فهرست مطالب

تحقیقات مهندسی صنایع غذایی - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 70، بهار و تابستان 1400)
 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 70، بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/12
 • تعداد عناوین: 13
|
 • الناز قنبری، مصطفی سلطانی*، سوده محمدی صفحات 1-18

  ماست از فرآورده های تخمیری پرمصرف شیر است که به دلیل ارزش تغذیه ای بالا تاثیر مثبتی بر سلامتی دارد. شیر الاغ سرشار از ویژگی های تغذیه ای و درمانی بالاست که در غنی سازی فرآورده های غذایی مختلف به کار گرفته می شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از نسبت های مختلف شیر الاغ و شیر گاو بر ویژگی های کیفی ماست قالبی است. به این منظور نمونه های ماست قالبی با استفاده از شیر گاو و شیر الاغ به ترتیب با نسبت های 100:0، 0:100، 50:50، 75:25، 25:75 تولید شد. نمونه های تولیدشده به مدت 15 روز در دمای 1±4 درجه سلسیوس قرار داده شدند و آزمون های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی در دوره نگهداری روی نمونه های ماست اجرا شد. نتایج آزمون های مختلف نشان داد افزایش نسبت استفاده از شیر الاغ موجب کاهش معنی دار (0.05 >p در مقادیر pH، چربی (درصد)، پروتیین (درصد)، ماده خشک (درصد)، ظرفیت نگهداری آب (درصد)، ویسکوزیته (سانتی پوآز)، سفتی بافت (نیوتن) و عطر و طعم و افزایش معنی دار (0.05>p) در مقادیر اسیدیته (درصد لاکتیک اسید) و آب اندازی (گرم بر 25 گرم) در نمونه های ماست قالبی شد. برای ماست های قالبی تولید شده از شیر گاو و شیر الاغ با نسبت های 100:0 و 0:100 مقادیر pH برابر 3.95 و 4.19، اسیدیته برابر 1.47 و 1.26، آب اندازی برابر 8.39 و 6.36 و ویسکوزیته برابر 3890 و 17860 در روز پانزدهم انبارداری تعیین شد. درمجموع، استفاده از ترکیبات شیر الاغ و شیر گاو به نسبت های 75:25 و 50:50 منجر به تولید قابل قبول ترین نمونه های ماست قالبی ازنظر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی شد.

  کلیدواژگان: شیر الاغ، شیر گاو، ظرفیت نگهداری آب، ماست قالبی، ویسکوزیته
 • رضا اسماعیل زاده کناری*، ندا مشتاق صفحات 19-38

  هدف این پژوهش، بررسی اثر امواج فراصوت (اولتراسوند) در فرایند تصفیه روغن کلزا و کاهش دما و زمان مورد استفاده در مقایسه با روش متداول است. در این تحقیق برای صمغ گیری، خنثی سازی و رنگ بری روغن از حمام فراصوت استفاده شد. برای صمغ گیری دمای 45 و 65 درجه سلسیوس و زمان 30 و 60 دقیقه، برای خنثی سازی روغن صمغ گیری شده دمای 40 و 55 درجه سلسیوس و زمان 20 و 30 دقیقه، و برای رنگ بری روغن خنثی شده دمای 45 و 60 درجه سلسیوس به مدت 20 و 30 دقیقه استفاده شد. در تمامی مراحل، از حمام فراصوت با توان 100 وات و فرکانس 20 کیلوهرتز استفاده شد. اندیس اسیدی، اندیس پراکسید و ترکیب اسیدهای چرب روغن شاهد و اولتراسوند شده تعیین گردید. در فرایند صمغ گیری با اولتراسوند، اندیس اسیدی تغییر معنی داری (P< 0.05)  نکرد ولی اندیس پراکسید افزایش یافت (P< 0.05). در فرایند خنثی سازی با اولتراسوند، میزان اسید چرب آزاد به طور معنی داری کاهش ولی اندیس پراکسید افزایش یافت (P< 0.05). در مرحله رنگ بری با اولتراسوند، میزان اسیدهای چرب آزاد و پراکسید افزایش معنی داری نسبت به مرحله قبل نداشتند. ترکیب اسیدهای چرب پس از سه فرایند تصفیه روغن با امواج فراصوت تغییر نکرد. امواج فراصوت می تواند به عنوان روشی کارآمد در فرایند تصفیه روغن استفاده شود و بر ترکیب اسیدهای چرب روغن اثری نداشته باشد.

  کلیدواژگان: امواج اولتراسونیک، خنثی سازی، صمغ گیری، رنگ بری، روغن های نباتی
 • فرزاد گودرزی* صفحات 39-50

  میزان افت فشار استاتیک هوای در حال گذر از خلال توده محصولات کشاورزی یکی از داده های اساسی برای انتخاب دمنده مورد استفاده در سیستم های هوادهی یا خشک کردن آنها است. در این مطالعه با استفاده از یک دستگاه شبیه ساز که متشکل از بخش های کمپرسور هوا، دبی سنج جریان هوا، مخزن استوانه ای شکل و یک فشار سنجU  شکل بود، میزان افت فشار استاتیک هوا در توده هایی از دو رقم سیب زمینی آگریا و مارفونا اندازه گیری و در قالب مدل ریاضی Shedd ، روابط رگرسیونی آنها با سنجه های عمق توده، ابعاد غده، درصد ناخالصی و درصد رطوبت توده تعریف شد. بر این اساس با افزایش سرعت جریان هوا، میزان افت فشار استاتیک هوا افزایش می یابد.با افزایش هر 25 سانتیمتر به عمق توده محصولات سیب زمینی اگریا، مارفونا، افت فشار استاتیک به ترتیب 1.49 و 1.53 برابر می شود. با افزایش هر2 درصد خاک و دیگر ناخالصی های همراه توده محصول، میزان افت فشار هوا در توده سیب زمینی اگریا و مارفونا به ترتیب 1.36 و 1.33 برابر می شود. در دبی یکسان جریان، توده های سیب زمینی با محتوای رطوبت بالاتر، افت فشار استاتیک هوای کمتری را نشان می دهند. در شرایط یکسان، افت فشار هوا در توده سیب زمینی رقم آگریا 4 تا 6 درصد بیشتر از مارفونا است.

