فهرست مطالب

مطالعات تفسیر تطبیقی - پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1400)
 • پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/05
 • تعداد عناوین: 12
|
 • انسیه خزعلی، فاطمه اعرجی* صفحات 10-29

  تعبیر «سدره المنتهی»در سوره نجم یک تعبیر منحصر به فرد قرآنی است که در طی تاریخ به عنوان یک اصطلاح ساخت یافته از سوی عالمان حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.اکثر مفسران،اغلب در پی توضیح معراج نبی(ص) به سدره المنتهی پرداختی گذرا در قالب دورترین نقطه بهشت داشته اند،حال آن که به نظر می رسد در پی روند آگاهی افزایی مسلمانان در خصوص این ترکیب قرآنی بود که معنای امروزین یعنی "والاترین درجه قرب الهی" قابل درک و دریافت است.در مقابل بعید به نظر می رسد قرآن در حوار با مشرکان چنین معنای پیچیده ای از فرهنگ اسلامی را لحاظ داشته است.در این بررسی با روش توصیفی - تحلیلی، نخست کاربرد سدره المنتهی در بافت آیات سوره نجم، بازخوانی اولیه شده و سپس مروری بر تفاسیر متقدم از آن صورت می گیرد و در ادامه،کوشش می شود دگردیسی نشانه ای آن با توجه به رویکرد نشانه شناسی فرهنگی لوتمان،تبیین شود.یکی از دلایل انتخاب این رویکرد این است که لوتمان بر سازوکار پویای تولید و دگردیسی نشانه ای از زاویه فرهنگ تاکید دارد. از نتایج اصلی مطالعه حاضر تبیین این مقوله است که قرآن از طریق تنوع معنایی خود،نسبت به آینده کاملا باز است و در سطحی فراتر از تنوع معنایی،مجهز به نیرویی هنجار بخش است که قدرت برساخت نشانه ای مقوله ها و تعابیر را دارد.

  کلیدواژگان: سدره المنتهی، نشانه شناسی فرهنگی، مکتب تارتو، یوری لوتمان، دگردیسی نشانه ای، سپهر نشانه ای
 • محمدحسن قدردان قراملکی* صفحات 30-45

  در باره حقیقت وجود نفس دو دیدگاه مختلف(تجرد و عدم تجرد) وجود دارد که هر کدام به ادله ای از جمله آیات قرآن کریم تمسک کرده اند. هدف مقاله حاضر تبیین موضع آیات در باره تجرد یا جسمانیت نفس است. از آن جا که آیات قرآن مورد استناد موافقان تجرد نفس و منکران قرار گرفته است، ضروری است به صورت تطبیقی مستندات هر دو دیدگاه مورد تحلیل قرار گیرد که نگارنده با روش تحلیلی و تطبیقی آن را در این مقاله به سامان رسانده است. در این مقاله روشن شده است که دلالت آیات مورد استناد موافقان تجرد نفس با جهات مختلف نفس(انتساب نفس به خدا، خلقت خاص و تفاوتش با موجود مادی، تعقل نفس مجردات را، صعود و رجوع به ملکوت و خدا) دلالت تام است. اما آیات مورد استناد منکران تجرد نفس با عنوان توصیف نفس به صفات مادی و خلقت نفس از جسم مادی، قابل جواب و توجیه است. اشاره خواهد شد ضعف اصلی منکران تجرد نفس عدم توجه به مبانی عقلی و نقلی، زبان قرآن و وجود مرجحات تقدم نظریه تجرد نفس بر مادیت است.

  کلیدواژگان: نفس، روح، تجرد نفس، زبان قرآن، زبان تمثیل، خلقت انسان
 • محمد عابدی* صفحات 46-73

