فهرست مطالب

پژوهشنامه ادبیات داستانی - سال یازدهم شماره 1 (بهار 1401)

پژوهشنامه ادبیات داستانی
سال یازدهم شماره 1 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آسنا ابدالی*، جهانگیر صفری، ابراهیم ظاهری عبده وند صفحات 1-26
  معاصرسازی، از شیوه های تعامل  ادبیات کهن با ادبیات معاصر است. طی این فرایند، دنیای ادبی کهن، به واقعیتی معاصر تبدیل می شود و نویسندگان و شاعران، می کوشند از طریق ایجاد پیوند بین ادبیات کهن با  آثار خویش، ادبیات کهن را متناسب با روحیات و ذهنیات انسان امروزی، بازآفرینی کنند. هدف این پژوهش نیز بررسی معاصر سازی اشعار کهن و کارکرد داستانی آن ها، در رمان آتش بدون دود از نادر ابراهیمی، بر مبنای روش اسنادی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد در این رمان، از اشعار فردوسی، انوری، سعدی، مولانا، حافظ و صایب، با ایجاد تغییراتی در مفهوم آن ها، برای طرح مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ای چون ظلم ستیزی، ناامیدی از وضع موجود، سختی های راه مبارزه، تحقیرکردن و  نشان دادن نالایقی افراد استفاده شده است. این اشعار، نقش مهمی در ایجاد ارتباط فرهنگی و همزیستی بین باورها و اندیشه های جامعه گذشته و امروز ایران داشته اند. همچنین ابزاری هستند برای انتقال درون مایه و نشان دادن فضای حاکم بر داستان. نویسنده نیز از طریق آن ها، هویت، روحیات و احساسات اشخاص داستانی را نشان داده، با ارجاع به آن ها، بر جنبه واقع گرایی و باورپذیری داستان خود افزوده است.
  کلیدواژگان: رمان آتش بدون دود، اشعار کهن، بینامتنیت، معاصرسازی، شخصیت پردازی، درون مایه
 • محمود افروز صفحات 27-48

  سفر قهرمان یکی از موضوعات جذاب ادبیات داستانی جهان است. ادبیات کودک نیز در این خصوص استثناء نیست. جستار حاضر به بررسی تطبیقی مراحل سفر قهرمان در دو داستان ماهی سیاه کوچولو و موش پرنده پرداخته است. برای بررسی تطبیقی مراحل سفر شخصیت اصلی در دو اثر، از الگوی پیرسون و مار (1393) استفاده شد که شامل دوازده مرحله است: معصوم، یتیم، جنگجو، حامی، جست وجوگر، عاشق، نابودگر، آفرینش گر، حاکم، جادوگر، فرزانه، و دلقک. دو داستان مذکور با زبانی ساده و کودکانه، به مقوله سفر اسطوره ای و کمال طلبی پرداخته اند. با وجود تعلق این دو داستان به دو عصر و فرهنگ گوناگون، اشتراکات فراوانی میان آن دو وجود دارد. از آن جمله می توان به نکات زیر اشاره کرد: ژانر مشترک، مخاطب یکسان، انزجار قهرمان از روزمرگی، هنجارشکنی قهرمان و برانگیختن مخالفت همنوعان، سفر انفرادی قهرمان، عزم و اراده راسخ قهرمان و تسلیم نشدن وی در برابر چالش ها، امیدواری قهرمان، یاری جستن از مرشد و راهنما، پرسشگری و کمال جویی و وجود شخصیت های منفی و مثبت در هر دو داستان. ریشه همسانی و تطبیق پذیری دو اثر را می توان دغدغه های مشترک بشر در ترسیم مسیر کمال گرایی، حقیقت جویی و رسیدن به آرمان شهر دانست.

