فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال بیست و سوم شماره 9 (پیاپی 112، آذر 1400)
 • سال بیست و سوم شماره 9 (پیاپی 112، آذر 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/17
 • تعداد عناوین: 13
|
 • الهه معصومی، محمد صالحی*، مریم تقوایی یزدی صفحات 1-18
  زمینه و هدف

  استارت آپ های فناورانه در حوزه ی نفت شکل جدیدی از شرکت های تازه تاسیس یا کارآفرین هستند که با تحقیق و توسعه تلاش دارند تا به اقتصاد جهت رشد و پایداری کمک نمایند. این استارت آپ ها براساس زیرساخت هایی که دارند نرم افزارهایی تکنولوژی محور برای اکتشاف، استخراج و تولید محسوب می‎شوند که قادر هستند تا ظرفیت های دانشی در حوزه نفت را توسعه بخشند. هدف این پژوهش، ارزیابی تفسیری کارکردهای زیست بوم کسب وکار کارآفرینی دانشگاه برای توسعه ی زیرساخت های استارت آپ های فناورانه ی حوزه ی نفت می‎باشد.

  روش بررسی

  در این پژوهش به منظور شناسایی مولفه ها (ابعاد توسعه ی زیرساخت های استارت آپ های فناورانه ی حوزه ی نفت) و گزاره های پژوهش (مضامین گزاره ای کارکردهای زیست بوم کسب وکار کارآفرینی دانشگاه) از تحلیل فراترکیب و با مشارکت 16 نفر از متخصصان حوزه کارآفرینی در سطح دانشگاهی استفاده شد. در بخش کمی مولفه ها و گزاره های شناسایی شده در قالب پرسشنامه های ماتریسی توسط 20 نفر از مدیران و معاونان در سطوح مختلف دانشگاهی در سطح استان گلستان مورد رتبه بندی تفسیری () قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد گزاره ی کارکرد منابع انسانی به عنوان تاثیرگذارترین مضامین زیست بوم کسب وکار کارآفرینی دانشگاه می باشد که باعث توسعه ی ظرفیت مدیریت دانش فناوری نفت به عنوان مولفه ی استارت آپ های فناورانه ی حوزه ی نفت می‎شود.

  بحث و نتیجه گیری

  این نتیجه نشان می دهد در تحت وجود تاثیرگذارترین گزاره ی زیست بوم کسب وکار کارآفرینی دانشگاهی یعنی، کارکرد منابع انسانی محتمل ترین بعد قابل توسعه ی زیرساختی استارت آپ های فناورانه ی حوزه ی نفت، ظرفیت مدیریت دانش فناورانه ی نفت می‎باشد.

  کلیدواژگان: استارت آپ های فناورانه، زیست بوم کارآفرینی دانشگاه، ماتریس رتبه بندی تفسیری
 • جلیل پژوهان، حسین بیکی* صفحات 19-28
  زمینه و هدف

  با توجه به نیاز صنایع به فلز مس و کاهش منابع با عیار بالا در این پژوهش بازیابی مس از باطله های فلوتاسیون به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. انباشتگی باطله های حاصل از فرآیندهای صنعتی از جمله فلوتاسیون و آثار مخرب این باطله ها بر محیط زیست از دیگر ضروریات استفاده از باطله های فلوتاسیون می باشد.

  روش بررسی

  آزمایش های لیچینگ در یک تانک استیل همزن دار در دمای ثابت oC25  انجام شده است. از اسید سولفوریک %98 به عنوان حلال در فرآیند لیچنیگ استفاده شده است. در آزمایش ها kg 18 از باطله فلوتاسیون وارد تانک می شود و دانسیته های مختلف پالپ با تغییر در اندازه آب حاصل می شود. آزمایش ها با درصدهای وزنی %30، %35، %40 و %45 جامد در آب انجام شده است.

  یافته ها

  نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که افزودن ناگهانی اسید به تانک به دلیل ایجاد تغییر ناگهانی در غلظت اسید کارایی فرآیند لیچینگ را بالا می برد. افزودن ناگهانی اسید نسبت به افزودن تدریجی آن، موجب انحلال کم تر آهن موجود در باطله ها، به دلیل زمان اقامت کم تر ذرات جامد می شود.

  بحث و نتیجه گیری

  مقدار مصرف اسید در تست ها از 31 کیلوگرم بر تن خوراک تا 54 کیلوگرم بر تن خوراک متغیر بود. همچنین مشخص شد که با توجه به شرایط آزمایش، نمونه %40، به عنوان خوراک مناسب جهت بازیابی مس پیشنهاد می شود. برای جامد 40% زمان اقامت 15 دقیقه و میزان بازیابی مس %67/92 می باشد.

  کلیدواژگان: بازیابی مس، باطله های فلوتاسیون، محیط زیست، فرآیند لیچینگ
 • بهبود محجوبی، محمد عدالتخواه*، یدالله احمدی دیسفانی صفحات 29-43
  زمینه و هدف

  استان گیلان از استان های شمالی ایران است که به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، همه ساله میزبان گردشگران فراوانی است. این تحقیق با هدف ارزیابی و امکان سنجی پتانسیلهای بوم گردی در محدوده آزاد راه های شمال کشور، حدفاصل امام زاده هاشم تا رودبار انجام شده است.

  روش بررسی

  روش سلسله مراتبی AHP، محاسبه شاخص پتانسیل مکانی به روش FAHP و همینطور امکان سنجی منطقه مورد مطالعه برای شناسایی پتانسیل اکوتوریسم با استفاده از نرم ا فزار GIS انجام شد، جهت دستیابی به هدف تحقیق، نخست به تهیه نقشه های موضوعی با مقیاسهای مشخص در رابطه با منابع بوم شناختی منطقه برای ایجاد پایگاه اطلاعات فضایی انجام شد. سپس تجزیه و تحلیل داده ها با روش سامانه ای (Systematic analyze) صورت گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که بهترین امتیاز به موقعیتی اختصاص داده شده است که کمترین خطر وقوع سیل و رانش زمین، کمترین سختی و هزینه دسترسی به جاده، بهترین شیب زمین، بیشترین بارش و دسترسی به آب، بهترین دسترسی به روستاهای اطراف، نزدیکترین موقعیت به منابع آب مثل دریاچه ها و رودخانه ها، بیش ترین دمای متعادل و کمترین تبخیر و تعرق را داشته است.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس کلاسه بندی و بزرگنمایی شبکه ای تصاویر، برای هر سلول مقدار شاخص محاسبه شدند و سلول هایی که رقم بالای 1115/0 داشتند استخراج گردیدند. این سلول ها در بالای ناحیه مطالعاتی واقع شدند و موقعیت آنها در نزدیکی امام زاده هاشم است که روستاهای قاضیان، لیافو، شیخعلی توسه، میرزا گلبند و رادارپشته را شامل می شود.