  برداشت سیاسی از قرآن، به جهت ماهیت سیاسی و ارتباطش با قدرت، آسیب هایی گسترده تر (نسبت به دیگر انواع برداشت ها) درپی داشته است. بخشی از بسترهای آسیب زا به کاربست غلط قواعد معانی، یا غفلت از آنها مربوط است. مشکل مذکور این مسیله را پیش روی ما می نهد که آیا آسیب پذیری برداشت های سیاسی در عرصه کاربست نادرست قواعد معانی یا غفلت از آنها را با اصطیاد نمونه هایی از آن، می توان اثبات کرد؟ اثبات این واقعیت، می تواند انگیزه پی جویی تمهیدات ارایه برداشتهای سیاسی معتبر را فراهم آورد. مطالعه حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی سامان می یابد، براین فرض تاکید دارد که برداشت های سیاسی در«کاربست قواعد معانی» یا « بی توجهی به قواعد» دچار آسیب شده اند. گزارش نمونه های عینی این آسیب ها تحقق آسیب پذیری را در عمل اثبات می کند و دستاوردش اثبات آسیب پذیری برداشت ها در چهار قلمرو مهم قواعد معانی(مصادیقی از قاعده های اطناب؛ مجاز در اسناد؛ حصر وقصر ؛ وصل وفصل)، و ایجاد دغدغه برای ارایه راهکارهای اصلاح این دست از آسیب ها و ارایه برداشتهای سیاسی معتبر ست

  کلیدواژگان: سیاست، برداشت سیاسی، معانی، قواعد علم معانی
 • زهرا قربان خانی*، فاطمه اردستانی، علی غضنفری صفحات 74-95

  با توجه به اختلافات تفسیری که در حوزه آیات الاحکام نکاح در دیدگاه فریقین وجود دارد، مقاله پیش رو بر اساس پرسش پیرامون مصادیق اختلافات تفسیری در حوزه مذکور با رویکرد تطبیقی سامان یافته است.آیات الاحکام نکاح حول محورهای مشروعیت، محرمات و لوازم و توابع آن احصاء می شوند و در هر یک از محورها و موضوعات مذکور، اختلافات متعددی نیز قابل دستیابی است. این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بحث مشروعیت، فریقین در جواز ازدواج موقت اختلاف دارند به طوری که امامیه قایل به جواز و معظم اهل سنت قایل به عدم جواز آن می باشند. در محرمات نکاح، دیدگاه های مربوط به ایجاد رحم از طریق وطی نامشروع و ازدواج با زنان اهل کتاب متفاوت است و در لوازم و توابع نکاح، مباحث مهریه و مقدار آن، پرداخت متاع و نفقه و همچنین موضوع نگاه خصوصا نگاه به مخطوبه و برخی از احکام وطی، اختلافی است.

  کلیدواژگان: آیات الاحکام نکاح، تفسیر، فقه، فریقین
 • فاطمه دست رنج*، محمد دهقانی صفحات 96-119

  حوزه معنایی، مجموعه ای از واژه ها با پیوندهای مفهومی است که مشخصه معنایی خاصی، موجب باهم آیی آن ها می شود. تحلیل و بررسی این روابط و پیوندهای مفهومی، یکی از راه های دست یابی به دقایق معناست. معجزه یکی از اصطلاحات رایج دینی است که به عنوان یکی از مباحث مهم بین الادیانی مطرح شده است. در این پژوهش، اصطلاح معجزه برحسب روابط بینامتنی با روش تاریخی - تحلیلی بررسی گردید و این نتیجه حاصل آمد که حوزه معنایی معجزه در قرآن شامل واژگانی چون: «آیه، بینه، برهان و سلطان مبین» و در عهدین: «آیت، عجیب و قوت» است و کلمه آیه با حوزه معنایی مشترک در تمامی کتب آسمانی برای بیان ارتباط نشانه با معنا به کار رفته، نشانه ای که گاهی در امور تکوینی و گاهی در امور تشریعی ونیز در محسوسات و معقولات است. در واقع خداوند، آیات تکوینی و تشریعی خود را بر انسان با هدف بسترسازی برای ایمان عرضه کرده است. بررسی حوزه معنایی معجزه در عهدین و پارامترهایی که از تاثیر هم نشین های آن بر کلمات کلیدی به دست می آید حاکی از آن است که تمامی مخلوقات خداوند متعال، آیات و نشانه های اویند و از این لحاظ، فرقی بین کارهای خارق العاده ای که توسط پیامبران انجام شده با دیگر مخلوقات نیست. در عهد قدیم برخلاف عهد جدید، قوت، معجزه نیست بلکه عامل به-وجود آمدن آن است. همچنین در فرهنگ مسیحیت، معجزات ادامه داشته و به حضرت عیسی(ع) اختصاص ندارند.

