فهرست مطالب

نشریه فقه جزای تطبیقی
سال یکم شماره 4 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید رضا احسان پور* صفحات 1-7
  انسان برای ارضای غرایز جنسی، گاه طرق غیر متعارفی را برگزیده است که از جمله آن، استفاده از ربات های جنسی است. از منظر فقه جزایی، رابطه با این ربات ها داخل در مفهوم حدی زنا قرار نمی گیرد زیرا انسان بودن، شرط تحقق زنا است ولی زنده یا مرده بودن زانیه تاثیری در این حکم ندارد. اما درخصوص تطبیق آن با عنوان تعزیری استمناء اختلاف نظر وجود دارد. طرح بحث رابطه جنسی با ربات ها در حوزه فقه جزایی، نتیجه استنتاج منطقی از دو مقدمه «حرمت استمناء» از یکسو و تطبیق «رابطه جنسی با ربات ها بر مفهوم استمناء» از سوی دیگر است. درخصوص حرمت استمناء اختلاف نظر وجود دارد. همچنین عبارات اغلب فقهای شیعه در مقام بیان حکم تعزیر مرتکب استمناء بر تحقق آن با دست یا سایر اعضای بدن است که در این صورت، رابطه جنسی با ربات ها مصداق استمنا قرار نمی گیرد. درصورت صدق این انتساب، جریان قاعده اضطرار در شرایطی خاص می تواند، حرمت عمل را نفی کرده و حتی طبق نظر برخی فقهای اهل سنت، این عمل را واجب نماید.
  کلیدواژگان: ربات جنسی، زنا، استمناء، اضطرار
 • رحمت الله رضایی* صفحات 9-18
  «آنانسفالی» نقیصه ای کشنده و لاعلاج است که به دلیل از بین رفتن بافت های عصبی مانع تشکیل جمجمه و مغز در جنین یا نوزادان مبتلا به این عارضه می گردد و در دوران جنینی و نیز در بدو تولد قابل تشخیص و شناسایی می باشد. تبیین جایگاه فقهی و حقوقی آنانسفالیک ها یکی از موضوعات چالشی حقوقی جزا است که نویسنده این نوشتار سعی کرده است به آن بپردازد. جنین دارای چنین عارضه ای یک جنین ناقص الخلقه به حساب آمده و تحت شرایطی، سقط درمانی آن جایز می باشد. همچنین نوزادان آنانسفالیک به-دلیل عقب افتادگی و اختلال شدید ساختاری بافت های عصبی عمر خیلی کوتاهی دارند، لیکن این وضعیت آنها در حکم مرگ مغزی یا حیات غیر مستقر قرار نمی دهد. با این وجود، وضعیت این افراد با حالت جنون و احکام جاری بر آن قابل تطبیق است.
  کلیدواژگان: آنانسفالی، مرگ مغزی، جنون، سقط-جنین
 • سید سجاد کاظمی* صفحات 19-34
  نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای موجود اعم از داخلی و خارجی به دنبال تبیین و تشریح فروض مختلفی است که در آن ها مدافع علی رغم داشتن امکان فرار می تواند در برابر تهاجم صورت گرفته ایستادگی کرده و به دفاع از خود یا دیگری مبادرت نماید. با تامل در منابع فقهی و همچنین قوانین کشورهای دیگر معلوم می گردد که هیچ کدام رویکرد جواز یا سلبی مطلق به مسئله حق فرار در دفاع مشروع نداشته و تلاش داشته اند که علی رغم اینکه «اصل» را بر وجوب فرار در صورت داشتن امکان آن قرار دهند اما هرکدام به فراخور وضعیت مکانی و زمانی و حتی شخصیتی مدافع و مهاجم قایل به استثنایاتی نیز شده اند. به علاوه در هیچ کدام از متون فقهی و یا منابع خارجی مدافع زمانی مکلف به فرار بوده که شرایط یک «فرار ایمن» برای وی وجود داشته باشد. شایسته است قانون گذار ایرانی ضمن اصلاحاتی در وضعیت قانونی دفاع مشروع، فروض و موارد مختلف امکان سنجی فرار را مورد تصریح قرار داده و حکم قانونی هریک را معلوم نماید.