  کلیدواژگان: افت فشار استاتیک، رطوبت، سرعت جریان، سیب زمینی، عمق
 • اوریا فعله گری، فریبا نقی پور*، علیرضا فرجی صفحات 51-68

  امروزه هدف از فناوری مواد غذایی، تولید غذاهای آماده با کیفیت بالاتر و ارزش تغذیه ای بیشتر است. برای رسیدن به این هدف، تولید محصولات فراسودمند، به خصوص میان وعده های تهیه شده از آرد گندم، جایگاه خاصی دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی امکان تولید دونات تخمیری فراسودمند با افزودن آرد دانه چیا در سه سطح صفر، 5 و 10 درصد و نوشیدنی کامبوجا (به جای آب) در سه سطح صفر، 50 و 100 درصد است. در این تحقیق، پارامترهای فیزیکوشیمیایی و ویژگی های حسی محصول تولیدی در یک طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل ارزیابی شد (P<0.05). بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد با افزایش میزان آرد دانه چیا و نوشیدنی کامبوجا در فرمولاسیون دونات تخمیری، میزان رطوبت، ترکیبات فنولیک کل و فعالیت آنتی اکسیدانی محصول نهایی افزایش می یابد. همچنین معلوم شد در بین نمونه های تولیدی، نمونه حاوی 5 درصد آرد دانه چیا و 100 درصد نوشیدنی کامبوجا، بیشترین میزان حجم مخصوص و تخلخل و کمترین میزان سفتی بافت را در بازه های زمانی 1، 3 و 7 روز پس از تولید، دارد. از سوی دیگر با افزایش میزان نوشیدنی کامبوجا، از روغن محصول نهایی کاسته شد. با افزودن آرد دانه چیا و نوشیدنی کامبوجا، میزان مولفه های*Lو a پوسته به ترتیب کاهش و افزایش یافت، درحالی که میزان مولفه * b تنها با افزایش 100 درصد نوشیدنی کامبوجا در فرمولاسیون محصول افزایش یافته است. داوران چشایی نمونه حاوی 5 درصد آرد دانه چیا با 100 درصد نوشیدنی کامبوجا را بهترین نمونه معرفی کردند.

  کلیدواژگان: عملگرا، فراورده های غلات، فرمولاسیون، فعالیت آنتی اکسیدانی، میان وعده
 • سعید ملک، لاله مشرف* صفحات 69-78

  گل محمدی یکی از مهم ترین گیاهان معطر است که برای تولید اسانس و گلاب کشت می شود. زمان نگهداری گل تا مرحله تقطیر متغیر و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت اسانس گل متفاوت است. برای آگاهی از تغییرات در زمان نگهداری، مقدار اسانس و مواد موثر گل محمدی بلافاصله پس از چیدن گل و بعد از یک و سه روز نگهداری در دماهای 5-، 4  و 25 درجه سلسیوس بررسی شد. نتایج آزمون های کمی نشان داد که در دمای 25 درجه سلسیوس پس از 24 ساعت حدود 4/6 درصد از رطوبت و 50 درصد از اسانس گل از دست می رود. بررسی ها نشان داد پس از دو روز نگهداری در دمای محیط، کاهش اسانس قابل توجه است ولی پس از این مدت از شدت کاهش آن کاسته می شود. پس از دو روز نگهداری در دمای 4 و 5- درجه سلسیوس ، تغییر معنی داری در میزان اسانس نمونه ها مشاهده نشد. از نظر آزمون های کیفی تغییرات مقدار سیترونلول در گل نگهداری شده در دمای 25 درجه سلسیوس پس از سه روز نگهداری روندی صعودی داشت و از 31.72 درصد اولیه به 39.2 رسید. نسبت سیترونلول به ژرانیول طی تخمیر پس از یک و سه روز نگهداری در دمای 25 درجه سلسیوس از 1.4 اولیه به ترتیب به 8.55 و 14.4 رسید. در حالی که در دماهای 4 و 5-  درجه سلسیوس و پس از یک روز نگهداری، میزان تغییرات در نسبت سیترونلول به ژرانیول نسبت به مقدار اولیه قابل توجه نبود. بر اساس نتایج این پژوهش نگهداری گل در دمای 4 درجه سلسیوس پس از یک روز، تغییراتی در میزان اسانس استحصالی و کیفیت آن ایجاد نمی شود.