  کلیدواژگان: حوزه معنایی، معجزه، قرآن، عهد قدیم و عهد جدید
 • سید جعفر موسوی گیلانی* صفحات 120-137

  موضوع «انتظار موعود» در همه ادیان بزرگ جهان، اهمیت بسیاری دارد. آرزوی ظهور «مصلح بزرگ جهانی» در همه ادیان، مشترک است و از اصول مسلم اعتقادی آنها به شمار می رود. این امر، علاوه بر این که از تعالیم دینی کتاب های آسمانی مانند تورات، انجیل و قرآن کریم محسوب می شود، از اموری است که به سرنوشت بشر و تکامل انسان ارتباط دارد. اما قبل از ظهور منجی، اتفاقاتی در زمین واقع می شود که نشانه های ظهور است که هر یک از ادیان الهی، این نشانه ها را بیان داشته اند. در پژوهش حاضر، ما به بررسی نشانه های ظهور در دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت پرداخته ایم. بررسی این موارد، سبب شناخت بیشتر این رویدادها می شود. در این پژوهش، که با روش توصیفی- تحلیلی آماده شده، تنها دیدگاه دین اسلام و مسیحیت را درباره «نشانه های ظهور موعود و مصلح کل» به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که اولا، نوید آن مصلح جهانی، علاوه بر قرآن مجید، در مسیحیت هم داده شده است مبنی اینکه در آخر الزمان، حکومت الهی تحقق می یابد و تا ابد بر زمین مستقر می شود، همه مردم نیز موحد و یکتا پرست می شوند و ثانیا، این نشانه ها در زمینه های مختلف امور طبیعی، اجتماعی و اخلاقی جامعه قبل از ظهور، در موارد زیادی بین هر دو دین به هم نزدیک هستند. مهم ترین منبع این پژوهش، قرآن، احادیث، انجیل و برخی کتاب های تاریخ ادیان و مانند آن است.

  کلیدواژگان: موعود، اسلام، مسیحیت، ادیان ابراهیمی، آخرالزمان
 • مجتبی نوروزی*، حمید باقرزاده صفحات 138-159

  دلایل عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد که منبع و مصدر قرآن کریم، وحی الهی است و سیره تمام مسلمانان بر این موضوع دلالت دارد. موضوع منبع و مصدر قرآن از موضوعاتی است که مستشرقان به آن ورود پیدا کردند. برخی از آنان با مشاهده دلایل و بررسی محتوای قرآن، وحیانی بودن آن را پذیرفتند. اما بسیاری از آنان مانند گلدزیهر، بلاشر، سیدرسکی، گیت و... وحیانی بودن الفاظ قرآن را بر نمی تابند و نظرات مختلفی را در این زمینه طرح کرده اند. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی و انتقادی به دنبال پاسخ به این سوال است که دیدگاه های مطرح پیرامون منبع و مصدر قرآن از سوی مستشرقان کدام است؟ به چه دلایلی نمی توان آن ها را پذیرفت. تلاش شده شبهات مستشرقان درباره غیر وحیانی بودن قرآن، با تکیه بر بیانات آیت الله جوادی آملی بررسی و نقد گردد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که هیچ کدام از دیدگاه های مستشرقان درباره مصدر قرآن مورد قبول نمی باشد و با دلایل محکم عقلی، نقلی و تاریخی در تعارض می باشد. به نظر می رسد ریشه اصلی آن نگرش غیر عقلانی همراه با تعصب به قرآن و اسلام است. از این رو هیچ یک از اشکالات آنها راه صحیح علمی و تحقیقی را نپیموده و در هیچ موردی، مستند تاریخی که بتواند مدعایشان را اثبات کند ارایه نکرده اند.

  کلیدواژگان: شبهات وحی، مصدر قرآن، آیت الله جوادی آملی، مستشرقان
 • علی قدردان قراملکی* صفحات 160-183