  کلیدواژگان: بوم گردی، گردشگری، شاخصه های محلی، روش سلسله مراتبی، منطق فازی، AHP
 • وحید حیدر نتاج*، فریال احمدی صفحات 45-60
  زمینه و هدف

  باغ های کرانه جنوبی دریای خزر به ویژه باغ های بهشهر از نمونه های برجسته باغ سازی ایرانی است که در بستر اکولوژیکی متفاوت با باغ های کویری احداث شده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اکولوژیک و تحلیل عناصر ساختاری باغ چهلستون شکل گرفته است تا به میزان تاثیرگذاری معیارهای طراحی اکولوژیک در طراحی باغ چهلستون بهشر دست یابد.

  روش بررسی

  در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی  در سه مرحله تعیین، تبیین و تدقیق استفاده شده است. پس از جمع آوری و برداشت اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای، تفسیر اطلاعات و تبیین انگاره های مشترک در باغ ایرانی انجام شد. در گام بعدی انگاره های به دست آمده در مرحله قبل، در نمونه مطالعاتی (باغ چهلستون بهشهر) مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و میزان تناسب و تطابق محدوده مطالعاتی با اصول طراحی باغ ایرانی ارایه گردیده است. در نهایت میزان تاثیرگذاری معیارهای طراحی اکولوژیک در باغ چهلستون بهشهر از طریق ارزیابی عناصر ساختاری محدوده مطالعاتی ارایه شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که فرم های مستطیل شکل، الگوی اصلی شکل دهنده منظر باغ چهلستون است. همچنین الگوی شکل دهنده فضاهای سبز (اعم از درخت کاری، گلکاری، چمن و...) به صورت توده ای پیوسته و مستطیل شکل در کرت های اطراف و نواری ممتد در اطراف راه های اصلی، نشان از اهمیت دید کنترل شده از بیرون به سمت بنا در این نوع مناظر دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  استفاده از آب در مغایرت با رطوبت بالای محیط، طراحی در جهت شیب با مداخله در شکل زمین (پلکانی کردن زمین)، عدم تناسب کامل با معماری بومی به واسطه الگوبرداری از باغ ایرانی مناطق کویری، تامین آب از مکانی دیگر و استفاده از درختان و گل های غیر بومی (درختان همیشه سبز) در محور اصلی باغ در محدوده مطالعاتی نشان می دهد بهره گیری از الگوی باغ ایرانی در توسعه باغ بر بهره گیری از معیارهای طراحی اکولوژیک برای طراحان در اولویت بوده است.

  کلیدواژگان: موزاییک منظر، معیارهای طراحی اکولوژیک، باغ های مازندران، باغ چهلستون بهشهر
 • غزاله رهسپارطلوعی، فرح حبیب*، زهرا سادات سعیده زرآبادی صفحات 61-76
  زمینه و هدف

  امروزه، شهرها با نرخ بی سابقه ای در حال رشد می باشند که این امر سبب ایجاد چالش های مهمی شده است.در میان این آشفتگی ها، باید به دنبال راه حلی کلی و اساسی برای بهبود کیفیت زندگی باشیم. مدل شکوفایی شهری که در سال 2012 توسط اسکان بشر سازمان ملل متحد معرفی شد، یک رویکرد تازه به رونق شهری و پایداری پیشنهاد می کند. مقاله حاظر ضمن  بررسی و کشف رابطه بین شهر و شاخص های شکوفایی، به بسط مدل رایج در جهان و ایجاد الگویی بومی برای سنجش، شناسایی فرصت ها و ارتقای  شهرها با تاکید بر مولفه کیفیت زندگی در مسیر شکوفایی شهری می پردازد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر در بخش مبانی نظری، با اتکا به شیوه های توصیفی و تحلیلی انجام گرفته و تلاش شده است که با انجام مطالعات کتابخانه ای و تحلیل نگرش های مرتبط با مدل شکوفایی شهری و مفهوم کیفیت زندگی، به مستند سازی و  استخراج مولفه ها، ابعاد و شاخص های این دو  مقوله پراخته شود. این شاخص ها از طریق380 عدد پرسشنامه در محلات کلانشهر تهران، مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از روش آماری  تحلیل عاملی، عامل های معنادار انتخاب شده اند.

  یافته ها

  با استفاده از تحلیل عاملی تعداد 22 عامل اصلی شکوفایی شهری بر اساس اطلاعات محلات تهران  شناسایی  شدند، هر کدام از این عوامل که قرابت معنایی و عملکردی بیشتری با یکدیگر داشتند، در قالب 6 بعد اصلی شکوفایی شهری، در مدل پیشنهادی بیان شدند. در نهایت مدل توسعه یافته و بومی سازی شده شکوفایی شهری با تاکید بر مولفه کیفیت زندگی ارایه شد.

  بحث و نتیجه گیری

  مدل پیشنهادی می تواند در تحقق توسعه شهری پایدار، بهبود وضعیت کیفیت زندگی و سنجش وضعیت شکوفایی در شهرهای ایران بسیار تاثیرگذار بوده و به عنوان نمونه ای بومی شده و توسعه یافته از مدل جهانی شکوفایی شهری ارایه شود  و سنجه ای قابل اطمینان برای بررسی، تحلیل و الویت بندی اقدامات شهری باشد.

