فهرست مطالب

پژوهش نامه فرهنگ و زبان های باستانی - پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1399)
 • پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • کتایون مزداپور* صفحات 1-20
  سوء تفاهمی در کار است که گروهی از ایرانیان را «فارس» می نامد. بنابر این برداشت و اشتباه، «مردم فارس» به کسانی دیگر، یعنی ترک زبان در آذربایجان و دیگر نقاط ایران، به اقوام کرد و بلوچ، عربی زبانان در خوزستان، و نیز ناگزیر لرها و مردمان گیلان  و مازندران، و حتی زرتشتیان اجحاف می کنند و ستمی روا می دارند. این مقاله می کوشد تا روشن سازد که اصلا در بنیاد و اساس خود، چنین گمانی نادرست و ناروا است. این سو ءتفاهم از آن برمی خیزد که در ایران از دیرباز، از روزگار هخامنشیان، اقوامی مختلف، با زبانهایی مختلف می زیسته اند و می زیند، که حکومتی واحد، و دولتی مشترک، با روابط رسمی و قانونی فراگیر داشته اند و دارند. این مردم از همان زمان، زبان رسمی فارسی را، ابتدا در گفتار و کاربرد شفاهی، و سپس هم بصورت شفاهی و گفتاری، و هم بصورت نوشتاری به کار برده اند و از آن بسان ابزاری ارتباطی بهره جسته اند. از این جهت، در واقع شمار بسیاری از اینان دارای دو زبان مادری اند و دو زبانه به شمار می روند. درست نیست اگر آنان را که فقط یک زبان مادری دارند، سهوا «فارس» بنامیم و ادعا کنیم که « مردم فارس» بواسطه نداشتن زبان مادری دیگری جز «زبان پارسی» بر دیگر مردم در این خطه وسیع از جهان، و به اصطلاح در حوزه فرهنگ نوروز، به دیگران اجحاف و ستمی روا می دارند.
  کلیدواژگان: زبان مادری، زبان پارسی، هخامنشیان، داریوش اول
 • فاطمه جهان پور* صفحات 21-46
  در همه ادیان، آزمودن انسان‏ها از طریق رنج و سختی، از جمله روش‏هایی است برای سنجش میزان ایمان و توکل بر آفریدگار. هرچه آدمی در تحمل شداید بردبارتر باشد، باور و اعتقادش خالص‏تر و ناب‏تر خواهد بود. اینکه مصدر بروز این رنج‏ها کیست و یا چیست، در ادیان مختلف پاسخ‏هایی متفاوت دارد. اما آنچه مهم است آگاهی نسبت به اینکه هدف نیروهای اهریمنی، نابودی و تباهی جان و روان آدمی است و آن کس که بتواند از گذر این محنت‏ها، روان خود را پاک و سالم نگاه دارد، پیروز این آزمون است. این مضمون در قالب قصه ایوب در متن عهد عتیق آمده است. داستان ایوب، نمونه‏ای شاخص از آن نوع روایات دینی است که در آن انسانی درست کردار و باورمند، ایمانش به سنجه رنج و بلایا آزموده شده و او به پشتوانه توکل و اعتماد بر خداوند، از این آزمون سربلند بیرون می‏آید. این نوشتار در پی آنست تا این محتوا را در متون دینی مزدایی جستجو کرده و ضمن مقایسه آن با متن عهد عتیق، می‏کوشد که دریابد آیا این نوع نگاه به انسان و آزمودن او به بلایا و مصایب در باورهای مزدیسنایی، مقوله‏ای آشنا و تکرارشونده است؟ آیا در سیاق جهان‏بینی زرتشتی، چنین شیوه و کارکردی برای محنت‏ها و رنج‏های بشری مورد نظر بوده است؟
  کلیدواژگان: ایوب، رنج، عهد عتیق، قرآن، متون مزدایی، جمشید، تهمورس
 • فریبا فولادیان پور* صفحات 47-70
  نمادگرایی یکی از ابزارهای بیان تصویری و انتقال مفاهیم در آثار صناعی ایرانی بوده است. از جمله عناصر نمادینی که در هنر ایرانی جلوهگری میکند نقش سیمرغ است. سیمرغ جانوری است اسطورهای که نماد و نماینده اهورایی و ایزدی و نیک بختی است. ادوار تاریخی ساسانی و صفوی بهعنوان دو دوره تاریخی درخشان از نظر فرهنگی و هنری یکی در تاریخ ایران پیش از اسلام و دیگری در ایران اسلامی، دو عصر طلایی برای مطالعه حضور این نقش در هنر و فرهنگ ایرانی محسوب میشوند. هدف از این تحقیق، بررسی نقوش سیمرغ به تصویر درآمده در آثار صناعی باقیمانده از ادوار ساسانی و صفوی است که این مهم با جمع-آوری اطلاعات کتابخانهای و نیز دستهبندی و تجزیه و تحلیل تصاویر در جداول به دست آمده است و در پایان پاسخ به این پرسش است که تصاویر سیمرغ در هنر دوره صفوی چه تغییراتی از نظر ظاهری نسبت به دوره ساسانی داشته است و تشابه و تفاوت آنها در چیست؟ سیمرغ همواره شخصیت الهی و مثبت خود را چه در فرهنگ ایرانی پیش از اسلام- در عهد ساسانی- و چه در دوران اسلامی- در عهد صفوی- حفظ کرده و تنها باکمی چرخش، و با کمترین تفاوت در معنی و مفهوم حضوری پویا، در متون اساطیری، حماسی و دینی ساسانی و همچنین متون عرفانی ایران اسلامی داشته است.
  کلیدواژگان: آثار صناعی، هنر ساسانی، هنر صفوی، سیمرغ
 • راضیه موسوی خو* صفحات 71-95

