فهرست مطالب

آینه میراث - سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 69، پاییز و زمستان 1400)
 • سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 69، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صفحات 5-7
 • یونس کرامتی* صفحات 9-31
  اشکالات یگانه دست نویس الصیدنه چندان است که آماده سازی ویراستی پیراسته تر از ویراست عباس زریاب، بی بهره گیری از متون موازی ناشدنی است. برای روشن شدن چند و چون کارامدی هر متن موازی در بازسازی مواضع گم شده یا اصلاح متن الصیدنه، باید چند و چون بهره گیری بیرونی از آن متن، یا پدیدآور آن متن از الصیدنه، مشخص گردد. در مورد منابع مرتبط به  ابدال ادویه (دارو های جایگزین) و عطرشناسی و در مورد برخی آثار رازی، متن عموما با تغییری اندک در الصیدنه نقل شده است؛ پس متن چنین آثاری نیز به عین عبارت در تصحیح و تکمیل الصیدنه سودمند خواهد بود. آثاری ادبی چون کتاب النبات ابوحنیفه دینوری، به دلیل تلخیص بسیار آن ها توسط بیرونی، تنها از نظر محتوا یا صورت درست برخی واژه ها می تواند به کار آید. در بهره گیری از تحریر فارسی کاسانی، به دلیل تصرفات پرشمار او در اصل الصیدنه، باید احتیاط کرد. نقل قول های واژه به واژه پرشمار کازرونی از الصیدنه در شرح کتاب دوم القانون بسیار سودمند است. البته، برخی اشکالات الصیدنه نیز نه به اصل کتاب بلکه به تصرف کاتبان مربوط بوده است.
  کلیدواژگان: ابدال الادویه، رازی، بولس، جالینوس، ابن ماسویه، ابوزید ارجانی، ابوالعباس خشکی، بدیغورس، محمد بن حسن خازن، ابوحنیفه دینوری، سدیدالدین کازرونی
 • علی صفری آق قلعه* صفحات 33-62

  علم خواتیم یکی از شاخه های طلسمات است که درباره آن چند متن کهن عربی و فارسی بر جای مانده است. در این نوشته به معرفی یکی از کهن ترین این آثار در زبان فارسی با نام حلول الاشکال پرداخته شده که در حدود سال 544 ق توسط محمود بن احمد متوله در شهر نهاوند نوشته شده است. چون نویسنده به چند ماخذ به عنوان منابع تالیف خود اشاره کرده، در مقاله حاضر این منابع نیز شناسایی، و برخی از ویژگی های زبانی اثر بررسی شده است.

  کلیدواژگان: طلسمات، علم خواتیم، حلول الاشکال، محمود بن احمد متوله، هرمس، طم طم، تنکلوشای قوفانی
 • محمدرضا غیاثیان* صفحات 63-93

  سده دهم هجری نقطه اوج خروج نسخ خطی از ایران به قلمرو عثمانی بوده است. علت آن از طرفی علاقه مندی سلاطین عثمانی به ادبیات فارسی و از سوی دیگر، معلول جنگ ها و مراودات سیاسی گسترده صفویان و عثمانیان بود. جنگ ها به غارت کتابخانه های آذربایجان، و سیاست صلح طلبی صفویان به پیشکش کردن کتاب ها به سلاطین عثمانی انجامید. این مقاله با بهره گیری از مطالعات نسخه شناختی، روند راهیابی کتاب های ایرانی به کاخ توپقاپی از اواخر سده نهم تا افول صفویان در آغاز سده دوازدهم می پردازد. مهم ترین مطلب در این پژوهش، شیوه های مختلف مهاجرت دست نویس ها و رابطه میان خروج آنها و ارتباطات سیاسی صفویان و عثمانیان است. می توان گفت که از زمان جنگ چالدران  در 920ق تا معاهده صلح 998ق که مصادف با تفوق نظامی دولت عثمانی بود، بیشترین حجم نسخه ها از ایران خارج شده است. از ابتدای سده یازدهم، با پیروزی های صفویان، خروج کتاب از ایران به عثمانی تقریبا متوقف گردید، اگرچه جنگ های محدود و فتح برخی شهرهای مرزی توسط عثمانیان منجر به غارت کتابخانه ها از جمله آستانه شیخ صفی الدین می شد.

