فهرست مطالب

اندیشه نوین دینی - پیاپی 68 (بهار 1401)
 • پیاپی 68 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نعیمه نجمی نژاد*، عبدالله محمدی صفحات 7-26

  مسیله تحقیق در این نوشتار بررسی نظر ملاصدرا پیرامون صفات خبری خداوند است و اینکه آیا وی به کدام یک از سه نظریه تشبیه، تعطیل و تنزیه ملتزم است؟ روش این مقاله کتابخانه ای و اسنادی-تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد صدرالمتالهین ضمن انتقاد از ظاهرگرایان، روش فیلسوفان و متکلمانی که به سرعت آیات الهی را تاویل می کنند نیز نادرست می شمارد. وی معتقد به حفظ اصالت متن و پرهیز از دست کشیدن از ظواهر است و راه رسیدن به این هدف را آموزه توحید خاصی یا وحدت شخصی و نظریه ارواح معانی می داند. طبق این تفسیر از توحید خاصی  اطلاق محض بودن خداوند سبب می شود در هر تعینی حضور داشته باشد و  احکام آن را بپذیرد و همین اطلاق محض سبب می شود که محدود به این تعین نباشد. اگر چه بخشی از این روش در آراء شماری از عرفا نیز دیده می شود، لکن همچون دیگر مباحث عرفان نظری که در حکمت متعالیه مبرهن شده، صورت بندی و انتظام علمی آن مرهون تلاشهای صدراست.

  کلیدواژگان: تشبیه، تنزیه، تعطیل، ملاصدرا، وحدت شخصی وجود، ارواح معانی، روش شناسی
 • محمدهادی منصوری*، محمدعلی پور یگانه، محمدحسین فهیم نیا صفحات 27-45

  «خلود در دوزخ» از مسایل قرآنی مربوط به فرجام شناسی است که از نظر چگونگی دلالت الفاظ آیات و نیز از نگاه عقلی مورد اختلاف اندیشمندان است. آیت الله جوادی آملی در این باره به مبانی عقلی اشاره نموده و بر پایه آن، خلود و ماندگاری در جهنم را اثبات می نماید. در مقابل، برخی از عرفا معتقدند چنین چیزی با رحمت واسعه خدا ناسازگار است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد، ضمن تبیین دقیق مبانی عقلی و دلایل نقلی دیدگاه استاد جوادی آملی، نظر عرفا را در این باره به بوته نقد بکشاند. یافته های پژوهش حاکی است صاحب تفسیر تسنیم با مبانی عقلی ازجمله تجرد و اصالت روح، ثبات و دوام روح و تجسم اعمال و دلایل قرآنی و روایی، خلود در آتش را برای افراد خاصی اثبات نموده و دیدگاه برخی عرفا را نپذیرفته و معتقد است عذاب ابدی نه تنها منافاتی با رحمت واسعه و عدل الهی ندارد، بلکه با آن سازگار و هماهنگ است.

  کلیدواژگان: حقیقت خلود، ماندگاری در جهنم، رحمت مختص مومنان، آیت الله جوادی آملی
 • سعید رحیمیان*، مهدی غیاثوند صفحات 47-62

  مساله تحقیق حاضر، بازخوانی نظریه ی کلامی اجزاء اصلیه، به مثابه ی ملاک این همانی ابدان، با نگاهی به احادیث ناظر به طینت است. متکلمینی نظیر خواجه نصیر الدین طوسی، این نظریه را در پاسخ به اشکال مشهور «آکل و ماکول» -که در صدد به چالش کشیدن معاد جسمانی است- مطرح نموده اند؛ اما به نظر می رسد تقریر این پاسخ، با ابهاماتی روبرو است و دقتی دوباره را می طلبد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که با الهام گرفتن از برخی روایات ناظر به طینت، می توان قول مذکور را به نحوی بازخوانی کرد که از ابهاماتش کاسته، و بر کارایی اش افزوده گردد. روش تحقیق مقاله حاضر، تفسیری -تحلیلی است.

