فهرست مطالب

ادبیات دفاع مقدس - پیاپی 8 (بهار و تابستان 1400)
 • پیاپی 8 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/22
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فاطمه کلاهچیان*، رویا رجایی فرید صفحات 1-14

  عناصر طبیعت با تنوع چشمگیر، همواره نقش قابل توجهی در گزارش موضوعات و مفاهیم گوناگون به مخاطب و تصویرسازی های ادبی، به ویژه در شعر داشته اند. این نقش ها، گاهی چنان پررنگ و برجسته اند که نمی توان بدون تحقیق درباره جزییات و ظرایف آن ها، به ابعاد و زوایای بسیاری از ارزش های معنایی و صوری آثار ادبی پی برد. این کارآیی و نقش پذیری در اشعار پایداری نیز،  بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده بوده است. براساس این اهمیت، در مقاله حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، کارکردهای عناصر طبیعت در شخصیت سازی پایداری را در اشعار سپیده کاشانی و نصرالله مردانی بررسی می کنیم. دلیل انتخاب این دو شاعر، کیفیت قابل توجه اشعارشان، بهره مندی محوری از عناصر طبیعت و دستیابی به یافته های مرتبط، از منظر نگاه زنانه و مردانه، در کنار هم بوده است. یافته ها نشان می دهند که گل ها و گیاهان و اجرام آسمانی، در شعر هر دو شاعر از بسامد بسیاری برخوردارند. از میان گل ها و گیاهان، لاله در مفهوم شهید؛ از میان اجرام آسمانی، آفتاب و خورشید در مفهوم راهبر، اختران و ستارگان در مفهوم شهید؛ از میان حیوانات، کبوتر در مفهوم شهید، کرکس و کفتار در مفهوم دشمن، در شعر هر دو شاعر، نمود بیشتری دارند. از لحاظ کارکرد معنایی عناصر طبیعت در ساختن شخصیت های راهبر و پیشوا، شهید و دشمن به عنوان شخصیت های مشترک در شعر دو شاعر استفاده شده اند؛ البته کاشانی در اشعارش به ساختن شخصیت های زن فداکار ایرانی، منافقان و خیانتکاران نیز پرداخته که در اشعار مردانی یافت نمی شوند. همچنین، مردانی به ساخت شخصیت رزمندگان پرداخته که در اشعار کاشانی نیامده است. شخصیت شهید در شعر کاشانی و شخصیت راهبر در شعر مردانی،  بیشترین بسامد را دارند.

  کلیدواژگان: عناصر طبیعت، شخصیت سازی، شعر معاصر پایداری، سپیده کاشانی، نصرالله مردانی
 • فاطمه حسینی اسحق آبادی*، محمد پارسانسب، حسین بیات صفحات 15-30

  این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به نقد تعاریف موجود از رمان جنگ می پردازد و با مطالعه هشت رمان جنگ و با توجه به ویژگی های ساختاری این نوع رمان،  فارغ از جنبه های محتوایی، آن را تعریف می کند. مطالعه ساختاری این رمان ها، نشان می دهد که عناصر داستانی برخی از آن ها، ارتباط بیشتری با جنگ دارند و می توان آن ها را رمان های کاملا جنگی دانست و نیز می توان عناصری را یافت که در همه رمان های بررسی شده، مشترک هستند. می توان گفت که مهم ترین وجه تمایز رمان های جنگ از دیگر رمان ها، بن مایه هایی هستند که در آن ها، تکرار می شوند. بنابراین، بر اساس بن مایه های به کاررفته در رمان های جنگ، آن ها را به دو دسته رمان های کاملا جنگی و رمان هایی که با جنگ، ارتباط غیرمستقیم دارند، تقسیم کرد. بر اساس عناصر مشترکی که در این رمان ها وجود دارد، می توان رمان جنگ را رمانی دانست که به موضوع جنگ و پیامدهای آن می پردازد. داستان این رمان ها در زمان تاریخی وقوع جنگ یا سال های پس از آن و در میدان نبرد، شهرهای تحت هجوم دشمن یا مکان های دور از جبهه رخ می دهد، شخصیت سرباز و حادثه مرگ، بن مایه های اصلی این نوع رمان به شمار می روند و ابزار و ادوات جنگی و تاثیرات اجتماعی جنگ، بن مایه های فرعی آن هستند.