  کلیدواژگان: دفاع مشروع، ضرورت، تجاوز، فرار
 • جمال بیگی* صفحات 35-47
  بر خلاف اکراه در قتل که در ماده 375 قانون مجازات اسلامی 1392 عدم پذیرش آن به صراحت مورد تاکید مقنن قرارگرفته است، راجع به اضطرار در قتل عمدی، حکم صریحی در قانون نیامده است. برخی با توجه به اطلاق ماده 152، اضطرار را شامل قتل عمدی نیز دانسته اند، لیکن صحت این نظر مورد تردید است. زیرا اضطرار و اکراه تفاوت ماهوی با یکدیگر نداشته، بلکه صرفا از لحاظ منشاء ایجاد خطر با یکدیگر متفاوت اند، تا جایی که از اضطرار به «اکراه ناشی از شرایط و اوضاع و احوال» هم تعبیر می کنند. اکثر فقهای اسلامی با عدم پذیرش اکراه در قتل عمدی، به قیاس اولویت، اضطرار را هم در قتل عمدی  نپذیرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هرچند رویه قضایی مشخصی در خصوص این خلاء قانونی وجود ندارد، اما اکثر قضات و حقوق دانان با استناد به منابع فقهی، اعتقادی به مسموع بودن دفاع اضطرار در جرم قتل عمدی ندارند. این مقاله می کوشد با استناد به ادله ابرازی، چالش هایی را در عام الشمول بودن این اعتقاد مطرح نماید.
  کلیدواژگان: قتل عمدی، اضطرار، فقه اسلامی
 • احمد امی* صفحات 49-68
  این پژوهش با هدف بررسی تحولات حقوق بزه دیده در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری انجام گرفته است. بزه دیده به منزله یکی از ارکان مهم پدیده جنایی، تاکنون موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در سیاست جنایی جوامع نیافته است. پژوهشگران مسایل کیفری بیشترین تلاش خود را بر عناصری نظیر جرم، مجرم، و مجازات متمرکز نموده اند و در نتیجه، قربانی جرم یا جرم ها که اغلب در وقوع جرم نیز نقش موثری ایفا می کند، از نظر دور مانده است. با ظهور دانش بزه دیده شناسی در دهه های اخیر، گام های بلندی برای مطالعه علمی بزه دیدگان و شناخت ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرم برداشته شده است. افزون بر این، برجسته شدن مباحث حقوق بشری از طریق تصویب اسناد و مقررات جهانی و منطقه ای راجع به بزهکاران و بزه دیدگان، بستر مناسب را برای توجه جدی به جایگاه بزه دیده در نظام های عدالت کیفری ملی فراهم نموده است. به همین جهت، حمایت های مادی و معنوی از بزه دیدگان مانند پیش بینی صندوق جبران خسارت، حمایت های روانی و پزشکی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به چشم می خورد.
  کلیدواژگان: مسوولیت حقوقی، مسوولیت پزشک، مسوولیت پرستار، انتقال خون، طب انتقال خون
 • پیمان نمامیان*، سبحان طیبی صفحات 69-82
  امروزه تجدید حیات اسلامی در عصرمدرن، بسته به انگیزه بازگرداندن شریعت به حقوق اسلام است. براین اساس قوانین اسلامی بعنوان سنگ بنای هویت اسلامی محسوب می شود ونگاه عمیق به ماهیت حقوق اسلامی روند تکاملی روش شناسی حقوقی و فقهی را به ذهن متبادر می سازد. این سنگ بنا و ماهیت عظیم جز بر پایه اخلاق، عدالت و کرامت انسجام نیافته و اساس تناوب آن اخلاق است. آن چه که در این مقاله به آن پرداخته می شود همانا یکی از مهم ترین نرم های بین المللی است که چارچوبی وسیع را در قالب کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها واعلامیه ها به خود اختصاص داده است. حق بر محیط زیست از جمله زیربنایی ترین حقوق انسانی و راهبردی ترین حق برای تحقق عدالت بشری و راهکاری اثبات شده در سازوکار نسل سوم حقوق بشر است. تمام ادیان و مکاتب به این موضوع اشاره نموده اند اما دین اسلام از جنبه های متعدد به خصوص از منظر فقه به آن ارزش نهاده و بدان پرداخته است. مشکلاتی که امروزه محیط زیست جهانی با آن روبروست فقدان یک الگوی مناسب و متناسب برای جامعه بشری است که حقوق اسلامی می تواند راهبردی دقیق در این خصوص باشد و سامان بخش تحولات زیست محیطی در عرصه بین المللی تلقی گردد. با این وصف در این پژوهش پارافراتر می نهیم و درزمینه فقه وحقوق محیط زیست نواندیشی می کنیم.