  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، ادبیات کودک، الگوی پیرسون و مار، سفر اسطوره ای
 • عبدالله آلبوغبیش*، آمنه بختیاری صفحات 49-72
  خوانش پسااستعماری یکی از حوزه های مطالعاتی جدید در ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی است. در این نوع خوانش، پژوهشگر با رویکردی انتقادی به تحلیل بازنمودهای گفتمان استعماری در متون ادبی می پردازد و جنبه های مختلف تعامل «استعمارگر» و «استعمارزده» را بررسی می کند. پژوهش حاضر با رویکردی استنادی -  تاریخی در گردآوری داده ها، مجموعه داستان «دو دنیا» از گلی ترقی را با تکیه بر نظریه پسااستعماری و به طور خاص بر مبنای آرای هومی بابا واکاوی نموده است. هومی بابا از نظریه پردازان برجسته مطالعات پسااستعماری معاصر با تکیه بر خوانش پساساختارگرایانه، دیدگاه هایی را درباب هویت و دیگری ارایه کرده است. وی با توجه به تعاملات میان استعمارگر و استعمارزده و از طریق کاربست مفاهیمی همچون «ذهنیت دوپاره»، «تقلید» و «آوارگی روانی» مطالعات پسااستعماری را بسط و گسترش داد؛ بابا تلاش می کند تاثیرات استعمار فرهنگی بر جوامع استعمارزده، نحوه مقاومت آن ها در برابر قدرت استعمارگر و تجربه های ملت های به حاشیه رفته و بی آشیانه را واکاوی نماید. در پژوهش حاضر نیز، هسته مرکزی مجموعه داستان «دو دنیا» را مقوله مهاجرت و استعمارشدگی در معنای فرهنگی آن و پیامدهای این دو مقوله نظیر تقلید، تجربه آوارگی روانی و احساس بی تعلقی به محیطی بیگانه و در نتیجه، شکل گیری ذهنیت دوپاره شکل می دهد. نمودگار این مهاجرت و استعمارشدگی فرهنگی به صورت آوارگی روانی در قلمروهای مکانی و زمانی و دوپاره شدن ذهنیت و خودآگاهی شخصیت ها در روایت دیده می شود. بنا بر پژوهش پیش رو، روایت با به دست دادن پادگفتمان گذشته گرا در برابر گفتمان گذشته زدای استعمارگر، می کوشد با شگردهای مختلف این پادگفتمان را شاخص و برجسته سازد. از سوی دیگر، روایت به بازشناسی آسیب های نهفته در پادگفتمان گذشته گرا دست می یازد و مخاطب را به بازنگری در آن فرامی خواند.
  کلیدواژگان: مطالعات تطبیقی ادبیات، مطالعات فرهنگی، خوانش پسااستعماری، گلی ترقی، دو دنیا، هومی بابا
 • یسرا شادمان*، هانیه صابری صفحات 73-90
  ادبیات، ازمهم ترین گونه های هنری است که در آن هنرمند می کوشد مسایل مختلف جامعه را در هر دوران بیان کند. ادبیات داستانی دوره معاصر نیز توانسته است بسیاری از معضلات جوامع عربی را به تصویر بکشد. اشغال فلسطین ازجمله این مسایل است که ادبیات توانسته سهم عظیمی از نقش خود را در بیان آمال فلسطینیان ایفا کند. «غسان کنفانی» (1936-1972م) نویسنده ای است که با قلم و خون خود توانست تعهدش به فلسطین را نشان دهد. رمان «رجال فی الشمس» از آثار مهم و برجسته اوست که در آن مساله هویت با اشکال مختلف نشان داده شده و فلسطین با همه ظواهر آن، نمود بارزی دارد. کنفانی برای هویت عربی - فلسطینی خطرهای متعددی مشاهده نموده که در لابه لای سیر روایی داستان، به آن ها اشاره کرده است: فراموشی آداب و رسوم، عدم توجه مردم به سرنوشت کشور خود، دشمن زیاده خواه اشغالگر و... برخی از این بحران ها هستند که کنفانی به آن ها پرداخته است. در این پژوهش تلاش می گردد با روش توصیفی - تحلیلی، بحران هویت بررسی و ارزیابی شود. نتیجه این بررسی نشان از آن دارد که غسان کنفانی علاوه بر زبان فصیح، از زبان عامیانه فلسطینی برای به تصویرکشیدن درد و رنج فلسطینیان استفاده کرده است. نویسنده دین ستیزی را به تصویر کشیده که در آن یهودیان به فلسطین وارد شده اند و مسلمانان را از کاشانه خود بیرون ساخته اند. درواقع او دین را یک هویت معرفی می کند. نویسنده در بحران هویت ملی خاک را از مهم ترین هویت های هر شخص می داند و تصویری از تمامی شخصیت های رمان ارایه می دهد.