  از دوره ایران باستان، آثار بسیاری به زبان های باستانی ایران، به جای مانده است که برخی از این آثار، منظوم دانسته شده اند. شعر ایرانی بر اساس سندهای موجود به روزگار زرتشت می‏رسد و از گاهان، سروده های دینی زرتشت آغاز می‏شود. همچنین می‏توان به منظومه ‏های دیگری که به زبان‏های پهلوی اشکانی  و پهلوی ساسانی به جای مانده‏اند اشاره کرد، همچون درخت آسوریگ ، یادگار زریران، جاماسپ نامه و نیز سرودنامه‏ های مانی پیامبر به زبان مانوی. سروده های ایران باستان را می توان به دو بخش تقسیم کرد، سروده های دینی و سروده های غیر دینی. ایران شناسان، وزن هجایی را ، وزن موجود در اشعار آن دوره  معرفی کرده‏اند و برخی نیز قایل به وزن ضربی بوده‏اند. اعتقاد بر این است که اشعار یشت‏ها موزون به وزن ضربی بوده‏اند اما در مقابل اشعار گاهان که سروده‏های خود زرتشت است بر وزن هجایی سروده شده‏اند. از وجود طبقه‏ای به نام طبقه شاعران در ایران باستان اطلاعی در دست نیست. آنچه که  به طورقطع می دانیم، تنها وجود طبقه‏ای به نام گوسانان در روزگار پارتیان وخنیاگران در زمان ساسانیان است که  شاعر نوازندگانی بودند که در کوچه و بازار اسباب شادی مردم و نیز درباریان را فراهم می‏کردند. آثار مکتوبی از آنان در دست نیست چرا که آنان ، فقط شاعر- نوازندگانی بوده‏اند که از شعر و موسیقی توامان بهره می‏بردند.  در این پژوهش که داده ها از طریق تحقیقات کتابخانه ای به دست آمده،  به شناخت نخستین شاعران ایران خواهیم پرداخت. از میان آثار منظوم موجود، سراینده  اندک آثاری، به طور یقین بر ما آشکار است مانند گاهان زرتشت یا سرودنامه های مانی. هدف از این پژوهش شناخت و کسب اطلاع از شعر و شاعران ایران  پیش از اسلام است  ولی شوربختانه در انتساب بسیاری از  آثار، تردید وجود دارد و نام سراینده  آنها  برما نا‏پیدا است مانند یشت‏ها. از این رو تنها راه  پیش رو برای شناختن شاعران این دوره آن است که نام افرادی که آثار منظوم بدانها منسوب است را ذکر کنیم  که در این میان، میزان اطمینان ما از این انتساب ناگزیر، گاه بسیار زیاد است همچون انتساب گاهان به زرتشت و شاعر دانستن وی و گاه میزان اطمینان ما بسیار اندک است مانند شاعر دانستن داریوش هخامنشی به سبب شعر دانستن بخشی از کتیبه بیستون، چرا که بر ما آشکار نیست که آیا داریوش تنها فرمان نوشتن چنین کتیبه‏ای را داده است یا اینکه وی متن کتیبه را نیز خود فرموده است.  در برخی موارد هم اطلاعات ما تنها در حد ذکر نام اثر ادبی است که نویسنده یا سراینده آن نا معلوم است. شرق‏شناسان و دانشمندان بسیاری درباره  شعر در ایران باستان به تحقیق و مطالعه پرداخته ‏اند و مقالات و رسالات گوناگونی در این باره نوشته‏اند، همچون لازار، بنونیست، هنینگ ، گلدنر ، بویس، محمد تقی بهار، محسن ابوالقاسمی و ابوالقاسم اسماعیل پور.