  کیفیت و نحوه وجودی نفس از مهمترین مسایل انسان شناسی است که بیشتر اهل حدیث، متکلمان نقل گرا و ظاهرگریان با تکیه بر آیات و روایت به جسمانیت نفس معتقد هستند. در مقابل حکما و متکلمان عقل گرا نیز با عنایت به ادله نقلی بر تجرد نفس معتقد شده اند. هر دو طرف مدعی اند که ادله نقلی و به ویژه قرآن کریم همسو و موافق دیدگاه آنان است. در این تحقیق -که دارای رویکرد تطبیقی میان طرفین است- با مطالعه کتابخانه ای و فحص در آثار جسم انگاران نفس، آیاتی که ادعا شده بر جسمانیت نفس دلالت دارند استخراج گشت. این آیات به شش گروه «مادی بودن آفرینش انسان»، «حدوث انسان»، «مغایرت نفس با علم و عقل»، «توصیف نفس به صفات جسمانی»، «معاد جسمانی» و «فنای نفس» تحلیل شدند. سپس با روش عقلانی و تفسیر قرآن به قرآن و همچنین با عنایت و توجه به مبانی و ادله پیروان تجرد نفس، به تحلیل و بررسی انتقادی این آیات پرداخته شد. هدف از انجام این تحقیق تبیین، تحلیل و ارزیابی تطبیقی و انتقادی آیات جسمانیت نفس در تحقیقی مستقل است تا مشخص شود ادله قرآنی مورد استناد ظاهرگرایان، دلالتی بر جسمانیت نفس ندارند. در پایان روشن شد که هیچ کدام از آیات موهوم جسمانیت نفس، بر جسم طبیعی و مادی بودن نفس دلالت نداشته و این آیات همسو و هماهنگ با دیدگاه حدوث جسمانی نفس و بقای روحانی آن هستند و به جسم مثالی و تجرد برزخی نفس اشاره دارند.

  کلیدواژگان: ظاهر گریان، عقل گرایان، جسمانیت نفس، تجرد نفس، آیات جسمانیت نفس، جسم لطیف
 • عبدالمومن حکیمی، علی اصغر شعاعی* صفحات 184-209

  موضوع شخصیت از مهم ترین مباحث انسان شناسی است. قرآن کریم در مورد شکل گیری رفتار آدمی بر اساس شخصیتش اشاره نموده و برخورداری از جامعه سالم را مستلزم داشتن افرادی با شخصیتی متعادل می داند. این تحقیق با کاربست روش تطبیقی شخصیت را از منظر قرآن کریم و دانش مدیریت و به کاوش گرفته است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که دانش مدیریت جدید در مطالعه شخصیت تنها به عوامل جسمی - بیولوژیک توجه می‎کند و جنبه روحی و روانی انسان را کنار گذاشته و از آن غفلت کرده است این امر، طبیعتا تصویری مبهم و غیردقیق از شخصیت سالم به دست می‎هد. لذا قرآن کریم، علاوه بر آشکارسازی دقیق مولفه ها، ابعاد و جلوه های شخصیت سالم و ویژگی های و ملاک های تعادل یافته آن، با در پیش گرفتن راه میانه‎ای و ایجاد تعادل میان جنبه‎های مادی و معنوی انسان، شخصیتی متوازن در پیروان خود ایجاد می کند. از منظر قرآن کریم معادل کلمه «شخصیت»، واژه ی «شاکله» به معنای ملکات نفسانی است. شاکله به مثابه ی زیر ساخت و علت درونی رفتار انسان در دانش مدیریت است که زمینه های شکل گیری آن را ابعاد درونی(مادی، ماورایی، محیط غیر قابل کنترل) و بیرونی(محیط قابل کنترل و رفتار اختیاری انسان) تشکیل می دهد که از میان آنها، ابعاد مادی و ماورایی و نیز محیط غیر قابل کنترل، غیر اکتسابی؛ اما بسترآفرین و نقش آفرینی آنها به صورت بالقوه است. محیط قابل کنترل و رفتارهای اختیاری انسان، اکتسابی و سازنده شخصیت بالفعل است که تبیین، تغییر، تعدیل، کنترل و پیش بینی رفتار وابسته به آن ها است.

  کلیدواژگان: قرآن، مدیریت، شاکله، شخصیت، ابعاد شخصیت
 • نفیسه زارعی، سمیه خوشوقت* صفحات 210-229

