relationship with its desirability among the common sense and the people. In Shiite jurisprudence, there is no evidence that the tax created is a benefit of consumerism, and virtual currency and bitcoin are taxed.

  Keywords: jurisprudential rulings, Cryptocurrency, bitcoin, Virtual Currency, legitimacy, illegitimacy
 • Iraj Ranjbar *, Mehri Moghofei, Farid Azadbakht Pages 125-143
  Background and Aim

  Human attention to material well-being and economic development, environmental issues and compensation has become one of the most important human concerns. In this article, an attempt has been made to examine the compensation of environmental victims from the perspective of jurisprudence and international law.

  Materials and Methods

  This is a leading descriptive-analytical article using a library method.

  Findings

  Findings show that in jurisprudence, compensation for environmental victims has a special place. In jurisprudence, the rule of loss, the rule of causation and the rule of no harm, the necessity of compensating the victims of the environment can be deduced. In international law, the principle of compensation for environmental victims based on theories such as fault and error, is accepted in various documents and restoration, compensation, lost consent and commitment to prevent the most important methods of environmental compensation for victims of environmental damage.Ethical considerations: In different stages of writing the article, ethical and scientific principles have been observed, including the scientific and accurate use of scientific resources.

  Conclusion

  The impossibility of determining the exact amount of damage and sometimes the impossibility of compensation in the form of restoration to the previous situation is one of the challenges in the field of compensation for environmental victims. Compensation for environmental damage is not accountable under existing rules of civil liability, such as fault, and absolute liability needs to be addressed in both domestic law and international instruments.

  Keywords: Compensation, Environmental Victims, Jurisprudence, International Environmental Law
 • Sara Rostami * Pages 145-164
  Background and Aim

  Endowment is the topics in the modern era. Its purpose dynamic endowment in society as a lasting legacy for the future in society and it has many economic functions, such as reducing poverty.

  materials and methods

  The research method is descriptive-analytical and the data collection method is library and by referring to documents, books and articles.

  findings

  Endowment is from legal acts; it requires willpower and is divided into two categories of contract and agreement and legally there is a difference: is it a contract or an agreement? About the ownership of the endowment property, some jurists know dedicator the owner, some of the same endowment belongs to the recipient of the endowment and some make God the owner of the endowment. Thus; Endowment is a contract and there is no difference between Iranian civil law and jurisprudence.Ethical considerations: have been observed in all stages of research writing, originality of texts, honesty and trustworthiness.

  Conclusion

  is endowed from Current charity, recommended matters and one of the new issues is the endowment of stocks and money that; First: We accept the endowment of tax (money) with strong arguments. Secondly: acceptance is the main condition in the endowment. It has many economic functions Such as reducing poverty in society, creating employment and a lot of capital in society. To implement it, can be done through Loan funds and mutual funds.

  Keywords: endowment, ownership, Economy, endowment property
 • Mostafa Nasiri *, Alireza Niazi, Vahid Ghasemi Ahd Pages 165-180
  Background and aim

  Increasing trade relations in today's world on the one hand, and the importance of the role of commitment and expertise in the business world on the other hand; highlights the need to pay attention to the position of commercial agencies and their duties. In this research, His duties in jurisprudence, Iranian regulations, and English law are examined.

  Materials and methods

  This article is based on descriptive-analytical method and library method and fish-taking method have been used to collect information.

  Results

  Despite the fact that in jurisprudence and regulations, the obligations of the commercial agent to a third party have not been considered so far, a framework of duties can be drawn for him. Ethical considerations: Attempts have been made to fully observe the ethical principles of research in this article.

  Conclusion

  Regardless of the duties that may be imposed on the agent by the agreements between, duties such as good faith, warranty of authority, observance of trusteeship and confidentiality can also be considered for him in jurisprudence and legal system in Iran and Britain. At the same time in jurisprudence based on general rules; representative of delinquency, will be liable to a third party if not ratified by the client. In Iranian law and British law, the commercial representative has several instances, each of which has obligations to a third party, all of which will be studied.

  Keywords: Jurisprudence, duties, commercial agent, Third Party