  کلیدواژگان: شعر ایران باستان، سرودهای مانوی، وزن هجایی، خنیاگران، زبان‏های ایران باستان
 • نیما آصفی* صفحات 97-106

  در متون پهلوی اشکانی مانوی و نیز سغدی بودایی و مانوی، فعلی مشترک با آوانویسی āžay_[1] بکار رفته است که پژوهشگران زبان های ایرانی معنای آن را در متون پهلوی اشکانی "باز زاده شدن" و در متون سغدی "زاده شدن" در نظر گرفته اند. در مورد وجود همزمان این فعل با یک شکل و معنای بسیار نزدیک در زبان های پهلوی اشکانی و سغدی، پژوهشگران با تردید این موضوع را بیان می کنند که احتمالا اصل واژه سغدی بوده و در پهلوی اشکانی به شکل وامواژه وارد شده است. در این پژوهش به وجود این فعل در زبان تالشی پی می بریم و معنا و گونه های این فعل را در تالشی و زبان های ایرانی میانه بازگو می کنیم.

  کلیدواژگان: سغدی، پهلوی اشکانی، تالشی، فعل «باز زادن»، āžay
 • نادیا حاجی پور* صفحات 107-138

  مادیان هزار دادستان متنی حقوقی به خط و زبان پهلوی است. این متن تنها کتابی از این دوران است که به مسایل حقوقی پرداخته است. برده داری، قیمومت، ضمانت، شراکت، ازدواج، طلاق، فرزندخواندگی و... از جمله موضوعات مطرح در این متن است. آنچه که در این پژوهش بررسی شده قوانین حقوقی مربوط به فرزندخواندگی است. این مقاله شامل سه بخش است: در بخش نخست، مفهوم فرزندخواندگی و اصطلاحات مربوط به آن در این متن معرفی می شود؛ در بخش دوم، مراحل فرزندخواندگی که شامل واگذاری، پذیرش، توافق دو طرف، انواع واگذاری و... است مورد بررسی قرار می گیرد؛ در بخش سوم، قوانین استخراج شده از متن که در رابطه با دارایی، ارث، وظایف، سالاری و ستوری فرزندخوانده است، بیان می شود. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که فرزندخواندگی در این دوره چگونه بوده، چه قوانینی داشته و احکام موجود در چه زمینه هایی صادر شده است. نتیجه این پژوهش حق پدر را در واگذاری و پدرخوانده را در پذیرش فرزند بیان و توافق آن دو را روشن می سازد. همچنین به بیان اختلاف نظرات در مسئله ستوری، سالاری و ارث فرزندخوانده می پردازد.

  کلیدواژگان: مادیان هزار دادستان، فارسی میانه، متون حقوقی، فرزندخوانده، فرزندخواندگی
 • سید مجتبی آقایی* صفحات 139-150

  در موضوع چگونگی دین و آیین شاهان هخامنشی و مخصوصا چند پادشاه نخست این سلسله، گفتگوها و اختلاف نظرها در میان پژوهندگان و خصوصا مورخان و زبان شناسان بسیار است. برخی آنان را زرتشتی گفته اند و برخی رای مخالف داده و برخی هم در این معنا راه به دیانت هندوایرانیان برده اند. به طور کلی، آنچه در اینباره گفته و رانده اند، یا بر شواهد تاریخی تکیه دارد یا بر دلالت های زبان شناختی و چنین می نماید که در این عرصه، کسی به بررسی محتوا و مفاهیم موجود در کتیبه های هخامنشی نپرداخته است و آنها را بنا به رویکردی دین پژوهانه با مبانی آموزه ها یا جان مایه های دین زرتشت مقایسه ننموده است. این همه در حالی است که شعار اصلی و پربسآمد هخامنشیان که داریوش برای تبیین مبانی مشروعیت خود آن را بر کتیبه هایش به یادگار گذاشت و زمین و آسمان و مردم و شادی را آفریده اهورامزدا اعلام کرد، بر بنیانی عمیقا زرتشتی تکیه دارد.