  امید یکی از بزرگترین نعمت های الهی و محرک انسان برای رسیدن به آمال و آروزهایش است، و نیز ملازم روانی زندگانی و رشد است که با احساس و آگاهی همراه و تضمین کننده تکامل و پیشرفت جوامع بشری است. در قرآن کریم برای ایجاد آن، گزاره های اعتقادی و رفتاری متعددی مطرح شده است که توجه به آنها، ضمن ایجاد امید، به تحکیم و غنی سازی آن نیز کمک می کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از آیات گران بهای قرآنی، این گزاره ها را طبقه بندی نموده و با تکیه بر اندیشه های جوادی آملی و علامه طباطبایی(ره) به تحلیل و بررسی آنها پرداخته است. یافته نشان داد که اعتقاد به یگانگی خدا، معاد، نبوت و ظهور منجی آخرالزمان از راهکارهای معرفتی قرآن برای امیدآفرینی در انسان است. همچنین قرآن کریم جهت القای امید در آدمی، در حوزه رفتاری، عواملی چون ذکر و یاد خدا، توبه، هجرت و جهاد و صبر و بردباری را برشمرده است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، امید، امیدآفرینی، جوادی آملی، علامه طباطبایی(ره)
 • زهرا درویش* صفحات 230-249

  یکی از آیاتی که دلالت بر وجوب مودت نسبت به اهل بیت (ع) دارد، آیه 23 شوری است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- تطبیقی، با محور قرار دادن چهار تفسیر: التبیان، المیزان، التحریر و التنویر و الکشاف و بررسی تطبیقی آن ها حول آیه مربوطه، به بررسی تفسیر آیه و به دست آوردن معنای موردنظر از عبارت (موده فی القربی) پرداخته می شود. یافته ها نشان می دهد که در تفاسیر المیزان و التبیان و الکشاف، با توجه به قراین موجود در آیه، ازجمله استثناء و روایات متواتر ذیل تفسیر آیه، منظور از موده فی القربی را مودت و دوستی نسبت به اهل بیت پیامبر (ص) گرفته اند و این معنا، موافق با قراین داخلی و خارجی در آیه است. تفسیر ارایه-شده در التحریر و التنویر که معنای قربی را در قرابت و نزدیکی در نسب قریشی بیان می دارد، با قراین داخلی، یعنی توجه به مفردات و ظاهر آیه و قراین خارجی که شامل روایات صحیح دال بر دوستی با اهل بیت (ع) است، موافق نیست.

  کلیدواژگان: آیه ی مودت، اهل بیت، المیزان، التبیان، التحریروالتنویر، کشاف
 • آمنه شهبازی* صفحات 250-272

  مجتهد شبستری با نگاهی نو اندیشانه که برآمده از هرمنوتیک فلسفی است مدعی است قرآن هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا کلام پیامبر است؛ زیرا اگر قرآن کلام خدا باشد برای بشر قابل فهم نیست. در مقابل آیت الله جوادی آملی پاسخ های فراوانی به چنین دیدگاهی داده است؛ زیرا بی پاسخ ماندن این شبهه اعجاز قرآن را زیر سوال برده، به انکار نبوت و در پی آن به هدم دین می انجامد. پژوهش پیش رو با روشی داده بنیان به شیوه توصیف و تحلیل، مدعای شبستری را با ذکر ادله آن بیان نموده و با تکیه بر آراء آیت الله جوادی آملی به نقد آن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بی پاسخ ماندن تحدی قرآن از مهمترین شواهد حاکی از ابطال این شبهه است. 

  کلیدواژگان: شبهه، قرآن، بشری، جوادی، شبستری
|
 • Ensieh Khazali, Fatemeh Aaraji * Pages 10-29

  The text of the Qur'an is a system of signs with a specific structure that was revealed in any case at a certain point in time. The sign processes that take place in any particular period have exposed the reception of this text to many challenges. Meanwhile, the term "Sadra al-Muntaha" in Surah AL-Najm is a unique Qur'anic term that has been used throughout history as a structured term by scholars in various fields. Most commentators often seek to explain the ascension of the Prophet. Had a transient payment to Sadra al-Muntaha in the form of the farthest point of paradise, while it seems that he was following the process of raising awareness of Muslims about this Qur'anic composition, which today's meaning of "the highest degree of nearness to God" can be understood and received. It seems unlikely that the Qur'an in dialog with the polytheists had such a complex meaning of Islamic culture. In this study, by descriptive-analytical method, first the use of Sedra al-Muntaha in Surah An-Najm is examined, then a review of its earlier interpretations is made, and then an attempt is made to metamorphose its signs according to Explain Lutman's approach to cultural semiotics. Lutman emphasizes the dynamic mechanism of production and metamorphosis of a sign from a cultural perspective. One of the main results of the present study is to explain that the Qur'an, through its semantic diversity, is completely open to the future and at a level beyond semantic diversity, is equipped with a normative force that has the power to construct signs of categories and interpretations.

