فهرست مطالب

پیام آزمایشگاه - پیاپی 11 (آبان - آذر 1383)
 • پیاپی 11 (آبان - آذر 1383)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 1,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/10/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن اول
  صفحه 4
 • سل، یک فوریت جهانی، اهمیت، تشخیص، درمان و پیشگیری
  دکتر سیدرضا مودب، دکتر اسماعیل حجازی، دکتر عبدالناصر رفیع صفحه 7
 • توکسینهای باکتریایی
  پیام بهزادی، الهام بهزادی صفحه 33
 • بررسی و تفسیر نتایج تستهای آزمایشگاهی / قسمت سوم
  دکتر محمد ابراهیم ابراهیم زاده صفحه 37
 • سندرم متابولیک
  دکتر امیر بهرامی، دکتر آقا محمدزاده، دکتر نجفی پور، دکتر مبصری، دکتر علی عسگرزاده صفحه 39
 • راهنمای کاربردی در تشخیص افتراقی باکتریها
  محمد حسین سروش صفحه 49
 • سوالات امتحانی ویروس شناسی
  صفحه 51