فهرست مطالب

تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی - سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)
 • سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/06
 • تعداد عناوین: 11
|
 • زهرا ضیافتی کافی، حسین حسینی، آرش قلیانچی لنگرودی، محمد عبدالشاه، عابد میرباقری، علی هژبر راجعونی، ناصر صدری، حمیده نجفی* صفحات 1-10
  ویروس برونشیت عفونی یک گاماکروناویروس است که مسیول خسارات اقتصادی سنگین به صنعت پرورش طیور در سراسر جهان است. ماکیان (Gallus gallus) میزبان طبیعی اصلی این ویروس می باشند اما کروناویروس های مشابه با ویروس برونشیت عفونی در گونه های مختلفی از پرندگان یافت می شوند. به منظور تعیین نقش گونه های مختلف پرندگان در همه گیرشناسی ویروس برونشیت عفونی، مطالعه حاضر به ردیابی گاماکروناویروس ها در بازار پرندگان تهران می پردازد. سواب های کلوآک از سه گونه پرنده شامل ماکیان، اردک و بوقلمون اخذ شد، سپس RNA با استفاده از کیت استخراج CinnaPure استخراج و در نهایت DNA مکمل (cDNA) با استفاده از کیت RevertAid First strand ساخته شد. آزمون های واکنش زنجیره ای پلیمراز به منظور تکثیر ژن های اسپایک و نوکلیوکپسید گاماکروناویروس ها مورد استفاده واقع شد. این واکنش های زنجیره ای پلیمراز موفق به ردیابی ژن اسپایک و ژن نوکلیوکپسید گاماکروناویروس ها به ترتیب در 40 درصد از ماکیان و همچنین در 6/66 درصد از بوقلمون ها شد. تحلیل شجره شناسی نشان داد گاماکروناویروس های یافت شده در بوقلمون ها بسیار مشابه تیپ 91/4 ویروس برونشیت عفونی طیور بودند. این مطالعه بیانگر گردش گاماکروناویروس ها در گونه های مختلف پرندگان در بازار پرندگان می باشد که در مطالعات همه گیرشناسی آتی حایز اهمیت است، همچنین بر مبنای نتایج به دست آمده، ردیابی ژن نوکلیوکپسید نسبت به ژن اسپایک جهت غربالگری گاماکروناویروس ها کارآمدتر می باشد.
  کلیدواژگان: اردک، ایران، بوقلمون، ردیابی مولکولی، ویروس های شبه کرونا
 • مجید غلامی آهنگران*، مهرداد استادپور صفحات 11-18
  کریپتوسپوریدیوز از بیماری های مهم انگلی در دام، طیور و انسان است که از نظر بهداشتی و اقتصادی اهمیت زیادی دارد. تکثیر این انگل در دام و طیور می تواند باعث حفظ چرخه انگل در محیط گردد. لذا کنترل بیماری در این میزبان ها با کاهش بار آلودگی محیط و نهایتا کنترل بیماری در انسان همراه است. به منظور ردیابی کریپتوسپوریدیوم در کبوتر های خانگی، در چهار فصل مختلف سال 1397 از 100 کبوتر خانگی با جنس های مختلف نمونه گیری شد. پس از استخراج ژنوم از نمونه های مدفوعی، با پرایمر اختصاصی به ردیابی ژن SS rRNA کریپتوسپوریدیوم پرداخته شد. در 6 نمونه (6 درصد نمونه ها) قطعه 1325 جفت بازی مربوط به ژن SS rRNA کریپتوسپوریدیوم تکثیر شد (4 کبوتر ماده و 2 کبوتر نر). از نظر آماری، هیچ ارتباطی بین مولفه جنس و بروز آلودگی وجود نداشت. بررسی ها نشان داد از 6 مورد مثبت، 5 مورد در فصل سرد و تنها یک مورد در فصل گرم ردیابی شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد در فصول سرد میزان آلودگی به طور معنی داری بیشتر است (36/11 درصد در مقابل 78/1 درصد) (P<0.05). کبوتر های اصفهان به کریپتوسپوریدیوم آلوده اند و لازم است برنامه کنترلی مناسب در این پرندگان به عنوان یکی از میزبان های این تک یاخته انجام شود. قطعا کاهش میزان آلودگی در کبوتر ها می تواند میزان آلودگی محیط به این عامل بیماری زای مشترک بین انسان و حیوان را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: کریپتوسپوریدیوم، کبوتر، اصفهان، PCR
 • احسان اسکوئیان*، محمد فاصله جهرمی، پریسا شکریزدان، مرضیه حاج محمدی، مهدی سالاری پور، محمدرضا احمدی، هیلا تقوی، مجتبی معین جهرمی صفحات 19-40
  با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشری به تولیدات دامی، مزارع پرورش دام به سمت صنعتی شدن پیش رفته است. لذا با افزایش تولید، استفاده از منابع کربوهیدراتی با قابلیت تخمیر بالا در جیره دام ها افزایش یافته است. از طرفی عدم سازگاری دستگاه گوارش نشخوارکنندگان به این نوع سیستم تغذیه ای باعث بروز بیماری های متابولیکی مختلف و کاهش عمر اقتصادی گله می شود. همچنین تحقیقات نشان داده است که افزودن آنتی بیوتیک به خوراک گاوها باعث افزایش رشد، کاهش ضریب تبدیل، بهبود عملکرد تولید و تولید مثل می شود. اما استفاده طولانی مدت از آنتی بیوتیک ها باعث افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در دام و مصرف کنندگان محصولات دامی می شود. به همین خاطر یافتن جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک ها نظیر پروبیوتیک ها امری ضروری به نظر می رسد. استفاده از مخمر در تغذیه نشخوارکننندگان سبب استقرار و حفظ تعادل جمعیت باکتری های مفید، افزایش هضم فیبر، بهبود عملکرد شکمبه، تنظیم pH شکمبه و کاهش شیوع بیماری های متابولیکی می شود. همچنین نشان داده شده است که جیره حاوی مخمرها، عملکرد تولید شیر، تداوم شیردهی و کیفیت شیر را بهبود می بخشد. پروبیوتیک ها می توانند با رقابت بر سر مواد غذایی، تولید ترکیبات ضد میکروبی، خنثی نمودن سموم تولید شده توسط این میکروارگانیسم ها، میزان ابتلا به عفونت های روده ای و التهاب را کاهش دهند. همچنین حضور ترکیبات موثری مانند بتاگلوکان ها و مانان ها در دیواره سلولی مخمر مسمومیت با سموم قارچی را به ویژه در نشخوارکنندگان کاهش می دهد و با تحریک سیستم ایمنی و تولید آنزیم های هضمی نقش مهمی را در بهبود رشد و سلامت دام، تولید مثل، و تولید ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: تخمیر شکمبه ای، راندمان تولید، فلور میکروبی شکمبه، مخمر، نشخوارکنندگان
 • محمد عبدی گودرزی*، سید جلال میریان، غلامرضا کریمی صفحات 41-49