  کلیدواژگان: شادی، کتیبه های هخامنشی، داریوش، زرتشت، اهورامزدا، اهریمن
 • محسن نظری فارسانی* صفحات 151-176
  در سالیان اخیر پژوهش های درخورنگرش و ارزشمندی درباره اساطیر ایران، و به ویژه شخصیت جمشید انجام شده است. این شخصیت چنان ابعاد گسترده ای دارد که هر کس از دیدگاهی به یک یا چند ویژگی او نگریسته است. یکی از معماهای مربوط به جم، دو ابزاری است که اهوره مزدا به او داد تا جهان مادی را گسترش دهد و ببالاند. در این مقاله سعی بر این است که با ارایه دلایل مستدل، چیستی این دو ابزار نشان داده شود، و از آن طریق برخی دیگر از ابعاد ناشناخته این شخصیت شگفت کشف و نموده شود. در پایان با ذکر مطالبی که درباره ذوالقرنین در قرآن آمده است، تشابهات جم و ذوالقرنین ذکر می شود، و بر اساس آن این نظریه مطرح می شود که جم و ذوالقرنین در اصل یک شخصیت واحد هستند. با بیان این مطلب که ذوالقرنین همان جم هندوایرانی است، می توان به این قایل شد که جم در اصل یک شخصیت تاریخی بوده است.
  کلیدواژگان: اسطوره، اساطیر ایران، جم، ابزار، ذوالقرنین
 • میلاد عابدی*، سینا عباسلو صفحات 177-186
  تماس بین دو قوم پارسیان و ایلامیان که از سده های نهم و هشتم پیش از میلاد با یکدیگر هم منزل شده بودند فقط به حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محدود نشده بلکه به دایره واژگان و زبان نیز مربوط می شود و در اثر برخورد و تماس زبان های این دو قوم با یکدیگر یعنی پارسی باستان و ایلامی (ایلامی هخامنشی)، قرض گیری واژگانی، که امری اجتناب ناپذیر در هر نوع از تماس زبانی است، صورت گرفت و واژگان زیادی از هر دو زبان به زبان دیگری راه یافتند. در این بین عبارات کنایه آمیزی در نسخه ایلامی کتیبه های هخامنشی یافت می شود که اگرچه منشا آنها روشن نیست، اما با برخی عبارات کنایه آمیز در فارسی میانه، فارسی دری و فارسی نو قابل مقایسه هستند. در این جستار دو نمونه از عبارات کنایه آمیز ایلامی هخامنشی مورد بررسی قرار گرفته و نمود آنها در زبان های ایرانی مشخص گردیده است.
  کلیدواژگان: کتیبه های هخامنشی، ایلامی هخامنشی، پارسی باستان، کنایه
 • پرهام مهرآرام* صفحات 187-214
  استقلال امر سیاسی در دوره ی ساسانی نظام سیاسی را واداشت تا رابطه ی خود را با دیگر سپهرهای اجتماعی از نو تعریف کرده و بکوشد بر آنان چیره شود. بدین منظور شاهان ساسانی دست به تمرکز قدرت زده و حاکمیت در معنای نقطه ی برین انتساب را، به ویژه از طریق سازمان دادن به روحانیت زردشتی، محقق کردند. این امر سبب شده تا بسیاری از پژوهشگران این پادشاهی را، حداقل از منظر ایدیولوژی سیاسی آن، نمونه ای از شاهی مطلقه به شمار آورند که مهم ترین پیامد حقوقی آن ادعای فراتر بودن شاه از قواعد حقوقی موجود است. این پژوهش می کوشد تا در ضمن تحلیل دلالت های مختلف مفهوم «حاکمیت»، بار دیگر به پرسش از رابطه ی آن با حقوق در این دوره بپردازد و نشان دهد که چگونه الهیات سیاسی دوبنی زردشتی که در آن قدرت خداوند مقید به «امکان» و «خیر» است و مفاهیم بنیادین آن همچون «فره»، «اشه»، «شاهی آرمانی» و «دادگری»، گونه ای از حقوق طبیعی را ایجاد کردند که با مجموعه ای از قواعد فقهی-حقوقی همراه شد و از سطح هنجارهای اخلاقی صرف فراتر رفت. این گونه بود که شاهان ساسانی با سازمانمند کردن دین زردشتی در توری گرفتار شدند که خود تنیده بودند و امکان ایجاد حاکمیت مطلقه در معنای قدرت قانونگذاری را از دست دادند. در ادامه این پژوهش نشان می دهد که چگونه از دل جدال میان این قواعد فقهی-حقوقی با کوشش شاهان ساسانی برای تحقق حاکمیت مطلقه که نیازمند ادعای عصمت سیاسی است، منصب شاهی از شخص شاه متمایز و خطاناپذیری نه به شاه، بلکه به تاج نسبت داده شد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سیاسی، اشه، پادشاهی آرمانی، حاکمیت مطلقه، ساسانیان، فره، محدودیت قدرت
 • شیدا ریاضی هروی*، مسعود صفایی مقدم، محمدجعفر پاک سرشت، شهرام جلیلیان صفحات 215-236