  کلیدواژگان: شکوفایی شهری، کیفیت زندگی شهری، محلات تهران، تحلیل عاملی
 • افسون بهاری پور، رضا ارجمندی*، رکسانا موگوئی، محمدکاظم رمضانی صفحات 77-87
  زمینه و هدف‏

  سبزیجات تازه و فرآوری شده، به خصوص سبزیجات برگ دار، منابع عمده دریافت نیترات در رژیم غذایی هستند. اهمیت میزان رشد و عدم آلودگی این سبزیجات، به ویژه با توجه به تمرکز کشت آن ها در زمین های کشاورزی حاشیه شهرها که احتمال استفاده از منابع فاضلابی در آن ها می رود بسیار زیاد است. هدف این طرح تعیین غلظت نیترات در قسمت خوراکی محصولات تربچه، نعناع و جعفری و مقایسه آن با حدود مجاز بود و همچنین گیاهانی که دارای بیش ترین قدرت جذب نیترات در جنوب شهر تهران در سال 1394 بودند معرفی شدند.

  روش بررسی

  محصولات مورد نظر در ماه های مرداد و شهریور سال 1394 از منطقه کشاورزی شهرک احمدیه واقع در جنوب تهران طی 3 نوبت جمع آوری شدند .بر روی هر نمونه سه بار آزمایش تکرار شد و در نهایت 90 نمونه مورد آزمایش قرار گرفت آزمایشات با استفاده از دستور العمل ارایه شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین نیترات در تربچه، برگ تربچه، برگ نعناع، ساقه نعناع، برگ جعفری و ساقه جعفری به ترتیب (342/±1 02/ 19)،(895/0 ± 00/11)،(369/1 ± 70/17)،(936/1 ± 69/26)،(261/1 ± 82/20)،(00/1 ± 43/22) میلی گرم بر- کیلوگرم بودند، بنابراین بیش ترین غلظت نیترات در بین نمونه های آزمایش شده مربوط به سبزی نعناع و کم ترین میزان آن مربوط به سبزی تربچه بود. همچنین غلظت نیترات در محصولات مورد نظر در جنوب تهران کم تر از حد مجاز بود.

  بحث و نتیجه گیری

  اگرچه غلظت نیترات در این محصولات کم تر از حد مجاز بود اما با توجه به آبیاری سبزیجات در این منطقه با فاضلاب هایی که غلظت نیترات را در محصولات ممکن است بالا ببرد، ضرورت دارد بررسی میزان نیترات با تعداد نمونه بیش تری صورت گیرد و کنترل دایمی غلظت نیترات در این محصولات ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: جذب نیترات، سبزی، حد مجاز
 • اتابک فیضی*، رضا آقاجانی جمایران صفحات 89-107
  زمینه و هدف

  به دلیل محدود بودن منابع آب از یک طرف و همچنین افزایش روزافزون نیازهای آبی از طرف دیگر، قابلیت های تخصیص منابع آب به شیوه سنتی کاهش یافته و استفاده از راهکارهای نوین تخصیص و مدیریت منابع آب در انتخاب طرح ها و همچنین کمک به تصمیم گیری صحیح در تخصیص و مدیریت منابع آب، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، مدیریت و برنامه ریزی جامع در راستای استفاده بهینه از منابع آب موجود شبکه سد یامچی واقع در استان اردبیل و تامین تقاضا در بخش های شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست با در نظر گرفتن رشد نیاز آنها در آینده می باشد.

  روش بررسی

  به همین منظور ابتدا سد یامچی و مناطق پایین دست آن در محیط مدل WEAP شبیه سازی شده و مدل برای شرایط حال حاضر و ده سناریوی مختلف طرح های توسعه در آینده اجرا گردیده است. سناریوهای پیشنهاد شده شامل بررسی تاثیر تخصیص نیاز صنعت، افزایش راندمان آبیاری، حذف منبع آب زیرزمینی، تغییر الگوی کشت، کشت تک محصوله و سناریوهای ترکیبی بوده است. ورودی های در نظر گرفته شده شامل اطلاعات سد و مخزن یامچی، منبع آب زیرزمینی و همچنین پارامترهای لازم جهت محاسبه گره های نیاز شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست در بازه زمانی 1387 تا 1397 بوده است.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که از بین سناریوهای پیشنهادی برای منطقه مورد مطالعه، سناریوی تغییر همزمان الگوی کشت و افزایش بازدهی آبیاری 65 درصد مناسب ترین گزینه از بین سناریوهای مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه بوده و اطمینان پذیری زمانی و حجمی نیازهای شرب و کشاورزی را به صورت 100 درصد برآورد کرده و باعث کاهش 44 درصدی نیازهای شرایط کنونی شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  شایان ذکر است درصورتی که منبع آب زیرزمینی به هر دلیلی حذف شود، هیچ کدام از راهکارهای تغییر الگوی کشت و افزایش راندمان و غیره نمی تواند کمبود ایجاد شده را تامین کند و باید به دنبال تصفیه پساب های شهری، کشاورزی و صنعتی و استفاده مجدد از آنها بود. نتایج به دست آمده نشان می دهد، تصفیه فاضلاب شهری و استفاده مجدد از آن می تواند در حدود 60 درصد از کمبود حاصل از حذف منبع آب زیرزمینی را تامین کند.

  کلیدواژگان: تخصیص و مدیریت منابع آب، آب زیرزمینی، تغییر الگوی کشت، نرم افزار WEAP
 • مجید صبوری، حسین بوداقی خواجه نوبر*، محمدرضا عبدلی، یعقوب علوی متین، مهدی زینالی صفحات 109-124
  زمینه و هدف

  هدف این پژوهش ارایه مدل کیفی/تعاملی () مضامین ادراک مبتنی بر کامیابی فراخود در حمایت از محصولات سبز: مطالعه شرکت های دانش بنیان در حوزه مواد غذایی می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش که در دو بخش کیفی و تعاملی صورت پذیرفت، 15 نفر از متخصصان و خبرگان رشته بازاریابی در سطح دانشگاهی و 20 نفر از مدیران در شرکت های دانش بنیان در این دو بخش مشارکت داشتند.

  یافته ها

  نتایج در بخش کیفی از وجود سه مضمون اصلی حکایت داشت که براساس  22 گزاره ی دارای حد کفایت نظری وارد فاز تحلیل بازنمایی سیستمی شد.

