فهرست مطالب

یافته - پیاپی 3 (زمستان 1378)
 • پیاپی 3 (زمستان 1378)
 • 68 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1379/02/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقایسه پایدار سوسپانسیون خوراکی کوتریمو کسازول پیشنهادی با نمونه های تجارتی موجود در کشور
  غروری، وفایی صفحه 3
 • رابطه عادات غذایی با شیوع هیپرلیپیدمی
  ابراهیم فلاحی، نامداری صفحه 9
 • بررسی اضطراب و افسردگی و تاثیر آنها بر عملکرد تحثیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
  علی فرهادی، فریبا امینی صفحه 21
 • تاثیر ورزش بر الگوهای لیپو پروتئینی پلاسما
  مریم هرمزی، جوادی، زهرایی صفحه 27
 • بررسی آلودگی به شپش سر در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم آباد
  سید طاهریان، محمد طراحی صفحه 31
 • وضعیت بهداشت نانوایی های شهر خرم آباد در سال 1378
  مهندس گودینی، محمد طراحی صفحه 35
 • خارج کردن چربی استخوانهای اجساد فیکس شده
  احمد تمجیدی پور صفحه 39
 • سالمسازی آب آشامیدنی
  شمس خرم آبادی صفحه 43
 • اخبار علمی، پژوهشی
  صفحه 48