  کلیدواژگان: اخلاق، قواعد اخلاقی اسلام، حقوق بین الملل، حقوق محیط زیست
 • جلیل غرقی، غلامحسین رضایی، مهدی هوشیار صفحات 83-93

  از دیرباز تقسیم بندی های متعددی از قوانین ارایه شده است که یکی از مهم ترین آنان، تقسیم قوانین به ماهوی و شکلی است. این تقسیم بندی ریشه در تحولات اروپای غربی و از جمله در حقوق روم دارد که بر تقدم حقوق ماهوی بر آیین دادرسی معتقد بودند. با این حال در نظام های کیفری، برخی تمایزات پذیرفته شده و راهکاریی برای اجرای قوانین جهت برقراری عدالت، رعایت حقوق عامه مردم و همچنین مبنا بودن قانون ارایه شده است. در حقوق کیفری ایران، برخی تمایزات توسط حقوقدانان مطرح شده و در قانون نیز لحاظ شده است، اما در برخی موارد همسانی قوانین به چشم می خورد. با این حال، عدم رفع دعاوی قبل از مراجعه به نهادهای قضایی منجر به نادیده گرفتن قانون شده که باعث پدید آمدن مشکلات مربوط به دادرسی می شود. سوال پژوهش حاضر این است که معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از شکلی از منظر اهداف، ویژگی و کارکرد در حقوق کیفری ایران شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می توان ارایه نمود این است که نظام حقوق کیفری اهداف قوانین ماهوی را موجد حق، وابسته به ارزش ها و هنجارهای جامعه و مبنایی برای شکل گیری قوانین در نظر می‌گیرد. در مقابل قوانین شکلی، هدف شان اجرای قانون، بازگرداندن حقوق طرفین دعوی و ابزاری برای تحقق قوانین ماهوی در نظر گرفته می شوند. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده می شود.

  کلیدواژگان: حقوق کیفری، قوانین ماهوی، قوانین شکلی، تفکیک قوانین
 • اختیارات و مسوولیت به کارگیری سلاح از سوی مامورین در حقوق ایران و انگلیس
  ارسلان جمادی، محمود مالمیر*، مسعود حیدری، علی یوسف زاده صفحات 95-108
  قدرت مادی نیروهای نظامی و انتظامی ابزارهای متفاوتی دارد که یکی از آن ها شدت عمل قانون در برخورد با متخلفان و تبهکاران است. بارزترین مصداق این شدت عمل، به کارگیری سلاح برای حفظ نظم و امنیت در جامعه است. اختیارات و مسوولیت به کارگیری سلاح از سوی مامورین ازآنجاکه به امنیت نظام سیاسی از یک سو و حقوق شهروندی افراد جامعه از سوی دیگر مرتبط است از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بررسی آن در حقوق ایران و انگلیس به تبیین هرچه بیشتر موضوع کمک می کند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مامورین در شرایط و موارد تعریف شده ای اختیار به کارگیری سلاح را دارند. این موارد در حقوق ایران گسترده تر از حقوق انگلیس است. حق دفاع مشروع، ضرورت و به کارگیری سلاح به عنوان راه حل آخر از وجوه اشتراک استفاده از سلاح در حقوق دو کشور است. مسوولیت مدنی مامورین نیز در حقوق دو کشور پذیرفته شده است. با این تفاوت که زیان دیده حق مراجعه به پلیس و نهاد متبوع مامورین را به منظور جبران خسارت دارد که در حقوق ایران این امر محدود است و در حقوق انگلیس مصالبه خسارت در مواردی چون صدمه روانی نیز وجود دارد. همچنین مسوولیت کیفری مامورین در به کارگیری سلاح در دو کشور پذیرفته شده است و در صورت تخلف از شرایط مقرر، مجازات تعیین شده از سوی قانون در هر مورد خاص را به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: اختیار، مسوولیت، به کارگیری سلاح، مامورین
 • محسن اصلانی، سید قاسم زمانی*، مسعود راعی صفحات 109-115
  جبران خسارت از مهم ترین ابزارهای عدالت کیفری در حقوق بین الملل است که در این مقاله از منظر فقه و حقوق کیفری مورد بررسی قرارگرفته است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که به طورکلی حق جبران خسارت موثر، حق رفتار شدن بر اساس احترام و کرامت، حق حمایت و مساعدت و حق درخواست غرامت ازجمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. حق جبران خسارت موثر شامل حق پیگرد و مجازات افرادی است که مسوول نقض های گسترده حقوق بشری می باشند. البته جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی با چالش هایی مواجه است. وسعت خسارات و آسیب هایی وارده و نیز تعداد زیاد بزه دیدگان ازجمله این چالش ها است. عدم همکاری دولت ها، دشواری تعیین میزان خسارت و همچنین کمبود منابع مالی جبران خسارت از دیگر چالش ها در این زمینه است.