  تب اسبی پوتومک نوعی سندروم انتروکولیت حاد است که با تولید کولیک خفیف، تب و اسهال در اسب در تمام سنین و همچنین ایجاد سقط در مادیان های آبستن دیده می شود. عامل ایجادکننده بیماری نوعی ریکتزیا به نام Neorickettsia risticii است. بیماری تب اسبی پوتومک به نام های ارلیشیوز مونوسیتی اسب، تب کانال آب (Ditch fever) ، (Shasta River Crud) و کولیت ارلیشیایی اسب نیز معروف است. این بیماری اولین بار به عنوان بیماری دام توسط دامپزشکان بخش مونتگومری ایالت مریلند آمریکا تشخیص داده شد. بیماری در اسب های مزارع نزدیک به رودخانه پوتومک (Potomoc)  دیده شد. با انجام مطالعه اپیدمیولوژیک مشخص شد که PHF دارای وقوع فصلی است. با مرور مقالات مختلف و کتاب مرتبط در این زمینه دیده شد که بیشتر موارد این بیماری در ماه های ژوییه ، اگوست و سپتامبر دیده می شود. بررسی اپیدمیولوژی PHF نشان داده است که یک ناقل ترماتود در ایجاد این بیماری نقش دارد. جداسازی و تعیین عامل ایجادکننده بیماری از موارد کلینیکی PHF با استفاده از کشت سلول متداول و یا انجام آزمایش PCR انجام می شود. این بیماری در بسیاری از نواحی امریکا و کانادا با استفاده از آزمایش آنتی بادی فلورسانت غیر مستقیم تشخیص داده شده است که در تایید تماس قبلی حیوان با عامل بیماری زا است. در گسترش های خون آماده شده از موارد کلینیکی اسب، باکتری (N. risticii) در مونوسیت ها قابل مشاهده نیست و این مورد برعکس مورد آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم (A. phagocytophilum) است که بلافاصله با مشاهده آناپلاسما در گرانولوسیت های آلوده در گسترش تهیه شده از خون محیطی در اسب تشخیص انجام می شود. باکتری (N. risticii) از ترماتودهای رها شده از حلزون های آب شیرین جداسازی شده است. این بیماری مسری نیست. بیماری PHF یک بیماری جدی و مرگ آور است. از نظر کلینیکی اسب های بیمار ناقل بیماری نیستند و آنها را می توان در کنار اسب های سالم و غیر عفونی نگهداری نمود. این بیماری نوعی بیماری مشترک انسان و دام (زیونوز) نیست. توجه دامپزشکان به احتمال وجود این بیماری در اسب و توجه به عامل آب و هوا در ایران ضروری است.

