فهرست مطالب

Journal of Al-Mustafa International University - Volume:4 Issue: 1, Autumn 2021

Journal of Al-Mustafa International University
Volume:4 Issue: 1, Autumn 2021

 • تاریخ انتشار: 1401/03/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا دانشیار* صفحات 5-38

  این پژوهش، تاثیر رویکرد فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه بین الملل را مورد بررسی قرار داده است. هدف اصلی این تحقیق، کمک به ادبیات پژوهش و تبیین تاثیر رهیافت فرهنگی انقلاب اسلامی بر عرصه نظریه پردازی و رفتاری در عرصه بین المللی است.(هدف) این پژوهش با کمک گیری از رهیافت سازه انگاری در عرصه روابط بین الملل، تدوین یافته است.(روش) سوال اصلی این پژوهش عبارتست از: رویکرد فرهنگی انقلاب اسلامی چه تاثیراتی بر عرصه بین المللی داشته است؟(سوال) انقلاب اسلامی، از نظر سلبی منتقد و معترض روند جهانی سازی، سلطه فرهنگ و هویت غربی و نادیده انگاری نقش دین و اخلاق در عرصه بین المللی است و از نظر ایجابی، به در نظر گرفتن نقش دین، هویت دینی و اسلامی، اخلاق و معنویت در عرصه مناسبات بین المللی تاکید می کند.(فرضیه) درباره یافته تحقیق می توان گفت که با وقوع انقلاب اسلامی رویکردها و تیوری هایی که به اهمیت فرهنگ در عرصه بین المللی تاکید داشتند، تقویت شدند.(یافته)

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، رویکرد فرهنگی، عرصه بین الملل، بیانیه گام دوم
 • محمدحسین کیانی* صفحات 39-56

  معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب از جایگاه مهمی برخوردار است. هم از این رو که یکی از دستاوردهای چهل ساله انقلاب ارتقا معنویت اسلامی بوده و هم این جهت که یکی از اهداف مهم در گام دوم ارتقا آن در جامعه ایران به حساب آمده است. البته چالش هایی در مقام ارتقا معنویت در گام دوم وجود دارد که یکی از مهمترین آن، رواج معنویت گرایی جدید در ایران است. از همین رو، این مقاله عهده دار بررسی پیامدهای معرفتی معنویت جدید و راهکارهایی برای مقابله با آن در جامعه ایرانی است. در واقع، معنویت جدید دارای پیامدهای متنوعی نظیر ترویج اومانیسم، تحریف فرجام گرایی، تبلیغ معنویت اباحه گرایانه، تعبیر زمینی از عشق و  تعبیر مادی از آرامش معنوی و... است. مهمترین رویکرد برای مقابله با پیامدهای مذکور نیز ارتقا سطح آگاهی عمومی است؛ به عبارت دیگر، افزایش کیفی آگاهی درباره پیامدهای منفی معنویت جدید و آگاهی بخشی درباره محاسن معنویت اسلامی به منزله رویکرد کلانی در راستای تحقق معنویت اسلامی مندرج در بیانیه گام دوم قلمداد می شود. بر همین اساس، می توان به سه راهبرد اشاره کرد. نخست، راهبرد کوتاه مدت تحت عنوان «بیان معایب معرفتی، فرهنگی و اجتماعی معنویت جدید»؛ دوم، راهبرد میان مدت که عبارت است از: «تغییر نگرش ایرانیان در مورد باورهای معنویت گرایی جدید»؛ سوم، راهبرد بلند مدت که عبارت است از: «ارتقای آگاهی از معایب معنویت جدید و محاسن معنویت اسلامی به منظور تمایل ایرانیان به سوی باورها و لوازم معنویت اسلامی».

  کلیدواژگان: معنویت جدید، پیامدهای معرفتی، تهاجم فرهنگی، راهکارهای مواجهه، مقام معظم رهبری
 • صدیقه محقق *، فاطمه شریفی صفحات 57-91

  یکی از اهداف انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم گسترش و تقویت معنویت در سطح بین المللی است. با توجه به جایگاه خانواده به عنوان هسته کانونی اجتماع، پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش خانواده تراز انقلاب اسلامی در معنویت گرایی جامعه بین الملل، با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. پژوهش حاضر ضمن ارایه شاخص های خانواده تراز انقلاب اسلامی و آسیب های معنویت گرایی خانواده، راهکارهای مورداستفاده خانواده برای گسترش معنویت در جامعه بین الملل را در دو گام ارایه نموده است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که در گام نخست با استفاده از راهکارهایی همچون؛ راهکارهای عاطفی، رفتاری، شناختی و انگیزشی می توان گرایش معنوی را در خانواده شکوفا ساخت و در گام دوم خانواده معنوی می تواند از طریق مستقیم و غیرمستقیم معنویت را در سطح جامعه بین الملل تقویت نماید.