  کلیدواژگان: جبران خسارت، بزه دیده، حقوق کیفری بین المللی
 • حامد مخبر دزفولی، نادر قلی قورچیان*، کامران محمد خانی صفحات 117-136

  هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء منش دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان ارشد حوزه منش اخلاقی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بوده اند. به منظور سنجش میزان پایایی پرسش نامه از روش آلفای استفاده شد که 0.89 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد ابعاد مولفه های ایجاد منش در دانشجویان عبارتند از:نگرش های توانمند سازی و فضیلت (رشد فکری، آگاهی، آموزش، یادگیری، تعاملات مثبت، شایستگی، یادگیری، دانش اخلاقی، روحیه دانشجویی، تکریم اساتید، روحیه کار علمی ومشارکت فعال در کلاس)، نگرش های شخصیتی (برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی، روانرنجوری، تجربه گرایی، حساسیت اخلاقی، شرافت، وجدان، حس تعلق به دانشگاه ومسیولیت پذیری)، نگرش های اجتماعی (نوجویی، آسیب پرهیزی، پشتکار، خودراهبری، همکاری، خودفراوری، جامعه پذیری، مهارت های ارتباطی، رازداری، احترام به دیگران، خوش اخلاقی و احترام به قوانین آموزشی)،نگرش های اخلاقی (تربیت اخلاقی،عبرت آموزی، پرورش ایمان، نوع دوستی، هویت فردی، ارزش های اخلاقی، باورهای دینی، اخلاق پژوهشی، روحیه جهادی، اخلاق تحصیلی ورقابت تحصیلی).

  کلیدواژگان: منش، منش دانشجویی، مراکز آموزش عالی، دانشجویان
|
 • Seyed Reza Ehsanpour * Pages 1-7
  Man has sometimes chosen unconventional methods to satisfy his sexual instincts, including the use of sexual robots. From the perspective of criminal jurisprudence, the relationship with these robots is not included in the concept of adultery, because being human is a condition for committing adultery, but whether the adulterer is alive or dead has no effect on this ruling. But there are different opinions about ta'zir of masturbation. The discussion of sex with robots in the field of criminal jurisprudence is the result of a logical inference from the two introductions of "sanctity of masturbation" on the one hand and the application of "sex with robots to the concept of masturbation" on the other. There is disagreement about the sanctity of masturbation. Also, the expressions of most Shiite jurists in the expressing the ruling of ta'zir for committing masturbation is on its fulfillment with the hand or other organs of the body, in which case, sexual intercourse with robots is not an example of masturbation. However, the rule of emergency in certain circumstances can negate the sanctity of the action and even make it obligatory according to some Sunni jurists.
  Keywords: Sex Robots, Adultery, Masturbation, Emergency
 • Rahmatollah Rezaei * Pages 9-18
  "Anencephaly" is a fatal and incurable defect that due to the destruction of nerve tissue prevents the formation of the skull and brain in the fetus or infants. This can be recognized during the fetal period and at birth. Explaining the jurisprudential and legal status of anencephaly is one of the topics of criminal law challenge that the author of this article has tried to address. A fetus with such complications is considered a malformed fetus, and under certain conditions, medical abortion is permissible. Anencephalic infants are also very short-lived due to retardation and severe structural disorders of nerve tissue, but this does not mean that they are brain dead or uninhabited. However, the situation of these people is compatible with the state of insanity.