  کلیدواژگان: تب اسبی، پوتومک، ارلیشیا، نئوریکتریا
 • منوچهر حسن زاده، سیده آیدا داوری*، محسن نجیمی، عباس جمشیدیان صفحات 50-61

  پاستورلوز و مایکوپلاسموز مهم ترین بیماری های تنفسی باکتریایی هستند که از لحاظ اقتصادی سبب کاهش تولید، کاهش وزن، افزایش میزان مرگ و میر در گله های گوسفندان شیری و گوشتی می شوند. این مطالعه جهت تعیین خصوصیات هیستوپاتولوژیکی و مولکولی ضایعات ریوی ایجاد شده توسط پاستورلوز و مایکوپلاسموز در گوسفندان کشتار شده در فریمان انجام شد. 4960 ریه از گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه فریمان در سال های 1399-1398 جمع آوری شد. 90 ریه از 4960 (81/1 درصد) که از لحاظ ماکروسکوپی مشکوک به پنومونی بودند بررسی میکروسکوپی شدند. واکنش زنجیره پلیمراز جهت شناسایی مولکولی پاستورلا مولتی سیدا و مایکوپلاسما اوی نومونیه انجام شد. همچنین، آنالیز آماری مربع کای انجام شد و داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 آنالیز شدند. آنالیز مولکولی نشان دهنده 16 نمونه مثبت پاستورلا مولتی سیدا (032/0 درصد) بود اما مایکوپلاسما اوی نومونیه در تمامی نمونه ها منفی بود. در ارزیابی هیستوپاتولوژیکی، متداول ترین ضایعه، برونکوپنومونی چرکی بود (16/1 درصد). به علاوه، ارتباط آماری معنی داری بین سن، جنس و فصل با پاستورلا مولتی سیدا وجود نداشت (05/0 >p). این یافته ها آشکار کرد که پاستورلا مولتی سیدا یکی از عوامل متداول مسبب پنومونی باکتریایی در گوسفندان کشتار شده در فریمان است و مشخصات هیستوپاتولوژیکی آن قابل توجه می باشد.

  کلیدواژگان: پاستورلا مولتی سیدا، ریه، گوسفند، مایکوپلاسما اوی نومونیه
 • محمدامین ترابی*، فرانک شریفی، پریسا روشن مرام کندری صفحات 62-72

  تریکوموناس گالینه یک انگل تاژک دار مخصوص حیوانات خون گرم است که منحصرا در پرندگان یافت می شود و بیشتر در کبوتر و قمری وجود دارد. همچنین ممکن است پرندگان دیگر نیز آلوده شوند. در این مطالعه پس از نمونه برداری از چینه دان کبوترها، انگل ها در محیط دیاموند براث کشت داده شدند. پس از کشت انگل، نمونه ها به مدت 48 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد داخل انکوباتور نگهداری شدند تا تعداد تک یاخته به حدود 10000 انگل در هر میلی لیتر محیط کشت رسید. سپس در هشت گروه شامل یک شاهد و هفت تیمار (یک گروه مترونیدازول و شش تیمار اسانس اوژنول) طبق دوزهای 56/1، 125/3، 25/6، 5/12، 25 و 50 میکروگرم بر میلی لیتر برای ایجاد رقت های مورد نظر به محیط کشت از اوژنول استفاده شد. پس از قرار دادن میکروپلیت‎ها در انکوباتور با دمای 37 درجه در بازه‎های زمانی مورد نظر (1، 2، 6، 12 و 24 ساعت) پس از کشت مقدار 20 میکرولیتر از هر چاهک برداشته و با 20 لاندا رنگ تریپان‎بلو با گوشه لامل مخلوط گردید و پس از 10 دقیقه تعداد انگل های مرده نسبت به زنده ها مورد شمارش قرار گرفت. مرگ و میر در گروه مترونیدازول در تمامی زمان های مطالعه اختلاف معنی دار را نشان داد (p≤ 0.05). در غلظت های 56/1، 125/3، 25/6، 5/12، 25 و50 میکروگرم بر میلی لیتر اوژنول اختلاف میان میزان مرگ و میر در زمان های 6 و 12 ساعت برای تمامی این غلظت ها معنی دار بود (p≤ 0.05). اختلاف میان میزان مرگ و میر در زمان های 1 و 2 ساعت در غلظت 56/1 میکروگرم بر میلی لیتر اوژنول معنی دار نبود. نتایج حاصل از تحقیق کاملا گویای اثر مناسب عصاره اوژنول در رقت های بالا (به غیر تیمار 56/1میکرگرم بر میلی لیتر) بر تریکومونیازیس است.

