فهرست مطالب

 • پیاپی 33 (بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد کشاورز بیضایی* صفحات 7-23

  پدیده ها و رویدادهای اجتماعی و تاریخی در هر دوره ای، اگر اصالت داشته باشند، در قلمرو ادبیات آن دوره نیز وارد می شوند. ورود، همنشینی و جذب ترکان در جامعه ی ایرانی، به مثابه ی پدیده ای نوظهور و بی سابقه، از زمره ی پدیده هایی است که دامنه ی آن به متون ادبی، از جمله دیوان حافظ نیز کشانیده شده است. چگونگی تجلی ویژگی های این پدیده ی تاریخی و اجتماعی در دیوان حافظ، نیز میزان توفیق و شناخت وی از به کارگیری عناصر و متعلقات آن در اشعارش، موضوع شایسته ی درنگی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این جستار با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سوالات است که دیوان حافظ چه ویژگی ها و عناصری از حضور ترکان در دیوانش را بازتولید کرده و شناخت و میزان توفیق شاعر از استعمال این دسته از مفاهیم و عناصر در دیوانش چگونه بوده است؟ یافته ها بیانگر آن است که دیوان حافظ عرصه ای تقویت بخش برای بازتولید آداب و ویژگی های اجتماعی، تاریخی، رفتاری و فردی ترکان، در کنار طبقه ی غلامان و کنیزان به عنوان طبقه ای برآمده از حضور ترکان در جامعه ی ایرانی شده است. اشاره به پاره ای از آداب و ویژگی های تاریخی، اجتماعی و فردی ترکان، چون: غارتگری، شجاعت، زیبایی، پرخاشگری، شهرآشوبی در کنار قبیله، کاکل و کلاه آنان، نیز اسامی و نام های مرسوم ترکان، غلامان و کنیزان از قبیل: بنفشه، فرخ، زهره و ایجاد فضای شگفت انگیز حسی و ذهنی از آن از طریق ایهام تناسب و دیگر صناعات ادبی، بیانگر آگاهی بالای حافظ از جذب و همنشینی این گروه اجتماعی در جامعه ی ایرانی و کشانده شدن آن به دیوان وی است.

  کلیدواژگان: ترکان، غلامان، کنیزان، آداب اجتماعی و تاریخی، دیوان حافظ
 • حسین عبدالمحمدی*، روح الله توحیدی نیا، سید علی غضنفری صفحات 24-46

  توسعه سیاسی به یک معنا فرآیندی است که در آن برای دولت سازی،کارآمدی نظام سیاسی، ایجاد امنیت پایدار، برقراری عدالت اجتماعی، بردباری در برابر مخالفان، حاکمیت قانون وگسترش امکانات آموزشی تلاش می شود؛ این امور رابطه مستقیم با فرهنگ به عنوان هویت دهنده انسان در زندگی اجتماعی دارد. رابطه فرهنگ با سیاست آن چنان عمیق است که هرگونه تحول بنیادین در امور سیاسی در یک جامعه، وابسته به فرهنگ مردمان آن دیار است.بهترین نمونه برای نشان دادن نقش فرهنگ در توسعه سیاسی شیوه پیامبر خاتم (ص) درنهضت مقدس اسلامی است؛ پیامبر خاتم (ص) برای اصلاح وضعیت سیاسی حجاز، مهم ترین و اولین کاری که انجام داد این بود که باورها و ارزش های آن جامعه را اصلاح کرد و از این راه، توانست گروهی متحد، هم فکر و همگرا ایجاد کند و زمینه تاسیس دولت را فراهم نماید. و با توزیع عادلانه قدرت و ثروت، شایسته سالاری، اصول گرایی و قانون مداری، دیپلماسی فعال و توجه به نیازهای مادی و معنوی، تحول گسترده ای را در حجاز ایجاد کند.   در این مقاله، رابطه فرهنگ وتوسعه سیاسی با بررسی چگونگی توسعه سیاسی در عصر پیامبر اکرم (ص) و نقش باورها و ارزش های دینی در آن، با استناد به منابع و متون کهن و روش تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: توسعه سیاسی، فرهنگ، حضرت محمد(ص)، حجاز
 • محمد قزوینی* صفحات 47-62
  تاریخنگاری اسلامی که در عصر عباسی  بسیار رشد پیدا کرده بود  در دوره ممالیک رشد مضاعفی پیدا کرد به گونه ای که باید عصر این سلاطین را در مصر و شام اوج تاریخنگاری اسلامی دانست. نگارش صدها کتاب با مجلدات فراوان و حجیم در انواع تاریخنگاری و به ویژه در زمینه های تاریخ های عمومی ، محلی ، دودمانی و   . . . بیانگر این موضوع است. هیچ دوره ای از تاریخ اسلام شاهد این همه آثار در زمینه دانش تاریخ نیست .سوال اساسی این پژوهش این است که : چرا در دوره سلاطین مملوکی (648-923 ه) تاریخنگاری این همه مورد توجه قرار گرفت ؟یافته های این تحقیق حاکی است جنگهای طولانی صلیبی و همچنین مغولان با ممالیک در این زمینه بسیار تاثیر گذار بوده است. مورخان مسلمان با نگارش کتابهای خود پیروزی های بزرگ و درخشان سلاطین مملوکی را در برابر دشمنان شرقی و غربی اسلام برای آینده گان به تصویر کشیدند.تشویق و ترغیب سلاطین و امرای مملوکی و بعضی دیگر از عوامل که موضوع این مقاله است نیز در این زمینه بسیار موثر بوده است.روش مطالعه مورد استفاده در این تحقیق ، توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع دست اول و نیز نگاه به نوشته های مطالعات و تحقیقات و با مراجعه به کتابخانه و منابع دیجیتال است.
  کلیدواژگان: تاریخنگاری اسلامی، سلاطین مملوکی، صلیبیون، مغولان
 • کوروش فتحی* صفحات 63-84