  کلیدواژگان: عطرمایه، گیاهان دارویی، گیاهان معطر، نسبت سیترونلول به ژرانیول
 • احمدرضا حسینی، سید محمدعلی رضوی*، مسعود تقی زاده صفحات 79-94

  در این پژوهش، صمغ دانه مرو بر اساس روش خشک (مبتنی بر اصطکاک) استخراج شد و شرایط استخراج با استفاده از روش سطح پاسخ و در قالب طرح باکس بهنکن بهینه یابی گردید. روش استخراج خشک با هدف دستیابی به روشی اقتصادی، سریع، دوست دار محیط زیست (تکنولوژی سبز)، پیوسته، با کاربری آسان و خودکار به کار گرفته شد. متغیرهای مستقل این پژوهش شامل: سرعت روتور (750، 825 و 900 دور بر دقیقه)، زاویه سایش (0، 10، 20 درجه) و فاصله سایش (1.5، 2 و 2.5 میلی متر) بودند. تاثیر متغیرهای مستقل بر بازده استخراج، مقدار پروتیین و ویسکوزیته ظاهری (نرخ برش 46 بر ثانیه) بررسی شدند. نتایج بررسی ها نشان داد که مدل های چند جمله ای درجه دوم تغییرات داده ها و تاثیر آنها را بر پاسخ ها به خوبی توصیف می کند. بهینه شرایط استخراج با معیار بیشترین بازده، ویسکوزیته ظاهری و کم ترین مقدار پروتیین در سرعت روتور 900 دور بر دقیقه، زاویه سایش 6.9 درجه و فاصله 2.2 میلی متر حاصل شد که در این شرایط بازده استخراج، مقدار پروتیین و ویسکوزیته ظاهری به ترتیب برابر با 10.61 درصد، 7.02 درصد و 112 میلی پاسکال ثانیه دست آمد.

  کلیدواژگان: تکنولوژی سبز، بهینه یابی، سایش، موسیلاژ دانه ای، ویسکوزیته
 • محمدعرفان بهرامی، مسعود هنرور*، سمانه الهیان، اشکان رضایی صفحات 95-108

  با توجه به اهمیت اقتصادی حفظ ویژگی های مطلوب چغندرقند در سیلو، به کارگیری راهکارهای مناسب به منظور افزایش مدت زمان نگهداری این محصول پس از برداشت ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر در دو مرحله مجزا به بررسی راهکارهای عملیاتی افزایش مدت زمان نگهداری چغندرقند در سیلو پرداخته است. در مرحله اول، اثر دماهای مختلف 4، 12 و 24 درجه سلسیوس و 15، 30 و 40 روز نگهداری چغندرقند بر خصوصیات مختلف فیزیکوشیمیایی مانند میزان قند، شدت تنفس، و افت وزنی چغندر و در مرحله دوم، با کمک تیمارهای شیمیایی مختلف و استفاده از سطوح متفاوت کلرید کلسیم (2، 4 و 6 درصد) و شیرآهک (5، 10 و 15 درصد) و پاشش محلول آنها بر سطح چغندرقند، درصد قند، درجه خلوص، و شمارش کلی کپک و مخمر نمونه ها بررسی شده است. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار اجرا و به منظور مقایسه میانگین یافته ها از نرم افزار minitab استفاده شد. یافته های حاصل از این تحقیق نشان می دهد اضافه کردن این دو ترکیب در تیماری با 2 درصد کلرید کلسیم و 5 درصد شیرآهک به منظور کنترل و حفظ ویژگی های کیفی نمونه های چغندرقند دارای بیشترین اثربخشی است.

  کلیدواژگان: تنفس، چغندرقند، شیرآهک، کلسیم کلراید
 • جلال محمدزاده*، جواد زنگانه، علی رضا قدس ولی صفحات 109-122