  کلیدواژگان: اوژنول، تریکوموناس گالینه، مترونیدازول، تک یاخته
 • عبدالرضا نبی نژاد*، وحید نعمان، کمال الدین علامه صفحات 73-82
  تعداد 700 قطعه جوجه گوشتی نژاد آرین انتخاب و بر مبنای واکسیناسیون گامبورو به دو گروه تیمار و شاهد در قفس های مجزا توزیع شد، در گروه تیمار واکسن گامبورو نوع متوسط سویه IBD 071IR  به صورت آشامیدنی در روزهای 14 و 20 مصرف و در گروه شاهد واکسیناسیون گامبورو انجام نشد، برنامه واکسن های برونشیت، نیوکاسل و آنفلوآنزا در هر دو گروه مشابه بود،. اندازه گیری میزان تیتر آنتی بادی برای بیماری های نیوکاسل و آنفلوانزا با روشHI و برای بیماری های برونشیت و گامبورو به روش الایزا با استفاده از کیت بیوچک انجام پذیرفت، بر اساس نتایج در کل نمونه ها، میانگین تیترها در سن 45 روزگی برای نیوکاسل، آنفلوانزا، برونشیت عفونی به ترتیب 1/6، 20/4، 2610 بود و ضریب تغییرات  CVتیتر آنتی بادی برای نیوکاسل 31 درصد ، برای آنفلوانزا 49 درصد، برای برونشیت 58 درصد بود، میانگین تیتر گامبورو در گروه تیمار در روزهای یک، 20، 33 و 45 به ترتیب 11800، 5727، 6325 و 8/5797 و در گروه شاهد به ترتیب 2298، 4501، 11800 و 1087 بود، ضریب تغییرات تیتر گامبورو در گروه تیمار نیز به ترتیب ،5/37، 42، 37 و 48 درصد و در گروه شاهد 5/37، 58، 94 و 138 درصد بود، در هر دو گروه با کشتار 20 قطعه جوجه در 20 و 45 روزگی، شاخص نسبت وزن بورس به وزن بدن در گروه تیمار به ترتیب 21/0. و 23/0 و در گروه شاهد 10/0 و 14/0 بود، .بر این اساس واکسن گامبوروی  IBD 071IR موسسه رازی در افزایش تیتر آنتی بادی هومورال و افزایش شاخص بورس در جوجه های تحت مطالعه تاثیر معنی داری (P<0.05) را نشان داد.
  کلیدواژگان: کارایی، شاخص بورس، واکسن رازی، جوجه گوشتی
 • علی اصغر شیرازی، نادیا طایفی نصرآبادی*، سید رضا حسینی صفحات 83-91

  تیلریا اکویی تک یاخته ای از شاخه اپی کمپلکسا و خانواده تیلریده می باشد که در گذشته بابزیا اکویی نامیده می شد. این انگل عامل اصلی بیماری پیروپلاسموز اسب سانان (اسب، الاغ، گورخر و قاطر) است. این بیماری نه به خاطر گسترش سریع و اثرات مخرب بر روی اسب ها و مرگ و میر در موارد حاد بلکه به علت ضرر اقتصادی ناشی از ایجاد محدودیت های تجاری و ممنوعیت های مکانی در مناطقی که شیوع می یابد مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه از 100 نمونه خون از اسب های چهار منطقه مختلف در ورامین جمع آوری شد و سپس با روش رنگ آمیزی و مولکولی از نظر آلودگی مورد بررسی قرار گرفت همچنین وجود آلودگی در گروه های مختلف سن، جنس، نژاد، نوع نگهداری و فعالیت بدنی در نرم افزار Excel 2010 جمع آوری و طبقه بندی شد و سپس با نرم افزار SPSS با شماره ورژن 25 و استفاده از آزمون مربع کای به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شد. در این مطالعه 7 درصد آلودگی وجود داشت که لزوم توجه به این بیماری را برای دامپزشکان نشان می دهد.

  کلیدواژگان: تیلریا اکوئی، اسب، منطقه ورامین، روش رنگ آمیزی، روش مولکولی
 • میلاد دولتیابی، غزاله ادهمی*، یحیی معروفی صفحات 92-99

  لیشمانیوز یک زیونوز، تک یاخته ای و از معضلات بهداشت عمومی می باشد. استفاده از ترکیبات آنتیموان پنج ظرفیتی به عنوان داروهای شیمیایی در درمان لیشمانیازیس جلدی همراه با محدودیت ها و عوارض جانبی متعدد می باشند. امروزه عصاره های گیاهی و ترکیبات مشتق شده از آنها منابع نوید بخشی در طب گیاهان دارویی هستند. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی اثر عصاره روغنی (Pistacia atlantica) منطقه اورامانات در استان کردستان ایران بر روی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی بود. در این مطالعه، غلظت های 10، 15، 25، 50 درصد عصاره روغنی (Pistacia atlantica) به پلیت حاوی سویه استاندارد پروماستیگوت لیشمانیا ماژور اضافه شد. اثر بخشی غلظت های مختلف عصاره روغنی با روش رنگ سنجی 3-(4,5-) MTT (dimethylthiazole-2-yl)-2,5-diphenyltetrezolium bromide  و شمارش پروماستیگوت های زنده تعیین گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد غلظت های مختلف عصاره روغنی اثر مهاری بر روی پروماستیگوت لیشمانیا داشته و غلظت 50 درصد عصاره روغنی بیشترین تاثیر را نشان داد. نتایج مطالعه نشان داد بین تعداد پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در غلظت های مختلف عصاره روغنی و زمان های مختلف مورد مطالعه (24، 48 و 72 ساعت پس از مواجهه) اختلاف معنی داری وجود دارد  P≤0.05. نتایج مطالعه نشان داد که عصاره روغنی این گیاه در شرایط آزمایشگاهی تاثیر مطلوبی بر لیشمانیا ماژور دارد. لذا ارزیابی تاثیر عصاره روغنی گیاه بر زخم لیشمانیایی پیشنهاد میگردد.