  دو بن گرایی یا دوگانه باوری، اعتقاد به وجود دو مبدا خیر و شر در نظام هستی، از باورهای قدیم آریاییان به شمار می آید. درگات ها یا سرودهای زرتشت که کهن ترین بخش اوستا است، دوبن گرایی به صورت تقابل دو روان همزاد جلوه گر گشته است ؛ سپندمینو یا روان مقدس در برابر انگر ه مینو یا روان پلید قرار می گیرد. چگونگی آفرینش این دو روان همزاد به عنوان مبانی یزدان شناسی در دین زرتشت و حد مسیولیت اهورامزدا در ایجاد این دو روح مقدس و پلید از جمله مسایلی است که همواره محل اختلاف صاحب نظران بوده است؛ چنان که برخی به دو بنی بودن کیش زرتشت باور دارند و برخی دیگر آن را کیشی یگانه باور می دانند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تامل در اندیشه ها و دلایل صاحب نظران مختلف در مورد چگونگی ایجاد روان پلید، یگانگی یا عدم یگانگی اهورامزدا و روح مقدس و نیز تضاد و ستیز این دو روان می پردازد. اگرچه زرتشت، اهورامزدا را به عنوان خدای برتر که یگانه منشا آفرینش است معرفی می کند، اما از اندیشه دوگانه باوری آریاییان چندان فاصله نمی گیرد و این دوباوری را در نظام اخلاقی نوین خود به کار می گیرد؛ آن چنان که در بعد نظری دینی یگانه باور است و تنها در عمل که اساس آن انتخاب میان نیک و بد است به دوگانگی گرایش دارد.

  کلیدواژگان: یزدان شناخت، دو بن گرایی، یگانه باوری، گات ها
 • مرتضی تهامی*، آزاده حیدرپور صفحات 237-259

  جستار این مقاله بررسی معنی واژه پارس است. در برخی از لغت نامه ها علاوه بر اینکه پارس در مفهوم قوم پارسیان، و محل استقرار آنها  بیان شده است، به معنی «پارس کردن» نیز آمده است. از اینرو این مقاله به دنبال آن است که  مدارک و شواهد را بررسی کند تا به استناد منابع در دسترس، معنی واقعی این واژه مشخص شود. نتیجه بررسی هیچ منبع و مدرک مستندی را که نمایانگر مفهوم این واژه باشد در اختیارمان قرار نداده است. اما پارس در  منابع متعددی به معنی قوم و قبیله پارسیان، استان فارس و سرزمین ایران آمده است. پارس نام قوم پارسیان (هخامنشیان) است که در کتیبه های هخامنشی در مفهوم «قبیله پارسی» به کار رفته است. این نام ابتدا به محل شکل گیری حکومت پارسیان، که حدود استان فارس فعلی است، اطلاق می شد و با قدرت گرفتن هخامنشیان و توسعه قلمرو آنان، به کل سرزمین ایران و قوم ایرانی داده شد. واژه «پارس» در گذر زمان جای خود را به تلفظ عربی این کلمه یعنی«فارس» داده است. معانی دیگری که به قرینه می توان برای واژه پارس بیان کرد از این قبیل اند: محل استقرار، جنگجو، پهلوان و گرز افکن.