  کلیدواژگان: معاد جسمانی، این همانی ابدان، اشکال آکل و ماکول، اجزاء اصلیه، طینت
 • حسن زرنوشه فراهانی* صفحات 63-78

  شیخ ناصرالدین آلبانی از مهم ترین و پر کار ترین علمای وهابیت در دوره ی معاصر است. وی آثار متعددی بر مبنای تفکر وهابیت نگاشته که از جمله ی آن ها کتاب «تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد» است که در آن، با تکیه بر قرایت خود از روایات نبوی دال بر نهی از «اتخاذ القبور مساجد»، و تضعیف کردن روایات معارض آن ها، قایل به تحریم وجود قبور در مساجد و متقابلا بنای مساجد بر قبور شده و این کار را نوعی شرک تلقی کرده است. مسیله ی این مقاله، بررسی و نقد ادله مورد استناد آلبانی با روش «توصیف و تحلیل» است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدعای آلبانی در تحریم بناء مساجد بر قبور، اولا بر خلاف ظاهر روایت نبوی «لعن الله الیهود و النصاری إتخذوا قبور انبیایهم مساجد» است و ثانیا معارض با دیگر روایات صحیحه است که بر مدفون بودن تعدادی از انبیاء در مسجد خیف و یا بناء نمودن مسجد بر قبر ابوبصیر توسط صحابه دلالت دارند.

  کلیدواژگان: آلبانی، تحریم بناء مساجد بر قبور، مسجد خیف، ابوجندل، نقد وهابیت
 • سید شهاب الدین حسینی* صفحات 79-96

  مسیله پژوهش حاضرتبار شناسی ادیان الهی از دیدگاه علامه طباطبایی است که آیا می توان ادیانی مانند: هندوییسم، بودیسم و برهمنیسم و...را، با توجه به وجود برخی مفاهیم توحیدی، ادیان الهی نامید یا  از گردونه ادیان الهی خارجند؟ مسیله نجات پیروان این مکاتب را چگونه باید بررسی کرد؟ موضوع این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده و یافته های تحقیق نشان می دهد از نظر علامه طباطبایی، با توجه به تعریف و ابعاد دین و شالوده و بنیاد آن، ادیانی مانند هندوییسم، بودیسم و برهمنیسم و جینیزم از زمره ادیان الهی خارجند، زیرا به تعدد خدایان، انکار نبوت و تناسخ اعتقاد دارند. بدون باور به خدا و توحید، و با عدم اعتقاد به پیام آوران الهی و معاد، ادیان فوق، ادیانی زمینی محسوب می شوند. و ادیان و مذاهب غیرالهی در صورت تقصیر منتهی به حقانیت و نجات نمی شوند.

  کلیدواژگان: هندوییسم، تعدد خدایان، حکمت، تناسخ، علامه طباطبایی
 • حمیدرضا گودرزی*، محمد جعفری صفحات 97-109

  اندیشمندان در مورد رابطه عقل و دین نظرهای مختلفی دارند. آقای مردیها در کتاب دفاع از عقلانیت قایل به تقدم عقل بر دین در همه زمینه هاست و دلایل  مختلفی ارایه کرده است. در بحث عقل و اثبات نبوت، ضعف عقل را رد نموده؛ در بحث عقل و صدق نبی، بر تقدم عقل بر دین تاکید کرده و فقط ابزار بودن عقل و وابستگی سایر منابع حتی وحی به آن را پذیرفته است. بنابراین معرفت دینی را نپذیرفته و عقل منبعی از سوی اصولیین را رد کرده است. اهم یافته های تحقیق با روش عقلی و نقلی: عقل ابزاری و منبعی تفاوت دارند. عقل منبعی به ضعف خود اعتراف کرده و از وحی طلب یاری می کند. تقدم فی الجمله عقل بر دین پذیرفته است نه بالجمله. عقل هم با توجه به حسن و قبح ذاتی و درک ملازمه عقل و نقل منبع است و هم ابزاری در کنار ابزارهای دیگر برای نیل به معرفت. به اعتبار اخذ معارف دینی از منابع گوناگون سخن از معرفت دینی صحیح می باشد.

  کلیدواژگان: عقل ابزاری، عقل منبعی، معرفت دینی، عقلانیت، حسن و قبح
 • مهدی منزه*، محسن جاهد، سحر کاوندی صفحات 111-132

  مواجهه با پرسش از معنای زندگی و یافتن پاسخ برای آن، یکی از مهم ترین دغدغه های انسان در تاریخ اندیشه بوده است. مسیله ی پژوهش حاضر، ارایه تفسیری از زندگی و معنا و تبیین عامل معنابخش زندگی از نظر ملاصدراست که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد او در آثار خود «معنا» را به «هدف ارزشمند» تفسیر کرده که از طریق «کشف وجودی معنا» قابل دست یابی است. ملاصدرا به عنوان یک فیلسوف جامع نگر، علاوه بر اینکه فراطبیعت را به عنوان عامل معنابخش زندگی لحاظ می کند؛ طبیعت و ناطبیعت را نیز در طول فراطبیعت، اما در سطوح پایین تر موجب معناداری می داند. وی حیات را به سان یک جریان واحد، شامل حیات دنیوی و حیات اخروی می داند و برای معنابخشیدن به زندگی، دیدگاه ترکیبی (خدا و جاوانگی روح) را پذیرفته و از تاثیر خدا در معنای زندگی از دو طریق «خدا به مثابه هدف ارزشمند» و «ارتباط مبتنی بر عشق» مدد می جوید.