  تولید جو مقام چهارم را در جهان دارد. مصرف جو با توجه به خواص مفید و مغذی آن، در اکثر کشورهای دنیا رو به افزایش است. در راستای جایگزینی روش های نوین و کم خطر برای افزایش عمرانباری غلات (به جای استفاده از سموم شیمیایی)، در این تحقیق تاثیر گاز ازن با دو متغیر غلظت ازن (25، 50 و 75 پی پی ام) در مدت زمان ازن دهی (3،1، 5 و 7 روز) در دانه جو (رقم ریحانه) در مقایسه با نمونه شاهد با تعیین ویژگی های انبارمانی جو به لحاظ کنترل رشد و گسترش قارچ ها، حشرات، قدرت جوانه زنی دانه و تغییرات خصوصیات کیفی دانه ها بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد، افزایش غلظت ازن و زمان ازن دهی سبب افزایش کنترل رشد قارچ ها، گسترش سم قارچی آفلاتوکسین و آفات انباری می شود. آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد، این افزایش در غلظت های بیشتر از 50 پی پی ام و زمان 3 روز ازن دهی معنی دار نیست (0.05>P). همچنین، استفاده از غلظت 75 پی پی ام گاز ازن در زمان های 1، 3، 5 و 7 روز سبب افزایش شاخص اسیدیته چربی و افزایش شاخص کربوکسیل نشاسته دانه جو، نسبت به نمونه شاهد، شده است. شرایط مختلف ازن دهی تا غلظت 50 پی پی ام در زمان های مختلف ازن دهی تاثیر معنی داری بر میزان پروتیین دانه جو ندارد (0.05>P).  نتایج ارزیابی قدرت جوانه زنی دانه ها نشان داد کاهش قوه نامیه در غلظت 50 تا روز پنجم ازن دهی، نسبت به نمونه شاهد، کاهش محسوسی نداشت و ازن دهی در شرایط 75 پی پی ام و در زمان 7 روز سبب کاهش قوه نامیه تا 31.5 درصد در دانه جو گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از غلظت 50 پی پی ام در طی 3 روز ازن دهی برای نگهداری دانه جو را می توان پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: ازن دهی، انبارمانی، خصوصیات کیفی، دانه جو
 • مریم کهزادیان، وجیهه فدائی نوغانی* صفحات 123-140
  گیاه جغجغه با نام علمی Prosopis farcta  از تیره فرعی گل ابریشم است که به دلیل اثرهای سلامتی بخش این گیاه و کاربرد آن در پیش گیری از بیماری های مزمن می توان از آن به عنوان افزودنی طبیعی و ایمن در موادغذایی استفاده کرد. ترکیب اصلی و ماده موثر ریشه این گیاه، لوتیولین نام دارد که یک فلاوونویید است. هدف از این پژوهش، تعیین ویژگی های ضداکسیدانی و کیفی نمونه های ماست قالبی حاوی عصاره آبی ریشه گیاه جغجغه (T1= 0.01; T2=0.03; T3=0.05 درصد حجمی/حجمی) و لوتیولین (T4= 0.005; T5=0.01 درصد حجمی/حجمی) و شاهد (T6=بدون عصاره آبی ریشه گیاه جغجغه و لوتیولین) نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس به مدت 15 روز است. بعد از ذخیره سازی، تعداد باکتری های آغازگر در نمونه های ماست حاوی عصاره آبی ریشه گیاه جغجغه بیشتر بود تا در نمونه های ماست حاوی لوتیولین و شاهد (p<0.05). فعالیت مهار رادیکال DPPH با افزایش مقدار عصاره آبی ریشه گیاه جغجغه و محلول لوتیولین افزایش یافت (p<0.05). در ارزیابی حسی، T1 بالاترین امتیاز پذیرش حسی (بعد از شاهد) را میان گروه های آزمایشی کسب کرد. نتایج این مطالعه تایید می کند که عصاره آبی ریشه گیاه جغجغه می تواند برای بهبود ظرفیت ضداکسیدانی ماست قالبی استفاده شود.
  کلیدواژگان: ریشه جغجغه، فعالیت ضد اکسیدانی، لوتئولین، ماست فراسودمند
 • الهام آذرپژوه*، پروین شرایعی، هما بهمدی صفحات 141-156
  امروزه مصرف کنندگان خواستار غذاهای سالم، طبیعی و تازه ای هستند که در هنگام مصرف، حداقل انرژی و زمان برای آماده سازی آنها لازم باشد. در بین سبزی ها، پیاز و فرآورده های آن به دلیل خواص دارویی رتبه اول مصرف را در بین آلیوم های خوراکی دارند. هدف از این پژوهش تعیین اثر روش های ضدعفونی، بسته بندی و نگهداری بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی پوره پیاز است. بدین منظور، پوره پیاز با محلول های مختلف شامل (کلرین+ اسید سیتریک+ اسید آسکوربیک)، (نیسین+اسید سیتریک) (اسید استیک+منتول)، (سدیم اسید سولفات+ اسید آسکوربیک+اسید سیتریک+کلرید کلسیم)، (کلرید کلسیم+ اسید آسکوربیک+ اسید سیتریک+ آب در دمای 80 درجه سلسیوس) و (شاهد، بدون پیش تیمار) ضدعفونی شد. نمونه ها پس از آن در بسته بندی پلی اتیلن با دانسیته پایین و با دو روش تحت خلا و اتمسفر معمولی بسته بندی و به مدت 21 روز در دمای 4 درجه سلسیوس در یخچال نگهداری شدند. هر هفته یک بار مقدار کل مواد جامد انحلال پذیر در آب (بریکس)، افت وزنی کل ترکیب های فنلی، فعالیت ضد اکسندگی و آزمون میکروبی (بار میکروبی کل، کپک و مخمر) روی نمونه ها اندازه گیری شد. تجزیه وتحلیل آماری داده ها با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی نشان داد که در تمام تیمارها، ویژگی های شیمیایی در زمان نگهداری کاهش و تعداد کل میکروب های زنده و تعداد کل کپک و مخمر افزایش می یابند (p<0.05). نتایج بررسی ها نشان داد در نمونه پوره پیاز پیش تیمار شده با کلرید کلسیم (0.5 گرم در 100 میلی لیتر) + اسید آسکوربیک (1 گرم در 100 میلی لیتر) + اسید سیتریک (1 گرم در 100 میلی لیتر) در دمای 80 درجه سلسیوس، ویژگی های شیمیایی، ترکیبات فنلی، و خواص ضد اکسایشی حفظ و کمترین میزان رشد میکروبی در آن دیده شد. ویژگی های کمی، کیفی و میکروبی در روش بسته بندی تحت خلا، مناسب تر بود تا در روش بسته بندی تحت اتمسفر معمولی
  کلیدواژگان: آلودگی میکروبی، اسیدهای آلی، فرآورده های پیاز، مواد ضدعفونی کننده
 • حسین احمدی چناربن *، سارا موحد صفحات 157-168