  کلیدواژگان: رمان جنگ، رمان ضد جنگ، رمان مقاومت، رمان دفاع مقدس، بن مایه
 • فریبا رحیمی*، شاهرخ حکمت صفحات 31-50

  ظرفیت های رمان آنچنان گسترده و متنوع است که می توان بر مبنای آنها به شناختی درست و تقریبا کامل از جامعه و افراد آن رسید. همچنین به دلیل اینکه رمان حیاتی جدا از زندگی آدمی ندارد می توان آن را منبعی از رفتارهای انسانی دانست که بر اساس آنها به علایق افراد جامعه دست پیدا کرد. پس دور از واقعیت نیست اگر گفته شود رمان برای بازنمایی زندگی انسان معاصر بیشترین ظرفیت را دارد. در مقاله حاضر نیز با تکیه بر چند رمان منتخب از رمان های انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، مفاهیم زن آرمانی و آرمان گرا در نگاه نویسندگان زن و مرد بررسی شده است. بر مبنای نتایج پژوهش مشخص شده که جنسیت مهمترین عامل تفاوت در تعریف زن آرمانی و آرمان گرا است. نویسندگان زن، زنی را آرمانی و آرمان گرا دانسته اند که از مردسالاری گریخته، به استقلال رسیده باشد و نویسندگان مرد نیز زنی را دارای این خصوصیات می دانند که در محیط خانه و خانواده به تعالی رسیده باشد.

  کلیدواژگان: زن آرمانی، آرمان گرایی، رمان، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس
 • رقیه موسوی*، ایوب مرادی، بهناز پیامنی صفحات 51-66

  تخیل با کمک گرفتن از اسلوب های واقع گرایی و بهره بردن از ابزارهای پردازش متن مانند مجاز، استعاره، کنایه و آیرونی مرزهای روشنی از قهرمانان ساخته ذهن نویسنده و شخصیت های حقیقی تاریخی و حتی ضدقهرمان را ترسیم می کند. درواقع مجازها در داستان به روابط بازنمایانه واژه ها در کنار یکدیگر می پردازند و همین سبب برساخته شدن معنا در هر متن می گردد. در چند سال اخیر، تاریخ به شکلی خاص، در روایت ها، داستان ها و گزارش ها نیز به نوعی جریان داشته است. نوشتن داستان تاریخی- اجتماعی صرفا به دلیل ماهیت تاریخ و بازگویی حوادث تاریخی به مثابه یک ژانر مهم در ادبیات، می تواند مطالعه وسیعی از گردش حوادث در شکلی پویا و واقعی قلمداد شود. هایدن وایت (Hayden White) از فیلسوفان و نظریه پردازانی است که با کتاب «فرا تاریخ» خود بر برساختگی بودن اجتناب ناپذیر تاریخ در روایت های تاریخی تاکید دارد. او به تاثیر مجاز و آیرونی در متن معتقد است و بینش و ایدیولوژی نویسنده را در یک اثر تاریخی دخیل می داند. رمان «خون خورده» به دلیل ترکیب شخصیت های خیالی در کنار مکان ها و شخصیت های حقیقی و همچنین ترکیب خرده روایت ها در کنار چند کلان روایت به یک رمان پسامدرن تبدیل شده است که برخی از حوادث اخیر جنگ تحمیلی را نیز در خود نهفته دارد. هدف از نگارش این مقاله که به روش تحلیلی- توصیفی نوشته شده، بررسی رمان «خون خورده» به قلم «مهدی یزدانی خرم» برای تحلیل بازنمایی تاریخ و اجتماع در متن داستان بر اساس نظریه هایدن وایت است و در پایان به این نتیجه رسیده است که روابط شخصیت ها و مکان های حقیقی در کنار مجازها و آیرونی که در داستان وجود دارد، ادله ای هستند که می توانند با پیکربندی هدفمند تناسب میان حقیقت و تخیل را ایجاد نمایند و نویسنده به شیوه مناسبی از شگرد تخیل در کنار حقیقت بهره برده، تا میزان تاریخی بودن وقایع را تقویت کند.