  بحث و نتیجه گیری

  این نتایج نشان می دهد ارزش های اجتماعی در توسعه محصولات سبز نقش با اهمیتی دارد و سبب حمایت از تولید محصولات سبز می گردد.

  کلیدواژگان: مضامین ادراک مبتنی بر کامیابی فراخود، حمایت از محصولات سبز، تحلیل کیفی، تعاملی (IQA)
 • افسانه احمدی مقدم، محبوبه سلیمان پورعمران*، بهرنگ اسماعیلی شاد صفحات 125-138
  زمینه و هدف

  برنامه درسی سبز یک برنامه عملی در جهت یادگیری پایدار، آموزش پایدار و سیستماتیک و وابسته به یکدیگر است.پژوهش حاضر، با هدف طراحی و اعتبار یابی مدل مطلوب برنامه درسی سبز به منظور ارتقاء فرهنگ زیست محیطی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی درسال 1399 با استفاده از طرح پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی انجام گرفته است.

  روش بررسی

  در بخش کیفی، از روش تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. بر اساس مولفه های دست آمده، پرسشنامه 73 گویه ای ساخته شد. به منظور اعتبارسنجی پرسشنامه، از روایی صوری، محتوایی و روایی سازه استفاده شد. نمونه آماری در بخش کمی شامل 395 نفر از متخصصان حوزه برنامه درسی، اساتید علوم تربیتی، معاونان و مدیران آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و همچنین اعضای هیات علمی و متخصصان حیطه آموزش محیط زیست بودند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل عاملی تاییدی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کواریانس محور استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که ابزار سنجش از اعتبار عاملی برخوردار است. همچنین مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ، به منظور سنجش همبستگی درونی مضامین پایه بالاتر از 7/0 شد، در نتیجه ابزار سنجش مربوط به این مفاهیم از دقت اندازه گیری کافی برخوردار است.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های حاصل از تحلیل مضمون منجر به طراحی مدل برنامه درسی سبز با 4 مضمون سازمان دهنده و 20 مضمون پایه گردید.

  کلیدواژگان: برنامه درسی سبز، محیط زیست، دانش آموزان، دوره دوم ایتدایی
 • حامد امیری، شراره پورابراهیم*، افشین دانه کار صفحات 139-149
  زمینه و هدف

  با توجه به تولید زیاد محصول گوجه فرنگی در سه شهرستان شیراز، مرودشت و کازرون، توسعه صنایع تبدیلی موجب جلوگیری از پرت و ضایع شدن و تعادل بازار می شود. مکان یابی مناسب توسعه صنایع تبدیلی موجب استقرار مطابق توان اکولوژیک می شود.

  روش بررسی

    جهت ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه صنعتی، مدل ویژه ارزیابی توان اکولوژیک تهیه شد. پس از جمع آوری معیارهای اقتصادی و اجتماعی و وزن دهی معیارها با استفاده از روش تصمیم گیری ENTROPY و  اولویت بندی و رتبه بندی شهرستانها با VIKOR صورت گرفت. سپس با روی هم گذاری پهنه های مناسب اقتصادی، اجتماعی و مناطق دارای توان اکولوژیک توسعه صنعتی، اولویت بندی نهایی پهنه ها انجام شد.

  یافته ها

  شهرستان مرودشت و شیراز در اولویت اول و دوم توسعه صنایع تبدیلی گوجه فرنگی می باشند. در اولویت بندی بین بخش ها نیز بخش زرقان و بخش سیدان و بخش مرکزی شهرستان مرودشت در اولویت توسعه صنایع تبدیلی می باشند. هم چنین نتایج نشان داد شهرستان کازرون فاقد توان توسعه صنایع تبدیلی گوجه فرنگی می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  وزن دهی آنتروپی نشان داد که از بین پارامترهای اقتصادی و اجتماعی، همجواری صنایع از بیشترین اهمیت برخوردار است. همچنین نتایج نشان دهنده کارایی مدل های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی در کنار ارزیابی توان اکولوژیکی است.  استفاده از مدل های ویژه متناسب با شرایط هر منطقه که به ارزیابی توان اکولوژیک در کنار ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی بپردازد، می تواند خطرهای مدیریت و تصمیم گیری های بلند مدت را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: مکان یابی، صنایع تبدیلی گوجه فرنگی، Vikor، پهنه بندی
 • صمد عرفانی فر*، حسن آزرم، نوید کارگر ده بیدی صفحات 151-164
  زمینه و اهداف

  ارزش گذاری اقتصادی با کمی نمودن منافع، گامی موثر در راستای بهبود سیاست های زیست محیطی به منظور حفظ و توسعه صنعت بوم گردشگری است. لذا هدف اصلی این مطالعه استخراج تمایل به پرداخت گردشگران برای بازدید از منطقه بوم گردشگری میانجنگل شهرستان فسا است.

  روش بررسی

  داده های مورد نیاز با روش ارزش گذاری مشروط و سوال های دوگانه یک طرفه و تکمیل 542 پرسشنامه در فروردین سال 1398جمع آوری شد. به منظور برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و تشخیص عوامل موثر بر آن از مدل رگرسیون نرمال سانسور شده استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که متغیرهای سن سرپرست و بعد خانواده تاثیر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از این منطقه گردشگری دارند. همچنین تاثیر متغیرهای سطح تحصیلات سرپرست خانواده، درآمد و تعداد سفرهای تفریحی سالانه خانواده به تفرجگاه های طبیعی بر تمایل به پرداخت گردشگران مثبت و معنی دار برآورد شد. تاثیر متغیر جنس نیز نشان داد که  تمایل به پرداخت زنان سرپرست خانواده  بیشتر از مردان است. میانگین تمایل به پرداخت گردشگران برای اقامت و بازدید یک روزه از منطقه بوم گردشگری میانجنگل شهرستان فسا معادل 205205 ریال برآورد شد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه سیاست های حمایتی دولت در راستای افزایش قدرت خرید خانواده های کم درآمد و پرجمعیت و همزمان افزایش آگاهی خانواده ها در زمینه بوم گردی می تواند منجر به گسترش فرهنگ گردشگری و افزایش تعداد سفرهای تفریحی به منطقه مورد مطالعه شود.