  کلیدواژگان: روابط صفویان و عثمانیان، کتابخانه کاخ توپقاپی، نسخ خطی ایران، سلاطین عثمانی، شاهنامه
 • نصرالله صالحی* صفحات 95-120

  جنگ های دو ساله ایران و عثمانی (1236-1238ق) با امضای عهدنامه اول ارزنهالروم به پایان رسید. متن عهدنامه، به دو زبان ترکی و فارسی، دارای تفاوت هایی است و در نسخه های مختلف فارسی آن نیز اختلاف هایی به چشم می خورد. هنوز متنی پیراسته و عاری از ابهام از این معاهده در دسترس نیست. جهانگیر قایم مقامی با انتشار مقاله ای کوشید متنی منقح از این عهدنامه به دست دهد، اما کار او ناقص و نارساست. او در بررسی خود متن ترکی عهدنامه را ندیده است و برخی از نسخه های متن عهدنامه در زمان او هنوز منتشر نشده و در دسترس او نبوده است. در مقاله حاضر، نخست چند تحریر مهم و مختلف عهدنامه معرفی، و سپس ماده اول عهدنامه که حاوی نکات کلیدی است، نقد و بررسی شده است.

  کلیدواژگان: ایران، عثمانی، معاهده اول ارزنهالروم، معاهدات تاریخی، اسناد سیاسی
 • آزیتا صادقین* صفحات 121-147

  إحصاء الایقاعات رساله ای است در ایقاعات موسیقی، تالیف ابونصر فارابی به زبان عربی. با توجه به دسترسی فارابی به آثار مکتوب و شفاهی موسیقی دانان مشهور قرون اولیه و امکان نقل و نقد آراء ایشان، تبیین نظریه ایقاع وی، نشان دهنده جایگاه ارزشمند این رساله در میان سایر تالیفات فارابی در موضوع موسیقی است. این مقاله با مطالعه نظریه ایقاع فارابی در کتاب موسیقی الکبیر، کتاب الایقاع و رساله إحصاء الایقاعات، علاوه بر تشریح این نظریه، سیر تحول و چگونگی تکامل آن را در رساله إحصاء الایقاعات واکاوی می کند. در ادامه، ضمن بررسی تاثیرات آراء ایقاعی فارابی بر موسیقی دانان دیگر، تک نسخه خطی این رساله معرفی می شود.

  کلیدواژگان: إحصاء الایقاعات، کتاب الایقاع، ایقاع، معدولات، ماخوری، کتاب النغم، رساله المونس
 • لیلا شریفی*، علیرضا حاجیان نژاد صفحات 149-172

  در ضمن کتب خطی محفوظ در کتابخانه مرکزی برلین نسخه ای است منحصربه فرد، بی نام و بدون تاریخ تالیف، نوشته حکیم یحیی بن الحسین الشاشی، از زمره آثار اخلاقی حکمی، در سی وشش باب. این اثر منثور به زبان فارسی و از گونه ماوراءالنهری است، که با توجه به قراین تاریخی در قرن پنجم نگاشته شده است. نگارندگان، ضمن معرفی این دست نوشت، به بررسی متن شناختی نسخه در سه سطح آوایی، دستوری و واژگانی پرداخته اند. فارسی نویسی از ویژگی های بارز متن است و لغات عربی کم دارد. این متن گنجینه ای از کلمات و تعابیر ماوراءالنهری است. دیگر این که علی رغم غلبه فضای وعظ در متن، این دست نوشت به هیچ عنوان اثری املاگونه و از نوع مجلس گویی نیست.