  کلیدواژگان: خانواده تراز انقلاب اسلامی، معنویت گرایی، جامعه بین الملل
 • رضا لکزایی صفحات 93-125

  مسئله مقاله حاضر تبیین گفتمان مقاومت در عرصه بین الملل با تاکید بر بیانیه گام دوم با محوریت دیدگاه مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‏ای می‏باشد. برای این منظور با استفاده از چارچوب نظری «امهات مطالب یا اس المطالب» با روش اکتشافی- استقرایی تلاش شده تا گفتمان مقاومت ارایه شود. مقاومت در این گفتمان دارای مفهومی سازه‏ای است که ضرورت آن دلایل و شواهد قرآنی، روایی، عقلی، تجربی و عقلایی دارد و برای کاربست آن داشتن و تقویت استقلال فکری، معنویت، تقوا، مساجد، ساده زیستی، پرهیز از اسراف، تشکیلات، دعا، نترسیدن از تنهایی و... ضروری است. در گفتمان مقاومت از منظر آیت الله خامنه‏ای در مرتبه اول رسول الله و در مرتبه بعد حضرت اباعبدالله الحسین و در مراحل پایین‏تر امام خمینی به عنوان الگو معرفی شده است.

  کلیدواژگان: گفتمان مقاومت، بیانیه گام دوم، مقام معظم رهبری آیت الله امام خامنه ‏ای، عرصه بین الملل، استقامت
 • سید احمد رهنمایی صفحات 127-150
  بیانیه گام دوم انقلاب در دو بخش مجزا، ابتدا به تبیین  برکات انقلاب اسلامی در یک هفتگانه پرداخته است، سپس با نگاهی امیدوارانه و نویدبخش، توصیه های هفتگانه ای را به منظور حفظ کیان انقلاب اسلامی و تضمین آینده ای روشن و مسرت آمیز ارایه داده است. این مقاله، با تکیه بر خط سیر برگرفته از هفتگانه نخست، سعی دارد مبانی فطری و کلامی این بخش را تبیین و تشریح نماید. در این راستا، قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، در جایگاه نخست منابع اصلی، همچنین رهنمودهای امام راحل و رهبر انقلاب، در جایگاه اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، از جمله مستندات بخش مزبور را تامین می کنند. همه محورهای هفتگانه در بیانیه مطابق خواست فطرت انسان و مستند به مبانی کلامی اسلام است. از این رو، بیانیه اولا با نگاه فطری، برای همه آحاد انسانی که به اقتضای فطرت خویش نظر می دهند و بر اساس آن رفتار می کنند حجت است و ثانیا از منظر کلامی برای همه کسانی که به آن مبانی اعتقاد و التزام دارند دلیل و راهنما خواهد بود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد اکتشافی- استنتاجی استفاده شده است تا بر اساس شواهد قرآنی و روایی، تجزیه و تحلیل روشنی از مبانی مزبور ارایه شود.
  کلیدواژگان: مبانی، مبانی فطری، مبانی کلامی، بیانیه گام دوم، رویکرد اکتشافی-استنتاجی
 • حضرت آیت الله العظمی خامنه ای صفحات 151-172

  انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمان های باطلی در سر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده، همواره سربلند دیده اند.در چنین نقطه ی عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور «بیانیه ی گام دوم انقلاب» و برای ادامه ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارایه فرموده اند.بیانیه ی «گام دوم انقلاب» تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای «دومین مرحله ی خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی» خواهد بود و «فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی» را رقم خواهد زد.این گام دوم، انقلاب را «به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) هست» نزدیک خواهد کرد.

  کلیدواژگان: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی
|
 • Ali Reza Daneshyar * Pages 5-38

  This research scrutinizes the impact of the cultural approach of the Islamic Revolution of Iran in the international arena. It aims to help the research literature and explain the impact of the cultural approach of the Islamic Revolution on theorization and behavioral area in the international arena. (Goal) This study has been made with the help of a constructivist approach in the field of international relations. (Method) The main question of this research is: What impact has the cultural approach of the Islamic Revolution of Iran had on the international arena? (Question) From a negative point of view, the Islamic revolution is critical of the globalization process, Western cultural hegemony and Western identity as well as of the West’s disregard to the role of religion and morality in the international arena. From an affirmative viewpoint, the Islamic Revolution of Iran underscores the role of religion, religious and Islamic identity, ethics and spirituality in the area of international relations. (Hypothesis) Regarding the research findings, it can be said that the approaches and theories that highlighted the importance of culture in the international arena were reinforced and strengthened following the Islamic Revolution. (Findings)

  Keywords: Islamic revolution, Cultural Approach, International arena, Second Phase Statement
 • Muhammad Husain Kyani * Pages 39-56