  Keywords: Anencephaly, Brain Death, Insanity, abortion
 • Seyed Sajjad Kazemi * Pages 19-34
  The present article seeks to explain the various hypotheses in which the defender can stand against the attack and defend him or others, despite the possibility of escape, by using the descriptive-analytical method and using the resources of existing libraries, both internal and external. Reflecting on jurisprudential sources as well as the laws of other countries, it becomes clear that none of them had an absolute permissible or negative approach to the issue of the right to escape in legitimate defense and tried to impose the "principle" on the necessity of escape if possible, but each Depending on the location and time, and even the personality of the defender and the attacker, exceptions have been made. In addition, in any of the jurisprudential texts or foreign sources, the defender is obliged to flee when the conditions for a "safe escape" exist for him. It is worthwhile for the Iranian legislator, while reforming the legal status of self-defense, to specify the various assumptions and cases of the possibility of escape and to determine the legal ruling of each.
  Keywords: Legitimate Defense, necessity, aggression, Escape
 • Jamal Beigi * Pages 35-47
  Unlike to duress in murder which has been emphasized on its denial, in article 375, Islamic punishment law, enacted on 1392 expressly, has not referred on compulsion in murder by general act in Iran’s law. Some have known compulsion including willful murder with regard to article 152. Thus, the validity of such opinion is disputed, because compulsion and duress don’t have explicit difference with each other, but just, are different in terms of its risk source. In so far as compulsion is interpreted to duress resultant of situations and circumstances. The majority of Islamic jurisprudents didn’t accept compulsion in willful murder by denial of duress in willful murder by priority comparison. The findings of the present research show that, although there isn’t certain procedure in terms of such legal vacuum, but majority of judges and lawyers by citation of jurisprudence sources don’t have believe in justifiability of compulsion defense in the crime of willful murder, this paper tries to provide challenges in generality of such belief based on expressed case.
  Keywords: Willful Murder, necessity, Islamic Jurisprudence
 • Ahmad Ommi * Pages 49-68
  The aim of this study was to investigate the developments about victims’ rights in criminal law in light of criminal procedure law. Victim as one of the most important pillars of the criminal phenomenon has not yet found its real and decisive position in the criminal policy of societies. Criminal researchers have focused their utmost on elements such as crime, offender, and punishment, and as a result, victims of crime or crimes, which often play an effective role in the occurrence of crime, have remained out of sight. With the advent of victimology knowledge in recent decades, great steps have been taken to scientifically study the victims and to identify their characteristics and performance in a crime. In addition, the prominence of human rights issues through the adoption of global and regional documents and regulations on criminals and victims has provided a suitable platform for serious attention to the status of victims in national criminal justice systems. For this reason, material and spiritual protections of victims such as compensation fund, psychological and medical support are seen in the Criminal Procedure Code of 2013.
  Keywords: legal liability, Physician Liability, Nurse Liability, Blood transfusion, Blood Transfusion Medicine
 • Peyman Namamian *, Sobhan Tayebi Pages 69-82
  Today, the Islamic revival in the modern age depends on the motive for returning Sharia to Islamic law. Accordingly, Islamic law is considered as the cornerstone of Islamic identity and a deep look at the nature of Islamic law brings to mind the evolutionary process of legal and jurisprudential methodology. This great cornerstone and nature is not cohesive except on the basis of morality, justice and dignity, and is the basis of the alternation of that morality. What is discussed in this article is one of the most important international norms, which has a wide framework in the form of conventions, treaties, protocols and declarations. The right to the environment is one of the most fundamental human rights and the most strategic right to the realization of human justice and a proven solution in the third generation mechanism of human rights. All religions and schools have mentioned this issue, but the religion of Islam has valued and addressed it in many aspects, especially from the perspective of jurisprudence. The problems that the global environment is facing today is the lack of a suitable and appropriate model for human society that Islamic law can be a precise strategy in this regard and be considered the organizer of environmental developments in the international arena. However, in this research, we paraphrase and rethink in the field of jurisprudence and environmental law.