  کلیدواژگان: متن کهن فارسی، یحیی بن الحسین الشاشی، گونه ماوراءالنهری، ویژگی های آوایی، ویژگی های لغوی، ویژگی های دستوری
 • علی جهانشاهی افشار*، منوچهر فروزنده فرد صفحات 173-191

  فرهنگ های فارسی و شروح حافظ برای واژه گلگشت معانی ای برشمرده اند که متون کهن آن ها را تایید نمی کند. نگارندگان در نوشتار حاضر با بررسی شواهد گوناگون نشان خواهند داد که واژه گلگشت به معنی «گردش، تماشا، سیر، تفرج» است. بر این اساس، اولا جزء نخست این واژه ربطی به گل، چه به معنی حقیقی («ورد، گل سرخ، رز») و چه به معانی مجازی («خوشایند»، «عظیم» و...)، ندارد و ثانیا گلگشت در ترکیب گلگشت مصلا به معنی اسم مکان نیست بلکه معنی مکانی صرفا از مصلا استنباط می شود. در بخش دوم مقاله، بر اساس شواهد گویشی و با استناد به برخی تحولات تاریخی زبان های ایرانی، ریشه جدیدی برای جزء نخست این واژه پیشنهاد شده است. به نظر نگارندگان گل در گلگشت گونه ای از گرد (بن مضارع گشتن) است و گلگشت در اصل *گردوگشت بوده و ساختاری مشابه گیروگرفت و امثال آن دارد.

  کلیدواژگان: گلگشت، حافظ، گویش شناسی، ریشه شناسی، فرهنگ نویسی
 • محسن شریفی صحی* صفحات 193-213

  کسانی که در تحقیقات خود با دواوین و جنگ های شعر سر و کار داشته اند، تایید می کنند که در اغلب این متون، خلط اشعار شاعران می تواند باعث دشوارشدن تحقیق در متون ادبی شود. نه تنها در شماری از دیوان های تصحیح شده در دهه های پیش، بلکه در متون تصحیح شده در سال های اخیر نیز اشتباهاتی از جانب مصححان رخ داده که اغلب معلول کم دقتی آنها در شناسایی شعر و شاعر، و نتیجه آن، انتساب های نادرست بوده است.در این مقاله، با انتخاب دیوان سلمان ساوجی و با بهره مندی از برخی نسخ دست نویس شاعر، اشکال و انحاء یکسانی ها در دیوان وی و شاعران دیگر، همراه با دلایل احتمالی آنها، بررسی شده است.

  کلیدواژگان: شعار سرگردان، سلمان ساوجی، تصحیح، انتساب اشعار
 • ندا حیدرپور نجف آبادی* صفحات 215-232

  در این مقاله با بهره گیری از رساله فی البدیع، در مجموعه 4000 کتابخانه ایاصوفیا، 51 بیت از عنصری که در دیوان های چاپی و دیگر منابع در دسترس نگارنده موجود نیست، ارایه می شود. یک بیت دیگر هم در المعجم، بدون ذکر نام شاعر، نقل شده است که از رساله فی البدیع می توان نام شاعر آن شعر را یافت. همچنین در نسخه یادشده، سه بیت از قصیده ای در مدح ابوسهل احمد حسن حمدوی، که ممدوح فرخی نیز بوده است، وجود دارد. پس، یکی از ممدوحان عنصری بوسهل حمدوی بوده است که در دیوان او، شعری در مدح وی دیده نمی شود و بدیهی است که در پژوهش های مبتنی بر دیوان های چاپی نیز، نام این شخص ملاحظه نمی شود.

  کلیدواژگان: اشعار نویافته، رساله فی البدیع، عنصری، ابوسهل حمدوی
 • علی بوذری*، مریم شفیعی علویجه صفحات 233-251