  Spirituality has an important status in the [supreme leader’s] statement on the second phase of [the Islamic] revolution. This is because the promotion of spirituality has been one of the achievements of the Islamic revolution over the past forty years. In addition, the promotion of spirituality in Iran is one of the main goals of the statement on the second phase of revolution. The promotion of spirituality in the second phase of revolution is however faced with certain challenges top among which is the prevalence of the new spirituality in Iran. The present article thus aims to assess the epistemic consequences of the new spirituality and the ways for encountering it. The new spirituality has various consequences including propagating humanism, falsifying teleologism, promoting immoral spirituality, giving materialistic interpretation of love and spiritual tranquility etc. The best way to face these consequences is to promote public awareness. That is why increasing the quality of awareness about the negative consequences of modern spirituality and giving awareness about the positives of Islamic spirituality are considered as a major approach towards the realization of Islamic spirituality in the statement on the second phase of the revolution. One can thus allude to three strategies: short-term strategy that aims at relating the ‘epistemic, cultural and social defects of the new spirituality’,mid-term strategy that aims at changing Iranians’ approach towards modern spiritualism and long-term strategy that focuses on promoting awareness concerning the demerits of the new spirituality and the merits of Islamic spirituality with the aim of encouraging Iranians to rely on Islamic spirituality.

  Keywords: new spirituality, Epistemic Consequences, Cultural Onslaught, Solutions, Supreme Leader
 • Sedigheh Mohaghegh *, Fatemeh Sharifi Pages 57-91

  One of the goals of the Islamic Revolution in the Second phase statement is to expand and strengthen spirituality at the international level. Considering the position of the family as the focal point of society, the present study has been conducted with a descriptive-analytical method to explain the role of the family at the level of the Islamic Revolution in the spiritualism of the international community. The present study, while presenting the characteristics of the family at the level of the Islamic Revolution and the harms of family spiritualism, has presented the strategies used by the family to spread spirituality in the international community in two steps. The research results show that in the first step, using solutions such as; Emotional, behavioral, cognitive and motivational strategies can develop spiritual orientation in the family and in the Second phase, the spiritual family can strengthen spirituality directly and indirectly in the international community.

  Keywords: the family at the level of the Islamic Revolution, spiritualism, international community
 • Reza Lakzaei Pages 93-125

  The purpose of this article is to explain the discourse of resistance in the international arena by emphasizing the statement of the second phase of the I. R. Revolution and views of Supreme Leader Ayatollah Khamenei. To this end, an attempt has been made to present the discourse of resistance by using the theoretical framework of “principal issues” via application of inductive method reasoning. Resistance in this discourse is meant to be a structural concept necessitated by Qur’anic, scriptual, intellectual, experimental reasoning as well as rational argument. Accordingly, its application relies on [religious elements like] spirituality, piety, mosques, moderate living, avoiding extravagance, organization, Prayer, strengthening intellectual independence and not being afraid of loneliness, etc. In resistance discourse, from the perspective of Ayatollah Khamenei, the Messenger of God in the first place, and Imam Hussein in the next stage, and Imam Khomeini in the lower stage, are introduced as role models.

  Keywords: Discourse of Resistance, The Statement of Second Phase, Supreme Leader Ayatollah Imam Khamenei, International arena, Perseverance
 • Sayyid Ahmad Rahnamaei Pages 127-150
  In two separate parts, the second phase of [Islamic] revolution statement first explains the blessings of the Islamic revolution under seven headings and then with an optimistic outlook presents seven recommendations with the aim of preserving the Islamic revolution and guaranteeing it a clear and happy future. This article aims to explain the natural and theological foundations of the first seven points. It refers to the Holy Quran and the infallibles’ traditions as their main sources and the directions of the late Imam Khomeini and the supreme leader as their upstream documents. All the seven axes mentioned in the statement are in accordance with human nature and are rooted in Islamic theological principles. This statement is authoritative for all human beings who judge and behave on the basis of their natures and similarly for those who endorse Islamic theology and abide by its principles. In order to present a clear analysis of the said principles on the basis of the Holy Quran and traditions, this article makes use of a descriptive analytic methodology with a heuristic– inferential attitude.
  Keywords: foundations, Natural Foundations, Theological Foundations, Statement on Second Phase of Revolution, Heuristic-Inferential Attitude
 • Ayatollah Sayyid Ali Khamenei Pages 151-172

  Among all the nations suffering from oppression, few make an effort to launch a revolution; and among those nations that have risen and launched a revolution, few have been witnessed to have pursued it to the end, or moved beyond merely changing the government and safeguarded their revolutionary values. However, the auspicious Revolution of the Iranian nation—which is the greatest and most popular revolution of the contemporary era—is the sole revolution that has persisted forty years of pride, saved from betrayal to its values, and it has preserved its dignity and original slogans against all the temptations which seemed irresistible; hence, entering the second phase of self-development, society-processing and civilization-building.

  Keywords: Second Phase of the Revolution, Supreme Leader of the Islamic Revolution