فهرست مطالب

ادبیات متعهد - پیاپی 1 (اسفند 1400)
 • پیاپی 1 (اسفند 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/01
 • تعداد عناوین: 1
|
 • محمدرضا نظری دارکولی* صفحات 8-21
  دارکولییسم darkoliisme (به فرانسه : Darkoliisme ، به انگلیسی : Darkoliism) یک جنبش(مکتب) ادبی است که در سال 2015 توسط محمد رضا نظری دارکولیMohammad Reza Nazari Darkoliنویسنده و منتقد ادبی ایرانی و شاگردان، دوستان، همکاران و پیروان ادبیاتش در ایران و خارج از ایران شکل گرفت.محمد رضا نظری دارکولی در سال 2015 مانیفست یک جنبش ادبی به نگارش رساند که 10 قانون در خود داشت و به پیشنهاد دوستان و همکارانش نام Darkoli بر آن نهاده شد که ضمن اشاره به ادبیات خاص محمد رضا نظری دارکولی، نام روستایی در شهرستان دلفان ایران استکه مردمی مهرپرست داشته است ؛ زیرا قوانین جنبش دارکولی نیز گسترش مهرورزی میان انسانها را دنبال می کند .پس از انتشار مانیفست جنبش (مکتب) Darkoli و در دسترس عموم قرار گرفتن آن ، این جنبش از سوی پیروانش ، مکتب ادبی Darkoliisme خوانده شد .قوانین دهگانه ی مکتب ادبی دارکولییسم به محتوای آثار ادبی می پردازد و در مقابل فرمالیسم روسی که زبان فیزیکالیستی دارد با جدیت برخواسته است .
  کلیدواژگان: دارکولییسم، محمدرضا نظری دارکولی، نظر محمدعلی اسلامی ندوشن در مورد دارکولییسم، کاریکاتور کامبیز درمبخش در مورد دارکولییسم
|
 • Mohammadreza Nazari Darkoli * Pages 8-21
  Darkoliisme (French: Darkoliisme, English: Darkoliism) is a literary movement (school) founded in 2015 by Mohammad Reza Nazari Darkoli Iranian writer and literary critic and his students, friends, colleagues and followers of literature in Iran and abroad.It was formed from Iran. In 2015, Mohammad Reza Nazari Darkouli wrote the manifesto of a literary movement that had 10 laws and at the suggestion of his friends and colleagues, it was named Darkoli. It is located in Delfan city of IranWho had a loving people; Because the laws of the Darkoli movement also pursue the spread of compassion among human beings. Deals with the content of literary works and has taken a serious stand against Russian formalism, which has a physicalist language.
  Keywords: Darkoliisme, Darkoliism. Mohammadreza Nazari Darkoli