  نسخه هزارویک شب یکی از مهم ترین نسخه های خطی مصور ایرانی است که در دوره قاجار به دستور ناصرالدین شاه، در کارگاه کتاب آرایی سلطنتی تدوین شده است. این نسخه نه تنها از منظر متن، بلکه از حیث تعداد نگاره ها و ویژگی های بصری آنها حایز اهمیت است. در منابع معدودی، به چگونگی شکل گیری این نسخه پرداخته شده است. در خصوص جزییات دستمزدهای نگارگران این نسخه، تا کنون دو سند یافت شده است: یکی مقاطعه نامچه ای میان معیرالممالک و صنیع الملک و دیگری براتی دیوانی محفوظ در آلبوم بیوتات که در این مقاله بررسی خواهد شد. سند اخیر در پایان کار کتابت، مجلس سازی، و تذهیب و طلااندازی نسخه آماده شده و در آن، جزییاتی درباره اجرت هر یک از فعالیت ها آمده و شیوه پرداخت از خزانه در هر سال معلوم شده است. مقایسه این دو سند که یکی در ابتدای کار و یکی در انتهای کار تدوین شده، دربردارنده اطلاعاتی در باب تغییراتی است که در پرداخت های طی هشت سال تدوین این نسخه روی داده است.

  کلیدواژگان: هنر قاجار، نسخه خطی مصور، نگارگری، هزارویک شب، ابوالحسن غفاری، برات دیوانی
 • محمد پاشایی* صفحات 253-268

  دره نادره متکلف ترین متنی است که درباره رویدادهای زمان افشاریه به رشته تحریر درآمده است. قصد مولف در این کتاب فضل فروشی و نوشتن نثر مشکل و متکلف بوده و تاریخ نویسی غرض ثانوی وی بوده است. او در این کتاب، ضمن ذکر رویدادها، برای هنرنمایی از امثال عربی بسیاری استفاده کرده است. بررسی این امثال در شناخت منابع استرآبادی در نگارش کتاب حایز اهمیت است. مهدی خان استرآبادی در دره نادره از حدود ششصد مثل عربی بهره برده و سید جعفر شهیدی، مصحح کتاب، در تصحیح و توضیح برخی از این امثال دچار لغزش شده است. مقاله حاضر به نقد تصحیح و تعلیقات امثال عربی دره نادره مصحح شهیدی پرداخته است.

  کلیدواژگان: امثال عربی، دره نادره، بررسی انتقادی، سید جعفر شهیدی، تصحیح
 • سید محمد مهدی جعفری طبری شیاده *، سید جمال موسوی صفحات 269-300

  تاریخ نیشابور، تالیف حاکم نیشابوری (د. 405ق)، یکی از کهن‌ترین و معتبرترین تواریخ محلی در جهان اسلام است. این اثر که به جهت سترگی و اهمیتش، به‌حق آن را تاریخ خراسان خوانده‌اند، بسیار مفصل بوده ولی امروز مفقود است. تاریخ نیشابور، علاوه بر جنبه‌های سیاسی، جغرافیایی و سنت‌های فرهنگی و اجتماعی خراسان بزرگ، متضمن مکتوبات و اسنادی است که تا حد زیادی به بازنمایی وضعیت علمی نواحی خراسان کمک می‌کند. این کتاب به موضوعات متنوع و گسترده‌ای در قالب تراجم مفصل پرداخته، که حاکی از بهره‌مندی مولف از طیف وسیعی از منابع حوزه‌های مختلف علمی است.
  مقاله پیش رو پژوهشی است در شناسایی منابع مکتوب و شفاهی تاریخ نیشابور، اعم از جوامع حدیثی، تواریخ محلی، کتب رجال، اخبار و حکایات، دواوین شاعران، متون صوفیه و امثال این‌ها، که بر مبنای نقل‌های متون دیگر، و بخصوص تنها تلخیص بازمانده از تاریخ نیشابور، اثر خلیفه نیشابوری، صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: تاریخ نیشابور، تواریخ محلی، حاکم نیشابوری، مصادر تاریخ نیشابور
|
 • Pages 5-7
 • Younes Karamati * Pages 9-31
  The unique problems of the Saydaneh’s sole MS are so numerous that it is impossible, by drawing on its parallel texts, to prepare a better version than the existing one redacted by Abbas Zaryab. To clarify how efficient the parallel texts are each in restoring the lost spots or emending the original text of Al-Saydaneh, it must be determined how Biruni has made use of it or how the author of the text has quoted that book. With respect to the works related to the substitute drugs and perfumery and in the case of some of Razi’s works, the source text has been quoted in the Al-Saydaneh, generally with little alteration. Therefore, the exact phrases of those very texts will be useful in correcting and completing the Al-Saydaneh. Such literary texts as Abu Hanifeh Dinevari’s Al-Nabat, can be of some use only in respect of their contents or the correct recording of some of the words, because of their being considerably summarized.Due to his numerous alterations of the original, caution must be exercised when utilizing Kasani’s Persian version. Kasani’s recurrent references to the Al-Saydaneh for his commentary on the second book of the Al-Qanun are exceedingly helpful. Further, some of the Al-Saydaneh’s problems are not related to the unwarranted changes by scribes but to its original Arabic codex.
  Keywords: Ebdal al-adviyah, Razi, Bolos, Ibn Masowayh, Abu Zaid Arjani, Abu al-Abbas Khoshaki, Badiqures, Mohammad b. Hasan Khazen, Abu Hanifeh Dinevari, Sadid al-Din Kazeruni, Jalinus [Galen]
 • Ali Safari Aq-Qale * Pages 33-62