  Keywords: Sedre al-Muntaha, Cultural Semiotics, Tartu School, Yuri Lutman, Signal Metamorphosis, Signal Sphere
 • Mohammad Hasan Ghadrdan Gharamaleki * Pages 30-45

  There are two different views on the truth of the existence of the soul (abstraction and non-abstraction), each of which has relied on arguments. Reflecting on several verses, it becomes clear that the Qur'an, according to the various aspects of the soul (attribution to God, special creation and its difference with the material being, reason of the abstract soul, ascension and return to the kingdom and God) as an obligatory sign of the abstraction of the human soul Refers to. In the continuation of the article, Quranic documents of the second view (description of the soul with material attributes and creation of the soul from the material body) were explained and in its critique it will be pointed out that the above reasons are due to various reasons The theory of the abstraction of the soul over materiality, the lack of connection between the existence of a material origin for the soul and its physicality, and the confusion between the truth of the existence of the body and the soul) is not positive for the physicality of the human soul.

  Keywords: The soul, the abstraction of the soul, the language of the Qur', an, the language of allegory, the creation of man
 • Mohammad Abedi * Pages 46-73

  The political interpretation of the Qur'an, due to its political nature and relation to power, has caused more extensive damage (than other types of interpretations). Part of the harmful context is related to the misuse or neglect of the rules of semantics. This problem raises the question of whether the vulnerability of political perceptions in the application of the rules of semantics can be proved. Proving vulnerability provided the motivation to seek to make arrangements to provide credible political insights. The present study, which is organized by descriptive and analytical methods, emphasizes the assumption that political perceptions have been damaged in the application of the rules of semantics or disregard for the rules. Reporting objective examples of these injuries proves the realization of vulnerability in practice, and its achievement proves the vulnerability of impressions in four important areas of semantic rules (examples of rules of “Qaedeh Etnab”; permitted in documents; “Hasr wa Qasr, Fasl waw asl”); Provides solutions to repair injuries and provide political insights.

  Keywords: politics, political perception, meanings, rules ofsemantics
 • Zahra Ghorbankhani *, Fatema Ardestani, Ali Gazanfari Pages 74-95

  Considering the existence of commonalities and interpretive differences in the field of verses of the rules of marriage in the view of the sects, the present article is based on the question about the examples of interpretive differences in the mentioned field with a comparative approach; This research is based on a descriptive method and information has been collected based on the library method. In addition to paying attention to the dignity of revelation, content, context of verses, etc., the use of sources of ijtihad accepted by each religion is also effective in the emergence of theoretical differences. According to research, in the discussion of legitimacy, the sects differ in the permission of temporary marriage, so that the Imams believe in the permission and the Supreme Sunni believe in its impermissibility. In the prohibitions of marriage, the views related to creating a womb through illegitimate intercourse and marrying women of the Book are different, and in the accessories and functions of marriage, the issues of dowry and its amount, payment of property and alimony, as well as the subject of looking, Vati rulings are differences.

  Keywords: : Verses of the rules of marriage, interpretation, Jurisprudence, Sects
 • Fatemeh Dastranj *, Mohammad Dehghani Pages 96-119

  Semantic domain is a set of words with conceptual links that are characterized by a specific semantic specification. Analysis of these relationships and conceptual connections is one of the ways to achieve the minutes of meaning. "Miracle" is one of the common religious terms that is considered as one of the important topics of interfaith. In this study, the term miracle was examined in terms of intertextual relations with analytical and descriptive method, and it was concluded that the semantic domain of "miracle" in the Qur'an includes words such as: "verse", "statement", "argument" and " Sultan Mobin " and In the covenants: "Ayat", "strange" and "strong". The word "verse" is used in common sense in all the heavenly books to express the connection between sign and meaning, a sign that is sometimes in formative matters and sometimes in legislative matters as well as in sensations and rationalities. In fact, God has presented His creative and legislative verses to man with the aim of laying the groundwork for faith. An examination of the semantic scope of the "miracle" in the Torah and the Bible and the parameters obtained from the effect of its companions on keywords suggests that all creatures of God Almighty are "verses" and signs of Evin. . In the Torah, unlike the Bible, "strength" is not a miracle but a factor. Also in the culture of Christianity, miracles continue and are not dedicated to Jesus (pbuh).