  کلیدواژگان: لیشمانیا ماژور، پروماستیگوت، پسته کوهی، MTT
 • محمود نخعی*، محمد جهانتیغ، محسن نجیمی، سعید سالاری صفحات 100-110
  از مدت ها قبل آنتی بیوتیک ها اولین خط دفاعی برای جلوگیری از عفونت اشریشیاکلی بودند، اما از آنجا که باکتری ها به طور فزاینده ای در برابر درمان مقاوم شده اند، قدرت خود را از دست داده اند. تحقیق حاضر با هدف بررسی مقاومت به تتراسایکلین ها و شیوع ژن های مقاومت tetA و اینتگرون کلاس یک در اشریشیاکلی جدا شده از جوجه های گوشتی مبتلا به کلی باسیلوز انجام شد. با انجام آزمایش آنتی بیوگرام در این مطالعه 96/6 درصد از جدایه های اشریشیاکلی مقاوم به یک یا هر دو آنتی بیوتیک داکسی سایکلین و تتراسایکلین بودند. نتایج آزمایش نشان داد 98/2 درصد از باکتری های اشریشیاکلی مقاوم به تتراسایکلین جداسازی شده از ضایعات بیماری کلی باسیلوز حامل tetA می باشند. میزان شیوع ژن اینتگرون کلاس یک 98/2 درصد می باشد. همچنین 96/5 درصد از جدایه های این باکتری حامل هر دو ژن اینتگرون کلاس یک و tetA می باشند. با در نظر گرفتن نتایج، شیوع دو ژن tetA و اینتگرون کلاس یک در این تحقیق نسبت به سایر پژوهش های انجام گرفته به طور قابل ملاحظه ای بیشتر است که این تفاوت می تواند بیانگر مقاومت آنتی بیوتیکی زیاد در مرغداری های این منطقه باشد که بر لزوم استفاده محتاطانه از تتراسایکلین ها در تولید طیور برای کاهش شیوع اشریشیاکلی مقاوم در برابر این آنتی بیوتیک ها تاکید می کند.
  کلیدواژگان: اینتگرون کلاس یک، tetA، اشریشیاکلی، کلی باسیلوز، تتراسایکلین
 • مجید باصری صالحی صفحات 111-119

  ویروس سارس کوید2 دارای ساختاری کروی شکل است که حاوی پروتیین‌های M، E، N و S می‌باشد. پروتیین سطحیS این ویروس نقش مهمی در اتصال ویروس به گیرنده سطحی سلولی ACE2 میزبان دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی مخازن ویروس سارس کوید2 بر اساس ارتباط فیلوژنتیک توالی آمینو اسیدهای پروتیین سطحی S ویروس و گیرنده سطحی سلولی ACE2 در موجودات مختلف می‌باشد. برای انجام این تحقیق توالی کامل ژنوم، توالی آمینو اسیدهای پروتیین سطحی S ویروس سارس کوید2 و توالی آمینو اسیدهای گیرنده سطح سلول ACE2 برخی حیوانات و انسان از وبگاه NCBI و GenBankگرفته شد و با استفاده از نرم‌افزار مگاx روابط فیلوژنتیکی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که ویروس‌های سارس کوید2 جدا شده از مناطق جغرافیایی مختلف دارای منشا مشترکی بودند. آنالیز پروفایل آمینو اسیدهای پروتیین سطحی S در واریته‌های مختلف نشان‌دهنده تغییرات زیاد و سرعت جهش در ژنوم این ویروس‌ها می‌باشد. از طرف دیگر توالی آمینو اسیدهای پروتیین ACE2 انسان شباهت زیادی به حیواناتی مانند خوک، شتر، خفاش، روباه پرنده و خفاش میوه‌خوار داشت که نشان‌دهنده مخزن‌های مختلف ویروس می‌باشد. بنابر این جهش ژنی در ناحیه کدکننده پروتیین سطحیS این ویروس و تشابه توالی آمینو اسیدهای پروتیینACE2 در موجودات مختلف می‌تواند باعث ظهور واریته‌های جدید ویروس در مخازن گوناگون حیوانی گردد که این پدیده احتمال سرایت ویروس را به انسان، حتی پس از واکسیناسیون و ایجاد ایمنی گروهی افزایش می‌دهد.