  سامانیان از مهم ترین حکومت های شرق جهان اسلام در قرن چهارم هجری بودند. حکومت سامانی که در ابتدا با تکیه بر عوامل و عناصر جغرافیایی، سیاسی و دیوانسالاری کارآمد، حاکمیت قوی داشتند، در سال های پایانی حاکمیت به دلیل اتخاذ سیاست خارجی متزلزل و تدافعی دچار ضعف و انحطاط شدند. هدف این مقاله شناخت مناسبات سامانیان با قدرت های زمانشان: خلافت عباسی، آل بویه، ملوک اطراف و قراخانیان می باشد. روابط سامانیان با ملوک اطراف (حکام تابعه) به سبب ضعف ساختاری حکومت و راهبرد تدافعی و انفعالی آنان بهم خورد و این قدرت ها با رقبای سامانیان از جمله قراخانیان و آل بویه تعاملاتی داشتند که نتیجه آن زوال سامانیان بود. سیوالاتی که این پژوهش در پی پاسخ آنست، راهبرد تدافعی سامانیان چه نقشی در زوال آنان داشت؟ سیاست تقابلی سامانیان در برابر خلافت چرا نتیجه بخش نبود؟ تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های تحقیق نشان می دهد که سامانیان با راهبردی تدافعی نتوانستند تعادل مناسبی در روابط خود با ملوک تابعه خود، امرای مدعی و رقبای خارجی (قراخانیان و آل بویه) به وجود آورند این امر در زوال آنان نقش تعیین کننده ای داشت. همچنین تقابل سامانیان با خلافت عباسی که ریشه در رقابت با آل بویه داشت موجب بهره گیری رقبا در کسب مشروعیت از خلافت شد.

