فهرست مطالب

وکالت - پیاپی 6 (خرداد تیر 1380)
 • پیاپی 6 (خرداد تیر 1380)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/03/17
 • تعداد عناوین: 32
|
 • یادداشت
 • جامعه حقوقدانان،اصلاحات،قوه قضاییه و جهش به سوی آینده
  سردبیر صفحه 2
 • رویداد
 • ایران، جهان
  صفحه 3
 • گزارش اصلی
 • سهم علم حقوق از فناوری جدید
  صفحه 11
 • علم حقوق و ماشین های هوشمند
  صفحه 18
 • حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه
  صفحه 21
 • وکالت در اینترنت
  صفحه 24
 • گفتگو
 • تشکیلات قضایی ماه، بایستی هر چه بیشتر بر عمق مسایل حقوقی اضافه کنند
  صفحه 25
 • تنها به خاطر کسب معیشت نباید به حرفه وکالت وارد شد
  صفحه 29
 • اندیشه
 • حق بردادرسی عادلانه
  صفحه 32
 • نقش سازمان های غیر دولتی در فرابری حقوق بشر
  صفحه 35
 • دیدگاه
 • حدود اختیارات شورای نگهبان
  صفحه 38
 • سیری در علنی بودن محاکمات
  صفحه 40
 • تغییر واصلاح قوانین دادگستری پس از انقلاب اسلامی
  صفحه 42
 • نقد و نظر
 • نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر
  صفحه 46
 • نقدی بر دو رای دیوان عدالت اداری
  صفحه 52
 • آموزش
 • تحصیل حقوق در امریکا
  صفحه 54
 • پژوهش
 • قانون گریزی علل و عوامل(2)
  صفحه 58
 • بین المللی
 • وکالت دادگستری در ترکیه
  صفحه 63
 • قابلیت استناد مقررات بین المللی در محاکم داخلی
  صفحه 68
 • تاریخ
 • ضرورت های شناخت تاریخ حقوق
  صفحه 70
 • اولین محاکمه مطبوعاتی در تاریخ ایران
  صفحه 72
 • چشم انداز
 • گزارش خبری: ماده 187 و آیین نامه اجرایی آن در بوته نقد
  صفحه 74
 • گزارشی از اجلاس پنجاه و هفتم کمیسمون حقوق بشر سازمان ملل متحد
  صفحه 76
 • جامعه بی دفاع: اصلاح قانون و ارتقا منزلت شوراها/ برج سازی و بی نظمی سیمای شهر تهران/ آینده وکالت و آزمونی برای دیوان عدالت اداری/حقوق مطبوعات و تحدیدهای علیه آن/ صدا و سیما و محدودیت های نظارتی/ بی خبری، تضییع حقوق شهروندی است
  صفحات 80-81
 • امداد حقوقی: فرزند خواندگی
  صفحه 82
 • با نهادهای مدنی: کمیسیون بین المللی حقوق دانان کانون حقوق دانان جوان
  صفحه 84
 • دانش انتظامی: چگونه می توان از سرقت خودرو جلوگیری کرد
  صفحه 86
 • مشاور حقوقی
  صفحه 88
 • بانک اطلاعات حقوقی
 • قانون شناسی
  صفحه 89
 • آرا وحدت رویه قضایی
  صفحه 95
 • کتابخانه وکالت
  صفحه 96
 • بخش انگلیسی
  صفحه 104