  Keywords: Semantic Field, miracle, Quran, Torah, Bible
 • Seyed Jafar Mousavi Gilani * Pages 120-137

  The issue of the "promised expectation" is very important in all the major religions of the world. The desire for the emergence of the "great world reformer" is common to all religions and is one of their indisputable tenets.This, in addition to being one of the religious teachings of the holy books such as the Torah, the Bible and the Holy Quran, is one of the matters related to human destiny and human evolution. But before the advent of the Savior, events take place on earth that are signs of the advent that each of the divine religions has expressed. In the present study, we have examined the signs of emergence in the two major religions of Islam and Christianity. Examining these cases will lead to a better understanding of these events. In this research, which has been prepared by descriptive-analytical method, we have comparatively examined only the views of Islam and Christianity about the "signs of the appearance of the promised and the general reformer" and we have come to the conclusion that, first, the promise of that reformer The world, in addition to the Qur'an, is also given in Christianity that at the end of time, divine government will be realized and will be established on earth forever, all people will be united and monotheistic, and secondly, these signs in the field The various natural, social, and moral affairs of society before their emergence are in many cases close to each other. The most important sources of this research are the Qur'an, hadiths, the Bible and some books on the history of religions and the like.

  Keywords: Promised, Islam, Christianity, Abrahamic Religions, Apocalypse
 • Mojtaba Noruzi *, Hamid Bagherzade Pages 138-159

  There are many rational and narrative reasons that the source of the Holy Quran is divine revelation and the manners of all Muslims indicate this. The subject of the source of the Qur'an is one of the topics that Orientalists entered into. Some of them, by observing the reasons and examining the content of the Qur'an, accepted its revelation. However, many of them, such as Goldziher, Blasher, Siderski, Gate, etc., do not accept the revelation of the words of the Qur'an and have proposed different views in this regard. This research seeks to answer the question of what are the views on the source of the Qur'an by Orientalists through descriptive and critical analytical methods? For what reasons can they not be accepted? An attempt has been made to examine and criticize the Orientalists' doubts about the non-revelation of the Qur'an, based on the statements of Ayatollah Javadi Amoli.The results of the research indicate that none of the orientalist views on the source of the Qur'an is acceptable and is in conflict with strong rational, narrative and historical reasons. It seems that the main root of that irrational attitude is accompanied by prejudice against the Qur'an and Islam. Hence, none of their faults have followed the correct scientific and research path, and in no case have they provided a historical document that can prove their claim.

  Keywords: revelation, Doubts of Revelation, Source of Quran, Ayatollah Javadi Amoli, orientalists
 • Ali Ghadrdan Gharamaleki * Pages 160-183

  The quality and mode of existence of the soul is one of the most important anthropological issues that most hadith scholars, narrative theologians and outsiders believe in the physicality of the soul based on verses and narrations. In contrast, rationalist theologians and theologians have also believed in the abstraction of the soul with regard to the narrated arguments. Both sides claim that the narrated evidences, especially the Holy Qur'an, are in line with their views. In this study, which has a comparative approach between the parties, by studying the library and examining the works of the bodybuilders of the soul, the verses that claim to indicate the physicality of the soul were extracted. These verses were divided into six groups: "The materiality of human creation", "The occurrence of man", "Contradiction of the soul with science and reason", "Description of the soul to physical attributes", "Physical resurrection" and "Death of the soul". Then, with the rational method and interpretation of the Qur'an to the Qur'an, as well as with regard to the principles and arguments of the followers of celibacy, these verses were critically analyzed and studied. The purpose of this study is to explain, analyze and evaluate comparatively and critically the verses of the body of the soul in an independent study to determine that the Qur'anic arguments cited by the outsiders do not imply the body of the soul. In the end, it became clear that none of the imaginary verses on the physicality of the soul indicate the natural and material body of the soul, and these verses are in line with the view of the physical occurrence of the soul and its spiritual survival, and refer to the ideal body and purgatory abstraction of the soul.