  کلیدواژگان: یزدانی خرم، بازنمایی تاریخی، جنگ تحمیلی، تاریخ، وایت
 • مجید حق بین، غفار برجساز* صفحات 67-84

  مهم ترین بن مایه های ادبیات دفاع مقدس را می توانیم در داستان های دهه هفتاد مشاهده کنیم. رمان های «گلاب خانم» و «ریشه در اعماق» دو اثر مهم ادب پایداری این دهه هستند که عنصر درون مایه، اثر چشم گیری در هماهنگ کردن اجزای دیگر این داستان ها داشته است. در این دو اثر، به طرح درون مایه های مقاومت و پایداری، به ویژه در حوزه مشکلات و سختی های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مجروحان دفاع مقدس توجه شایانی شده است و دغدغه های فکری و روحی آنان، بر اثر دگرگونی نظام های ارزشی دوران دفاع مقدس و پس از آن، به طور ویژه منعکس شده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، شناسایی درون مایه های اصلی این دو اثر است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که به مقایسه شباهت ها و تفاوت های درون مایه های این آثار می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در هر دو اثر، مهم ترین بن مایه ها عبارت اند از: احساس تنهایی و تک افتادگی، بی قراری، چشم انتظاری، صبر و استقامت ، نگرانی، درد، دلتنگی و... که با وجود اشتراک های بسیاری که از نظر طرح این دسته از درون مایه ها در این آثار دیده می شود؛ اما در میان آن ها، به جهت تلقی فکری و ادراکی هر یک از نویسندگان یا شخصیت ها تفاوت هایی قابل شناسایی است. تفاوت درون مایه ها نسبت به اهمیت و تاثیر مشکلات مدنظر، از جهت پرداختن یا میزان و کیفیت آن ها متغیر است. برای نمونه، در رمان «گلاب خانم» به درون مایه هایی چون «پنهان کردن راز و نگرانی از برملاشدن آن» و «نگرانی از واکنش دیگران» تا حد زیادی توجه شده است و حال آنکه در رمان «ریشه در اعماق» بدان پرداخته نشده یا اشاره گذرایی بدان شده است؛ در مقابل، به درون مایه «مخالفت با رفتن به جنگ» تنها در رمان «ریشه در اعماق» توجه بوده است.

  کلیدواژگان: درون مایه، داستان جنگ، ادبیات پایداری، گلاب خانم، ریشه در اعماق
 • فرشته افضلی* صفحات 85-98

  رمان های فرانسوی زبان الجزایر، بیانگر نبردهای سلحشوران و رنج های مردم این کشور در زیر یوغ استعمار و نیز جنایت های فرانسوی هاست. رمان «الثلاثیه» اثر محمد دیب یکی از رمان های برجسته حوزه ادبیات پایداری کشور الجزایر به زبان فرانسه، ولی با روح و اندیشه جامعه عربی است که با عنوان «خاطرات ملت الجزایر» پرآوازه است. الدار الکبیره که بخش نخست این رمان است، از زندگی مردم الجزایر در دوران آغاز بیداری ملی تصویر روشنی می دهد و این خانه، رمز حرکت دهنده بذرهای مقاومت و انقلاب است. این جستار که رهیافتی توصیفی - تحلیلی دارد، در پی آن است که نحوه بازنمایی جنگ استقلال الجزایر را در این رمان بررسی کند و به کنکاش درباره مولفه های جنگ، اوضاع استعمار در مناطق محروم الجزایر و شیوه اشغال استعمارگران فرانسه بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موضوع وطن، خفقان و استبداد، انتقاد از اوضاع پریشان سیاسی و اقتصادی، نیروهای مردمی مبارز، دعوت به استقامت و تشویق به مبارزه، جنگ و امید به آینده از مهم ترین بارقه های مبارزه با استعمار در این رمان است و محمد دیب نشانه های کشورهای استعمارزده و بیداد را به تصویر درمی آورد: وجود مداوم نیروهای پلیس در محله دار سبیطار، هراس افکندن در دل پیر و جوان و دستگیری آنها بدون بازگشت، پریشانی و بحران اقتصادی و سیاسی جامعه، اجیر کردن کارگران الجزایری با دستمزدهای پایین، هراس مردم از شورش و نگرانی های جنگ و...