  The science of Khavātim [literary “ring settings”) is one of the sub-categories of Telesmāt [talismans] on which several Arabic and Persian texts have survived from far past.In the present article, attempts have been made to introduce one of the oldest works in Persian entitled Holul al-Ashkāl,which was authored in 544 H./ 1144 CE. by Mahmud b. Ahmad Motavalleh in the city of Nahāvand. Because the author has cited a few works as the sources of his compilation, this research has tried to identify these works and address some of the linguistic features of the Holul al-Ashkāl.

  Keywords: Telesmāt, science of Khavātim, Mahmud b. Ahmad Motavalleh, Hermes, Tamtam, Tankalushā-ye Qufāni, Ebn-e Vahshiyeh
 • MohamadReza Ghiasian * Pages 63-93

  The sixteenth century was the peak of the migration of Persian manuscripts from Iran to the Ottoman territory. The reason was, on the one hand, the interest of the Ottoman sultans in Persian literature and, on the other hand, it was partly due to the wars and extensive political relations between the Safavids and the Ottomans then. The wars led to the looting of Azerbaijan’s libraries, and the Safavid policy of peace promoted the official presentation of books to Ottoman sultans. In addition, some manuscripts were transferred to the Ottoman land by merchants, immigrants, and refugees. By applying codicological studies of the manuscripts, this paper examines the migration of Persian books to the Topkapi Palace from the late fifteenth century to the decline of the Safavids at the beginning of the eighteenth century. The most important question in this research is to show the different ways of such migration and its connection with the political relations between the Safavids and the Ottomans. It can be said that from the Battle of Chāldirān in 1514 up until the conclusion of the 1590 peace treaty that coincided with the military supremacy of the Ottomans, the largest volume of manuscripts was transferred. From the beginning of the seventeenth century, with the victories of the Safavids, the entry of Iranian manuscripts into the Ottoman Empire almost ceased, although limited wars and the occupation of some border cities by Ottomans led to the looting of libraries, including the one at the shrine of Shaykh Safi al-Din in Ardabil

  Keywords: Safavid-Ottoman relations, Topkapi Palace Library, Persian Manuscripts, Ottoman Sultans, Shāhnameh
 • Nasrollah Salehi * Pages 95-120

  The two-year war between Iran and the Ottomans (1821-23) ended with the signing of the First Treaty of Erzurum. The Turkish text of the treaty differs in some places from its Persian version. There also exist several different versions of the text in Persian. An edited text is not yet available. In a published article, Qāem Maqāmi tried to present an emended text of the treaty. His work is incomplete though. In his review, Qāem Maqāmi did not see the Turkish text of the treaty itself. Certain renditions of the text of the treaty had not been published yet at the time and were not accessible to him.In the present article, first, several important but different editions of the treaty are introduced, and then the first Article of the treaty, containing several key points, is examined.