  کلیدواژگان: ارزش گذاری مشروط، بردار پیشنهاد قیمت، رگرسیون نرمال سانسور شده، منطقه بوم گردشگری میانجنگل
 • کبرا سادات هاشمی نسب زواره*، کریم شهبازی، کامبیز بازرگان صفحات 165-174
  زمینه و هدف

  گندم های تولیدی کشور ایران از نظر میزان آلودگی به فلزات سنگین کادمیم و سرب و میزان روی بررسی شدند.

  روش بررسی

  تعداد 419 نمونه گندم از مزارع تهیه گردید. دانه های گندم پس از بوجاری، آسیاب شده و هضم و عصاره گیری انجام شد. غلظت فلزات سنگین در عصاره ها با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید.

  یافته ها

  میزان کادمیم در 59/8 درصد از نمونه های گندم کشور، بالاتر از میزان حد مجاز استاندارد ملی ایران (mg/Kg03/0) بود. میانگین میزان کادمیم درتمام استان های بررسی شده به جز استان گیلان ازحد مجاز استاندارد ملی پایین تر به دست آمد. نتایج نشان دادند که میزان سرب در 72/0 درصد از نمونه های گندم آنالیز شده بالاتر از میزان حد مجاز استاندارد ملی ایران (mg/Kg 15/0) بود. میانگین میزان سرب در همه استان ها از حد مجاز استاندارد ملی پایین تر به دست آمد. بررسی غلظت عنصر مفید روی در نمونه های گندم نشان داد در بخش اعظم نمونه ها (حدود 79%)، غلظت این عنصرکمتر از حد مطلوب (mg/Kg30) می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  توزیع فراوانی غلظت عناصر سرب و کادمیم در مناطق مختلف ایران حاکی از بالاتر بودن غلظت عنصر کادمیم نسبت به حد مجاز در استان گیلان است. به نظر می رسد حد مجاز کادمیم در گندم در استاندارد ملی، به طور غیر مستندی سخت گیرانه است، لذا پیشنهاد می شود حد مجاز کادمیم در دانه گندم در استاندارد ملی ایران مجددا بازنگری شود. اگر استاندارد جهانی به عنوان شاخص ارزیابی آلودگی گندم های تولیدی کشور در نظر گرفته شود، در رابطه با کادمیم، در هیچکدام از نمونه های تجزیه شده غلظت کادمیم بالاتر از حد مجاز استاندارد جهانی نیست. در ادامه نتایج اندازه گیری عنصر روی در گندم ها، نشانگر کمبود روی در بخش اعظم نمونه های گندم است. لذا با توجه به سهم نان درسبد غذای جامعه ایرانی بایستی موضوع ارتقاء غلظت روی درگندم مورد توجه جدی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، سرب، کادمیم، روی، گندم، ایران
 • شکوفه ساجدی سابق، نبی الله منصوری*، لعبت تقوی، سید علیرضا حاجی سیدمیرزاحسینی صفحات 175-190
  زمینه و هدف

  آلودگی فلزات سنگین ذرات معلق موجود در هوا یک مشکل جدی محیط شهری است و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در بین فلزات سنگین سرب عنصری است که در ذرات معلق از منابع مختلف وارد می شود. در این تحقیق به تعیین میزان سرب در ذرات معلق ریزشی در داخل و خارج ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری کلانشهر کرج پرداخته شده است.

  روش بررسی

  نمونه گیری از ذرات معلق در دی ماه 1399 از 23 ایستگاه در داخل و خارج از ساختمان در سطح کلانشهر کرج انجام شد. به منظور سنجش میزان سرب در نمونه های جمع آوری شده از روش هضم شیمیایی تر با استفاده از ترکیب اسیدنیتریک/اسید پرکلریک استفاده شد. در نهایت میزان فلز سرب با استفاده از دستگاه ICP-MS اندازه گیری شد.

  یافته ها

  براساس یافته های این مطالعه بیشترین میزان سرب در داخل و خارج ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری به ترتیب برابر با 73/858 و 28/446 میکرو گرم بر گرم اندازه گیری شد. همچنین بین میزان سرب در داخل و خارج ساختمان و بین ایستگاه های مختلف اختلاف معنی دار مشاهده شد، در بعضی از ایستگاه ها میزان سرب داخل و در بعضی از ایستگاه ها در خارج ساختمان میزان این عنصر بیشتر اندازه گیری گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  آنالیز سرب در نمونه های گرد و غبار داخل و خارج ساختمان در کلانشهر کرج، پراکنش مکانی میزان این آلاینده را در ایستگاه های مختلف براساس منابع آلاینده نشان می دهد. بررسی نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد در مناطق با بار ترافیکی بالاتر میزان سرب در نمونه های گرد و غبار جمع آوری شده در داخل و خارج ساختمان بیشتر از سایر ایستگاه های اندازه گیری شده است.

  کلیدواژگان: ذرات معلق، سرب، کلانشهر کرج، ترافیک، ICP-MS، آلودگی هوا
|
 • Elahe Masoumi, Mohammad Salehi *, Maryam Taghvayee Yazdi Pages 1-18
  Background and objectives

  Oil technology startups are a new form of start-up or entrepreneurial company that seeks to help the economy grow and sustain through research and development. These startups are based on the infrastructure they have technology-driven software for exploration; Extraction and production are considered to be able to develop knowledge capacities in the field of oil. The purpose of this study is to interpret the functions of the university entrepreneurship ecosystem to develop the infrastructure of oil technology startups.Material and

  Methodology

  In this research, in order to identify the components (dimensions of infrastructure development of technological startups in the oil field) and research propositions (propositional themes of the functions of the university entrepreneurship ecosystem), combined analysis was used with the participation of 16 entrepreneurship experts at the university level. In the quantitative part, the identified components and propositions in the form of matrix questionnaires were interpreted by 20 managers and deputies at different university levels in Golestan province.