  کلیدواژگان: پارس، فارس، انشان، ایران، پارسوا، پارت
 • میثم محمدی* صفحات 261-272
  در این مقاله به بررسی معنایی و اشتقاقی واژه ویذ/ وید که در بیتی منسوب به رودکی آمده می پردازیم. در فرهنگ های کهن فارسی دو معنای «گم» و «کم» برای این واژه آمده و مشخص نیست معنای اصیل واژه کدام است. سعی ما بر آن است تا با بررسی نسخ فرهنگ های مختلف فارسی و شواهد شعری که واژه مورد بحث در آنها آمده، معنای درست واژه را دریابیم. در این راه صورت های ایرانی باستان و ایرانی میانه واژه را بازسازی و شناسایی می کنیم و گونه های دیگر احتمالی واژه را در فارسی دری و طبری زیدی نشان می دهیم. با توجه به شواهد احتمالا معنای صحیح واژه «گم» است و معنای «کم» تحت تاثیر خصیصه املایی نگارش حرف «گ» به صورت «ک» در متون قدیمی فارسی پدید آمده است.
  کلیدواژگان: رودکی، وید، ویذ، ویدا
|
 • Katayoun Mazdapour * Pages 1-20
  There is a misunderstanding that a part of Iranian is called “Fārs”. According to this thought and mistake, Fārs people oppress and domineer others means Turkish speakers in Azarbayjan and other parts of Iran, Kurdish and Baluch tribesmen, Arab speakers in khouzestan and also Lurs and people of Gilan and Mazandaran and even Zoroastrians. This article tries to explain that such idea is basically incorrect and unfair. This misunderstanding comes from this fact that from long time ago - Achaemenid era- till now people have been living in Iran with different languages but these people have had the same government with formal and legal relations. From that time, this people have used official Persian language first in speech and verbal then, not only in speech and verbal but also in writing and have used it for their communication. In fact most of them have two mother tongue and are considered bilingual. It is not correct, we call those people who have one mother tongue “Fārs” and claim that Fāsrs people who do not have another mother tongue except Persian language are dominant on other people in this widespread part of the world, the area of Norouz culture.
  Keywords: Mother tongue, Persian language, Achaemenid, Dariush I
 • Fateme Jahanpour * Pages 21-46
  In all religions, testing humans through suffering and difficulties is a way to measure their faith and their trust on God. More patient person is more faithful. Who or what is the source of these sufferings has different answers in different religions. But the more important subject is the knowledge that the goal of the devilish forces is the human life destroyer and those who can keep their soul pure through these hardships, will win the test. This theme is in the story of Job in the Old Testament text. The story of Job is a typical example of religious narratives in which the faith of a true believer is measured by suffering and disaster, and he comes out of this test on the basis of trust in God. This article tries to search for this subject in the religious Zoroastrian literature and, comparing it with the text of the Old Testament, seeks to ascertain whether this worldview to the mankind and his testing is a familiar and repeatable category in Zoroastrian believes? In the context of the Zoroastrian worldview, has such an approach been used for human suffering?
  Keywords: Job, suffering, Old Testament, Qur'an, Zoroastrian texts, Jamsh d, Tahmūris
 • Fariba Fouladianpour * Pages 47-70
  Symbolism is one method for the visual expression and concept transition in artworks. Simorgh is one of the symbolic elements in the arts of Iran. It is a mythical animal that is the symbol and representation of gods and fortune. Sasanian and Safavid eras are two significant historical time from cultural and artistic point of view and are considered two golden ages in art and culture of Iran. The aim of the present study is to investigate the role of the Simorgh in artworks of Sasanian and Safavid eras as two remarkable time in the study of art history of Iran which could be studied for this concept. The data is collected in documentation method and then classify, explain and analyze them for answering these questions: what is the difference of Simorgh in these two eras, and what are their similarities and dissimilarities? Simorgh has always a positive meaning not only in the pre-Islamic culture but also in Islamic world in Iran. It only changes somehow its position from myth and story to mysticism and always has a dynamic presence in art of Iran.
  Keywords: Simorgh, Sasanian art, Safavid art, Artworks
 • Raziyeh Mousavikhou * Pages 71-95

  There are several literary works in ancient Iranian languages left from Pre-Islamic Iran. Among them there are some poems too. Based on existing document, Iranian poetry goes back to the time of Zarathuštra; his religious poems “Gathas” is the example of the first poems. Also other existing poems like; Derakhte Asoorig, Yadegare Zariran, Jamaspnameh, and Mani poems, which were written in Parthian Pahlavi and Sasanid Pahlavi, are worth noting. Poems in ancient Persia can be divided into two categories: the religious ones and those which are not. Iranologists believe that ancient Iranian poetry has syllabic metre, while others think that the poetry in that era has tonic metre. It is believed that, although, Yashts have tonic metre, Gathas has syllabic metre. Till now there is no information that whether there were any class of poet in ancient Iran or not, the only thing that we are sure is that there were some group of people called “Khonyagaran” and “Gosanan” who were the poet-musician that makes the ordinary people and also royal family happy in the streets. Since they only used poetry and music so there is no written information about them. This article tries to introduce the first Iranian poets. Among the poems that have remained, we only know the poets of some of them e.g. “Gathas” and Manichaean hymns. Although the purpose of this article is to introduce Iranian poets before Islam, our information is very limited for instance, the poet of Yashts is not known. Therefore, we could only introduce the supposed poet.  Sometimes we could be sure more like “Gathas”, but in other times we are not so  like “Biston inscription”, because it is not clear whether Dariush was the poet of “Biston inscription” or only he commended to write it. Hence if we do not know the exact author, only the name of the literary work is mentioned. Several orientalists and scholars are interested in ancient Persia poems among them Henning , Lazard, Utas, Boyce, Benveniste, and Tavadia are noticebale.