  Keywords: Iran, Ottoman, first Treaty of Erzurum, historical treaties, Diplomatic documents
 • Azita Sadeghein * Pages 121-147

  Ihsā’ al-Iqā’āt is an Arabic essay on the Iqa’āt of music authored by Abu Nasr Farabi. Considering his access to the written as well as oral sources of the renown musicologists of the early centuries and the possibility of his utilizing and examining such sources, Farabi’s exposition of the Iqā’ theory, demonstrates the invaluable place of this treatise among his other writings on music.This article, by examining Farabi’s theory of Iqā’ in his Musiqi al-Kabir, Ketāb al-Iqā’ and Ihsā’ al- iqa’āt, explores the development of this theory and the process of its perfection in the treatise of Ihsā’ al-Iqā’āt. It will additionally analyze the theory itself. Then, while investigating the influences of Farabi’s views on other musicologists, the article will introduce the sole manuscript of the treatise.

  Keywords: Ihsā’ al-Iqā’āt, Ketāb al-Iqā’, Iqā’, ma’dulāt, Makhuri, Ketab al-Naghm, Resālat al-Munes
 • Leila Sharifi *, AliReza Hajiannjd Pages 149-172

  Among the manuscripts preserved in Berlin’s Central Library, there is a unique manuscript, untitled and undated, written by Hakim Yahya b. al-Husain al-Shāshi on ethical and philosophical matters in thirty-six chapters. The work is in Persian prose and of Transoxiana character that, given certain historical evidence, must have been written in the 5th H./11th CE century.Introducing this MS, the present authors have addressed the textological aspects of the manuscript at phonological, lexical, and syntactical levels. Writing in pure Persian (Farsi) is one of the marked characteristics of this MS., with few Arabic words therein. The MS is a remarkable treasure of words and expressions used in Transoxiana. Besides, despite the dominance of a moralizing aura of the text, it is far from being a work of sermons and homilies.

  Keywords: an old Persian text, Yahya b. al-Husain al-Shāshi, Transoxiana dialect, phonological characteristics, lexical features, syntactical features
 • Ali Jahanshahi Afshar *, Manouchehr Forouzandeh Pages 173-191

  Persian dictionaries and commentaries on Hafiz have enumerated some definitions of the expression “golgasht” that are not confirmed by old classical texts. In the present article, based on various indications, the authors will demonstrate that the word golgasht signifies “outing”, “recreation”, “sightseeing” and “rambling”. Thus, firstly, the initial segment of the word has nothing to do with “gol” weather in its literal meaning (flower, rose) or in its figurative sense (“pleasant”, “great” etc.). Secondly, golgasht in the compound “golgasht-e Mosalla” is not a place name but simply refers to a specific part of the “Mosallā”.In the second part of the article, by citing a number of dialectal instances, and based on certain historical changes in the Iranian languages, a new root for this expression is proposed.  In the authors’ opinion, the segment “gol” in golgasht is a variant of gard (the mozare’ base of “gashtan”) and that golgasht has originally been “gard o gasht” having a structure similar to such compounds as “gir o gereft”.

  Keywords: golgasht, Hafiz, dialectology, etymology, Lexicography
 • Mohsen Sharifi Sahi * Pages 193-213

  Those researchers who are concerned with Divans and collections of poetry (jungs) confirm that, in many a text, the mixing of poets’ compositions can complicate the correcting of literary texts. Not only in some of the Divans emended during the previous decades but also in those texts edited lately, there have occurred mistakes which often result from their editors’ poor attention to the correct identification of verses and their composers, thus leading to wrong attributions.In this article, by choosing Salmān-e Sāvaji’s Divan and making use of some of the poet’s own manuscripts, the shapes, and ways of identical verses in the poet’s divan and those of other poets, together with the possible reasons for such identical instances, have been examined.