  Finding

  The results showed that the proposition of human resource function as the most effective themes of the university entrepreneurship ecosystem that develops the capacity of oil technology knowledge management as a component of oil technology startups.Discussion and

  Conclusion

  This result shows that under the most influential proposition of the university entrepreneurship ecosystem, namely, human resource function, the most likely scalable dimension of the infrastructure of oil technology startups is the capacity to manage oil technological knowledge.

  Keywords: Technology Start-ups, University Entrepreneurship Ecosystem, Interpretive Ranking Matrix
 • Jalil Pazhoohan, Hossein Beiki * Pages 19-28
  Background and objectives

  According to increase in copper demand and reduce high-grade resources, in this research, copper recovery from flotation tailings have been studied in a laboratory mixing tank experimentally. Flotation tailing should be reused judiciously because of its negative effects on the environment caused by building up of these industrial wastes in surroundings.
  Material and

  Methodology

  The leaching experiments have been carried out in a stirred stainless-steel tank, at a constant temperature of 25oC. Sulfuric acid with 98% purity was used as a solvent in the leaching process. The weight of flotation tailings used in experiments was 18 kg. Using various amount of water, different pulp density was achieved. The experiments were done with solid weight percentages of 30%, 35%, 40% and 45% in water.

  Findings

  The results of this study revealed that suddenly addition of acid to the tank due to sudden change of acid concentration caused to increase the efficiency of the leaching process. When acid was added to pulp suddenly, dissolution of iron from tailings was lower than that in gradual addition of acid condition. Solid particles residence time are less due to sudden addition of acid condition.
  Discussion and

  Conclusion

  The amount of consumed acid in the experiments varied from 31 to 54 kg/t with respect to pulp density. According to experimental conditions, sample contained 40% solid, as appropriate feed for recovery of copper from flotation tailing was recommended. For a solid percent of 40wt% and residence time 15 minutes, copper recovery reached 92.67%.

  Keywords: Copper Recovery, Flotation Tailing, Environment, Leaching Process
 • Behboud Mahjoubi, Mohamad Edalatkhah *, Yadollah Ahmadi Disfani Pages 29-43
  Background and objectives

  Gilan province is one of the northern provinces of Iran, which due to its unique geographical position, hosts many tourists per annum. The main purpose of the present research is to assess potential areas of ecotourism through a case study in the northern freeway of Iran, between Emamzadeh Hashem and Rudbar.
  Material and

  Methodology

  In this research, ArcGIS 10 was performed to assess potential areas of ecotourism through the analytic hierarchy process (AHP) and index of potential spatial techniques. Furthermore, thematic maps with specific scales in relation to the ecological resources of the study area were prepared to create a spatial database. Afterward the data were analyzed by a systematic method.

  Findings

  Findings indicated that the best score is assigned to the situation with the lowest risk of floods and landslides, the least difficulty and cost of access to the road, the optimal earth slope, the maximum average rainfall, adjacency with freshwater availability such as rivers and lakes as well as access to the potable water, ease of access to the surrounding villages, and has the highest equilibrium temperature and the lowest evapotranspiration.
  Discussion and

  Conclusion

  Based on the classification and network magnification of images, index values were calculated for each cell, so that those cells with a cultivar above 0.1115 were extracted. These cells are located at the top of the study area which is situated adjacent to the Emamzadeh Hashem included the Ghazian, Liafo, Sheikh Ali Toseh, Mirza Golband, and Radar Pashteh villages.

  Keywords: Ecotourism, Tourism, Local characteristics, Hierarchical method, Fuzzy Logic, AHP
 • Vahid Heidarnattaj *, Ferial Ahmadi Pages 45-60
  Background and Objective

  The current study is applied to assess structural elements of landscape mosaic of Chehelsetoon garden to identify whether ecological design criteria have influenced on Chehelsetoon garden design or not.
  Material and

  Methodology

  Descriptive- analytical has been used in three steps. Firstly, design criteria of Persian gardens have been studied. Secondly, design features of Chehelsetoon garden have been analyzed and compared with Persian garden criteria. Then adaption degree of design features of Chehelsetoon with Persian garden criteria has been determined.

  Findings

  The results of the current research indicate that rectangular shapes are the main pattern of the landscape of studied area. In addition, continuous mass and rectangular shapes are recognized as the pattern of surrounding green spaces of the Chehelsetoon garden. It should be noted that green space of the main axis of garden is continuous strip patterns.
  Discussion and

  Conclusion

  Using water in contrast with high humidity of the environment, land morphology intervention, incompatibility with vernacular landscape and using Persian garden pattern and planting non-native trees and flowers (evergreen trees) in the main axis of garden show that designer concentrate on developing Persian garden patters instead of ecological design criteria.

  Keywords: Landscape mosaic, Ecological design criteria, Gardens of Mazandaran, Chehelsetoon garden
 • Ghazale Rahsepartolooei, Farah Habib *, Zahra Sadat Saeedeh Zarabadi Pages 61-76
  Background and Objective

  Nowadays, cities are growing at an unprecedented rate which has caused significant challenges. Among these turbulences, we must seek a comprehensive and fundamental solution to improve the quality of life. The city prosperity model presented by the United Nations Human Settlements Program in 2012 offers a new approach to urban prosperity and sustainability. This paper while discovering and studying the relationship between city and prosperity indicators, develops the most commonly used model in the world and creates a native model for measuring, identifying opportunities and promoting cities with an emphasis on the quality of life component in urban prosperity approach.

  Material and Methodology

  In the theoretical part, this research has been conducted based on descriptive and analytical methods; and by conducting library studies and analyzing the attitudes associated with the city prosperity model and the concept of quality of life, it attempts to document and extract the components, dimensions and indicators of these two categories. These indicators were tested through 380 questionnaires in neighborhoods of Tehran metropolitan and then, using factor analysis statistical method, significant factors were selected.

  Findings

  Using factor analysis, the 22 main factors of urban prosperity were identified based on the data of the neighborhoods of Tehran. Each of these factors, which have a more semantic and functional relationship, were expressed in the 6 main dimensions of urban prosperity in the proposed model. Finally, the developed and localized model of urban prosperity was presented emphasized on the quality of life component.

  Discussion and Conclusion

  The proposed model can be very effective in achieving sustainable urban development, improving the quality of life and measuring the prosperity status in cities of Iran, It can be presented as a Localized and developed example of the global city prosperity model, which is a reliable measure for reviewing, analyzing and prioritizing urban actions.

