فهرست مطالب

فوتبال - پیاپی 113 (شنبه پانزدهم آذر 1388)
 • پیاپی 113 (شنبه پانزدهم آذر 1388)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/09/15
 • تعداد عناوین: 25
|
 • با فوتبال ایران
  صفحه 6
 • مصاحبه (علیرضا محمد)
  صفحه 10
 • تلخ و شیرین
  صفحه 12
 • طنز
  صفحه 14
 • مصاحبه (آرام جعفری)
  صفحه 16
 • آفساید
  صفحه 20
 • مصاحبه خیالی (منشور اخلاقی)
  صفحه 22
 • کمیک استریپ
  صفحه 23
 • مصاحبه (جواد نکونام)
  صفحه 24
 • داستان فوتبال ایرانی
  صفحه 24
 • پوستر
  صفحه 29
 • فالگوش
  صفحه 30
 • مصاحبه (پیروز قربانی)
  صفحه 32
 • پوستر
  صفحه 34
 • فوتبال خارجی
  صفحه 36
 • گزارش ویژه (رهبری فر)
  صفحه 44
 • سایه روشن
  صفحه 46
 • فوتبال پایه
  صفحه 48
 • مصاحبه (جعفر کاشانی)
  صفحه 50
 • اتاق مدیر عامل
  صفحه 51
 • مصاحبه (حمید خندان)
  صفحه 54
 • داوری (علیرضا فغانی)
  صفحه 56
 • جدول
  صفحه 60
 • فواره
  صفحه 61
 • Interview
  صفحه 62