  کلیدواژگان: معنای زندگی، هدف ارزشمند، خدا، جاودانگی روح، کشف وجودی، عشق
 • صالح حسن زاده* صفحات 133-153

  مساله این تحقیق بررسی نظریه جهش ایمان کی یرکه گور و نقد آن از نگاه ایمان اسلامی است. روش به کار رفته در این تحقیق، روش تحلیلی-توصیفی است. ایمان به خدا مساله محوری اندیشه های کی یرکه گور است. وی در موضوع ایمان، دو مطلب اساسی را دنبال می کند: اول آن که در علوم بشری یقین دست نیافتنی است. دوم پژوهش های عینی، نمی توانند مبنای ایمان قرار گیرند. ایمان ناظر به تصمیم است و فرد مومن به مدد جهش ایمان، خدا را درآغوش می کشد. تحقیق پیش رو با این پیش فرض که کی یرکه گور عقل و استدلال را از مبانی ایمان نفی می کند در پی یافتن پاسخ این پرسش است که شخص جوینده ایمان، چگونه می تواند از میان خدای یهودیان، خدای مسیح و خدای اسلام، خدای خود را انتخاب کند؟ آیا این شخص، می تواند گزینشی بدون ایراد منطقی داشته باشد؟ ایمان مورد ادعای کی یرکه گور، علاوه بر گرفتاری تناقض و ایراد های فنی دیگر،که عاری از برهان، و استدلال و آگاهی است، همانند ایمان عوام الناس و کودکان است که در برابر شبهات و چالش ها هیچ نوع مقاومت ندارد و ازاین رو، سودی به حال صاحبش ندارد.

  کلیدواژگان: عقل، جهش ایمان، تناقض، کی یرکه گور، ایمان اسلامی
 • مسعود محفوظی*، غلامحسین گرامی صفحات 155-172

  «معرفت الله» دغدغه بسیاری از متکلمان و فیلسوفان بوده است. سوال اساسی بعد از تبیین موضوع کلی معرفت این است که انسان مکتوم در ماده و محدود چگونه می تواند به موجود نامحدودی علم پیدا کند؟ مساله این تحقیق با توجه به تفاوت رویکرد کلامی و فلسفی فخر رازی و صدر المتالهین بررسی و تبیین حقیقت معرفت الله از منظر این دو است. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است که با وجود تفاوت رویکردهای کلامی و فلسفی این دو، پاسخ های داده شده تقریبا یکسان می باشند. با وجود تفاوت استدلال ها و همچنین نظرگاه های کلامی، فلسفی و دینی هر دو فیلسوف قایل به عدم امکان علم به ذات و کنه الهی می باشند اما معتقدند که این تنها راه معرفت الله نیست بلکه معرفت الله مراتب پایین تری نیز دارد که علم به آن برای انسان ممکن می باشد. هر دو معرفت الله را امری مشکک و در برخی از مراتب فطری می دانند که خداوند قابلیت کشف معرفتش را برای انسان قرار داده است.

  کلیدواژگان: فخررازی، ملاصدرا، معرفت الله، عقل، نقل
 • محمد سعید عبداللهی*، محمد محمدرضایی صفحات 173-186

  یکی از بحث هایی که در دین شناسی بیش از هر موضوع دیگری در دوره مدرن به آن دامن زده شده بحث  قرایتهای مختلف از دین یا چنانکه شبستری تعبیر می کند قرایت انسانی از دین است. سابقه چنین مباحثی درجهان عرب به نصر حامد ابوزید و پس از آن در کشور ما به آقایان سروش و شبستری می رسد.مسیله اصلی مقاله پرداختن به آراء آقای شبستری و دیدگاه او درباره عدم نزول دین است. مدعای اصلی وی این است که خداوند هیچ دینی نازل نکرده است زیرا اگر خدا دین نازل کرده بود باید به نحوی در قرآن به آن تصریح می شد در حالی که چنین تصریحی وجود ندارد. در این مقاله تلاش کرده ایم پس از بیان مبانی شبستری مدعیات  او را به شکلی منطقی صورت بندی و عدم اعتبار استدلال های او را روشن و نشان دهیم برداشتی که شبستری از دین  به دست می دهد به ضد خود تبدیل و سخنان وی در هر حال مستلزم پذیرش قرآن به عنوان کلام خداوند است .