  کلیدواژگان: آنالیز فیلوژنتیک، سارس کوید2، Sپروتیین، ACE2
|
 • Zahra Ziafatikafi, Hossein Hosseini, Arash Ghalyanchi Langeroudi, Mohammad Abdoshah, Abed Mirbagheri, Ali Hojabr Rajeoni, Naser Sadri, Hamideh Najafi * Pages 1-10
  Infectious Bronchitis Virus is a Gammacoronavirus responsible for huge economic loss to poultry industry worldwide. Poultry (Gallus gallus) is the major host of the virus, but IBV-like coronaviruses can infect different species of birds. To determine the role of different bird species in infectious bronchitis virus epidemiology, this work was conducted to detect Gammacoronaviruses in Tehran live bird market. Cloacal swabs were collected from three bird species including poultry, duck and turkey; the RNA was extracted by CinnaPure isolation kit; subsequently the complementary DNA was synthetized by RevertAid First strand kit. Polymerase chain reactions targeting two genes of the nucleocapsid and the spike were run on complementary DNAs synthetized in the previous step. Polymerase chain reactions successfully detected the spike and the nucleocapsid genes in 40% of poultry and 66.6% of turkeys, respectively. Phylogenetic analysis showed that gammacoronaviruses detected in this work were closely related to infectious bronchitis virus type 4/91. This work also introduced the circulation of gammacoronaviruses in different bird species from a bird market, this issue could be significant in the future epidemiologic studies. The findings also described that the nucleocapsid gene detection is much more effective than the spike gene detection in terms of gammacoronavirus monitoring.
  Keywords: Duck, Iran, Turkey, Molecular Detection, Corona-like viruses
 • Majid Gholami-Ahangaran *, Mehrdad Ostadpour Pages 11-18
  Cryptosporidiosis is an important parasitic disease in livestock, poultry and humans that it has great health and economic importance. Propagation of this parasite in livestock and poultry can preserve the parasite cycle in the environment. Therefore, disease control in this host is associated with reducing the load of Cryptosporidium in environmental and ultimately disease control in humans. For detection of Cryptosporidium in pigeons, 100 domestic pigeons of different genera were sampled in four different seasons at 2018. After extracting the genome from fecal samples, Cryptosporidium SS rRNA gene was detected with a special primer. In 6 samples (6%), 1325 bp fragment related to Cryptosporidium SS rRNA gene was amplified (4 female and 2 male pigeons). Statistically, there was no relationship between the sex and the incidence of infection. Studies showed that out of 6 positive samples, 5 samples were detected in the cold season and only one sample in the warm season. Data analysis shows that in cold seasons, the rate of infection is significantly higher than warm seasons (11.36% vs. 1.78%) (P <0.05). The pigeons in Isfahan are infected to Cryptosporidium and it is necessary to carry out a proper control program in these birds as one of the hosts of this protozoan. Certainly, reducing the level of infection in pigeons can reduce the environmental contamination with the common pathogen between humans and animals.
  Keywords: Cryptosporidium, Pigeon, Isfahan, PCR
 • Ehsan Oskoueian *, Mohammad Faseleh Jahromi, Parisa Shokryazdan, Marzieh Hajmohammadi, Mahdi Salaripour, Mohammadreza Ahmadi, Hila Taghavi, Mojtaba Moein Jahromi Pages 19-40
  Due to growing demand of human communities for livestock products, livestock farms have trended towards industrialization.Therefore, with increasing livestock production, the use of highly fermentable carbohydrates has increased in livestock diets. On the other hand, the incompatibility of the gastrointestinal tract of ruminants with this feeding method causes the occurrence of various metabolic diseases and reduces the herd's economic longevity. Research has also shown that adding antibiotics to cow diet increases growth, reduces feed conversion ratio, and improves production and reproduction. But the use of antibiotics for long-term increases antibiotic resistance in livestock and consumers of livestock products. Therefore, it seems necessary to find a suitable alternative to antibiotics such as probiotics. The use of yeast in ruminant nutrition improve to establish and maintain the balance of beneficial bacterial populations, increase fiber digestion, improve ruminal function, ruminal pH and reduce the occurrence of various metabolic diseases. Yeast diets have also to improve milk production performance, persistence in dairy cattle, and milk quality. Probiotics can reduce the risk of intestinal infections and inflammation by competing for food, producing antimicrobial compounds, neutralizing toxins produced by these microorganisms. Also, the presence of effective compounds such as beta-glucans and mannas in the yeast cell wall reduces poisoning by fungal toxins, especially in ruminants, and by stimulating the immune system and the production of digestive enzymes, plays an important role in the growth performance, production, reproduction and the immune system in ruminants.
  Keywords: Rumen Fermentation, Production efficiency, Rumen microbial Communities, Yeast, Ruminants
 • Mohammad Abdi Goudarzi *, Seyed Jalal Mirian, Gholamreza Karimi Pages 41-49

  Potomac Horse Fever (PHF) is an acute enterocolitis syndrome causing mild colic, fever and diarrhea in all life stages in horses. It is also responsible for abortion in pregnant mares. The agent of PHF was diagnosed as Neorickettsia risticii. PHF was first diagnosed as a livestock disease, by veterinarians in Maryland State of USA in horses living around Potomac River. Since, most of the cases of disease were recorded in July, August and September, then it was regarded as a seasonal disease. Later studies revealed that a trematode vector takes the role as a vector for transmission. Routine cell culture and PCR were used for clinical diagnosis of the PHF. Using indirect fluorescent antibody tests revealed positive cases in most places of Canada and America, which regarded as former contacts with the agent of disease. Neorickettsia risticii could not be seen in monocyte in prepared blood smears from clinical cases of horses and this is contrary to Anaplasma phagocytophilum which very easily seen in granulocytes of blood in infected horses. Neorickettsia risticii has been isolated from released trematodes from fresh water snails. PHF is not a contagious disease and infected horses could be kept near susceptible horses. PHF is not regarded as a zoonosis. It is concluded that related veterinarians to horse industry in Iran should be informed about the possible occurrence of disease.