  کلیدواژگان: سامانیان، راهبرد تدافعی، آل بویه، خلافت عباسی، ملوک تابعه
 • رضا دریکوندی*، سید ابوالقاسم فروزانی صفحات 85-111
  دیدگاه مرسوم درباره چرایی و چگونگی شکل گیری دودمان های محلی و اتابکی سلجوقی معتقد است که تداوم سنت تقسیم خاک ترکان در دوره سلجوقی، موجب شد که سلاطین این دودمان با واگذاری بخش هایی از قلمرو خویش به سران برجسته ترکمان، موجبات شکل گیری دودمان های محلی سلجوقی را فراهم نمایند. بر اساس این دیدگاه، استمرار سنت اتابکی - که در اساس از نهادهای اجتماعی ترکان بود - در دوره سلجوقی، موجب شد امرای نظامی که سرپرستی شاهزادگان خردسال ترک و اداره قلمروهای واگذار شده به آن ها را بر عهده داشتند، پس از تضعیف نهاد سلطنت، با سواستفاده از موقعیت خویش، دودمان های اتابکی را پایه گذاری کنند. نوشتار حاضر با نقد این دیدگاه، تلاش دارد الگوهای متفاوت شکل گیری دودمان های محلی و اتابکی سلجوقی را به روش تحلیل تاریخی تبیین نماید. یافته ها نشان می هد علیرغم اینکه سنت های سیاسی و اجتماعی ترکان به نحوی در شکل گیری همه دودمان محلی و اتابکی سلجوقی موثر بوده است، اما برخلاف تصور رایج، از میان چهار سلسله محلی سلجوقی - سلجوقیان کرمان، سلجوقیان شام، سلجوقیان روم و سلجوقیان عراق - تنها شکل گیری سلجوقیان کرمان با الگوی رایج تطابق دارد. همچنین در بین چهار دودمان اتابکی - زنگیان موصل و شام، ایلدگزیان آذربایجان و اران، سلغریان فارس و اتابکان یزد - نیز، صرفا اتابکان آذربایجان بر اساس دیدگاه رایج، پایه گذاری شده است. شش دودمان محلی و اتابکی دیگر، بنا به دلایل مذهبی، اقتصادی، نظامی، منازعات قدرت، پاسداری از مرزها، بحران های جانشینی یا ترکیبی از این عوامل و بر اساس الگویی کاملا متفاوت شکل گرفتند.
  کلیدواژگان: سلجوقیان شام، حکومت مرکزی، اتابکان آذربایجان، سلجوقیان عراق، اتابکان فارس
 • سید محمد سلطانی* صفحات 112-133
  شناخت دستگاه معرفتی عرب پیش از اسلام نقش مهمی در درک صحیح رسالت اسلام دارد. یکی از اجزاء این دستگاه فکری، امور خارق العاده در اندیشه عرب جاهلی است که با شناخت این زمینه فکری، می توان درک روشن تری از ماهیت و کارکرد معجزه رسول خدا9 به دست آورد. نگاشته پیش رو با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی بخشی از وضعیت فکری-فرهنگی جامعه عرب پیش از اسلام را که به درک جامعی از چگونگی تعامل عرب جاهلی با رخدادهای شگفت انگیز و خوارق عادات -و به تبع آن، معجزات- کمک می کند تبیین نموده است. بنابر یافته های این پژوهش، مهم ترین اشخاصی که در دوره جاهلی ادعای برخورداری از قدرت های فوق العاده را داشته اند بزرگان دینی معابد، کاهنان، راهبان مسیحی و ساحران بوده اند. بنابراین منشا امور خارق العاده در نظر عرب دوره جاهلی لزوما یک منشا الهی نبوده، اما ادعای نبوت و داشتن رابطه خاص با خداوند (یا خدایان) عمدتا از این طریق قابل اثبات بوده است. در چنین شرایطی پیامبر اسلام9 نیز برای اثبات نبوت خویش و هم برای غلبه بر سایر رقبای دینی خویش ناگزیر از ارایه معجزه بوده است اما چون به طور غالب صاحبان این قدرت ها ساحر و یا کاهن به شمار می آمدند، معجزه اصلی پیامبر اسلام از سنخ عقلی و به گونه ای منحصر به فرد به-صورت یک کتاب بروز نمود و وی از قبول تقاضاهای مکرر در نشان دادن معجزات حسی خودداری نموده است.
  کلیدواژگان: خوارق عادات، معجزات پیامبر(ص)، جاهلیت، جزیره العرب، کهانت، سحر
 • سید رضا مهدی نژاد صفحات 134-154

  یکی از طرق امداد الهی به پیامبران خویش، از طریق یارانی برجسته از درون همان جامعه و قومی می باشد که آن پیامبر در میان آنها برانگیخته شده است. در مورد پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد (ص) نیز تعدادی از بستگان و نزدیکان ایشان بودند که نقش برجسته ای در حمایت از آن حضرت در ابلاغ رسالت خویش و تثبیت دین مبین اسلام ایفا نمودند. از جمله این افراد شاخص می توان به حمزه سید الشهداء(ع) عموی گرامی رسول خدا6 اشاره نمود. این شخصیت برجسته، بویژه پس از اسلام آوردن، نقش موثری در دفاع از پیامبر اکرم و تثبیت و گسترش دین اسلام ایفا نمود. با توجه به جایگاه و منزلت اجتماعی و همچنین ویژگیها و توانمندیهای شخصی حضرت حمزه (ع) ، نقش ایشان در جنبه های سیاسی، اجتماعی، بویژه در عرصه جهاد و دفاع نظامی از پیامبر و مسلمانان بسیار برجسته است. این نوشتار درصدد است نگاهی اجمالی به این موضوع افکنده و گوشه ای از آن را مورد واکاوی قرار دهد.