  کلیدواژگان: ادبیات داستانی معاصر، بحران هویت، غسان کنفانی، فلسطین
 • یدالله شکری*، ساناز شکوری صفحات 91-112
  روایت، توصیف رویدادهای یک داستان به اشکال مختلف (شعر، قصه و...) است و روایت شناسی دانشی است که شیوه های روایت و ساختار آن را تحلیل و بررسی می کند. ژرار ژنت به عنوان یک محقق و یکی از نظریه پردازان موثر در علم روایت شناسی اسلوب های جامعی از تحلیل روایت ارایه می دهد. با توجه به عناصر روایی ژرار ژنت در این پژوهش سعی بر آن است که داستان هفت خوان اسفندیار براساس این عناصر بررسی شود تا ساختار و سازوکار آن و فنونی که فردوسی در این اثر خود به کار گرفته است مشخص شود. تحقیقات و بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در داستان هفت خوان اسفندیار از بین مولفه ها و عناصر روایی ژنت، مولفه نظم (گذشته نگری، آینده نگری و زمان پریشی) کاربرد کمی داشته است و فقط نمونه هایی از گذشته نگری و آینده نگری در آن به چشم می خورد، مولفه بسامد در طول داستان به وفور یافت می شود و مولفه های دیگر (تداوم، وجه و لحن) نیز فقط در بخش هایی از داستان به کار گرفته شده است. بنابراین می توان چنین استنباط کرد که در هفت خوان، فردوسی توانسته است با خلق اثری یک دست و با بهره گیری از شیوه های ساختاری روایت، بیشترین تاثیر را در ذهن و روان مخاطب داشته باشد.
  کلیدواژگان: روایت، روایت شناسی، ژرار ژنت، هفت خوان اسفندیار
 • زینب قاسمی اصل، مرتضی مهدی زاده ریابی، حسین الیاسی مفرد* صفحات 113-136
  مسیولیت انسان در رابطه با دیگری، پرسشی تاریخی است که فیلسوفان هر کدام به فراخور خویش، در صدد پاسخگویی بدان برآمده اند. در مکتب پدیدارشناسی که تعامل بین سوژه و دیگری اهمیت خاصی دارد، «لویناس» قایل به مسیولیت پذیری سوژه نسبت به دیگری به صورت نامتقارن و نابرابر است. رمان الحرام نوشته «یوسف ادریس»، از آن جهت که مشتمل بر زنجیره روابط گوناگون درباره زنان و نوع برخورد خانواده و جامعه با آنان است، برای بررسی براساس رویکرد لویناس انتخاب شده است. با توجه به هدف پژوهش که تبیین میزان کارآمدی دیدگاه لویناس را، در بازنمایی تبعیض علیه زنان و نمود موقعیت آنان به عنوان سوژه و دیگری، مدنظر دارد، مهمترین شخصیت های رمان، هم در جایگاه «سوژ گی» و هم در جایگاه «دیگری» مطابق گزاره های لویناس بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد آن مسیولیتی که مرد در مقام سوژه نسبت به دیگری به عهده دارد در مواجهه با امر زنانه، به ناگاه تغییر می یابد، اما زن در مقام سوژه باید از همه چیز خویش بگذرد. سوژه مذکر، تاب هیچ اختلالی در آسایش خویش نداشته، برای برطرف کردن عامل ناآرامی از خشونت ابایی ندارد. در مقابل، زنان در همه زندگی شان، تحت قیمومیت سوژه مذکر قرار داشته، مسیولیت های خانوادگی آنان به قدری پر مشقت است که فرصتی برای نمود «من» به آنها داده نمی شود. نگاه لویناس به امر زنانه، از جنس همدردی با نقش سرکوب شده آنان نیست، بلکه در مقابل، «دیگری زنانه» را تا حد «همان» مدنظر سوژه مذکر، تقلیل داده است.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، امانوئل لویناس، رمان الحرام، یوسف ادریس، دیگری
 • فرشته قلی پور*، جلیل نظری، محمدرضا معصومی صفحات 137-162