  Keywords: ethics, Islamic moral rules, International Law, Environmental Law
 • Jalil Gharghi, Gholamhossein Rezaei, Mehdi Hooshyar Pages 83-93

  Many divisions of laws have been presented for a long time, one of the most important of which is the division of laws into substantive and formal. This division has its roots in the developments of Western Europe, including Roman law, which believed in the primacy of substantive law over procedural law. However, in the criminal systems, some distinctions have been accepted and a solution has been presented to enforce the laws to establish justice, respect the rights of the common people, and also to be the basis of the law. In Iran's criminal law, some distinctions have been raised by jurists and included in the law, but in some cases, the laws are similar. However, failure to resolve claims before referring to judicial institutions has led to ignoring the law, which causes problems related to proceedings. The question of the current research is, what are the criteria for separating the substantive laws from the form in terms of goals, features and functions in Iranian criminal law? The answer that can be given is that the criminal law system considers the goals of the substantive laws to be the originator of the right, dependent on the values ​​and norms of the society and a basis for the formation of laws. In contrast to formal laws, their purpose is to enforce the law, to restore the rights of the parties to the lawsuit, and they are considered a tool for the realization of substantive laws. In this article, the descriptive-analytical method is used.

  Keywords: Criminal Law, Substantive Laws, Formal laws, Separation of laws
 • Authorities and Responsibilities of Using Weapons by Officers in Iranian and British Laws
  Arsalan Jamadi, Mahmoud Malmir *, Masoud Heidari, Ali Yosef Zadeh Pages 95-108
  The material authority of the military and law enforcement forces has various tools. The most obvious example of this severity of action is the use of weapons to maintain order and security in society. The authorities and responsibility of using weapons by officers is of fundamental importance since it is associated with the security of the political system on the one hand and the citizenship rights of the members of the society on the other hand, and investigating it in the laws of Iran and another country helps to explain the issue as much as possible. The present paper is descriptive and analytical and investigates the mentioned subject using the library method. The findings indicate that both in Iranian law and in British law, officers have the authority to use weapons in defined conditions and cases. These cases are more extensive in Iranian law than in British law. The right to legitimate defense, the necessity and the use of weapons as a last resort is one of the common aspects of the use of weapons in the laws of the two countries. The civil responsibility of officers is also accepted in the laws of the two countries. There is this difference that the injured party has the right to go to the police and the relevant authorities for compensation, which is limited in Iranian law, and in British law, it is possible to claim damages in cases such as psychological injury. Also, the criminal responsibility of officers in the use of weapons has been accepted in both countries, and in case of violation of the prescribed conditions, it will be followed by the punishment determined by the law in each specific case.
  Keywords: Authority, Responsibility, Use of Weapons, Officers
 • Mohsen Aslani, Seyed Qasem Zamani *, Masoud Raei Pages 109-115
  Damage compensation is one of the most important tools of criminal justice in international law, which is examined in the present paper from the perspective of jurisprudence and criminal law. This paper is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject employing the library method. The findings of the article show that, in general, the right to effective compensation, the right to be treated with respect and dignity, the right to support and assistance, and the right to request compensation are among the rights that are included in international and regional documents for victims of severe violations of human rights and international humanitarian law. The right to effective compensation includes the right to prosecute and punish people who are responsible for extensive violations of human rights. Indeed, compensating victims in international criminal law faces challenges. The extent of damages and injuries and the large number of victims are among these challenges. Non-cooperation of governments, difficulty in determining the amount of damage and lack of financial resources for compensation are other challenges in this field.
  Keywords: Compensation, victim, International Criminal Law
 • Hamed Mokhbardzfouli, Nadergholi Ghorchian *, Kamran Mohammad Khani Pages 117-136

  The aim of the current research was to identify the effective factors on the improvement of students' character in universities and higher education centers. The present research is of applied type. The current research population was managers and senior experts in the field of ethical behavior in universities and higher education centers. In order to measure the reliability of the questionnaire, the alpha method was used, which was 0.89. Thematic analysis and structural equations were used to analyze the data. The findings showed that the dimensions of the components of creating character in students are: attitudes of empowerment and virtue (intellectual growth, awareness, education, learning, positive interactions, competence, learning, moral knowledge, student spirit, respect for professors, the spirit of scientific work and participation active in class), personality attitudes (extroversion, adaptability, conscientiousness, neuroticism, empiricism, moral sensitivity, honor, conscience, sense of belonging to the university and responsibility), social attitudes (innovativeness, harm avoidance, perseverance, self-direction, cooperation , self-improvement, sociability, communication skills, confidentiality, respect for others, good manners and respect for educational laws), moral attitudes (moral education, teaching, cultivating faith, altruism, personal identity, moral values, religious beliefs , research ethics, jihadist spirit, academic ethics and academic achievement).

  Keywords: character, Student Character, Higher education centers, Students