  کلیدواژگان: جنگ استقلال، الجزایر، رمان، محمد دیب، الدار الکبیره
 • سبحان کاوسی*، امید ایزانلو، سمیرا خسروی صفحات 99-112

  ادبیات پایداری تداعی گر ایستادگی حق در برابر باطل و تشویق کننده به پایداری در راه اهداف و آرمان هاست که البته محدود به زمان و مکان نیست و یکی از مهم ترین مقوله هایی است که شاعران گاهی بخشی یا قسمت بیشتری از متون شعری خود را در طول دوره های مختلف به آن اختصاص داده اند و این موضوع که شاعران چگونه در اشعار خود به این مفاهیم اشاره کرده اند، مساله ای است که ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول کرده است. یکی از شاعرانی که بخش زیادی از شعر خود را به مفهوم مقاومت و پایداری اختصاص داده ، شاعر و نویسنده مقاومت فلسطین، مرید البرغوثی است. هدف از پژوهش پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده، تحلیل و بررسی جلوه های پایداری و بیداری در سروده های مرید البرغوثی است و نمونه های بیداری و پایداری در این اشعار استخراج، دسته بندی و طریقه پرداختن به این مفاهیم تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که البرغوثی به کمک اشعارش مردم را به بیداری و مبارزه و ایستادگی بر ضد ظلم و ستم فرا می خواند و از قلم برای بیداری و آگاهی ملت خود استفاده می کند و امیدوار است که با شعر خود جامعه بشری را از خواب غفلت بیدار سازد و توانسته است با استفاده از نمادها و اسطوره ها، وضعیت فعلی فلسطین را به نمایش بگذارد و به هویت فلسطینی و بیداری آن ها عینیت بخشد.

  کلیدواژگان: پایداری، بیداری، فلسطین، مرید البرغوثی
 • منیره رضازاده کاوری، سیما منصوری*، مسعود پاکدل، منصوره تدینی صفحات 113-130

  در راستای تاریخ ادبیات پایداری و مقاومت ایران، شعر متعهد و ملتزم در هشت سال دفاع مقدس، شکل گرفته است. مضامین موجود در این شعر، بیان گر گونه ای از ادبیات شفاهی خاص استان خوزستان است که سالیان سال در آواها و نواهای مردم محلی نهفته و نماد مقاومت و پایداری مردم این خطه در دوران های مختلف بوده است. در این پژوهش که به دو روش توصیفی- تحلیلی و میدانی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه حضوری با راویان دفاع مقدس و گویش وران کهنسال شکل گرفته است، تاثیر ادبیات شفاهی این خطه بر شعر پایداری و مقاومت هشت سال دفاع مقدس بررسی شده است. یافته های این پژوهش که از طریق فیش برداری، نقد و تحلیل داده های مکتوب و ارایه مستندات شفاهی جمع آوری شده است، بیان گر پیشینه غنی ادبیات شفاهی استان است. نتایج حاصل از این پژوهش دربردارنده برداشت های روشنی ازجمله هویت و استقلال نهفته در این گونه ادبی و تاثیراتش بر شعر متعهد و ملتزم دفاع مقدس است.

  کلیدواژگان: پایداری، ادبیات شفاهی، خوزستان، شعر متعهد، دفاع مقدس
 • عبدالباسط عرب یوسف آبادی* صفحات 131-144

  ارزیابی سطوح گوناگون گفتمان، امکان دستیابی به برداشتی جدید از آن را فراهم می نماید و تعاملات زبان با ساختارهای ایدیولوژیک را کشف می کند. تحلیل گفتمان انتقادی این امکان را فراهم می آورد که دو عامل ایدیولوژی و قدرت که در فرایند ارتباط زبانی، تاثیر مهمی در روساخت و ژرف ساخت زبان دارند بررسی شوند. تیون ون دایک (Teun van Dijk)، ازجمله نظریه پردازان این حوزه، تحلیل گفتمان انتقادی را به مثابه ابزاری نیرومند برای تحلیل های اجتماعی می داند. الگوی پیشنهادی وی معیار مناسبی جهت تحلیل شعر پایداری است که غالبا برپایه برجسته سازی نکات مثبت «خود» و حاشیه رانی نکات منفی «دیگری» بنا شده است. قاسم حداد (1926-1995م) ازجمله شعرای معاصر بحرین است که نظام دوقطبی برجسته سازی و حاشیه رانی، نقش اساسی در شکل بندی گفتمان شعر وی دارد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است تا نشان دهد قاسم حداد از چه تمهیدات گفتمانی در روساخت اشعار مقاومتش استفاده نموده تا ژرف ساخت آن در راستای برجسته سازی هویت خود و حاشیه رانی هویت دیگری موفق عمل نماید. نتایج نشان می دهد نظام گفتمانی اشعار مقاومت قاسم حداد، بیشتر بر پایه شگردهای معناسازی، ساختار گزاره ای، دستور زبان و استدلال بنیاد نهاده شده است.