  گوساله سرگردان، یکی از رمان های برجسته در حوزه جنگ از مجید قیصری است. از آنجا که یکی از مهم ترین ابزارهای هر نویسنده در خلق و آفرینش هر اثر هنری زبان است، این عنصر می تواند در سبک شخصی وی تاثیر بسزایی داشته باشد. هدف از نگارش این مقاله تبیین و بررسی عنصر زبان در رمان گوساله سرگردان از مجید قیصری  براساس الگوهای نوین ساختارگرایی و روایت پردازی است. نویسنده در این مقاله به دنبال جواب این پرسش است که عنصر زبان در داستان گوساله سرگردان چگونه نمود یافته است؟ روش کار در این پژوهش، کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این پژوهش رمان گوساله سرگردان، در سه سطح واژگانی، نحوی و بلاغی بررسی شده است. حاصل پژوهش نشان می دهد که در سطح واژگانی اتباع، ترکیبات و واژه های جفتی و قرینه دار، اصطلاحات عربی، می تواند به عنوان یکی از شاخصه های این داستان در نظر گرفته شود. در سطح نحوی افعال حرکتی، جابه جایی ارکان جمله، حذف به قرینه لفظی و معنوی، ازجمله ویژگی زبانی در این سطح است. در سطح بلاغی ایجاز، کنایه، تشبیه و ضرب لمثل بسامد زیادی دارد.
  کلیدواژگان: عنصر زبان، داستان، گوساله سرگردان، مجید قیصری
 • زینب کرمی پور، الیاس نورایی*، خلیل بیگ زاده صفحات 163-182
  برپایه رویکرد فرکلاف در تحلیل گفتمان، متن های روایی می توانند در بازآفرینی ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و تولید معنا سهم مهمی داشته باشند. قصه های هزارویک شب نیز بافتی مبتنی بر تولید معنا در ساختار متن و فرامتن دارند. همچنین قصه شهریار و شاه زمان نمونه ای است که رابطه تغییرپذیر عمل گفتمان را پنهان کرده است. این پژوهش، قصه شهریار و شاه زمان را بر پایه نظریه تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین به روش توصیفی تحلیلی بررسی کرده، لایه های معنایی پنهان و آشکار متن قصه را کاویده است. دستاورد این پژوهش نشان می دهد در سطح توصیف، در این قصه، بیشتر فعل ها وجه خبری دارند و فعل های منفی به ندرت دیده می شود؛ زیرا وجود فعل های مثبت و خبری، نمایان گر همه چیزدانی و حرکت راوی در بطن داستان است و راوی داستان شهریار و شاه زمان، جای خود را به شخصیت شهرزاد می دهد. در سطح تفسیر نیز این قصه بیانگر اندیشه خیانت پیشگی و پتیارگی زنان در جامعه مردسالار و مبارزه بر ضد چنین اندیشه ای است. زاویه تبیین نیز نشان می دهد قدرت خیانت پیشگی زنان، قدرتی برتر است و در صورت برخورداری مردان از قدرت انتقام خشونت آمیز نیز آرامش روانی به ارمغان نمی آید.
  کلیدواژگان: فرکلاف، تحلیل انتقادی گفتمان، هزارویک شب، شهریار و شاه زمان
 • مسروره مختاری*، حسین آریان صفحات 183-204
  یکی از مباحث مرتبط با روایت و روایت شناسی، مطالعه در حکایت های عرفانی است. حکایت هایی که در رساله العشق های منثور به کار رفته اند، به لحاظ ساختار و بن مایه، با حکایت های مندرج در دیگر نثرهای عرفانی (مانند کشف المحجوب و رساله قشیریه) تفاوت های درخور توجهی دارند. در این جستار، تحلیل ساختار حکایت ها در سوانح العشاق، عبهرالعاشقین و لمعات، مطابق با نظریه «تحلیل ساختاری روایت متن» «رولان بارت» مدنظر قرار گرفته است. بارت ضمن اعتقاد به ارتباط روایت با علم زبان شناسی، برای هر روایتی سه سطح توصیفی مجزا: سطح کارکردها (Function)، کنش ها (Action) و روایتگری (Narration) در نظر گرفته است. با کاربست نظریه بارت در تحلیل ساختاری آثار انتخابی، معلوم شد که: 1. بخش هایی از نظریه بارت در تحلیل ساختار حکایت ها کارآمد و قابل استفاده است؛ 2. فهم یک روایت صرفا پیگیری بسط یافتن داستان نیست؛ بازشناسی طرح ریزی آن در «طبقات» و ترسیم تسلسل افقی خط روایی در محور عمودی ضمنی نیز هست؛ 3. برای درک و دریافت مفاهیم حکایت ها علاوه بر خوانش افقی، خوانش عمودی و ترکیبی نیز لازم است تا هنگام خوانش روایت هر واحد کارکردی هم در سطح و هم در ژرفایش ادراک و ذهن مخاطب از رمزگان های زبانی به رمزگان های روایتی سوق داده شود و در نهایت نیل به سطوح معنایی حکایت محقق گردد.