  تعیین مناسب‌ترین زمان برداشت محصولات کشاورزی و کاربرد شرایط بهینه خشک‌کردن اهمیت خاصی دارد. دانه ذرت 5/5 درصد روغن دارد که حدود 85 درصد آن در جوانه‌اش موجود است. با توجه به کشت وسیع این محصول، لازم است گامی اساسی در جهت افزایش کیفیت روغن استخراجی از آن برداشته شود. در پژوهش حاضر تاثیر دما در چهار سطح 45، 55، 65 و 75 درجه سلسیوس، رطوبت دانه در زمان برداشت در سه سطح 30، 35 و 40 درصد (بر پایه خشک) و سرعت جریان هوای داغ در دو سطح 1 و 2 متر بر ثانیه بر مقدار کل روغن، رنگ روغن، مقدار اسیدهای چرب آزاد و عدد پراکسید بررسی گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد و میانگین‌ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن و در سطح احتمال 5 درصد مقایسه شدند. برابر نتایج به دست آمده، مناسب‌ترین دما به منظور خشک کردن دانه ذرت 55 درجه سلسیوس، مناسب‌ترین رطوبت زمان برداشت 30 درصد بر پایه خشک و مناسب‌ترین سرعت جریان هوای داغ 2 متر بر ثانیه تعیین گردید. مقدار پراکسید نمونه‌ها قبل از خشک‌کردن و در تمامی نمونه‌های خشک شده، به‌دلیل نداشتن زمان کافی برای آغاز مکانیسم اکسیداسیون بسیار ناچیز بود.

  کلیدواژگان: اسیدهای چرب آزاد، خشک کردن، روغن ذرت، عدد پراکسید
 • هادی عظیمی نژادیان *، محمود محمودی اشکفتکی صفحات 169-182

  در تحقیق حاضر، تاثیر توان مایکروویو و ضخامت نمونه‌ها بر ضریب های انتقال جرم ورقه‌های سیب‌زمینی بررسی شده است. داده‌های تجربی از خشک کردن ورقه‌های سیب‌زمینی با ضخامت‌های 3.5، 5، 7 و 9 میلی‌متر با چهار سطح توان مایکروویو 200، 400، 600 و 800 وات به دست آمد. از مدل تحلیل دینسر و داست برای مدل‌سازی فرآیند خشک کردن و تخمین ضریب های انتقال جرم در نمونه‌ها استفاده شد. عدد بایوت در محدود 1.299 تا 4.096 به دست آمد و با افزایش توان مایکروویو و کاهش ضخامت نمونه‌ها بهبود یافت. ضریب های انتشار رطوبت و انتقال جرم سطحی ورقه‌های سیب‌زمینی به ترتیب از 8-10*2.389 تا 8-10*14.681 متر مربع بر ثانیه و از 5-10*2.246 تا 5-10*7.116 متر بر ثانیه متغیر و به‌طور معنی‌داری (در سطح احتمال 5 درصد) با افزایش توان مایکروویو و ضخامت نمونه‌ها افزایش یافتند. انرژی‌های فعال‌سازی انتشار رطوبت و تبخیر رطوبت سطحی به ترتیب در محدوده‌های 1.451-1.746 وات بر گرم و 0.712-1.323 وات بر گرم به دست آمدند.

  کلیدواژگان: مدل تحلیلی، عدد بایوت، ضریب انتشار رطوبت، انتقال جرم سطحی، انرژی فعال سازی
 • مجید لشگری*، حامد توکلی، رضا محمدی گل، ولی الله لطفی صفحات 183-194

  امنیت مواد غذایی که به‏ طور مستقیم با سلامت افراد جامعه در ارتباط است همواره مورد توجه تمامی کشورها بوده است. با توجه به اینکه تخم‏مرغ در بسیاری از صنایع غذایی مصرف می‏ شود و در برنامه غذایی روزانه بسیاری از مردم نیز قرار دارد، تشخیص تازگی آن نیز اهمیت بالایی خواهد داشت . در این تحقیق، قابلیت سامانه آکوستیک به ‏عنوان روشی غیرمخرب برای تشخیص تازگی تخم‏ مرغ بررسی شده است. نمونه ‏ها در دمای محیط به مدت 1، 4، 7، 10، 13 و 16 روز نگهداری شدند. پس از داده‏برداری، تمامی سیگنال‏های صدا با استفاده از طیف اسپکتروگرام به تصویر تبدیل شدند. در این تحقیق با استفاده از آزمون مخرب و با در نظر گرفتن دو معیار واحد هاو و ارتفاع کیسه هوا، میزان تازگی نمونه‏ ها ارزیابی شد. نتایج آزمون مخرب نشان داد که تمامی نمونه‏ های مربوط به روزهای 16و 13 و همچنین 80 درصد نمونه ‏های مربوط به روز 10 با افت کیفیت همراه بوده­اند که از نظر معیار درجه‏ بندی، جزو گروه غیرتازه و به عبارتی بی‏ کیفیت به شمار می‏ آیند. بنابراین، نمونه‏ ها به دو گروه تازه (روزهای 1، 4 و 7) و غیرتازه (روزهای 10، 13 و 16) تقسیم شدند. از چهار شبکه یادگیری عمیق از پیش‏ آموزش‏ دیده AlexNet، VGGNet، GoogLeNet و ResNet در این تحقیق استفاده شد. در بین این شبکه‏ ها، شبکه ResNet با میانگین دقت طبقه ‏بندی 71.5 درصد بهترین دقت را داشته است.