  کلیدواژگان: تئون ون دایک، ژرف ساخت، روساخت، ادبیات پایداری، قاسم حداد.
 • افسانه شیرشاهی* صفحات 145-166

  رمان «در شعله های آب» برگرفته از خاطرات مرتضی مردیها، از روزهای جنگ است. روایت نویسنده در این رمان، جنگ و  کارکردهای مختلف آن است؛ با نگاهی فلسفی، روانشناسی، شاعرانه و روشنفکرانه و بی طرفانه؛ در عین حال، عرفانی و واقع گرایانه. نگارنده به هدف شناخت ویژگی های ساختاری و محتوایی آن، در پی رسیدن به این مساله است که رمان نام برده به عنوان یکی از تاثیرگذارترین رمان های آغاز جنگ، چگونه توانسته است بحران جنگ و مسایل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن را در برهه خاصی در خود انعکاس دهد؟ به همین جهت، نگارنده به دلیل اهمیت تاریخی رمان مذکور، بر آن شد تا ساختار و محتوای آن را نیز تحلیل کند. براساس این جستار، دارابودن نثر شاعرانه توام با نثری داستانی برای انتقال تجربیات نویسنده، استفاده از نمادهای تازه و انتخاب زاویه دید اول شخص، دارابودن پیرنگ و طرحی پرحادثه از مهم ترین ویژگی های ساختاری رمان است. از لحاظ محتوایی نیز، مشتمل بر مسایل اساسی دوران دفاع مقدس است که نویسنده خواسته، واقعیات آن را بیشتر مطرح کند. پیام های رمان، اهمیت دارد؛ زیرا نویسنده تلاش دارد مولفه های پایداری ازجمله شهادت، ایثار، فداکاری، حفظ مرزهای میهن، ستایش آزادی و آزادگی را به مخاطب القاء کند. مهم ترین وجهه ارزشمندی آن، انتقال موضوعات پایداری به نسل جدید است. از قدرت تاثیرگذاری هنری برای تبلیغ و آموزش استفاده می کند و داستان هدف داری می نویسد که عملکرد شخصیت ها در جهت حقانیت بخشیدن به آن است. بنابراین، از زوایای گوناگون می تواند چشم انداز جدیدی در ادبیات معاصر باشد.

  کلیدواژگان: مرتضی مردیها، در شعله های آب، خاطره، رمان جنگ، دفاع مقدس
 • مسعود پاکدل*، حاتم سعیدی مهر صفحات 167-185

  علیرضا قزوه، سهیل محمودی و اکبر بهداروند از شاعران دوبیتیسرا و از چهره های برجسته معاصر هستند  که برای بیان احساسات و عواطف شاعرانه خود نسبت به شهیدان، اسرا، جدایی از عزیزان و توصیف حالات درونی و... قالب دوبیتی را برگزیده اند. در این جستار مضامین دوبیتی های انقلاب اسلامی در شعر شاعران مذکور، به عنوان یکی از پربسامدترین قالب های شعر این دوران با نگاهی تحلیلی از جنبه های ساختاری و محتوایی بررسی شده است. با شروع جنگ تحمیلی دوبیتی جزء نخستین قالب هایی بوده است که این شاعران به وسیله آن به سرودن و زمزمه نجوای درونی خود و انعکاس صحنه های عشق، شور و حماسه رزمندگان و حوادث جنگ پرداختهاند. دوره درخشش دوبیتی های انقلاب اسلامی نیز همین زمان بوده، بعد از دوران دفاع مقدس تقریبا رو به افول نهاده است. پس از اتمام جنگ دوبیتی سرایی یا به تعبیری دوبیتی های موفق کم تری سروده شده که آن هم در شعر شاعران جوان تر، نمود یافته است.