  Keywords: City Prosperity, quality of life, neighborhoods of Tehran, Factor analysis
 • Afsoon Baharipoor, Reza Arjmandi *, Roxana Mooguei, Mohammad Kazaem Ramezani Pages 77-87
  Background and Objective

  Fresh and processed vegetables, in particular leafy vegetables are main sources of nitrate in the diet. The growth level and absence of contamination matters of these vegetables, particularly their cultivation in farm lands, in the suburb which may using sewage, is so critical. The primary target of this research is to determine nitrate concentration in the edible parts of radish, mint and parsley, and compare them with allowance limits and then introducing the most nitrate intaking herbs of the southern region of Tehran , in 2015.

  Material and Methodology

  Demanded products have been collected during three times sampling from Ahmadieh agricultural complex located in south of Tehran, in August and September of 2015, and the examinations have been repeated in three times for each sample. Eventually 90 samples were tested. The examinations carried out based on instruction provided by Iranian National Standard Organization

  Findings

  The results showed that mean concentration of nitrate in radish, radish leaves, mint leaves, mint roots, shoot mint, parsley leaf and parsley stem are respectively 19.02 ±1.342, 11.00±0.895, 17.70±1.369, 26.69±1.936, 20.82±1.261, 22.43±1.00 mg/kg, and also is indicative of the highest nitrate concentration is related to the mint and the lowest concentration in the radish, among all tested samples.
  Discussion and

  Conclusion

  By considering vegetables watering with sewages in this region which could increase nitrate concentration in the products, Then it is necessary to check nitrate concentration of more samples to achieve an accurate result.

  Keywords: nitrate intake, vegetable, allowance limit
 • Atabak Feizi *, Reza Aghajani Jomayran Pages 89-107
  Background and Objective

  Due to limited water resources and increasing water needs, the potentials of water resource allocation using the traditional methods are decreased and the use of new allocation strategies and managing water resources in choosing projects and making correct decisions in allocating and managing water resources is more important than ever. The main purpose of the present study is comprehensive management and planning in order to use the existing water resources of Yamchi dam network located in Ardabil province and meet the demand in the drinking, agriculture, industry and environment sectors, taking into account their future needs. Accordingly, Yamchi dam and its downstream areas are simulated in the WEAP model environment and the model is implemented for current conditions and future development projects in ten different scenarios. The proposed scenarios included examining the impact of allocation, industry needs, increasing irrigation efficiency, removing groundwater resources, changing cropping patterns, single cropping, and combined scenarios. The entries included information on the Yamchi dam and reservoir, groundwater resources, and the parameters needed to calculate the nodes for drinking, agricultural, industrial and environmental needs in the period 2008 to 2018.

  Findings

  The results showed that among the proposed scenarios for the areas under study, the scenario of simultaneous change of cropping pattern and 65% increase in irrigation efficiency is the most suitable option among the studied scenarios, which meets time and volume reliability of drinking and agricultural needs by 100% and will reduce the needs of the current situation by 44%.

  Discussion and Conclusion

  It is worth noting that if the groundwater source is eliminated for any reason, none of the solutions of changing the cropping pattern, increasing efficiency, etc. can fulfill the shortage and it is necessary to treat urban, agricultural and industrial wastewaters and reuse one of them. The results show that urban wastewater treatment and reuse can provide about 60 percent of the shortage of groundwater resources.

  Keywords: Water Resources Allocation, Management, Groundwater, Cropping Pattern Change, WEAP Software
 • Majid Sabouri, Bodaghi Khajeh Noubar Hossein *, Mohammadreza Abdoli, Yaghub Alavimatin, Mehdi Zinali Pages 109-124
  Background and Objective

  The Purpose of this research is The Model of Interactive/Qualitative Analysis (IQA) of Perceptual themes on the base of Self-Fulfilling Prophecy in Support of Green Products about of Knowledge-Based Companies in the Field of Food.

  Material and Methodology

  In this study, which was conducted in two qualitative and interactive sections, 15 specialists and experts in the field of marketing at the university level and 20 managers in knowledge-based companies participated in these two sections.

  Findings

  Results in the qualitative part of the existence of three main.

  Discussion and Conclusion

  The results in the qualitative section also showed that the main driver of perceptual approaches in the aesthetics of green products is the proposition of using material design as an aesthetic ecosystem in capturing the minds of customers, which will have consequences such as brand identity of green products.It was also found that the main stimulus for perceptual approaches to green product health was the use of international logos and the insertion of special codes (USDA) into green product health, which led to the stimulation of customers' perceptions of the organic nature of green food products.

  Keywords: Perceptual themes on the base of Self-Fulfilling Prophecy, Support of Green Products, Interactive, Qualitative Analysis
 • Afsane Ahmadimoghadam, Mahboubeh Soleimanpour Omran *, Behrang Esmaeili Shad Saeidian Pages 125-138
  Background and Objective

  The Green Curriculum is a practical program for sustainable learning, sustainable and systematic and interdependent education. The present study was conducted with the aim of designing and validating the optimal model of green curriculum in order to promote the environmental culture of elementary school students in 2020using a mixed exploratory research design.

  Material and Methodology

  In the qualitative part, the thematic analysis method was used with inductive approach and in the quantitative part; the descriptive survey method was used. Based on the obtained components, a 73-item questionnaire was constructed. In order to validate the questionnaire, face validity, content validity and construct validity were used. The statistical sample in the quantitative section included 395 specialists in the field of curriculum, professors of educational sciences, deputies and directors of education in Khorasan Razavi province. In order to analyze the data, confirmatory factor analysis method and covariance-based structural equation modeling approach were used.

  Findings

  Findings showed that the measurement tool had factor validity. Also, the values ​​related to estimating Cronbach's alpha coefficient in order to measure the internal correlation of basic themes were higher than 0.7, so the measuring tool related to these concepts had sufficient measurement accuracy.

  Discussion and Conclusion

  The findings of the content analysis led to the design of a green curriculum model with 4 organizing themes and 20 basic themes.