  کلیدواژگان: تحلیل ساختار روایت، حکایت، سوانح العشاق، عبهرالعاشقین، لمعات
|
 • Asena Abdali *, Jahanger Safari, Ebrahim Zaheri Abdevand Pages 1-26
  Contemporaryization of ancient poetry is one of the ways in which contemporary literature interacts with ancient Persian literature. In the process, the ancient literary world becomes a contemporary reality, and writers and poets try to recreate ancient literature in accordance with the spirits and minds of modern man by creating a link between ancient literature and their works.The aim of this study is to investigate how to Contemporaryization of  ancient poems in the Atash bedun dud Novel by Nader Ebrahimi, based on the documentary method and with a descriptive-analytical approach. The results show that Ebrahimi has used the poems of poets such as Ferdowsi, Anwari, SaadiMolana, Hafez and Saeb by making changes in their meaning, it has been used to raise political, social and cultural issues such as anti-oppression, despair of the status quo, difficulties of the struggle, humiliation and showing the unworthiness of individuals. These poems have played an important role in creating a cultural connection and coexistence between the beliefs and ideas of the past and present Iranian society. They are also a tool for conveying the theme and showing the atmosphere of the story. Through them, the author also shows the identity, spirits and feelings of the characters in the story, and by referring to them, he adds to the realism and credibility of his story.
  Keywords: Atash bedun dud Novel, Old Poetry, Intertextuality, Contemporaryization, Characterization, theme
 • Mahmoud Afrouz Pages 27-48

  The journey of the hero is one of the fascinating topics of world fiction. Children's literature is no exception. The present article has a comparative study of the stages of the hero's journey in the two stories of the Little Black Fish and the Flying Mouse. For a comparative study of the stages of the journey of the original character in two works, the model of Pearson and the and Mar (2014) was used, which includes twelve stages: innocent, orphan, warrior, patron, seeker, lover, destroyer, creator, ruler, Wizard, sage, and clown. The two stories deal with the category of mythical journey and perfectionism in simple and childish language. Despite the fact that these two stories belong to two different eras and cultures, there are many similarities between them. Among them, the following points can be mentioned: common genre, the same audience, the hero's disgust with everyday life, breaking the hero's norms and arousing the opposition of his contemporaries, the hero's solo journey, the hero's determination and will not give up in the face of challenges, the hero's hope , Seeking help from a mentor and guide, questioning and perfectionism, and the presence of negative and positive characters in both stories. The root of similarity and adaptability of the two works can be considered as common human concerns in drawing the path of perfectionism, truth-seeking and achieving the utopia.