  Keywords: Horse fever, Potomac, Ehrlichia, Neorickettsia
 • Manoochehr Hasanzadeh, Seyedeh Aida Davari *, Mohsen Najimi, Abbas Jamshidian Pages 50-61

  The most economically significant bacterial pneumonias are pasteurellosis and mycoplasmosis as causative agents of reduction in production, weight loss, increasing mortality rates in dairy and fattening sheep herds. This study was conducted to determine the histopathological and molecular properties of lung lesions caused by pasteurellosis and mycoplasmosis in slaughtered sheep at Fariman. A total of 4960 lungs were collected from sheep slaughtered at Fariman abattoir in 2019-2020. 90 of 4960 (1.81%) lungs which were macroscopically suspected to be suffering from pneumonia were examined microscopically. The polymerase chain reaction test was carried out for molecular detection of Pasteurella multocida and Mycoplasma ovipneumonia. Furthermore, statistical analysis was performed using the Chi-square test and the data were analyzed by SPSS software version 20. The molecular analysis showed that 16 specimens (0.032%) were positive for P. multocida, but M. ovipneumonia was negative in all specimens. In the histopathological investigation, the most common lesion was suppurative bronchopneumonia (1.16%). In addition, there was no significant association between age, sex and season with P. multocida (P˃0.05). These findings revealed that P. multocida is one of the common cause of bacterial pneumonia in slaughtered sheep at Fariman and its histopathological characteristics are notable.

  Keywords: Pasteurella multocida, Mycoplasma ovipneumonia, Lung, Sheep
 • MohammadAmin Torabi *, Faranak Sharifi, Parisa Roshanmaram Kondori Pages 62-72

  Trichomonas galline is a flagellate parasite of warm-blooded animals found in birds that is more perceptive and lunar. Other birds may also be infected. In this study of pigeon stratigraphy, the British killed broth in a diamond environment. After culturing the parasite, the samples were kept in an incubator at 37 ° C for 48 hours until the number of protozoa reached about 1000 parasites per ml of culture medium. Then in eight groups including one control and seven treatments (one metronidazole group and six treatments of eugenol essential oil) according to doses of 1.56, 3.125, 6.25, 12.5, 25 and 5 micrograms per liter, eugenol is used to create the desired dilutions to the culture medium. . . After placing the microplate in the incubator at a temperature of 37 degrees at the desired intervals of 1, 2, 6, 12 and 24 hours after culture, 20 microliters of each well was removed and with 20 Landa trypan paint. It was mixed with the lamellar corner and after 10 minutes the number of dead Englishmen compared to the living ones was counted. Mortality in the metronidazole group showed a significant difference at all times of the study (p≤ 0.05). At 1.56, 3.125, 6.25, 12.5, 25 and 50 μg / ml eugenol, the difference between the mortality rates at 6 and 12 hours was significant for all of them (p≤ 0.05). The difference between mortality at 1 and 2 hours at 1.56 μg / L eugenol was not significant. The results of the study fully indicate the appropriate effect of eugenol extract in high dilutions (untreated (1.56 μg / ml)) on trichomoniasis.

  Keywords: Eugenol, Trichomonas galine, Metronidazole, Protozoan
 • Abdolreza Nabinejhad *, Vahid Noaman, Kamaladdin Allameh Pages 73-82
  A number of 700 broiler chickens were selected and distributed based on Gumboro vaccination in two treatment and control groups at separate cages with normal feeding conditions. The general vaccination program included bronchitis, Newcastle disease and influenza. Gamburo vaccination used orally on days 14 and 20 in the treatment group but control group was not given. Antibody titers were measured for Newcastle disease and influenza by HI method and for bronchitis and Gamburo disease by ELISA method using biocheck kit. Based on the results in all samples, the mean titers at 45 days of age for Newcastle, influenza, Infectious bronchitis was 6.1, 4.20, and 2610, respectively, and the CV% of antibody titers was 31% for Newcastle, 49% for influenza, and 58% for bronchitis. The average Gamburo titer in the treatment group on days 1, 20, 33 and 45, were11800, 5727, 6325 and 5797.8, and in the control group were 11800, 4501, 2298 and 1087, respectively. The CV% of Gumboro titers in the treatment group was 37.5%, 42%, 37% and 48%, and in the control group was 37.5%, 58%, 94% and 138% respectively. The ratio of averages of bursa weight to body weight (Bursa index) at the day of 20 and 45 in the treatment group was 0.21 and 0.23 but in the control group were 0.10 and 0.14 respectively. Therefore Gamburo vaccine IBD 071IR Razi Institute has a significant impact  (P <0.05) on increasing the titer of  humoral antibodies and bursa index.
  Keywords: Determining, Razi vaccine, broiler, Efficacy, Bursa weight
 • AliAsghar Shirazi, Nadia Taiefi Nasrabadi *, Seyyed Reza Hosseini Pages 83-91