  Keywords: wandering verses, Salmān-e Sāvaji, correcting, attribution of poetry
 • Neda Heidarpour * Pages 215-232

  In this article, by making use of the Resāla fi al-Badi’ (treatise on rhetorical Figures) in the collection no. 4000 at the Hagia Sophia Library, 51 couplets by Onsori, not found in his printed Divans and in other sources accessible to the present author, are introduced. One other anonymous couplet has been quoted in the book Al-Mo’jam whose composer’s name can be found in the Resāla fi al-Badi’.  Further, there are three couplets of a Qasideh in praise of Abu Sahl Ahmad b. Hasan Hamduy, a man also eulogized by Farrokhi. This proves that one of Onsori’s mamduhs was this Abu Sahal, although no poetry in his praise is to be seen in Onsori’s Divan, nor can it naturally be found in any study based on the poet’s printed Divans.

  Keywords: Newly found couplets, Resāla fi al-Badi’, Onsori, Abu Sahl Hamduy
 • Ali Boozari *, Maryam Shafiei Alavijeh Pages 233-251

  The manuscript of the One Thousand and One Nights is one of the most important Iranian illustrated MSS which was commissioned by the Qājārid Naser al-Din Shah to be prepared at the Royal book-making workshop. This manuscript is of immense significance not only from the viewpoint of its text but also with respect to the number of its paintings and visual features. However, only a few sources have addressed the way this manuscript took form. Regarding the details of how the makers of this MS were paid, two documents have so far been found, the first being the contract made between Mo’ayyer al-Mamālek and Sani’ al-Molk); the second document is a Divāni money draft preserved in a boyutāt album, which is dealt with in this article. The latter document prepared after the completion of the copying, administration of paintings, illuminating, and gilding of the MS, shows details about the wages paid for each of the works done and the manner of payments from the treasury every year. A comparison between these two documents, one of which was prepared at the start of making the manuscript and the second at the end, will reveal certain information concerning the changes occurring in the payments during the eight years spent on the preparation of the manuscript.

  Keywords: Qājār arts, manuscripts, Painting, One Thousand, One Nights, Abu al-Hasan Ghaffari, Divāni draft
 • Mohammad Pashaie * Pages 253-268

  The Dorreh-ye Nādereh is the most complicated text ever written about the events during the Afsharid period. The author’s goal in writing such a book was primarily to show off his literary skills and to write difficult and stilted prose, actual historiography being his secondary aim. To demonstrate his artistic abilities while reporting the events, the author, Mirza Mahdi Astarābādi, has inserted numerous Arabic sayings. The examination of such expressions is important in identifying Astarābādi’s sources in writing his book, Dorreh-ye Nādereh, in which he has made use of some six hundred Arabic sayings. The book’s editor, Sayyed Ja’far Shahidi, has committed some errors in correcting and clarifying certain sayings. The present article is an attempt to critically examine the corrections and gloss of the Arabic sayings made in by Shahidi ‘s redaction of the Dorreh-ye Nādereh.

  Keywords: Arabic sayings, Dorreh-ye Nādereh, critical survey, Sayyed Ja’far Shahidi, redaction
 • Sayyed Mohammad Mahdi Jafari Tabari Shiadeh (Tabari) *, Sayed Jamal Moosavi Pages 269-300

  Tarikh-e Nishabur (history of Nishapur), authored by Hākem-e Nishāburi (d. 405 H./1014), is one of the oldest and most creditable local histories ever written in the Islamic World. This work, rightly called “Khorasan History “because of its immensity and importance, appears to have been hugely intensive but now no longer extant. In addition to political, geographical, and cultural aspects of Greater Khorasan, the Tārikh-e Nishābur contains letters and documents that are of great help in shedding light on the scientific state in various parts of Khorasan. The book addresses a wide range of different subjects in the form of detailed life stories, this all being indicative of the author's use of an enormous number of sources on various scholarly fields.
  This article presents research made to identify the written and oral sources of the Tārikh-e Nishābur, including hadith books, local histories, kotob-e rejāl (biographies of prominent scholars), accounts and stories, books of poetry, Sufi texts etc. The research is based on quotations made from other sources, especially from the sole remaining abridged version of the Nishābur History produced by Khalifeh-ye Nishāburi.

  Keywords: Tārikh-e Nishabur, local histories, Hākem of Nishābur, sources of the Tārikh-e Nishābur