  Keywords: Children's Literature, Pearson, Marr Pattern, Mythical Journey
 • Abdollah Alboghobeish *, Ameneh Bakhtiyari Pages 49-72
  Postcolonial reading is one of the new fields of study in comparative literature and cultural studies. In this type of reading, the researcher with a critical approach analyzes the representations of colonial discourse in literary texts and examines the different aspects of the interaction between "colonizer" and "colonized". Due to citation-historical approach in data collection, the present study  has analyzed the collection of stories "Two Worlds" from Goli Taraghi based on postcolonial theory and specifically based on Baba's homi views. Homi Baba, one of the leading theorists of contemporary postcolonial studies, has offered views on identity and the other based on poststructuralist readings. He developed postcolonial studies with respect to the interactions between the colonizer and the colonized, and by applying concepts such as "fragmented mentality", "imitation" and "psychological displacement"; Baba seeks to explore the effects of cultural colonization on colonized societies, how they resisted colonial power, and the experiences of marginalized and homeless nations. In the present study, the core of the "Two Worlds" story series is the category of migration and colonization in its cultural meaning and the consequences of these two categories such as imitation, the experience of psychological displacement and feeling of disconnection to a foreign environment and, consequently, the formation of fragmented mentality. The manifestation of this migration and cultural colonization is seen in the narrative as psychological displacement in the spatial and temporal realms and the fragmentation of the mentality and self-consciousness of the characters. According to the leading research, the narrative tries to highlight this antidote by using various tricks by giving a retrospective anti-discourse against the colonialist's anti-colonial discourse. On the other hand, the narrative recognizes the harms hidden in the retrograde discourse and invites the audience to reconsider it.
  Keywords: comparative studies of literature, Cultural Studies, Postcolonial Reading, Goli Taraghi, Two Worlds, Bhabha, K. Homi
 • Yosra Shademan *, Hanieh Saberi Pages 73-90
  Literature is one of the artistic genres in which the artist tries to express different issues of society in each era. Contemporary fiction has also been able to depict many of the problems of Arab societies. The occupation of Palestine is one of these issues; Literature has been able to play a part in expressing the aspirations of the Palestinians. Kanfanis a writer who was able to show his commitment to Palestine with his pen and blood. The novel "Rijal fi Al-Shams" is one of his prominent works in which the issue of identity is shown in various forms and Palestine with all its appearances is prominent. Kanfani has observed dangers to the Arab-Palestinian identity, which he has mentioned at the end of the story. Forgetting customs, people not paying attention to the fate of their country, the extravagant enemy of the occupier. are some of these crises that Kanfani has dealt with. In this research, an attempt is made to study and evaluate identity and identity crisis by descriptive-analytical method. The result of this study shows that Kanfani, in addition to eloquent language, used Palestinian slang to portray the suffering of Palestinians. The author depicts anti-Semitism in which Jews entered Palestine and drove Muslims out of their homes. He introduces religion as an identity. In the crisis of national identity, the author considers soil as one of the most important identities of each person and provides a picture of all the characters in the novel.
  Keywords: Contemporary Fiction, Identity Crisis, GhassanKanafani, Palestine
 • Yadollah Shokri *, Sanaz Shakoori Pages 91-112
  Narrative is the description of the events of a story in different forms (poetry, story, etc.)and narratology is a science that analyzes the methods of narration and its structure. Gerard Genette as a researcher and one of the influential theorists in Narrative Science offers comprehensive models of narrative analysis.Considering the narrative elements of Gerard Genet in this study, it is attempted to study the story of Esfandiar's Haft-e-Khavan based on these elements in order to determine its structure and mechanism and the techniques Ferdowsi used in this work.Investigations and studies show that in the story of Esfandiar Haft-e-Khani among the components and narrative elements of Genette, the component of order (retrospective, foresight and temporality) was not used and the componentsThe other (continuity, frequency, aspect, and tone) are only used in parts of the story.Therefore, it can be inferred that in Haft Khan,  Ferdowsi was able to create a uniform work and he uses structural narrative methods that have the greatest impact on the mind and psyche of the audience.
  Keywords: Narrative, Narratology, Gerard Genette, Esfandiar's Haft-e-Khavan
 • Zeynab Ghasemiasl, Morteza Mehdizadehrayabi, Hossein Elyasi Mofrad * Pages 113-136
  Man's responsibility in relation to the other is a historical question that philosophers have sought to answer in their own ways. In the school of phenomenology, in which the interaction between the subject and the other has the particular importance, Levinas believes that the subject's responsibility to the other is asymmetric and unequal. The novel "Al-Haram" written by "Yusuf Idris" has been selected for study based on Levinas's approach because it contains a series of different relationships about women and the way the family and society treat them. Given the purpose of the study, which seeks to explain the effectiveness of Levinas's view in representing discrimination against women and their status as subjects and others, the most important characters of the novel, both in the position of "subjectivity" and in the position of "other" according to Levinas's report. The results of the research showed that the responsibility that a man owes to another as a subject in the face of femininity changes suddenly, but a woman as a subject must go beyond everything. The male subject does not have any disturbances in his comfort, he does not hesitate to use violence to eliminate the cause of unrest. In contrast, women have been under the tutelage of the male subject throughout their lives, and their family responsibilities are so arduous that they are not given the opportunity to express themselves. Levinas's view of femininity is not one of sympathy for their repressed role, but rather reduces the "feminine other" to the "same" of the masculine subject.