  Theileria equi is a protozoan of the Apicomplexa phylum and the family Theileridae, before known as Babesia equi. This parasite is the main cause of equine piroplasmosis (horses, donkeys, zebras and mules). The disease has been noted not because of its rapid spread and devastating effects on horses and mortality in acute cases, but because of the economic losses caused by trade restrictions and limitations in areas where it is prevalent. In this study, blood samples were collected from 100 horses from four different regions in Varamin and then its result was investigated from the perspective of infection by stanining and molecular methods. Furthermore, the presence of infection in different groups including age, sex, breed, type of maintenance and bodily activity was collected and classified with the assistance of Excel 2010 software and afterwards we analyzed the data with SPSS software by version number 25 and also using chi-square test. Finally, we concluded that there was 7% contamination, which demonstrates that paying attention to this disease would be essential for veterinarians.

  Keywords: Theileria equi, horse, Varamin Region, staining method, molecular method
 • Milad Dolatyabi, Ghazaaleh Adhami *, Yahya Maroofi Pages 92-99

  Leishmaniasis is a protozoan zoonosis that causes problems in public health. The use of pentavalent antimony compounds as chemical drugs in the treatment of cutaneous leishmaniasis are associated with various limitations and side effects.Today, the plant extracts and their derivations are the promising sources in herbal medicine. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of oil extract Pistacia atlantica from Uramanat area in Kurdistan province, Iran, on promastigotes of standard strain Leishmania major in vitro. In this study, 10, 15, 25, and 50% concentrations of oily extract were added to the plate containing promastigotes of Leishmania major. The effectiveness of different concentrations of extract was determined by MTT (3-[4, 5- (dimethylthiazole-2-yl]-2,5-diphenyltetrezolium bromide) colorimetric method and counting of living promastigotes. The results of present study showed, different concentrations of oil extract has an inhibitory effect on promastigotes of Leishmania and the extract 50% has the most effect. The results showed a significant different between  in the number of promastigotes of Leishmania major in different concentrations of extract and exposure times (24, 48, and 72 hours) (P≤0.05). The results show that extract of pistacia atlantica has an appropriate effect on Leishmania major in vitro. Therefore, it is suggested to  be evaluated the effect of the extract Pistacia atlantica on leishmaniasis wounds.

  Keywords: Leishmania Major, Promastigotes, Pistacia Atlantica, MTT
 • Mahmoud Nakhaei *, Mohammad Jahantigh, Mohsen Najimi, Saeed Salari Pages 100-110
  Antibiotics have long been the first line of defense against Escherichia coli infection, but they have lost their potency as the bacteria become increasingly resistant to treatment. The aim of this study was to evaluate the resistance to tetracyclines and the prevalence of tetA and integron class I resistance genes in E. coli isolated from broilers with colibacillosis. In this study, 96.6 % of Escherichia coli isolates resistant to one or both tetracycline antibiotics were studied. Experimental results showed that 98.2 % of tetracycline-resistant Escherichia coli bacteria isolated from lesions of colibacillosis carry tetA. The prevalence of class I integron gene was 98.2%. Also, 96.5% of the isolates of this bacterium carried both genes. Considering the results, the prevalence of tetA and integron class 1 genes in this study was significantly higher than other studies. This difference could indicate high antibiotic resistance in poultry farms in this region which emphasizes the need for cautious use of tetracyclines in poultry production to reduce the prevalence of E. coli resistant to these antibiotics.
  Keywords: Integron class, tet (A), Escherichia coli, Colibacillosis, Tetracycline
 • Majid Baserisalehi Pages 111-119

  Sars-Cov2 has spherical shape with many spike proteins viz, M,N,E and S. S protein of this virus has major role in attachement of the virus to host receptor Angiotension-converting Enzyme (ACE2) protein.The purpose of this study was evaluation of Sars-Cov2 reservoirs by phylogenetic analysis aminoacid sequences of S and Angiotension-converting Enzyme (ACE2) proteins in the differents animals. To perform the study whole genome and amino acid sequences of S protein of Sars-Cov2 and sequences of ACE2 protein of some animals and human were downloaded from NCBI and GenBank and subjected to phylogenetic analysis of their relationship using MegaX soft ware. The results obtained indicated that all Sars-Cov2 isolated from different geographical areas have similar origin. On the other hand, amino acid profile of S protein in the different viral variants showed several sequences. In addition, amino acid sequence of Human ACE2 was very close to camel, Swine and bats (Pteropus vampyrus and Cynoplerus phinx). Therefore the present study showed that gene mutation in surface protein coding sequence of corona virus and the similarity of ACE2 amino acid sequences in different animals cause emerging the new variants of corona virus in the different reservoirs. Hence it might increase the rate of transmission of the virus to human even after vaccination and herd immunity.

  Keywords: phylogenetic analysis, Sars cov2, S protein, ACE2