  کلیدواژگان: آکوستیک، تازگی، شبکه عصبی کانولوشن، طبقه ‏بندی
|
 • Elnaz Ghanbari, Soodeh Mohammadi Pages 1-18

  Yoghurt is a high consumed fermented milk product which has positive effect on health due to high nutritional value. Donkey milk is rich in nutritional and therapeutic properties and is used in enrichment of various food products. The aim of this study was to evaluate the effect of using different rates of donkey milk and cow milk on quality properties of set-type yoghurt. For this purpose, yoghurt samples were manufactured using different rates of donkey milk and cow milk with the ratios of 100:0, 0:100, 50:50, 75:25 and 25:75, respectively. Yoghurt samples were stored in refrigerator (4±1°C) for 15 days and their physicochemical, texture and sensory properties were evaluated at 1st, 8th and 15th day of storage. The results of different analysis showed that increasing the rate of donkey milk in yoghurt samples caused to significant decrease (p<0.05) in pH, fat (%), protein (%), dry matter (%), water holding capacity (%), viscosity (centipoise), hardness (N) and odor and flavor and significant increase (p<0.05) in acidity (% LA) and syneresis (g/25g). For yoghurt samples manufactured with cow milk and donkey milk with the ratios of 100:0 and 0:100, the amounts of pH were 3.95 and 4.15, acidity were 1.47 and 1.26, syneresis were 8.39 and 6.36 and viscosity were 3890 and 17860 in 15th day of storage. In conclusion, yoghurt samples manufactured from the combination of donkey milk and cow milk at 25:75 and 50:50 ratios had acceptable points regard to physicochemical, texture and sensory properties.

  Keywords: Donkey milk, cow milk, Set-type yoghurt, physiochemical properties, texture characteristics
 • R. Esmaeilzadehkenari*, N. Moshtagh Pages 19-38

  The aim of this study was to investigate the effects of ultrasonic waves, reducing the temperature and lowering the time in the refining of canola oil, compared to the conventional method. In this study, an ultrasonic bath was used for degumming, neutralizing and oil bleaching. The temperature of 45 and 65 °C and time of 30 and 60 min for degumming, the temperature of 40 and 55 °C and time of 20 and 30 min for neutralization of degumming oil, the temperature of 45 and 60 °C and time of 20 and 30 min for bleaching of neutralized oil were used. At all stages, an ultrasonic bath with 100 Watts power and a frequency of 20 kHz was used. The acid index, peroxide value, and fatty acid composition of oils were determined. The acid index did not change significantly (p > 0.05) in the degumming process, but the peroxide value was increased (p < 0.05). In the process of neutralizing with ultrasound, the free fatty acid content was significantly reduced (p < 0.05), but the peroxide index was increased (p < 0.05). In the bleaching process by ultrasound, the free fatty acids and peroxide levels did not increase significantly in this treatment. The combination of fatty acids did not change with the ultrasonic waves after three refining processes. Ultrasonic waves can be used as a safe method in the process of oil refining and do not affect the composition of oil fatty acids.

  Keywords: Oil qualitative properties, Rapeseed oil, Ultrasonic waves
 • F. Goodarzi* Pages 39-50

  The rate of static pressure drop of air passing through the mass of agricultural products is one of the basic data for selecting the fan used in aeration or dryer systems. In this study, the amount of static air pressure drop through the masses of Agria and Marfona cultivars was measured using a simulator device consisting of an air compressor, a rotameter, a cylindrical bin, and a U-shaped barometer and their regression relationship with some parameters such as depth of mass, moisture content and percentage of unwanted materials (soli &, etc.) were defined by using of Shedd’s model. According to these tests: As the air velocity increases from 0.085 to 0.53 (m/s), the static air pressure drop increases too. By each 25 cm increase in the depth of Agria and Morfona potatoe piles, the static pressure will be dropped by 1.49 and 1.53 times respectively. With each 2% increase of soil and other impurities in the potato pile, the rate of air pressure drop in the potato mass of Agria and Marfona increases 1.36 and 1.33, respectively. At similar airflow rates, potatoes with higher moisture content showed fewer static pressure drops. The airflow resistance of the Agria potato piles measured 4 to 6% more than the Marfona cultivar, at the same condition.

  Keywords: airflow, Static pressure drop, Potato, Depth, Moisture
 • O. Feelegari, F. Naghipour*, A. Faraji Pages 51-68

  Preparing ready- to -eat foods with higher quality and nutritional value is one of the purposes of food technology. In order to achieve this goal, the producing functional foods, especially snacks prepared from wheat flour, is so important. The aim of this research was to find out the possibility of producing functional fermented doughnut by using chia seed flour in levels of 0, 5 and 10% and replacing kombucha beverage with water in levels of 0, 50, and 100%. Physicochemical and sensorial characteristics of final product were evaluated in the form of a completely randomized design with factorial arrangement (P ≥0.05). The results showed that by increasing the amount of chia seed flour and the replaceing of kombucha beverage with water in fermented doughnuts, the moisture content, the total phenolic compounds and the antioxidant activity of final products were increased. In addition, the samples containing of 5% chia seed flour and 100% of kombucha beverage had the highest amount of specific volume and porosity and lowest firmness during 1, 3 and 7 days after preparation. The amount of oil in the final product decreased by increasing kombucha beverage. Also, by adding chia seed flour and replacing kombucha beverage with water, L* and a* values decreased and increased respectively, while the b* value increased by using 100% kombucha beverage. Finally, the panelists accepted the samples containing 5% of chia seed flour and 100% of kombucha beverage as the best samples.