  کلیدواژگان: علیرضا قزوه، سهیل محمودی، اکبر بهداروند، شعر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دوبیتی
|
 • Fateme Kolahchian *, Roya Rajayi Farid Pages 1-14

  The elements of nature with their impressive varieties have always had a considerable role in communicating various contents to audiences and making literal illustrations, especially in poetry. Sometimes, these roles are so extraordinary that it is impossible to find out their semantic and formal values without deep analysis. This efficiency is also at work in resistance poetry. The current descriptive-analytical study aims to analyze the efficiency of natural elements in the poems of Sepideh Kashani and Nasrollah Mardani. These poets are chosen due to the considerable quality of their poems, pivotal benefits they take from natural elements, and relevant issues to the topic of present study. Findings reveal that foliage and astronomical objects have the highest frequency in their poems. Among the foliage, tulip denotes martyrs. Besides, the sun and stars denote leaders and martyrs respectively. Pigeons symbolize martyrs, while vultures and hyenas represent enemies. Semantically, both poets use natural elements to make the contents of leaders, martyrs, and enemies. However, Kashani has also made characteristic Iranian devoted ladies, hypocrites and betrayers that are not found in Mardani’s poems. Unlike Kashani, Mardani has made characteristic warrior. Furthermore, martyrs and leaders have the highest frequency in the poems of Kashani and Mardani respectively.

  Keywords: Natural Elements, personification, cotemporary resistance literature, Sepideh Kashani, Nasrollah Mardani
 • Fateme Hosseini Ashagh Abadi *, Mohammad Parsanasab, Hossein Bayat Pages 15-30

  This study, employing a descriptive – analytic method, criticizes the existing definitions of war novels and defines it by studying eight war novels considering the structural features of this type of novel, regardless of the features related to the content. The structural study of these novels shows that the narrative elements of some of them have more relation to war, so that they could be considered as full war novels and some common elements, which have been analyzed in all novels, could be found. It can be claimed that the most distinguishing feature of war novels compared to other novels, is the motifs which are repeated in such novels. Therefore, based on the motifs which are employed in war novels, they can be divided into two following categories: full war novels and novels which have indirect relation to war. Based on common elements which are present in these novels, war novel can be considered as the novel which deals with the subject matter of war and its consequences, it takes place in the historical period in which the war happens and the years thereafter, and in the battlefield, cities under enemy attack or the places far from the front; the soldier's character and the incident of death are the main motifs of this type of novel and armaments and ammunitions and the social effects of war constitute its secondary motifs.

  Keywords: War novel, Anti-war novel, resistance novel, holy defense novel, Motif
 • Fariba Rahimi *, Shahrokh Hekmat Pages 31-50

  The capacities of the novel are so vast and varied that they can be used to arrive at an accurate and almost complete understanding of society and its individuals. Also, because the novel does not have a life apart from human life, it can be considered a source of human behavior based on which the interests of individuals in society can be achieved. So it is not far from the truth to say that the novel has the most potential to represent the life of contemporary man. In the present article, based on selected novels from those of the Islamic Revolution and eight years of Holy Defense, the concepts of idealistic and idealistic women in the eyes of male and female writers have been studied. Based on the research results, it has been determined that gender is the most important factor in the definition of an idealistic and idealistic woman. Female writers consider a woman to be an idealist who has escaped from patriarchy and gained independence, and male writers also consider a woman to have these characteristics who have excelled in the home and family environment.

  Keywords: ideal woman, idealism, novel, Islamic Revolution, Holy Defense
 • Roghayeh Mousavi Mousavi *, Ayoob Moradi, Behnaz Payamani Pages 51-66

  Imagination, using the methods of realism and using text processing tools such as metaphor, metaphor, irony and irony, draws clear boundaries of the heroes created by the author's mind and real historical and even anti-hero characters. In fact, metaphors in stories deal with the representational relations of the words next to each other, and this is why the meaning is constructed in each text. In recent years, history has flowed in a special way, in narratives, stories and reports. Writing socio-historical stories simply because of the nature of history and retelling historical events as an important genre in literature can be considered a broad study of the rotation of events in a dynamic and real way. Hayden White is one of the philosophers and theorists who, in his book "Meta-History", emphasizes the inevitable fabrication of history in historical narratives. He believes in the permissible and ironic influence of the text and incorporates the author's vision and ideology into a historical work. The novel "Bloody" has become a postmodern novel due to the combination of fictional characters along with places and real characters, as well as the combination of sub-narratives along with several large narratives, which also includes some recent events of the imposed war. The purpose of this article, which is written analytically-descriptively, is to study the novel "Bloody" by Mehdi Yazdani Khoram to analyze the representation of history and society in the text of the story based on Haydn White's theory and in the end it is concluded that the relationships of real characters and places with the metaphors and irony in the story are arguments that can be purposefully configured to balance truth and imagination, and the author appropriately uses the trick of imagination alongside truth to strengthen the extent of historic events.