  کلیدواژگان: اسلام، پیامبر اکرم (ص)، حمزه (ع)، حمایت، نقش سیاسی، اجتماعی
|
 • Mohammad Keshavarz Beyzai, *, Mohammad Keshavarz Pages 7-23

  The social and historical events of a period could be involved in the area of the literature, if it is rational. The entrances and residences of the Turks in Iran was a new phenomenon which was mentioned in the literary sources such as Hafiz’s poem.Reflections of social and historical characteristics as well as the poet’s success in using the relevant elements and the belongings in the poems are a considerable subject that attracts few attentions until now. This research with its descriptive-analytic approach tends to answers these questions. Which relative characteristics and elements to those Turks were generated in Hafiz’s poem and how has the poet known and how successful he has been in using these concepts and elements in his divan? The findings show that Hafiz’s poems was a context to improve a regeneration process of those rituals, social, historical characteristics as well as behavioral and individualistic trait along with The class of slaves and bondwomen as an emerged class which derived from the presence of Turks in Iranian society. Reference to some of the historical, social and personal customs and characteristics of the Turks, such as: looting, courage, beauty, aggression, chaotic city along with their tribe, coffin and hat, as well as the common names and letters of the Turks, slaves and maids Such as: Banafsheh, Farrokh, and creating an amazing sensory and mental atmosphere from it through the ambiguity of proportion and other literary industries, expressing Hafez''s high awareness of the attraction and companionship of this social group in Iranian society and its dragging.

  Keywords: : Turks, Slave, Bondwoman, social-historical characterstics, Hafiz’s Divan
 • Hosein Abdolmohammadi *, Ruhollah Tohidi Nia, Seyyed Ali Ghazanfari Pages 24-46

  Political development means a process in which efforts are made for state-building, the efficiency of the political system, the establishment of lasting security, the establishment of social justice, tolerance for the opposition, the rule of law and the expansion of educational facilities. These matters are directly related to culture as the identifier of man in social life. The relationship between culture and politics is so deep that any fundamental change in the political affairs of a society depends on the culture of the people in that country. The best example to show the role of culture in the political development, is the method of the last Prophet. The most important and the first thing that the last Prophet (PBUH) did to reform the political situation of the Hejaz, was to reform the beliefs and values of that society, and in this way, he could create a united, like-minded and convergent group and provide the ground to establish a government. The Prophet also created a wide-ranging transformation in the Hijaz by the equitable distribution of power and wealth, meritocracy, fundamentalism and the rule of law, active diplomacy and attention to material and spiritual needs. In this article, it has been studied the relationship between culture and political development with the study of political development in the era of the Holy Prophet (PBUH) and the role of religious beliefs and values in it, with reference to ancient sources and texts and descriptive analytical method.

  Keywords: Political Development, culture, Prophet Mohammad (PBUH), Hejaz
 • Mohammad Ghazvini * Pages 47-62
  Islamic historiography with a great growth in the Abbasid era, doubled in the Mamluks period, so that this period in Egypt and the Levant should be considered the peak of Islamic historiography. Writing hundreds of books with many volumes in various historiographies, especially in the fields of public, local, dynastic and... shows this issue. No period in the history of Islam has witnessed all these works in the field of historical knowledge. The main question of this research is: Why was historiography so important in the period of Mamluks sultans (648-923 AH)? The findings of this study indicate that the long Crusades as well as the war between Mongols and the Mamluks were very effective in this regard. By writing their books, Muslim historians portrayed the great and brilliant victories of the Mamluks sultans against the eastern and western enemies of Islam for the future. Encouragement of Mamluks Sultans and rulers and some other factors that are the subject of this article have also been very effective in this regard. The study method used in this research is descriptive-analytical with reference to first-hand sources as well as looking at the studies and researches and referring to the library and digital sources.
  Keywords: Islamic historiography, Mamluk sultans, Crusaders, Mongols
 • Kourosh Fathi * Pages 63-84

  The Samanids were one of the most important governments in the eastern part of the Islamic world in the fourth century AH. The Samanid government, which initially had strong rule based on efficient geographical, political, and bureaucratic elements, was weakened and degenerated in the final years of its rule due to the adoption of a shaky and defensive foreign policy.The purpose of this article is to know the relations of the Samanids with the powers of their time: the Abbasid Caliphate, the Buyid dynasty, the surrounding kings and the Qarakhanids. The Samanids 'relations with the surrounding kings (subordinate rulers) were strained due to the structural weakness of the government and their defensive and passive strategy, and these powers interacted with the Samanids' rivals, including the Karakhanids and the Buyids, which resulted in the decline of the Samanids. The questions that this research seeks to answer, what role did the Samanids' defensive strategy play in their decline? Why was the Samanid policy of confrontation against the caliphate ineffective? The research is descriptive-analytical method and the research findings show that the Samanids with a defensive strategy could not create a proper balance in their relations with their subjects, claimants and foreign rivals (Qarakhanian and Al-Buwayh). It played a decisive role. Also, the Samanids' confrontation with the Abbasid caliphate, which was rooted in rivalry with the Buyids, led rivals to use the caliphate to gain legitimacy.