  Keywords: ancient Iranian poetry, Manichean hymns, syllabic metre, ancient Iranian Languages, Khonyagaran
 • Nima Asefi * Pages 97-106

  There is a common verb in Manichaean Parthian texts as well as in both Manichaean and Buddhist Sogdian texts with the phonetic transcription of “āžay_” which according to scholars of Iranian Languages means “to be reborn” in Parthian texts and “to be born” in Sogdian texts. In this regard, the simultaneous existence of this verb with the same form and similar meanings in both languages of Parthian and Sogdian led the scholars to hypothesize that the word has been Sogdian originally and has entered the language of Parthian as a loan word. In this regard, the present study will investigate the presence of this verb in Taleshi Language and explore its different meanings and forms in Taleshi as well as Middle Iranian Languages.

  Keywords: Sogdian, Parthian, Taleshi, “to be reborn”.
 • Nadia Hajipour * Pages 107-138

  Mādayān ī Hazār dādestān is a juridical book of Middle Persian. This text which has been written in Sasanian era is the only book in that era that investigates legal issues. Issues such as slavery, guardianship, warranty, partnership, marriage, divorce, adoption, etc. are discussed in this text. This article studies the juridical laws related to "adoption" and is divided into three parts; in the first part, the concept of adoption and its related terminology are defined; in the second part, the stages of adoption are examined, which included the give of child, acceptance and agreement of the parties, types of give; in the third part, the extracted laws from the text which is related to property, inheritance, duties, guardianship and to provide a successor for adopted is expressed. This research is answering these questions: "how was adoption in Sasanian era" and "what were the laws related to adoption"? The result of this study clarifies that "the father had the right, to give his child to adopter", "the adoptive father had the right to accept the child" and "it also clarifies the agreement between the two". Also different opinions regarding issues such as providing a successor, guardianship and inheritance for adopted are expressed.

  Keywords: Mādayān ī hāzār dādestān. Middle Persian, Juridical issues, Adopted, Adoption
 • Mojtaba Aqaei * Pages 139-150

  There are many discussion and disagreement between researchers especially linguistics and historians about what the religion and ethic of Achaemenid kings were, specifically those who were the first kings of this dynasty. Some of them believe they were Zoroastrian, some others disagree and others choose Indo-Iranian religion. Generally, everything they declare is based on historical evidence or linguistic implications and it seems nobody considers the existing content and concept of Achaemenid inscriptions and compares them based on religious scholarship or the doctrine of Zoroastrian religion nonetheless the Achaemenid’s main and frequency slogan which Dariush left behind on inscriptions to reinforce his legitimacy and introduces earth, sky, people and happiness as creations of Ahuramazda is profoundly based on Zoroastrianism.

  Keywords: happiness, Achaemenid inscriptions, Dariush, Zoroaster, Ahuramazda, Ahriman
 • Mohsen Nazari Farsani * Pages 151-176
  Significant and valuable researches in the field of Iranian mythology, about Jam specially, have been accomplished in recent years. Every researcher has seen to one or a few characteristic(s) of this polyhedral character from a point of view. One of the unanswered questions about Jam is the two instruments which Ahura Mazda gave to him to spread and develop of material world. In this article, it is tried to show the reality of these two by documentary reasons; and it is displayed some other unknown phases of this wonderful character through it. Mentioning the notices that are stated about Zolgharneyn in holy Koran, it shows similarities between Jam and Zolgharneyn, and on the basis of it could be proposed the theory of oneness of these two. Proving that Zolgharneyn is the same Indo-Iranian Jam, it could be said that Jam had been a historical character.
  Keywords: Mythology, Iranian mythology, Jam, Zolgharneyn.
 • Milad Abedi *, Sina Abaslou Pages 177-186
  Elamites and Persians were approximately in contact since 9 or 8 century BCE. Their broad connection contained diverse cultural, economic, social and linguistic interactions. Like all the contacts, the lexical borrowing was one of the initial consequences of Elamo-Persian contact; therefore, both languages have borrowed lexica form one another. In the pre-Achaemenid era, Old Persian language had a lower position in comparison with Elamite language which was the upper language, however, after a few centuries, in the Achaemenid age, this hierarchy has collapsed, and Old Persian became the upper language and used as the language of royal Achaemenid inscriptions as well as the language of the ruling class. At any positions, lexical borrowing was not one-sided, and both languages received lexica from each other. Apart from loanwords, there are some metonymies and forms of expression in Elamite language, which their origins are not apparent, yet they are comparable with some metonymic phrases in Classical and Middle Persian. This paper focuses on two Achaemenid Elamite metonymic expressions which are identical with metonymic terms in Persian and also tries to provide some instances for elucidating the possible origins of some metonymic Persian phrases and furthering this aspect of language contact between Elamites and Persians.
  Keywords: Achaemenid inscriptions, Achaemenid Elamite, Old Persian, Metonymy
 • Parham Mehraram * Pages 187-214
  Independence of Res Politica in Sasanian era enforced the political system of the society to re-regulate its relation with other social systems and gave it this opportunity to dominate them. In so doing, Sasanian kings tried to establish their sovereignty as a highest point of imputation, especially by organizing Zarathustrian religion. The emergence of this element of sovereignty has persuaded some scholars that this kingship is an example of absolute sovereignty, whose most important legal consequence is the supremacy of political power over Law. This research tries to answer again to the question of the relation between Sovereignty and law through analysis of different aspects of the concept of “sovereignty” and illuminate how dualistic political theology of this religion, in which God`s power cannot go beyond of the “impossible” and “evilness”, restricted kings. Furthermore, some theological concepts such as “Khvarenah”, “Asha”, “Ideal kingship” and “Dad” established a kind of natural law which slowly tied to set of jurisprudential and legal norms. Therefore, Sasanian kings are caught in a net, which was knitted by themselves. As a result, the establishment of concept of sovereignty as an inclusive authority became impossible. Furthermore, this research will explain how contradiction between subordination of kings to law and their claim of sovereignty as a highest point of imputation, which demands their infallibility, leads to the distinction of their natural personality from the legal personality of kingship which is embodied in Crown.
  Keywords: Sassanian, Sovereignty, Khvarenah, Asha, Ideal Kingship, Absolute Kingship, Restriction of Power
 • Sheyda Riyazi Heravi *, Masoud Safaei Moghaddam, MohammadJafar Pakseresht, Shahram Jalilian Pages 215-236