  Keywords: novel, Yazdani Khorram, historical representation, imposed war, imagination, History, White
 • Majid Haghbin, Ghaffar Borjsaz * Pages 67-84

  The most important elements of the sacred defense literature can be found in the stories of the seventies. The novels Lady Gulab and Roots in the Depths are two important works of resistance literature of this decade, and the theme element has had a significant effect in harmonizing the other components of these stories. In these two works, themes of resistance and stability are presented, especially in the field of problems and hardships of individual, family and social life, the wounded of the Holy Defense, and their intellectual and spiritual concerns due to the transformation of systems. Therefore, the purpose of this study is to identify the main themes of these two works. The research method is descriptive-analytical, which compares the similarities and differences in the themes of these works. The results show that in both works, the most important themes are: feeling of loneliness and isolation, restlessness, waiting eyes, patience and endurance, worry, pain, nostalgia, etc., which despite sharing many of the themes can be seen in the design of this category. But among them, due to the intellectual and perceptual perception of each of the writers or personalities regarding the importance and impact of the problems in question, there are recognizable differences in terms of addressing its extent and quality; In Lady Gulab, for example, themes such as "hiding a secret and worrying about its disclosure" and "worrying about the reaction of others" have received a great deal of attention, but have not been addressed in depth or has been a passing reference to it; In contrast, the theme of "opposition to going to war" has only been considered in the novel Roots in the Depths.

  Keywords: theme, war story, Resistance Literature, Lady Gulab, Roots in the Depths
 • Fereshteh Afzali * Pages 85-98

  Algerian French Novels are representative of the battles of warriors and sufferings of the people of this country under the yoke of colonialism, as well as the crimes of the French. Al-Tholasiyah is one of the splendid novels in the field of Algerian resistance literature in French, while the spirit and thought of the Arab society known as the "Memories of the Algerian Nation" is obvious. “Al-Dar Al-Kabira” as the first part of this novel, represents a clear picture of the life of the Algerian people during the beginning of the national awareness and this house is the motivating mystery of resistance and revolution seeds. This research as a descriptive-analytical approach is supposed to investigate the Algerian War of Independence in this novel, and to explore the components of war, the colonialism situation in the deprived areas of Algeria, and the occupation device of French colonialists. The results of this study show that fatherland, suffocation and tyranny, criticism of political and economic distress, forces of fighting people, calling for perseverance and encouragement to struggle, war and hope for the future are among the most important sparks in the fight against colonialism in this novel. Mohammad Deeb reveals the signs of colonized and tyrant countries, for instance the constant presence of police forces in the Darsbitar neighborhood, intimidation of young and old people and their arrest without return, distress, economic and political crisis of society, hiring of Algerian workers with low wages, people’s panic of riot and war anxieties and so on.

  Keywords: Independence (fight against colonialism) war, Algeria, novel, Muhammad Deeb, “Al-Dar Al-Kabira”
 • Sobhan Kavosi *, Omid Izanloo, Samira Khosravi Pages 99-112

  Resistance literature evokes the resistance of truth against falsehood and encourages perseverance in goals and ideals, which of course is not limited to time and place and is one of the most important categories that poets have at times devoted a large part of their texts to it during different periods. The way poets have referred to these concepts in their poems is an issue that has occupied the minds of many researchers. The purpose of this descriptive-analytical study is to analyze the effects of stability and awakening in the poems of Al-Barghouthi to extract examples of awakening and stability, to categorize and analyze how to deal with these concepts. The results of this study indicate that Al-Barghouti, with the help of his poems, calls the people to wake up and stand against oppression and uses his pen to awaken and make his nation aware, hoping that with his poetry he will wake up the neglected human society. He has been able to use symbols and myths to show the current situation of Palestine and to give objectivity to the Palestinian identity and their awakening.