  Keywords: Crying appearance, Rationalists, soul carnality, soul celibacy, soul body verses verses, delicate body
 • Abdul Momen Hakimi, Aliasghar Shoaei * Pages 184-209

  he subject of personality is one of the most important topics in anthropology. The Holy Qur'an refers to the formation of human behavior based on his personality and considers that having a healthy society requires people with a balanced personality. This research has been applied and explored by applying the comparative method of personality from the perspective of the Holy Quran and knowledge. The findings of this study indicate that the new management knowledge in the study of personality pays attention only to physical-biological factors and neglects the mental and psychological aspects of human beings. This is naturally a vague and inaccurate image of a healthy personality. Gives a hand. Therefore, the Holy Quran, in addition to accurately revealing the components, dimensions and manifestations of a healthy personality and its balanced characteristics and criteria, creates a balanced personality in its followers by taking the middle way and creating a balance between the material and spiritual aspects of man. . According to the Holy Qur'an, the word "personality" is equivalent to the word "personality" meaning carnal property. Shape is the infrastructure and internal cause of human behavior in management knowledge, the formation of which consists of internal (material, transcendental, uncontrollable environment) and external (controllable environment and voluntary human behavior) dimensions. Give that among them, material and transcendental dimensions as well as uncontrollable, non-acquired environment; But their bedrock and role-playing is potential. The controllable environment and voluntary human behaviors are acquired and constructive of the actual personality, which is the explanation, change, modification, control and prediction of their dependent behavior.

  Keywords: Quran, Management, structure, personality, Dimensions of personality
 • Nafise Zarei, Somayeh Khoshvaght * Pages 210-229

  Hope is one of the greatest divine blessings and motivates man to achieve his aspirations and desires, and is also a psychological accompaniment of life and growth that is accompanied by feeling and awareness and guarantees the development and progress of human societies. In order to create it, there are several doctrinal and behavioral propositions in the Holy Qur'an that paying attention to them, while creating hope, also helps to strengthen and enrich it. The present study has categorized these propositions by descriptive-analytical method and using precious Quranic verses and has analyzed and studied them based on the thoughts of Javadi Amoli and Allameh Tabatabai. Is. The finding showed that belief in the oneness of God, resurrection, prophecy and the appearance of the savior of the apocalypse are among the epistemological strategies of the Qur'an for creating hope in human beings. The Holy Qur'an also enumerates factors such as remembrance of God, repentance, migration and jihad, and patience in order to instill hope in a person in the field of behavior.Keywords: Holy Quran, Hope, Creating Hope, Javadi Amoli, Allameh Tabatabai.

  Keywords: Holy Quran, hope, Creating Hope, Javadi Amoli, Allameh Tabatabai
 • Zahra Darvish * Pages 230-249

  One of the verses that indicate the necessity of time for the Ahl al-Bayt (AS) is verse 23 of the Shura. In the present study, by analytical-comparative method, focusing on four interpretations: Al-Tabyan, Al-Mizan, Al-Tahrir, Al-Tanwir, and Al-Kashaf, and comparatively examining them around the relevant verse, examining the context of the verse in interpretation and obtaining the desired meaning of the phrase Pay close). The findings show that, in the interpretations of Al-Mizan, Al-Tibyan, and Al-Kashaf, according to the evidences in the verse, including exceptions and successive narrations following the interpretation of the verse, the meaning of Muddah fi al-Qirbi is taken as friendship and friendship with the Ahl al-Bayt of the Prophet (PBUH). The meaning agrees with the internal and external context in the verse. The commentary presented in Tahrir and Al-Tanwir, which expresses the meaning of closeness, in closeness and closeness in the Quraysh lineage, with internal evidences, that is, paying attention to the contents and appearance of the verse and external evidences, which include correct narrations indicating friendship with Ahl al-Bayt (AS). Is, does not agree.

  Keywords: Maudut, Ahl al-Bayt, Almizan, Altebyan, Alkashaf, Altahrir
 • Ameneh Shahbazi * Pages 250-272

  Mujtahid Shabestari, with a modernist view that comes from philosophical hermeneutics, claims that the Qur'an is both the word and the meaning of the words of the Prophet; Because if the Qur'an is the word of God, it is incomprehensible to human beings. Ayatollah Javadi Amoli, on the other hand, has given many answers to such a view; Because leaving this doubt unanswered calls into question the miracle of the Qur'an, leads to the denial of prophecy and, consequently, to the destruction of religion. The present research, using a data-based method of description and analysis, has expressed Shabestari's claim by mentioning its arguments and has criticized it based on the views of Ayatollah Javadi Amoli and has come to the conclusion that the unanswered challenge of the Qur'an is one of the most important evidences. Indicates the refutation of this suspicion.

  Keywords: Doubt, Quran, Humanity, Javadi, Shabestari