  کلیدواژگان: دین، قرآن، نزول دین، وحی، قرائت انسانی، مجتهد شبستری
|
 • Naeema Najminejad*, Abdullah Mohammadi Pages 7-26

  The issue of research in this article is to examine Mulla Sadra's opinion about the predicative attributes of God and whether he is bound to which of the three theories of tashbih, ta`wil and tanzih. The method of this article is librarian and documentary-analytical. The findings of the research show that Sadr al-Muta'allihin, while criticizing the superficialist, also considers the method of philosophers and theologians who use ta`wil in the divine verses to be incorrect. He believes in preserving the originality of the text and opposes those avoiding appearances, and considers the way to achieve this goal to be the doctrine of special monotheism or personal unity and the theory of spirits of meanings. According to this version of particular monotheism, the pure absoluteess of God causes him to be present in every ta`ayyun, and to accept its rulings, and the very pure absoluteness causes him not to be limited to this determination. Although part of this method can be seen in the opinions of a number of mystics, but like other issues of theoretical mysticism that have been highlighted in the transcendent wisdom, its scientific formulation and order is due to Sadra's efforts.

 • Mohammad Hadi Mansouri*, Mohammad Alipour Yeganeh, Mohammad Hossein Fahimnia Pages 27-45

  "Eternity in the hell" is one of the Qur'anic issues related to human beings` end, which is disputed by thinkers in terms of how the words of the verses and reason denote it. Ayatollah Javadi Amoli points to the rational principles in this regard and, based on it, proves immortality and permanence in hell. On the contrary, some mystics believe that such a thing is incompatible with God's vast mercy. The present article tries to use a descriptive-analytical method, while explaining in detail the rational principles and narrative reasons of Javadi Amoli's point of view, to criticize the mystics' opinion in this regard. The findings of the study indicate that the author of Tasnim's commentary with rational principles such as abstraction and originality of the soul, stability and permanence of the soul and embodiment of Qur'anic and narrative deeds and reasons, proved to burn in the fire for certain people and did not accept the view of some mystics. Eternal is not only inconsistent with vast mercy and divine justice, but is compatible with it.

 • Saeed Rahimian*, Mahdi Ghiasvand Pages 47-62

  The problem of the present study is to re-read the theological theory of the main components of human body, as a criterion for the oneness of the bodies, with a look at the hadiths concerning human nature. Theologians such as Khawjeh Nasir al-Din al-Tusi have proposed this theory in response to the well-known objection of "akil", the eating, and "ma`kul", the eaten – as one challenging the bodily resurrection; But the interpretation of this answer seems to be ambiguous and requires renewed attention. The findings of this study show that by being inspired by some narrations concerning tinat, the said promise can be read in a way that reduces its ambiguities and increases its efficiency. The research method of this article is interpretive-analytical.

 • Hassan Zarnosheh Farahani* Pages 63-78

  Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani is one of the most important and prolific scholars of Wahhabism in the contemporary period. He has written several works based on Wahhabi thought, among which is the book "Tahdhir al-Sajid min ettikhaz al-Quburi Masajid" in which, relying on his reading of the prophetic narrations of prohibiting "ettikhaz al-Quburi Masajid" and weakening their opposing narrations, he has opposed the existence of graves in mosques and reciprocally building mosques on graves and has considered this as a kind of polytheism. The purpose of this article is to examine and critique the evidence cited in Albani`s work by a descriptive and analytical method. The findings of the research show that the Albani`s claim in banning mosque-building on graves is contrary to the appearance of the prophetic narration: May God curse the Jews and Christians for taking the graves of their prophets as places of worship”, firstly and secondly, conflict those true traditions denoting the graves of some prophets in the mosque Kheif or making a mosque on the tomb of Abu Basir by the companions.

 • Seyyed Shahabuddin Hosseini* Pages 79-96

  The issue of the present research is Genealogy of Divine religions as viewed by Allameh Tabatabai; in other words, whether religions such as Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism, etc., can be called divine religions or are excluded from the divine religions due to the existence of some monotheistic concepts. What about the legitimacy and salvation of the followers of these religions? The subject of this research has been studied by descriptive-analytical method and the findings of the research show that according to Allameh Tabatabai and with regard to the definition and dimensions of religion and its foundation, religions such as Hinduism, Buddhism, Brahmanism and Jainism are not among the divine religions. Because they agree with polytheism, denial of prophecy and reincarnation. Without believing in God and monotheism, and by not believing in the divine messengers and the resurrection, the above religions are considered earthly religions. And non-divine religions and sects, given their being of ignorance, will not lead to legitimacy and salvation.