  Keywords: Resistance, Awakening, Palestine, Morid Al-Barghouthi
 • Monireh Rezazadeh Kavari, Sima Mansoori *, Masoud Pakdel, Mansoureh Tadayyoni Pages 113-130

  It is in line with the history of Iranian literature of stability and resistance that committed poetry is formed in the eight years of the Holy Defense. The themes of this poem express a kind of oral literature specific to Khuzestan province that has been hidden in the voices of local people for many years and has been a symbol of resistance and stability of the people of this region in different eras. In this research, which has been formed in two descriptive-analytical and field methods, through library methods and face-to-face interviews with narrators of sacred defense and old speakers, the effect of oral literature of this region on the poetry of stability and resistance of eight years of the Sacred Defense has been investigated. The findings of this study, which were collected through phishing, critique and analysis of written data and presentation of oral documents, indicate the rich history of oral literature in the province. The results of this study contain clear insights such as the identity and independence of this literary genre and its effects on committed poetry.

  Keywords: Resistance, Oral Literature, Khuzestan, Committed Poetry, Sacred Defense
 • Abdolabaset Arab Yousofabadi * Pages 131-144

  Assessing the different levels of discourse allows for a new understanding of it and discovers the interactions of language with ideological structures. Critical discourse analysis makes it possible to examine the two factors of ideology and power that have an important impact on the superstructure and depth of language in the process of linguistic communication. Teun van Dijk, one of the theorists in this field, considers critical discourse analysis as a powerful tool for social analysis. His proposed model is a good criterion for analyzing the poetry of resistance, which is often based on highlighting the positive points of the "self" and marginalizing the negative points of the "other". Qassim Haddad (1926-1995) is one of the contemporary Bahraini poets that is attributed to socio-political poetry, whose bipolar system of emphasis and marginalization plays a key role in shaping his poetic discourse. Relying on a descriptive-analytical method, the present study seeks to show what discourse measures Qassim Haddad used in the superstructure of his resistance poems in order to deepen it in order to highlight his own identity and marginalize another identity. The results show that the discourse system of Qassim Haddad's resistance poems is based more on semantic techniques, propositional structure, grammar and reasoning.

  Keywords: Teun van Dijk, depth, Superstructure, Resistance Literature, Qassim Haddad
 • Afsaneh Shirshahi * Pages 145-166

  The novel In Water Flames is taken from the memories of Morteza Mardiha in the days of war. The author's narrative in this novel is related to war and its psychological aspect, with a philosophical, poetic, intellectual and neutral point of view, as well as mystical and realistic ones. In order to understand its structural and content features, the researcher seeks to address how the novel, as one of the most influential novels of the beginning of the war, was able to reflect the crisis of the war and the political, social and cultural issues at a particular time. Therefore, due to the historical importance of this novel, in addition to its literary aspect, the researcher decided to analyze its structure and content. According to this article, poetic prose combined with fictional prose to convey the author's experiences, use of new symbols and choosing a first-person perspective, and assumption of a plot and adventurous design are the most important structural features of the novel. In terms of content, the author has dealt with the basic issues of the holy defense era and has tried to present more facts. The messages of the novel are important because the author tries to instill in the audience the components of resistance such as martyrdom, self-sacrifice, sacrifice, preservation of the homeland, and praise of freedom and liberty. The most important aspect of its value is the transmission of resisting issues to the new generation. The author uses influential artistic power to propagate and educate, and writes purposeful stories that characterize the actions of the characters in order to legitimize it. Thus, it can be a new perspective in contemporary literature from different angles, but it is too late to be under the magnifying glass of criticism from different angles.

  Keywords: Morteza Mardiha, In Water Flames, Memory, Novel of War, Holy Defense
 • Masoud Pakdel *, Hatam Saidimehr Pages 167-185

  Alireza Ghazveh, Soheil Mahmoodi, and Akbar Behdarvand are three of the most prominent couplet poetry figures in the Modern Poetry. They tend to use couplets as a way of expressing their poetical sentiments toward Martyrs, war captives, separation from beloved ones, and internal state. In this Article, themes of the Islamic Revolution couplets, as one of the most frequent poetry styles in this era, will be analyzed with an analytical point of view considering all the aspects including structure and content. With the onset of the imposed war against Iran, couplet was one of the first styles used by these poets as a way of versifying and composing their inner voice and reflecting the love and enthusiasm and epic battles of the soldiers, as well as the war incidents. This was the period that couplets were at the peak of their popularity and after the “holy defense” period, it started to fade out, and less successful couplets were composed and this could be seen more often in younger generation poets.

  Keywords: Alireza Ghazveh, Soheil Mahmoodi, Akbar Behdarvand, Islamic Revolution, Holy Defense, Couplet