  Keywords: Green Curriculum, Environment, students, Second Grade
 • Hamed Amiri, Sharareh Pourebrahim *, Afshin Danehkar Pages 139-149
  Background and Objective

  Due to the high productivity of tomato in three districts of Shiraz, Marvdasht and Kazeroun, the development of processing industries is necessary to prevent waste and market balance. Suitability analysis for processing industries leads to establishment based on ecological criteria.

  Material and Methodology

  To evaluate the ecological capabilityfor sustainable development a special model for assessing ecological capabilities was prepared. After collecting economic and social criteria and weighting the criteria using ENTROPY, prioritization and ranking of cities was done with VIKOR. Then, by overlapping the appropriate economic, social and ecological suitable areas for industrial development, the final suitable was identified.

  Findings

  Marvdasht and Shiraz are in the first and second priority of the development of tomato processing industries. In prioritizing between sectors, Zarghan and Seydan districts and the central part of Marvdasht city are in the priority of developing processing industries. The results showed that is Kazeroon district doesn’t have overall capabilities for development of tomato processing industries.

  Discussion and Conclusion

  Entropy weighting showed that among economic and social parameters, industrial proximity is the most important. The results show the efficiency of multi-criteria decision models in evaluating economic and social indicators along with evaluating ecological capabilites. The use of specific models suitable for each region that assess ecological capability along with economic and social characteristics can reduce the risks of long-term management and decision-making.

  Keywords: suitability, Vikor, tomato process industries, Zoning
 • Samad Erfanifar *, Hassan Azarm, Navid Kargar Dehbidi Pages 151-164
  Background and Objective

  Economic valuation by quantifying the benefits is an effective step towards improving environmental policies to sustain and develop the ecotourism industry. Accordingly, the main purpose of this study was to investigate the tourists’ willingness of to pay to visit Mianjangal ecotourism area in Fasa County.

  Material and Methodology

  The required data were collected by single-bounded dichotomous choice contingent valuation method through completing questionnaires from a random sample of 542 tourists in April 2019. The censored normal regression model was used to estimate the visitors' willingness to pay and identify the factors affecting it.

  Findings

  The results showed that willingness to pay to visit this ecotourism area is negatively affected both by the age of household head and by the household size. Also, the effect of educational level of head of household, household income and annual recreational trips to natural areas on tourists’ willingness to pay was estimated to be significantly positive. Based on the effect of gender variable, female- headed households are more willing to pay than male-headed households. The average tourists’ willingness to pay for a one-day staying at Mianjangal ecotourism site was estimated at 205205 Rial.
  Discussion and

  Conclusion

  Based on the results of this study, government supportive policies are proposed to increase the purchasing power of low-income and crowded household; and furthermore, increasing household ecotourism information can lead to the spread of tourism culture and to rise the number of recreational trips to the study area.

  Keywords: Contingent Valuation, Bid vector, Censored normal regression, Mianjangal ecotourism area
 • Kobra Sadat Hasheminasab Zavareh *, Karim Shahbazi, Kambiz Bazargan Pages 165-174
  Background & Objective

  We investigated the produced wheat of Iran in terms of heavy metal cadmium and lead, and also to measure the extent of zinc.

  Material and Methodology

  The amount of the mentioned metals in 419 wheat samples, after preparation and extraction, was analyzed by atomic absorption spectrometry.

  Findings

  The amount of cadmium in the 8.59 percent of wheat was higher than permissible limit in national standard index of Iran (0.03 mg/kg). In all provinces, the average amount of cadmium was less that the permissible limit, except Gilan. The findings showed that the amount of lead in 0.72 percent of analyzed samples was higher than permissible limit in the national index (0.15 mg/kg). In all provinces, the average amount of lead was less than national index of Iran. Analysis of concentration of zinc, a useful element, showed that in much of samples (about 79 percent), the concentration of this element less than acceptable level (30 mg/kg).

  Discussion and conclusion

  The analysis of frequency distribution of heavy metals in different provinces of Iran showed that in Gilan province, the concentration of cadmium is more than permissible limit. Since that the permissible concentration of cadmium in the national standard of Iran is unreasonably exigent. It is suggested that the maximum tolerance limit for cadmium in wheat grain should be reviewed. If the Codex standard is considered as an indicator of the pollution of heavy wheat production in Iran, in relation to cadmium, none of the analyzed samples cadmium concentration has not exceeded the Codex limit. In addition, the results of zinc measurement in wheat samples indicate zinc deficiency in most of the samples. Therefore, regarding the share of bread in the food basket of Iranian society, increasing the concentration of zinc in the wheat of Iran should be taken into consideration.

  Keywords: Heavy Metals, Lead, Cadmium, Zinc, wheat, Iran
 • Shokoofeh Sajedi Sabegh, Nabiollah Mansouri *, Lobat Taghavi, Seyed Alireza Haji Seyed Mirza Hosseini Pages 175-190
  Background and Objectives

  Heavy metal pollution of airborne particles is a serious problem in the urban environment and has been considered by many researchers. Among heavy metals, lead is an element that enters suspended particles from various sources. In this research, the amount of lead in suspended particles indoor and outdoor the building of Karaj metropolis has been investigated.
  Material and

  Methodology

  Sampling of suspended particles was performed in December 2019 from 23 stations indoor and outdoor the building in Karaj metropolis. In order to measure the amount of lead in the collected samples, wet chemical digestion method was used by nitric acid/perchloric acid combination. Finally, the concentration of lead metal was measured using ICP-MS.

  Findings

  Based on the findings of this study, the highest levels of lead indoor and outdoor the buildings were measured as 858.73 and 446.28 μg/g, respectively. Also, a significant difference was observed between the amount of lead indoor and outdoor the building and in addition between different stations, in some stations the amount of lead indoor and in some stations outdoor the building the amount of this element was measured more.
  Discussion and

  Conclusion

  Lead analysis in indoor and outdoor dust samples in Karaj metropolis shows the spatial distribution of this pollutant in different stations based on pollutant sources. Examination of the results of one-way analysis of variance test showed that in areas with higher traffic load, the amount of lead in dust samples collected inside and outside the building was higher than other stations.

  Keywords: Suspended particles, Lead, Karaj metropolis, Traffic, ICP-MS, Air pollution