 • Hamid Reza Goudarzi*, Mohammad Jafari Pages 97-109

  Thinkers have different views on the relationship between reason and religion. In the book Defending Rationality, Mr. Mardiha believes in the precedence of reason over religion in all fields and offers various reasons for his claim. In the discussion of reason and in proving prophecy, he rejected the weakness of reason; In the discussion of reason and truth of the Prophet, he emphasized the precedence of reason over religion, viewed reason only as an instrument and considered all other sources, even revelation, as being dependent on it. Therefore, he did not accept religious knowledge and rejected usuliyun`s view of reason. The main findings of the research, performed by the rational and narrative method may be counted as:1. Instrumental reason differs from reason as a source intellect. Reason acknowledges its weakness and helps the seeker of revelation. In general, reason; 2. The latter has confessed its weakness and seeks support of revelation; 3. One may agree the presedence of reason partly not in all cases; 4. The intellect is taken as a source with regard to essential goodness and badness and coexistence of the intellect and the revelation, and it is an instrument beside others for attaining knowledge. One, regarding getting religious knowledge from various sources, may speak of religious knowledge.

 • Mahdi Monazzah*, Mohsen Jahed, Sahar Kavandi Pages 111-132

  Facing the question of the meaning of life and finding answers to it has been one of the most important human concerns in the history of thought. The aim of the present study is to provide an interpretation of life and meaning and to explain the meaningful factor of life according to Mulla Sadra, which is based on a descriptive-analytical method. The research findings show that in his works, he interpreted "meaning" as a "valuable goal" that can be achieved through "discovery of the existence of meaning". Mulla Sadra as a comprehensively looking philosopher, in addition to considering the supernatural as a meaningful factor of life; He also considers nature and non-nature to be significant during the supernatural, but at lower levels. He considers life as a single stream, including worldly life and the hereafter, and to give meaning to life, he accepts the combined view (God and eternity of the soul) and use the influence of God on the meaning of life in two ways: "God as a valuable goal" and "Love-based communication".

 • Saleh Hasanzadeh* Pages 133-153

  The purpose of this study is to examine Kierkegaard's view of leap of faith and its critique from the perspective of Islamic faith. The method used in this research is analytical-descriptive. Belief in God is the central issue of Kierkegaard's thoughts. On the subject of faith, he pursues two basic points: first, that certainty is unattainable in the humanities. Second, objective research cannot be the basis of faith. Faith directs to decision, and the believer embraces God with the help of the leap of faith. This research, presupposing that Kierkegaard rejects reason and reasoning from the foundations of faith, seeks to answer the question: How can a person seeking faith choose his God from the God of the Jews, the God of Christ, and the God of Islam? Can this person make a choice without a logical flaw? Kierkegaard's alleged faith, in addition to its contradictions and other technical objections, which are devoid of argument, reasoning, and awareness, is like the faith of the common people and children, which is not of any resistance against doubts and challenges and, therefore, of any benefit to its owner.

 • Massoud Mahfouzi*, Gholam Hossein Garami Pages 155-172

  "Human Knowledge of God" has been the concern of many theologians and philosophers. The basic question after explaining the general subject of knowledge is how can a limitted being that is hidden in matter attain knowledge of an infinite being? The issue of this research is to study and explain the truth of the human knowledge of God from the perspective of the two, considering the differences between the theological and philosophical approaches of Fakhr-e Razi and Sadr al-Muta'allehin. The findings of this descriptive-analytical research show that despite the differences between the theological and philosophical approaches of the two, the answers given are almost the same. Despite the differences in the arguments as well as theological, philosophical and religious views, both philosophers believe in the impossibility of knowing the divine essence, but believe that this is not the only way to know God, but also there is a lower level of knowledge of God that is attainable for man. Both consider the knowledge of God to be of various levels and in some grades as natural, fitri. It is the mode of knowledge made possible by God.

 • Mohammad Saied Abdollahi*, Mohammad Mohammad Rezaei Pages 173-186

  One of the debates in theology, more than any other subject in the modern period, is the discussion of different readings of religion, or as Shabestari puts it, the humanistic reading of religion. The history of such debates in the Arab world goes back to Nasr Hamed Abu Zayd and then to Mr. Soroush and Mr. Shabestari in our country. The main problem of the article is to study Shabestari and his view of religion as not being revealed. His main claim is that God did not reveal any religion, because if God had revealed a religion, it should have been specified in the Qur'an, but there is no such explanation in It. In this article, after stating Shabestari's principles, we have tried to formulate his claims in a logical way and clarify the validity of his arguments and show that Shabestari's interpretation of religion is self-contradictory and his words needs to agree with the holy Quaran in any case as the word of God.