  Keywords: phenomenology, Emmanuel Levinas, The Alharam Novel, Yousef Idris, Another
 • Feresgteh Gholipoor *, Jalil Nazari, Mohammadreza Masomi Pages 137-162
  Wandering Calf is one of the prominent war novels by Majid Qaysari.Since one of the most important tools of any author is in the creation of any work of art, this element can greatly influence his personal style.The purpose of this article is to explain and investigate the element of language in Majid Ghayesari's novel The Wandering Calf. The method used in this research is descriptive-analytical libraries. In this study, a novel stray calf was studied at three levels of lexical, syntactic and rhetorical. The results show that at the lexical level of nationals, conjunctions and conjunctive terms, Arabic terms can be considered as one of the hallmarks of this story. At the syntactic level of motor verbs, the displacement of sentence elements, removal to the verbal and spiritual symmetry, are linguistic features at this level.At the rhetorical level of metaphor, irony, simile and proverb have a high frequency.
  Keywords: Element of language, Story, wandering calf, Majid Qaisari
 • Zeinab Karami Poor, Elyas Nooraei *, Khalil Baygzade Pages 163-182
  According to Fairclough's approach to discourse analysis, narrative texts can play a significant role in recreating cultural, political and social structures and producing meaning. Also, the tale of “Hezar-o-yekShab” owns a context based on meaning production within the structure of the text and hypertext. By the same token, the tale of “Shahriyar and Shahzaman” is an example cloistering the mutable relationship assigned to the act of discourse. This study examines the tale of “Shahriyar and Shahzaman” based upon Fairclough's critical discourse analysis theory at three levels of description, interpretation, and explanation in a descriptive-analytical method. It also explores the hidden and obvious semantic layers of the tale's text. The result of this study shows that at the description level of this story, most of the verbs have an indicative mood, and negative verbs are rarely seen throughout the story because the presence of positive and indicative verbs represents omniscient and the narrator's movement at the heart of the story. While the narrator of “Shahriar and Shahzaman” gives her place to the character of Shahrzad. At the interpretation level, this tale also represents the idea of betrayal and women's termagant in a democratic society, and the struggle against such an idea benefits women's community. The explanation level also indicates that betrayal's power of women is superior, and violence and revenge against them will not bring psychological peace of mind.
  Keywords: Critical discourse analysis, Fairclough, Hezar-o-yekShab, Shahriar, Shahzaman
 • Masroureh Mokhtari *, Hosein Arian Pages 183-204
  One of the issues related to narration and narratology is the study of gnostic stories.  The stories used in romantic treatises in prose are very different from other stories inserted in other gnostic proses (like Kashfol-Mahjoub and Gashirieh treatise) considering structure and theme. In this study, the analysis of the stories' structure in Savanehol-Oshag, Abharol-Ashegin, and Lamaat was done in accordance with Roland Barthe’s  "structural analysis of passage narration" theory. In addition to belief in the relationship between narration and linguistics, Barth considered three separated descriptive levels for each narration: function level, action level, narration level. Applying Barth's theory for structural analysis of mentioned works of art yielded that 1. Some parts of Barth's theory for analysis of stories' structure are efficient and usable, 2. Understanding a story is not merely the seek for expanding it and the investigation of its planning in "layers" and amendment of horizontal succession of narrative line in implicative vertical axis are also needed, 3. To comprehend the concepts of stories, in addition to horizontal reading, the vertical reading and combinational reading are needed so that while reading a narration, each function unit can be perceived both in surface and depth and reader's mind is led from linguistic coding to narrative coding, and finally the story's semantic levels are achieved.
  Keywords: Structural Analysis of Narration, Savanehol-Oshag, Abharol-Ashegin, Lamaat