  The dualism, the belief in the existence of two good and evil power in the world of existence, is one of the ancient Aryan beliefs. In Gathas, the oldest part of the Avesta, dualism emerges as confrontation between twin spirits: Sepanta Mainyu (sacred spirit) opposes to Angra Mainyu (evil spirit). How these two spirits are created is considered as a basic in Zoroastrianism theology and to what extent Ahura-Mazdā is responsible for creation of these two power is one issue that the scholars have different answers for it- some believes that Zoroastrianism is a dualism religion, and others tell that it is a monotheism one. This research by descriptive-analytical method tries to study the ideas of scholars about the creation of evil spirit, oneness or non-oneness of Ahura-Mazdā and the Sacred Spirit, as well as the contradiction of these two spirits. Although ZaraƟuštra identifies Ahura-Mazdā as the supreme god who is the origin of creation, he does not leave the dualistic idea of Aryan beliefs and applies it in his new moral system. Zoroastrianism is monotheism religion in theory but in religious law which is based on the choice of good and evil it is a dualism religion.

  Keywords: Theology, dualism, monothiesm, Gathas
 • Mortaza Tahami *, Azadeh Heydarpour Pages 237-259

  The subject of this article is the meaning of the word Pārs. In some dictionaries, in addition to the fact that Pārs is expressed in the concept of the people of Persia and their location, the meaning of "barking dog" is also mentioned. The paper therefore seeks to study the evidence in this case, in the light of available sources to determine the true meaning of the term. The results of the study show that no source documented this concept could be obtained, but Pārs has come from different sources in the meaning of the people and the Persian tribe, Fārs province and the land of Iran. Pārs is the name of the Persian people (Achaemenid), which has been used in the Achaemenid inscriptions in the concept of the "Persian tribe". This name originally referred to the place where the Persian rule was formed, which is around the current Fārs province, and was given to the whole territory of Iran and the Iranian people with the capture of the Achaemenids and the development of their territory. In the course of time, the term "Pārs" has given its place to the Arabic pronunciation of the word "Fārs". In addition to the reliance on the documentation given in the text, it is possible to express these meanings to the term "Pārs": the place of deployment, the warrior, the horseman, the wanderer.

  Keywords: Pārs, Fārs, Anshan, Iran, Parsova
 • Meysam Mohammadi * Pages 261-272
  In this paper, we study the semantic and derivative meaning of the term “Wid”, which is used in an attributed poem to Rudaki. In ancient Persian dictionaries there are two meanings of "lost" and "little" for this word, and it is not clear what the original meaning of the word is. We try to find out the correct meaning of the word by studying the manuscripts of the various Persian dictionaries and the poetic evidence in which this word is used. In this way, we reconstruct and identify the old and middle Iranian forms of the word, and show other possible forms of the word in Persian Dari and Tabari Zaidi languages. According to the evidence it is probably the correct meaning of the word is "lost" and the meaning "little" was formed by the writing character of the letter "k" for "g" in the early Persian texts.
  Keywords: Rudaki, “wid”, “wida”