  Keywords: Antioxidant activity, Fermented doughnut, Formulation, Functional, Snacks
 • S. Malek, L. Mosharraf* Pages 69-78

  From harvesting time to distillation, Rosa damascena is subjected to evaporation and fermentation; the enzymatic activities occur in Rosa damascena affect the essential oil content and its components. Statistical analysis using factorial method, with three replications was carried out to determine the effects of storage of flower on essential oil content at 25°C, 4°C and - 5°C during 0, 1 and 3 days of storing. Gas chromatography analysis was also carried out for each treatment. Results indicated that the  flowers lost 6.4% of the moisture content, and 50% of essential oil content 24 hours after storage at 25°C. The loss was not significant during two days of storage at 4°C and - 5°C. Citronellol content increased from 31.72% in fresh flower to 39.2% during three days of storage at 25°C. The ratio of citronellol to geraniol was 1.4, 8.55, and 14.4 at the harvesting time, after one day and after three days of storage at 25°C respectively, while the ratio did not meet significant change for the flower stored at 4°C and - 5°C. Storing the flowers at 4°C for one day could save relatively essential oil content and its components.

  Keywords: Aromatic plants, essential oil, Medicinal plants, Rate of Citronellol to Geraniol
 • A. R. Hosseini, S. M. A. Razavi*, M. Taghizadeh Pages 79-94

  In this research, sage seed gum was extracted using the dry method (friction-based) and the extraction conditions was optimized by the response surface method and using the box-Behnken design. Dry extraction method was used to achieve an economical, inexpensive, fast, eco-friendly (green technology), continuous, easy usage and automated method. The independent variables in this research were rotor speed (750, 825, 900 rpm), angle of friction (0, 10, 20 degree) and friction distance (1.5, 2, 2.5 mm). The effects of these variables on extraction yield, protein content and apparent viscosity (at a shear rate 46 1/s) were investigated. The results showed that quadratic polynomial models adequately explained the data variation and represented the actual relationship between independent variables and responses. The optimum conditions with maximum extraction yield and apparent viscosity and minimum protein content were achieved when the rotor speed, angle of friction and friction distance were 900 rpm, 6.9 degree, 2.2 mm, respectively. At the optimized conditions, the extraction yield, protein content and apparent viscosity were obtained 10.61%, 7.02%, and 112 mPa.s, respectively

  Keywords: Apparent viscosity, Green technology, Friction, seed mucilage
 • M. E. Bahrami, Ma. Honarvar*, S. Elahian, A. Rezaei Pages 95-108

  Considering the economic importance of preserving the desired characteristics of sugar beet in silage, it seems necessary to use appropriate methods to keep better this product in storage. This study was done in 2 different stages to show the environmental effect on sugar beet storage and the result of using 2 chemicals on keeping quality attributes of sugar beet. In the first phase of this study, the effects of temperatures 4, 12 and 24 degrees Celsius during 15, 30 and 45 days of storage on sugar content, respiration rate, and weight loss, and in the second phase, using chemical treatments with different levels of calcium Chloride (2, 4 and 6%) and milk of lime (5, 10 and 15%) on sugar content (%), percentage of loss weight and total number of mold and yeast were investigated. The result shows that the effect of calcium chloride and milk of lime on keeping and improve the quality of sugar beet was effective.

  Keywords: calcium chloride, Milk of Lime, respiration, sugar beet
 • J. Mohammadzadeh*, J. Zanganeh, A. R. Ghodsevali Pages 109-122

  Barley were ranked fourth among the cereals, and due to their beneficial and nutritious properties their consumption is increasing in most countries of the world. In order to replace the new and risk-free methods to extend the shelf life of cereals (instead of chemical pesticides), the use of ozone gas. in this study the effect of ozone gas with two variables of ozone concentration (25, 50 and 75 ppm) on ozonation time (1, 3, 5 and 7 days) in barley (Reyhaneh cultivar) compared to the control sample by determining storage characteristics of barley in terms of control of fungal, insects growth, germination power and changes in grains quality characteristics. The results showed that increased ozone concentration and ozonation time increased control of fungal growth, spread of fungal toxins (aflatoxins) and increased effect of ozone on storage pests grains. The mean comparison test showed that this increase was not significant at concentrations greater than 50 ppm and 3 days ozonation time in both grains (P<0.05). Also, the use of 75 ppm ozone at 1, 3, 5 and 7 days caused significant oxidative changes compared to the control in fat (acidity and peroxide) and starch (carboxyl index) barley. The different ozonation conditions up to 50 ppm concentration and all time had no significant effect on protein content in barley compared to control (P<0.05). The results of seed germination evaluation showed no significant decrease in seed germination at 50 ppm concentration up to 5 days of ozonation compared to control and ozonation at 75 ppm and at 7 days compared to the control sample reduced germination to 31.5%. Therefore, based on the results, it was suggested to use ozone concentration of 50 ppm for 3 days of ozonation for storage of barley grains.