  Keywords: Samanids, Defensive Strategy, Al-Buwayh, Abbasid caliphate, Subordinate Kings
 • Reza Derikvandy *, Seyed Abolqasem Foroozani Pages 85-111
  The common view about formation and establishment of local and Atabek government in Seljuk territory refer to maintenance of a Turk tradition which is dividing lands. This tradition continued during Seljuk period and some parts of Seljuk territory handed over parts to prominent Turkmen leaders. This practice gave rise to establishment of local power. According to this view, the continuation of the Atabek institution, which was social in essence, caused the military rulers who were in charge of the young Turkish princes as well as administration of those lands to establish Atabek dynasties after weakening of the Great Seljuk. This paper intends to study the pattern of formation of local and Atabek dynasties by historical analysis. The findings show that despite the fact that the political and social traditions of the Turks were somehow effective in the formation of all local and Atabek dynasties, but contrary to popular belief, among the four local powers - Kerman Seljuk Sultanate, Shaam Seljuk, Rum Sultanate and Iraqi Seljuks - only Kerman Seljuk Sultanate conforms to the common pattern. Also, among the four Atabek dynasties - Zangian of Mosul and Shaam, Eldiguz of Azerbaijan and Iran, Salghurids of Fars and Yazd Atabek - only Eldiguz was formed to a large extent according to the mentioned pattern. The other six local and Atabek dynasties, each based on religious, economic, military, power struggles, border guards, succession crises, or a combination of these factors, were formed on a completely different pattern.
  Keywords: Shaam Seljuk, Great Seljuk, Eldiguz, Iraqi Seljuk, Salghurids
 • Seyyed Mohammad Soltani * Pages 112-133
  Understanding the pre-Islamic Arab epistemological system plays an important role in understanding the mission of Islam. One of the components of this system is the extraordinary affairs in the ignorant Arab thought, which by knowing this field of thought, one can gain a clearer understanding in the nature and function of the miracle of the Prophet. This study, using library resources and in a descriptive-analytical manner, has explained a part of the intellectual-cultural situation of the pre-Islamic Arab society; That part which provides a comprehensive understanding of how the pre-Islamic Arabs interacted with amazing events and habits consequently, miracles. According to the findings of this study, the most important people who claimed to have extraordinary powers in the pre-Islamic period were the religious leaders of temples, priests, Christian monks and sorcerers. Thus, the origin of supernatural affairs in the eyes of the pre-Islamic Arabs was not necessarily a divine origin, but the claim of prophecy and having a special relationship with God (or gods) was largely proven in this way. In such circumstances, the Prophet of Islam (PBUH) had to perform a miracle to prove his prophethood and to overcome his other religious rivals. But since most of the possessors of these powers were considered sorcerers or priests, the main miracle of the Prophet of Islam appeared in a unique way in the form of a book and he refused to accept repeated requests in sensual miracles.
  Keywords: historical context, supernatural habits, Miracles, ignorance, Arabian Island, priesthood, mag
 • Seyed Reza Mehdi Nejad Pages 134-154

  One of the ways of divine help to his prophets is through outstanding companions within the same community and nation which that prophet was raised. In the case of the Holy Prophet of Islam, the Prophet Muhammad (PBUH) there were also a number of his relatives and friends who played a prominent role in supporting that Prophet in conveying his mission and establishing Islam. Among these prominent people, we can mention Hamza Sayyid al-Shuhada, the dear uncle of the Messenger of God. This outstanding character, especially after converting to Islam, played an effective role in defending the Holy Prophet and establishing and spreading Islam. Considering the social position and prestige as well as the personal characteristics and abilities of Hazrat Hamza (PBUH), his role in political and social aspects, especially in the field of jihad and military defense of the Prophet and Muslims is very prominent. This article seeks to take a brief look at this matter and explore a part of it.

  Keywords: İslam, The Holy prophet, Hamza (PBUH), support, political- social role