  Keywords: Barley, Ozonation, Quality properties, Shelf life
 • Maryam Kohzadiyan, Vajiheh Fadaei-Noghani * Pages 123-140
  Prosopis farcta is a kind of subaltern silk flowers that due to its healthful effects and its use in the prevention of chronic diseases, this plant can be used as a natural and safe food additive. Main component and major constituent of this plant root is luteolin which is a flavonoid. The objective of this research was to determine the antioxidant and quality characteristics of set-yogurt samples containing aquatic extract of prosopis farcta root (T1: 0.01, T2: 0.03 and T3: 0.05%v/v) and luteolin (T4: 0.005 and T5: 0.01%v/v) stored at 4°С for 15 days. After storage, the starter bacteria count in yogur samples containing aquatic extract of prosopis farcta root was more than that in yogur samples containing luteolin and control (p< 0.01). DPPH radical scavenging activity increased upon increasing the content of the aquatic extract of prosopis farcta root and lutelin. In sensory evaluations, T1 gave the highest overall acceptability score (after control) among the experimental groups. The results of this study thereby demonstrate that aquatic extract of prosopis farcta root can be used to improve the antioxidant capacity of set-yogurt.
  Keywords: Antioxidant activity, Luteolin, Prosopis farcta root, yogurt
 • Parvin Sharayei, Homa Behmadi Pages 141-156
  Consumers are seeking healthy, natural and fresh food matterials requiring minimal energy and time to be prepared. Onions and their products, rank first among edible alliums due to their medicinal properties. The aim of this study was to investigate the effects of disinfection, packaging and storage period on physicochemical properties of onion puree. For this purpose, onion puree were disinfected with different solutions including: (chlorine + citric acid + ascorbic acid), (nisin + citric acid), (acetic acid + menthol), (sodium sulfate + ascorbic acid + citric acid + calcium chloride), (calcium chloride + calcium Ascorbic + citric acid + water (80 ° C) and (control, without pretreatment). The products were then packaged in low density polyethylene in two ways under normal vacuum and conventional atmospheric packaging and stored for 21 days. The total amount of soluble solids (Brix), weight loss of total phenolic compounds, antioxidant activity (%) and microbial test (total microbial count and mold and yeast) were measured on the samples once a week. Statistical analysis of data by factorial experiment in a completely randomized design showed that in all treatments, chemical properties decreased during storage and the total number of live microbes and the total number of mold and yeast increased. The results showed that in onion puree sample, pretreated with calcium chloride (0.5 g / 100 ml) + ascorbic acid (1 g per 100 ml) + citric acid (1 g per 100 ml) at 80 °C, chemical, phenolic compounds, antioxidant properties were preserved and had the lowest rate of microbial growth. Quantitative, qualitative and microbial properties in vacuum packaging were more appropriate than in conventional atmospheric packaging.
  Keywords: Microbial Contamination, organic acids, Onion products, DISINFECTANTS
 • H. Ahmadi-Chenarbon*, S. Movahhed Pages 157-168

  Corn seed contains almost 5.5% of oil of which about 85% can be found in germs of seeds. Proper steps are necessary to take, from the point of view of harvesting time and percentage of moisture retaining in the seed during harvestinh time, to improve the quality of oil extracted from the seeds. In the present study, the effects of temperature at four levels (45, 55, 65 and 75 °C), seed moisture content at harvest time at three levels (30, 35 and 40% (d.b)), and hot air velocity at two levels (1 and 2 m/s) on the total oil content, oil color, free fatty acids and peroxide value were investigated. A factorial experiment in a completely randomized design was used to analyze the data and the mean comparison was conducted by Duncan's multiple-range test at α = 5%. Based on the results, the most appropriate drying temperature was found 55 °C, and the best moisture content at harvest time was found 30% d.b and the best hot air velocity was found 2 m/s. The peroxide value of samples (before drying and in all dried samples) was not significant because the treatments were not given enough time to begin the oxidation mechanism.

  Keywords: Free fatty acids, Drying, Corn oil, Peroxide value
 • Pages 169-182

  In the present work, the influences of microwave power and samples thickness on the mass transfer parameters of potato slices were studied using the analytical model suggested by Dincer and Dost. Four microwave powers of 200, 400, 600 and 800 W were practiced to dry mono layer of the slices with thicknesses of 3.5, 5, 7 and 9 mm. The Biot number was obtained to be in the range of 1.299–4.096; where decreased following the increment in microwave power and increased with increasing samples thickness. The moisture diffusivity and convective mass transfer coefficient were found to be significantly (P < 0.05) increased with increasing microwave power and the slices thickness, and varied in the ranges of 2.389×10-8–14.681×10-8 m2 s-1 and 2.246×10-5–7.116×10-5 m s-1, respectively. The activation energies for moisture diffusion and surface mass evaporation were determined to be in the ranges of 1.452–1.746 W g-1 and 0.712–1.323 W g-1, respectively.

  Keywords: Analytical model, Biot number, Moisture diffusivity, Surface mass transfer, Activation energy
 • M. Lashgari*, H. Tavakoli, R. Mohammadigol, V. Lotfi Pages 183-194

  Food security, which is directly related to the health of people, has always been a concern of all nations. Eggs are consumed in many food industries and are in the daily diet of many people, so detection their freshness is very important. In this study, the capability of the acoustic system as a non-destructive method for egg freshness detection was investigated. Samples were stored at room temperature for 1, 4, 7, 10, 13 and 16 days. After data collection, all audio signals were converted to images, using spectrogram. In this study, the freshness of samples was evaluated using two criteria; Haugh unit and air cell height as a destructive test. The results of destructive test showed that all samples stored for 16 and 13 days and also 80% of samples stored for 10 days faced with quality losses during storage. According to grading criteria, these samples were considered as unfresh eggs. Therefore, the samples were divided into two groups: fresh eggs (stored for 1, 4 and 7 days) and unfresh (stored for 10, 13 and 16 days). Four pre-trained deep learning networks AlexNet, VGGNet, GoogLeNet and ResNet were used in this study among which ResNet had the best classification accuracy with an average of 71.5%.

  Keywords: acoustic, freshness, convolutional neural network, classification